Årsmelding Akershus fylkeslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag"

Transkript

1 Årsmelding fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag

2

3 ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag Innholdsfortegnelse Årsmøte og styre 4 Lokallagene 4 Samarbeid med andre fylkeslag 4 Driften av fylkeskontoret 5 Fylkesledersamling 5 Seremonier i Akershus 6 Humanistisk navnefest 7 Humanistisk konfirmasjon 7 Humanistisk vigsel 9 Humanistisk gravferd 10 Skolering av tillitsvalgte 12 HEFs landsmøte Omsorgsarbeidet 13 Informasjonsarbeid 13 Regionalt etikkseminar høsten Ungdomsarbeid 14 Representasjon i og for forbundet 14 Sosiale tiltak 14 Åpne onsdagsmøter 14 Økonomi 2010 fylkes- og lokallag 15 Medlemsutviklingen i Akershus Samlet oversikt: Aktiviteter i Akershus

4 Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 Meldingen gjelder for hele kalenderåret. Ordinært årsmøte ble avholdt 11. mars Følgende styre ble valgt: Leder Ingeborg Sutterud Asker Nestleder Bjørn K. Haugen Ås/Vestby Styremedlem m/ øk.ansv. Jan Hoff Oppegård Styremedlem Jan Olav Olafsen Eidsvoll/Hurdal Styremedlem Kaja S.T. Lorentzen Nedre Romerike Styremedlem Terese Svenke Nesodden/Frogn 1. varamedlem Kjellaug Myhre Nesodden/Frogn 2. varamedlem Heidi Løland Enebakk Det ble avholdt i alt 12 styremøter, alle i Humanismens hus, St. Olavs gt. 27 i Oslo. Til valgkomité ble valgt: Bjørn R. Bergersen fra Nedre Romerike, Kristin Bryhni fra Nesodden/Frogn og Lise Norgren fra Asker lokallag. Til revisor ble valgt: Rita Torsvik, Davita AS. Etter selve årsmøtet orienterte generalsekretær Kristin Mile om viktige saker i HEF og kommunikasjonsrådgiver Marita Holmeset-Varpe om forbundets nye ekstranett. Lokallagene Akershus har nå 13 lokallag det største antallet blant HEFs fylkeslag! og ett distrikt p.t. uten styre. Disse lokallagene er meget forskjellige både i størrelse og aktivitetsnivå. Samarbeid med andre fylkeslag Akershus fylkeslag fortsatte sitt gode samarbeid med andre fylkeslag i Først og fremst med Oslo, gjennom samarbeid om seremonier, medlemsbladet Humanus, onsdagsmøter mm. Vi samarbeidet videre med både Oslo og Østfold om regionale seminarer.

5 Årsmelding 2010 Driften av fylkeskontoret Fylkeslagets administrasjon består av fire fast ansatte: Organisasjonssekretær Moa Myklebust (full stilling) Organisasjonssekretær Kitty Larsgaard (full stilling) Kontorsekretær Eva Meyer (halv stilling) Organisasjonssekretær Christoffer Bekeng Larsen (halv stilling) Deres administrative ansvar fordeler seg i hovedtrekk slik: Moa Myklebust er sekretær for styret. Dessuten har hun ansvar for gravferd, navnefest og vigsel, åpne møter og regionalt etikkseminar. Moa jobber også med medlemsbladet Humanus. Kitty Larsgaard har administrativt hovedansvar for konfirmasjon. Kitty arrangerer også tillitsvalgtseminar, estetikkurs og båttur for tillitsvalgte og frivillige. Hun er fylkeslagets kontaktperson i omsorgsutvalget. Kitty har også ansvar for fylkeslagets økonomioppfølging. Hun deltok på en del lokallagsårsmøter. Eva Meyer administrerer databasen for konfirmasjon. I tillegg bidrar hun til åpne møter. Christoffer Bekeng Larsen er ansvarlig for konfirmasjonskurslederne, herunder rekruttering, opplæring og oppfølging. Han jobber også med utvikling av konfirmasjonstilbudet og nettsidene. Fra 2009 gikk han også inn i arbeidet med medlemsbladet Humanus. Bjørn Torjus Hansen har hatt tidsbegrensede engasjementer og bistått fylkeskontoret i arbeidet. Fylkesstyret søkte HEF om en ny stilling som kontorleder på fylkeskontoret, og høsten 2010 vedtok Hovedstyret dette med plan om utlysing av full stilling i mars 2011 med tiltredelse sommeren Styret og administrasjonen har gjennom året jobbet med handlingsplan og arbeidsplan, for fylkesstyret og ansatte, i henhold til forbundets handlingsplan. Styret har hatt som mål å frigjøre administrasjonen for en del operativt administrasjonsarbeid for å øke tid og konsentrasjon om oppgaver som gir mer varig verdi. Bestilling av varer for lokallag og informasjonssending om konfirmasjon til 14-åringer administreres nå av hovedkontoret. Men fortsatt bistår fylkeskontoret lokallagene i mange løpende oppgaver, og besvarer mange henvendelser fra medlemmer og andre. Fylkesledersamling Denne samlingen ble gjennomført oktober. Dette er et ikkebesluttende forum, hvor hovedstyret, fylkesledere og representanter fra administrasjonen deltar. Samlingen 2010 tok bl.a. opp forbundets omsorgsarbeid og fylkesledernes oppdragsgiveransvar for de ansatte.

6 Seremonier i Akershus 2010 Gjennom seremoniene gir vi svært viktige bidrag ved betydningsfulle hendelser i deltagernes liv. Slik bidrar vi til å dekke grunnleggende behov for å markere eller feire disse store hendelsene, og vi gir deltagerne og gjestene positive minner for livet. Gjennom seremoniene kommer HEF årlig i kontakt med mange tusen personer, både medlemmer og ikke-medlemmer. Også av den grunn er det viktig at seremoniene blir gjennomført på en god måte, med høy kvalitet i alle deler. Som tidligere år brukte vi derfor mye ressurser på å videreutvikle bevissthet og kompetanse hos dem som Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag jobber med seremoniene i lokallag og for øvrig. Det nedlegges et betydelig arbeid rundt seremoniene på lokalplan i Akershus, og det kommer svært mange positive tilbakemeldinger fra deltagere og gjester. Dette har vi all grunn til å være stolte av. Fylkesadministrasjonen har også i 2010 driftet hele eller deler av konfirmasjonsarbeidet for to lag og et distrikt. Arbeidet fortsatte for å finne løsninger for å tilbakeføre disse oppgavene til lokallagene. Humanistisk navnefest 2010 Sted Dato 2010 Antall navnebarn Taler Asker vår Kjell Kristensen Asker høst Terje Hess Bærum vår Moa Myklebust Bærum høst Rolf Solheim Ski Moa Myklebust Oppgård Moa Myklebust Ås Eli Rygg Skedsmo vår Kjell Kristensen Skedsmo høst Ragnhild Owe Eidsvoll vinter Moa Myklebust Eidsvoll vår Ragnhild Owe Nes Ragnhild Owe Ullensaker Rina Grønlund Sum navnebarn 2010 Akershus 203

7 Årsmelding 2010 Humanistisk navnefest Antallet 203 er en oppgang på 4 fra året før, og det uten fylkesnavnefester i Gamle Logen som vi hadde i 2009 med til sammen 31 navnebarn. Nytt i 2010 var navnefest i Nes for første gang på 19 år. Ski var tilbake som navnefestarrangør, og Eidsvoll holdt to navnefester i vårhalvåret. Oslo fylkeslag tar kun imot utenbys deltakere hvis minst én av foreldrene er HEF-medlem. 77 navnebarn fra Akershus ble feiret i Oslo rådhus i Fylkessamling for navnefestansvarlige ble holdt 21. januar med fire deltakere fra hvert sitt lokallag. Estetikkinstruktør Kitty Larsgaard gjennomgikk navnefesthåndbokas råd til seremoniprogram. Fylkeskontoret registrerer og bekrefter påmelding, sender ut informasjon, skriver navnetavler for alle arrangørlagene. Dette ble mer oversiktlig fra våren 2010 da HEF gikk over til verktøyet Seremonibase for dette, som allerede var i bruk for konfirmasjon. Fylkeskontoret trykket også programmer. Fylkesstyret vedtok å oppfordre lokallag som ser seg i stand til det til å selv produsere programmer for navnefest og konfirmasjon, så lenge HEFs standarder benyttes. Humanistisk konfirmasjon Konfirmanttallet 1645 er 100 mindre enn i 2009 og 19 mindre enn i Andelen Humanistiske konfirmanter av det totale ungdomskullet var 22,3 i Akershus høyest i landet etter Vestfold som hadde 22,8%. I antall er Akershus fortsatt forbundets største konfirmantfylke! I alle lokallag ble det avholdt eget kurs og egen seremoni. Bærum hadde to alternativer: Kveldskurs, som andre lag, og leir. Pga manglende medarbeidere i lokallagene måtte fylkesadministrasjonen ta ansvaret for konfirmasjonskurs- og seremonier i Bærum, Aurskog-Høland og Frogn. Fylkeslaget arrangerte dessuten egne fylkesleirer, med seremonier i Gamle Logen i Oslo. Tilbakemeldingene på konfirmantenes evalueringer til fylket var i all hovedsak svært gode. Konfirmasjonsopplæring v/ fylkeslaget 2010 Tiltak, dato Antall deltagere Grunnopplæring kursledere x 2 dager Temaseminar for kursledere x 3 dager Møte for konfirmasjonsansvarlige Evalueringsmøte kursledere Møte for konfirmasjonsansvarlige

8 Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag Humanistisk konfirmasjon 2010 Lokallag Antall konfirmanter, sum lokale og fylkeskurs Talere ved seremoniene Asker 205 Berit Skogli Vik, Kristin Mile Aurskog-Høland/ Rømskog 23 Hans Chr. Nes Bærum 304 Guro Sibeko, Kjell Kristensen Eidsvoll-Hurdal 57 Arild Knutsen Enebakk 24 Hans Chr. Nes Frogn 61 Rolf Solheim Gjerdrum 14 Anders Østensen Nedre Romerike 307 Guro Sibeko Nes 66 Arvid Gjerdingen Nesodden 116 Christian H. Holm Nittedal 65 Arne Wold Oppegård 76 Terje Nordby Ski 109 Kaja Melsom Ullensaker og Nannestad 103 Åse Kleveland Ås og Vestby 115 Marianne Krogness Sum Derav leir- og fylkeskurs 226 Jens Brun-Pedersen, Petter Eide Fylkesstyret har diskutert forholdet mellom fylkesvis og lokal innsats for konfirmasjonen, bl.a. etter innspill på fylkesårsmøtet De opprettet på høsten en arbeidsgruppe som drøftet ulike sider ved dagens modell samt hvordan man kunne få konfirmasjonsarbeidet under lokale vinger igjen i de områdene som de siste årene ikke har klart å drifte egne arrangementer. Styret konkluderte bl.a. med at fra 2012 må lokallagene selv ta ansvar for lokale kurs, og at fylket kun skal arrangere leirer. De vedtok også å oppnevne av fylkes-konfirmasjonsutvalg fra februar 2011, som skal planlegge fylkesleirer og jobbe med tiltak som kan styrke konfirmasjonsarbeidet i fylket. Prinsipper for kontrakter og utlysning av kursledere er også blitt diskutert. Kursledere som er HEF-medlem, har fått en bonus i form av noe høyere honorar.

9 Årsmelding 2010 Humanistisk vigsel var HEFs sjette år med full vigselsrett, og andre år med felles ekteskapslov. Fortsatt har Akershus og Oslo felles utvalg for Humanistisk vigsel. Leder er Tormod Eng fra Oslo. Andre utvalgsmedlemmer er Roar Nordberg og Terese Svenke fra Akershus og Elisabeth Vatne-Lund fra Oslo. Maja Treider Neeraas, Oslo trakk seg som vigsler og utvalgsmedlem høsten Moa Myklebust er utvalgssekretær. Aktiviteten bidrar til forbundets medlemsvekst vigsel er et medlemstilbud; minst én i paret må være medlem. HEFs hovedkontor sørger for grunnkurs og sertifisering av nye vigslerkandidater, arkiverer vigselsbøker og har kontakt med sentrale myndigheter. Fylkeslagene, her: utvalget, anbefaler nye kandidater og holder samlinger for utvikling og styrking av vigslerne i området. Fylkesansatte formidler konkrete vigselsoppdrag for vigslerne. Høsten 2010 skulle det tredje kullet sertifiserte vigslere vurderes for godkjenning for en ny fireårsperiode. Fylkesstyrene lot vigselsutvalget gjennomføre intervjuer med disse vigslerne. Alle fireåringene fikk fornyet sin godkjenning. For andre gang deltok HEF v/utvalget på Skeive dager i slutten juni, med egen stand på Pride Park, og markerte Humanistisk vigsel og HEFs aktivitet generelt. Denne gangen begrenset vi oss til 1 dag, 26. juni. Vigslere bosatt i Akershus viet 92 par (mot 88 i 2009). To av Akershus-oppdragene var for likekjønnede par. Oslo-vigslere viet 103 par. Til sammen 195 par i 2010, mot 192 par i Det var litt nedgang i hele HEFs vigselstall. Akershus-vigslerne hadde under middels aktivitet (4 oppdrag pr. vigsler) dette er mulig fordi vi hadde 22 vigslere i av vigslene ved vigslere fra Akershus og Oslo ble utført utenfor de to fylkene i Vigslersamlingene for Oslo og Akershus i 2010 Arrangement Deltakere totalt Deltakere Akershus Innleder Samling Petter Wallace, sertifisør Samling Baard Thalberg, sertifisør Talekurs Nini Ritzau, talepedagog Talekurs Nini Ritzau, talepedagog

10 10 Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag Antall vigsler utført av Akershus-vigslere, regnet etter hvor vigslerne bor Lag - navn Vigsleres navn Oppdrag pr. vigsler Asker Ivar Romundstad (ny 2010) 2 Asker Kjell Kristensen 5 Asker Per Christian Dahl Brandvik 6 Asker Unni Berner 7 Bærum Ellen Reinskou 4 Bærum Linda Hasle (ny 2010) 3 Bærum Petter Wallace 6 Bærum Rudi Holt 3 Bærum Terje Hess (ny 2010) 3 Eidsvoll og Hurdal Jan Olav Olafsen 6 Eidsvoll og Hurdal Roar Nordberg 5 Nedre Romerike Bjørn R. Bergersen 2 Nedre Romerike Kaja S. T. Lorentzen 6 Nedre Romerike Mona Følstad 4 Nedre Romerike Ragnhild Bennecke 2 Nedre Romerike Tom Hetty Olsen 5 Nes Britt Mari N. Eriksen (ny 2010) Nesodden og Frogn Kjellaug Myhre (ny 2010) 2 Nesodden og Frogn Terese Svenke 6 Ullensaker og N. Gerd Maageng Olsen 5 Ås og Vestby Anni Thomassen 5 Sum H. vigsel Akershus Humanistisk gravferd Det lokale utvalget for Humanistisk gravferd er også felles for Akershus og Oslo og består av Ingunn Solaas, Akershus (leder fom. juni) og Ole Nielsen og Ragnhild Bugge fra Oslo og Trond Thorseng fra Akershus. Kari-Mette Klever, Oslo er utvalgssekretær. Utvalgsmedlemmene besøkte styremøte i hvert sitt fylkeslag og orienterte om arbeidet. Bjørn K. Haugen ble valgt som vårt fylkesstyres kontaktperson med gravferdsutvalget.

11 Årsmelding 2010 Gravferdstalere bosatt i Akershus deltok ved 89 gravferder i 2010, mot 92 i Vårt fylke hadde 10 gravferdstalere i aktivitet i Det er ofte vanskelig å finne taler til oppdrag. Akershus brukte i 2010 talere fra Oslo litt sjeldnere enn i Bl.a. har medlemsbladet Humanus hatt oppfordring til flere til å melde seg som kandidater. Fortsetter på neste side Antall utførte gravferdsoppdrag, regnet etter hvor talerne bor Lokallag Navn talere Antall gravferder Asker Kjell Kristensen 18 Unni Berner 13 Bærum Dorothy Ann Bøhler 6 Eidsvoll/Hurdal Jan Olav Olafsen 16 Nedre Romerike Ingunn Solaas 1 Nes Britt M. Eriksen 1 Nesodden/Frogn Kjellaug Myhre 9 Oppegård Kjell Tadvin 15 Ullensaker/N. Vinjar Tufte 5 Ås og Vestby Sigrun Aaneby 5 Sum HG Av disse holdt i Akershus 71 Oppdrag m/akershus-tilknytning v/talere fra andre fylker, formidlet av Akershus fylkeskontor Bernt D. Hagtvedt Oslo 2 Baard Thalberg Oslo 1 Per Hansen Oslo 1 Sissel Helle Oslo 1 Børre Austmann Oslo 1 Ole Nielsen Oslo 1 Rolf Solheim Oslo 4 Knut Vogt Engeland Buskerud 2 Tom Hedalen Buskerud 3 Total sum gravferdstaler m/akershus-tilknytning Av disse formidlet av Akershus fylkeskontor 93 Gjenomsnittsalder avdøde alle oppdragene 69 år

12 12 Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag Totalsummen for gravferdsoppdrag med Akershus-tilknytning, 105, er en nedgang på 2 fra Fylkeskontoret formidler oppdrag for gravferdstalerne. Egnede, livssynsnøytrale seremonilokaler er problem mange steder i Akershus, især for gravferd. Både på Øvre Romerike og i Ski har våre lokallag lenge vært aktive i å påvirke lokale myndigheter. Human-Etisk Forbunds landsmøte juni 2010 Før landsmøtet holdt vi delegatmøter for forberedelser 19. mai, med ti deltakere. Akershus hadde ni delegater og betalte for 1. og 2. vara som observatører. Flere av delegatene hadde ordet i debatten. Akershus stilte et forslag ang. forbundets egenkapital, som var medvirkende til enstemmig vedtak ang. økonomistyring og orientering om økonomien til hvert landsmøte. Bjørn Haugen ble valgt inn i landsmøtets protokollkomite. Skolering av tillitsvalgte Fylkes-estetikkseminar ble avholdt med 7 deltakere, innledet av lunsj der alle tillitsvalgte var invitert, og ekstra estetiikkurs 17.4 med fire deltakere som ikke kunne møte i mars. Kitty Larsgaard og Britt Mari Nymoen Eriksen er fylkeslagets estetikkinstruktører. Landsmøtedelegasjonen 2010 Navn Status Lag i Akershus Ingeborg Sutterud Delegat Fylkesstyret, Asker Bjørn K. Haugen Delegat Fylkesstyret, Ås og Vestby Jan Hoff Delegat Fylkesstyret, Oppegård Kaja S.T. Lorentzen Delegat Fylkesstyret, Nedre Romerike Terese Svenke Delegat Fylkesstyret, Nesodden/ Frogn Kjellaug Myhre Delegat Nesodden og Frogn Heidi Løland Delegat Enebakk Stein Eriksen Delegat Bærum Siw Arnesdatter Kvam Delegat Nesodden og Frogn Ragnar Dahl 1. varadelegat og observatør Nedre Romerike

13 Årsmelding 2010 Inspirasjonsseminar for tillitsvalgte ble avholdt med 18 deltakere på det meste. Innledere var Kaja Melsom, Jens Brun- Pedersen, Linda Dahl Henriksen, Hege Winje og Hans Kristian Solberg. Omsorgsarbeidet Omsorgsutvalget er også felles for Oslo og Akershus HEF og består av Jan Hoff fra Akershus og Mette Nordhus og Arild Knutsen fra Oslo. Kitty Larsgaard fra Akershus og Anne Brinch Skaara fra Oslo er sekretærer. Samtalegrupper i fengsler har vært videreført av enkelte støttepersoner og ansatte, og gruppa LISA for tidligere rusmisbrukere møtes fortsatt hver torsdag i Humanismens hus. Utvalget har godkjente støttepersoner som kan ta individuelle samtaler. Utvalget holdt et fellesmøte for tidlige aktive støttepersoner og nye interesserte 15. mars, samt et seminar for støttepersoner med 17 deltakere. Utvalget og de to fylkesstyrene fortsatte diskusjonen om kriseberedskap, og konkluderte at de ikke ønsker en egen gruppe for dette i HEF. I stedet ønsker man at i de tilfeller HEF skal delta i en krisesituasjon, så skal deltagerne i det vanlige omsorgsarbeidet besitte en felles kompetanse som kan benyttes, om deltageren ønsker å brukes i denne type oppdrag. Informasjonsarbeid 13 Humanus, medlemsblad for Oslo og Akershus kom ut med fire utgaver også i Humanus-utvalget besto av Trond Thorseng fra Akershus og Tone Haugen Jensen og Odd Børresen fra Oslo. Redaksjonssekretærer var Christoffer B. Larsen, i den sammenheng for Oslo, og Moa Myklebust, Akershus. Fylkeslagene i Oslo og Akershus er ansvarlige utgivere. Fylkeslaget opprettet Facebook-gruppa Humanister i Akershus. Terese Svenke og Ingeborg Sutterud følger den opp. Kjell Kristensen er skolebesøker fra Akershus. Regionalt etikkseminar høsten 2010 ble avholdt på Vettre hotell i Asker, Også denne gang samarbeidet fylkeslagene i Oslo, Østfold og Akershus. Dette seminaret var det 18. i rekken, med 49 deltakere: 14 fra Akershus, 18 fra Oslo, 17 fra Østfold. Som før ble tillitsvalgte, ansatte og unge medlemmer som ønsket å delta, sponset økonomisk, helt eller delvis. Seminarets hovedtittel var Natur og kultur som var noe inspirert av debatten etter Hjernevask -programmene i NRK TV. Innledere:Per Andersen, Jørgen Lorentzen og Vibeke Kennair Ottesen. Kveldskåsører var Totenjentene Reidun Campbell fra Foreningen for transpersoner og Marion Arntzen fra Stensveen ressurssenter. Seminaret fikk god evaluering fra deltakerne. Fortsetter på neste side

14 14 Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag Planleggingen ble gjort av en arbeidsgruppe med tillitsvalgte og ansatte i arrangørlagene: Inge Anzjøn og Hild Haaheim fra Østfold, Marit E. Jacobsen og Anne Brinch Skaara fra Oslo og Ingeborg Sutterud og Moa Myklebust fra Akershus. Ungdomsarbeid Akershus har ikke noe lokallag i Humanistisk Ungdom, men 119 HUmedlemmer bor i Akershus. Fylkeslaget inviterte til et møte med unge Akershus-medlemmer To unge fra Akershus møtte en av dem yngre enn 15 år! Fylkesstyremedlemmene møtte om kvelden representanter for fylkeslagene i Buskerud og Oppland. Sosiale tiltak Vårt fylkeskontor hadde fortsatt ansvaret for humanisttreff hver siste mandagskveld i måneden på Stortorgets gjestgiveri i Oslo første halvår. Ledelse av treffene har deretter vært frivillig. Båtturen for tillitsvalgte og frivillige i Akershus ble arrangert søndag 20. juni 2009 med rundt 100 deltakere.. Representasjon i og for forbundet Kitty Larsgaard sitter i styret for European Humanist Professionals (EHP). Terese Svenke deltar i organisasjonskomiteen for World Humanist Congress som skal arrangeres i Oslo i august På HEFs landskonferanse Konfrontasjon eller dialog på Lillehammer deltok fra Akershus: Ingeborg Sutterud, Kaja Sofie Lorentzen, Jan Olav Olafsen og Terese Svenke fra fylkesstyret og Christoffer B. Larsen, Kitty Larsgaard og Moa Myklebust fra administrasjonen. Åpne onsdagsmøter En rekke møter ble arrangert i samarbeid med Oslo. Akershus var vertskap for følgende møter i Humanismens hus 2010: Forskningsetikk i historisk lys. Innleder: Matthias Kaiser Kritisk tenkning. Innledere: Øystein Elgarøy og Bjørn Are Davidsen. Møtene hadde som oftest frammøtte. Moa Myklebust og Eva Meyer deltar for Akershus i temamøtekomiteen sammen med frivillige og org.sekr. Anne Brinch

15 Årsmelding 2010 Skaara i Oslo fylkeslag og Kaja Melsom fra HEFs hovedkontor. Leder i komiteen var Ken Jones i vårhalvåret, deretter Sverre Landaas. Økonomi 2010 fylkes- og lokallag Fylkeslagets regnskap viser et positivt årsresultat, som vil gi tilfredsstillende fleksibilitet i tiden fremover. Vi har alltid vært opptatt av at lokallagene skal ha en god økonomi med rom for gode lokale tiltak. Mange av våre lokallag har pr i dag en relativt god økonomi, hvilket vi er glade for. Slik må det være for at det skal være god aktivitet lokalt, hvor medlemspleie er viktig. En del lokallag har akkumulert en så stor egenkapital at de ikke fikk bevilget bidrag fra fylkeslaget i Fylkeslaget søkte HEF om og fikk ekstraordinære midler a kr Flere lokallag fikk avtale med en ansatt på hovedkontoret om regnskapsførsel. Fylkesstyret og adm. hjalp et lag med å avslutte flere års regnskap. 15 Fylkeslaget betalte i februar midler til Frogn (konfirmasjon) og Bærum som de ville ha fått for 2009 om de hadde sendt budsjett da. Rutinene skal ses på for å unngå slik forsinkelse. Fire lokallag og to konfirmasjonsdistrikt fikk bidrag fra fylkeslaget i Dessuten bidrag til møte mellom lokallag i Follo, kassererstøtte og eksterne formål. Bidrag fra fylkeslaget 2010 Lag Aurskog-Høland og Rømskog Bidrag Bærum Enebakk Frogn Gjerdrum Nes Kreativt Fond Frogn Kassererstøtte Sum bidrag til lokallag og lokale formål 2010 Kreativt Fond Flyktninghjelpen Reisestøtte Verdenskongress IHEU Sum bidrag fra fylkeslaget

16 16 Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag Medlemsutviklingen i Akershus 2010 Lag 2010 Medl.tall Brutto endring Endring i % Nyinnmeldt 2010 Totalt folketall Medlems-% av tot. Folketall Medl.tall Medl.tall Asker ,1 % ,45 % Aurskog-Høland/Rømsk ,3 % ,78 % Bærum ,3 % ,53 % Eidsvoll/Hurdal ,5 % ,10 % Enebakk ,0 % ,77 % Gjerdrum ,6 % ,41 % Nedre Romerike ,9 % ,78 % Nes ,1 % ,27 % Nesodden/Frogn ,0 % ,94 % Nittedal ,3 % ,98 % Oppegård ,1 % ,81 % Ski ,9 % ,45 % Ullensaker/Nannestad ,5 % ,17 % Ås/Vestby ,1 % ,53 % Akershus m/rømskog ,8 % ,08 % Oslo, til sammenligning ,5 % ,71 % Aurskog-Høland og Rømskog har siden 2006 ikke hatt årsmøte med valg av styre og har derfor p.t. ikke et lokallag iht. HEFs vedtekter, men detgjennomføres konfirmasjon i dette distriktet.

17 Årsmelding Samlet oversikt: Aktiviteter i Akershus 2009 Kurs (deltakere x dager, i fylkeslagets regi) 2010 Gravf akershustaleres lag Vigsler 2010 akershusvigsleres lag Humanistiske konfirmanter 2010 Navnebarn 2010 Nyinnmeldte 2010 Medlemmer Asker Aurskog-H/R Bærum Eidsvoll/H Enebakk Gjerdrum Nedre R Nes Nesodden/F Nittedal Oppegård Ski Ullen/N Ås/Vestby Fylkeslaget 386 Sum fylket

18 18 Human-Etisk Forbund, Akershus fylkeslag Oslo, 15. mars 2011

19

20 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 14.02.2013 Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus Innhold

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 1 2 INNLEDNING 3 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 REGIONALT SEMINAR (ETIKKSEMINARET) 4 HUMANISTISK UNGDOM 5 SKOLEBESØK 5 B. INTERESSEORGANISASJON 6 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6 C. SEREMONILEVERANDØR 7 HUMANISTISK

Detaljer

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 26.02.2014 : Digital utgave: human.no/akershus Innhold Innledning... 4 Seremonier og livssynsaktiviteter...

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Sakspapirer til fylkesårsmøte i Akershus 25. mars 2017 kl 10:00 til 12:30

Sakspapirer til fylkesårsmøte i Akershus 25. mars 2017 kl 10:00 til 12:30 Sakspapirer til fylkesårsmøte i Akershus 25. mars 2017 kl 10:00 til 12:30 Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste v/ styreleder Kaja Lorentzen Sak 2: Åpning og konstituering. Valg av a) Dirigent

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedtak på årsmøtet 12. mars 2011: Fylkesårsmøtet 2011 tar styrets årsberetning for 2010 til etterretning. God profilering på fylkeskontorets vinduer på Bragernes torg 1A En stor skjerm

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet 10. mars 2012: Fylkesårsmøtet 2012 tar styrets årsberetning for 2011 til etterretning. Blomster

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen

FST-SAKNR.: 1. Thomas Nordgård. Randi Lillegård, Jon A. Haugen FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 18.-19.10.10 Møtested : Fylkeskontoret Møteledere: Randi Lillegård, Jon A. Haugen PROTOKOLL Tid: 18.10.10 kl 10.30-16.00 19.10.10 kl 09.00-15.30

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling

Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling Årsmelding 2015 Tekna Lillehammer avdeling 1 Årsmøte Tekna Lillehammer avdeling, 24. februar 2016 1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. DAGSORDEN 2. Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Rammeprogram for fylkesårsmøte

Rammeprogram for fylkesårsmøte Rammeprogram for fylkesårsmøte Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag Lørdag 21. mars 2015 Quality Grand Hotel Kongsberg 1000-1030 Frammøte med kaffe og matbit 1030 Velkommen ved fylkesleder Solveig Fløtten

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Årsberetning 2017 Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 22. april 2005, Rica Hotel Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem Torill Høgseth Styremedlem

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

ÅRSMELDING AKERSHUS FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 HUMAN ETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

ÅRSMELDING AKERSHUS FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 HUMAN ETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 AKERSHUS FYLKESLAG 1 INNLEDNING 3 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 ETIKKSEMINARET 4 INTERNASJONALT ARBEID 5 OMSORG 5 B. INTERESSEORGANISASJON 6 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6 C. SEREMONILEVERANDØR 7

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PENSJONISTPARTIET I AKERSHUS TORSDAG 16. FEBRUAR 2017, KL Sted: Fylkestingssalen, Akershus fylke, Galleriet, Oslo

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PENSJONISTPARTIET I AKERSHUS TORSDAG 16. FEBRUAR 2017, KL Sted: Fylkestingssalen, Akershus fylke, Galleriet, Oslo Akershus fylkeslag 1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I PENSJONISTPARTIET I AKERSHUS TORSDAG 16. FEBRUAR 2017, KL. 10.00 Sted: Fylkestingssalen, Akershus fylke, Galleriet, Oslo Innkalling sendt digitalt 4 uker før

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Styrets årsberetning for 2010

Styrets årsberetning for 2010 Lokallaget Buskerud Vestfold - Telemark Styrets årsberetning for 2010 1. Styrets arbeid Styret 2010 har bestått av: Navn Arbeidsgiver Fylke Eivinn Ueland (leder) Anne Malm Monstad (nestleder) Consilio

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Follo lokallag 24. april 2017 kl i salong 2, Kolben kulturhus på Kolbotn.

Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Follo lokallag 24. april 2017 kl i salong 2, Kolben kulturhus på Kolbotn. Innkalling til årsmøte i Human-Etisk Forbund Follo lokallag 24. april 2017 kl. 1900 i salong 2, Kolben kulturhus på Kolbotn. Velkommen til det første årsmøtet i Human-Etisk Forbund Follo lokallag! Alle

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 128/2013 Tid (dato, klokkeslett): 01.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombud: Andebu: Yngve Kristian Hjerpekjønn

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning.

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. ÅRSBERETNING 2013 Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Fylkesstyrene i VeTeBu på regionalt møte i november 2013 i Telemark. 1 1.

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Røros hotell, Røros Møtedato: 4. mars 2013 Tid: 13:15 16:55 5. mars 2013 Tid: 09:00 09:30 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015

Protokoll. Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Protokoll Sentralstyremøte (SST) 260815 06/2015 Sted: Skype Tid: Onsdag 26.08.15 kl 20.00-21.00 Innkalt: Møteleder: Referent: Permisjon: Meldt forfall: Leder, Tone I. Torp Nestleder, Børre Longva Økonomiansvarlig,

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Fagforbundet Akershus

Fagforbundet Akershus Fagforbundet Akershus PROTOKOLL FRA FYLKESSTYREMØTE 2 februar 2012 Tilstede: Jorunn Iversen, Kåre Elvik, Ivar Romundstad, Ingvild Bø Moberg, Ann-Helen Engh, Nina Amundlien, Signy Maarud, Erik Hajum, Kristine

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530

Referat fra rådmannsmøte 18.januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Sør-Gardermoen 21januar 2013 Referat fra rådmannsmøte 18januar 2013 Sted: Tunet Kl: 1100-1530 Dagsorden : Sak nr: 1/13 GODKJENNING AV DAGSORDEN 2 Sak nr: 2/13 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 141212 2 Sak nr:

Detaljer

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen.

John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik Yrvin, Øistein Lid, Gunvor A. Olsen. MØTEPROTOKOLL Nittedal kontrollutvalg Dato: 11.05.2017 kl. 18:00 Sted: Møterom Slåttemyra Arkivsak: 15/00015 Tilstede: Møtende varamedlemmer: John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik

Detaljer

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014 hadde 447 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014. Norsk Lymfødemforening får statsstøtte i forhold til totalt antall medlemmer. Oslo/Akershus lymfødemforening får tildelt kr 100 per registrert medlem per

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NPE-10/2813 033 16954/10 16.03.2010. Møteprotokoll. Årsmøte for Frivillighetssentralen, Storhaug Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar!

Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! (AKERSHUS-) FLEKKEN Nr 1 2016 Denne utgaven av Flekken inneholder innkalling til lokallagenes årsmøter - velkommen til årsmøte i februar! Fylkeslagets leder: Kjære alle medlemmer i Akershus fylke Det har

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund

PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund PROTOKOLL TINGET Norges Fleridrettsforbund 21. mars 2015 Åpning President Eline Oftedal åpnet årsmøtet med å ønske alle velkommen. Sak 1 Opprop og godkjenning av delegater Freddy S. Bruu ledet opprop av

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG

SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG SKEDSMO HUSFLIDSLAG STIFTET 19. JUNI 1978 MEDLEM AV NORGES HUSFLIDSLAG PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 FOR SKEDSMO HUSFLIDSLAG TINGVOLD MANDAG 11.2.2013 KL. 19.00 DAGSORDEN: 1. KONSTITUERING - Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I EIDSVOLD VÆRKS SKIKLUB PÅ SKISTUA 18. MARS 2015. Årsmøtet ble avviklet på Skistua onsdag den 18. mars 2015 fra kl. 18.30. Foruten styret møtte 28 medlemmer. Leder Tommy Løkken

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Representanter Styringsgruppa

Representanter Styringsgruppa Representanter Styringsgruppa Styringsgruppa Representant Stilling E-post Aurskog-Høland Jan Mærli Ordfører jan.maerli@ahk.no Eidsberg Erik Unaas Ordfører erik.unaas@eidsberg.kommune.no Eidsvoll Terje

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 22.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 22.04.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE MENTAL HELSE. Scandic Oslo Airport 04. til 06. desember 2015

PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE MENTAL HELSE. Scandic Oslo Airport 04. til 06. desember 2015 PROTOKOLL FRA LANDSSTYREMØTE MENTAL HELSE Scandic Oslo Airport 04. til 06. desember 2015 Deltagere Navn Fylke/funksj. Fre1 1Lør1 Søn e6post 1 Tonelise)Holm)) Akershus X) )X) )X akershus@mentalhelse.no

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Referat fra styremøte i Akershus fylkeslag

Referat fra styremøte i Akershus fylkeslag Referat fra styremøte i Akershus fylkeslag Tid: 27. februar kl. 16.30-1900 Sted: Brugata 19 Deltagere: Kaja, Brynhild, Terese, Thale, Charlotte, Bernt (valgkomite), Sigurd (Terese gikk tidlig) sliste:

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vestby kommune. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2011 Tid: 18.30 20.15

MØTEPROTOKOLL. Vestby kommune. Råd for funksjonshemmede. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2011 Tid: 18.30 20.15 Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemmede Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2011 Tid: 18.30 20.15 Til stede: Forfall: I tillegg møtte: Medlemmer: Sverre Bergenholdt (Norges Handikapforbund),

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets

Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets Referat fra årsmøte 28.01.06 i Sør-Trøndelag krets På Saksvik skole på Vikhamar. 1. Åpning Flaggutrulling og flaggsangen. Velkomsthilsen ved visekretsleder Gøril Holmvassdal. 2. Konstituering 2.1 Godkjenning

Detaljer

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 -fl D CD 0 (Q - (I) 0 CO CD.1 D D ca Q - I c 0) m 0 c 0 Innhold 1. Organisering.3 2. Møteaktivitet 5 3. Seremonier 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 5. Andre aktiviteter

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer