Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskning ved NaKs. Monica Eftedal Møteplassen 13.09.10 14.09.10"

Transkript

1 Forskning ved NaKs Monica Eftedal Møteplassen

2 Systematisk litteraturstudie ARR Problemstilling: Bidrar aktive intervensjoner til at yrkesaktive personer med langvarige muskel-/skjelettplager og lettere psykiske lidelser i større grad kommer tilbake i jobb etter sykefravær sammenlignet med personer som får treatment as usual, eller behandling der de er passive mottakere? Randomiserte, kontrollerte forsøk

3 Systematisk litteraturstudie - ARR Hva har betydning for effekt av intervensjon? Type intervensjon Fysisk aktivitet, kognitiv tilnærming, kombinasjon, spesifikke behandlingsformer Varighet/intensitet av intervensjon? Lokalisering/setting? Institusjon vs. poliklinisk behandling Intervensjon til enkeltpersoner vs. grupper? Selv-administrert vs. veiledet intervensjon? Alder, kjønn, sivilstatus, utdanning, yrke?

4 Arbeidsgruppe Irene Øyeflaten (prosjektleder) Inger Johanne Midtgarden Linn Jørgenvik Liv Haugli Monica Eftedal Tore Norendal Braathen Veileder: Lillebeth Larun, Kunnskapssenteret/Universitetet i Bergen

5 Framdrift litteraturstudie Lest over 2000 abstract, trinn 1 Nærmere 500 artikler lest i fulltekst, trinn 2 Pågår uttrekk data og vurdering av artikler i fht. mulige bias/skjevheter. Foreløpig 74 artikler i trinn 3 Kommer noen artikler i tillegg pga håndsøk review-studier, og det skal gjøres et nytt søk for å få med studier til og med 2010 Påbegynner skriving av artikkel i løpet av høsten. Plan å publisere i 2011

6 Dr. studie Irene Øyeflaten What happens after work-related rehabilitation? Prognostic factors for return to work Does subjective health complaints, fear-avoidance beliefs, illness perceptions and coping predict RTW, 3 months and 12 months after ended rehabilitation? (published 2008) Does functional ability and work assessments increase the explained variance for disability or RTW 3 years after ended rehabilitation beyond the contribution of subjective health complaints and fearavoidance beliefs? (Data Norfunk 2010, planned publication 2012) Prognostic factors for shifting between RTW and multiple benefits during a 5-year follow-up after work-related rehabilitation (Data AiR-klinikk 2001, NAV , planned publication 2011)

7 Dr. studie Tore Norendahl Braathen Undersøkelse Tittel Design Lengde på intervensjon År for data innsamling I Kjennetegn som predikerer arbeidsdeltakelse blant personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering Prospektiv kohort (n=250) 1 uke II Endringer i opplevd arbeidsevne Kontrollert for personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering klinisk forsøk (n=600) 4 uker 2005 III Opplevelse av endring i arbeidsevne og arbeidsdeltakelse blant personer som har deltatt i døgnbasert arbeidsrettet rehabilitering Kvalitativ studie (n=15-20) 4 uker

8 Prosjekt: Oppfølging langtidssykemeldte Data fra AiR-klinikk 2004 Problemstillinger omhandler: Kjennetegn ved brukerne Form for oppfølging og opplevelse av denne Fellestrekk i brukererfaringer Forhold ved opphold AiR-klinikk av betydning for tilbakeføring til arbeidsrelatert aktivitet Del 1: Kvantitative data, ansvar Inger Johanne Midtgarden, planlagt publisering 2010/2011 Del 2: Kvalitative data, ansvar Liv Haugli, planlagt publisering 2010/2011

9 Planlagt RCT-studie, Monica Eftedal Har ARR-intervensjon i institusjon en positiv effekt på tilbakeføring til arbeid? Intervensjoner 4 ukers tverrfaglig intervensjon (fysisk aktivitet, kognitive tilnærminger, oppfølging arbeid) sammenlignes med 2 dagers intervensjon (undersøkelse, informasjon, rådgivning) Begge på klinikk Randomisering foregår på klinikk 2/3 i intervensjonsgruppen og 1/3 i kontrollgruppen Oppfølging ved 3, 6, 12 og 24 mnd

10 Planlagt RCT-studie forts. Tidsavgrenset pilot for å teste ut: Informasjon om og interesse for prosjektet Rekruttering hvor lang må prosjektperioden være for å få stor nok deltakelse (ca. 300) Innhold kortintervensjon Testing spørreskjemaer Logistikk i klinikk Institusjonene i kjernenettverket vil få tilbud om deltakelse etter pilot Protokoll utarbeides i løpet av 2010 Pilot og søknad prosjektmidler i 2011

11 Planlagt RCT-studie forts. Foreløpig organisering: Prosjektansvarlig: Stein Atle Lie Prosjektleder: Monica Eftedal Arbeidsgruppe: Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Tore Norendahl Braathen, Stein Atle Lie, Liv Magnussen Styringsgruppe: Liv Haugli, Camilla Ihlebæk, Søren Brage, Jon Hovda

12 Siste artikler - Irene Øyeflaten, Stein Atle Lie, Camilla Ihlebæk, Søren Brage, Hege R. Eriksen (2009) Comparison of self-reported and register data on sickness absence among Norwegian patients participating in an occupational rehabilitation program Norsk Epidemioplogi, Vol. 19, nr. 2) Irene Øyeflaten, Jeanne M. Gabriele, Edwin B. Fischer, Hege R. Eriksen (2010) Social support and subjective health complaints among patients participating in an occupational rehabilitation program International Journal of Therapy and Rehabilitation, Vol. 17, nr 8 Liv Haugli (2010) Arbeidsrettet rehabilitering i Norge i dag hvor står vi og hvor går vi? Utposten nr. 4

13 Presentasjon konferanser 2010, Rehab 2010, Trondheim Ledelse og innlegg på en parallellsesjon med tittel Arbeid og rehabilitering Liv Haugli, Irene Øyeflaten Monica Eftedal Int. Society of Behavioral Medicine, Washington Poster: How complex is the RTW process during a 5-year follow-up period after ended rehabilitation, analysed by a multi-state model for sick-leave data? Innlegg og poster: Prognostic factors for shifting between RTW and multiple benefits during a 5-year follow-up after work related rehabilitation (NAV-data), Irene Øyeflaten Nordisk konferanse ARR, Rauland Ledelse: Liv Haugli, Marianne Sempler Innlegg: Liv Haugli, Irene Øyeflaten European Public Health Conference Amsterdam Poster: Prognostic factors for shifting between RTW and multiple benefits during a 5-year follow-up after work related rehabilitation (november 2010)

14 Andre aktiviteter 1 Evaluering av fagutviklingsprosjektet: Helhetlig samhandling oppfølging av brukere før under og etter et ARR opphold Prosjektet tester ut en arbeidsmodell for utvelgelse av kandidater til oppfølging etter ARRintervensjon, og hva innholdet i denne oppfølgingen skal bestå av. Prosjektet ledes av Øivind Andersen. Ansvar evaluering Monica Eftedal Prosjekt avsluttes Rapport helsedirektoratet mars 2011

15 Andre aktiviteter 2 Samarbeid i ARR-nettverk med hensyn på utforming av et felles spørreskjema Gruppe etablert på ARR-Åpen Arena Lillehammer 2010 Senere utvidet Første møte oktober 2010

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge Arbeidsrettet rehabilitering i Norge en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR john henry strupstad forskningsleder ved Hernes Institutt. Fysioterapeut og MSc i Helsevitenskap*

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2010 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Tek ansvar for sjukmeldingstala i bedrifta Bedrifta Invitrogen Dynal as, Noreg har sett kva for moglegheiter som ligg i ein god arbeidsmiljøpolitikk,

Detaljer

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2012 ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) Sykefravær og psykisk helse er felles utfordring for de nordiske landene Høstens største møteplass for fagfolk innen arbeidsretta rehabilitering

Detaljer

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Me takkar Vinje kommune for raus stønad til jubileet

Me takkar Vinje kommune for raus stønad til jubileet 25 år i front Me takkar Vinje kommune for raus stønad til jubileet 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Detaljer

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering Utvikling av faglig innhold i en poliklinisk kortintervensjon Forstudie til en randomisert kontrollert studie

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering Utvikling av faglig innhold i en poliklinisk kortintervensjon Forstudie til en randomisert kontrollert studie Effekt av arbeidsrettet rehabilitering Utvikling av faglig innhold i en poliklinisk kortintervensjon Forstudie til en randomisert kontrollert studie Ved Monica Eftedal og Gro E. Aasland i i Forord Dette

Detaljer

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering

Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Evaluering av forsøk med metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering Rapport 2014-04 Proba-rapport nr. 2014-04, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 TT,HB,PDS/SK, 18.02.14 -- Offentlig -- Evaluering

Detaljer

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Slagbehandlingskjeden Bergen Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering pågår et større

Detaljer

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær

RAMAZZINI. Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4. Tema: Sykefravær RAMAZZINI Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 18 2011 Nr. 4 Tema: Sykefravær 2 - Ramazzini nr. 4. 2011. Årgang 18 RAMAZZINI ISSN 0805-5238 Norsk tidsskrift for arbeidsog miljømedisin Årgang

Detaljer

Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og uføretrygding? Sammendrag

Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og uføretrygding? Sammendrag fag FAGARTIKKEL Kan fysisk aktivitet redusere sykefravær og uføretrygding? Marius Steiro Fimland, dr.philos. Postdoktor ved Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultetet, NTNU. Forsker ved Hysnes

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no

International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Publikasjoner fra PreSenter Bøker Raskt tilbake. Kunnskapsbasert rehabilitering av sykmeldte (Aas RW, 2009). Gyldendal Akademisk. Å få seg en jobb - Arbeidsrettet rehabilitering ved psykiske helseproblemer

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging

utfordringer og belastninger en utsettes for i arbeidslivet, og forebygging Arbeidsdeltakelse en kilde til god helse for alle? I Norge har reformer blitt gjennomført og nye lover vedtatt for å imøtekomme nasjonale utfordringer: opptrappingsplan for psykisk helse, NAV-reformen

Detaljer

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram Mer helhetlig samhandling mellom spesialisthelsetjenesten, kommunene, NAV og fastlegene innenfor arbeidsrettet rehabilitering Økt oppfølging av brukere under og etter et døgnbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram

Detaljer

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom

Behandling av kronisk utmattelsessyndrom Behandling av kronisk utmattelsessyndrom CFS/ME Notat fra Kunnskapssenteret Hurtigoversikt Juni 2011 Bakgrunn: Hovedsymptomet ved kronisk utmattelsessyndrom er langvarig utmattelse som ikke er et resultat

Detaljer

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2008

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2008 Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2008 Årsmeldingen finnes også på http://www.unifobhelse.no/allmennmedisin Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Allmennmedisinsk forskningsenhet

Detaljer

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering

ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet rehabilitering Arbeidsevnevurderinger - perspektiver, modeller og verktøy Del 1: Tore N. Braathen, fysioterapeut og stipendiat ved UiO og AiR ICF-kjernesett for vurdering av funksjonsnivå og arbeidsevne innen arbeidsrettet

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis

Detaljer

Fokus på arbeidsdeltakelse i et intervensjonsprogram etter hjerneskade

Fokus på arbeidsdeltakelse i et intervensjonsprogram etter hjerneskade vitenskap Fokus på arbeidsdeltakelse i et intervensjonsprogram etter hjerneskade AV INGER HELLEM OG RANDI WÅGØ AAS Abstract Purpose: The aim of this study was to obtain new knowledge about whether and

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Livet to år etter multitraume;

Livet to år etter multitraume; Lene Mosberg-Stangeby Livet to år etter multitraume; erfaringer, utfordringer og anbefalinger Masteroppgave i rehabilitering og habilitering Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag Vår 2013

Detaljer

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN

DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAFISKE OG ARBEIDSRELATERTE FAKTORER ASSOSIERT MED SMERTER I NAKKE, SKULDER OG ØVRE DEL AV RYGGEN DEMOGRAPHIC AND WORKRELATED FACTORS ASSOCIATED WITH NECK, SHOULDER AND UPPER BACK PAIN BENTE ØFJORD

Detaljer

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse Rehabilitering mellom livsverden og funksjon 11 12. november 2010 Program og abstraktbok 1 PROGRAM: Registrering og alle foredrag foregår på Høgskolen i Oslo, Pilestredet

Detaljer

NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006

NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006 NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006 NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1

Søker. Prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig. Prosjektleder. Side: 1 Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap (Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor - RFFMIDT) Side: 1 Søknadsnummer: ES492624 Prosjektnummer: 220551 Søker Prosjektansvarlig Institusjon / bedrift

Detaljer

Kristin Aasen, Gry V. Solstad, Inger Rambøl Kaspersen og Linn Elisabeth Vågen

Kristin Aasen, Gry V. Solstad, Inger Rambøl Kaspersen og Linn Elisabeth Vågen Kristin Aasen, Gry V. Solstad, Inger Rambøl Kaspersen og Linn Elisabeth Vågen Sosialkontortjenester i overgangen til NAV - et landskap i kontinuerlig endring Et fellesprosjekt mellom HUSKene i Midt-Norge,

Detaljer

Effekt av selvhjelpsgrupper ved angst og depresjon

Effekt av selvhjelpsgrupper ved angst og depresjon Effekt av selvhjelpsgrupper ved angst og depresjon Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 21 2006 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Myndighetene ønsker å styrke det nasjonale arbeidet rundt selvhjelp. Opptrappingsplanen

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer