Finnmark fylkeslag. Årsberetning Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø"

Transkript

1 Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder. Fylkeslaget har bestått av 5 lokallag fram til april: Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Alta og Hammerfest. Vardø lokallag ble nedlagt 21. april. Vi har hatt deltakere på ulike kurs som estetikkurs, kurslederkurs, gravferdssamling, instruktørkurs og gravferdstalerkurs. Økonomien har vært anstrengt på slutten av året. Men etter søknad mottok fylket ekstra midler fra hovedkontoret. 1. ORGANISERING a) Tillitsvalgte etter årsmøtet 2010 Leder: Nestleder: Økonomikontakt: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Nina Moen Olsen, Hammerfest Ann Kristin Strøm, Alta Tore Lyder Bolt, Vadsø Elisabeth S. Jæger, Hammerfest Anne Sofie Soini, Sør-Varanger Lise O. Hansen, Alta Anna Marie Antonsen, Vadsø Revisor: Valgkomité: Karina Halvorsen, Hammerfest Knut Krav, Alta (fram til 21. juli. Død) Anne Flaatten, Sør-Varanger Ann Blix, Hammerfest (fra november) Tillitsvalgtstroppen har også i år vært preget av stabilitet. Nyrekruttering er ikke enkelt. Særlig lokallagene sliter med å skaffe nye tillitsvalgte og frivillige. b) Lokallagene Alta lokallag består av medlemmer i Alta-, Loppa-, Kautokeino-, Porsanger- og Karasjok kommune. Styreleder: Ann Kristin Strøm Hammerfest lokallag består av medlemmer i Hammerfest-, Hasvik-, Kvalsund-, Måsøy- og Nordkapp kommune. Styreleder: Elisabeth S. Jæger Vadsø lokallag består av medlemmer i Vadsø-, Tana-, Nesseby-, Lebesby- og Gamvik kommune. Etter april, også fra kommunene Vardø, Berlevåg og Båtsfjord. Styreleder: Kirsti Riesto

2 Sør-Varanger lokallag består av medlemmer i Sør-Varanger kommune Styreleder: Anne Sofie Soini Vardø lokallag bestod av medlemmer i Vardø-, Berlevåg- og Båtsfjord kommune fram til april. Lokallaget ble nedlagt på ekstraordinært årsmøte 21. april. c) Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har bestått av fylkesleder, økonomikontakt og organisasjonssekretær d) Godkjente gravferdstalere Tordis Kristine Søvde, Alta Solveig Langeland, Sør-Varanger Synnøve Østerås, Hammerfest Ann Kristin Strøm, Alta (fra september 2010) e) Sertifiserte vigslere Tordis Kristine Søvde, Alta Elin Gro Fredriksen, Hammerfest Olav Sara Nikkinen, Karasjok f) Humanistisk Ungdom HU Vadsø og omegn lokallag ble etablert februar 2009, som det første og foreløpig eneste HU lokallag i Finnmark. Leder: Veronika Antonsen g) Kontordrift og ansatt Fylkeslagets kontor flyttet 1. november fra Altaveien 96 til Løkkeveien 19 i Alta. Kontoret er nå med i et fellesskap sammen med andre forbund og organisasjoner på fylkes- og regionalt nivå. Stillingen som organisasjonssekretær ble utvidet fra 50 % til 100 % fra 1. januar. 75 % av stillingen jobbes primært for Finnmark, og 25 % jobbes for region Nord (Nordland, Troms og Finnmark). Stillingen er besatt av Eva Igeland. 2. AKTIVITETER a) Seremonier Humanistisk Konfirmasjon i lokallagene Humanistisk konfirmasjonskurs og seremoni har vært den viktigste og største aktiviteten både for lokallagene og fylkeslaget. Vi hadde totalt 106 Humanistiske konfirmanter i 2010, 100 av disse i lokallagene. Kurs: Lokallagene i Hammerfest og Sør-Varanger har holdt ukentlige kurskvelder vinter/vår for sine konfirmanter. Vadsø og Alta har arrangert kurset som kombinert kvelds- og helgekurs. På Vadsøs helgekurs deltok også konfirmanter fra Vardø lokallag. Seremoni: Lørdag 8. mai arrangerte Hammerfest- og Vadsø lokallag konfirmasjonsseremoni. Samme dag arrangerte også tillitsvalgte i nedlagte Vardø lokallag konfirmasjonsseremoni i Vardø. Alta lokallag arrangerte sin konfirmasjonsseremoni lørdag 22. mai, og Sør-Varanger arrangerte lørdag 29. mai. Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag - Årsberetning 2010 Side 2

3 Humanistisk Konfirmasjon - distrikt Vi har hatt til sammen 6 konfirmanter uten lokallagstilknytning i 2010: 1 i utlandet, 4 i Honningsvåg og 1 i Lakselv Kurs: Alle disse 6 konfirmantene gjennomførte brevkurs. Seremoni: Fylkeskontoret har arrangert konfirmasjonsseremonier i Lakselv lørdag 15. mai og i Honningsvåg lørdag 29. mai. Utenlandskonfirmanten samt en av brevkurskonfirmantene deltok på seremonien i Alta 22. mai. Humanistisk Navnefest Det er lokallagene som arrangerer navnefestseremonier i Finnmark. I 2010 feiret vi i alt 5 med slik seremoni i fylket: Vadsø lokallag arrangerte navnefest for 3 barn i mai. Hammerfest lokallag arrangerte navnefest for 2 barn i november. Humanistisk Gravferd Det har ikke vært arrangert Humanistisk gravferd i Finnmark i 2010 Humanistisk Vigsel Det har vært arrangert 2 vigselsseremonier i Finnmark i 2010: ved Gargia Fjellstue, Alta. Vigsler: Olav Sara Nikkinen ved Alta Museum, Alta. Vigsler: Tordis Kristine Søvde. Statistikk over ant. deltakere på våre seremonier de siste 5 år: Humanistisk konfirmasjon Humanistisk navnefest Humanistisk gravferd (1) 1(1) 0 Humanistisk vigsel (partnerskap) (1) 2 2 Forklaring til statistikk: Tall i parentes er seremonier arrangert i Finnmark, men av gravferdstaler/vigsler tilhørende utenfor fylket. b) Kurs, konferanser og seminar Kurs og seminar i forbindelse av årsmøtet 2010 I forbindelse med årsmøtet 2010 ble det arrangert: Organisasjonskurs på 4 timer. Kursholder var Inger Eline Romundgaard fra hovedkontoret. Humanismeseminar på 3 timer med Didrik Søderlind fra hovedkontoret. Landsmøtet Nina Moen Olsen og Ann Kristin Strøm var Finnmarks delegater ved Human-Etisk Forbunds Landsmøte på Lillestrøm juni. Elisabeth S. Jæger reiste til Landsmøtet som observatør. Regionalt Seminar Regionalt seminar ble arrangert i Tromsø september. Arrangør var Troms fylkeslag, og hovedtema var HEF hele livet. 6 deltakere var fra Finnmark. Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag - Årsberetning 2010 Side 3

4 Fredag 10. september avholdt HEFs hovedstyre styremøte i Tromsø. Deltakere på seminaret ble invitert som observatører på hovedstyremøtet. Flere ansatte fra hovedkontoret og flere hovedstyremedlemmer deltok på seminaret. Instruktørkurs for Humanistisk konfirmasjon Ann Kristin Strøm og Lise O. Hansen, begge Alta, deltok på instruktørkurs i Oslo september. Kurslederopplæring for Humanistisk Konfirmasjon Kurset ble arrangert i Tromsø november i samarbeid med Troms fylkeslag. Ann Kristin Strøm og Lise O. Hansen var instruktører i lag med to instruktører fra Troms. 3 kursdeltakere var fra Finnmark. Estetikkurs i gruppeseremoniene Ann Kristin Strøm og Lise O. Hansen, begge Alta, deltok på estetikkurs for gruppeseremoniene i Oslo oktober. Fylkesledersamling i Oslo Nina Moen Olsen deltok på fylkesledersamling oktober Samling for gravferdstalere Solveig Langeland deltok på erfaringssamling for gravferdstalere januar i Bodø. Tordis Kristine Søvde deltok på samling/kurs for gravferdstalere februar i Oslo. Samling for vigslere Ingen av Finnmarks vigslere har deltatt på vigselssamling i 2010 Grunnkurs for gravferdstalere Ann Kristin Strøm deltok på grunnkurs for gravferdstalere september 2010 Landskonferanse 6 medlemmer fra Finnmark deltok på HEFs Landskonferanse på Lillehammer november c) Andre aktiviteter Årsmøtet Fylkeslagets årsmøte 2010 ble holdt lørdag 13. mars ved Radisson Blu Hotel i Tromsø, med 12 delegater, samt gjester og organisasjonssekretær. Fylkesstyremøter Det har blitt holdt to fylkesstyremøter i Lørdag 17. april i Alta og helga november i Tromsø Møter i arbeidsutvalget Det har blitt holdt to AU-møter i januar i Tromsø og 30. august i Hammerfest Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag - Årsberetning 2010 Side 4

5 Prosjekt ambulerende kursledere Prosjektet startet høsten 2008 i de tre nordligste fylkene. Prosjektgruppa består av fylkeslederne og organisasjonssekretærene i Nordland, Troms og Finnmark, hadde et prosjektmøte i Prosjektet er i 2009 og 2010 prøvd ut i Midt-Troms. Hefti Det har ikke vært utgivelse av fylkesbladet Hefti i Hjemmesiden til Finnmark fylkeslag blir brukt aktivt. Der ligger oppdatert aktivitetskalender og info om fylkets seremonier, kontaktinfo til tillitsvalgte i fylkes- og lokallagene, samt andre relevante opplysninger. 3. FYLKESLAGETS ØKONOMI Årets aktiviteter som møter, reiser, konfirmasjoner har kostet mer enn budsjettert. Vi så oss derfor nødt til å søke om ekstraordinært tilskudd pålydende kr 50000,-. Søknaden ble innvilget og tilskuddet utbetalt høsten Totalt tilskudd fra hovedkontoret kr ,- Lokallagene har fått utbetalt kr 68000,- i faste bidrag. I budsjettet for 2010 var det satt av kr 30000,- som lokallagene kunne søke om til prosjekter og medlemspleie. Kr 17000,- av disse ble søkt om og utbetalt. Gjenværende kr 13000,- overføres til søkbare midler Etter oppløsninga av Vardø lokallag ble lokallagets bankkonto avsluttet og kr 10731,- overført fylkeslagets konto. Årets resultat ble kr 20727,- 4. MEDLEMSUTVIKLING PR Alta lokallag Ikke tilgj Hammerfest lokallag Ikke tilgj Vadsø lokallag Ikke tilgj Sør-Varanger lokallag Ikke tilgj Vardø lokallag Ikke tilgj Distrikts-Finnmark Ikke tilgj Totalt Ikke tilgj Forklaring til statistikk: Iflg FS-vedtak 31/09: Medlemmer uten lokallagstilknytning (tidligere Distrikts-Finnmark) ble fordelt på 4 av de etablerte lokallagene. Lokallagene har nå blitt større geografisk og i medlemstall. Styret takker for samarbeidet i 2010 og ønsker det nye styret lykke til i Human-Etisk Forbund Finnmark fylkeslag - Årsberetning 2010 Side 5

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659

SITT SUPPEKJØKKEN I Ura Guba 6476 05 02659 Røde Kors Avisa INFORMASJON FRA FINNMARK RØDE KORS NR. 1 JUNI 2013 Røde Kors besøksvennenene samlet i Alta. Les mer side 3 Minner fra Solferino Les mer side 4 Leksehjelpen på studietur Les mer side 2 Ensomhet

Detaljer

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG

STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG STARTPAKKE FOR NYE LOKALLAG Start et lokallag du også, og få besøk av en fra Sentralstyret! På bildet: Bak f.v.: Daniel, Anders, Joakim, Lin-Marit, Mathias. Foran f.v.: Henriette, Juni, Live, Kristoffer,

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11.

Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Beate Sund Tove Laila Ingebrigtsen Jarle Nilsen Solveig Lund Mette Aarnes Elin Karlsen Morten Andersen May Bente Eriksen Båtsfjord 11. januar 2010 PROTOKOLL HOVEDSTYREMØTE Mandag

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark

Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Rapport 2007:6 Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Vigdis Nygaard Christen Ness Tittel : Kommunenes boligsosiale arbeid i Nord-Troms og Finnmark Forfattere : Vigdis Nygaard og Christen

Detaljer

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold

Årsmøtet 2013. Årsberetning for 2012. DIS-Østfold Årsmøtet 2013 Årsberetning for 2012 DIS-Østfold DIS-Østfold 31. januar 2013 Årsberetning for 2012 DIS- Østfold er et regionslag av DIS-Norge, og ble stiftet 21.11.1998. Foreningens formål er: Å skape et

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997

ÅRSMELDING 2014. 1 A: Wolffs gate 12 5006 Bergen. M: +47 934 90 301 Web: www.frivillighet.org Org. nr: 986 210 997 ÅRSMELDING 2014 1 Innledning Året 2014 var Frivilligsentralens ellevte ordinære driftsår. Årsmeldingen 2014 viser at aktiviteten ved sentralen er høy og at det blir uført mye flott og allsidig frivillig

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert:

Som styre i beretningsperioden har følgende personer vært engasjert: Årsberetning 2014 Aktivitetsåret 2013 Aalesunds Svømme- og Livredningsklubb 102. beretningsår. Klubben tar plass blant landets ledende svømmeklubber. Sist sesong fikk vi rekord i nyinnmeldinger i klubben,

Detaljer

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet

Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Generell virksomhet Styrets beretning for 2014 Tromsdalshavna SA. Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Styreleder: Styremedlem og kasserer: Styremedlem: Styremedlem, vedlikeholdsansvarlig: Styremedlem, båtforeningens

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I

KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I GRO MARIT GRIMSRUD Eva JOSEFSEN TURID VAAGE KATALOG OVER TILFLYTTINGSARBEID I DISTRIKTENE IDEAS2EVIDENCE RAPPORT 9/2012 NORUT OG IDEAS2EVIDENCE GJENNOMFØRT PÅ OPPDRAG FOR DISTRIKTSSENTERET ideas2evidence

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Norsvin SA Årsberetning 2014

Norsvin SA Årsberetning 2014 Norsvin SA Årsberetning 2014 Årsberetning Innledning: Års- og konsernregnskapet for Norsvin består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter.

Idrett og kulturkonsulent i Stjørdal kommune og leder har i utgangspunktet hatt månedlige møter. Årsberetning 2014 Stjørdal Idrettsråd. Stjørdal Idrettsråd har hatt følgende sammensetning: Leder:Ann-Inger Leirtrø Nestleder: Line Moen Korstad Kasserer: Tove Moan Andersen Sekretær: Els De Keyzer Lie

Detaljer

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider!

Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Nr. 1-2011 Februar Medlemsinformasjon Årgang 9 Vinteren er på hell, det går mot lysere tider! Snart skal vi feire 25-års jubileum Se siste side Foto: Bjørn H. Pettersen Telemark Parkinsonforening Hjemmeside:

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

FINNMARK der drømmer blir virkelighet

FINNMARK der drømmer blir virkelighet FINNMARK der drømmer blir virkelighet Det gode liv på sjø og land med fersk sjømat er et av Finnmarks fortrinn. Foto: Trym Ivar Bergsmo/Finnmark Reiseliv Finnmark Finnmarks areal: 48.637 kvadratkilometer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011.

ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. ÅRSMELDING FOR ORKDAL MENIGHETSRÅD 2011. Orkdal menighetsråd har i 2011 bestått av følgende medlemmer: Kjersti Kosberg Solberg, leder Tore Martinsen, nestleder Ivar Morken, sekretær Anne Marie Aune Ivar

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer