Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

2 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus

3 Innhold Innledning... 5 A. Seremonier og livssynsaktiviteter Humanistisk navnefest Humanistisk konfirmasjon Humanistisk vigsel Humanistisk gravferd Estetikk på seremonier Omsorg Politikk og samfunn Politisk påvirkningsarbeid Informasjons- og mediearbeid Humanistisk uke Organisasjonsutvikling Lokallagene Humanistisk Ungdom Frivillighet Regionalt seminar (etikkseminaret) Åpne møter Fylkesårsmøtet og fylkesstyret Fylkeskontoret Utvalg Vedlegg: statistikk Medlemsutviklingen i Akershus Humanistisk navnefest Humanistisk konfirmasjon Humanistisk vigsel Humanistisk gravferd Onsdagsmøtene... 20

4

5 Innledning Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon som vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet sitt. Akershus fylkeslag har 13 lokallag og medlemmer. Dyktige frivillige medlemmer i fylket legger ned en stor innsats i seremonier og aktiviteter. Seremoniene våre er viktige hendelser i deltakernes liv. Gjennom seremoniene kommer HEF årlig i kontakt med mange tusen mennesker. Dette er vi stolte av. Arbeidet i Akershus fylkeslag er styrt av Prinsipp- og arbeidsprogrammet i Human- Etisk Forbund. Fylkeslaget består av et fylkesstyre, lokallag og et sekretariat. Styreleder i 2012 har vært Ingeborg Sutterud. Årsmelding 2012 summerer hovedtrekk for våre arbeidsområder og for organisasjonen. Det mest solide og systematiske arbeidet er gjennomført innenfor de tradisjonelle satsingsområdene seremoniene. Her er det solide arbeidet videreført. målrettet støtte. Valgkomiteen i Akershus er aktiv, og fylkeskontoret har tatt initiativer for å få aktive valgkomiteer i alle lokallag. Økonomien er under kontroll, og vi har sørget for økte inntekter fra Fylkesstyret har identifisert noen hovedutfordringer som vi ikke har funnet løsninger på i 2012: (1) Mer effektiv / profesjonell administrasjon, (2) rekruttering av flere frivillige og medlemmer gjennom seremoniarbeidet, (3) utvikling av HEF som humanistisk livssynssamfunn, (4) alliansebygging i lokalt påvirkningsarbeid, samt (5) styrking av kompetanse i organisasjonsbygging, frivillighet og påvirkningsarbeid. Vedtatt av styret i HEF Akershus fylkeslag 12. februar 2013 Lokallagene og utvalgene for seremoniene er svært aktive og får betydelig støtte fra kontoret. Fylkeskontoret arbeider stadig mer systematisk med administrasjon rundt seremoniene, og det er for eksempel gjennomført anbudsrunder for leirsteder. Også innenfor de nye satsingsområdene politisk påvirkningsarbeid, informasjonsarbeid og organisasjonsbygging (lokallag og frivillige) er det satt i gang mange tiltak. Høsten 2012 samarbeidet fylkeslagene i Akershus og Oslo om vår felles stilling innen informasjon, frivillighet og påvirkningsarbeid. Innen organisasjonsutvikling har fylkesstyret og kontoret skaffet seg oversikt over situasjonen i lokallagene med tanke på mer Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 5

6 A. Seremonier og livssynsaktiviteter 1. Humanistisk navnefest Formålet med utvalget er å styrke og koordinere tilbudet over hele fylket, veilede i estetiske spørsmål og i praktisk gjennomføring. Akershus opprettet i 2012 et eget navnefestutvalg for fylket. Dette skjedde på en samling for navnefestansvarlige i Akershus 3. desember med ni deltakere fra sju av våre lokallag. Utvalget består av Ellen Reinskou, Bærum, Jan Hoff, Oppegård og Mette Lie-Hanssen, Nedre Romerike. For å øke deltakelsen på navnefestene sendte fylkeskontoret ut informasjonsbrosjyrer om Humanistisk navnefest til helsestasjoner i Akershus høsten I 2012 var det Humanistisk navnefest i Akershus på 14 ulike datoer ved 9 ulike lokallag. Antall seremonier var 24, et tall som forventes å øke i Gravferd Vigsel Navnefest Konfirmasjon Tabell: Akershus fylkeslags største aktivitet er våre Humanistiske seremonier. Tabellen viser antall gravferds- og vigselsoppdrag, og antall navnebarn og konfirmanter. 6 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

7 2. Humanistisk konfirmasjon Det solide arbeidet er videreført, men kontoret er tungt belastet med gjennomføring av praktisk konfirmasjonsarbeid lokalt. Noen kurs er fulle og hindrer opptak av flere konfirmanter. Omfattende informasjonsbesøk er gjennomført på skoler. Alle seremonier og kurs er vel gjennomførte, og kontoret yter omfattende støtte til våre dyktige frivillige. Totalt ble det gjennomført 138 kurs i Akershus. 119 grupper på kveldskurs og 19 grupper fordelt på 4 leire. 56 kursledere bidro til gjennomføringen av kursene. Fylkeslaget sørget for opplæring av 32 nye kursledere på grunnopplæring og 66 kurs- og leirledere på Temaseminaret. Totalt 1770 konfirmanter deltok på fylkets 56 seremonier. I tillegg arrangerte organisasjonssekretærene i Oslo og Akershus fylkeslag to temamøter for kursledere i begge fylker. Temaer: samarbeid og kafédialog. Konfirmasjonsutvalget for fylkesleirene gjennomførte 3 møter. Utvalget består av: Kaja S.T. Lorentzen, leder, Cecilie Boberg, Håkon Jarle Sveen og Heidi Kallestad. Britt Mari Eriksen trakk seg i perioden. Trond Sæbø Skarpeteig og Kitty Larsgaard deltar fra administrasjonen. Fylkeskontoret gjennomførte to samlinger med alle konfirmasjonsansvarlige i fylket (i mars og oktober). 3. Humanistisk vigsel 23 vigslere i Akershus var aktive i De viet 102 par hvorav 16 i andre fylker.vigslernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i vigselsfylket. Vi fortsatte vårt mangeårige samarbeid med Oslo fylkeslag i vårt felles vigselsutvalg. Utvalget består av Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Baard Thalberg fra Oslo og Tom Hetty Olsen og Linda Hasle fra Akershus. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 7

8 Terese Svenke var utvalgsmedlem fra Akershus frem til juni Utvalgssekretær er Moa Myklebust, Akershus. Utvalget intervjuer nye vigslerkandidater for å vurdere dem til grunnkurs ved HEF sentralt, og intervjuer fire- og åtteårsvigslere for å vurdere dem før prosessen med re-godkjenning i HEF sentralt. Markedsføring av vigsel har skjedd i Humanus, Fri Tanke, på stand under humanistisk uke i september og i lokalaviser i Akershus i desember. Samling for vigslerne ble avholdt 14. mai med til sammen 20 vigslere til stede. HEFs landsomfattende brukerundersøkelse var hovedtema, og innleder var sertifisør og Buskerudvigsler Knut Engeland. Konklusjonen var klar: Besvarelsene er overveldende positive! Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Sju vigslere deltok. For å styrke kvaliteten har utvalget organisert mulighet for observasjon av hverandre, samlinger, talekurs og planlagt seminar i februar Humanistisk gravferd 17 gravferdstalere i Akershus var aktive i De hadde 116 oppdrag hvorav 18 i andre fylker. Talernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i seremonifylket. fra Akershus og Ole Nielsen og Anne Drag Tidemand-Fossum fra Oslo. Utvalgssekretær var Kari-Mette Klever, Oslo, til Anne Brinch Skaara overtok 1. desember. Utvalget organiserer samling og seminar for gravferdstalere i Oslo og Akershus. Gravferdsutvalget intervjuer nye talerkandidater og vurderer dem for videre kursing. Utvalget avholdt egne grunnkurs over fem møter i oktober og november. Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid gjennom vårt felles gravferdsutvalg. Det består av Ingunn Solaas (leder) og Trond Thorseng HEF sentralt avholder to helgekurs i året for nye talerkandidater. I 2012 var det diskusjon mellom utvalget og hovedkontoret om rollefordeling i kursing og sertifisering av talere i 8 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

9 framtida. Nasjonal kursing er mål i HEFs arbeidsprogram. Vårt utvalg fryktet at kun helgekurs kan senke kvaliteten i forhold til deres opplegg. 26. april avholdt gravferdsutvalget samling med 26 talere til stede. Hovedtema var musikkens rolle i seremonier, med HUM-korets dirigent Per Arne Olsen som innleder. Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Seks gravferdstalere deltok. 22. og 23. september var det helgeseminar for gravferdstalere. På programmet sto møte med et gravferdsbyrå, gruppediskusjoner om cases, HEFs brukerundersøkelse og barn og sorg. Akershus fylkeslag ønsker å jobbe mer for gode, livssynsnøytrale seremonilokaler som også passer for gravferd, nær der brukerne bor, men har ikke hatt ressurser til å jobbe mye med det ennå. Lokalt er det i Follo, især Ski, at HEF har jobbet lengst for dette. En arbeidsgruppe for Ski, Oppegård og Ås/Vestby ble nedsatt under markeringen av Ski lokallags 25-årsjubileum i september. Lokallagsleder i Ski ble intervjuet i Østlandets Blad om saken. 5. Estetikk på seremonier Fylkeslaget organiserer estetikkurs, som er kurs for er for alle som skal arrangere en navnefest- eller en konfirmasjonsseremoni. Ved hjelp av kursene vil HEF etablere en felles forståelse av hva en seremoni er, og hvordan man lager en seremoni i praksis. Akershus fylkeslag gjennomførte estetikkurs for gruppeseremoniene navnefest og konfirmasjon over to kvelder i mars personer fra lokallagene deltok, og Britt Mari Nymoen Eriksen og Kitty Larsgaard instruerte. Estetikkinstruktører for seremoni har i 2012 vært Britt Mari Nymoen Eriksen (fram til mai) og Maarten Andersen (fra august). Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 9

10 6. Omsorg Det er i 2012 etablert en ny samtalegruppe for tidligere medlemmer av isolerte trossamfunn (tidligere sektmedlemmer). Gruppen for ledes av Ingunn Steen. Omsorgsarbeidet ellers er videreført på et minimumsnivå. Omsorgsutvalget valgte i oktober 2012 å sende tilbake omtrent halvparten av tilskuddet på kroner som Oslo og Akershus fikk fra HEF til nyskaping og utvikling av omsorgsarbeid. Omsorgsutvalget i Oslo og Akershus består av Mette Løvvig Nordhus, Jan A. Hoff og Jan Olav Haugen. Kitty Larsgaard er utvalgets sekretær. Vi har opprettholdt tilbudet om samtaler i Ullersmo fengsel i Trond Øian, Kjellaug Myhre, Mette L. Nordhus og Jan Hoff bytter på å ha samtalegruppe i fengslet ca hver tredje uke, men dette er lite etterspurt. I samtaleprosjektet på Ullevål sykehus har Oslo og Akershus fylkeslag 4 personer som deltar som samtalepartnere. Disse betales av kommunen for oppdrag. Fylkeslagene har formidlet 4 oppdrag til samtalepartnerne. LISA er livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende. Arild Knutsen leder gruppa som møtes hver torsdag i Humanismens Hus. 10 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

11 Politikk og samfunn 7. Politisk påvirkningsarbeid Mange lokallag i Akershus arbeider i egen kommune med politisk påvrikningsarbeid, enten det gjelder mangelen på egnede seremonilokaler eller ekskluderende skolegudstjenester brukt som skoleavslutning. Lokallagene har i liten grad fått nye allierte eller støtte fra relevante lokale organisasjoner i dette arbeidet. Fylkeskontoret har i lengre tid arbeidet med en kartlegging av situasjonen rundt livssynsnøytrale seremonirom og denne skal deles og kommenteres av lokallagene i Som omtalt under gravferd er det etablert et utvalg på tvers av HEFs lokallag i Follo. Dette utvalget arbeider for et nytt livssynsnøytralt seremonirom i Folloregionen. Andre lokallag som Bærum, Nedre Romerike og Ullensaker Nannestad har dialog med kommunen om mangelen på gode nøytrale lokaler. I Frogn har HEF-medlemmer deltatt i en kommunal ressursgruppe for nytt seremonilokale i flerbrukshuset som er under planlegging. Hovedkontorets seremoniavdeling har ytt god støtte til det lokale påvirkningsarbeidet for livssynsnøytrale seremonirom i enkelte deler av fylket. Fylkeskontoret har støttet lokallagenes arbeid mot forkynning i skoletiden. 8. Informasjons- og mediearbeid Flere av lokallagene i Akershus har hatt fine oppslag om lokale arrangement og synspunkt i arbeidsåret, og dette er et arbeid som fylkesstyret oppfordrer lokallagene til å prioritere høyere. Fylkeskontoret har bistått lokallag som ønsker hjelp til mediearbeid, og en mediepakke med konkrete verktøy er sendt til lokallagene. Fylkeslagene i Oslo og Akershus samarbeider tett om informasjonsarbeidet generelt, men samarbeider ikke om kundeservice. Fylkeslagets og lokallagenes nettsider har stort sett vært oppdaterte og vi har i løpet av 2012 mer enn doblet antall medlemmer i facebook-gruppen vår, Humanister i Akershus. Det er gitt ut fire fine utgaver av medlemsbladet Humanus. Nytt fra høsten er regelmessige elektroniske nyhetsbrev til medlemmene. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 11

12 9. Humanistisk uke Kurset ga foreldre en kortversjon av ungdommenes 20 timers kurs eller leir. På et åpent møte på Strømmen slo fagsjef i HEF, Bente Sandvig, fast at vi fortsatt har statskirke i Norge. Sandvig snakket om stat og kirke som skilte lag 21. mai i Hun satt i Stålsettutvalget som la fram NOUen «Det livssynsåpne samfunn» 7. januar Ideen til humanistisk uke fikk vi fra Oppland fylkeslag i De hadde hatt uke med bokstands på bibliotekene og enkelte arrangementer. Hos oss ble uken arrangert for første gang i november 2011 med ulike aktiviteter i flere lokallag i fylket. Fylkeslaget engasjerte fotojournalist Tom-Henning Bratlie til å lage reportasjer fra flere av lokallagenes arrangement. I 2012 gjennomførte vi humanistisk uke fra 6. til 15. september med en økning i antall deltagende lokallag, antall aktiviteter og bredden i tilbudet. Det var ulike aktiviteter i mange av lokallagene våre. Midt på Storsenteret i Sandvika plasserte vi to bruder og inviterer til samtaler og konkurranser (bildet over). Mange unge stoppet og lot seg utfordre på spørsmålet om hva som gir livet mening. I 56 år har Human-Etisk Forbund (HEF) arrangert borgerlige konfirmasjoner. I 2012 var første gangen vi også arrangerte konfirmasjonskurs for voksne! Slike kurs ble arrangert i Nedre Romerike, i Eidsvoll og i Bærum. Lokallagsleder Kaja Lorentzen (bildet) ønsket hjertelig velkommen til drøyt hundre foreldre som fylte opp Folkets hus på Strømmen på foreldreforberedende kurs. 12 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

13 Organisasjonsutvikling 10. Lokallagene Akershus fylkeslag har disse 13 lokallagene: Asker, Bærum, Eidsvoll og Hurdal, Enebakk, Gjerdrum, Nedre Romerike, Nes, Nesodden og Frogn, Nittedal, Oppegård, Ski, Ullensaker- Nannestad og Ås og Vestby. Det har vært interesse for å starte opp et eget lokallag i Frogn. Aurskog/Høland-Rømskog har ikke hatt styre på mange år og kan ikke regnes som et lokallag. hatt møte med ungdommen, og sørget for synlighet på nettsider og i Humanus. 12. Frivillighet Akershus har stor stabilitet når det gjelder tillitsvalgte og frivillige som vi er så avhengige av for å opprettholde vårt omfattende seremonitilbud. Fylkeslaget har hatt en økt bevissthet på å rekruttere og ta imot nye frivillige til oppgaver i fylkeslagets regi. Det er fylkesstyrets holdning at mesteparten av det frivillige arbeidet skal foregå ute i lokallagene, og fylkeskontorets rolle i hovedsak må være i støtte dette. Bildet: Representanter fra regionalt utvalg for seremonirom i Follo sammen med rådgiver Vinjar Tufte fra hovedkontoret. 11. Humanistisk Ungdom Unge humanister i Asker og Bærum fikk en ny møteplass på slutten av 2012: Det nye lokallaget i Humanistisk Ungdom (HU)! Laget ønsker å være en møteplass for unge humanister og ta opp aktuelle og spennende temaer. Fylkeslaget har 13. Regionalt seminar (etikkseminaret) Fylkeslagene i Akershus, Østfold og Oslo fortsatte vårt mangeårige samarbeid om et regionalt seminar. Arbeidsgruppa besto i 2012 av Inge Anzjøn (leder) og Gunn Hedberg fra Østfold, Håkon Jarle Sveen og Anne Brinch Skaara fra Oslo og Terese Svenke og Moa Myklebust (utvalgssekretær) fra Akershus. Helgen november avholdt arbeidsgruppen etikkseminar på Vettre med 70 deltakere. Av disse var 22 fra Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 13

14 Akershus. Hovedtema var "Veien til et ansvarlig menneske". Konfirmasjonskursledere ble spesielt oppfordret til å delta pga. temaets relevans for deres arbeid, og HU ble kontaktet i planleggingen. Innledere var filosof Arne Johan Vetlesen, antropolog og konfirmasjonsinstruktør Rannveig Svendby og rettspsykolog Pål Grøndahl. 14. Åpne møter Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte vårt mangeårige samarbeid om åpne møter på Humanismens Hus på onsdager. Arbeidsgruppen som planla møtene bestod av Sverre Landaas (leder), Thrond Berge Larsen og Ken Jones fra Oslo og Jan G. Langfeldt, Tulpesh Patel, Eva Meyer og Moa Myklebust fra Akershus. Anne Brinch Skaara, Oslo var utvalgssekretær. Utvalget har gjennomført møter både om HEFs kjernesaker og andre saker som er aktuelle for våre medlemmer og sympatisører, om livssyn og livssynspolitikk, vitenskap, kultur, filosofi og historie. Et formål er også å gjøre HEF bedre kjent blant folk og knytte oss til ulike faglige, politiske og andre miljøer. 15. Fylkesårsmøtet og fylkesstyret Det 29. årsmøtet for Akershus fylkeslag fant sted lørdag 24. mars, Thon Hotel Slottsparken. 23 personer med stemmerett fra 12 lokallag var til stede, i tillegg til observatører og gjester. Styremedlemmer i 2012/13 har vært Ingeborg Sutterud (leder), Terese Svenke (nestleder), Jan Hoff (styremedlem med økonomiansvar), Jan Olav Olafsen, Kaja S.T. Lorentzen og Solveig Hjelpdal (styremedlemmer). Hjelpdal trakk seg sommeren 2012 og 1. varamedlem rykket inn på fast plass. Varamedlemmer har vært Hans-Marius Christensen (1. varamedlem, senere styremedlem), Roar Nordberg (2. varamedlem) og Lena Solli Sal (3. varamedlem). Styret har hatt 10 møter i perioden, og behandlet 79 saker. Styret konstituerte seg med et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og styremedlem med økonomiansvar. Valgkomité i 2012/13 har vært Bjørn R. Bergersen, Lise Norgren og Heidi Kallestad. Rita Torsvik har vært fylkeslagets revisor. Oppmøte er ofte på nær 80, men gikk noe ned på en del møter i høst. Ni av 19 møter hadde Akershus ansvar for. 14 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

15 16. Fylkeskontoret Fylkeslaget har et sekretariat lokalisert sammen med hovedkontoret og Oslo fylkeslag med fem fast ansatte fordelt på fire årsverk. Trond Sæbø Skarpeteig er kontorleder med personal- og økonomiansvar, Moa Myklebust er organisasjonssekretær med ansvar for vigsel (utvalgssekretær), navnefest, gravferd, åpne onsdagsmøter og regionalt seminar, Kitty Larsgaard er organisasjonssekretær med ansvar for konfirmasjon og omsorg, Eva Meyer er kontorsekretær med ansvar for konfirmasjon (kundebehandling), Christoffer Bekeng Larsen er organisasjonssekretær i felles stilling med Oslo fylkeslag med ansvar for informasjonsarbeid og frivillighet, og har hatt permisjon deler av året. Ida Madeleen Moe har vikariert i deltid og forsterket kontoret som organisasjonssekretær i hele 2012 med ansvar for konfirmasjon. 17. Utvalg Mellom Oslo og Akershus har fylkesstyrene nedsatt flere fellesutvalg som har vært virksomme i mange år. De dekker områdene gravferd, vigsel, omsorg, Humanus og åpne onsdagsmøter. I tillegg har vi en felles arbeidsgruppe for regionalt seminar der også Østfold deltar. Akershus fylkesstyre har i 2012 vedtatt felles mandat for utvalgene. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 15

16 Vedlegg: statistikk 18. Medlemsutviklingen i Akershus Brutto endring Endring i % Nyinnmeldt Folketall 2012 Andel av folketall i % Asker , ,5 Aurskog-H/Rø , ,9 Bærum , ,5 Eidsvoll/Hurd , ,2 Enebakk , ,7 Gjerdrum , ,4 Nedre , ,8 Romerike Nes , ,3 Nesodden/Fr , ,0 Nittedal , ,0 Oppegård , ,8 Ski (1,00) ,4 Ullensaker/N (0,20) ,2 Ås/Vestby , ,5 Akershus , ,1 Oslo, til sammenligning , ,6 19. Humanistisk navnefest Humanistisk navnefester i Akershus er 10 flere enn i 2011 da det var 172 og 56 flere enn i 2010 da det var familier bosatt i Akershus, hvorav 31 i Bærum, deltok på navnefest i Oslo rådhus. Sted, alfabetisk Dato 2012 Antall navnebarn Hovedtalere Asker vår Kjellaug Myhre Asker høst Moa Myklebust Bærum vår Moa Myklebust Bærum høst Kjellaug Myhre Eidsvoll vinter Rannveig Finsen Eidsvoll vår Rannveig Finsen Nes Rina Grønlund Oppegård Kjell Kristensen Oppegård Moa Myklebust Skedsmo vår Ragnhild Benneche Skedsmo høst Åse Kristin Kjus Ski Ida Madeleen Moe Ullensaker Ulf Johansson Ås Eli Rygg Sum navnebarn 2012 Akershus Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

17 20. Humanistisk konfirmasjon Humanistisk konfirmasjon 2012 Akershus. Antallet 1687 er 19 flere enn i 2011, da det var 1668(1770 deltok på våre kurs og seremonier). Lokallag Antall konfirmanter fordelt på kurs Antall konfirmanter fordelt på leir Antall konfirmanter inkludert leir/kurs fordelt etter bosted Asker Aurskog Høland/Rømskog Bærum inkl. leir for Bærum Eidsvoll-Hurdal Enebakk Frogn Gjerdrum Nedre Romerike Nes Nesodden Nittedal Oppegård Ski Ullensaker og Nannestad Ås og Vestby Sum lokale kurs Fylkes-leirer/kurs 192 Sum konfirmert ved 1770 Akershus HEF 2012 Konfirmanter fra andre fylker/land Netto Akershus-ungdom Humanistisk vigsel Oversikt Humanistisk vigsel Akershus Akershus-vigslernes oppdrag i 2012 var 7 flere enn i 2011, da de var 95, og 10 flere enn i 2010, da de var 92. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 17

18 Vigslers lokallag Sum pr. lokallag Vigsleres navn Oppdrag pr. vigsler Asker Britt S. Ingvaldsen 6 Asker Ivar Romundstad 3 Asker Kjell Kristensen 3 Asker Per Christian Dahl 8 Brandvik Asker Gry Bøhmer 4 Asker 28 Unni Berner 4 Bærum Ellen Reinskou 4 Bærum Linda Hasle 2 Bærum Petter Wallace 4 Bærum Rudi Holt 4 Bærum 17 Liv Larsen Rustad (ny ) Eidsvoll og Hurdal Jan Olav Olafsen 9 Eidsvoll og Hurdal 13 Roar Nordberg 4 Nedre Romerike Kaja S. T. Lorentzen 4 Nedre Romerike Mona Følstad 3 Nedre Romerike Ragnhild Benneche 4 Nedre Romerike 16 Tom Hetty Olsen 5 Nes 2 Britt Mari N. Eriksen 2 Nesodden og Frogn Kjellaug Myhre 10 Nesodden og Frogn 13 Terese Svenke 3 Ullensaker og N. 4 Gerd Maageng Olsen 4 Ås og Vestby Anita Lauvli 5 Ås og Vestby 9 Karianne Skåre 4 Sum ved Akershus-vigslere Vigsler utført i Akershus Akershus-vigsleres oppdrag andre fylker Vigsler i A. v/vigslere fra andre fylker Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

19 22. Humanistisk gravferd Oversikt Humanistisk gravferd Antall utførte gravferdsoppdrag med Akershustilknytning 2012 pr. taler. Gravferdstalere bosatt i Akershus hadde 116 oppdrag i 2012, mot 101 i 2011 og 89 i Av dem ble 97 holdt i Akershus (18 i andre fylker) i Lokallag Navn talere Antall gravferder Sum pr lokallag Asker Kjell Kristensen 12 Asker Unni Berner 12 Asker Arnt Vidvei 3 Asker Tor-Håkon Torsvik 3 30 Bærum Dorothy Ann Bøhler 8 8 Eidsvoll/Hurdal Jan Olav Olafsen Nedre Romerike Ingunn Solaas 2 Nedre Romerike Trond Thorseng 4 Nedre Romerike Mona Følstad 8 Nedre Romerike Tom Hetty Olsen 6 Nedre Romerike Vemun Waksvik (ny ) Nedre Romerike Inger-Lise D. Wold 1 22 Nesodden/Frogn Kjellaug Myhre Oppegård Kjell Tadvin Ullensaker/Nannestad Vinjar Tufte 1 Ullensaker/Nannestad Hans Østeng 5 6 Ås og Vestby Sigrun Aaneby 6 6 Sum Akershus-taleres Oppdrag i Akershus v/talere fra andre fylker, formidlet av Akershus fylkeskontor Talers navn Bosted Anne Brinch Skaara Oslo 2 Baard Thalberg Oslo 1 Moa Myklebust Oslo 1 Sissel Helle Oslo 1 Bernt D. Hagtvedt Oslo 1 Knut V. Engeland Buskerud 2 Totalt antall Humanistisk gravferd i Akershus 2012 (97+8) 105 Total sum Humanistisk gravferd m/akershus-tilknytting (116+8) 124 Av disse formidlet av Akershus fylkeskontor 107 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 19

20 23. Onsdagsmøtene Vi inviterte til mange interessante temaer på onsdagsmøtene i Svakheter og styrker i klimadebatten. Pål Prestrud, direktør Cicero Konspiranoia v/arnfinn Pettersen Solas utvikling og struktur. Olav Kjeldseth-Moe, astrofysiker Human byutvikling v/audun Engh Schizofreni og vold. Pål Hartvig Habilitet v/ Guro Sletttemark Rasjonalitet og følelser. Gunn Hild Lem Hva er og hva gjør HAMU? Gunnar Olafsen og Levi Fragell Den arabiske våren ett år etter og Islams rolle v/ Lars Gule (og Walid al-kubaisi?) Oljefondets etiske retningslinjer. Biologiprofessor Dag Hessen 26.9 Romfolkets situasjon i dag. Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA 3.10 Resiliens. Psykolog Ragnhild Bjørnebekk Grunnloven og kirkeforliket. Panel: Fagsjef i HEF Bente Sandvig, Hallgeir Langeland (SV), og Svein Harberg (Høyre) Penga eller livet. Forfatter Sidsel Mørck "Guns, germs, and steel". Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen Bistand til utviklingsland. Asbjørn Eidhammer 7.11 Hva former vår samarbeidsvilje? Professor Karine Nyborg ved Økonomisk Institutt Hjemmefrontens innsats Førsteamanuensis og leder for Norges Hjemmefrontmuseum Arnfinn Moland Exoplaneter og jakten på liv i Melkeveien. Øystein Elgarøy, astrofysiker Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

21

22 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag St. Olavs gate 27 Pb St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon: Foretaksnr: human.no/akershus

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang! Nr 2 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per 31.12.14. Lokallaget deler kontorlokaler med

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex Nr 1 2009 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Heading Ingress Tekst og Foto: Om HAMU Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2012 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2013 Victoria hotell, Strandgata 21, Hamar 13. februar 2013 foredrag Andreas Heldal-Lund: «Omskjæring av gutter kultur eller overgrep?» dagsorden 1 Årsmøtet

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

OBS! Medlemskontingent vedlagt!

OBS! Medlemskontingent vedlagt! #1 2013 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund OBS! Medlemskontingent vedlagt! MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 1 Januar/Februar 2013 F Nadia Frantsen Fri tanke Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene

ÅRSRAPPORT 2012. AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene. Akershus idrettskrets - en viktig støttespiller for idrettslagene ÅRSRAPPORT 2012 AKERSHUS IDRETTSKRETS En viktig støttespiller for idrettslagene Akershus idrettskrets. Årsrapport 2012 side 1 Akershus idrettskrets -- en viktig støttespiller for idrettslagene Innholdsfortegnelse

Detaljer

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets

Akershus Idrettskrets en viktig støttespiller for idrettslagene. Årsrapport. Akershus Idrettskrets. Akershus Idrettskrets Årsrapport Akershus Idrettskrets 2008 Akershus Idrettskrets Akerhus Idrettskrets. Årsrapport 2008 EN VIKTIG STØTTESPILLER FOR IDRETTSLAGENE INNHOLDSFORTEGNELSE Idrett for alle i et åpent og inkluderende

Detaljer

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti

Årsberetning 2014. Akershus Arbeiderparti Årsberetning 2014 Akershus Arbeiderparti 2 Lederen har ordet... 4 Partikontoret... 5 Årsmøtet 2014... 6 Representantskapet... 17 Styret og arbeidsutvalget... 18 Medlemsutvikling... 20 Organisatorisk arbeid...

Detaljer

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse

Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Årsberetning for 2006 Rådet for psykisk helse Side 1 av 31 Innholdsfortegnelse INNLEDNING: ÅRET FOR POLITISK GJENNOMSLAG... 3 POLITIKK... 4 Helse- og velferdspolitisk program... 4 Politisk alliansebygging...4

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Styrets årsmelding 2005

Styrets årsmelding 2005 Styrets årsmelding 2005 1. Årsmøtet 2005 Årsmøtet 2005. onsdag 2. mars kl. 18.00 i Tollbugata 35 Følgende styre ble valgt: John Jørgen Støa, leder Steffen Hole Jan Brix Mons Øksnevad Kjersti Lørendal Erik

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2013

ÅRSBERETNING FOR 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 Forord Afasiforbundet ble stiftet i 1987 som en interesseorganisasjon for mennesker med afasi og andre språk- og kommunikasjonsvansker, og deres pårørende. Afasiforbundet har inntil

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM)

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Sentralstyrets årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Side 1 av 16 SENTRALSTYRETS ÅRSBERETNING Innledning Foreningen for Muskelsyke (FFM) er en interesseorganisasjon for mer

Detaljer

Tema: Humanistisk konfirmasjon

Tema: Humanistisk konfirmasjon M e d l e m s b l a d f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d V E S T F O L D T E L E M A R K B U S K E R U D NR. 1/2010 Ny leder i Vestfold Humanist på besøk fra Nigeria Livssynsnøytrale seremonilokaler

Detaljer

Motoffensiv etter 22. juli

Motoffensiv etter 22. juli Nr 4 2011 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Motoffensiv etter 22. juli Humanistisk uke i Akershus Side 6 Fornuft og følelser etikkseminaret 2011 Side 8 Medlemsprofilen: Wenke Moe

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer