Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

2 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus

3 Innhold Innledning... 5 A. Seremonier og livssynsaktiviteter Humanistisk navnefest Humanistisk konfirmasjon Humanistisk vigsel Humanistisk gravferd Estetikk på seremonier Omsorg Politikk og samfunn Politisk påvirkningsarbeid Informasjons- og mediearbeid Humanistisk uke Organisasjonsutvikling Lokallagene Humanistisk Ungdom Frivillighet Regionalt seminar (etikkseminaret) Åpne møter Fylkesårsmøtet og fylkesstyret Fylkeskontoret Utvalg Vedlegg: statistikk Medlemsutviklingen i Akershus Humanistisk navnefest Humanistisk konfirmasjon Humanistisk vigsel Humanistisk gravferd Onsdagsmøtene... 20

4

5 Innledning Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon som vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet sitt. Akershus fylkeslag har 13 lokallag og medlemmer. Dyktige frivillige medlemmer i fylket legger ned en stor innsats i seremonier og aktiviteter. Seremoniene våre er viktige hendelser i deltakernes liv. Gjennom seremoniene kommer HEF årlig i kontakt med mange tusen mennesker. Dette er vi stolte av. Arbeidet i Akershus fylkeslag er styrt av Prinsipp- og arbeidsprogrammet i Human- Etisk Forbund. Fylkeslaget består av et fylkesstyre, lokallag og et sekretariat. Styreleder i 2012 har vært Ingeborg Sutterud. Årsmelding 2012 summerer hovedtrekk for våre arbeidsområder og for organisasjonen. Det mest solide og systematiske arbeidet er gjennomført innenfor de tradisjonelle satsingsområdene seremoniene. Her er det solide arbeidet videreført. målrettet støtte. Valgkomiteen i Akershus er aktiv, og fylkeskontoret har tatt initiativer for å få aktive valgkomiteer i alle lokallag. Økonomien er under kontroll, og vi har sørget for økte inntekter fra Fylkesstyret har identifisert noen hovedutfordringer som vi ikke har funnet løsninger på i 2012: (1) Mer effektiv / profesjonell administrasjon, (2) rekruttering av flere frivillige og medlemmer gjennom seremoniarbeidet, (3) utvikling av HEF som humanistisk livssynssamfunn, (4) alliansebygging i lokalt påvirkningsarbeid, samt (5) styrking av kompetanse i organisasjonsbygging, frivillighet og påvirkningsarbeid. Vedtatt av styret i HEF Akershus fylkeslag 12. februar 2013 Lokallagene og utvalgene for seremoniene er svært aktive og får betydelig støtte fra kontoret. Fylkeskontoret arbeider stadig mer systematisk med administrasjon rundt seremoniene, og det er for eksempel gjennomført anbudsrunder for leirsteder. Også innenfor de nye satsingsområdene politisk påvirkningsarbeid, informasjonsarbeid og organisasjonsbygging (lokallag og frivillige) er det satt i gang mange tiltak. Høsten 2012 samarbeidet fylkeslagene i Akershus og Oslo om vår felles stilling innen informasjon, frivillighet og påvirkningsarbeid. Innen organisasjonsutvikling har fylkesstyret og kontoret skaffet seg oversikt over situasjonen i lokallagene med tanke på mer Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 5

6 A. Seremonier og livssynsaktiviteter 1. Humanistisk navnefest Formålet med utvalget er å styrke og koordinere tilbudet over hele fylket, veilede i estetiske spørsmål og i praktisk gjennomføring. Akershus opprettet i 2012 et eget navnefestutvalg for fylket. Dette skjedde på en samling for navnefestansvarlige i Akershus 3. desember med ni deltakere fra sju av våre lokallag. Utvalget består av Ellen Reinskou, Bærum, Jan Hoff, Oppegård og Mette Lie-Hanssen, Nedre Romerike. For å øke deltakelsen på navnefestene sendte fylkeskontoret ut informasjonsbrosjyrer om Humanistisk navnefest til helsestasjoner i Akershus høsten I 2012 var det Humanistisk navnefest i Akershus på 14 ulike datoer ved 9 ulike lokallag. Antall seremonier var 24, et tall som forventes å øke i Gravferd Vigsel Navnefest Konfirmasjon Tabell: Akershus fylkeslags største aktivitet er våre Humanistiske seremonier. Tabellen viser antall gravferds- og vigselsoppdrag, og antall navnebarn og konfirmanter. 6 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

7 2. Humanistisk konfirmasjon Det solide arbeidet er videreført, men kontoret er tungt belastet med gjennomføring av praktisk konfirmasjonsarbeid lokalt. Noen kurs er fulle og hindrer opptak av flere konfirmanter. Omfattende informasjonsbesøk er gjennomført på skoler. Alle seremonier og kurs er vel gjennomførte, og kontoret yter omfattende støtte til våre dyktige frivillige. Totalt ble det gjennomført 138 kurs i Akershus. 119 grupper på kveldskurs og 19 grupper fordelt på 4 leire. 56 kursledere bidro til gjennomføringen av kursene. Fylkeslaget sørget for opplæring av 32 nye kursledere på grunnopplæring og 66 kurs- og leirledere på Temaseminaret. Totalt 1770 konfirmanter deltok på fylkets 56 seremonier. I tillegg arrangerte organisasjonssekretærene i Oslo og Akershus fylkeslag to temamøter for kursledere i begge fylker. Temaer: samarbeid og kafédialog. Konfirmasjonsutvalget for fylkesleirene gjennomførte 3 møter. Utvalget består av: Kaja S.T. Lorentzen, leder, Cecilie Boberg, Håkon Jarle Sveen og Heidi Kallestad. Britt Mari Eriksen trakk seg i perioden. Trond Sæbø Skarpeteig og Kitty Larsgaard deltar fra administrasjonen. Fylkeskontoret gjennomførte to samlinger med alle konfirmasjonsansvarlige i fylket (i mars og oktober). 3. Humanistisk vigsel 23 vigslere i Akershus var aktive i De viet 102 par hvorav 16 i andre fylker.vigslernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i vigselsfylket. Vi fortsatte vårt mangeårige samarbeid med Oslo fylkeslag i vårt felles vigselsutvalg. Utvalget består av Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Baard Thalberg fra Oslo og Tom Hetty Olsen og Linda Hasle fra Akershus. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 7

8 Terese Svenke var utvalgsmedlem fra Akershus frem til juni Utvalgssekretær er Moa Myklebust, Akershus. Utvalget intervjuer nye vigslerkandidater for å vurdere dem til grunnkurs ved HEF sentralt, og intervjuer fire- og åtteårsvigslere for å vurdere dem før prosessen med re-godkjenning i HEF sentralt. Markedsføring av vigsel har skjedd i Humanus, Fri Tanke, på stand under humanistisk uke i september og i lokalaviser i Akershus i desember. Samling for vigslerne ble avholdt 14. mai med til sammen 20 vigslere til stede. HEFs landsomfattende brukerundersøkelse var hovedtema, og innleder var sertifisør og Buskerudvigsler Knut Engeland. Konklusjonen var klar: Besvarelsene er overveldende positive! Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Sju vigslere deltok. For å styrke kvaliteten har utvalget organisert mulighet for observasjon av hverandre, samlinger, talekurs og planlagt seminar i februar Humanistisk gravferd 17 gravferdstalere i Akershus var aktive i De hadde 116 oppdrag hvorav 18 i andre fylker. Talernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i seremonifylket. fra Akershus og Ole Nielsen og Anne Drag Tidemand-Fossum fra Oslo. Utvalgssekretær var Kari-Mette Klever, Oslo, til Anne Brinch Skaara overtok 1. desember. Utvalget organiserer samling og seminar for gravferdstalere i Oslo og Akershus. Gravferdsutvalget intervjuer nye talerkandidater og vurderer dem for videre kursing. Utvalget avholdt egne grunnkurs over fem møter i oktober og november. Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid gjennom vårt felles gravferdsutvalg. Det består av Ingunn Solaas (leder) og Trond Thorseng HEF sentralt avholder to helgekurs i året for nye talerkandidater. I 2012 var det diskusjon mellom utvalget og hovedkontoret om rollefordeling i kursing og sertifisering av talere i 8 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

9 framtida. Nasjonal kursing er mål i HEFs arbeidsprogram. Vårt utvalg fryktet at kun helgekurs kan senke kvaliteten i forhold til deres opplegg. 26. april avholdt gravferdsutvalget samling med 26 talere til stede. Hovedtema var musikkens rolle i seremonier, med HUM-korets dirigent Per Arne Olsen som innleder. Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Seks gravferdstalere deltok. 22. og 23. september var det helgeseminar for gravferdstalere. På programmet sto møte med et gravferdsbyrå, gruppediskusjoner om cases, HEFs brukerundersøkelse og barn og sorg. Akershus fylkeslag ønsker å jobbe mer for gode, livssynsnøytrale seremonilokaler som også passer for gravferd, nær der brukerne bor, men har ikke hatt ressurser til å jobbe mye med det ennå. Lokalt er det i Follo, især Ski, at HEF har jobbet lengst for dette. En arbeidsgruppe for Ski, Oppegård og Ås/Vestby ble nedsatt under markeringen av Ski lokallags 25-årsjubileum i september. Lokallagsleder i Ski ble intervjuet i Østlandets Blad om saken. 5. Estetikk på seremonier Fylkeslaget organiserer estetikkurs, som er kurs for er for alle som skal arrangere en navnefest- eller en konfirmasjonsseremoni. Ved hjelp av kursene vil HEF etablere en felles forståelse av hva en seremoni er, og hvordan man lager en seremoni i praksis. Akershus fylkeslag gjennomførte estetikkurs for gruppeseremoniene navnefest og konfirmasjon over to kvelder i mars personer fra lokallagene deltok, og Britt Mari Nymoen Eriksen og Kitty Larsgaard instruerte. Estetikkinstruktører for seremoni har i 2012 vært Britt Mari Nymoen Eriksen (fram til mai) og Maarten Andersen (fra august). Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 9

10 6. Omsorg Det er i 2012 etablert en ny samtalegruppe for tidligere medlemmer av isolerte trossamfunn (tidligere sektmedlemmer). Gruppen for ledes av Ingunn Steen. Omsorgsarbeidet ellers er videreført på et minimumsnivå. Omsorgsutvalget valgte i oktober 2012 å sende tilbake omtrent halvparten av tilskuddet på kroner som Oslo og Akershus fikk fra HEF til nyskaping og utvikling av omsorgsarbeid. Omsorgsutvalget i Oslo og Akershus består av Mette Løvvig Nordhus, Jan A. Hoff og Jan Olav Haugen. Kitty Larsgaard er utvalgets sekretær. Vi har opprettholdt tilbudet om samtaler i Ullersmo fengsel i Trond Øian, Kjellaug Myhre, Mette L. Nordhus og Jan Hoff bytter på å ha samtalegruppe i fengslet ca hver tredje uke, men dette er lite etterspurt. I samtaleprosjektet på Ullevål sykehus har Oslo og Akershus fylkeslag 4 personer som deltar som samtalepartnere. Disse betales av kommunen for oppdrag. Fylkeslagene har formidlet 4 oppdrag til samtalepartnerne. LISA er livssynsnøytrale samtalegrupper for rusmiddelavhengige og for pårørende. Arild Knutsen leder gruppa som møtes hver torsdag i Humanismens Hus. 10 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

11 Politikk og samfunn 7. Politisk påvirkningsarbeid Mange lokallag i Akershus arbeider i egen kommune med politisk påvrikningsarbeid, enten det gjelder mangelen på egnede seremonilokaler eller ekskluderende skolegudstjenester brukt som skoleavslutning. Lokallagene har i liten grad fått nye allierte eller støtte fra relevante lokale organisasjoner i dette arbeidet. Fylkeskontoret har i lengre tid arbeidet med en kartlegging av situasjonen rundt livssynsnøytrale seremonirom og denne skal deles og kommenteres av lokallagene i Som omtalt under gravferd er det etablert et utvalg på tvers av HEFs lokallag i Follo. Dette utvalget arbeider for et nytt livssynsnøytralt seremonirom i Folloregionen. Andre lokallag som Bærum, Nedre Romerike og Ullensaker Nannestad har dialog med kommunen om mangelen på gode nøytrale lokaler. I Frogn har HEF-medlemmer deltatt i en kommunal ressursgruppe for nytt seremonilokale i flerbrukshuset som er under planlegging. Hovedkontorets seremoniavdeling har ytt god støtte til det lokale påvirkningsarbeidet for livssynsnøytrale seremonirom i enkelte deler av fylket. Fylkeskontoret har støttet lokallagenes arbeid mot forkynning i skoletiden. 8. Informasjons- og mediearbeid Flere av lokallagene i Akershus har hatt fine oppslag om lokale arrangement og synspunkt i arbeidsåret, og dette er et arbeid som fylkesstyret oppfordrer lokallagene til å prioritere høyere. Fylkeskontoret har bistått lokallag som ønsker hjelp til mediearbeid, og en mediepakke med konkrete verktøy er sendt til lokallagene. Fylkeslagene i Oslo og Akershus samarbeider tett om informasjonsarbeidet generelt, men samarbeider ikke om kundeservice. Fylkeslagets og lokallagenes nettsider har stort sett vært oppdaterte og vi har i løpet av 2012 mer enn doblet antall medlemmer i facebook-gruppen vår, Humanister i Akershus. Det er gitt ut fire fine utgaver av medlemsbladet Humanus. Nytt fra høsten er regelmessige elektroniske nyhetsbrev til medlemmene. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 11

12 9. Humanistisk uke Kurset ga foreldre en kortversjon av ungdommenes 20 timers kurs eller leir. På et åpent møte på Strømmen slo fagsjef i HEF, Bente Sandvig, fast at vi fortsatt har statskirke i Norge. Sandvig snakket om stat og kirke som skilte lag 21. mai i Hun satt i Stålsettutvalget som la fram NOUen «Det livssynsåpne samfunn» 7. januar Ideen til humanistisk uke fikk vi fra Oppland fylkeslag i De hadde hatt uke med bokstands på bibliotekene og enkelte arrangementer. Hos oss ble uken arrangert for første gang i november 2011 med ulike aktiviteter i flere lokallag i fylket. Fylkeslaget engasjerte fotojournalist Tom-Henning Bratlie til å lage reportasjer fra flere av lokallagenes arrangement. I 2012 gjennomførte vi humanistisk uke fra 6. til 15. september med en økning i antall deltagende lokallag, antall aktiviteter og bredden i tilbudet. Det var ulike aktiviteter i mange av lokallagene våre. Midt på Storsenteret i Sandvika plasserte vi to bruder og inviterer til samtaler og konkurranser (bildet over). Mange unge stoppet og lot seg utfordre på spørsmålet om hva som gir livet mening. I 56 år har Human-Etisk Forbund (HEF) arrangert borgerlige konfirmasjoner. I 2012 var første gangen vi også arrangerte konfirmasjonskurs for voksne! Slike kurs ble arrangert i Nedre Romerike, i Eidsvoll og i Bærum. Lokallagsleder Kaja Lorentzen (bildet) ønsket hjertelig velkommen til drøyt hundre foreldre som fylte opp Folkets hus på Strømmen på foreldreforberedende kurs. 12 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

13 Organisasjonsutvikling 10. Lokallagene Akershus fylkeslag har disse 13 lokallagene: Asker, Bærum, Eidsvoll og Hurdal, Enebakk, Gjerdrum, Nedre Romerike, Nes, Nesodden og Frogn, Nittedal, Oppegård, Ski, Ullensaker- Nannestad og Ås og Vestby. Det har vært interesse for å starte opp et eget lokallag i Frogn. Aurskog/Høland-Rømskog har ikke hatt styre på mange år og kan ikke regnes som et lokallag. hatt møte med ungdommen, og sørget for synlighet på nettsider og i Humanus. 12. Frivillighet Akershus har stor stabilitet når det gjelder tillitsvalgte og frivillige som vi er så avhengige av for å opprettholde vårt omfattende seremonitilbud. Fylkeslaget har hatt en økt bevissthet på å rekruttere og ta imot nye frivillige til oppgaver i fylkeslagets regi. Det er fylkesstyrets holdning at mesteparten av det frivillige arbeidet skal foregå ute i lokallagene, og fylkeskontorets rolle i hovedsak må være i støtte dette. Bildet: Representanter fra regionalt utvalg for seremonirom i Follo sammen med rådgiver Vinjar Tufte fra hovedkontoret. 11. Humanistisk Ungdom Unge humanister i Asker og Bærum fikk en ny møteplass på slutten av 2012: Det nye lokallaget i Humanistisk Ungdom (HU)! Laget ønsker å være en møteplass for unge humanister og ta opp aktuelle og spennende temaer. Fylkeslaget har 13. Regionalt seminar (etikkseminaret) Fylkeslagene i Akershus, Østfold og Oslo fortsatte vårt mangeårige samarbeid om et regionalt seminar. Arbeidsgruppa besto i 2012 av Inge Anzjøn (leder) og Gunn Hedberg fra Østfold, Håkon Jarle Sveen og Anne Brinch Skaara fra Oslo og Terese Svenke og Moa Myklebust (utvalgssekretær) fra Akershus. Helgen november avholdt arbeidsgruppen etikkseminar på Vettre med 70 deltakere. Av disse var 22 fra Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 13

14 Akershus. Hovedtema var "Veien til et ansvarlig menneske". Konfirmasjonskursledere ble spesielt oppfordret til å delta pga. temaets relevans for deres arbeid, og HU ble kontaktet i planleggingen. Innledere var filosof Arne Johan Vetlesen, antropolog og konfirmasjonsinstruktør Rannveig Svendby og rettspsykolog Pål Grøndahl. 14. Åpne møter Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte vårt mangeårige samarbeid om åpne møter på Humanismens Hus på onsdager. Arbeidsgruppen som planla møtene bestod av Sverre Landaas (leder), Thrond Berge Larsen og Ken Jones fra Oslo og Jan G. Langfeldt, Tulpesh Patel, Eva Meyer og Moa Myklebust fra Akershus. Anne Brinch Skaara, Oslo var utvalgssekretær. Utvalget har gjennomført møter både om HEFs kjernesaker og andre saker som er aktuelle for våre medlemmer og sympatisører, om livssyn og livssynspolitikk, vitenskap, kultur, filosofi og historie. Et formål er også å gjøre HEF bedre kjent blant folk og knytte oss til ulike faglige, politiske og andre miljøer. 15. Fylkesårsmøtet og fylkesstyret Det 29. årsmøtet for Akershus fylkeslag fant sted lørdag 24. mars, Thon Hotel Slottsparken. 23 personer med stemmerett fra 12 lokallag var til stede, i tillegg til observatører og gjester. Styremedlemmer i 2012/13 har vært Ingeborg Sutterud (leder), Terese Svenke (nestleder), Jan Hoff (styremedlem med økonomiansvar), Jan Olav Olafsen, Kaja S.T. Lorentzen og Solveig Hjelpdal (styremedlemmer). Hjelpdal trakk seg sommeren 2012 og 1. varamedlem rykket inn på fast plass. Varamedlemmer har vært Hans-Marius Christensen (1. varamedlem, senere styremedlem), Roar Nordberg (2. varamedlem) og Lena Solli Sal (3. varamedlem). Styret har hatt 10 møter i perioden, og behandlet 79 saker. Styret konstituerte seg med et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og styremedlem med økonomiansvar. Valgkomité i 2012/13 har vært Bjørn R. Bergersen, Lise Norgren og Heidi Kallestad. Rita Torsvik har vært fylkeslagets revisor. Oppmøte er ofte på nær 80, men gikk noe ned på en del møter i høst. Ni av 19 møter hadde Akershus ansvar for. 14 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

15 16. Fylkeskontoret Fylkeslaget har et sekretariat lokalisert sammen med hovedkontoret og Oslo fylkeslag med fem fast ansatte fordelt på fire årsverk. Trond Sæbø Skarpeteig er kontorleder med personal- og økonomiansvar, Moa Myklebust er organisasjonssekretær med ansvar for vigsel (utvalgssekretær), navnefest, gravferd, åpne onsdagsmøter og regionalt seminar, Kitty Larsgaard er organisasjonssekretær med ansvar for konfirmasjon og omsorg, Eva Meyer er kontorsekretær med ansvar for konfirmasjon (kundebehandling), Christoffer Bekeng Larsen er organisasjonssekretær i felles stilling med Oslo fylkeslag med ansvar for informasjonsarbeid og frivillighet, og har hatt permisjon deler av året. Ida Madeleen Moe har vikariert i deltid og forsterket kontoret som organisasjonssekretær i hele 2012 med ansvar for konfirmasjon. 17. Utvalg Mellom Oslo og Akershus har fylkesstyrene nedsatt flere fellesutvalg som har vært virksomme i mange år. De dekker områdene gravferd, vigsel, omsorg, Humanus og åpne onsdagsmøter. I tillegg har vi en felles arbeidsgruppe for regionalt seminar der også Østfold deltar. Akershus fylkesstyre har i 2012 vedtatt felles mandat for utvalgene. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 15

16 Vedlegg: statistikk 18. Medlemsutviklingen i Akershus Brutto endring Endring i % Nyinnmeldt Folketall 2012 Andel av folketall i % Asker , ,5 Aurskog-H/Rø , ,9 Bærum , ,5 Eidsvoll/Hurd , ,2 Enebakk , ,7 Gjerdrum , ,4 Nedre , ,8 Romerike Nes , ,3 Nesodden/Fr , ,0 Nittedal , ,0 Oppegård , ,8 Ski (1,00) ,4 Ullensaker/N (0,20) ,2 Ås/Vestby , ,5 Akershus , ,1 Oslo, til sammenligning , ,6 19. Humanistisk navnefest Humanistisk navnefester i Akershus er 10 flere enn i 2011 da det var 172 og 56 flere enn i 2010 da det var familier bosatt i Akershus, hvorav 31 i Bærum, deltok på navnefest i Oslo rådhus. Sted, alfabetisk Dato 2012 Antall navnebarn Hovedtalere Asker vår Kjellaug Myhre Asker høst Moa Myklebust Bærum vår Moa Myklebust Bærum høst Kjellaug Myhre Eidsvoll vinter Rannveig Finsen Eidsvoll vår Rannveig Finsen Nes Rina Grønlund Oppegård Kjell Kristensen Oppegård Moa Myklebust Skedsmo vår Ragnhild Benneche Skedsmo høst Åse Kristin Kjus Ski Ida Madeleen Moe Ullensaker Ulf Johansson Ås Eli Rygg Sum navnebarn 2012 Akershus Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

17 20. Humanistisk konfirmasjon Humanistisk konfirmasjon 2012 Akershus. Antallet 1687 er 19 flere enn i 2011, da det var 1668(1770 deltok på våre kurs og seremonier). Lokallag Antall konfirmanter fordelt på kurs Antall konfirmanter fordelt på leir Antall konfirmanter inkludert leir/kurs fordelt etter bosted Asker Aurskog Høland/Rømskog Bærum inkl. leir for Bærum Eidsvoll-Hurdal Enebakk Frogn Gjerdrum Nedre Romerike Nes Nesodden Nittedal Oppegård Ski Ullensaker og Nannestad Ås og Vestby Sum lokale kurs Fylkes-leirer/kurs 192 Sum konfirmert ved 1770 Akershus HEF 2012 Konfirmanter fra andre fylker/land Netto Akershus-ungdom Humanistisk vigsel Oversikt Humanistisk vigsel Akershus Akershus-vigslernes oppdrag i 2012 var 7 flere enn i 2011, da de var 95, og 10 flere enn i 2010, da de var 92. Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 17

18 Vigslers lokallag Sum pr. lokallag Vigsleres navn Oppdrag pr. vigsler Asker Britt S. Ingvaldsen 6 Asker Ivar Romundstad 3 Asker Kjell Kristensen 3 Asker Per Christian Dahl 8 Brandvik Asker Gry Bøhmer 4 Asker 28 Unni Berner 4 Bærum Ellen Reinskou 4 Bærum Linda Hasle 2 Bærum Petter Wallace 4 Bærum Rudi Holt 4 Bærum 17 Liv Larsen Rustad (ny ) Eidsvoll og Hurdal Jan Olav Olafsen 9 Eidsvoll og Hurdal 13 Roar Nordberg 4 Nedre Romerike Kaja S. T. Lorentzen 4 Nedre Romerike Mona Følstad 3 Nedre Romerike Ragnhild Benneche 4 Nedre Romerike 16 Tom Hetty Olsen 5 Nes 2 Britt Mari N. Eriksen 2 Nesodden og Frogn Kjellaug Myhre 10 Nesodden og Frogn 13 Terese Svenke 3 Ullensaker og N. 4 Gerd Maageng Olsen 4 Ås og Vestby Anita Lauvli 5 Ås og Vestby 9 Karianne Skåre 4 Sum ved Akershus-vigslere Vigsler utført i Akershus Akershus-vigsleres oppdrag andre fylker Vigsler i A. v/vigslere fra andre fylker Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

19 22. Humanistisk gravferd Oversikt Humanistisk gravferd Antall utførte gravferdsoppdrag med Akershustilknytning 2012 pr. taler. Gravferdstalere bosatt i Akershus hadde 116 oppdrag i 2012, mot 101 i 2011 og 89 i Av dem ble 97 holdt i Akershus (18 i andre fylker) i Lokallag Navn talere Antall gravferder Sum pr lokallag Asker Kjell Kristensen 12 Asker Unni Berner 12 Asker Arnt Vidvei 3 Asker Tor-Håkon Torsvik 3 30 Bærum Dorothy Ann Bøhler 8 8 Eidsvoll/Hurdal Jan Olav Olafsen Nedre Romerike Ingunn Solaas 2 Nedre Romerike Trond Thorseng 4 Nedre Romerike Mona Følstad 8 Nedre Romerike Tom Hetty Olsen 6 Nedre Romerike Vemun Waksvik (ny ) Nedre Romerike Inger-Lise D. Wold 1 22 Nesodden/Frogn Kjellaug Myhre Oppegård Kjell Tadvin Ullensaker/Nannestad Vinjar Tufte 1 Ullensaker/Nannestad Hans Østeng 5 6 Ås og Vestby Sigrun Aaneby 6 6 Sum Akershus-taleres Oppdrag i Akershus v/talere fra andre fylker, formidlet av Akershus fylkeskontor Talers navn Bosted Anne Brinch Skaara Oslo 2 Baard Thalberg Oslo 1 Moa Myklebust Oslo 1 Sissel Helle Oslo 1 Bernt D. Hagtvedt Oslo 1 Knut V. Engeland Buskerud 2 Totalt antall Humanistisk gravferd i Akershus 2012 (97+8) 105 Total sum Humanistisk gravferd m/akershus-tilknytting (116+8) 124 Av disse formidlet av Akershus fylkeskontor 107 Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 19

20 23. Onsdagsmøtene Vi inviterte til mange interessante temaer på onsdagsmøtene i Svakheter og styrker i klimadebatten. Pål Prestrud, direktør Cicero Konspiranoia v/arnfinn Pettersen Solas utvikling og struktur. Olav Kjeldseth-Moe, astrofysiker Human byutvikling v/audun Engh Schizofreni og vold. Pål Hartvig Habilitet v/ Guro Sletttemark Rasjonalitet og følelser. Gunn Hild Lem Hva er og hva gjør HAMU? Gunnar Olafsen og Levi Fragell Den arabiske våren ett år etter og Islams rolle v/ Lars Gule (og Walid al-kubaisi?) Oljefondets etiske retningslinjer. Biologiprofessor Dag Hessen 26.9 Romfolkets situasjon i dag. Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA 3.10 Resiliens. Psykolog Ragnhild Bjørnebekk Grunnloven og kirkeforliket. Panel: Fagsjef i HEF Bente Sandvig, Hallgeir Langeland (SV), og Svein Harberg (Høyre) Penga eller livet. Forfatter Sidsel Mørck "Guns, germs, and steel". Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen Bistand til utviklingsland. Asbjørn Eidhammer 7.11 Hva former vår samarbeidsvilje? Professor Karine Nyborg ved Økonomisk Institutt Hjemmefrontens innsats Førsteamanuensis og leder for Norges Hjemmefrontmuseum Arnfinn Moland Exoplaneter og jakten på liv i Melkeveien. Øystein Elgarøy, astrofysiker Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

21

22 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag St. Olavs gate 27 Pb St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon: Foretaksnr: human.no/akershus

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag Årsmelding 2010 400 fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember 2010. Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag

Detaljer

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 26.02.2014 : Digital utgave: human.no/akershus Innhold Innledning... 4 Seremonier og livssynsaktiviteter...

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 1 2 INNLEDNING 3 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 REGIONALT SEMINAR (ETIKKSEMINARET) 4 HUMANISTISK UNGDOM 5 SKOLEBESØK 5 B. INTERESSEORGANISASJON 6 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6 C. SEREMONILEVERANDØR 7 HUMANISTISK

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Sakspapirer til fylkesårsmøte i Akershus 25. mars 2017 kl 10:00 til 12:30

Sakspapirer til fylkesårsmøte i Akershus 25. mars 2017 kl 10:00 til 12:30 Sakspapirer til fylkesårsmøte i Akershus 25. mars 2017 kl 10:00 til 12:30 Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste v/ styreleder Kaja Lorentzen Sak 2: Åpning og konstituering. Valg av a) Dirigent

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

ÅRSMELDING AKERSHUS FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 HUMAN ETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

ÅRSMELDING AKERSHUS FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 HUMAN ETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 AKERSHUS FYLKESLAG 1 INNLEDNING 3 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 ETIKKSEMINARET 4 INTERNASJONALT ARBEID 5 OMSORG 5 B. INTERESSEORGANISASJON 6 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6 C. SEREMONILEVERANDØR 7

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Follo lokallag 24. april 2017 kl i salong 2, Kolben kulturhus på Kolbotn.

Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Follo lokallag 24. april 2017 kl i salong 2, Kolben kulturhus på Kolbotn. Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Follo lokallag 24. april 2017 kl. 1900 i salong 2, Kolben kulturhus på Kolbotn. Velkommen til det første årsmøtet i Human-Etisk Forbund Follo lokallag! Alle

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedtak på årsmøtet 12. mars 2011: Fylkesårsmøtet 2011 tar styrets årsberetning for 2010 til etterretning. God profilering på fylkeskontorets vinduer på Bragernes torg 1A En stor skjerm

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 -fl D CD 0 (Q - (I) 0 CO CD.1 D D ca Q - I c 0) m 0 c 0 Innhold 1. Organisering.3 2. Møteaktivitet 5 3. Seremonier 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 5. Andre aktiviteter

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet 10. mars 2012: Fylkesårsmøtet 2012 tar styrets årsberetning for 2011 til etterretning. Blomster

Detaljer

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Årsmelding 2013 Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 5 Innhold

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning.

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. ÅRSBERETNING 2013 Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Fylkesstyrene i VeTeBu på regionalt møte i november 2013 i Telemark. 1 1.

Detaljer

Referat for styremøte i FNF Akershus

Referat for styremøte i FNF Akershus Referat for styremøte i FNF Akershus Tid: onsdag 31. august 2016, kl. 17:00 19:00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Lisa

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Last ned Humanistiske seremonier. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Humanistiske seremonier Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Humanistiske seremonier. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Humanistiske seremonier Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Humanistiske seremonier Last ned ISBN: 9788282821018 Antall sider: 158 sider Format: PDF Filstørrelse:31.33 Mb Denne boka ble først og fremst skrevet til Human-Etisk Forbunds 50 årsjubileum for

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2017-2021 Innhold Innholdsfortegnelse 1. Om humanisme... 4 2. Om Human-Etisk Forbund... 5 3. Om seremoniene... 6 4. Om livssynspolitikk... 7 4.1. Demokrati og menneskerettigheter...

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Finnmark fylkeslag - Arsberetning 2013. Sarnes i mai (foto: Eva Igeland)

Human-Etisk Forbund. Finnmark fylkeslag - Arsberetning 2013. Sarnes i mai (foto: Eva Igeland) Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag - Arsberetning 213 Sarnes i mai (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering 3 2. Mteaktivitet 4 3. Seremonier 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014 Hamar og omegn lokallag Årsmelding 2014 Fellesvedtekter for lokallag Fastsatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte i mai 1993 1 Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Referat fra styremøte i Akershus fylkeslag

Referat fra styremøte i Akershus fylkeslag Referat fra styremøte i Akershus fylkeslag Tid: 27. februar kl. 16.30-1900 Sted: Brugata 19 Deltagere: Kaja, Brynhild, Terese, Thale, Charlotte, Bernt (valgkomite), Sigurd (Terese gikk tidlig) sliste:

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2017-2019 Innhold Innholdsfortegnelse A Livssynssamfunn... 4 Livssyn og samfunn... 4 1. Menneskerettigheter... 5 2. Internasjonalt arbeid... 6 3. Humanistisk Ungdom...

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Kommunereformarbeidet

Kommunereformarbeidet Kommunereformen Statuskartlegging: Kommunereformarbeidet i Akershus pr. januar 2015 Forord Fylkesmannen ønsker å takke for en god oppstart med kommunereformarbeidet høsten 2014. Vi har noen måneder med

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen.

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle idrettslagets

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING

DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING DELTAKERLISTE SEMINAR 6. NOVEMBER 2015 - FORSKNINGSBASERT BARNEHAGELÆRERUTDANNING NAVN INSTITUSJON STILLING E-POST Kjell Aakerøe Gyldendal Akademisk Redaktør kjell.aakeroe@gyldendal.no Liv Aastad Prorektor

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014

Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre. Akershus Unge Høyres Generalforsamling september 2014 Å rsberetning 2014 Åkershus Unge Høyre Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2014 27. september 2014 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark

Sakspapirer til årsmøtet Buskerud - Vestfold - Telemark Sakspapirer til årsmøtet 2014 Buskerud - Vestfold - Telemark Quality Hotel Tønsberg (Oseberg) Onsdag 12. mars 2014 kl 19.00 (NB: Husk at gratis Mini-seminar i retorikk med Kjell Terje Ringdal arrangeres

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Valg: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007 Sak 1/07 Konstituering av årsmøtet Ingen merknader til innkalling Valg: Dirigenter: Referenter: Tellekorps: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015 Helseavdelingen Adressater etter liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkessider

Sør-Trøndelag fylkessider fylkessider ARRANGEMENT Kjære leser i Sør- Trøndelag. Her er fylkeslagets egne sider. Les om aktiviteter og mennesker i Human-Etisk Forbund i ditt eget fylke. Her ser du noen av dem samlet til folketog

Detaljer

Rammeprogram for fylkesårsmøte

Rammeprogram for fylkesårsmøte Rammeprogram for fylkesårsmøte Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag Lørdag 21. mars 2015 Quality Grand Hotel Kongsberg 1000-1030 Frammøte med kaffe og matbit 1030 Velkommen ved fylkesleder Solveig Fløtten

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 25. JANUAR 2016 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 37 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Aurskog- Høland Asker mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Eventrystund på arabisk. Passer for barn fra 3 år 10.30: Eventrystund i biblioteket. Vi leser billedbøker, eventry, dikt, rim og regler.

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Søndag 28. januar klokken 13:30. på Levanger Bowling ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Søndag 28. januar 2018 klokken 13:30 på Levanger Bowling Tlf 412 23 616 Side 1 av 14 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted: Levanger Bowling,

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer