Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er arbeidsrettet rehabilitering?"

Transkript

1 Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert hovedmål, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse i arbeidslivet. 1

2 Mål med ARR Lærings-og treningsprosesser som fremmer bevisstgjøring av egne ressurser og muligheter og som bidrar til å gjenvinne eller beholde arbeidsevnen og som bidrar til deltakelse i arbeidslivet. Funksjonsvurdering/funksjonsbedring. Bidra til riktig og rettferdig bruk av ytelser. Sentrale elementer i ARR: Medisinsk faglig rehabiliteringskompetanse. Veiledningskompetanse/kognitiv tilnærming. Arbeidslivskompetanse Samhandlingskompetanse - med lokale aktører som arbeidsgiver/arbeidsplass, primærlege, BHT, NAV, lokale behandlere, arbeidslivssentre, attføringsbedrifter, utdanningsinstitusjoner m.fl. 2

3 Medisinsk rehabilitering Medisinsk rehabilitering vs. behandling Ikke å gjøre frisk, men hjelp til å mestre funksjonsproblem med mål om aktivitet og deltakelse. Tverrfaglig / tverretatlig kompetanse. Rehabilitering vs. pleie og omsorgsvirksomhet Tidsavgrensede prosesser. Brukermedvirkning: Egen målsetting Egen styring Egeninnsats Inntakskriterier til ARR 1. Oppholdet skal ta sikte på tilbakeføring til arbeidslivet. 2. Oppholdet skal skal være et tiltak utover det det ordinære hjelpeapparat kan gi (1.og 2. linjetj.). 3. Brukeren må være godt medisinsk utredet. 4. Målgruppen er personer med kroniske muskel/skjelettplager, lettere psykiske lidelser og sammensatte plager der deltakelse i arbeidslivet er en problemstilling. 3

4 Inntaksprosess ARR Et tverrfaglig team vurderer potensialet for arbeidsrettet rehabilitering til bruker. Problemstillinger som ut fra vurdering av hyppighet og kompleksitet ikke er blitt ivaretatt av lokale aktører (1.og 2. linjetj). Medisinske utredninger vurderes. Oppfølgingsplan fra arb.g vurderes. Yrkesmessig plan fra NAV vurderes. Modell for tiltak for sykmeldte ARR Vurdering av spesialist/poliklinikk IA og BHT Oppfølging arbeidsgiver/arbeidstaker 4

5 Hva kjennetegner den langtidssykemeldte brukeren? Trygdeytelser Rettigheter Økonomi Funksjon Helse/jobb/familie MÅL: Deltakelse i arbeidslivet Fysisk form ICPC/ICD-10 Diagnose Objektive Ressurser Subjektive Begrensninger Motivasjon Fra brikke til aktør ARR`s grunnlagstenkning: Hvert enkelt menneske har ansvar for eget liv og egne valg! helhetlig menneskesyn. fra Functional Restoration til aktørmodell. fra sykdomsmodell og diagnosetenkning til autonomi-modell og fokus på funksjon. Målet er: at brukeren skal gis mulighet til å sitte i førersetet i egen rehabiliterings-prosess! 5

6 I arbeidsrettet rehabilitering vektlegges: Bio-psyko-sosial og fenomenologisk forståelse av sykdom. Funksjonsevne, brukeren må ses i sammenheng med sine opplevelser og erfaringer, dagligliv og arbeidssituasjon. Fokus på ressurser mer enn begrensninger. Fysisk aktivitet. Kontakt med arbeidsgiver, NAV, lokale hjelpeapparat. ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health WHO`s klassifikasjon av funksjon og funksjonshemming relatert til helse (2001). 6

7 ICF som grunnlag for fokus i ARR (opphold / journal) - diagnose -Muskelstyrke -Bevegelsesutslag -Utholdenhet -Tretthet -Svimmelhet -Søvnproblemer -sitte, gå, kommunisere -Evne til å delta i samfunnsog arbeidslivet -Økonomi -Omsorgsoppgaver -Reisevei til jobb -Konflikter f.eks på jobb -Identitet -Verdier -Indre ressurser -Selvfølelse Vanlig tilbud innen ARR Fysisk aktivitet Allsidig aktivitet, friluftsliv og innendørs. Fokus på mestring og glede, lek. Veiledning/kognitiv tilnærming i grupper og individuelt Økt bevisstgjøring av egne ressurser. Hvordan sette og nå mål. Undervisning om ulike temaer om arbeid og helse som f.eks: Fysisk aktivitet Attføring Kropp og bevegelse Kosthold 7

8 Veien videre ARR skal ende opp i en funksjonsvurdering og en konkret handlingsplan mot deltakelse i arbeidslivet som skal forankres lokalt med angivelser om hvem som har ansvar for iverksetting/ oppfølging av planen. Nasjonalt kompetansesenter i ARR I 2004 fikk AiR tildelt oppgaven med å utvikle et nasjonalt kompetansesenter. Kompetansesenteret er underlagt HOD. Utvikling av en nettverksmodell sammen med rehabiliteringsinstitusjoner som har konkrete ARR tilbud - for kunnskapsutveksling og fagutvikling. Bidra med kompetanse mot øvrig del av samhandlingskjeden / lokale aktører samt rehabiliteringsinstitusjoner som ønsker å videreutvikle sin ARR-profil. 8

9 Formålet med kompetanssenteret Gjennom forskning få bedre kunnskap om Hvem er de rette brukerne av ARR Hva er best praksis og metodikk i ARR Hvilken effekt har ARR Hva er optimal samhandling med øvrige aktører Bidra til kompetanseutvikling i hele samhandlingskjeden; nasjonalt nettverk Oppgaver for kompetansesenteret Bidra til og delta i forskning innen feltet Bygge nettverk nasjonalt og internasjonalt Bidra i arbeid med dokumentasjon og kvalitetsutvikling Utvikle og drifte nettsted Arrangere kurs og konferanser møteplasser Bidra til kompetanseutvikling i hele samhandlingskjeden Være rådgivende instans for beslutningstakere 9

10 ARR - Institusjoner Attføringssenteret i Rauland, Helse Sør Bakke, senter for mestring og rehabilitering, Helse Øst Hernes Institutt, Helse Øst Muritunet, Helse Midt Rehabiliteringssenteret Hokksund Kurbad, Helse Sør Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Helse Nord Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, Helse Vest Krokeide Yrkesskole, Helse Vest Røros Rehabiliteringssenter, Helse Midt Stiftelsen Catosenteret i Son, Helse Øst Valnesfjord Helsesportsenter, Helse Nord 10

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering - en nettverksmodell Attføringssenteret i Rauland med arbeid som mål Historikk Åpnet 1986 12.500 brukere des. 2006 Lov om spesialisthelseteneste

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering (ARR)? Linn Saga Jørgenvik lege / FoU-medarbeider linn.joergenvik@air.no

Hva er arbeidsrettet rehabilitering (ARR)? Linn Saga Jørgenvik lege / FoU-medarbeider linn.joergenvik@air.no Hva er arbeidsrettet rehabilitering (ARR)? Linn Saga Jørgenvik lege / FoU-medarbeider linn.joergenvik@air.no Min agenda!: Kontekst - bakgrunn Noen utfordringer knyttet til sykefravær og uførhet Hva er

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Studieplan for Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering

Studieplan for Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering Studieplan for Tverrfaglig videreutdanning i arbeidsretta rehabilitering Videreutdanningen er søkt akkreditert som poenggivende høgskolestudie med 30 studiepoeng (ECTS). Denne akkrediteringen gis av NOKUT

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012

Sluttrapport. KLAR prosjektet. Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Sluttrapport KLAR prosjektet Etablering av Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet lungerehabilitering ved Glittreklinikken 2007 2012 Helene J. Haugland Prosjektleder Glittreklinikken mars 2013 1

Detaljer

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering Utvikling av faglig innhold i en poliklinisk kortintervensjon Forstudie til en randomisert kontrollert studie

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering Utvikling av faglig innhold i en poliklinisk kortintervensjon Forstudie til en randomisert kontrollert studie Effekt av arbeidsrettet rehabilitering Utvikling av faglig innhold i en poliklinisk kortintervensjon Forstudie til en randomisert kontrollert studie Ved Monica Eftedal og Gro E. Aasland i i Forord Dette

Detaljer

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge

Ungdomsvennlig helsevesen. En samling gode eksempler fra hele Norge Ungdomsvennlig helsevesen En samling gode eksempler fra hele Norge Helhetlig ungdomsmedisin og ungdomshelse nå! Innhold Ungdom med sykdom og funksjonsnedsettelser møter et helsevesen som ikke er tilpasset

Detaljer

Behandlingsresultater, 2008, Hernes Institutt

Behandlingsresultater, 2008, Hernes Institutt Behandlingsresultater, 28, Hernes Institutt INNHOLD. 1. INNLEDNING S 2 1.1 Interne, regionale og nasjonale føringer S 2 1.2 HI s bidrag til faglig utvikling av fagfeltet arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Detaljer

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2012 ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) Sykefravær og psykisk helse er felles utfordring for de nordiske landene Høstens største møteplass for fagfolk innen arbeidsretta rehabilitering

Detaljer

Planperiode 2007-2010

Planperiode 2007-2010 Planperiode 2007-2010 VEDTATT I LYNGEN KOMMUNESTYRE 29.05.07 SAK 16/07 Innhold side Del 1 Innledning 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Lovhjemler 3 1.3 Definisjoner 3 1.3.1 Rehabilitering 3 1.3.2 Brukermedvirkning

Detaljer

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Steffensrud Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G1.4: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - døgntilbud

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem

Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Internserien 9/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Målgruppe: Helsetilsynet

Detaljer

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 2014-04 Proba-rapport nr. 2014-04, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 TT,HB,PDS/SK, 18.02.14 -- Offentlig -- Evaluering

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI. Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI. Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder Oppstart september 2012 Bemanning - tverrfaglig team Teamleder 60 % Arbeidskonsulent 2 x 50 % Lege

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten

Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten IS-1739 Veileder Habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Habiliteringstjenesten for voksne Utgitt: 06/2009, eks. 3000 Bestillingsnummer: IS-1739 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012

PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Beregnet til PIO-senteret Dokument type Sluttrapport Dato Januar 2013 PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012 Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo

Detaljer

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R

Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Fram helserehab Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.3: Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, individuelt tilpassede tilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Innspill fra fagråd Habilitering

Innspill fra fagråd Habilitering Innspill fra fagråd Habilitering Mandatet har vært å komme med innspill til den regionale strategien som skal utarbeides innen habilitering for Helse Sør-Øst. Fagrådet leverte sitt innspill 1. september

Detaljer

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV

Vi gir mennesker muligheter. Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Vi gir mennesker muligheter Hvordan kan NAV fremme brukeransettelser? Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Brukeransatte i NAV Bekymring Psykiske lidelser er en viktig årsak til utstøting

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004

IPA tilrettelegger. Hjem. Mitt liv. Skole/ opplæring. Behandling. Verdigrunnlaget. Januar 2004 IPA tilrettelegger Skole/ opplæring Hjem Mitt liv Behandling Fritid Arbeid Verdigrunnlaget Januar 2004 IPA tilrettelegger: Verdigrunnlaget Innhold 1 Om utviklingen av innholdet i rehabiliteringsbegrepet...3

Detaljer