Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014"

Transkript

1 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland)

2 INNHOLD: 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi Andre aktiviteter Økonomi Annet Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 2

3 1. ORGANISERING a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2014 Leder: Nina Moen Olsen, Hammerfest Nestleder: Ann Kristin Strøm, Alta Økonomikontakt: Tore Lyder Johnsen, Vadsø Styremedlemmer: Arne Grimstad, Vadsø Anne Sofie Soini, Sør-Varanger Varamedlemmer: Lise Othilie Hansen, Alta Arnt Iversen, Hammerfest Valgkomité: Kirsti Riesto, Vadsø Rita Sørum, Alta b. Lokallag Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag består av 4 lokallag som styres politisk og økonomisk av lokale organer. Alle de 19 kommunene i fylket er innlemmet i lokallag. Alta lokallag består av medlemmer i Alta-, Loppa-, Kautokeino-, Porsanger- og Karasjok kommune. Styreleder: Ann Kristin Strøm. Hammerfest lokallag består av medlemmer i Hammerfest-, Hasvik-, Kvalsund-, Måsøy- og Nordkapp kommune. Styreleder: Nina Moen Olsen Sør-Varanger lokallag består av medlemmer i Sør-Varanger kommune. Styreleder: ingen valgt styreleder Vadsø lokallag består av medlemmer i Vadsø-, Vardø-, Berlevåg-, Båtsfjord-, Tana-, Nesseby-, Lebesby- og Gamvik kommune. Styreleder: Kirsti Riesto. Tillitsvalgtstroppen i fylket er preget av stabilitet. Nyrekruttering er ikke enkelt. Noen av lokallagene sliter med å verve flere tillitsvalgte og frivillige. c. Arbeidsutvalget Fram til november 2014 besto arbeidsutvalget av fylkesleder, økonomikontakt og organisasjonssekretær. Etter fylkesstyremøte 8. november 2014 besto arbeidsutvalget av fylkesleder, nestleder og økonomikontakt. OS deltar i AU som sekretær med tale og forslagsrett. d. Godkjente gravferdstalere Ann Kristin Strøm, Alta Solveig Langeland, Kirkenes Tordis Kristine Søvde, Alta Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 3

4 e. Sertifiserte vigslere Maria Amalie Rikardsen, Kjøllefjord Lise Othilie Hansen, Alta Olav Sara Nikkinen, Karasjok Tordis Kristine Søvde, Alta (frem til vår 2014) f. Humanistisk Ungdom Humanistisk ungdom Hammerfest lokallag ble etablert 15. september Leder: Anna Knutsen Rystad g. Kontordrift og ansatte Fylkeslagets kontor har besøksadresse Løkkeveien 19 (Vonheimbygget) i Alta. Postadresse: Postboks 1160, 9504 Alta. Stillingen som organisasjonssekretær i fylket er 100 %. Frem til 1. september 2014 var stillingen delt, slik at 25 % var for region Nord (Finnmark, Troms og Nordland) og 75 % for Finnmark. Stillingen besittes av Eva Igeland. h. Antall medlemmer pr Alta lokallag Hammerfest lokallag Vadsø lokallag Sør-Varanger lokallag Distrikts-Finnmark Totalt Finnmark Den ene som står under «Distrikts-Finnmark» er lokalisert til 9707 Porsangmoen, et postnummer som pr ikke hadde tilknytning til et lokallag. 2. MØTEAKTIVITET a. Fylkeslagets årsmøte Finnmarks fylkeslags årsmøte ble holdt lørdag 22. februar 2014 ved Quality Saga Hotel i Tromsø. 17 delegater i tillegg til gjesteforeleser og organisasjonssekretær. b. Fylkesstyremøter Det har blitt holdt 2 fylkesstyremøter i 2014: 26. april ved fylkeskontoret i Alta november ved Quality Saga Hotel i Tromsø Det ble behandlet 54 saker i Enkelte av disse sakene var oppfølgingssaker. Fra april 2014 blir begge varamedlemmene fast innkalt til fylkesstyremøtene. Dersom fylkesstyret er fulltallig på styremøtet, har varamedlemmene kun tale- og forslagsrett. Dersom forfall av faste styremedlemmer på styremøtet, har et eller begge av varamedlemmene også stemmerett. Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 4

5 c. Møter i arbeidsutvalget Det har blitt holdt 3 møter i arbeidsutvalget i av disse var e-postmøte. Enkeltsaker har blitt drøftet pr. e-post. 3. SEREMONIER a. Humanistisk navnefest Det er lokallagene som arrangerer navnefestseremonier i Finnmark. I alt ble 11 barn feiret med navnefestseremoni i fylket i mai arrangerte Vadsø lokallag navnefest for 1 barn. Hovedtaler: Mette Løfgren 3. mai arrangerte Hammerfest lokallag navnefest for 3 barn. Hovedtaler: Tom Hedalen 31. mai arrangerte Sør-Varanger lokallag navnefest for 1 barn. Hovedtaler: Trude Heggland 21. mai arrangerte Alta lokallag navnefest for 3 barn. Hovedtaler: Rita Sørum 13. september arrangerte Alta lokallag navnefest for 2 barn. Hovedtaler: Randi Hæggernæs 25. oktober arrangerte Vadsø lokallag navnefest for 1 barn. Hovedtaler: Tore Lyder Johnsen b. Humanistisk konfirmasjon i lokallagene Humanistisk konfirmasjonskurs og seremoni er den viktigste og største aktiviteten i lokallagene. Fylket hadde totalt 73 påmeldte konfirmanter i Kurs: Lokallagene i Hammerfest og Sør-Varanger holdt ukentlige kveldskurs vinter/vår for sine konfirmanter. Vadsø og Alta lokallag arrangerte kurset som kombinert kvelds- og helgekurs. Seremonier: 3. mai arrangerte Vadsø lokallag seremoni for 7 konfirmanter. Hovedtaler: Willy Pedersen 3. mai arrangerte Hammerfest lokallag seremoni for 20 konfirmanter. Hovedtaler: Tom Hedalen 10. mai arrangerte Alta lokallag seremoni for 24 konfirmanter. Hovedtaler: Erling Segelstad Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 5

6 31. mai arrangerte Sør-Varanger lokallag seremoni for 22 konfirmanter. Hovedtaler: Bernt Nilsen c. Humanistisk konfirmasjon i distriktet Fylkeslaget har også i år tilbudt Humanistisk konfirmasjonskurs og -seremoni for ungdom bosatt langt unna de ordinære kursstedene. Fylkeslaget bestreber å få dette til fordi vi mener det er viktig å gi alle fylkets ungdom lik mulighet. I år var det 1 konfirmant påmeldt, denne bosatt i Berlevåg. Kurs: Konfirmanten deltok på helgekurs i Vadsø, kombinert med brevkurs der Nina Moen Olsen var brevkurslærer. Seremoni: Konfirmanten deltok på konfirmasjonsseremonien arrangert av Vadsø lokallag 3. mai d. Humanistisk vigsel Det ble arrangert 4 vigselsseremonier i fylket i mai i Hammerfest. Vigsler: Lise Othilie Hansen 28. juni i Kirkenes Vigsler: Lise Othilie Hansen 2. august i Børselv Vigsler: Olav Sara Nikkinen 9. august i Alta Vigsler: Olav Sara Nikkinen e. Humanistisk gravferd Det ble arrangert 7 gravferdsseremonier i fylket i januar i Alta Gravferdstaler: Ann Kristin Strøm 14. februar i Lakselv Gravferdstaler: Solveig Langeland 19. februar i Hammerfest Gravferdstaler fra annet fylke, Jan Olav Olafsen, Akershus 5. april i Hammerfest Gravferdstaler: Solveig Langeland 12. mai i Kirkenes Gravferdstaler: Solveig Langeland 2. september i Kirkenes Gravferdstaler fra annet fylke, Kjellaug Myhre, Akershus Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 6

7 30. september i Alta Gravferdstaler fra annet fylke, Sigbjørn Andersen, Troms f. Statistikk over antall deltakere på våre seremonier de siste 5 år Humanistisk navnefest Humanistisk konfirmasjon Humanistisk vigsel 2 2 2(+2) 2(+1) 0 4 Humanistisk gravferd 1(+1) 0 1(+1) 1(+1) 2(+3) 4(+3) Forklaring til statistikk: Tall i parentes er seremonier arrangert i Finnmark, men med gravferdstaler/vigsler bosatt utenfor fylket. 4. KURS, ARRANGEMENT OG INFORMASJONSARBEID I FYLKESLAGETS REGI a. Kurs og seminar i forbindelse med årsmøtet 2014 I bruk av handlingsplanen Terese Svenke b. Skolebesøk Om humanisme og Human-Etisk Forbund på Hammerfest Videregående skole - 2 klasser - september Nina Moen Olsen Om humanisme og Human-Etisk Forbund på Alta Videregående skole - 4 klasser vår Ann Kristin Strøm Skolebesøker Tore Lyder Johnsen har hatt kontakt med 4 skoler i fylket som alle har avvist besøk i skoletida. Denne ordninga gjelder alle tros- og livssynssamfunn. c. Humanistisk uke Humanistisk uke er en landsdekkende kampanje, som er planlagt arrangert årlig i september måned. Hammerfest hadde stand på Hammerfest Videregående skole og stand på torget. Humanistisk Ungdom, Hammerfest lokallag ble stiftet den Humanistisk uke i Alta bestod av navnefest for 2 barn, debattmøte ledet av Anders Garbom Backe, og informasjonsmøte om humanistiske seremonier på Alta bibliotek. d. Samling for gravferdstalerne i Finnmark. Solveig Langeland, Tordis Kristine Søvde og Ann Kristin Strøm deltok på gravferdstalersamling i oktober i Alta. Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 7

8 e. Foredrag med Gunnar Tjomlid Tema: Placebodefekten / Kritisk tenkning, hvordan vi lurer oss selv Alta 27.oktober og Hammerfest 28.oktober f. og Facebooksiden Hjemmesiden til Finnmark fylkeslag oppdateres av organisasjonssekretæren. Der ligger informasjon om lokallagene, fylkesstyret, tillitsvalgte og alle seremonier. Annen relevant informasjon blir også lagt ut. Facebooksiden til Human-Etisk Forbund Finnmark er relativt godt besøkt. g. Brev til grunnskolene Det ble sendt brev til alle grunnskoler i fylket i november 2014 med Informasjonshefte om skoleavslutninger Alternative og inkluderende juleavslutninger som vedlegg 5. ANDRE AKTIVITETER a. Landsstyremøter Mellom landsmøtene er det landsstyret som er Human-Etisk Forbunds øverste organ. Det ble arrangert landsstyremøter i februar og november der Nina Moen Olsen deltok. b. Filosofiseminar Tore Lyder Johnsen deltok på Filosofiseminar i regi av STL Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i mai. c. Etikkseminar Nina Moen Olsen deltok på etikkseminar i regi av Akershus fylkeslag i september. d. Instruktørkurs for Humanistisk konfirmasjon Tore Lyder Johnsen og Kirsti Riesto deltok på instruktørkurs i Oslo i september. Arrangør: Human- Etisk Forbund e. Estetikkurs i gruppeseremoniene Lise O. Hansen og Ann Kristin Strøm deltok på instruktørkurs i Oslo i oktober. Arrangør: Human-Etisk Forbund f. HEF-skolen Lise O. Hansen og Øystein Røsland deltok på instruktørkurs for HEF skolen i månedsskiftet september/oktober på Gardermoen. Arrangør: Human Etisk Forbund. g. Landskonferanse Ingen deltakere h. Erfaringssamling for vigslere og gravferdstalere Lise O. Hansen og Tordis Kristine Søvde deltok på erfaringssamling for vigslere og gravferdstalere i Bodø i november. Arrangør: Nordland fylkeslag Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 8

9 i. Regionalt seminar for Troms og Finnmark Det var 11 deltakere fra Finnmark på årets regionale seminar som hadde temaer som; «Humanist i en verden av religioner», «Er det noe poeng i å kritisere religion?» og «Regionalisering». Forelesere var Didrik Søderlind, Gunn Hild Lem og Tom Hedalen. j. Kurslederopplæring for Humanistisk konfirmasjon 8 kursledere fra Finnmark deltok på årets kurslederopplæring som var i samarbeid med Troms fylkeslag. 6. ØKONOMI Fylkeslagets regnskapsfører: Fylkeslagets revisor: Hovedkontoret Enter Revisjon Finnmark Fylkeslagets inntekter kommer hovedsakelig fra HEF sentralt, som i år overførte kr ,- i beregnet grunnbidrag til fylket. I tillegg mottok vi deltakeravgifter på kr ,- for konfirmasjon og ,- for navnefest. Årets resultat ble et minus på kr etter finansregnskap. a. Bidrag til lokallagene Fylkeslaget har overført kr ,- til Vadsø lokallag og kr. 5000,- til hvert av de andre lokallagene i grunnbidrag for De av lokallagene som har behov for ytterligere midler kan søke om det. b. Konfirmasjon Fra HEF sentralt har fylkeslaget har fått innvilget kr ,- i prosjektmidler for å kunne videreføre konfirmasjon i distriktene. Dette beløpet fordeles over tre år f.o.m Studieforbundet Folkeuniversitetet har bidratt med studiemidler kr ,-. Fylkeslaget har også i år administrert konfirmasjonsregnskapet for lokallagene. Konfirmasjonsregnskapet viser et underskudd totalt for fylket kr 57431,09. Fra og med fylkesstyremøtet i april har fylkeslaget også administrert navnefestregnskapet, det viser et underskudd på kr ,75. c. Kurslederopplæring konfirmasjon Vi fikk overført kr 14676,- fra HEF sentralt til opplæring av kursledere til konfirmasjon. e. Momskompensasjon I 2010 fastsatte Kulturdepartementet forskrift om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Ordningen skal kompensere frivillige organisasjoner for kostnader til merverdiavgift på varer og tjenester. For 2014 utgjør dette kr ,- Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 9

10 7. ANNET Utover det som er nevnt tidligere i årsberetningen har fylkeslaget jobbet med følgende: Søkt, og fått stillingen som organisasjonssekretær 100 % for Finnmark Vedtatt at varamedlemmer skal innkalles til alle fylkesstyremøter for å holde på kontinuiteten i møtene Vedtatt å invitere valgkomiteen til ett fylkesstyremøte. Økt kurslederhonoraret konfirmasjon og differensiert dette i forhold til arbeidsmengde Fortsatt arbeidet med kartlegging av livssynsåpne seremonirom og kontaktpersoner i kommunene Oppdatert handlingsplanen Vedtatt at fylket skal ha felles økonomi også på navnefest Satt opp retningslinjer for fellesutgiftene på konfirmasjon og navnefest Satt opp mandat for fylkets AU og hatt nyvalg på AUs sammensetning Gjort vedtak på likemannsvurderingen i forhold til gravferd Gjort vedtak på å arrangere gravferdsseminar i fylket i 2015 Styret takker for samarbeidet i 2014, og ønsker det nye styret lykke til i 2015 Sted og dato Nina Moen Olsen Ann Kristin Strøm Tore Lyder Johnsen Anne Sofie Soini Arne Grimstad Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Side 10

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 14.02.2013 Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus Innhold

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per 31.12.14. Lokallaget deler kontorlokaler med

Detaljer

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu

Fylkesstyret: Fst-protokoll 06/10. Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 23. august 2010 Protokoll: Nr. 06/10 Møtetid: 23. august kl. 1230-1800 Sted: Til stede: Referent: Øyvind Rognli Saksliste: fst-sak

Detaljer

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede:

Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Fylkesstyret Utdanningsforbundet Finnmark/ Finnmárkku Oahppolihttu Møtedato: 22.-23. februar 2011 Protokoll: Nr. 01/11 Møtetid: 22. februar kl. 1000 1530 23. februar kl. 1000-1145 Sted: Til stede: Møteledere:

Detaljer

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2012 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2013 Victoria hotell, Strandgata 21, Hamar 13. februar 2013 foredrag Andreas Heldal-Lund: «Omskjæring av gutter kultur eller overgrep?» dagsorden 1 Årsmøtet

Detaljer

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2011 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2012 Astoria hotell, Torggata 23, Hamar 16. februar 2012 FOREDRAG Rudi Kessel: «Hva skal vi med religion?» DAGSORDEN 1 Årsmøtet åpnes 2 Presentasjon av deltakerne

Detaljer

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014

ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund - en livssynsorganisasjon ÅRSMELDING FOR HOLISTISK FORBUND Hovedstyrets beretning for 2014 Holistisk Forbund har hovedkontor i Møllergata 23 i Oslo, ble stiftet 16. november 2002 og offentlig

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK

ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK ÅRSMELDING 2008 KS FINNMARK Landstinget i KS vedtok i 2008 nye vedtekter som innebærer at Fylkesmøtet er KS sitt øverste organ i fylket. Fylkesmøtet skal gi retning for Fylkesstyrets arbeid, og Fylkesstyret

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009

ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Ref. lph/102 ÅRSBERETNING HUMANISTISK UNGDOM 2009 Året har bydd på utfordringer

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14

Følgende protokoller er til godkjenning; - Fra styremøte 5/14-16 i Bodø 02.11.14 - Fra styremøte 6/14-16 (tlf.møte) 11.11.14 Finnmark idrettskrets Styret Styreprotokoll 7/14-16 Fra styremøte i Kirkenes lørdag 31.januar 2015 Til stede: May Bente Eriksen Ole Dyrstad Ingrid Steinlein Andreas Foss Westgaard Jon-Arne Dolonen Trond

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2014 Onsdag den 26.mars kl 19.00 Thon Hotel Harstad Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen

Detaljer

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet.

Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Årsrapport LLH Bergen og Hordaland Årsmøtet 2014 ble avholdt den 22.februar på hotell Hordaheimen. Møtet ble ledet Lin Haugland fra sekretariatet. Nytt styre som ble valgt: Leder: Daniel Mekki (valgt for

Detaljer

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012

TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 TERMIK RANA ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 1.0. SAMMENSETNING 4 1.1.STYRET 4 1.2.VALGKOMITÉ 4 1.3.ANSATTE 4 1.4.FRIVILLIGE / MEDLEMMER 4 1.5. DRIFTSMIDLER/INNTEKTER/SPONSING 5 1.5.1. Rana kommune 5 1.5.2. Extrastiftelsen

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 Mange fra Østfold deltok på World Humanist Congress i Oxford i august. Det største trekkplasteret var professor Richard Dawkins, britisk evolusjonsteoretiker

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret

ÅRSBERETNING FOR 2006. Styret ÅRSBERETNING FOR 2006 Styret Etter valgene på årsmøtet på Rica Park Hotell Sandefjord den 17. mars 2006, og konstituering av nytt styre i styremøte 19. mars 2007, har CarciNor i 2006 hatt følgende tillitsvalgte:

Detaljer

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning

International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning International Students Union of Norway (ISU) Årsberetning Utarbeidet av: Rikke Andersen, National President Silje Willumsen, National Secretary Utarbeidet i henhold til: regnskapslovens 3-3 2014 Virksomhetens

Detaljer