ÅRSBERETNING FOR 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING FOR 2010"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedtak på årsmøtet 12. mars 2011: Fylkesårsmøtet 2011 tar styrets årsberetning for 2010 til etterretning. God profilering på fylkeskontorets vinduer på Bragernes torg 1A En stor skjerm står i det ene vinduet hvor det går en presentasjon om HEF og humanetikk. BUSKERUD FYLKESLAG Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 1

2 1. Human-Etisk Forbund i Buskerud Human-Etisk Forbund (HEF) er en frivillig medlemsorganisasjon for mennesker som bygger sitt livssyn og sin etikk på medmenneskelighet ubundet av religion. Ifølge vedtektene som ble revidert på Landsmøte i mai 2008, skal forbundet jobbe for: En livssynsnøytral stat, livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene i et pluralistisk samfunn. At alle skal ha et tilbud om humanistiske seremonier. Å utvikle humanistiske livssyns- og omsorgstjenester. Å gi medlemmene en sosial og organisatorisk ramme for livssynsidentitet og fellesskap. Å øke kunnskapen om det humanistiske livssyn og organisasjonens virksomhet. HEF Buskerud fylkeslag består av syv lokallag som styres politisk og økonomisk av lokale organer. 2. Organisasjon I henhold til fylkesårsmøtets forretningsorden består fylkesstyret av arbeidsutvalg (AU) og en lokallagsrepresentant fra hvert lokallag. Det er ikke utbetalt styrehonorar. 2.1 Tillitsvalgte Fylkesstyret har hatt følgende sammensetning valgt på årsmøtet 14. mars 2010: Nestleder Anja Jergel Vestvold Kongsberg og Numedal valgt for 2 år Kasserer Jørgen Fredriksen Hurum og Røyken valgt for 2 år Styremedlem Herdis Midtbø Hvam Drammen og Lier valgt for 1 år Valgt for to år på årsmøtet i 2009: Fylkesleder Tom Hedalen Drammen og Lier Styremedlem Aina Bekke Eiker Øvrige tillitsvalgte: Revisor Lillian Rodahl Eiker lokallag valgt for to år i 2009 Revisor Gunnar Olafsen Kongsberg og Numedal valgt for to år i 2010 Fylkesstyret har inngått avtale med Rita Torsvik (se pkt 3.3), autorisert revisor for regnskapet Lokallagsrepresentanter i fylkesstyret har vært: Drammen og Lier Johannes Devold Eiker Bjørnar Johansen Hurum og Røyken Gry Lama og Arne Arnesen Modum og omegn Solveig Fløtten Kongsberg og Numedal Anja Jergel Vestvold Ringerike og Hole Richard Schanke Klouman Hallingdal Elin Tangen Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 2

3 2.2 Fylkeskontoret Fylkeslaget leide lokaler på Torgeir Vraas plass 6, Strømsø i Drammen fram til 16. november hvor fylkeslaget flyttet inn i nye og mer funksjonelle lokaler på Bragernes torg 1A i Drammen. Bjørg Haaland er sentralt ansatt i full stilling som organisasjonssekretær. Arbeidssted er fylkeskontoret i Buskerud som har hatt åpent for publikum mandag til fredag fra Bjørg Haaland administrerer og koordinerer fylkeslagets virksomhet. I 2010 hadde Bjørg halv permisjon fra 7.9. til Anne Meklenborg er sentralt ansatt i full stilling som organisasjonssekretær for Buskerud, Vestfold og Telemark. Arbeidsområdet har vært administrasjon av Humanistisk konfirmasjon og vigsel. Arbeidssted er fylkeskontoret i Vestfold. Kontortid for publikum har vært mandag til torsdag fra 0900 til Ellen Olstad ble sentralt ansatt som organisasjonssekretær vikar i perioden april til 31. januar -11. Ellen er også tillitsvalgt, gravferdstaler og vigsler. Arbeidssted er fylkeskontoret i Buskerud. Lars-Petter Helgestad var sentralt ansatt som organisasjonssekretær deltid på fylkeskontoret i Buskerud fra 1.1. til Økonomi 3.1 Generelt Fylkeslagets inntekter kommer hovedsakelig som overføringer fra HEF sentralt som mottar alt lovfestet tilskudd fra stat og kommuner, samt medlemmers kontingenter. HEF sentralt dekker lønn og kontorutstyr til organisasjonssekretærene, gir husleietilskudd, dekning av kopimaskinutgifter samt støtte til regionalt seminar og enkelte opplæringstiltak. Studieforbundet Folkeuniversitetet har bidratt med studiemidler i forbindelse med opplæring fylkeslaget har gjennomført. I juni 2010 fastsatte Kulturdepartementet forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Ordningen skal kompensere frivillige organisasjoner for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester. Den nye ordningen gjelder fra Fylkeslaget kjøpte og utgiftsførte tre aksjer i 1995 pålydende kr per stk. i Humanist Forlag AS. I 2009 kjøpte fylkeslaget 10 nye aksjer for kr etter en aksjeemisjon. 3.2 Regnskap 2010 HEF Buskerud fylkeslags resultatregnskap for perioden viser et underskudd på kr Fylkeslaget startet 2010 med en egenkapital på kr og denne er således blitt redusert til kr ved utgangen av året. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 3

4 Lokallagenes egenkapital: Drammen og Lier Eiker Hallingdal Hurum og Røyken Kongsberg og Numedal Modum og omegn Ringerike og Hole Sum I 2010 har følgende lokallag mottatt økonomisk støtte fra fylkeslaget: Kongsberg og Numedal Hallingdal Sum Fylkeslaget mottok kr i husleiestøtte fra Drammen og Lier lokallag i Momskompensasjon Momskompensasjon er en tilskuddsordning som skal gi kompensasjon for merverdiavgift etter søknad fra frivillige organisasjoner. For 2009 mottok fylkeslaget og lokallagene følgende momskompensasjon: Lokallag Innvilget beløp Drammen og Lier Eiker Hallingdal Hurum og Røyken Kongsberg og Numedal Modum og omegn Ringerike og Hole Sum lokallagene Buskerud fylkeslag Sum lokallag og fylkeslag For søknadsåret 2010 må organisasjoner som skal motta støtte være registrert i Frivillighetsregisteret. Videre må Hovedorganisasjonens og fylkeslagenes regnskaper også være revisorbekreftet. Fylkeslaget har gjort avtale med revisor Rita Torsvik som reviderer regnskapet for HEF sentralt. Ved utgangen av 2010 var fylkeslaget og følgende lokallag registrert i Frivillighetsregisteret: Drammen og Lier, Modum og omegn, Hallingdal, Hurum og Røyken, Ringerike og Hole. (Lokallagene Eiker samt Kongsberg og Numedal ble registrert i løpet av januar 2011.) 3.4. Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 % av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. Registrering i Frivillighetsregisteret er en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen. Mer informasjon om Grasrotandelen finnes på Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 4

5 I 2010 mottok lokallagene Hurum og Røyken kr og Ringerike og Hole kr fra grasrotandelen Virksomheten Fylkeslagets virksomhet prioriteres i arbeidsprogrammet og har i alt vesentlig vært å: informere om og profilere våre tjenester inkludert seremoniene arbeide for HEFs interesser og profilere HEF som organisasjon koordinere og gi støtte til lokallagenes virksomhet arrangere kurs og opplæring av tillitsvalgte og aktive samarbeide med fylkeslagene i Vestfold og Telemark og representere HEF Buskerud i sentrale organer. Drammen den 17. februar 2011 Tom Hedalen Anja Jergel Vestvold Jørgen Fredriksen leder nestleder økonomileder Aina Bekke Herdis Midtbø Hvam Bjørg Haaland styremedlem styremedlem organisasjonssekretær Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 5

6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HUMAN-ETISK FORBUND I BUSKERUD ORGANISASJON Styrets sammensetning Fylkeskontoret ØKONOMI Generelt Regnskap Momskompensasjon Grasrotandelen Virksomheten... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE ORGANISASJON Andre tillitsvalgte Utvalg Fylkesnavnefestutvalget Fylkeskonfirmasjonsutvalget Fylkesvigselsutvalget Fylkesgravferdsutvalget Medlemsbladet Regional seminarkomité Medlemskap i andre organisasjoner MØTEVIRKSOMHET Arbeidsutvalgsmøter Fylkesstyremøter Deltakelse i HEFs organisasjon sentralt VIRKSOMHETEN Interessearbeid Samfunnstjenester Seremoniutvikling Humanistisk navnefest Humanistisk konfirmasjon Humanistisk vigsel Humanistisk gravferd Opplysningsvirksomhet PROFILERING ORGANISASJONSUTVIKLING Organisasjonsutvikling Opplæring Samarbeid med lokallagene Medlemsutvikling Økonomi Medlemstilbud OPPFØLGING AV VEDTAK PÅ FYLKESÅRSMØTET SLUTTKOMMENTAR Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 6

7 BUSKERUD FYLKESLAG UTDYPING AV ÅRSBERETNINGEN Denne delen av årsberetningen gir status på resultater oppnådd av fylkeslaget i henhold til prioriteringer gitt i arbeidsprogrammet gjennom vedtak i årsmøte (mål) og fylkesstyret (tiltak). 4. Organisasjon 4.1 Andre tillitsvalgte Årsmøtet i fylkeslaget valgte dessuten: Valgkomité Bjørnar Johansen Eiker valgt for 2 år i 2009 Grete Åkerstrøm Kongsberg og Numedal valgt for 2 år i 2009 Marte Kvæstad Drammen og Lier valgt for 2 år i Utvalg Fylkesnavnefestutvalget Aina Bekke (bildet) fra AU har vært leder av navnefestutvalget fra De øvrige medlemmene i utvalget er organisasjonssekretær Bjørg Haaland og navnefestarrangørene i lokallagene: Marte Kvæstad Drammen og Lier Jarle Bu Hallingdal Tonje Arnesen Hallingdal (flyttet) Siri R. Hagen Hurum og Røyken (sluttet) Erik Rognlie Kongsberg og Numedal Anne Marit Ingvoldstad Modum og omegn Petter Have Ringerike og Hole Utvalget møttes 7. november på Kongsfoss pensjonat, Åmot med fire lokallagsrepresentanter til stede Fylkeskonfirmasjonsutvalget Herdis Midtbø Hvam (bildet) har vært leder av utvalget fra mars Ellen Olstad var leder fra januar til mars. De øvrige medlemmene er organisasjonssekretær Anne Meklenborg og konfirmasjonsansvarlige i lokallagene: Solveig Leyobo Drammen og Lier Marit Berglia Hovind Eiker Kenneth Aar Hallingdal Linda Holt Hurum og Røyken Jan Kittelsen Kongsberg og Numedal Gotfred Rygh Modum og Omegn Richard S. Klouman Ringerike og Hole Utvalget har hatt tre kveldsmøter på fylkeskontoret. Organisasjonssekretær Anne Meklenborg har deltatt på møtene. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 7

8 4.2.3 Fylkesvigselsutvalget Fylkesstyret oppnevnte i 2005 et vigselsutvalg for å skape et miljø for faglig påfyll og erfaringsutveksling for vigslerne i fylket. Leder av utvalget i 2010 var fylkesleder Tom Hedalen. Utvalget har for øvrig bestått av alle Buskeruds sertifiserte vigslere: Nils Stablum Drammen og Lier Knut Vogt Engeland Drammen og Lier Tom Hedalen Drammen og Lier Ellen Olstad Drammen og Lier Solveig Nysether Eiker Kari Beate Lilleaas Hallingdal Frøydis Springgard Hallingdal Hanne Morberg Hurum og Røyken Randi Strøm Nilsen Hurum og Røyken Carl Ivar Balstad Ringerike og Hole Anne Svånhaug Haugan Kongsberg og Numedal Vigslerne fikk tilbud om å delta på talerkurs 9. og 10. januar i Skien sammen med vigslerne fra Vestfold og Telemark. Buskerud hadde med åtte deltakere Fylkesgravferdsutvalget Fylkesstyret oppnevnte i 2005 et gravferdsutvalg bestående av de godkjente gravferdstalerne i fylket. Tom Hedalen har vært leder av utvalget fra Fylkeslagets gravferdstalere er: Knut Vogt Engeland Drammen og Lier Tom Hedalen Drammen og Lier Grete Larsgaard Rudningen Hallingdal Ulf Thorsdalen Kongsberg og Numedal Hanne Morberg Hurum og Røyken Randi Strøm Nilsen Hurum og Røyken Grete Sørby Eiker (permisjon) Ellen Olstad Drammen og Lier (fra desember) Håvard Altern Modum og Omegn (fra desember) Gravferdstalerne fikk tilbud om å delta på talerkurs 9. og 10.januar i Skien sammen med gravferdstalerene fra Vestfold og Telemark. Utvalget inviterte gravferdsbyråer i Buskerud til et miniseminar på Tyrifjord hotell 26. mai. Til stede var representanter fra syv gravferdsbyråer, tre av gravferdstalerne fra HEF Buskerud samt lokallagslederen for HEF i Modum og omegn Solveig Fløtten, fagansvarlig for gravferd i HEF sentralt Vinjar Tufte, fylkesleder Tom Hedalen og organisasjonssekretær Ellen Olstad. Det ble arbeidet for å etablere livssynsnøytralt gravferdslokale i Drammen. Drammen Kirkelig fellesråd inviterte til åpning av Drammen store kapell som livssynsnøytralt gravferdsrom 18. mai. Drammen kommune har bevilget midler til formålet. Generalsekretær Kristin Mile holdt hilsningstale på vegne av HEF og Knut Vogt Engeland leste dikt. Slemmestad kapell i Røyken har også blitt livsynsnøytralt. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 8

9 4.2.5 Fylkesblad Det ble utgitt to nummer i Journalister ble innleid for å lage felles fylkesblad for Vestfold, Telemark og Buskerud. Fylkesleder Tom Hedalen er ansvarlig redaktør Regionalt seminar Det regionale seminaret er et regionalt samarbeid mellom HEFs fylkeslag i Vestfold, Telemark og Buskerud. Anja Jergel Vestvold er Buskeruds medlem i komiteen. 5 Møtevirksomhet Arbeidsutvalgsmøter Det har i perioden vært avholdt åtte arbeidsutvalgsmøter Fylkesstyremøter Det har i perioden vært avholdt fire fylkesstyremøter inklusiv et todagers styremøte, og et todagers fellesmøte i VeTeBu (Vestfold, Telemark, Buskerud) på Humanismens hus i Oslo. I tillegg møttes Vestfold og Buskerud til en felles landsmøtedelegatsamling på Kongsberg Deltakelse i HEFs organisasjon sentralt Tom Hedalen fylkesleder, Elin Tangen Hallingdal og Tormod Steinsholt Kongsberg og Numedal var Buskeruds delegater på landsmøtet. Anja Jergel Vestvold Kongsberg og Numedal deltok på landsmøtet som hovedstyremedlem. Elin Tangen ble valgt inn i protokollkomiteen under landsmøtet. Tom Hedalen er medlem i HEFs sentrale valgkomité, i Utvalget for å vurdere navneskifte og i Referansegruppen for ny internettløsning. Gunnar Olafsen - Kongsberg og Numedal, er nestleder i styringsgruppen for Humanistisk Aksjon for Menneskerettigheter i Utviklingsland (HAMU). Gry Lama, Røyken og Hurum, ble valgt til medlem av styringsgruppen for HAMU. Hanne Morberg - Hurum og Røyken og Knut Vogt Engeland - Drammen og Lier er to av HEFs vigselsertifisører. De deltar i det sentrale godkjennings- og utviklingsarbeidet. Tom Hedalen er fylkeslagets økonomikontaktperson. Gry Lama Hurum og Røyken, fylkesleder Tom Hedalen, Anja J. Vestvold Kongsberg og Numedal og Marte Kvæstad Drammen og Lier deltok på Solidaritetskonferansen Tom Hedalen deltok på fylkesledersamling oktober. Landskonferansen Tom Hedalen, Ellen Olstad, Kirsti Hedalen, Kenneth Aar og Bjørn Gjestmoen deltok fra Buskerud. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 9

10 6 Virksomheten 6.1 Interessearbeid HUs nasjonale sommerleir ble i august avholdt på Numedal folkehøgskole. Ingen deltakere fra Buskerud. Kartlegging av bruken av gudstjenester ved skoleavslutninger som grunnlag for å jobbe videre med denne saken. Sendt brev til de politiske partienes fylkeslag som innspill utarbeidelse av valgkampprogram Samfunnstjenester Humanistisk navnefest og konfirmasjon arrangeres av lokallagene. Fylkeslaget har bidratt med koordinering, markedsføring, opplæring til og kvalitetssikring av seremoniene. Fylkeslaget har hatt ansvaret for Humanistisk vigsel og gravferd. Ringerike og Hole lokallag arrangerte innsamlingsaksjon 15. april med sine konfirmanter til støtte for HAMU og samlet inn kr ,50. Samtaletilbud for personer i sorg og krise. Fylkeslaget har ikke hatt et eget tilbud i 2010, men Gro Rimeslåtten Drammen og Lier har representert fylkeslaget i styret til Sorg og omsorg Drammen og omegn. Styret administrerer et sorggruppetilbud og arrangerer åpne temamøter. Tom Hedalen deltok på årsmøtet. HEF sentralt støttet arbeidet med kr Drammen og Lier lokallag og Kongsberg og Numedal lokallag deltok i TV-aksjonen Seremoniutvikling i Buskerud Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 10

11 6.2.2 Humanistisk navnefest * Modum og omegn lokallag og Eiker lokallag har felles navnefester. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 11

12 6.2.3 Humanistisk konfirmasjon HEF sentralt gjennomførte en brukerundersøkelse i Vi har registrert gjennomgående gode resultater med noe forbedringspotensiale. Resultatene er bearbeidet av fylkeskontoret og videresendt lokallagene med oppfordring om å bruke disse i det videre arbeidet med å bedre kurs og seremoni. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 12

13 6.2.4 Humanistisk vigsel Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 13

14 Humanistisk vigsel/bryllup/partnerskap - trendtall Humanistisk gravferd Det ble sendt ut brev til alle gravferdsbyråene i Buskerud. Etter samlingen som fylkeslaget arrangerte for byråene på Tyrifjord hotell, ble det sendt ut referat og informasjonsmateriell. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 14

15 Taler Knut Vogt Engeland ved åpning av livssynsnøytralt lokale i Drammen store kapell. Til høyre: Det demonstreres bruk av nytt teppe foran Kristusmosaikk. Taler Antall oppdrag Knut Vogt Engeland Drammen og Lier 12 Grethe Larsgård Rudningen - Hallingdal 1 Ulf Thorsdalen Kongsberg og Numedal 4 Randi Strøm Nilsen Hurum og Røyken 5 Hanne Morberg Hurum og Røyken 4 Tom Hedalen Drammen og Lier 3 Ellen Olstad Drammen og Lier 1 Talere fra andre fylker 1 Sum 30 Hanne Morberg hadde to oppdrag i Akershus og Vestfold (askespredning på Verdens ende). Tom Hedalen hadde tre oppdrag i Akershus. Knut Vogt Engeland hadde ett oppdrag i Oslo og to i Akershus. Buskerud fikk hjelp av taler fra Akershus ved ett oppdrag i Drammen. Gravferdstalerne har bistått terminalt syke med å planlegge gravferden og sette opp Mitt livstestamente ved to ulike anledninger. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 15

16 6.3 Opplysningsvirksomhet Medlemmer har gjennomført skolebesøk der skolene har bedt om det. For øvrig får i tillegg skoleelever/studenter materiell og svar på spørsmål i forbindelse med prosjektoppgaver og skolearbeid. Både fylkesleder Tom Hedalen og flere lokallag har aktivt brukt media og fått redaksjonell omtale. Fylkeslaget har hatt flere saker som har fanget medias oppmerksomhet, som for eksempel seremonier, vintersolverv, konfirmasjon, juleavslutninger og skolegudstjenester. Se for øvrig punkt 7. Ellen Olstad deltok i et møte i Drolsum naturbarnehage angående formålsparagraf. Fylkesleder Tom Hedalen holdt foredrag om humanisme og HEF på et møte i DOTL. HEFs elektroniske HEF-nytt hadde fire tillitsvalgte som månedens frivillige: Gry Lama, Tom Hedalen, Frank Berg Halvorsen og Siri R. Hagen. Lokallagsleder Solveig Fløtten og Tom Hedalen hadde møte med ordføreren i Modum og representanter fra Modum kommune angående livssynsnøytrale gravferdsrom. 7 Profilering Fylkeslaget har hatt fellesannonser for seremonier i fylkets papir- og nettaviser. I løpet av sommeren sto fylkeslaget sammen med lokallagene på stand under disse arrangementene: Kongsberg jazzfestival juli Ål-dagen 31. juli Drammen Elvefestival august Vestfossenmarken august Ringeriksdagen 4. september Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 16

17 Medlemmer i Ringerike og Hole lokallag på stand.. F.v.: Petter Have, Carl Ivar Balstad og lokallagsleder Richard S. Klouman. Foto: Ellen Olstad Drammen elvefestival august. F.v.; Andreas Arntsen, Anja Jergel Vestvold, Marte Kvæstad, Marit Lund og Herdis Midtbø Hvam. Foto: Bjørg Haaland Fylkeslaget har videreutviklet skolebesøkerordningen fra Buskerud har nå disse godkjente skolebesøkerne: Tormod Steinsholt Kongsberg og Numedal dekker Kongsberg Torkild Balog Drammen dekker Lier, Drammen, Røyken Solveig Leyobo Drammen og Lier dekker Drammen, Lier og N.Eiker Anna Granum Modum og omegn Audun Fløtten Modum og omegn Skolebesøkerne mottar honorar og får dekket reiseutgifter. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 17

18 Planlegging av vintersolvervsmarkering i Drammen. F.v. Sissel Bjørnsen og Ellen Olstad Fylkeslagets nettside; oppdateres fra fylkeskontoret. Arbeid med videreutvikling av nye nettsider i hele HEF ble påbegynt høsten Disse blir publisert våren Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 18

19 8 Organisasjonen 8.1 Organisasjonsarbeid Organisasjonsutvikling Vestfold, Telemark og Buskerud (VeTeBu) har videreutviklet samarbeidet. VeTeBu gir ut felles medlemsblad. Fylkeslagene har blitt enige om faste tidspunkter for felles fylkesstyremøter og landsmøtedelegatsamlinger. Regionalt seminar fortsetter som fast tilbud til medlemmene hver høst sammen med felles konfirmasjonsopplæring og inspirasjonsweekend Fylkeslaget har oppfordret medlemmene til å oppgi sin e-postadresse og ca. 2/3 av medlemmene i Buskerud er nå registrert. SMS som infoverktøy til medlemmer ble brukt. Et eget informasjonshefte for tillitsvalgte i Buskerud er laget og distribuert. Fylkeslaget arrangerte juleavslutning for vigslere, gravferdstalere og fylkesstyret. Antallet som hadde lagt til fylkeslagets facebookside som sin favorittt økte fra mai til 114 ved årets slutt. Tom Hedalen og Ellen Olstad deltok på midtsommerfeiring på Blaafarveverket som HEF Modum og omegn arrangerte. Nye funksjonelle kontorer med sentral beliggenhet er et gode for en positiv organisasjonsutvikling Opplæring Deltakere i sentrale kurs har vært: Anne Svanaug Haugen, Kongsberg deltok på sentralt vigselskurs i januar Nina Gjerberg Eiker og Are Seljevold Hurum og Røyken, deltok på sentralt kurs for konfirmasjonsinstruktører i september Marte Dalen Kvæstad deltok på sentralt estetikkseminar høsten Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 19

20 Fylkeskontoret /fylkeslaget/vetebu har arrangert følgende kurs: Vigsler- og gravferdstalersamling 9. og 10. januar på Høyer hotell i Skien med åtte deltakere fra Buskerud. Regional konfirmasjonslederopplæring januar på Quality Hotell Klubben Tønsberg med 74 deltakere hvorav 20 fra Buskerud. Kurset besto av parallelle temakurs med ulike foredragsholdere. Kurs i humanetisk livssyn og filosofikafé 13. mars på Holmsbu bad- og fjordhotell med filosof Kaja Melsom fra HEF som foreleser. Inspirasjonsweekend april for tillitsvalgte i Vestfold, Telemark og Buskerud med ulike temaer og inspirasjonsforedrag. Regionalt seminar oktober i samarbeid med Vestfold og Telemark på Hotell Klubben, Tønsberg med 77 deltakere hvorav 16 fra Buskerud. Temaet var: Humanismen i kunsten. Konfirmasjonslederopplæring, november på Clarion Collection Hotel Tollboden, Drammen. Kurset samlet 29 deltakere inkl. instruktørene Nina Gjerberg, Are Seljevold og organisasjonssekretær Anne Meklenborg. Åtte av deltakerne var fra Telemark og Vestfold Samarbeid med lokallagene Det har vært samarbeid med lokallagene i videreutvikling av Humanistisk navnefest og konfirmasjon, bemanning av stands på fem steder i fylket og hjelp til registrering i Frivillighetsregisteret og som mottager av Grasrotandelen. Fylkesstyret har hatt alle syv lokallagene representert i 2010, noe som har gitt positiv erfaringsutveksling og mulighet til å legge felles planer. Innkjøp av gatebukker til bruk som veiviser utenfor seremonilokalene ved navnefest og konfirmasjon. Fylkeskontoret har produsert laminerte plakater for navnefest beregnet på helsestasjoner og barselavdelinger og annet seremonimateriell som alle lokallagene har fått. AU var representert på samtlige av lokallagenes årsmøter. Fylkeslaget samarbeider også med lokallagenes kontaktpersoner via utvalgsmøter og samlinger for de ulike seremoniene gjennom året Medlemsutvikling I 2010 har medlemsutviklingen vært svært god. Medlemstallet i Buskerud var Totalt meldte 170 personer seg inn. 56 meldte seg ut, 26 døde. Buskerud har dermed hatt en netto medlemsøkning i 2010 på 105. Medlemstallet var Medlemsøkningen i % er 2,8. Drammen og Lier har størst økning i både prosent og antall med 4 % økning og 65 nye medlemmer. Medlemsutviklingen i Buskerud de siste årene: Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 20

21 Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 21

22 8.2 Økonomi Økonomien har vært tilfredsstillende i Fylkeslaget hadde i 2010 en omsetning på kr Kostnadene var på kr slik at resultatet ble et underskudd på kr Egenkapitalen ble dermed redusert fra kr til kr og utgjør nå 6 % sett i forholdt til aktiviteten. 8.3 Medlemstilbud I tillegg til sentrale og lokale tilbud har fylkeslagets tilbud til medlemmene vært: Reduserte priser på seremoniene Nettside: Regionalt medlemsblad Regionalt seminar for alle medlemmer. Inspirasjonsweekend Kunstkritiker Tommy Sørbø og org.sekretær Main. S. Holte, Telemark, i diskusjon om kunst. StyrelederÅse Kleveland tro til med sang under seminaret. Seminarkomitéen ved Reidar Thorsen (t.v.), Billy Lätt, Anja J. Vestvold, Main S. Holte og Magne J. Johansen Bilder fra regionalt seminar 2010 Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 22

23 9 Oppfølging av vedtak i fylkesårsmøtet Fra handlingsplanen for 2010: Punkt A2.2 Skole og barnehage: - Ha særlig fokus på skoleavslutning som er felles for alle elever. - Sende spørreskjema til ordførerne om det prinsipielle og til alle skolene etter nyttår og spørre om de har hatt skolegudstjeneste som del av semesteravslutning. Spørre om de har forholdt seg til retningslinjene. Fylkeskontoret sendte ut en større spørreundersøkelse til alle skolene om i hvilken grad de deltar på skolegudstjenester og hvordan skolen arrangerer semesteravslutninger. Svarene var nedslående og viste at flertallet av skolene fortsatt arrangerer skolegudstjenester. Nærmere seks av ti av grunnskoler i Buskerud svarer ja på spørsmålet om de har gjennomført/eller planlegger bruk av skolegudstjenester i forbindelse med skoleavslutninger i skoleåret 09/10. Første og fremst synes bruk av gudstjenester i tilknytning til skoleavslutninger å være knyttet til julen, men forekommer også knyttet til påske og skoleårets sommeravslutning. Hallingdal, Kongsberg og Numedal og Drammen og Lier er de regionene/kommunene i Buskerud hvor bruk av skolegudstjenester knyttet til skoleavslutningene synes mest utbredt. Det synes også klart at skoleelevene i stor grad deltar aktivt i forberedelse og/eller gjennomføring av skolegudstjenestene. Punkt A.2.3 Interesseorganisasjon. Omsorg og livssyn. - Oppfordre medlemmer til å delta på samtalelederkurs. Aina Bekke Eiker, har deltatt på sentral skolering. (Kurs med begrenset antall deltakere). - Skaffe oversikt over mulige samtalepartnere. Påbegynt, men ikke sluttført. Punkt B1 Livssynssamfunn: Utvikle humanismen som livssyn: - Økt synlighet og profilering i lokalsamfunnet. Jfr. Punkt 7; Stands sommeren Tillitsvalgte og ansatte skrev en rekke leserinnlegg. - Arrangere filosofikafeer. Kongsberg og Numedal lokallag arrangerte to kafeer, Eiker lokallag hadde tre samt Hallingdal arrangerte en gang. Arrangementene har vært godt besøkt av medlemmer og andre interesserte. - Arrangere regionalt seminar. Seminaret ble arrangert oktober. Se punkt Punkt B2 Livssynssamfunn: Humanisme blant unge. - Støtte deltakelse på HUs sommerleir. Ungdom fikk tilbud om fri deltakelse på sommerleir. Informasjon om tilbudet ble sendt til alle medlemmer i aldersgruppen år, men ingen meldte seg på fra Buskerud. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 23

24 - Støtte etablering av HU-lag i fylket. Det har ikke vært noen interesse fra unge medlemmer. Punkt C 1 Seremonileverandør: Humanistisk navnefest. - Etterfylle brosjyrer og plakater på fødeavdelinger og helsestasjoner der det er mulig Hovedkontoret overtok denne funksjonen høsten Punkt C2 Seremonileverandør: Humanistisk konfirmasjon. - Kvalitetssikre kontrakter for kursledere Fylkeskonfirmasjonsutvalget jobber med saken og arbeidet fortsetter i Tilby kursledere mer faglig kunnskap. Alle kurslederne får tilbud om regionalt kurs en helg i januar med faglig innhold i tillegg til ordinær opplæringshelg hver høst. - Arrangere estetikkurs for lokale arrangører. Lokallagene får tilbud om å delta på seremonikurs med estetikk som hovedtema hver vår. Punkt C 3 Seremonileverandør: Humanistisk vigsel. - Oppfordre til deltakelse på regional talersamling. Vigslerne får tilbud om å delta på regional faglig talersamling hvert år. - Kartlegge brukererfaringer. Fylkeslaget har oppfordret hovedkontoret til å igangsette en evaluering. Punkt C4 Seremonileverandør: Humanistisk gravferd: - Samarbeide med kommunene om livssynsnøytrale gravferdsrom. I Drammen er nå Drammen store kapell ferdigstilt som livssynsnøytralt gravferdsrom. I Røyken er Slemmestad kapell også blitt livssynsnøytralt. Til venstre: Drammen store kapell slik det kan brukes livssynsnøytralt. Motivet kan byttes ut og humanistsymbolet benyttes. Til høyre: Slik lokalet brukes ved kristne seremonier. - Rekruttere flere talere. Buskerud har nå ni gravferdstalere som er en økning på to. - Utvikle beredskapsplaner. Ikke utført. - Invitere gravferdsbyråene til årlig informasjonsmøte. Gravferdsbyråene ble invitert til samling på Tyrifjord hotell 26. mai. Syv byråer og tre gravferdstalere deltok. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 24

25 D Organisasjon. Generelt: - Videreutvikle samarbeidet i regionen. Regionsamarbeidet VeTeBu er utvidet til å bli faste todagers fylkesstyremøter, felles konfirmasjonslederopplæring i januar, felles inspirasjonshelg om våren for tillitsvalgte og aktive og regionalt seminar for medlemmer om høsten. Et felles møte ble holdt for fylkeslag og organisasjonssekretærer 18. oktober i Tønsberg. Fylkeslederne i VeTeBu møttes en gang. - Avholde inspirasjonshelg. Se over. - Avholde kassererkurs. Tilbys på inspirasjonshelga om våren. - Opplæring av lokallagsledere. Tilbys på inspirasjonshelga om våren. - Forbedre nettsidene. Nye nettsider er under utvikling på hovedkontoret. Publiseres våren Alle nye medlemmer bør motta en henvendelse fra lokallaget. Drammen og Lier sender ut velkomstbrev. Dette er gjort kjent for andre lokallag. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 25

26 10 Sluttkommentarer Fylkesstyret vurderer aktivitetene i fylkeslaget som gode. I 2011er det viktig at fylkeslaget fokuserer på å: bidra til at fylkets samlede oppgaver blir utført. I tillegg vil fylkeslaget fortsette arbeidet med å: utvikle seg til å bli mer utadrettet og profilert. støtte lokallagene i deres arbeid med å tilby sosiale aktiviteter. støtte lokallagene i deres arbeid for å rekruttere og beholde tillitsvalgte. støtte opp om etablering av lokallag for Humanistisk Ungdom. markedsføre seremonitilbudet. ha kapasitet til å møte etterspørselen etter våre seremonier ved livets overgangsfaser. legge vekt på estetikk og kvalitet i seremoniarbeidet. jobbe videre med å få livssynsnøytrale seremonilokaler, først og fremst til gravferd. styrke samarbeidet med HAMU. Noen årsmøtedelegater F.v: Gry Lama, Linda Holt, Frank B. Halvorsen, Marte D. Kvæstad, Kirsti Hedalen, Gunnar Olafsen, Kjell Wiik, Ellen Olstad og Richard S. Klouman. Hanne Morberg fikk påskjønnelse for lang og god tjeneste som tillitsvalgt fra fylkesleder Tom Hedalen. Filosof og livssynsrådgiver i HEF, Kaja Melsom ledet livssynskurs og filosofikafé. Årsmelding 2010 for Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag 26

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet 10. mars 2012: Fylkesårsmøtet 2012 tar styrets årsberetning for 2011 til etterretning. Blomster

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning.

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. ÅRSBERETNING 2013 Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Fylkesstyrene i VeTeBu på regionalt møte i november 2013 i Telemark. 1 1.

Detaljer

Rammeprogram for fylkesårsmøte

Rammeprogram for fylkesårsmøte Rammeprogram for fylkesårsmøte Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag Lørdag 21. mars 2015 Quality Grand Hotel Kongsberg 1000-1030 Frammøte med kaffe og matbit 1030 Velkommen ved fylkesleder Solveig Fløtten

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag Årsmelding 2010 400 fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember 2010. Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 -fl D CD 0 (Q - (I) 0 CO CD.1 D D ca Q - I c 0) m 0 c 0 Innhold 1. Organisering.3 2. Møteaktivitet 5 3. Seremonier 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 5. Andre aktiviteter

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Finnmark fylkeslag - Arsberetning 2013. Sarnes i mai (foto: Eva Igeland)

Human-Etisk Forbund. Finnmark fylkeslag - Arsberetning 2013. Sarnes i mai (foto: Eva Igeland) Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag - Arsberetning 213 Sarnes i mai (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering 3 2. Mteaktivitet 4 3. Seremonier 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ADHD Norge Buskerud inviterer til

ADHD Norge Buskerud inviterer til ADHD Norge Buskerud inviterer til Årsmøte 13.mars 2015 Kl: 13:00 14:00 Rom 6508 6.etasje Papirbredden, Grønland 58, 3045 Drammen 1 Årsmøte 13.mars 2015 Sakspapirene blir delt ut på årsmøtet, og vil også

Detaljer

Styrets årsberetning for 2009

Styrets årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 1. Aktiviteter, styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden mellom årsmøtet 2009 og 2010. Styremøtene har vært avholdt i Drammen og i Tønsberg. Utover dette

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør-Trøndelag Møtedato: 7.-8. mai 2012 kl. 09:00 13:00 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder: Arne Jan Skjerdingstad

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Gledelig jul og godt nytt år!

Gledelig jul og godt nytt år! Gledelig jul og godt nytt år! Mange tenker nok at julen først og fremst er en kristen høytid, og både barnehage og skole har lenge markert julen som en kristen høytid. Dagens julefeiring har imidlertid

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016

Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Hedmark 21.06.2016 16/00009-21 Protokoll fylkesstyremøte 05/2016 Møtedato/tidspunkt: 21.06.16 kl. 09.30-16.30 22.06.16 kl. 09.00-15.15 Sted: Utdanningsforbundet

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 18.01.2010 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Ved åpningen av møtet vil kultursjef Ingeborg

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest.

Å STARTE ET LOKALLAG. Alle med verv i organisasjonen må levere politiattest. Å STARTE ET LOKALLAG Voksne for Barn har et landsomfattende siktemål og ønsker etablering av flere lokallag. Medlemmer som ønsker å være aktive kan i samarbeid med hovedkontoret vurdere om de skal starte

Detaljer

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015

Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Årsmelding for Klepp Bueskyttere 2015 Styret har i perioden bestått av: Leder: Gunnar Fykse Nestleder: Oddgeir Nese Styremedlem1: Martin Figved Styremedlem2: Anette Bjørløw Styremedlem3: Tommy Figved Kasserer:

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkessider

Sør-Trøndelag fylkessider fylkessider ARRANGEMENT Kjære leser i Sør- Trøndelag. Her er fylkeslagets egne sider. Les om aktiviteter og mennesker i Human-Etisk Forbund i ditt eget fylke. Her ser du noen av dem samlet til folketog

Detaljer

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap

Årsmelding. 2015 for. Kongsberg Travselskap Årsmelding 2015 for Kongsberg Travselskap Kongsberg Travselskap Årsmelding Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE...3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET...3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON...3

Detaljer

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015

Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Årsmelding for Vest-Agder Legeforening 2014/2015 Styresammensetning Årsmøtevalgt 280813: Anne Noraas Bendvold, leder Mikkel Høiberg, nestleder Christian Stremme, styremedlem Fra yrkesforeningene: Jørgen

Detaljer

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen

Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden. Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Foreldreguiden om KRLE og gudstjenester i skoletiden Et verktøy for foreldre med barn i grunnskolen Regelverk for skolegudstjenester Retningslinjene for gudstjenester i skolen er å finne i sin helhet

Detaljer

Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Endre Storhaug, Pål Sem (2.vara).

Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen, Endre Storhaug, Pål Sem (2.vara). ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2015, DEN 23.2.2015 Tid: 23.2.2015 kl. 17.00-21.30. Sted: Nedmarken, Geithus. Tilstede: Forfall: Fra adm: Knut Weum, Evelyn Stillerud, Audun Tandberg, Harald Martinsen,

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/16

ÅRSBERETNING 2015 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/16 ÅRSBERETNING 2015 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/16 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING 3 3. UTVALG

Detaljer

Referat fra styremøtet Referat

Referat fra styremøtet Referat Referat fra styremøtet 23.05.2017 Sted: Møterommet, Grønland 60 Tidspunkt: 18.00 21.00 Tilstede: Jonas Muhammad, Jan-Otto Eek, Monica Finnerud, Torkild Balog, Ivar Flaten, Kobal Visvalingam og Emilie Ruud

Detaljer

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo

NFU en organisasjon. deltaker. En studiering Utgitt av. Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo NFU en organisasjon deltaker En studiering Utgitt av Norsk Forbund for Utviklingshemmede Postboks 8954 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 39 60 50 Fax: 22 39 60 60 www.nfunorge.org post@nfunorge.org Revidert

Detaljer

Styrets årsmelding 2016

Styrets årsmelding 2016 Nord-Jarlsberg Styrets årsmelding 2016 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. desember 2016 532 medlemmer. På samme dato 2015 var det 511, noe som betyr en medlemsøkning på 4% I Vestfold er det nå ca. 4700

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI

SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2011 SAK NR 043-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MAI 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 12. mai 2011

Detaljer

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland

Årsmelding. Voksenopplæringsforbundet i Oppland Årsmelding Voksenopplæringsforbundet i Oppland 2013 VOFO - Oppland v/studieforbundet kultur og tradisjon Regionkonsulent Dag Lindvig Næringshagen, Vågåvegen 35 2680 Vågå 61217750 Oppland@vofo.no Årsmelding

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo

STYREMØTE FJELLNETTVERKET. Dato: 7.-8. april, 2016. Dr. Holms, Geilo STYREMØTE FJELLNETTVERKET Dato: 7.-8. april, 2016 Sted: Dr. Holms, Geilo Til stede: Styret Lillehammer, 11. januar 2015 Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune Aud Hove, Oppland fylkeskommune Dag Rønning,

Detaljer

Fylkessider for Sør-Trøndelag

Fylkessider for Sør-Trøndelag ARRANGEMENT Fylkessider for Stolte seremoniarrangører i Malvik etter vel gjennomført navnefest. Les mer om aktiviteter og mennesker i Human-Etisk Forbund i. Fri tanke 4-15_S-Trondelag.indd 1 F Astrid Heian

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014

ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING UTDANNINGS FORBUNDET VEFSN 2014 ÅRSMELDING FOR UTDANNINGSFORBUNDET VEFSN 01.01.14 31.12.14 Medlemstall: Januar 2014: Totalt 492 medlemmer Medlemmene fordeler seg i kontaktforum slik: Kontaktforum

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002

Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Årsmelding for frivillighetssentralen i Hole 2002 Bildet viser frivillighetssentralens lokaler Gjelder for perioden 1.1.2002 31.12.2002 Sentralens ansvarlige: Ingeborg Høy, daglig leder Erik Hovelsrud,

Detaljer