Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering"

Transkript

1 Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering Ein multiregional studie v/inge Holsen Prosjektmedarbeidar og fysioterapeut ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

2 Multisenter- og multiregional studie RKHR Helse Vest RHF Valnesfjord Helse nord RHF NK ARR Catosenteret Helse søraust RHF Prosjektgruppe RKHR Inge Holsen, forskningsmedarbeider Thomas Johansen, forsker, NK ARR Inger Johanne Osland, direktør, RKHR Anette Wolff, forsker, HIFUS

3 Dei ulike prosjektgruppene Kontrollgruppe 1 ARR dagtilbud Kontrollgruppe 2 Personer i full jobb

4 Intervensjonsgruppe Pasientar som er henvist til eit døgnbasert ARR-opphald ved ein av dei tre institusjonane Som er sjukmelde, går på AAP eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet Som har plager frå muskel/skjelettsystemet eller lettare psykiske lidingar Mål: 60 deltakarar frå kvar institusjon, totalt 180 deltakarar

5 Kognitiv tilnærming i ARR Innarbeide hensiktsmessige meistringsstrategiar ovanfor seg sjølv og omgjevnadane Endre tankemønster/åtferd Betre tru på tilbakeføring til arbeid Endre oppmerksomheit/fokus frå plager/lyter til ressursar Redusere angsttrykk og/eller depresjonsdjupne Ulike typar kognitiv tilnærming, CBT, MCT, ACT, MBCT etc.

6 Kognitiv psykologi Forståinga av korleis vi tenker, sansar, hugsar og opplever verda/omgjevnadane og vår eigen kropp/sjel Vår forståing og gjenkjenning av informasjon (omgjevnader/kropp/sjel) kviler på våre erfaringar, forventningar, tankar og handlingar

7 Kognitiv fungering Avgjerande for å prestere godt i arbeidslivet: Hukommelse Oppmerksomheit Konsentrasjon Planlegging Påvist at fysisk aktivitet, som vanligvis er eit viktig tiltak i eit arbeidsretta rehabiliteringsprogram, betrar kognitiv fungering som oppmerksomhet, arbeidshukommelse, planlegging og psykologisk fleksibilitet (Ratey & Loehr, 2011).

8 Mål Undersøke i kva grad eit ARR-opphold gjev endring i psykisk helse og kognitiv fungering Undersøke om endringane vedvarer 3 og 12 månader etter ARR-opphold Undersøke om kognitiv fungering kan predikere tilbakeføring til arbeid Heve kvaliteten på - og effekten av - ARR-tilbudet ved institusjonane gjennom implementering av empirisk baserte kognitive tiltak i intervensjonen

9 Samarbeid og forventa resultat Utveksling av erfaringar mellom sentera Skape diskusjon rundt kognitive tiltak og eventuelt implementering av andre tiltak som følge av ny kunnskap Utveksle erfaringar om praktisk gjennomføring av prosjektet hjå dei ulike sentera Skilnader mellom dei ulike ARR-tilboda 3 og 4 vekers døgnopphald kontra dagtilbud Kognitiv tilnærming felles Geografiske skilnader Forventede resultater Større endring i kognitiv fungering hjå pasientar på døgnbasert rehabilitering kontra kontrollgruppe Skilnad i kognitiv fungering mellom dei som kjem og ikkje kjem attende i arbeid Kva for kognitiv funksjonar har ARR mest effekt på, alle eller spesifikke? I kva grad er kognitiv fungering assosiert med tilbakeføring til arbeid

10 Metode Kognitive databaserte testar Konsentrasjon, oppmerksomheit, hukommelse, planlegging, fleksibilitet. Spørreskjemabatteri Work Role Functioning Questionnaire (Amick et al., 2000) Readiness for Return to Work Scale (Braathen et al., 2012) Subjective Health Complaints Inventory (Eriksen et al., 1999) Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond & Snaith, 1983) The Short Form (36) Health Survey (Ware & Sherbourne, 1992) Theoretically Originated Measure of the Cognitive Activation Theory of Stress (Odéen et al., 2012) Fire målepunkt: Ved oppstart, avreise, 3- og 12 månader

11 Eksempel på kognitive testar: Testane er utarbeida av Cambridge Cognition For fleire eksempel, sjå

12 SPATIAL RECOGNITION MEMORY V X

13 RAPID VISUAL PROCESSING (RVP) ?

14 Brukarperspektiv Kva får deltakarane att? Ofte rapportert om vanskar med kognitiv fungering hjå pasientar ved ARR-institusjon Kan være spennande å teste dette i ein eksperimentell setting Gøy og interessant å sjå på endring Lære om samanhengar mellom kognitiv fungering og arbeid og få ei betre forståing av ARR-opphald og kva kognitiv tilnærming tyder. Utfordring, mestring Blir introdusert for kognitiv trening ved gjennomført T4 Kva kan deltakarane konkret for å betre kognitiv fungering? Får tilsendt rapport om resultat på eit ikkje-akademisk språk når data er analysert

15 SPØRSMÅL?

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet

Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Rapport Samhandling mellom Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, NAV og primærhelsetenesta i heile rehabiliteringsforløpet Prosjektet er leia frå Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter AS (RKHR)

Detaljer

Sluttrapport FoU-prosjekt. Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråver. www.sfj.no

Sluttrapport FoU-prosjekt. Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråver. www.sfj.no Sluttrapport FoU-prosjekt Individuell meistring frå kollektive til individuelle tiltak for å redusere sjukefråver www.sfj.no Innhold Forord...4 Samandrag...5 Om prosjektet...6 Effekten av Seljeprogrammet...9

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2010 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Tek ansvar for sjukmeldingstala i bedrifta Bedrifta Invitrogen Dynal as, Noreg har sett kva for moglegheiter som ligg i ein god arbeidsmiljøpolitikk,

Detaljer

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) 04/2011 ARRNYTT Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Har plassert rehabilitering inn i samhandlingsreforma I ein fersk rapport har Helse- og omsorgsdepartementet fått anbefalingar for korleis

Detaljer

«Då fekk eg tenkt litt annleis»

«Då fekk eg tenkt litt annleis» Mastergrad i samhandling innan helse og sosialtenesta «Då fekk eg tenkt litt annleis» - ein kvalitativ studie av kva erfaringar unge, vaksne kreftoverlevarar har gjort seg ved bruk av kognitiv terapi i

Detaljer

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper

Storarena for ARR samla mange aktørgrupper 01 nytt 2009 Nyheiter frå arbeidsretta rehabilitering (ARR) Storarena for ARR samla mange aktørgrupper - ARR Åpen arena var ein nyttig møteplass der me i Helsedirektoratet fekk lytte og snakke med folk

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Samandrag

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Samandrag fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Ein intervjustudie: Bruk av stillingar og bevegelsar i yoga Mariann Sørebø, fysioterapeut, M.Sc, Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, soerebo@online.no Eline Thornquist,

Detaljer

Felles utskrivningssamtale

Felles utskrivningssamtale Felles utskrivningssamtale Utvidet samhandling i form av felles utskrivningssamtale under tverrfaglig institusjonsbasert rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå Sammendrag Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter

Detaljer

Initiering Prosjektgruppe

Initiering Prosjektgruppe Prosjekt som arbeidsmetode i Samtak Artikkelen er publisert i Spesialpedagogikk nr. 6 2000 s. 17-21 Av Sigrun K. Ertesvåg Rådgjevar, Trøndelag Kompetansesenter/ Dr.gradsstudent pedagogisk institutt NTNU.

Detaljer

Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars

Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars Nina Midtbø Og Camilla Fosse Raskere tilbake konferanse 2012 Oslo 9 mars Målet er å sjå om tidleg intervensjon med Livsstyrketreningskonseptet kan vere med å redusere sjukefråveret hos dei som er heilt

Detaljer

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN

PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN PROSJEKT Aktiv Fritid HOVUDPROSJEKTPLAN 1.0 Mål og rammer 1.1 Innleiing Samarbeidsprosjektet Aktiv fritid ønskjer å styrke og utvide det kommunale rusarbeidet gjennom å tilby ein meiningsfull fritidsaktivitet

Detaljer

Rehabilitering og medverknad i eit helsefremmande perspektiv. Ei kasus studie med ni pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg.

Rehabilitering og medverknad i eit helsefremmande perspektiv. Ei kasus studie med ni pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg. Rehabilitering og medverknad i eit helsefremmande perspektiv. Ei kasus studie med ni pasientar i to ulike rehabiliteringsopplegg. Masteroppgåve i helsefremmande arbeid og helsepsykologi Bjørg Rene HEMIL-

Detaljer

Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens!

Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens! Masfjorden kommune vil gi god smertelindring, også til personer med demens! Masfjorden kommune har eit folketal på 1652 og eit areal på 558 km2. Kommunen er geografisk inndelt i tre soner, der kvar sone

Detaljer

Lev eit friskare liv på nett

Lev eit friskare liv på nett Lev eit friskare liv på nett - eit sjølvhjelpsprogram på internett Prosjekttema: Gi kronisk sjuke eit fleksibelt, geografisk uavhengig og kvalitetssikra tilbod for å lære meistringsstrategiar. Rehabilitering

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis

Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? - En skreddersydd samtidighet i praksis www.hernesinstitutt.no Kristin Haugen, John Henry Strupstad, Ole Jo Kristoffersen, Hilde Nitteberg Teige, Monica Lillefjell, Camilla Ihlebæk Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus

Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Bustadsosial Moglegheitskonferanse «Brukartilpassa bu- og tenestetilbod» Kvar er i vi dag og i framtida når vi saman tek alle moglegheiter i bruk? Torsdag 23. Januar, Flora Samfunnshus Oppsummert frå gruppearbeid

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest

Retningslinjer for risikostyring i. Helse Vest Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest Versjon 4.0 Innhald1. Februar 2012 Retningslinjer for risikostyring i Helse Vest...3 1.0 Hensikta med dokumentet...3 2.0 Bakgrunn...3 3.0 Definisjonar...3

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge

Arbeidsrettet rehabilitering i Norge Arbeidsrettet rehabilitering i Norge en komparativ studie av Hernes Institutt og Rehabiliteringssenteret AiR john henry strupstad forskningsleder ved Hernes Institutt. Fysioterapeut og MSc i Helsevitenskap*

Detaljer

PROSJEKTPLAN SPELTEKNOLOGI OG STATUSRAPPORT PER 30.11.2012

PROSJEKTPLAN SPELTEKNOLOGI OG STATUSRAPPORT PER 30.11.2012 PROSJEKTPLAN SPELTEKNOLOGI OG STATUSRAPPORT PER 30.11.2012 Foto: Brit S. Krøvel Spelteknologi Prosjektskildring Side 1 INNHALD Prosjektplan Spelteknologi... 1 og statusrapport per 30.11.2012... 1 Forord...

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser 1 FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR)

ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) 03/2012 ARRNYTT Nyheter fra arbeidsretta rehabilitering (ARR) Sykefravær og psykisk helse er felles utfordring for de nordiske landene Høstens største møteplass for fagfolk innen arbeidsretta rehabilitering

Detaljer

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen

Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen L41 Masteroppgåve i Verdibasert leiing Suksessfaktorar og utfordringar i etikkarbeidet med vekt på leiarfunksjonen Ein studie i to distriktskommunar med utgangspunkt i det nasjonale prosjektet «Samarbeid

Detaljer

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander

Rapport om fagutviklingsprosjektet. Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander 1 Rapport om fagutviklingsprosjektet Kognitiv atferdsterapi (KAT) ved psykiske vansker hos personer med autismespektertilstander Bakgrunn og formål Personer med autismespektertilstander (AST) får ofte

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer