Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG"

Transkript

1 Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

2 Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt energiforbruk dividert med folketallet. Vedlegg C Viser den årlige økningen i energiforbruk. Vedlegg D Viser el. forbruk og kundegrupper. Vedlegg E Oversikt over potensialet for vannkraftproduksjon i Finnmark. Vedlegg F Kart med oversikt over 22 kv nett.

3 Vedlegg A Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007 Energidata for Guovdageaidnu-Kautokeino(2011) kommune temperaturkorrigert. GDTn GDT Graddagstall , Primærnæringer (GWh) Elektrisitet 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Kull, kullkoks, petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Industri, bergverk (GWh) Elektrisitet 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Kull, kullkoks, petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spes 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produksjon fjernvarme (GWh) Elektrisitet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kull, kullkoks, petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gass 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bensin, parafin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Vedlegg A Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007 Tjenesteyting (GWh) Elektrisitet 17,9 19,5 18,4 19,4 18,0 Kull, kullkoks, petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Gass 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Bensin, parafin 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spes 2,0 1,0 1,4 1,2 0,0 Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Husholdninger Elektrisitet 26,6 28,8 27,3 28,7 26,7 Kull, kullkoks, petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 2,4 4,3 4,0 4,1 0,0 Gass 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 Bensin, parafin 0,9 0,7 0,5 0,5 0,0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spes 0,6 0,5 0,3 0,3 0,0 Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum forbruk (GWh) (GWh) Elektrisitet 46,0 49,8 47,2 49,7 46,1 Kull, kullkoks, petrolkoks 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ved, treavfall, avlut. 2,5 4,3 4,0 4,1 0,0 Gass 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 Bensin, parafin 0,9 0,7 0,6 0,5 0,0 Diesel-, gass- og lett fyringsolje, spes 3,0 1,7 1,9 1,6 0,0 Tungolje, spillolje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum 52,6 56,5 53,9 56,0 46,1

5 Vedlegg B Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007 Innbyggertall Primærnæringer (KWh) Elektrisitet Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut Gass Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, s Tungolje, spillolje Avfall Industri, bergverk Elektrisitet Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut Gass Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, s Tungolje, spillolje Avfall Produksjon fjernvarme (KWh) (KWh) Elektrisitet Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut Gass Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, s Tungolje, spillolje Avfall

6 Vedlegg A Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007 Tjenesteyting Elektrisitet Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut Gass Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, s Tungolje, spillolje Avfall Husholdninger Elektrisitet Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut Gass Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, s Tungolje, spillolje Avfall Sum forbruk (KWh) (KWh) (KWh) Elektrisitet Kull, kullkoks, petrolkoks Ved, treavfall, avlut Gass Bensin, parafin Diesel-, gass- og lett fyringsolje, s Tungolje, spillolje Avfall

7 Vedlegg C Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007 Endring i %, temp. korrigert. El. forbruk År Folketall Totalt forbruk [GWh] 49,85 47,22 49,66 46,12 Forbruk snitt pr, innb. [kwh] Endring i %, foregående år 0-3,2 5,4-7,2 Endring snitt pr. år -1,33 % Endring i %, temp. korrigert. Energiforbruk År Folketall Totalt forbruk [GWh] 50,19 51,41 49,90 47,55 50,43 50,19 Forbruk snitt pr, innb. [kwh] Endring i %, foregående år 0-2,1-0,4-2,5 5,8-0,3 Endring snitt pr. år 0,15 %

8 Vedlegg D Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007 El. forbruk: KAUTOKEINO - ikke temp. korrigert [GWh] 1991 % av totalforbruk Primærnæringer 1,16 1,22 1,24 1,20 1,23 1,17 Industri, bergverk 0,28 0,29 0,30 0,29 0,30 0,28 Produksjon fjernvarme Offentlig tjenesteytin 9,16 9,59 9,81 9,47 9,67 9,23 Privat tjenesteyting 8,24 8,62 8,82 8,51 8,69 8,30 Husholdninger 25,82 27,04 27,63 26,68 27,25 26,02 2,6 % 0,6 % 0,0 % 20,5 % 18,4 % 57,8 % 100 % NTK 44,66 46,76 47,80 46,15 47,13 45,00 Totalt 44,66 46,76 47,80 46,15 47,13 45, % Kat. Sluttbrukergrupper 6 1.Treforedling 6 2.Kjemiske råvarer 6 3.Jern og stål 6 4.Ferrolegeringer 6 5.Primær aluminium 6 6.Andre ikkejernholdige metaller 1 7.Bergverksdrift og oljeutvinn. 1 8.Annen industri 2 9.Fjernvarmeverk 2 10.Bygge og anleggsvirksomhet 2 11.Post og telekommunikasjon 2 12.Jernbane og forstadsbane 2 13.Hjelpevirksomhet for transport 2 14.Varehandel 2 15.Hotell og restaurantvirksomhet 2 16.Bank og forsikringsvirksomhet 5 17.Offentlig forvaltning 5 18.Undervisning 5 19.Helse og sosialtjenester 2 20.Tjenesteyting ellers 3 21.Jordbruk,skogbruk og fiske 3 22.Drivhus og veksthus 4 23.Husholdninger 4 24.Hytter og fritidshus 4 25.Gate og veilys 4 26.Annet bruk 1 27.Raffinerier

9 Vedlegg E Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007 FINNMARK Samlet Plan kw kw under 3 kr kw under 3 kr kw mellom 3-5 kr kw mellom 3-5 kr SUM potensial KOMM_NR NAVN Antall MW GWH Antall MW GWH Antall MW GWH Antall MW GWH Antall MW GWH Antall MW GWH 2002 Vardø 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 0,3 1,1 0 0,0 0,0 2 0,3 1, Vadsø 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0, Hammerfest 2 4,5 18,1 5 2,5 10,1 1 1,0 4,2 16 7,6 31,2 2 2,4 9, ,0 73, Kautokeino 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0, Alta 3 18,4 73, ,1 65,9 8 11,3 46, ,9 97,6 2 2,1 8, ,8 291, Loppa 1 3,3 14,1 10 6,5 26,6 2 2,8 11, ,3 46,2 0 0,0 0, ,9 98, Hasvik 2 3,9 15,5 5 2,1 8,5 0 0,0 0,0 19 4,4 17,8 0 0,0 0, ,3 41, Kvalsund 2 11,4 42,0 9 5,0 20,3 1 1,3 5,5 20 7,9 32,4 2 2,4 9, ,0 109, Måsøy 1 8,9 35,1 2 1,1 4,4 1 1,6 6,5 6 1,1 4,3 0 0,0 0, ,6 50, Nordkapp 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 10 2,5 10,3 0 0,0 0,0 10 2,5 10, Porsanger 0 0,0 0,0 6 3,2 13,3 0 0,0 0,0 18 4,8 19,5 0 0,0 0,0 24 8,0 32, Karasjok 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0, Lebesby 3 10,3 38,0 4 2,3 9,2 0 0,0 0,0 22 6,5 26,4 1 1,5 6, ,5 79, Gamvik 2 7,1 23,4 1 0,7 3,0 1 1,1 4,5 9 2,4 9,8 0 0,0 0, ,3 40, Berlevåg 1 2,6 15,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 4 1,4 5,7 0 0,0 0,0 5 4,0 20, Tana 0 0,0 0,0 2 1,1 4,4 0 0,0 0,0 2 0,4 1,6 0 0,0 0,0 4 1,5 6, Nesseby 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 0,2 1,0 0 0,0 0,0 1 0,2 1, Båtsfjord 0 0,0 0,0 3 1,3 5,5 0 0,0 0,0 11 3,2 13,1 0 0,0 0,0 14 4,6 18, Sør-Varanger 1 4,5 18,1 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 7 1,2 5,0 0 0,0 0,0 8 5,7 23,1 SUM 18 74,9 292, ,9 171, ,1 78, ,0 323,2 7 8,3 34, ,2 899,3

10 Vedlegg F Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007

11 Vedlegg F Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007

12 Vedlegg F Lokal energiutredning Kautokeino kommune 2007

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal energiutredning Presentasjon 25. januar 2005 Midsund kommune 1 Lokal energiutredning for Midsund kommune ISTAD NETT AS Lokal energiutredning Gjennomgang lokal energiutredning for Midsund kommune

Detaljer

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune

Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Statistikk grunnlag for Lebesby kommune Bilde: Kjøllefjord Samplan feltarbeid Deltagere: Ellen Foslie Arne Kringlen Sissel Landsnes Kristin Nordli Kjell Rennesund Trond Aarseth Anders Aasheim Demografi

Detaljer

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest.

Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i Alta. Estimering av besparelser ved nye sykehus både i Alta og Hammerfest. Besparelser i transport i forhold til dagens transportkostnader ved å bygge h.h.v ett nytt sykehus i Alta eller to nye, ett i Hammerfest og ett i Alta. Estimering av besparelser ved ett nytt sykehus i

Detaljer

Lokal energiutredning. Gamvik kommune

Lokal energiutredning. Gamvik kommune Lokal energiutredning Gamvik kommune Utgave 3. 2006 Avsluttet 18.12.2006 2007-2022 Lokal Energiutredning Gamvik kommune Side 2 av 39 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIAGRAMMER, FIGURER OG

Detaljer

Lokal energiutredning, Sør-Varanger Kommune 2005

Lokal energiutredning, Sør-Varanger Kommune 2005 Lokal energiutredning Sør-Varanger kommune 2 Lokal energiutredning, Sør-Varanger Kommune 2005 1. BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN 3 2. FORUTSETNING FOR UTREDNINGSARBEIDET 4 3. BESKRIVELSE AV DAGENS LOKALE

Detaljer

Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter

Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter Kvalitetssikring av datagrunnlag og rapporter Helge Seljeseth (Olve Mogstad) Helge Seljeseth / helge.seljeseth@sintef.no Leveringskvalitet Spenningskvalitet FASIT www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning

Detaljer

Energiutredning Kongsberg kommune 2011

Energiutredning Kongsberg kommune 2011 Energiutredning Kongsberg kommune 2011 1 Bakgrunn I følge energiloven 5B-1 plikter alle som har anleggs-, område- og fjernvarmekonsesjon å delta i energiplanlegging. Nærmere bestemmelser om denne plikten

Detaljer

2006-2021 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 1 av 48. Lokal energiutredning. Nordkapp kommune

2006-2021 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 1 av 48. Lokal energiutredning. Nordkapp kommune 26-221 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 1 av 48 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Utgave 2. 25 Avsluttet 15.12.25 26-221 Lokal energiutredning Nordkapp kommune Side 2 av 48 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING

LOKAL ENERGIUTREDNING LOKAL ENERGIUTREDNING Versjon 29.12.2008 Repvåg Kraftlag Måsøy kommune 2008 Side 1 av 36 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 4 FORUTSETNING OG INFORMASJON... 5 Mål for arbeidet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1. 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1. 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5 ENERGI- UTREDNING DOVRE KOMMUNE 29 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1 Forord 1 Beskrivelse av utredningsprosessen 1 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5 3.1. Infrastruktur

Detaljer

Til Sør-Varanger kommune. Dokument type Rapport. Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Sør-Varanger kommune. Dokument type Rapport. Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Sør-Varanger kommune Dokument type Rapport Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Revisjon 01 Dato 03/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN Kontroll KBPKKN Godkjent KBPKKN Beskrivelse

Detaljer

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Marina Malkova, ECgroup AS Prosjektplan - Hovedaktiviteter Beskrive Beskrive status status og

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1. 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1. 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5 ENERGI- UTREDNING SEL KOMMUNE 211 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1 Forord 1 Beskrivelse av utredningsprosessen 1 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5 3.1. Infrastruktur

Detaljer

S I S T K O R R I G E R T : 1 8. 0 3. 1 4. VOKKS Nett AS. Lokal Energiutredning

S I S T K O R R I G E R T : 1 8. 0 3. 1 4. VOKKS Nett AS. Lokal Energiutredning VOKKS Nett AS Lokal Energiutredning 1 Utarbeidet av VOKKS Nett AS Prosjektansvarlig: Gunnar Løkkebø Tlf: *: 61 11 27 00 Tlf direkte: 61 11 27 40 Mobil: 977 85 133 E-post: gunnar@vokks.no Besøksadresse:

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Averøy kommune

Lokal energiutredning 2011 Averøy kommune Lokal energiutredning 2011 Averøy kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Averøy kommune Bilde: Atlanterhavsveien, www.kristiansund.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00 www.neas.mr.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1. 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1. 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5 ENERGI- UTREDNING LOM KOMMUNE 27 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning 1 Forord 1 Beskrivelse av utredningsprosessen 1 2. Informasjon om kommunen 2 3. Beskrivelse av dagens lokale energisystem 5 3.1. Infrastruktur

Detaljer

Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune

Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune Lokal energiutredning Øystre Slidre kommune 18. 06. 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Formål lokal energiutredning 2. Aktører og roller 3. Ulike energiløsninger, overføring og bruk 4. Status og prognoser for

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune

Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Tingvoll kommune Bilde: Eikrem. Tilgjengelig fra: http://www.tingvoll.kommune.no/ Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56

Detaljer

Energiutredning for Evenes kommune

Energiutredning for Evenes kommune Energiutredning for Evenes kommune Forord Evenes Kraftforsyning AS har som områdekonsesjonær ansvar for at det i 2010 utarbeides en energiutredning for kommunen. Da Evenes kommune er et konsesjonsområde

Detaljer

4. ULIKE ENERGILØSNINGER, STATUS,OVERFØRING OG BRUK.

4. ULIKE ENERGILØSNINGER, STATUS,OVERFØRING OG BRUK. Revidert 2011 1 1. SAMMENDRAG 4 2. FORMÅL 5 2.0 Generelt 5 2.1 Bakgrunn for opprettelse av lokal energiutredning. 5 2.2 Formål med energiutredningen. 5 2.3 Rammebetingelser. 6 2.31 Samfunn, økonomi og

Detaljer

Lokal energiutredning for Hamar kommune 2012

Lokal energiutredning for Hamar kommune 2012 Lokal energiutredning for Hamar kommune 2012 Trehørningen Energisentral - satt i drift våren 2011. Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Energi AS Sist oppdatert: 29.03.2012 1 Definisjoner og begrepsforklaringer

Detaljer

Finnmarksstatistikken 2010

Finnmarksstatistikken 2010 Finnmarksstatistikken 2010 Flytting Antall 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Innflytting + innvandring Fraflytting + utvandring 2000 2002 2004 2006 2008 2010 Notatnr Forfattere SAMBA/12/11 Hanne Rognebakke

Detaljer

Energiutredning Modum Kommune 2011

Energiutredning Modum Kommune 2011 Energiutredning Modum Kommune 2011 Innhold 1 BAKGRUNN...4 1.1 FORMÅL...4 2 SAMMENDRAG...5 BAKGRUNN...5 STATUS ENERGIBRUK I MODUM KOMMUNE...5 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...9 3 INFORMASJON OM MODUM

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune

Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Lokal energiutredning 2011 Aure kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Aure kommune Bilde: StatoilHydro Tjeldbergodden, Ole Didriksen. http://www.mediabasen.no/v/kommunene_001/aure/naringsliv/tjelbergodden.jpg.html

Detaljer

KLIMAUTSLIPP, ENERGIBRUK OG ENERGIPRODUKSJON KOMMUNENE I TROMS

KLIMAUTSLIPP, ENERGIBRUK OG ENERGIPRODUKSJON KOMMUNENE I TROMS Norut Tromsø Rapport nr.: 07/2011 ISBN 978-82-7492-247-1 ISSN 1890-5226 KLIMAUTSLIPP, ENERGIBRUK OG ENERGIPRODUKSJON KOMMUNENE I TROMS Heidi Rapp Nilsen Norut Tromsø 2011 Prosjektnavn Prosjektnr Oppdragsgiver(e)

Detaljer

Energiutredning Drammen Kommune 2011. Energiutredning Drammen kommune

Energiutredning Drammen Kommune 2011. Energiutredning Drammen kommune Energiutredning Drammen Kommune 2011 Energiutredning Drammen kommune 1 Innhold 1 BAKGRUNN...4 1.1 FORMÅL...4 2 SAMMENDRAG...5 STATUS...5 FORVENTET VEKST 20 ÅR FREMOVER...5 MULIGHETER...5 3 FORUTSETNINGER

Detaljer

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007

Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Lokal energiutredning for Bindal kommune 2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG ORGANISERING... 3 2.1 MÅLET MED... 3 2.2 ORGANISERING... 3 3 INMASJON OM BINDAL KOMMUNE... 4 4 UTSETNINGER...

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 5 FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. Utarbeidet Kontroll Godkjent Beskrivelse KBPKKN/KFOKKN KBPKKN KBPKKN Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune

Detaljer