Årsmelding Oslo fylkeslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto: Bjørn Johnsen. Oslo fylkeslag

2

3 ÅRSMELDING 2012 for Oslo fylkeslag

4

5 Årsmelding Innhold Innholdsfortegnelse 5 Organisasjon, styrets årsmelding 6 Strategiutvalg 7 Navnefester 8 Konfirmasjon 9 Vigsel 10 Gravferd 11 Omsorg 11 Regionalt etikkseminar 12 Åpne temamøter 12 Oppfølgingskurs i nettdebatt motoffensiv etter 22. juli 14 HAMU-aktiviteter 14 Undrekvelder 14 Seniorgruppen 14 Quiz-kvelder 15 Spillkvelder 15 Solvervsmarkeringer 15 Åpent hus 17. mai 16 Juletrefesten 16 Hedersfjøla 16 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook 17 Humanus 17 HUM-koret 18 Samarbeid med Humanistisk Ungdom 19 Driftsregnskap 20 Balanse 22 Revisjonsberetning 24 Utvalg, komitéer og ansatte 26

6 6 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 for Oslo fylkeslag Styret Styret i Oslo fylkeslag har etter årsmøtet i 2012 vært: Styreleder Nestleder Økonomileder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Revisor Statsautorisert revisor Lars Ole Spitalen, Mira AS. Valgkomité Einar Morten Lassesen Runar Molstad Solbjørg Mikkelsen Mette Løvvig Nordhus Christian Grorud Kjersti Bakken Mari-Marthe Apenæs Ragnhild Bugge Anja Gil Spilling Espen Urkegjerde 1. vara Marit E. Jacobsen 2. vara Juni Høiby 3. vara Kristian F. Ruud 4. vara Lars-Petter Helgestad Styrets arbeid Styret har hatt ni styremøter, ett kombinert styremøte/styreseminar og ett medlemsmøte om frivillighet i Alle henvendelser som har vært rettet til Oslo fylkeslag ved styret har vært behandlet som sak i styret. Fylkeslagene i Oslo og Akershus fortsetter samarbeidet, og har fellesutvalg på disse områdene: Gravferd, omsorg, vigsel, etikkseminar, temamøter og medlemsblad. I tillegg har vi omorganisert to halve stillinger (én i Oslo og én i Akershus), og rettet arbeidsoppgavene inn mot fellesoppgaver for de to fylkeslagene. De viktigste sakene i 2012: Støtte til Young Humanistas Network i Nigeria. Strategiutvalget har jobbet fortløpende i Vi har nedsatt en gruppe som skal fortsette arbeidet med eutanasispørsmålet. Vi holdt åpent hus i forbindelse med ettårsmarkeringen etter 22/ Vi holdt oppfølgingskurs i nettdebatt (igangsatt etter 22/7-2011). Vi støttet TV-aksjonen Vi støttet dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Vi støttet en markering mot vold i Syria. Vi har arbeidet med to drøftingsopplegg: Ett om frivillighet og ett om HEFs prinsipprogram / arbeidsprogram Vi har gjennomført en enkel spørreundersøkelse til vigsels- og gravferdstalerne i Oslo og Akershus.

7 Årsmelding Nyinnmeldinger Oslo Hele landet Medlemstall Antall medlemmer pr var Dette gir en økning fra forrige år på ca. 0,2 %. Gjennomsnittlig økning i HEF var på ca. 1,7 %. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 20,1 % av HEFs totale medlemsmasse på pr Strategiutvalg I 2011 nedsatte fylkeslaget et strategiutvalg, og inviterte alle våre medlemmer til å komme med forslag til hva Oslo fylkeslag skal jobbe med i tiden fremover. Utvalget avslutter sitt arbeid i disse dager, og vil presentere en rapport på fylkeslagets årsmøte 6. mars Det har ikke vært endringer i utvalgets mandat eller medlemmer i året som har gått. Mandat Human-Etisk Forbund (HEF), Oslo fylkeslag, har nedsatt et strategiutvalg. Noe av bakgrunnen er at det norske samfunnet de siste tiårene har gjennomgått store forandringer, ikke minst hva gjelder religiøst og kulturelt mangfold. Internasjonal humanisme, miljø- og solidaritetsarbeid har også en mer fremtredende plass i samfunnsdebatten nå enn før. Utvalget skal foreta en gjennomgang av Oslo fylkeslags arbeidsoppgaver, og gi konkrete anbefalinger om oppgaver og rolleforståelse i morgendagens samfunn. Rammen for arbeidet er ca. ett år, og arbeidet skal avsluttes med en rapport. Utvalget skal vurdere hvordan fylkeslaget kan jobbe til beste for forbundet og dets realisering av overordnede målsettinger. Følgende spørsmål legges til grunn: 1) Hvilke aktiviteter er Oslo fylkeslag forpliktet til å gjennomføre? 2) Hvilket handlingsrom har fylkeslaget for nye oppgaver og aktiviteter? 3) Hvilke særlige utfordringer står Oslos fylkeslag overfor som fylkeslag i hovedstaden? 4) Hva er det i tiden som krever nye svar fra fylkeslagets side? 5) Hva vil være oppgaver for fylkeslaget og hva tilligger sentralorganisasjonen? Referanser Regjeringens mandat for utredning av tros- og livssynspolitikk. Vedtekter for Human-Etisk Forbund, herunder fellesvedtekter for fylkeslag. Fortsetter på neste side w

8 8 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Human-Etisk Forbund - prinsipprogram og arbeidsprogram Human-Etisk Forbund plan for gjennomføring av arbeidsprogram Norsk humanistmanifest Inkluderingsutvalgets rapport av (NOU 2011:14). Utvalget skal rådføre seg med Human- Etisk Forbunds sentrale organisasjon og egne medlemmer. Utvalget bør også innhente råd fra andre relevante organisasjoner. Utvalgets medlemmer Lars-Petter Helgestad, utvalgsleder Mette Løvvig Nordhus, leder Oslo-styret Christian Grorud, nestleder Oslo-styret Sylo Taraku Lars Gule Ingrid Eide Carolyn Midsem Inger Marie Helle, kontorleder i Oslo fylkeslag, er utvalgets sekretær. Navnefester Det ble avholdt 35 seremonier i Oslo Rådhus, fordelt på seks helger i Navnefestene i juni måtte på kort varsel flyttes fra Oslo rådhus fordi Aung San Suu Kyi formelt skulle takke for tildelingen av Nobels fredspris, som hun fikk i 1991, 16. juni. Heldigvis var Gamle Logen ledig denne helgen, vi flyttet hele arrangementet dit. Det var totalt 667 navnebarn, som er en nedgang på 55 barn fra Av navnebarna var 357 av foreldrene medlemmer i HEF, mens 310 var ikkemedlemmer. Samarbeidet med alle aktører har fungert bra. Våre trofaste musikere; Vegard Johnsen og Helge Myhren har deltatt på alle seremoniene i år også. HUM-koret deltok på alle bortsett fra juni og august, hvor Eva Lunde var solist. Utvalget har vært stabilt. Det har vært avholdt to utvalgsmøter, hvor videreutvikling av programmet og seremonien alltid har hovedfokus. Talere på navnefester i 2012 Dato Taler 18. feb. Arne Skodvin 19. feb. Moa Myklebust 14. april Inger Leiner 15. april Ruth Vatvedt Fjeld 16. juni Moa Myklebust 17. juni Monica Hall 25. aug. Inger Leiner 26. aug. Yngvild Kvaale 13. okt. Rune Gerhardsen 14. okt. Petter Wallace 24. nov. Ruth Vatvedt Fjeld 25. nov. Tonje Hellstrøm

9 Årsmelding 2012 Konfirmasjon Kurs og kursledere 1146 Oslo-ungdommer, født i 1997, gjennomførte konfirmasjonskurs i Oslo fylkeslag arrangerte, i tillegg til kveldskurs, en vårleir. Det var andre gang Oslo sto for en leir. I tillegg arrangerte Akershus tre leirer. Alle leirtilbudene var åpne for ungdom fra begge fylker. Totalt ble det avviklet 72 kurs fordelt på 53 kursledere. 85 % av kurslederne i 2012 var medlemmer av forbundet. Alle de nye kurslederne gjennomgikk en grunnopplæring på høsten, ledet av fylkets instruktører. Et temaseminar i januar er obligatorisk for alle, og holdes for å øke kursledernes kvalifikasjoner innenfor temaer som tas opp på kursene. Temaer som ble tatt opp, var eksempelvis kritisk tenkning, relasjonsorientert ledelse og terror hva gjør det med oss?. Alle disse var plenumsopplegg. Det var også flere verksteder holdt av blant annet våre erfarne kursledere. Det ble avholdt to møter for kurslederne. De besto av litt faglig innhold, og en mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling. Utvalget ser disse møtene som bidrag i en generell kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som vi kan tilby en faglig-sosial møteplass. I tillegg var det et evalueringsmøte for kurslederne. Tilbakemeldinger fra kurslederne er viktig for utvalget i forholdt til planlegging av neste års opplegg. I 2012 økte vi antallet grupper som fikk være med på Rollespillet Refugee. Det 9 er et 24-timers spill i løpet av en helg om det å være flyktning. 21 grupper med konfirmanter (ca 350 konfirmanter totalt), deltok på Rollespillet Refugee. Seremoniene I 2012 ble det avviklet 13 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på tre helger. Konfirmasjonsutvalget er glad for det gode samarbeidet vi har både med administrasjon og personalet i Rådhuset. Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, HUM-koret, som sang ved 9 av de 13 seremoniene. Songlaget i BUL sang på de øvrige. De instrumentale innslagene ble ivaretatt av Juniorsymfonikerne, Christiania brassensemble og Vivaldiorkesteret. Hovedtalere ved seremoniene har vært: Eskil Pedersen, leder i AUF Martin Østerdal, generalsekretær i LNU Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog UiO Helene Kleppestø, leder i HU Lillian Hjorth, leder av Menneskerettighetsakademiet og medlem av HEFs hovedstyre Anne Katrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entrepenørskap Påmelding Oslo fylkeslags nettside forbedres hvert år for å kunne gi brukerne best mulig informasjon til en hver tid om gjeldende konfirmasjonstilbud. Fortsetter på neste side w

10 10 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Nytt i 2012 Nytt i Oslo i 2012 er en leir over fem dager, dette er også ønskelig å videreføre. Kulturkurs og filmkurs ble videreført i 2012, og er også videreført til 2013-sesongen. Filosofivarianten er videreført og er et svært populært tilbud. Dette ble økt fra to grupper i 2011 til fire grupper i Leiren som Oslo fylkeslag arrangerer har økt med to plasser, 32 deltagere totalt. Utvalget Utvalget har i 2012 bestått av: Einar Morten Lassesen (leder), Wenke Moe (frem til sommeren 2012), Jeannette Dahl, Anja Gil Spilling, Edle Daasvand, Jørn Karlsen og Anette Honnstad (fra høsten 2012) og Kim-Agathon Svarthol Blackhill (permisjon). Cecilie Opheim, som har sittet i utvalget i flere år, er ansatt i HEF og kan følgelig ikke ha tillitsverv, men som en av fylkets to kurslederinstruktører har hun deltatt med tale- og forslagsrett på utvalgsmøtene. Utvalget har avholdt åtte møter og ett arbeidsseminar (lørdag til søndag). Kari- Mette Klever har vært utvalgets sekretær frem til hun sluttet Ida Madeleen Moe er ny sekretær for utvalget fra desember Baard Borthner Thalberg fra Oslo, Terese Svenke og Tom Hetty Olsen fra Akershus. Terese Svenke gikk ut av utvalget sommeren 2012 og ble erstattet av Linda Hasle fra Akershus. Moa Myklebust fra Akershus er utvalgets sekretær. Vigselsarbeidet deles mellom hovedkontorets seremoniavdeling og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler. 88 par fikk Humanistisk vigsel i Oslo i 2012 (78 i 2011). Dette er en oppgang på ca. 13 %. Den prosentvise oppgangen i antall vigsler for hele landet fra 2011 (668) til 2012 (714) var 7 %. Samlinger og talekurs i 2012 Samling for vigslerne ble avholdt 14. mai med til sammen 20 vigslere til stede. HEFs landsomfattende brukerundersøkelse var hovedtema, og innleder var sertifisør og Buskerud-vigsler Knut Engeland. Konklusjonen var klar: Besvarelsene er overveldende positive! Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Sju vigslere deltok. Vigsel Vigselsutvalget er felles for Oslo og Akershus, og bestod i 2012 av: Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Vigslere Ved utgangen av 2012 har Oslo disse vigslerne: Baard Thalberg, Eirik Djønne, Eli Filseth, Elisabeth Vatne-Lund, Jakob Berg, Lars Rønn, Liv Sigrid Hagen, Monica Hall, Nina Tangstrøm, Pil Cappelen Smith, Rolf Solheim, Tonje Hellstrøm og Tormod Eng.

11 Årsmelding 2012 Alle våre vigslere er sertifisert i HEF og godkjent av fylkesmannen. Gravferd Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid i vårt felles gravferdsutvalg. Det består av Ingunn Solaas (leder) og Trond Thorseng fra Akershus og Ole Nielsen og Anne Drag Tidemand-Fossum fra Oslo. Utvalgssekretær var Kari-Mette Klever frem til 1. desember da Anne Brinch Skaara overtok. Utvalget organiserer samling og seminar for gravferdstalere i Oslo og Akershus. Gravferdsutvalget intervjuer nye talerkandidater og vurderer dem for videre kursing, og avholder egne grunnkurs over fem møter i oktober/november. HEF sentralt avholder to helgekurs i året for nye talerkandidater. I 2012 var det diskusjon mellom utvalget og seremoniavdelingen på hovedkontoret om rollefordeling i kursing og sertifisering av talere i framtida. Nasjonal kursing er mål i HEFs arbeidsprogram. Vårt utvalg frykter at kun helgekurs kan senke kvaliteten i forhold til deres opplegg. 26. april avholdt gravferdsutvalget samling med 26 talere til stede. Hovedtema var musikkens rolle i seremonier, med HUMkorets dirigent Per Arne Olsen som innleder. Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt 11 over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Seks gravferdstalere deltok. 22. og 23. september var det helgeseminar på Vettre med 27 deltakere. På programmet sto møte med et gravferdsbyrå, gruppediskusjoner om cases, HEFs brukerundersøkelse og barn og sorg. Gode tilbakemeldingar både på innhold og form på seminaret. 15 gravferdstalere i Oslo var aktive i 2012, av totalt 18 gravferdstalere. De hadde totalt 152 oppdrag, og varierte fra 52 til 1 oppdrag per taler. Talernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i seremonifylket. Omsorg Omsorgsutvalget bestemte i oktober 2012 å refundere til HEF sentralt cirka halvparten av bevilgningen på kroner som Oslo og Akershus fikk til videreutvikling av arbeidet. Det er i 2012 etablert en ny samtalegruppe for tidligere medlemmer av isolerte trossamfunn. Arbeidet for øvrig har vært videreført på et minimumsnivå. Omsorgsutvalget i Oslo og Akershus består av: Mette Lovvig Nordhus, Jan A. Hoff og Jan Olav Haugen. Kitty Larsgaard er utvalgets sekretær. Fortsetter på neste side w

12 12 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Gruppe for tidligere sektmedlemmer Gruppen for tidligere sektmedlemmer ledes av Ingun Steen. Samtaleprosjektet på Ullevål Oslo og Akershus fylkeslag har fire personer med i dette prosjektet. Samtalepartnerne betales av kommunen for oppdrag. Fylkeslagene har formidlet fire oppdrag til samtalepartnerne. Helgen november avholdt de etikkseminar på Vettre med 70 deltakere. Av disse var 26 fra Oslo. Hovedtema var Veien til et ansvarlig menneske. Konfirmasjonskursledere ble spesielt oppfordret til å delta pga. temaets relevans for deres arbeid, og HU ble kontaktet i planleggingen. Innledere var filosof Arne Johan Vetlesen, antropolog og konfirmasjonsinstruktør Rannveig Svendby og rettspsykolog Pål Grøndahl. Samtaler i Ullersmo fengsel Trond Øian, Kjellaug Myhre, Mette L. Nordhus og Jan Hoff har byttet på å ha samtalegruppe i fengslet ca. hver tredje uke. Støttegruppe for tidligere rusmisbrukere (LISA) Arild Knutsen leder gruppa for tidligere rusmisbrukere som møtes hver torsdag i Humanismens Hus. Regionalt etikkseminar Fylkeslagene i Akershus, Østfold og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid. Arbeidsgruppa bestod av Inge Anzjøn (leder) og Gunn Hedberg fra Østfold, Håkon Jarle Sveen og Ida M. Moe fra Oslo og Terese Svenke og Moa Myklebust (utvalgssekretær) fra Akershus. Åpne temamøter Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid. Temakveldkomitéen bestod av Sverre Landaas (leder), Thrond Berge Larsen, Ken Jones og Ida M. Moe fra Oslo og Jan G. Langfeldt, Tulpesh Patel, Eva Meyer og Moa Myklebust fra Akershus. Utvalget planlegger møter om HEFs kjernesaker og andre temaer som er aktuelle for våre medlemmer og sympatisører det være seg livssyn og politikk, vitenskap, kultur, filosofi og historie. Et formål er også å gjøre HEF bedre kjent blant folk og å bli nærmere knyttet til ulike faglige, politiske og andre miljøer. Oppmøtet er ofte på nær 80, men gikk noe ned en del møter om høsten. Oslo hadde ansvar for 10 av 19 møter. Se oversikt over møtene til høyre.

13 Årsmelding Åpne temamøter Svakheter og styrker i klimadebatten. Pål Prestrud, direktør Cicero Konspiranoia. Arnfinn Pettersen, medforfatter av boken av samme navn Solas utvikling og struktur Olav Kjeldseth-Moe, astrofysiker Human byutvikling. Audun Engh fra Naboskap Schizofreni og vold. Pål Hartvig, psykiater Habilitet. Guro Sletttemark, generalsekretær i Transparency International Norge Rasjonalitet og følelser. Gunn Hild Lem, skribent Hva er og hva gjør HAMU? Gunnar Olafsen, HAMU, og Levi Fragell Den arabiske våren ett år etter og Islams rolle Postdoktor ved HiAO Lars Gule Oljefondets etiske retningslinjer. Biologiprofessor Dag Hessen Romfolkets situasjon i dag. Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA Resiliens. Pedagog og forsker Ragnhild Bjørnebekk Grunnloven og kirkeforliket. Panel: Fagsjef i HEF Bente Sandvig, Hallgeir Langeland, SV, og Svein Harberg, Høyre Penga eller livet. Forfatter Sidsel Mørck Guns, germs, and steel. Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen Bistand til utviklingsland. Asbjørn Eidhammer, forfatter av Afrikas tid Hva former vår samarbeidsvilje? Professor Karine Nyborg ved Økonomisk Institutt Hjemmefrontens innsats Førsteamanuensis og leder for Norges Hjemmefrontmuseum Arnfinn Moland Exoplaneter og jakten på liv i Melkeveien. Øystein Elgarøy, astrofysiker..

14 14 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Oppfølgingskurs i nettdebatt motoffensiv etter 22. juli Hvilke erfaringer har vi høstet som aktive nettdebattanter i året som har gått? I 2011 etablerte vi en nettverksgruppe på Facebook. Hvordan har aktiviteten vært? I løpet av to oppfølgingskurskvelder presenterte Lars Gule nye spørsmål og nytt stoff om å debattere på internett: sentralt, men også grunnet sykdom i administrasjonen. Dette medførte at det ikke har vært noen aktivitet i Oslos HAMU-utvalg i Men fylket har fortsatt sin støtte til YHNs prosjekter i Nigeria, og har blitt holdt løpende orientert om arbeidet som gjøres der. Undrekvelder Torsdag 15.november (16 deltakere) Motoffensiv ett år etter: Om trusler kommentarer fra Yousef Assidiq Skal vi lete etter trusler på Internett? Skal vi anmelde? Erfaringer fra det siste året Hva vil vi med vår Facebook-gruppe? Kan den bli bedre, mer aktiv? Torsdag 22. november (13 deltakere) Om argumentasjon på Internett innledning ved Lars Gule Hva er argumentasjon? Saklighet og retorikk Nettetikette Kommentarer, erfaringer Fylkeslaget vil følge opp med flere kurs og samlinger hvis behovet melder seg. Undrekvelder var et nytt tilbud i 2012, arrangert av Oslo fylkeslag, og inspirert av DELTA-kursene for noen år siden. Tilbudet var til medlemmer i Oslo, men det var også noen påmeldte fra Akershus. Det var 12 påmeldte deltagere, og 8-10 personer deltok hver enkelt undrekveld. Fylkeslaget gjennomførte fem undrekvelder torsdager i oktober og november. Kurset var et initiativ fra medlem, filosof og konfirmasjonskursleder Anniken Fleisje. Hun ledet gruppa gjennom spørsmål om hverdagens små og store utfordringer. Undrekveldene hadde både et faglig og et sosialt aspekt, der humanisme i praksis ble satt fokus på. Undrekveldene hadde et oppslag i Humanus nr 4/2012 og blir videreført våren HAMU-aktiviteter Planene for det lokale HAMU-arbeidet for 2012 ble ikke gjennomført. Dels på grunn av uklare samarbeidsavtaler med HAMU Seniorgruppen Seniorutvalget hadde fire møter i Gro Barreng er fortsatt leder. Utvalget har arrangert følgende i år:

15 Årsmelding 2012 Sammen i Teater Seniorgruppen arrangerte to teaterbesøk i løpet av året., som begge ble fulltegnet med 35 deltakere. 22. mars var det Postkort fra Lillebjørn på Oslo Nye. 10. oktober så vi Evita på Det Norske Teatret. I forkant av forestillingen fikk vi en introduksjon til stykket av Evita Heidi Gjermundsen Broch. KulTur For første gang ble årets KulTur kansellert det var altfor få som meldte seg på turen til København. Byvandring 3. mai tok historieformidler Leif Gjerland en stor gruppe HEF ere med på vandring på Hovedøya. 42 personer deltok. Seniortreff Tirsdag 6. mars kåserte Finn Holden om Oslos byløkker, inkludert lunsj. 25 var tilstede. Torsdag 27. september fikk vi en omvisning i i Prins Christian Augusts Minde i Storgata i Oslo. Forsker og kriminolog Wenche Blomberg var vår guide. Dette tilbudet erstattet Seniortreff i Humanismens Hus høsten 2012 Spillkvelder 15 inn i lag og vinnerlaget fikk premie. Det var et sosialt tilbud, og vi informerte om kommende aktiviteter i fylkeslaget. Vi oppfordret også deltakerne til å fylle ut et spørreskjema der vi kunne få info om de hadde deltatt på tidligere arrangementer og om de ønsket å bli frivillige. Quizkveldene er ikke satt opp våren 2013, og kan med fordels slås sammen med spillkveldene. Aktivitetsutvalget har bestått av Carsten Hagness, Thomas M. Johanson, Ole Martin Moen og Mari-Marthe Apenæs, med Christoffer B. Larsen som sekretær. Også i 2012 arrangerte aktivitetsutvalget månedlige spillkvelder, med mellom 20 og 30 deltagere hver gang. Disse kveldene med brettspill, pizza og snacks samler medlemmer i alle aldre, og etterlyses på facebook hvis vi er for trege med å legge ut datoer for kveldene. Spillkveldene fikk et oppslag i Humanus i nr. 1/2012. Høsten 2012 ble det innledet et samarbeid med Humanistisk Ungdoms lokallag i Oslo, slik at de tar ansvaret for noen av kveldene. Quiz-kvelder Oslo fylkeslag arrangerte to quiz-kvelder torsdag 27. september og mandag 19. november. Formålet med kveldene var å ta i mot nye medlemmer. Quiz-kveldene hadde henholdsvis 12 og 8 deltagere og varte i ca. to timer. Deltakerne ble delt Solvervsmarkeringer Den tradisjonelle båtturen ved sommersolverv la ut på Oslofjorden fra Rådhusbrygga den 21. juni. I det fine Fortsetter på neste side w

16 16 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag været smakte det med reker og tilbehør, og quizen skapte engasjement blant de 83 deltagerne fra begge fylker. Alle tillitsvalgte og aktive i fylkeslaget var invitert til å delta gratis. For femte år på rad arrangerte aktivitetsutvalget stand i sentrum ved vintersolverv. For tredje gang stod vi på Stortings plass ( Dasslokket ). Vi delte ut mer enn 300 kopper gløgg og kaffe, og enda flere løpesedler. Som vanlig merket vi at mange som kom innom standen, var medlemmer som satte pris på at vi var synlig tilstede. Uansett fikk både medlemmer og ikke-medlemmer en positiv opplevelse med oss denne dagen. De som var interessert, fikk mer informasjon om oss. I tillegg til aktivitetsutvalget var standen bemannet av syv frivillige, av disse hadde de fleste blitt rekruttert på ett av høstens arrangementer (spillkvelder, undrekvelder eller quiz-kvelder). Standen ble, tradisjonen tro, avsluttet med at HUMkoret sang. Juletrefesten For annen gang hadde aktivitetsutvalget ansvar for juletrefesten. Den fant sted i møtesalen i Humanismens hus søndag 6. januar fra kl til Deltagerne fikk julekaker og brus, lotteri, trylleshow, pølser, taffelmusikk, klovn som laget ballongdyr, akkompagnert gang rundt juletreet og godtepose av nissen. Nytt av året var at Ole Morten Knudsen, mangeårig konfirmasjonskursleder som tidligere har underholdt for oss på frihetsaksjonsarrangementer, var både klovn og tryllekunstner. Vi fikk mange fornøyde tilbakemeldinger! Det var påmeldt 48 barn og 41 voksne. Dermed er antallet barn tilbake på 2009-nivået, etter en liten nedgang de siste årene. Hedersfjøla Åpent hus 17. mai Åpent hus på 17. mai er tradisjon i Oslo fylkeslag, i 2012 overtok aktivitetsutvalget arrangøransvaret mennesker var innom i åpningstiden mellom og Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger, både fra gamle kjente og de som var innom for første gang. Tre frivillige (utenfor aktivitetsutvalget) meldte seg til tjeneste, to av disse hadde ikke vært frivillige før, men deltatt på spillkvelder. Sigrid Strætkvern ble tildelt årets hedersfjøl. Hun er HUM-korist og tidligere leder av korutvalget. Sigrid har vært solist ved utallige konfirmasjonsseremonier i Rådhuset, og er en meget trofast og svært dyktig sopran ved praktisk talt alle korets opptredener. Vi takker Sigrid for en flott innsats, og ønsker henne lykke til videre!

17 Årsmelding 2012 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook Nettsidene Nettsidene våre er en av de viktigste kommunikasjonskanalene vi har til medlemmene våre og andre interesserte. I tillegg til de som kjenner oss og målrettet oppsøker sidene, når innholdet ut til de som får treff når de søker på nettet. Alle aktiviteter og tilbud legges fortløpende ut på sidene. Det legges også ut artikler om og lenker til aktuelle saker, og informasjon om arrangementer som har vært. Slik speiler sidene etter hvert hele bredden i fylkeslagets virksomhet. Seremonibrukerne våre henvises særlig konsekvent til nettsidene, og påmelding til navnefest og konfirmasjon samt forespørsel om vigsel foregår så godt som utelukkende der. Nyhetsbrev på e-post Ca. én gang i måneden sender vi ut nyhetsbrev til alle medlemmer som vi har e-postadresse til, og som ikke har reservert seg mot å motta denne type e-post. Per er dette ca mottagere, en økning på ca. 400 fra samme tid ifjor. Tilbakemeldinger viser at disse utsendelsene når og blir lagt merke til av endel medlemmer som ellers ikke er aktive hos oss. Nyhetsbrevene er således et viktig supplement til Humanus, nettsider og Facebook. 17 Facebook I mai 2012 gikk fylkeslaget over fra gruppe til side på Facebook var siden likt av snaut 300, omtrent det samme antallet som var i den gamle gruppen. Siden fungerer først og fremst som oppslagstavle for aktivitetene våre og annet vi vil informere om. Særlig aktivitetsutvalget oppretter events for sine aktiviteter der. Espen Urkegjerde og Mari-Marthe Apenæs i fylkesstyret har oppdatert facebooksiden sammen med administrasjonen. Humanus Fylkesbladet er felles med Akershus, og kom ut med fire nummer også i Opplaget på papir er drøyt , i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. Humanus annonserer kommende aktiviteter og rapporterer fra de som har vært, og løfter frem ulike sider av fylkeslagenes virksomhet. Fylkeslederne veksler på å skrive en leder til hvert nummer, og medlemsprofilene viser mangfoldet i medlemsmassen vår. Oslos representanter i redaksjonen har vært Tone Haugen Jensen, Tormod Eng og Christoffer B. Larsen (red.sekr.).

18 18 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag HUM-koret Medlemmer Koret har pr medlemmer. Antall nye medlemmer 4 og totalt sluttet 7 personer. Dirigent Korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig har i 2012 vært Per Arne Olsen. Der Per Arne har vært forhindret fra å møte opp på øvelse har medlemmer av koret trådt støttende til. Stine Lilletvedt Mørkved hadde direksjon på navnefestene høsten Korøvelser HUM-koret har hatt 24 øvelser våren 2012 og 18 øvelser på høsten 2012, totalt 42 ordinære øvelser. I sammenheng med Theodorakis og andre arrangementer har det også forekommet ekstraordinære gruppeøvelser og seminarer, blant annet på Høyskolen. Deltakelse på seremonier HUM-koret har deltatt på 20 humanistiske navnefester (4 helger), publikumsantall ca Koret har videre deltatt på to av Oslo Fylkeslags helger med Humanistisk konfirmasjon, publikumsantall mellom og gjennomførte vi et korseminar på Høyskolen i Oslo, sammen med Soskoret, med tema Theodorakis. I tillegg ble det arrangert 2 andre seminarer med samme tema i mars og i november. HUM-kortreff HUMla i Molde inviterte til Kortreff i Rosenes by. I tillegg til koselig middag og underholdning fra alle de fremmøtte HUM-korene (og invitasjon til Larvik i 2014) deltok vi på en busstur langs Atlanterhavsveien og en liten konsert ved Kulturhuset i Molde. Korverk Korverket som er bestilt av Lars Saabye Christensen og Ole Henrik Giørtz skulle opprinnelig stå ferdig i løpet av 2012, men har blitt noe utsatt. Theodorakis-konsert Sammen med Sosialistisk Kor, Lakis Karnesis, solister, gjestesangere og musikere fylte vi Oslo Konserthus med sang og glede til Theodorakis ære, to kvelder denne høsten. Konserten var en dundrende suksess og det er så langt rapportert et overskudd på nesten kroner. I etterkant har hele ensemblet blitt invitert til Hellas for å gjenta suksessen ved foten av Mont Olympus, sommeren Utvalgsmøter og andre møter KU har hatt 9 møter i 2012, derav 2 med MU. I tillegg har KU hatt fast representant på MU-møtene. Seminar Korets årlige, faste seminar siste helg i august ble ikke avholdt i år, isteden Andre opptredener I september deltok en rekke medlemmer på Kulturarrangementet Elvelangs, side som side med andre Oslo-kor. Natten var mørk og støyende, men vel gjennomført. En liten gruppe var også nede i Riga og sang i bryllupet til eks-korist Jostein.

19 Årsmelding 2012 Koret deltok på en boklansering for sangboka «Når nettene blir lange», i regi av Humanist Forlag. En liten gruppe reiste også ned til Arendal og sang i bryllupet til Frank og Tones datter. 19 Det årlige julebordet gikk av stabelen tirsdag , med koldtbord, underholdning og utdeling av årets jubelpriser. St. Hanshaugen har vært fast møtested hver tirsdag i sommerferien Ca. 20 kormedlemmer var med og sang på fylkeslagets stand på Dasslokket 21. desember, altså markering av Solsnu. HUMennene HUMennene hadde til sammen ca 35 øvelser i HUMennene har hatt mange oppdrag, både betalte og ubetalte i løpet av året. Komitéer Theodorakis-komiteen har gjort et massivt arbeid i Reisekomiteen gjorde et solid stykke arbeid for å plukke ut gode forslag til den planlagte korturen i 2013, men det ble senere avgjort at korturen 2013 blir lagt til Olympus-festivalen i Hellas. Rekrutteringskomiteen har hatt to møter og har bidratt til å skrive innhold til reklamemateriell til Humanus og plakater, utformet av Elisabeth Møllbach. Annet Årets sommeravslutning ble avholdt i god stemning på Signalen på Nesodden, tirsdag Samarbeid med Humanistisk Ungdom Oslo fylkeslags ungdomssatsning går tilbake til 2003, da det ble startet opp en ungdomsgruppe. Da Humanistisk Ungdom (HU) ble opprettet i 2007, ble Oslo lokallag av HU stiftet. I 2012 ble HUs andre lokallag i Oslo stiftet: Et studentlag på Blindern. Fylkeslaget etterstreber å ha løpende og god kontakt med ungdommen, og å samarbeide og hjelpe til der det er naturlig. HU-medlemmer får som regel rabatterte deltageravgifter på fylkeslagets arrangementer, og HUs aktiviteter gis alltid plass når fylkeslaget annonserer sine egne tilbud. I 2012 bidro også fylkeslaget med økonomisk støtte til HUs aktiviteter. Koret har fått mye reklame igjennom egenproduserte oppslag i Humanus.

20 20 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Driftsregnskap 2012 Driftsinntekter Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Bidrag fra HEF Offentlig tilskudd Varesalg Inngangspenger Seremonigebyr Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varer innkjøpt for salg Lønn/honorarer Lokaler Vedlikehold maskiner Trykking Kontorhold Telefon/porto Reise PR/annonser Andre kostnader Inventar/maskiner Sum driftskostnader Årets resultat

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Årsmelding 2013 Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 5 Innhold

Detaljer

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 14.02.2013 Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus Innhold

Detaljer

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag Årsmelding 2010 400 fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember 2010. Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen.

Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen. Årsmelding 2010 Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Oslo fylkeslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag Årsmelding 2009 Fire bruder foran fylkeslagets stand ved årets Skeive dager på Rådhusplassen. Vi delte ut ca. 2.000 glass brus og ca. 3.000 løpesedler i løpet av fire sommerhete dager i juni. Foto: Elisabeth

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 26.02.2014 : Digital utgave: human.no/akershus Innhold Innledning... 4 Seremonier og livssynsaktiviteter...

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag 1 2 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 HUM-KORET 4 AKTIVITETER, ARRANGEMENTER OG MARKERINGER 7 INTERNASJONALT ARBEID 10 ETIKKSEMINARET 11 HUMANISTISK UNGDOM 12 SENIORGRUPPEN

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 1 2 INNLEDNING 3 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 REGIONALT SEMINAR (ETIKKSEMINARET) 4 HUMANISTISK UNGDOM 5 SKOLEBESØK 5 B. INTERESSEORGANISASJON 6 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6 C. SEREMONILEVERANDØR 7 HUMANISTISK

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010

Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Referat fra ordinært årsmøte i Olsvik skolekorps 17.mars 2010 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Åpning og navneopprop Åtte stemmeberettigede møtte til årets årsmøte tre styremedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Vedtekter. Oppdatert:

Vedtekter. Oppdatert: Vedtekter Oppdatert: 27. januar 2010 1 ORGANISASJON 1.1 Forr Songlag stiftet i 1919 er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Stod i Steinkjer kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.12.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 02/08 Referat

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE Årsmøtet avholdes torsdag 11. april 2013 kl. 18.00 i Oslo Konserthus, A-Spissen ved baren nede. Årsmøtet beregnes å vare ca. 45 minutter. Årsmøtet blir innledet med en orientering

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

ADHD Norge Hordaland 2014

ADHD Norge Hordaland 2014 Årsberetning ADHD Norge Hordaland 2014 Visjon: KOMMUNIKASJON OG MANGFOLD 1 1. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Hordaland valgt på årsmøte 8 Mars 2014 Leder Christine Fretland Mørner 2014/15 Styremedlem Ruth

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen

SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Finn Egil Schrøder. Grethe Osvik Arild Gundersen SARPSBORG HANDICAPIDRETTSFORENING. ÅRSBERETNING 2010. Styret og oppmenn har i 2010 bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlemmer: Finn Egil Schrøder Rolf Larsen Erik Johannessen Jostein

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 201 5 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fylke: Selbu Sør-Trøndelag Ar: 2015 A Administrative forhold Al Valgstyret Valgstyrets sekretær:

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014

Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Den Norske Avdeling Protokoll fra årsmøtet 5. mars 2014 Kontoradresse Brynsengfaret 6A Postadresse c/o Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 OSLO Telefon 02030 Telefax 22 07 38 20 Organisasj.nr,. 987

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012

Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Årsmelding for Arendal Veterankorps 2012 Styret i Arendal Veterankorps 2012: Ai, ai captain! (Øystein) Kul type... (Roald) Et lite geni? (Pål) Formann: Roald Mentyjærvi Kasserer: Pål Nilsen Sekretær: Torunn

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo INNSTILLING FRA STRATEGIUTVALGET

Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo INNSTILLING FRA STRATEGIUTVALGET Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo INNSTILLING FRA STRATEGIUTVALGET Utfordringer for Human-Etisk Forbund i Oslo Innstilling fra strategiutvalget Utgitt: 01.03.2013 Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel Styret Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Generalforsamling 8. juli 2005 Styrets beretning Regnskap 2004 Budsjett 2005 Orienteringssaker ved formannen Valg ved

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2007...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2007..6 Kommentarer

Detaljer