Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen"

Transkript

1 Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Sak 48/11 Godkjenning av innkalling og saksliste, og protokoll av Godkjenning av innkalling 48.2 Godkjenning av saksliste 48.3 Godkjenning av siste protokoll, 06. september 2011 Sak 49/11 Regionsamarbeidet Steinar redegjorde hvordan regionsamarbeidet har fungert fra samarbeidet oppstod. Alle i styret har mottatt protokoll fra FS Region Midt-Norge samt innkalling til styremøte, desember 2011, Quality Airport Hotel Værnes Innkalling til styremøte: Trass i svar pr epost og pr telefon om endring av datoen, fastholder S-T og A.S. at møtet skal være desember. De 2-3 styremedlemmene fra FS MogR, må be om 2 dagers permisjon fra sine respektive arbeidssted grunnet tidspunktet for møtet er lagt slik, fra lunsj og til lunsj dagen etter. FS Møre og Romsdal kommer med 2 alternativer med begrunnelse. Alternativ I: Med begrunnelse av at dette er et regionsamarbeid så må alle 3 styrene få delta på forslag og bestemmelse for dato og sted for neste styremøte. I tillegg så haster det ikke med styremøtet. Det er gitt tilskudd til regionsamarbeid og det bør respekeres i alle fylkene. Derfor ber styret for Møre og Romsdal om utsettelse av neste styremøte til over nyttår, og koble dette styremøtet sammen med regionsamlingen i Oslo, februar 2012 *. * Sende invitasjon til Marianne Ween der vi ber henne om deltakelse. Alternativ II: Be leder, nestleder og sekretær, prioritere regionsamarbeid og dette styremøtet fremfor sine arbeid.

2 Forslag til vedtak: Annlaug tar telefonisk kontakt med Brit Haugdahl i FS N-Trøndelag så snart som råd. Leder, nestleder og sekretær deltar på styremøte 49.2 Protokoll fra felles styremøte (FS Møre og Romsdal deltok ikke da invitasjonen ikke hadde kommet frem til styret) Tas til etterretning Vedtak: Forslaget godkjent Sak 50/11 Sak 51/11 Sak 52/11 FFO Molde`s 25 års jubileum Invitasjon til markering av jubileet, 23. november. Se vedlegg Styret deltar med 1 representant, leder Annlaug Stavik har anledning til å delta og vil gi en oppmerksomhet til jubileet med kr. 500,-. Rapportering av TilretteleggingsTilskudd fra Vofo Orientering fra studieleder: Det er sendt ut rapporteringsskjema til de som har søkt TRT tidligere for Fristen er satt til 28 oktober Studieleder purrer 3.november. Saken tas til etterretning Kursavvikling 52.1 Evaluering av studielederkurset, 30.sept nov. -11 Quality hotell Waterfront, Ålesund. Gode tilbakemeldinger fra deltakere. Stort løft å ha med Sølvi. Konferansebiten på hotellet er ikke ferdig men det ser bra ut til å bli bra. Forslag til vedtak: Tas til orientering 52.2 Påmelding til «Prosjektlederkurs» i Molde, arrangør Vofo M og R. Forslag til vedtak: ( Annlaug deltar via Vofo ) FS melder på Eva Indergård, Mona H. Kristensen og Sølvi Hagen (deltar lørdag) 52.2 Kursregistrering for FFO Møre og Romsdal Studieleder har søkt om TRT for kurs: Erfaringskonferanse, Samarbeid mellom og rundt organisasjonene. Forslag om vedtak: Tas til etterretning

3 52.4 Kurs - påmelding: A) «Pedagogisk plattform for FS, Oslo, lørdag 10. og søndag 11. mars -12. Forslag til vedtak: Annlaug, Sølvi og Oddrun deltar B) «Studieforum» i Oslo, tirsdag 8. november -11. Forslag til vedtak: Leder Annlaug og studieleder Oddrun deltar Søknad om prosjektmidler fra Sparebanken Møre Annlaug orienterte om prosjekt for innvandrerbarn og ungdom der FS har søkt om midler gjennom Sparebanken Møres fond. Forslag til vedtak: Søknad sendes Sak 53/11 Fylkesledersamling for ledere og nestledere i februar 2012 Om det regionalestyremøtet blir som vi har forslag på, så vil det bli avholdt regionalt styremøte før eller etter fylkesledersamlingen. Forslag til vedtak: Sekretær melder på leder Annlaug og nestleder Astor. Sak 54/11 Invitasjon til FFO Møre og Romsdals styremøte FS Møre og Romsdal var invitert til FFO Møre og Romsdal sitt styremøte i Ålesund, onsdag 19. oktober. Annlaug var representant fra FS. I korte trekk gikk temaet på spørsmål om mer samarbeid mellom FFO, FS og FFO kommune. Felles årsmøte med de respektive. Det er jo stort sett sammen medlemsorganisasjoner i FS og FFO. Tema ønskes i forbindelse med neste årsmøte. Det kom forslag til årsmøtetidspunkt, fredag 23. mars og lørdag 24. mars Invitasjon til Kjell Magne Ellingsen er ønskelig. Forslag til vedtak: Tas til orientering Vedtak: Godkjent Sak 55/11 Sak 56/11 Kasserer har ordet. Status: I balanse Neste styremøte Forslag til neste styremøtedag: Tirsdag 13. desember 2011 Kl. 15:00. Annlaug undersøker lokaliteter. Forslag til vedtak enstemmig godkjent Sak 57/11 Eventuelt Brev til valgkomiteen om at de starter sitt arbeid så snart som mulig.

4 Til orientering: Annlaug har deltatt i Johan Vestres begravelse i Vartdals kirke 15. september. Johan var leder i FFO Ålesund og omegn og døde etter kort tids sykeleie. Han har blant annet ledet FFO Møre og Romsdal og var medlem i Diabetesforbundet i Ålesund. Vedlegg: Invitasjon fra FFO Molde Invitasjon til styremøte i FS Region Midt-Norge Protokoll fra FS Region Midt Norge (Sør- og Nord-Trøndelag) Kursinvitasjoner: Studieforum Med vennlig hilsen Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal Annlaug Stavik leder Oddrun Beyer Holm referent

5 FFO Molde inviterer herved FS Møre og Romsdal til 25 års jubileumsfest, onsdag 23. november kl. 19 Sted: Eldres Kultursenter, 2.etage Program: Åpning ved leder Oddrun Beyer Holm Tilbakeblikk gjennom 25 år ved Marit Iløkken Helde Frivillighet for kronisk sjuke Tom Erik Sundsbø Gjest fra Forbundet, Janne Bjørklund Varm mat + kaffe og kake Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en hyggelig jubileumskveld! Fra 18 medlemsorganisasjoner ADHD Averøy og Vestnes og omegn lokallag - Molde Afasiforening - Foreningen for Brystopererte Molde og omegn - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL - Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte LNT - Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge LTN Nordmøre og Romsdal Lokallag - Mental Helse Molde - Molde og omegn Epilepsiforening - Molde og omegn lokallag av Dysleksi Norge - Multipel Sklerose Forbund MS Molde og omegn - Molde og omegn Psoriasisforening - Molde og omegn Revmatikerforening - HLF Molde Hørselforening - Molde og omegn lokallag av Norsk Diabetesforbund NDF - Norges Fibromyalgiforbund Romsdal lokallag - NORILCO Norsk forening for Stomi- og Reservoaropererte - Norsk forening for Slagrammede Molde og omegn - Norsk Thyreoidea Forbund Molde og omegn lokallag - Romsdal Parkinsonforening Påmelding til Oddrun Beyer Holm Innen 20.okt Med vennlig hilsen Styret i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Molde ved leder Oddrun Beyer Holm

Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal

Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal Møre og Romsdal - Stiftet 03. mars 1995 Dagsorden årsmøtet 2011 Funksjonshemmedes Studieforbund Møre og Romsdal 6 ÅRSMØTE Ordinært årsmøte skal behandle: 1. KONSTITUERING 1.1 Navneopprop 1.2 Godkjenning

Detaljer

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013

Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Møtedato: 6. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-9/012 diverse Bodø, 25.1.2013 Styresak 8-2013 Referatsaker Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter: 1. Protokoll fra møte i revisjonskomiteen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE 1 PROTOKOLL fra møtet mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 20.10 Til stede: Fravær: Observatør: Fra sekretariatet: Roar Thun, leder Helge Underland, nestleder Geir Hammer Alexander

Detaljer

Årsberetning for Tekna Molde avdeling

Årsberetning for Tekna Molde avdeling Årsberetning for Tekna Molde avdeling 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSBERETNING 2009 TID for årsmøtet 2010: Onsdag 3. mars 2010 STED: Tine meierier, Elnesvågen AVDELINGENS LEDELSE OG

Detaljer

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes.

HLF-Nytt. Informasjonsblad for Bergen Hørselslag. Leder har ordet Så er året 2008 til endes. - Din hørsel - vår sak HLF-Nytt Vår 2009 Informasjonsblad for Bergen Hørselslag Leder har ordet Så er året 2008 til endes. Året 2008 har vært et spesielt år med blant annet vår 75 års feiring og med utgivelsen

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF

Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: Til medlemmene og varamedlem i Brukerutvalget for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 Dato 17.06.09 gen/-

Detaljer

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet

Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte. Torsdag 26. januar 2012. Sted: Rolvsrudhjemmet Lørenskog Parkinsonforening 7. ordinære årsmøte Torsdag 26. januar 2012 Sted: Rolvsrudhjemmet 1 Dagsorden 1. Leder åpner årsmøtet. 2. Godkjenning av innkallingen. 3. Valg av ordstyrer. 4. Valg av referent

Detaljer

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag

Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag NORD-TRØNDELAG Medlemsblad for NFF Nord-Trøndelag Nr. 1:2009-1- Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Styremedlem: Styremedlem: Torbjørn Slungaard Dronningberget 9, 7517

Detaljer

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008

Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Protokoll fra Landsgildeledelsens møte nr. 1/2008 Sted: Møtelokale Urban, NSF, St. Olavs gate 25. Oslo Tid: Fredag 8/2 kl. 17.00 21.00 Lørdag 9/2 kl. 09.15 14.00 Tilstede: Olav Balle, Karin R. Thompson,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00

FS Protokoll 04/11. Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 FS Protokoll 04/11 Tid: 6. september kl 16.15-21.20 og 29. september kl 15.00 19.00 Sted: Tilstede: Fra adm.: Forfall: Karl Johans gate 7/Rica Hotel Oslo Hanne Østby Granmo, Sverre Rosmo (kun sak 42/11)

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse jobber

Detaljer

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Hordaland fylkeslag

LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Hordaland fylkeslag 2011 LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord Hordaland fylkeslag 1 ÅRSBERETNING 2011 LEVE Hordaland FYLKESSTYRETS STRUKTUR OG ORGANISERING Fram til årsmøte 03. februar 2011 hadde fylkesstyret

Detaljer

NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30

NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30 NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30 Velkommen til årsmøtet 2013! I fjor sto det på denne plassen at det ultimate målet

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30

REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER. 23.10.2012 kl 15.40 20.30 REFERAT FRA STYREMØTE PÅ GARDER KURS OG KONFERANSESENTER 23.10.2012 kl 15.40 20.30 Til stede: Styremedlemmer: Marte Ottesen, Nils B. Skaar, Kjell Enberget, Petter Elvestad Varamedlemmer: Reidar Nilsen

Detaljer

NFBE`s styret ble valgt på Generalforsamlingen på Hafjell 21.10.2007 og er sammensatt slik:

NFBE`s styret ble valgt på Generalforsamlingen på Hafjell 21.10.2007 og er sammensatt slik: NFBE`s Sommernytt Juni 2008 Norsk forening for blæreekstrofi og epispadi V/ Mona Askedal Kristensen Hei NFBE-medlemmer! Nå er det lysere ute, varmen kommer og sommer er snart her! En nydelig årstid! Jeg

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004

PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 1 PROTOKOLL STYREMØTE I NKF NR. 08 2002/2004 STED: Ullevål Stadion, Oslo DATO: Fredag 28. nov. 2003 kl. 18.00 og lørdag 29. nov. kl. 09.00. DELTAKERE: Marit A. Scheie President Trond Berg Styremedlem Tove

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015

Årsberetning Mental Helse Telemark. Bø Hotell 18.04.2015 Årsberetning Mental Helse Telemark Bø Hotell 18.04.2015 1 Forord Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk

Detaljer

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo

Protokoll 1/14. Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50. Hotell Scandic KNA Oslo Protokoll 1/14 Tid: Fredag 21. mars, kl. 16 19.50 Sted: Tilstede: Forfall: Fra adm.: Hotell Scandic KNA Oslo Hanne Østby Granmo, Kirsten Steenberg, Bente Nordahl Langsø, Ove Vilhelm Nome, Stein Atle Roestad,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 04 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion, Oslo Tid: Tirsdag 2. desember 2014 Til stede: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Marianne Lund

Detaljer

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU).

Protokoll 05/11. Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg og Tonje Granmo (NEFU). Protokoll 05/11 Tid: Fredag 25.11.11, kl. 15.00 18.30 Sted: Karl Johans gate 7 Tilstede: Fra adm.: Forfall: Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Anne Glorvigen Hanstad, Hilde Nordahl Karterud, Kirsten Steenberg

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 08/10 Styremøte 08/10 ble avholdt tirsdag 7. september på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 1700 og ble avsluttet kl. 19.55 Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN 529, 0962 OSLO PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 13. MARS 2013 TRONDHEIMSVEIEN, 0962 OSLO Leder Nestleder Sekretær Kasserer Web/Infoansvarlig: Thomas S. Sætheren Nils Petter Bryde - forfall Mona

Detaljer