Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag"

Transkript

1 1

2 2 INNLEDNING 3 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 REGIONALT SEMINAR (ETIKKSEMINARET) 4 HUMANISTISK UNGDOM 5 SKOLEBESØK 5 B. INTERESSEORGANISASJON 6 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6 C. SEREMONILEVERANDØR 7 HUMANISTISK NAVNEFEST 7 HUMANISTISK KONFIRMASJON 8 OVERSIKT OVER DELTAKELSE PÅ ALLE SEREMONIER 9 HUMANISTISK VIGSEL 10 HUMANISTISK GRAVFERD 11 D. ORGANISASJON 12 LOKALLAGENE 12 FYLKESÅRSMØTET 13 FYLKESSTYRET 14 FYLKESKONTORET 15 FRIVILLIGHET 16 OPPLÆRING 17 HUMANISTISK UKE 17 E. KOMMUNIKASJON 18 INFORMASJONS- OG MEDIEARBEID 18 VEDLEGG: STATISTIKK 19 MEDLEMSUTVIKLINGEN I AKERSHUS 19 HUMANISTISK NAVNEFEST 21 HUMANISTISK KONFIRMASJON 22 HUMANISTISK VIGSEL 23 HUMANISTISK GRAVFERD 24

3 3 Innledning Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere et humanistisk livssyn. Akershus fylkeslag hadde per lokallag og er med det det fylkeslaget i Human-Etisk Forbund med flest lokallag. Stadig flere velger å bli medlem hos oss, og i løpet av 2014 rundet vi medlemmer, som gjør oss til fylket med nest flest medlemmer etter Oslo. Alle lokallag hadde økning i sine medlemstall. Med mange medlemmer og dyktige frivillige som legger ned en enorm innsats i seremonier og aktiviteter, er Akershus et viktig foregangsfylke for hele organisasjonen. Fylkeslaget består av fylkesstyre, lokallag og administrasjon. Styreleder i 2014 har vært Terese Svenke. Arbeidet i Akershus fylkeslag er styrt av Prinsipp- og arbeidsprogrammet i Human-Etisk Forbund, og en toårig Handlingsplan for fylkesarbeid basert på arbeidsprogrammet. De humanistiske seremoniene våre markerer de viktigste milepælene i deltakernes liv. Det er derfor en kjerneoppgave for fylket å sikre gjennomføringen av disse. Seremoniene er også viktige arenaer for å synliggjøre Human-Etisk Forbund for nye støttespillere. Hvert år viser organisasjonen frem sitt arbeid preget av verdighet, høytidelighet og humanisme til minst mennesker i fylket som er gjester på våre seremonier. Fylkeskontoret arbeider løpende med gode tilbud til seremonideltakerne. Nytt av året var gjenforening for konfirmantene etter sommeren. Det ble en stor suksess, med over 250 deltakere. Konfirmasjonsarbeidet i fylket utføres i all hovedsak av frivillige, men med mye støtte fra de ansatte. Akershus er det fylket med flest konfirmanter (1 755 i 2014) fordelt på mange forskjellige kurs over hele fylket. Dette forutsetter god støtte fra de ansatte på fylkeskontoret. Fylkesstyret og -kontoret ønsker å gi lokallagene mer målrettet støtte, blant annet når det gjelder å rekruttere og følge opp tillitsvalgte. Det er blitt tradisjon i Akershus å arrangere et seminar i forbindelse med årsmøtet i mars, og i 2014 avholdt vi et svært godt besøkt og vellykket Frivillighetsseminar med over 80 deltagere. Etter sammenslåingen av fylkeskontorene i Oslo og Akershus satses det på økt samarbeid med Oslo fylkeslag, og fylkesstyrene hadde i november sitt første felles styremøte. Vedtatt av styret i HEF Akershus fylkeslag 5. mars 2015.

4 4 Livssynssamfunn A.Regionalt seminar (etikkseminaret) For 22. gang holdt fylkeslagene i Oslo, Akershus og Østfold felles etikkseminar. Årets seminar ble holdt i Son i september 2014, som innledning til forbundets årlige Humanistisk uke. Årets tema var «Er det galt å forbedre mennesket? - fordeler og ulemper ved bioteknologi». Etikk seminaret 2014 Vi fikk utformet egen logo som skal brukes igjen til neste år. Seminaret planlegges og gjennomføres av en arbeidsgruppe med deltakere fra de tre fylkeslagene. Arbeidsgruppa var nedsatt og godkjent av de respektive fylkesstyrene. Seminaret ble fulltegnet allerede tidlig i juni, etter en annonsekampanje på Facebook. De 80 deltakerne fordelte seg slik: 29 fra Østfold, 26 fra Oslo, 22 fra Akershus og 3 fra andre fylker. Frivillig studiestoff ble sendt til deltakerne på forhånd og lagt ut på seminaret. Deltakerne fikk boka «Assistert befruktning» av Anne Forus (Humanist forlag) i gave, og flere relevante bøker fra Humanist forlag var stilt ut med bestillingslister. Hovedinnledere var Kristin Halvorsen, Ole Martin Moen, Robert Rustad og Rune Kjeken. Over ¾ av deltakerne var frivillige på fylkesplan i HEF som ble sponset av sine fylkeslag.

5 5 Arbeidsgruppas medlemmer var: Frivillige: Lena Solli Sal, Akershus (leder) og Berit Smedsrud, Østfold. (Ingen fra Oslo ble oppnevnt i 2014.) Ansatte: Gunn Hedberg, Østfold. Ida Eliassen-Coker, Oslo. Moa Myklebust, Akershus. Humanistisk Ungdom Asker og Bærum har holdt jevnlig aktivitet siden november 2012, og arrangerer ofte nye former for aktiviteter, som blant annet «dødskafe» og en egen kampanje om «Fordommer fordummer». De var også til stede under gjenforeningsarrangementet for årets konfirmanter i Akershus. Follo lokallag er nytt av 2014, men viser seg allerede som et sterkt lokallag med mange aktiviteter. Blant annet har de arrangert flere filosofikafeer. I tillegg har de utvidet styret til 6 medlemmer. Lokallaget ble stiftet etter Humanistisk Ungdoms sommerleir 2014, og dette viser hvordan sommerleiren kan fungere som et rekrutteringsgrunnlag og opprettelse av nye lokallag. Skolebesøk Akershus gjennomførte i skolebesøk. Administrasjonen har organisert en gruppe frivillige som drar til skolene og forteller om forbundets konfirmasjonstilbud. I tillegg brukes ansatte fra Ideologi- og livssynsavdelingen i forbundet når skoler etterspør besøk i forbindelse med humanisme som bestanddel av KRLEpensumet. Fylkeslaget ønsker å jobbe tettere med lokallagene av Humanistisk Ungdom og dette vil være prioritert i 2015.

6 6 Interesseorganisasjon Politisk påvirkningsarbeid Det politiske påvirkningsarbeidet fortsatte i 2014, hovedsakelig omfatter det å arbeide for å etablere livssynsnøytrale seremonilokaler i kommunene, og for at inkluderende skoleavslutninger for alle skal erstatte skolegudstjenester. I Follo fortsetter arbeidet for livssynsnøytralt seremonirom i et utvalg på tvers av de tre lokallagene. Lokallag som jobber med seremonirom på ulike måter er Bærum, Enebakk, Gjerdrum, Nedre Romerike, Nesodden, Frogn, Oppegård, Ski, Ullensaker-Nannestad og Ås-Vestby. Enebakk, Frogn og Ski lokallag ble i 2014 valgt til å delta i et nasjonalt prøveprosjekt om politisk påvirkning i regi av forbundets kommunikasjonsavdeling, og vil få spesiell støtte og oppfølging derfra. På høsten sendte fylkeskontoret ut et «julekort» til alle offentlige grunnskoler i Akershus, for å minne om at de må ha tilbud om alternative og inkluderende juleavslutninger. I tillegg fikk skolene Human-Etisk Forbunds nye inspirasjonsbrosjyre som gir gode tips til hva som kan være passende juleavslutninger. I desember sendte Frogn lokallag julesangboken «Når nettene blir lange» til alle barnehager og barneskoler i kommunen. Dette for å hjelpe til med ikke-religiøse julesanger i førjulstiden.

7 7 Seremonileverandør Humanistisk navnefest Gruppeseremonien humanistisk navnefest er en hyggelig feiring av at barn er født og har fått navn. Navnefest er blitt avholdt i Akershus siden I 2014 ble det avholdt 30 humanistiske navnefestseremonier i vårt fylke for totalt 194 navnebarn, en framgang på 20 fra Seremoniene ble arrangert av 12 lokallag, som holdt navnefest på 13 ulike datoer. For første gang arrangerte Nesodden lokallag navnefest. 85 familier bosatt i Akershus deltok på navnefester arrangert i Oslo rådhus. Seremoniavdelingen i forbundet startet i 2014 med evaluering av den enkelte navnefestseremoni i form av en spørreundersøkelse til foresatte. Tilbakemeldingene fra seremonier i Akershus har hittil vært positive. Akershus navnefestutvalg: Formålet med utvalget er å styrke og koordinere tilbudet og veilede i estetiske spørsmål og i praktisk gjennomføring. Utvalget har planlagt samlinger og seminarer for Et mål er jevn fordeling av datoer innen fylkets tre regioner, slik at ingen interesserte må vente lenge på neste navnefest i rimelig nærhet. Utvalget har i 2014 bestått av leder Ellen Reinskou, Bærum, Inger-Johanne Hortemo, Ullensaker-Nannestad og Evy Gran, Enebakk. Utvalgssekretær er Moa Myklebust. NAVNEFEST Utvikling navnefest Akershus

8 8 C. Humanistisk konfirmasjon Humanistisk konfirmasjon er fylkeslagets største oppgave. I 2014 hadde Akershus konfirmanter. Det ble gjennomført 122 kurs. 110 grupper på kveldstid eller helgesamlinger gjennom våren, og 12 grupper fordelt på leireri Numedal og på Tjøme. Totalt ble det holdt 63 seremonier i fylket. For annen gang ble det også arrangert konfirmasjonsseremoni i Oslo Konserthus for leirdeltakere. 54 kursledere gjorde en formidabel innsats i kursingen av ungdommene. Fylkeslaget sørget for opplæring av nye kursledere og gjennomførte temaseminar/etterutdanning for alle kurs- og leirledere. I 2014 fikk alle konfirmantene i Akershus et nytt tilbud i form av en gjenforening. I august møtte rundt 200 konfirmanter opp på Trandum. Her koste konfirmantene seg med leker, grilling, sport og spill. Humanistisk Ungdom var til stede for å informere om sine aktiviteter i Akershus. Ansatte og foreldre sto for avviklingen. På bakgrunn av svært positive tilbakemeldinger er dette et prosjekt som skal videreføres i 2015.

9 9 C. Akershus holdt i «konfirmasjonskurs for voksne». Her møter konfirmantenes foresatte erfarne konfirmasjonskursledere. De demonstrerer øvelser som ofte blir brukt på kurs, og hensikten bak disse, samt svarer på spørsmål fra de foresatte. Dette er et tilbud foresatte setter stor pris på, og det er en unik mulighet til å få vist frem både hva som gjøres på konfirmasjonskursene, få markedsført den største kjerneaktiviteten til Human-Etisk Forbund og legge et grunnlag for å få flere medlemmer. Fylkeskontoret gjennomførte to samlinger med alle konfirmasjonsansvarlige i fylket (i mars og oktober). KONFIRMASJON Konfirmasjonsutvalget Utvalget har jobbet med å standardisere konfirmasjonstilbudet i Akershus gjennom å se på dokumentkrav, innsendinger, årshjul etc. Det er vedtatt at alle lokallag skal ha en utstyrskoffert til seremoniene med det viktigste man trenger for gjennomføring. Utvalget har satt konfirmasjonsreunion som var en stor suksess med ca. 200 deltagere og mange engasjerte konfirmantforeldre. I løpet av 2014 har utvalget hatt to møter, samt flere møter med administrasjonen. I tillegg til egne møter har utvalget hatt et fellesmøte med konfirmasjonsutvalget i Oslo for å se på standardisering av tilbud over fylkesgrensen, to møter med konfirmasjonsansvarlige i lokallagene og et evalueringsmøte med kurslederne i Akershus Utvikling antall konfirmaanter Akershus

10 10 C. Humanistisk vigsel I 2014 ble det avholdt 76 humanistiske vigsler i Akershus. Tallet reflekterer ikke vigslernes aktivitet til fulle, 18 Akershus-vigslere viet totalt 96 par hvorav 15 i andre fylker. Totalt ser vi en nedgang på 15 fra For å vedlikeholde og styrke kvaliteten organiseres det samlinger og kurs for vigslerne. I mars ble det for andre gang ble det avholdt helgeseminar. 18 vigslere fra Oslo og Akershus og 3 fra Østfold deltok. Petter Wallace innledet om samtale med par. Talepedagog Nina Scheide trente i taleteknikk. Håndboka ble gjennomgått av en sertifisør, og kåseri ble holdt av Are Sende Osen. VIGSEL Pga. satsningen på helgeseminar holdt ikke utvalget taletrening eller kveldssamling for vigslerne i Vigselsutvalget Det mangeårige samarbeidet mellom Oslo og Akershus fylkeslag fortsatte i vårt felles vigselsutvalg. Faste oppgaver er å møte og intervjue nye vigslerkandidater for å ev. anbefale dem til grunnkurs hos HEF sentralt, og å intervjue fire- og åtteårs-vigslere for å ev. anbefale dem videre i prosessen med fornyet godkjenning. I 2014 fortsatte dette utvalget med Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Baard Thalberg fra Oslo og Tom Hetty Olsen og Linda Hasle fra Akershus. Utvalgssekretær var Moa Myklebust. Utvalget hadde fire møter i Utvikling antall vigsler Akershus

11 11 Humanistisk gravferd C. 15 gravferdstalere i Akershus var aktive i I Akershus var det en liten oppgang fra 82 humanistiske gravferder i 2013 til 95 i Akershus-talere hadde 11 oppdrag i andre fylker. I april fikk talerne tilbud om et kort kurs i fortellerteknikk, ledet av forfatter Heidi Dalsveen. Det var gode tilbakemeldinger på kurset fra de 23 talerne som deltok. I september ble det årlige helgeseminaret holdt med 30 deltakere. Sykepleier Eva Bratland Ramberg innledet om «Barn og sorg», Stein-Olav Hohle fra gravferdsetaten i Oslo orienterte om seremonirom og gravplasser i Oslo, Kjell Kristensen og Vinjar Tufte informerte om «Struktur, språk og stil i HG-talen». Skuespiller Mina Saunte kom med gode tips til framføring av dikt i talene. Evalueringene var stort sett positive både på innhold og form på seminaret. GRAVFERD Utvikling antall gravferder Akershus Anne Drag Tidemand-Fossum og Ole Nielsen fra gravferdsutvalget har deltatt på to møter i regi av Kirkelig Fellesråd i Oslo. Formålet har vært etablering og oppstart av et gravferdsråd, bestående av Buddhistforbundet, Den Katolske Kirke, Islamsk Råd, Human-Etisk Forbund og gravferdsetaten. Begge sitter nå i dette rådet, og vil delta på framtidige møter. Gravferdsutvalget Fylkeslagene i Akershus og Oslo har felles gravferdsutvalg. Utvalget tilbyr talekurs, temamøte og seminar for gravferdstalere i Oslo og Akershus, samt intervjuer nye talerkandidater og vurderer dem for videre kursing hos HEF sentralt. I 2014 BESTOD UTVALGET AV: Fram til sommeren 2014: Ingunn Solaas og Jan Olav Olafsen fra Akershus og Ole Nielsen og Anne Drag Tidemand- Fossum fra Oslo. Etter sommeren overtok Dorothy Ann Bøhler etter Ingunn Solaas og Arnt Vidvei etter Jan Olav Olafsen. Anne Drag Tidemand-Fossum er leder for utvalget. Utvalgssekretær er Anne Brinch Skaara. Utvalget har i 2014 hatt fem møter.

12 12 Organisasjon Lokallagene Akershus fylkeslag fikk i 2014 et nytt lokallag i Frogn, og har nå har 14 lokallag: Asker, Bærum, Eidsvoll/Hurdal, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Nedre Romerike, Nes, Nesodden, Nittedal, Oppegård, Ski, Ullensaker/Nannestad samt Ås/ Vestby. Aurskog/Høland-Rømskog har ikke hatt styre på mange år og regnes derfor ikke som lokallag. Alle lokallag hadde i 2014 en økning i medlemstall.

13 13 Fylkeslaget har hatt et eget fokus på å arbeide tettere med lokallagene for å støtte dem, og gjennomførte bl.a. lokallagssamlinger i mai og november. D. LOKALLAG 2014 Asker Aurskog-Høland / Rømskog 157 Bærum Eidsvoll / Hurdal 298 Enebakk 190 Frogn 395 Gjerdrum 95 Nedre Romerike Nes 270 Nesodden ( / Frogn) 664 Nittedal 451 Oppegård 751 "Styreleder Terese Svenke på årsmøtet" Ski 706 Ullensaker / Nannestad 534 Ås / Vestby 836 Fylkesårsmøtet Det ble avholdt årsmøte i Akershus fylkesstyre lørdag 29. mars på Thon Hotel Opera i Oslo. Akershus Det var i alt 33 stemmeberettigede, herav 7 fra fylkesstyret. Samtlige 13 lokallag var representert. I tillegg var 6 gjester/ansatte til stede. Årsmøtet var åpent for alle medlemmer. Følgende uttalelse fra årsmøtet ble vedtatt: Akershus fylkeslag mener at oppgaver knyttet til tjenester forbundet mottar betaling for (der deltakeravgift foreligger som f.eks. konfirmasjon), skal honoreres. Dette vil styrke kvaliteten og profesjonaliteten i tilbudet til våre eksisterende og fremtidige medlemmer. Videre vil dette frigjøre tid og kapasitet hos våre frivillige til oppgaver innen livssynsaktiviteter, politikk og organisasjonsutvikling. Etter årsmøtet var alle velkomne til å delta på årets Frivillighetsseminar med påfølgende festmiddag (les mer i avsnittet om frivillighet).

14 14 D. Fylkesstyret Fylkesstyre for Akershus har etter årsmøtet i 2014 bestått av: Terese Svenke Styreleder Hans-Marius Christensen Nestleder Heidi Kallestad Styremedlem med økonomiansvar Per Bratterud Styremedlem Kaja S. T. Lorentzen Styremedlem Anne Aasmoe Styremedlem Gunn Hild Lem Styremedlem Johnny Sørensen 1. varamedlem Kjell Tadvin 2. varamedlem Styret har hatt 10 møter i perioden, og behandlet 71 saker. Styret konstituerte seg med et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og styremedlem med økonomiansvar. Valgkomité i 2014 har vært Ingeborg Sutterud, Arne Bodin og Wenie Nagell. Rita Torsvik har vært fylkeslagets revisor. Etter sammenslåingen av kontorene i Oslo og Akershus ble det vedtatt et tettere samarbeid mellom fylkesstyrene. I september ble det avholdt et felles AU-møte og i november ble det første fylkesstyremøtet avholdt.

15 15 D. Fylkeskontoret I 2014 ble administrasjonen for Oslo fylkeslag og Akershus fylkeslag slått sammen. Administrasjonen er samlokalisert med hovedkontoret i forbundets nye lokaler på Grønland. Administrasjonen for Akershus fylkeslag og Oslo fylkeslag disponerer 8,5 årsverk fordelt på ni fast ansatte. De ansatte er organisert i team rundt førstelinjetjeneste, seremoniarbeid og informasjon. Administrasjonen har hatt tre kontorledere i Liv Hukset Wang var vikar fra januar til mai. Trond Skarpeteig kom tilbake og jobbet frem til september da han sa opp sin stilling. Sigurd Lund fungerte som kontorleder for Akershus ut 2014 med støtte fra Janne Olsen. Sammenslåingen av kontoret har blant annet gitt muligheter for bedre backuprutiner. Dette arbeidet ble påbegynt helt på slutten av året. Administrasjonen har gjennom 2014 vært preget av mange vikarer. Trond S Skarpeteig Moa Myklebust Kitty Larsgaard Eva Meyer Christoffer Bekeng Larsen Lisbeth Hvalby Anne Brinch Skaara Ida Madeleen Moe Sigurd C Lund Janne Olsen Ida Eliassen-Coker Jarle Sveen (permisjon) (vikar) (vikar) (vikar) (vikar)

16 16 D. Frivillighet De tillitsvalgte og frivillige i Akershus er uunnværlige for at Human-Etisk Forbund skal kunne opprettholde det omfattende seremonitilbudet og all annen aktivitet i fylket. Det er fylkesstyrets holdning at mesteparten av det frivillige arbeidet skal foregå ute i lokallagene, og at fylkesstyrets og kontorets rolle i hovedsak må være å støtte dette. På tillitsvalgtsiden er det som alltid en del slitasje på mangeårige tillitsvalgte, og enkelte lag har vanskelig for å få valgt fulltallige styrer. Det er en utfordring å forene behovene for styrer som utfører vedtektsbestemte oppgaver og for nye frivillige som vil jobbe på flere/nye måter. Frivillighetsseminaret Også i 2014 ble det arrangert et frivillighetsseminar i etterkant av årsmøtet. Seminaret hadde et variert program og hadde et rekordstort oppmøte med over 80 deltakere. Regnskogsfondet belyste hvordan man kan påvirke beslutninger med nye medier gjennom sin store suksess med kampanjen mot palmeolje. Roar Johnsen, visepresident i International Humanist and Ethical Union (IHEU), holdt foredrag om humanisme i et internasjonalt perspektiv. Resten av dagen var det blant annet idémyldring i grupper om hvordan vi kan engasjere flere medlemmer, og Agnieszka Bryn, kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, snakket om hvordan man blir synlige i lokale medier. Om kvelden var det middag og underholdning og Akershus Frivillighetspris ble utdelt for første gang. De fire mottakerne i 2014 var: Gina Sutterud Warland Arne Bodin Ingebjørg Modahl Ellen Reinskou På Frivillighetsseminaret kunne deltakerne fylle ut et skjema hvis de var interessert i å bli frivillig i HEF. Alle som fylte ut skjemaet ble fulgt opp på telefon fra kontorets side i ukene etterpå. 18 mulige frivillige ble deretter koblet med sitt aktuelle lokallag. Med økende oppslutning om arrangementet og svært mange gode tilbakemeldinger ble det besluttet at det skal videreføres i 2015 og da i samarbeid med Oslo fylkeslag. Opplæring Høsten 2014 avholdt forbundet sitt første instruktørkurs for frivillige som selv skal ut og holde kurs i det som nå heter HEF Opplæring «Introduksjonsmøte» (tidligere HEF-skolen trinn 1). Frivillige fra nesten alle fylkene i landet deltok. Akershus hadde to engasjerte representanter tilstede, fra Asker og Nedre Romerike. Disse skal fra og med våren 2015 holde HEF Opplæring»Introduksjonsmøte» for medlemmer i Akershus.

17 17 Humanistisk uke D. I september 2014 var det livlig aktivitet under Humanistisk uke i Akershus. Målet med årets kampanje var å skape engasjement og tilhørighet gjennom størst mulig aktivitet. I tillegg skulle det skapes positiv oppmerksomhet i media for å gjøre HEF synlige og kjent lokalt. Fylkeslaget arrangerte en egen lokallagssamling i mai der temaet bl.a. var planlegging av Humanistisk uke. Det var rundt 20 ulike arrangementer i fylket, og flere lag enn tidligere hadde lokale aktiviteter. Mange sto på stand i nærmiljøet, og noen ga bort tenkebenker og hadde fine opplegg rundt dette. Samarbeid med lokale bibliotek er blitt et populært tiltak, der lokallaget gir en bokpakke fra Humanist forlag og stiller ut bøkene på HEF-stand på biblioteket. Andre tilbud under Humanistisk uke var blant annet debattmøter, forfatterkvelder og viten- og filosofikafeer. Ås og Vestby lokallag arrangerte for eksempel en interessant debatt om genmodifisert mat, med et godt sammensatt panel og med Erik Wold (kjent fra NRK) som debattleder. Lokallaget på Nedre Romerike arrangerte matine i Lillestrøm kultursenter i forbindelse med sitt 30- årsjubileum, der over 100 gjester fikk oppleve et variert kunstnerisk program som var laget over samme lest som våre humanistiske seremonier. Asker lokallag hadde blant annet besøk av Ingeborg Moræus-Hanssen, som kåserte over sin nye bok med tema alderdom for et begeistret publikum. I Enebakk var det forfatterkveld på biblioteket med det høyaktuelle temaet mobbing. Kristin Oudmayer snakket om sin bok «Du er viktigere enn du tror». I tillegg til å øke forbundets synlighet, kom det også tilbakemeldinger om at deltakelse i Humanistisk uke skapte økt engasjement blant de tillitsvalgte: «En vitaminpille for videre arbeid i lokallaget».

18 18 Kommunikasjon Informasjons- og mediearbeid Flere av lokallagene i Akershus har hatt fine oppslag om lokale arrangement og synspunkt i ulike lokalaviser, og dette er et arbeid som fylkesstyret oppfordrer lokallagene til å prioritere høyere. Fylkeskontoret har bistått lokallag som ønsker hjelp til mediearbeid. Fylkeskontoret har brukt Facebook til å spre informasjon om mange av våre arrangementer, for eksempel Etikkseminaret og Humanistisk uke. Via Facebook fikk fylkeslaget også kontakt med flere nye frivillige, spesielt kursledere til konfirmasjon. Fylkeslaget har e-postadresser til ca av medlemmene i Akershus. Administrasjonen har arbeidet med å få inn flere e-postadresser, bl.a. med en sms-konkurranse der folk måtte sende inn sin adresse for å delta. Medlemmene har fått 3 nyhetsbrev på e-post i Statistikk viser at nyhetsbrevene har vært åpnet av 36 til 42 % av mottakerne. Det er et høyt tall i forhold til bransjegjennomsnittet som er 24,3 %. Forbundet fikk i 2014 utført en ekstern analyse av web og sosiale medier som førte til starten på en omfattende omleggingsprosess for human.no i Dette vil også føre til forbedring av fylkeslagssidene. I 2014 var det unike sidevisninger på human.no/akershus. I 2013 var det , det vil si en økning på 7 %. Fylkesbladet Humanus er felles med Oslo, og kom ut med fire nummer i Opplaget på papir er drøyt , i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. Humanus annonserer kommende aktiviteter og rapporterer fra de som har vært, og løfter frem ulike sider av fylkeslagenes virksomhet. Fylkeslederne veksler på å skrive en leder til hvert nummer. I februar viste en leserundersøkelse som medlemmer svarte på (10 %) at medlemmene satte pris på bladet, men også kunne klart seg uten. Bladet har derfor vært under vurdering i hele 2014 og en rekke tiltak har vært iverksatt for å få mer ut av bladet: Fra nummer 3/2014 benyttet redaksjonen ny layoutleverandør som har ført til sterkt reduserte kostnader og hevet kvalitet. Redaksjonen tilbød et skrivekurs i juni som var vellykket og godt mottatt. Redaksjonen averterte etter flere bidragsytere til bladet og har fått en dyktig gruppe med frivillige til Humanus. Bidragsytere til Humanus har vært Martin Aasen Wright, Geir Gogstad, Marika Burvald, Nora Vassaasen, Arnfinn Pettersen, Mari-Marthe Apenæs, Lisbeth Hvalby, Dan-Raoul Husebø- Miranda, Marit Simonsen, Sofia Haugan, Tone Haugen Jensen, Tormod Eng og Christoffer B. Larsen og Ida Eliassen-Coker (red.sekr.).

19 19 Vedlegg: statistikk Medlemsutviklingen i Akershus LOKALLAG 2014 BRUTTO ENDRING ENDRING I % NYINNMELDT FOLKETALL 2014 ANDEL AV FOLKETALL I % Asker ,8 % ,5 % Aurskog-Høland / Rømskog ,3 % ,0 % Bærum ,9 % ,5 % Eidsvoll / Hurdal ,0 % ,1 % Enebakk ,7 % ,8 % Frogn ,0 % ,5 % Gjerdrum ,1 % ,5 % Nedre Romerike ,4 % ,8 % Nes ,3 % ,3 % Nesodden ( / Frogn) ,6 % ,6 % Nittedal ,8 % ,0 % Oppegård ,1 % ,8 % Ski ,3 % ,4 % Ullensaker / Nannestad ,2 % ,2 % Ås / Vestby ,0 % ,4 % Akershus ,8 % ,1 % Oslo, til sammenligning ,3 % ,5 %

20 20 Medlemsutvikling lokallag ,000 1,500 2,000 2,500 3,000 ASKER AURSKOG-HØLAND / RØMSKOG BÆRUM EIDSVOLL / HURDAL ENEBAKK FROGN GJERDRUM NEDRE ROMERIKE NES NESODDEN ( / FROGN) NITTEDAL OPPEGÅRD SKI ULLENSAKER / NANNESTAD ÅS / VESTBY

21 21 Humanistisk navnefest 2014 LOKALLAG DATO SEREMONIER ANTALL BARN PR. SEREMONI SUM PR LAG Asker Asker Asker Asker Asker Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Bærum Eidsvoll Eidsvoll Eidsvoll Eidsvoll Enebakk Nedre Romerike Nedre Romerike Nedre Romerike Nes Nesodden og F Oppegård Oppegård Oppegård Oppegård Enebakk Ski Ullensaker-Nannestad Ullensaker-Nannestad Ås og Vestby Ås og Vestby Sum navnebarn Akershus Humanistisk navnefester i Akershus 2014, barn per lokallag og seremoni.

22 22 Humanistisk konfirmasjon 2014 LOKALLAG ANTALL KVELD OG HELG ANTALL LEIR TOTALT ANTALL 14 ÅR % AV ÅRSKULL Asker ,6 % Aurskog-H./Rømskog ,0 Bærum ,5 % Eidsvoll og Hurdal ,0 % Enebakk ,6 % Frogn ,0 % Gjerdrum ,4 % Nedre Romerike ,2 % Nes ,0 % Nesodden ,3 % Nittedal ,7 % Oppegård ,8 % Ski ,0 % Ullensaker-Nannestad ,7 % Ås og Vestby ,6 % Sum Akershus-konfirm ,4 % Akershuskonf. i andre fylker Leierdelta. Fra Oslo / utl Akershus ,2 % Alle deltakere på Akershus-kurs Oversikt over deltakelse på alle seremonier

23 23 Humanistisk vigsel 2014 LOKALLAG SUM PR. VIGSLERS LOKALLAG NAVN VIGSLERE OPPDRAG Asker Unni Berner 4 Ivar Romundstad 3 Kjell Kristensen 4 Per C Dahl Brandvik Gry Bøhmer 4 Bærum Linda Hasle 6 Rudi Holt 2 Liv Larsen Rustad 4 19 Petter Wallace 7 Eidsvoll 8 Jan Olav Olafsen 8 Nedre Romerike Ragnhild Benneche 3 Kaja S. T. Lorentzen 3 10 Tom Hetty Olsen 4 Nes 2 Britt M. N. Eriksen 2 Nesodden-Frogn Kjellaug Myhre 10 Cathrine S. Sandsmark 4 15 Terese Svenke 1 Ullensaker-Nannestad 4 Gerd Maageng Olsen 4 Ås og Vestby Karianne Skåre 5 Lars Rønn 3 13 Anita Lauvli 5 Sum, kontroll A-vigslere Vigsler i Akershus v/alle v. 76 Vigslere fra andre fylker 5 A-vigsleres oppdrag i a. f. 15 Tabell: Oversikt Humanistisk vigsel Akershus 2014.

24 24 Humanistisk gravferd 2014 LOKALLAG SUM PR. TALERS LOKALLAG TALER AKERSHUS-TALERES OPPDR. Asker Unni Berner 13 Asker Kjell Kristensen 11 Asker Tor-Håkon Torsvik 2 Asker 26 Arnt Vidvei 0 Bærum 14 Dorothy Ann Bøhler 14 Eidsvoll-Hurdal 17 Jan Olav Olafsen 17 Nedre Romerike Tom Hetty Olsen 1 Nedre Romerike Ingunn Solaas 6 Nedre Romerike 15 Mona Følstad 8 Nes 1 Britt M. N. Eriksen 1 Nesodden-Frogn 17 Kjellaug Myhre 17 Nittedal 6 Lene Mürer 6 Oppegård 6 Kjell Tadvin 6 Ullensaker-Nannestad Vinjar Tufte 3 Ullensaker-Nannestad 6 Hans Østeng 3 Sum oppdrag Akershus-talere Talere fra andre fylker 2 Jan-Erik Næss Gravferder avholdt i Akershus 95 Akershus-talere i andre fylker 11 Tabell: Oversikt Humanistisk gravferd Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Brugata Oslo Telefon: Foretaksnr: human.no/akershus

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 26.02.2014 : Digital utgave: human.no/akershus Innhold Innledning... 4 Seremonier og livssynsaktiviteter...

Detaljer

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 14.02.2013 Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus Innhold

Detaljer

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag Årsmelding 2010 400 fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember 2010. Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus

Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Årsberetning 2012 2013 Mental Helse Akershus Mental Helse er ett av i alt 19 fylkeslag i Mental Helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Vår erfaringskompetanse innenfor psykisk helse

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag 1 2 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 HUM-KORET 4 AKTIVITETER, ARRANGEMENTER OG MARKERINGER 7 INTERNASJONALT ARBEID 10 ETIKKSEMINARET 11 HUMANISTISK UNGDOM 12 SENIORGRUPPEN

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedtak på årsmøtet 12. mars 2011: Fylkesårsmøtet 2011 tar styrets årsberetning for 2010 til etterretning. God profilering på fylkeskontorets vinduer på Bragernes torg 1A En stor skjerm

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30

PROTOKOLL SAKLISTE. Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 PROTOKOLL Utvalg: 02 FYLKESSTYRET AKERSHUS Møtested: Fagforbundet Akershus, Storgata 33C, OSLO Møtedato: 06.06.2016 Tid: 09:00-14:30 Til stede: Bente Stokker Knutsen, Gunn Korsbøen, Nina Simonsen, Erik

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet 10. mars 2012: Fylkesårsmøtet 2012 tar styrets årsberetning for 2011 til etterretning. Blomster

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom:

ÅRSBERETNING 2014. Human-Etisk Forbund arbeider for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: ÅRSBERETNING 2014 Human-Etisk Forbund Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere sitt humanistiske

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde:

SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010. Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: SOGN OG FJORDANE FYLKESLAG ÅRSMELDING 2010 Fylkesstyret Fylkeslaget har i perioden mars 2009 til mars 2010 hatt desse tillitsvalde: Leiar Arild Weinwick Førde Indre Sogn lokallag Nestleiar Berit Hovland

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Rammeprogram for fylkesårsmøte

Rammeprogram for fylkesårsmøte Rammeprogram for fylkesårsmøte Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag Lørdag 21. mars 2015 Quality Grand Hotel Kongsberg 1000-1030 Frammøte med kaffe og matbit 1030 Velkommen ved fylkesleder Solveig Fløtten

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Finnmark fylkeslag - Arsberetning 2013. Sarnes i mai (foto: Eva Igeland)

Human-Etisk Forbund. Finnmark fylkeslag - Arsberetning 2013. Sarnes i mai (foto: Eva Igeland) Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag - Arsberetning 213 Sarnes i mai (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering 3 2. Mteaktivitet 4 3. Seremonier 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014

Sak 5 Årsberetning perioden 1.jan 2014 til 31.des 2014 hadde 447 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014. Norsk Lymfødemforening får statsstøtte i forhold til totalt antall medlemmer. Oslo/Akershus lymfødemforening får tildelt kr 100 per registrert medlem per

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkessider

Sør-Trøndelag fylkessider fylkessider ARRANGEMENT Kjære leser i Sør- Trøndelag. Her er fylkeslagets egne sider. Les om aktiviteter og mennesker i Human-Etisk Forbund i ditt eget fylke. Her ser du noen av dem samlet til folketog

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/16

ÅRSBERETNING 2015 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/16 ÅRSBERETNING 2015 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/16 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING 3 3. UTVALG

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning.

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. ÅRSBERETNING 2013 Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Fylkesstyrene i VeTeBu på regionalt møte i november 2013 i Telemark. 1 1.

Detaljer

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad.

Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Isabel Bergerseter, Rune Engeseth og Torgrim Bilstad. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon PROTOKOLL FRA STYREMØTE 03/16 TIRSDAG, 5. APRIL 2016 Til stede: Sven E. Maamoen, Nordis Vik Olausson, Vidar Bøe, Jon Syversen,

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Årsmelding 2013 Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 5 Innhold

Detaljer

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014

Hamar og omegn lokallag. Årsmelding 2014 Hamar og omegn lokallag Årsmelding 2014 Fellesvedtekter for lokallag Fastsatt av Human-Etisk Forbunds landsmøte i mai 1993 1 Lokallagets navn er: Human-Etisk Forbund, Hamar og omegn lokallag. Medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013

Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 4. april 2013 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK:

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Aurskog- Høland Asker mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag MRK: Eventrystund på arabisk. Passer for barn fra 3 år 10.30: Eventrystund i biblioteket. Vi leser billedbøker, eventry, dikt, rim og regler.

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte for interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 2 Møtested: Olavsgaard hotell, Skjetten Dato: Tid: 10:00 Medlemmer som møtte:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Fylkessider for Sør-Trøndelag

Fylkessider for Sør-Trøndelag ARRANGEMENT Fylkessider for Stolte seremoniarrangører i Malvik etter vel gjennomført navnefest. Les mer om aktiviteter og mennesker i Human-Etisk Forbund i. Fri tanke 4-15_S-Trondelag.indd 1 F Astrid Heian

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Årsberetning 2013. Innhold. Innledning. Styrets aktiviteter

Årsberetning 2013. Innhold. Innledning. Styrets aktiviteter Årsberetning 2013 Innhold Innledning... 1 Styrets aktiviteter... 1 Lokale aktiviteter... 2 Astrologisk Forum... 3 Web og Facebook... 4 Økonomi... 5 Videre arbeid og planer for 2014... 5 Informasjon om

Detaljer

Nr 2 2014 HUMANUS. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo. 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54

Nr 2 2014 HUMANUS. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo. 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54 Nr 2 2014 1 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2141086 Humanus 2014-2.indd 1 25.04.14 09:54 2 LEDER Vi må våge å stille spørsmålene! Så kom plutselig våren etter en mild vinter. Jeg

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Styrer i Tverrbakken Borettslag.

Styrer i Tverrbakken Borettslag. Styrer i Tverrbakken Borettslag. 16.10.70: Konstituerende generalforsamling: Til stede på vegne av BBL Ungdommens Selvbyggerlag som stifter av borettslaget var Egil Berg. Til styret (byggestyret) ble valgt:

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsmøtereferat 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsmøtereferat 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Møtereferat Emne Side 2 av 6 Møtenr. Årsmøtereferat Tekna Kristiansund avdeling Dato Kl. Sted 29.01.2009 19.00 Dødeladen Café & Kultursted

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Invitasjon til opplæring nytt rundskriv høsten 2015 Helseavdelingen Adressater etter liste Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Resultatliste for Feltskyting Spesialfelt,2009 13.06.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ole H. Fjeld Namnå 115 2 Tor Amundsen Enebakk 114 3 Arild Jahnsen Oslo Kommune Tjenestemann Skytterlag 110 4 Jan

Detaljer

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark

Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark Årsberetning Studentorganisasjonen i Hedmark 2015 I året som har gått har vi jobbet aktivt om å få opp engasjementet rundt studentpolitikken og vi har sett på en mulig omstrukturering med utfall om å opprette

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer