Årsmelding Oslo fylkeslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag"

Transkript

1 Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto: Bjørn Johnsen. Oslo fylkeslag

2

3 ÅRSMELDING 2012 for Oslo fylkeslag

4

5 Årsmelding Innhold Innholdsfortegnelse 5 Organisasjon, styrets årsmelding 6 Strategiutvalg 7 Navnefester 8 Konfirmasjon 9 Vigsel 10 Gravferd 11 Omsorg 11 Regionalt etikkseminar 12 Åpne temamøter 12 Oppfølgingskurs i nettdebatt motoffensiv etter 22. juli 14 HAMU-aktiviteter 14 Undrekvelder 14 Seniorgruppen 14 Quiz-kvelder 15 Spillkvelder 15 Solvervsmarkeringer 15 Åpent hus 17. mai 16 Juletrefesten 16 Hedersfjøla 16 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook 17 Humanus 17 HUM-koret 18 Samarbeid med Humanistisk Ungdom 19 Driftsregnskap 20 Balanse 22 Revisjonsberetning 24 Utvalg, komitéer og ansatte 26

6 6 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 for Oslo fylkeslag Styret Styret i Oslo fylkeslag har etter årsmøtet i 2012 vært: Styreleder Nestleder Økonomileder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Revisor Statsautorisert revisor Lars Ole Spitalen, Mira AS. Valgkomité Einar Morten Lassesen Runar Molstad Solbjørg Mikkelsen Mette Løvvig Nordhus Christian Grorud Kjersti Bakken Mari-Marthe Apenæs Ragnhild Bugge Anja Gil Spilling Espen Urkegjerde 1. vara Marit E. Jacobsen 2. vara Juni Høiby 3. vara Kristian F. Ruud 4. vara Lars-Petter Helgestad Styrets arbeid Styret har hatt ni styremøter, ett kombinert styremøte/styreseminar og ett medlemsmøte om frivillighet i Alle henvendelser som har vært rettet til Oslo fylkeslag ved styret har vært behandlet som sak i styret. Fylkeslagene i Oslo og Akershus fortsetter samarbeidet, og har fellesutvalg på disse områdene: Gravferd, omsorg, vigsel, etikkseminar, temamøter og medlemsblad. I tillegg har vi omorganisert to halve stillinger (én i Oslo og én i Akershus), og rettet arbeidsoppgavene inn mot fellesoppgaver for de to fylkeslagene. De viktigste sakene i 2012: Støtte til Young Humanistas Network i Nigeria. Strategiutvalget har jobbet fortløpende i Vi har nedsatt en gruppe som skal fortsette arbeidet med eutanasispørsmålet. Vi holdt åpent hus i forbindelse med ettårsmarkeringen etter 22/ Vi holdt oppfølgingskurs i nettdebatt (igangsatt etter 22/7-2011). Vi støttet TV-aksjonen Vi støttet dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs. Vi støttet en markering mot vold i Syria. Vi har arbeidet med to drøftingsopplegg: Ett om frivillighet og ett om HEFs prinsipprogram / arbeidsprogram Vi har gjennomført en enkel spørreundersøkelse til vigsels- og gravferdstalerne i Oslo og Akershus.

7 Årsmelding Nyinnmeldinger Oslo Hele landet Medlemstall Antall medlemmer pr var Dette gir en økning fra forrige år på ca. 0,2 %. Gjennomsnittlig økning i HEF var på ca. 1,7 %. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 20,1 % av HEFs totale medlemsmasse på pr Strategiutvalg I 2011 nedsatte fylkeslaget et strategiutvalg, og inviterte alle våre medlemmer til å komme med forslag til hva Oslo fylkeslag skal jobbe med i tiden fremover. Utvalget avslutter sitt arbeid i disse dager, og vil presentere en rapport på fylkeslagets årsmøte 6. mars Det har ikke vært endringer i utvalgets mandat eller medlemmer i året som har gått. Mandat Human-Etisk Forbund (HEF), Oslo fylkeslag, har nedsatt et strategiutvalg. Noe av bakgrunnen er at det norske samfunnet de siste tiårene har gjennomgått store forandringer, ikke minst hva gjelder religiøst og kulturelt mangfold. Internasjonal humanisme, miljø- og solidaritetsarbeid har også en mer fremtredende plass i samfunnsdebatten nå enn før. Utvalget skal foreta en gjennomgang av Oslo fylkeslags arbeidsoppgaver, og gi konkrete anbefalinger om oppgaver og rolleforståelse i morgendagens samfunn. Rammen for arbeidet er ca. ett år, og arbeidet skal avsluttes med en rapport. Utvalget skal vurdere hvordan fylkeslaget kan jobbe til beste for forbundet og dets realisering av overordnede målsettinger. Følgende spørsmål legges til grunn: 1) Hvilke aktiviteter er Oslo fylkeslag forpliktet til å gjennomføre? 2) Hvilket handlingsrom har fylkeslaget for nye oppgaver og aktiviteter? 3) Hvilke særlige utfordringer står Oslos fylkeslag overfor som fylkeslag i hovedstaden? 4) Hva er det i tiden som krever nye svar fra fylkeslagets side? 5) Hva vil være oppgaver for fylkeslaget og hva tilligger sentralorganisasjonen? Referanser Regjeringens mandat for utredning av tros- og livssynspolitikk. Vedtekter for Human-Etisk Forbund, herunder fellesvedtekter for fylkeslag. Fortsetter på neste side w

8 8 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Human-Etisk Forbund - prinsipprogram og arbeidsprogram Human-Etisk Forbund plan for gjennomføring av arbeidsprogram Norsk humanistmanifest Inkluderingsutvalgets rapport av (NOU 2011:14). Utvalget skal rådføre seg med Human- Etisk Forbunds sentrale organisasjon og egne medlemmer. Utvalget bør også innhente råd fra andre relevante organisasjoner. Utvalgets medlemmer Lars-Petter Helgestad, utvalgsleder Mette Løvvig Nordhus, leder Oslo-styret Christian Grorud, nestleder Oslo-styret Sylo Taraku Lars Gule Ingrid Eide Carolyn Midsem Inger Marie Helle, kontorleder i Oslo fylkeslag, er utvalgets sekretær. Navnefester Det ble avholdt 35 seremonier i Oslo Rådhus, fordelt på seks helger i Navnefestene i juni måtte på kort varsel flyttes fra Oslo rådhus fordi Aung San Suu Kyi formelt skulle takke for tildelingen av Nobels fredspris, som hun fikk i 1991, 16. juni. Heldigvis var Gamle Logen ledig denne helgen, vi flyttet hele arrangementet dit. Det var totalt 667 navnebarn, som er en nedgang på 55 barn fra Av navnebarna var 357 av foreldrene medlemmer i HEF, mens 310 var ikkemedlemmer. Samarbeidet med alle aktører har fungert bra. Våre trofaste musikere; Vegard Johnsen og Helge Myhren har deltatt på alle seremoniene i år også. HUM-koret deltok på alle bortsett fra juni og august, hvor Eva Lunde var solist. Utvalget har vært stabilt. Det har vært avholdt to utvalgsmøter, hvor videreutvikling av programmet og seremonien alltid har hovedfokus. Talere på navnefester i 2012 Dato Taler 18. feb. Arne Skodvin 19. feb. Moa Myklebust 14. april Inger Leiner 15. april Ruth Vatvedt Fjeld 16. juni Moa Myklebust 17. juni Monica Hall 25. aug. Inger Leiner 26. aug. Yngvild Kvaale 13. okt. Rune Gerhardsen 14. okt. Petter Wallace 24. nov. Ruth Vatvedt Fjeld 25. nov. Tonje Hellstrøm

9 Årsmelding 2012 Konfirmasjon Kurs og kursledere 1146 Oslo-ungdommer, født i 1997, gjennomførte konfirmasjonskurs i Oslo fylkeslag arrangerte, i tillegg til kveldskurs, en vårleir. Det var andre gang Oslo sto for en leir. I tillegg arrangerte Akershus tre leirer. Alle leirtilbudene var åpne for ungdom fra begge fylker. Totalt ble det avviklet 72 kurs fordelt på 53 kursledere. 85 % av kurslederne i 2012 var medlemmer av forbundet. Alle de nye kurslederne gjennomgikk en grunnopplæring på høsten, ledet av fylkets instruktører. Et temaseminar i januar er obligatorisk for alle, og holdes for å øke kursledernes kvalifikasjoner innenfor temaer som tas opp på kursene. Temaer som ble tatt opp, var eksempelvis kritisk tenkning, relasjonsorientert ledelse og terror hva gjør det med oss?. Alle disse var plenumsopplegg. Det var også flere verksteder holdt av blant annet våre erfarne kursledere. Det ble avholdt to møter for kurslederne. De besto av litt faglig innhold, og en mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling. Utvalget ser disse møtene som bidrag i en generell kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som vi kan tilby en faglig-sosial møteplass. I tillegg var det et evalueringsmøte for kurslederne. Tilbakemeldinger fra kurslederne er viktig for utvalget i forholdt til planlegging av neste års opplegg. I 2012 økte vi antallet grupper som fikk være med på Rollespillet Refugee. Det 9 er et 24-timers spill i løpet av en helg om det å være flyktning. 21 grupper med konfirmanter (ca 350 konfirmanter totalt), deltok på Rollespillet Refugee. Seremoniene I 2012 ble det avviklet 13 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på tre helger. Konfirmasjonsutvalget er glad for det gode samarbeidet vi har både med administrasjon og personalet i Rådhuset. Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, HUM-koret, som sang ved 9 av de 13 seremoniene. Songlaget i BUL sang på de øvrige. De instrumentale innslagene ble ivaretatt av Juniorsymfonikerne, Christiania brassensemble og Vivaldiorkesteret. Hovedtalere ved seremoniene har vært: Eskil Pedersen, leder i AUF Martin Østerdal, generalsekretær i LNU Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog UiO Helene Kleppestø, leder i HU Lillian Hjorth, leder av Menneskerettighetsakademiet og medlem av HEFs hovedstyre Anne Katrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entrepenørskap Påmelding Oslo fylkeslags nettside forbedres hvert år for å kunne gi brukerne best mulig informasjon til en hver tid om gjeldende konfirmasjonstilbud. Fortsetter på neste side w

10 10 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Nytt i 2012 Nytt i Oslo i 2012 er en leir over fem dager, dette er også ønskelig å videreføre. Kulturkurs og filmkurs ble videreført i 2012, og er også videreført til 2013-sesongen. Filosofivarianten er videreført og er et svært populært tilbud. Dette ble økt fra to grupper i 2011 til fire grupper i Leiren som Oslo fylkeslag arrangerer har økt med to plasser, 32 deltagere totalt. Utvalget Utvalget har i 2012 bestått av: Einar Morten Lassesen (leder), Wenke Moe (frem til sommeren 2012), Jeannette Dahl, Anja Gil Spilling, Edle Daasvand, Jørn Karlsen og Anette Honnstad (fra høsten 2012) og Kim-Agathon Svarthol Blackhill (permisjon). Cecilie Opheim, som har sittet i utvalget i flere år, er ansatt i HEF og kan følgelig ikke ha tillitsverv, men som en av fylkets to kurslederinstruktører har hun deltatt med tale- og forslagsrett på utvalgsmøtene. Utvalget har avholdt åtte møter og ett arbeidsseminar (lørdag til søndag). Kari- Mette Klever har vært utvalgets sekretær frem til hun sluttet Ida Madeleen Moe er ny sekretær for utvalget fra desember Baard Borthner Thalberg fra Oslo, Terese Svenke og Tom Hetty Olsen fra Akershus. Terese Svenke gikk ut av utvalget sommeren 2012 og ble erstattet av Linda Hasle fra Akershus. Moa Myklebust fra Akershus er utvalgets sekretær. Vigselsarbeidet deles mellom hovedkontorets seremoniavdeling og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler. 88 par fikk Humanistisk vigsel i Oslo i 2012 (78 i 2011). Dette er en oppgang på ca. 13 %. Den prosentvise oppgangen i antall vigsler for hele landet fra 2011 (668) til 2012 (714) var 7 %. Samlinger og talekurs i 2012 Samling for vigslerne ble avholdt 14. mai med til sammen 20 vigslere til stede. HEFs landsomfattende brukerundersøkelse var hovedtema, og innleder var sertifisør og Buskerud-vigsler Knut Engeland. Konklusjonen var klar: Besvarelsene er overveldende positive! Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Sju vigslere deltok. Vigsel Vigselsutvalget er felles for Oslo og Akershus, og bestod i 2012 av: Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Vigslere Ved utgangen av 2012 har Oslo disse vigslerne: Baard Thalberg, Eirik Djønne, Eli Filseth, Elisabeth Vatne-Lund, Jakob Berg, Lars Rønn, Liv Sigrid Hagen, Monica Hall, Nina Tangstrøm, Pil Cappelen Smith, Rolf Solheim, Tonje Hellstrøm og Tormod Eng.

11 Årsmelding 2012 Alle våre vigslere er sertifisert i HEF og godkjent av fylkesmannen. Gravferd Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid i vårt felles gravferdsutvalg. Det består av Ingunn Solaas (leder) og Trond Thorseng fra Akershus og Ole Nielsen og Anne Drag Tidemand-Fossum fra Oslo. Utvalgssekretær var Kari-Mette Klever frem til 1. desember da Anne Brinch Skaara overtok. Utvalget organiserer samling og seminar for gravferdstalere i Oslo og Akershus. Gravferdsutvalget intervjuer nye talerkandidater og vurderer dem for videre kursing, og avholder egne grunnkurs over fem møter i oktober/november. HEF sentralt avholder to helgekurs i året for nye talerkandidater. I 2012 var det diskusjon mellom utvalget og seremoniavdelingen på hovedkontoret om rollefordeling i kursing og sertifisering av talere i framtida. Nasjonal kursing er mål i HEFs arbeidsprogram. Vårt utvalg frykter at kun helgekurs kan senke kvaliteten i forhold til deres opplegg. 26. april avholdt gravferdsutvalget samling med 26 talere til stede. Hovedtema var musikkens rolle i seremonier, med HUMkorets dirigent Per Arne Olsen som innleder. Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt 11 over to kvelder i august 2012 ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn. Seks gravferdstalere deltok. 22. og 23. september var det helgeseminar på Vettre med 27 deltakere. På programmet sto møte med et gravferdsbyrå, gruppediskusjoner om cases, HEFs brukerundersøkelse og barn og sorg. Gode tilbakemeldingar både på innhold og form på seminaret. 15 gravferdstalere i Oslo var aktive i 2012, av totalt 18 gravferdstalere. De hadde totalt 152 oppdrag, og varierte fra 52 til 1 oppdrag per taler. Talernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i seremonifylket. Omsorg Omsorgsutvalget bestemte i oktober 2012 å refundere til HEF sentralt cirka halvparten av bevilgningen på kroner som Oslo og Akershus fikk til videreutvikling av arbeidet. Det er i 2012 etablert en ny samtalegruppe for tidligere medlemmer av isolerte trossamfunn. Arbeidet for øvrig har vært videreført på et minimumsnivå. Omsorgsutvalget i Oslo og Akershus består av: Mette Lovvig Nordhus, Jan A. Hoff og Jan Olav Haugen. Kitty Larsgaard er utvalgets sekretær. Fortsetter på neste side w

12 12 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Gruppe for tidligere sektmedlemmer Gruppen for tidligere sektmedlemmer ledes av Ingun Steen. Samtaleprosjektet på Ullevål Oslo og Akershus fylkeslag har fire personer med i dette prosjektet. Samtalepartnerne betales av kommunen for oppdrag. Fylkeslagene har formidlet fire oppdrag til samtalepartnerne. Helgen november avholdt de etikkseminar på Vettre med 70 deltakere. Av disse var 26 fra Oslo. Hovedtema var Veien til et ansvarlig menneske. Konfirmasjonskursledere ble spesielt oppfordret til å delta pga. temaets relevans for deres arbeid, og HU ble kontaktet i planleggingen. Innledere var filosof Arne Johan Vetlesen, antropolog og konfirmasjonsinstruktør Rannveig Svendby og rettspsykolog Pål Grøndahl. Samtaler i Ullersmo fengsel Trond Øian, Kjellaug Myhre, Mette L. Nordhus og Jan Hoff har byttet på å ha samtalegruppe i fengslet ca. hver tredje uke. Støttegruppe for tidligere rusmisbrukere (LISA) Arild Knutsen leder gruppa for tidligere rusmisbrukere som møtes hver torsdag i Humanismens Hus. Regionalt etikkseminar Fylkeslagene i Akershus, Østfold og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid. Arbeidsgruppa bestod av Inge Anzjøn (leder) og Gunn Hedberg fra Østfold, Håkon Jarle Sveen og Ida M. Moe fra Oslo og Terese Svenke og Moa Myklebust (utvalgssekretær) fra Akershus. Åpne temamøter Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid. Temakveldkomitéen bestod av Sverre Landaas (leder), Thrond Berge Larsen, Ken Jones og Ida M. Moe fra Oslo og Jan G. Langfeldt, Tulpesh Patel, Eva Meyer og Moa Myklebust fra Akershus. Utvalget planlegger møter om HEFs kjernesaker og andre temaer som er aktuelle for våre medlemmer og sympatisører det være seg livssyn og politikk, vitenskap, kultur, filosofi og historie. Et formål er også å gjøre HEF bedre kjent blant folk og å bli nærmere knyttet til ulike faglige, politiske og andre miljøer. Oppmøtet er ofte på nær 80, men gikk noe ned en del møter om høsten. Oslo hadde ansvar for 10 av 19 møter. Se oversikt over møtene til høyre.

13 Årsmelding Åpne temamøter Svakheter og styrker i klimadebatten. Pål Prestrud, direktør Cicero Konspiranoia. Arnfinn Pettersen, medforfatter av boken av samme navn Solas utvikling og struktur Olav Kjeldseth-Moe, astrofysiker Human byutvikling. Audun Engh fra Naboskap Schizofreni og vold. Pål Hartvig, psykiater Habilitet. Guro Sletttemark, generalsekretær i Transparency International Norge Rasjonalitet og følelser. Gunn Hild Lem, skribent Hva er og hva gjør HAMU? Gunnar Olafsen, HAMU, og Levi Fragell Den arabiske våren ett år etter og Islams rolle Postdoktor ved HiAO Lars Gule Oljefondets etiske retningslinjer. Biologiprofessor Dag Hessen Romfolkets situasjon i dag. Ada Engebrigtsen, sosialantropolog og forsker ved NOVA Resiliens. Pedagog og forsker Ragnhild Bjørnebekk Grunnloven og kirkeforliket. Panel: Fagsjef i HEF Bente Sandvig, Hallgeir Langeland, SV, og Svein Harberg, Høyre Penga eller livet. Forfatter Sidsel Mørck Guns, germs, and steel. Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen Bistand til utviklingsland. Asbjørn Eidhammer, forfatter av Afrikas tid Hva former vår samarbeidsvilje? Professor Karine Nyborg ved Økonomisk Institutt Hjemmefrontens innsats Førsteamanuensis og leder for Norges Hjemmefrontmuseum Arnfinn Moland Exoplaneter og jakten på liv i Melkeveien. Øystein Elgarøy, astrofysiker..

14 14 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Oppfølgingskurs i nettdebatt motoffensiv etter 22. juli Hvilke erfaringer har vi høstet som aktive nettdebattanter i året som har gått? I 2011 etablerte vi en nettverksgruppe på Facebook. Hvordan har aktiviteten vært? I løpet av to oppfølgingskurskvelder presenterte Lars Gule nye spørsmål og nytt stoff om å debattere på internett: sentralt, men også grunnet sykdom i administrasjonen. Dette medførte at det ikke har vært noen aktivitet i Oslos HAMU-utvalg i Men fylket har fortsatt sin støtte til YHNs prosjekter i Nigeria, og har blitt holdt løpende orientert om arbeidet som gjøres der. Undrekvelder Torsdag 15.november (16 deltakere) Motoffensiv ett år etter: Om trusler kommentarer fra Yousef Assidiq Skal vi lete etter trusler på Internett? Skal vi anmelde? Erfaringer fra det siste året Hva vil vi med vår Facebook-gruppe? Kan den bli bedre, mer aktiv? Torsdag 22. november (13 deltakere) Om argumentasjon på Internett innledning ved Lars Gule Hva er argumentasjon? Saklighet og retorikk Nettetikette Kommentarer, erfaringer Fylkeslaget vil følge opp med flere kurs og samlinger hvis behovet melder seg. Undrekvelder var et nytt tilbud i 2012, arrangert av Oslo fylkeslag, og inspirert av DELTA-kursene for noen år siden. Tilbudet var til medlemmer i Oslo, men det var også noen påmeldte fra Akershus. Det var 12 påmeldte deltagere, og 8-10 personer deltok hver enkelt undrekveld. Fylkeslaget gjennomførte fem undrekvelder torsdager i oktober og november. Kurset var et initiativ fra medlem, filosof og konfirmasjonskursleder Anniken Fleisje. Hun ledet gruppa gjennom spørsmål om hverdagens små og store utfordringer. Undrekveldene hadde både et faglig og et sosialt aspekt, der humanisme i praksis ble satt fokus på. Undrekveldene hadde et oppslag i Humanus nr 4/2012 og blir videreført våren HAMU-aktiviteter Planene for det lokale HAMU-arbeidet for 2012 ble ikke gjennomført. Dels på grunn av uklare samarbeidsavtaler med HAMU Seniorgruppen Seniorutvalget hadde fire møter i Gro Barreng er fortsatt leder. Utvalget har arrangert følgende i år:

15 Årsmelding 2012 Sammen i Teater Seniorgruppen arrangerte to teaterbesøk i løpet av året., som begge ble fulltegnet med 35 deltakere. 22. mars var det Postkort fra Lillebjørn på Oslo Nye. 10. oktober så vi Evita på Det Norske Teatret. I forkant av forestillingen fikk vi en introduksjon til stykket av Evita Heidi Gjermundsen Broch. KulTur For første gang ble årets KulTur kansellert det var altfor få som meldte seg på turen til København. Byvandring 3. mai tok historieformidler Leif Gjerland en stor gruppe HEF ere med på vandring på Hovedøya. 42 personer deltok. Seniortreff Tirsdag 6. mars kåserte Finn Holden om Oslos byløkker, inkludert lunsj. 25 var tilstede. Torsdag 27. september fikk vi en omvisning i i Prins Christian Augusts Minde i Storgata i Oslo. Forsker og kriminolog Wenche Blomberg var vår guide. Dette tilbudet erstattet Seniortreff i Humanismens Hus høsten 2012 Spillkvelder 15 inn i lag og vinnerlaget fikk premie. Det var et sosialt tilbud, og vi informerte om kommende aktiviteter i fylkeslaget. Vi oppfordret også deltakerne til å fylle ut et spørreskjema der vi kunne få info om de hadde deltatt på tidligere arrangementer og om de ønsket å bli frivillige. Quizkveldene er ikke satt opp våren 2013, og kan med fordels slås sammen med spillkveldene. Aktivitetsutvalget har bestått av Carsten Hagness, Thomas M. Johanson, Ole Martin Moen og Mari-Marthe Apenæs, med Christoffer B. Larsen som sekretær. Også i 2012 arrangerte aktivitetsutvalget månedlige spillkvelder, med mellom 20 og 30 deltagere hver gang. Disse kveldene med brettspill, pizza og snacks samler medlemmer i alle aldre, og etterlyses på facebook hvis vi er for trege med å legge ut datoer for kveldene. Spillkveldene fikk et oppslag i Humanus i nr. 1/2012. Høsten 2012 ble det innledet et samarbeid med Humanistisk Ungdoms lokallag i Oslo, slik at de tar ansvaret for noen av kveldene. Quiz-kvelder Oslo fylkeslag arrangerte to quiz-kvelder torsdag 27. september og mandag 19. november. Formålet med kveldene var å ta i mot nye medlemmer. Quiz-kveldene hadde henholdsvis 12 og 8 deltagere og varte i ca. to timer. Deltakerne ble delt Solvervsmarkeringer Den tradisjonelle båtturen ved sommersolverv la ut på Oslofjorden fra Rådhusbrygga den 21. juni. I det fine Fortsetter på neste side w

16 16 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag været smakte det med reker og tilbehør, og quizen skapte engasjement blant de 83 deltagerne fra begge fylker. Alle tillitsvalgte og aktive i fylkeslaget var invitert til å delta gratis. For femte år på rad arrangerte aktivitetsutvalget stand i sentrum ved vintersolverv. For tredje gang stod vi på Stortings plass ( Dasslokket ). Vi delte ut mer enn 300 kopper gløgg og kaffe, og enda flere løpesedler. Som vanlig merket vi at mange som kom innom standen, var medlemmer som satte pris på at vi var synlig tilstede. Uansett fikk både medlemmer og ikke-medlemmer en positiv opplevelse med oss denne dagen. De som var interessert, fikk mer informasjon om oss. I tillegg til aktivitetsutvalget var standen bemannet av syv frivillige, av disse hadde de fleste blitt rekruttert på ett av høstens arrangementer (spillkvelder, undrekvelder eller quiz-kvelder). Standen ble, tradisjonen tro, avsluttet med at HUMkoret sang. Juletrefesten For annen gang hadde aktivitetsutvalget ansvar for juletrefesten. Den fant sted i møtesalen i Humanismens hus søndag 6. januar fra kl til Deltagerne fikk julekaker og brus, lotteri, trylleshow, pølser, taffelmusikk, klovn som laget ballongdyr, akkompagnert gang rundt juletreet og godtepose av nissen. Nytt av året var at Ole Morten Knudsen, mangeårig konfirmasjonskursleder som tidligere har underholdt for oss på frihetsaksjonsarrangementer, var både klovn og tryllekunstner. Vi fikk mange fornøyde tilbakemeldinger! Det var påmeldt 48 barn og 41 voksne. Dermed er antallet barn tilbake på 2009-nivået, etter en liten nedgang de siste årene. Hedersfjøla Åpent hus 17. mai Åpent hus på 17. mai er tradisjon i Oslo fylkeslag, i 2012 overtok aktivitetsutvalget arrangøransvaret mennesker var innom i åpningstiden mellom og Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger, både fra gamle kjente og de som var innom for første gang. Tre frivillige (utenfor aktivitetsutvalget) meldte seg til tjeneste, to av disse hadde ikke vært frivillige før, men deltatt på spillkvelder. Sigrid Strætkvern ble tildelt årets hedersfjøl. Hun er HUM-korist og tidligere leder av korutvalget. Sigrid har vært solist ved utallige konfirmasjonsseremonier i Rådhuset, og er en meget trofast og svært dyktig sopran ved praktisk talt alle korets opptredener. Vi takker Sigrid for en flott innsats, og ønsker henne lykke til videre!

17 Årsmelding 2012 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook Nettsidene Nettsidene våre er en av de viktigste kommunikasjonskanalene vi har til medlemmene våre og andre interesserte. I tillegg til de som kjenner oss og målrettet oppsøker sidene, når innholdet ut til de som får treff når de søker på nettet. Alle aktiviteter og tilbud legges fortløpende ut på sidene. Det legges også ut artikler om og lenker til aktuelle saker, og informasjon om arrangementer som har vært. Slik speiler sidene etter hvert hele bredden i fylkeslagets virksomhet. Seremonibrukerne våre henvises særlig konsekvent til nettsidene, og påmelding til navnefest og konfirmasjon samt forespørsel om vigsel foregår så godt som utelukkende der. Nyhetsbrev på e-post Ca. én gang i måneden sender vi ut nyhetsbrev til alle medlemmer som vi har e-postadresse til, og som ikke har reservert seg mot å motta denne type e-post. Per er dette ca mottagere, en økning på ca. 400 fra samme tid ifjor. Tilbakemeldinger viser at disse utsendelsene når og blir lagt merke til av endel medlemmer som ellers ikke er aktive hos oss. Nyhetsbrevene er således et viktig supplement til Humanus, nettsider og Facebook. 17 Facebook I mai 2012 gikk fylkeslaget over fra gruppe til side på Facebook var siden likt av snaut 300, omtrent det samme antallet som var i den gamle gruppen. Siden fungerer først og fremst som oppslagstavle for aktivitetene våre og annet vi vil informere om. Særlig aktivitetsutvalget oppretter events for sine aktiviteter der. Espen Urkegjerde og Mari-Marthe Apenæs i fylkesstyret har oppdatert facebooksiden sammen med administrasjonen. Humanus Fylkesbladet er felles med Akershus, og kom ut med fire nummer også i Opplaget på papir er drøyt , i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. Humanus annonserer kommende aktiviteter og rapporterer fra de som har vært, og løfter frem ulike sider av fylkeslagenes virksomhet. Fylkeslederne veksler på å skrive en leder til hvert nummer, og medlemsprofilene viser mangfoldet i medlemsmassen vår. Oslos representanter i redaksjonen har vært Tone Haugen Jensen, Tormod Eng og Christoffer B. Larsen (red.sekr.).

18 18 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag HUM-koret Medlemmer Koret har pr medlemmer. Antall nye medlemmer 4 og totalt sluttet 7 personer. Dirigent Korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig har i 2012 vært Per Arne Olsen. Der Per Arne har vært forhindret fra å møte opp på øvelse har medlemmer av koret trådt støttende til. Stine Lilletvedt Mørkved hadde direksjon på navnefestene høsten Korøvelser HUM-koret har hatt 24 øvelser våren 2012 og 18 øvelser på høsten 2012, totalt 42 ordinære øvelser. I sammenheng med Theodorakis og andre arrangementer har det også forekommet ekstraordinære gruppeøvelser og seminarer, blant annet på Høyskolen. Deltakelse på seremonier HUM-koret har deltatt på 20 humanistiske navnefester (4 helger), publikumsantall ca Koret har videre deltatt på to av Oslo Fylkeslags helger med Humanistisk konfirmasjon, publikumsantall mellom og gjennomførte vi et korseminar på Høyskolen i Oslo, sammen med Soskoret, med tema Theodorakis. I tillegg ble det arrangert 2 andre seminarer med samme tema i mars og i november. HUM-kortreff HUMla i Molde inviterte til Kortreff i Rosenes by. I tillegg til koselig middag og underholdning fra alle de fremmøtte HUM-korene (og invitasjon til Larvik i 2014) deltok vi på en busstur langs Atlanterhavsveien og en liten konsert ved Kulturhuset i Molde. Korverk Korverket som er bestilt av Lars Saabye Christensen og Ole Henrik Giørtz skulle opprinnelig stå ferdig i løpet av 2012, men har blitt noe utsatt. Theodorakis-konsert Sammen med Sosialistisk Kor, Lakis Karnesis, solister, gjestesangere og musikere fylte vi Oslo Konserthus med sang og glede til Theodorakis ære, to kvelder denne høsten. Konserten var en dundrende suksess og det er så langt rapportert et overskudd på nesten kroner. I etterkant har hele ensemblet blitt invitert til Hellas for å gjenta suksessen ved foten av Mont Olympus, sommeren Utvalgsmøter og andre møter KU har hatt 9 møter i 2012, derav 2 med MU. I tillegg har KU hatt fast representant på MU-møtene. Seminar Korets årlige, faste seminar siste helg i august ble ikke avholdt i år, isteden Andre opptredener I september deltok en rekke medlemmer på Kulturarrangementet Elvelangs, side som side med andre Oslo-kor. Natten var mørk og støyende, men vel gjennomført. En liten gruppe var også nede i Riga og sang i bryllupet til eks-korist Jostein.

19 Årsmelding 2012 Koret deltok på en boklansering for sangboka «Når nettene blir lange», i regi av Humanist Forlag. En liten gruppe reiste også ned til Arendal og sang i bryllupet til Frank og Tones datter. 19 Det årlige julebordet gikk av stabelen tirsdag , med koldtbord, underholdning og utdeling av årets jubelpriser. St. Hanshaugen har vært fast møtested hver tirsdag i sommerferien Ca. 20 kormedlemmer var med og sang på fylkeslagets stand på Dasslokket 21. desember, altså markering av Solsnu. HUMennene HUMennene hadde til sammen ca 35 øvelser i HUMennene har hatt mange oppdrag, både betalte og ubetalte i løpet av året. Komitéer Theodorakis-komiteen har gjort et massivt arbeid i Reisekomiteen gjorde et solid stykke arbeid for å plukke ut gode forslag til den planlagte korturen i 2013, men det ble senere avgjort at korturen 2013 blir lagt til Olympus-festivalen i Hellas. Rekrutteringskomiteen har hatt to møter og har bidratt til å skrive innhold til reklamemateriell til Humanus og plakater, utformet av Elisabeth Møllbach. Annet Årets sommeravslutning ble avholdt i god stemning på Signalen på Nesodden, tirsdag Samarbeid med Humanistisk Ungdom Oslo fylkeslags ungdomssatsning går tilbake til 2003, da det ble startet opp en ungdomsgruppe. Da Humanistisk Ungdom (HU) ble opprettet i 2007, ble Oslo lokallag av HU stiftet. I 2012 ble HUs andre lokallag i Oslo stiftet: Et studentlag på Blindern. Fylkeslaget etterstreber å ha løpende og god kontakt med ungdommen, og å samarbeide og hjelpe til der det er naturlig. HU-medlemmer får som regel rabatterte deltageravgifter på fylkeslagets arrangementer, og HUs aktiviteter gis alltid plass når fylkeslaget annonserer sine egne tilbud. I 2012 bidro også fylkeslaget med økonomisk støtte til HUs aktiviteter. Koret har fått mye reklame igjennom egenproduserte oppslag i Humanus.

20 20 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Driftsregnskap 2012 Driftsinntekter Note Regnskap 2012 Budsjett 2012 Regnskap 2011 Bidrag fra HEF Offentlig tilskudd Varesalg Inngangspenger Seremonigebyr Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varer innkjøpt for salg Lønn/honorarer Lokaler Vedlikehold maskiner Trykking Kontorhold Telefon/porto Reise PR/annonser Andre kostnader Inventar/maskiner Sum driftskostnader Årets resultat

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang! Nr 2 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per 31.12.14. Lokallaget deler kontorlokaler med

Detaljer

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex Nr 1 2009 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Heading Ingress Tekst og Foto: Om HAMU Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 Mange fra Østfold deltok på World Humanist Congress i Oxford i august. Det største trekkplasteret var professor Richard Dawkins, britisk evolusjonsteoretiker

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013

ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 ASKER SKOLEKORPS Årsrapport 2013 INNHOLD: 1. ASKER SKOLEKORPS 2013 2 2. STYRET 5 3. MUSIKKUTVALGET 8 4. ARRANGEMENTSUTVALGET 11 5. DUGNADSUTVALGET 12 6. MATERIELLUTVALGET 15 7. REGNSKAP 2013 16 8. BUDSJETT

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 1. Innledning til Årsmelding 2013. 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 Stokka: 30. mars 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Tema 4 1. Innledning til Årsmelding 2013 5 2. Ansatte, råd og utvalg 2013 5 Menighetsrådet 6 Menighetens ansatte 6 Utvalg oppnevnt av menighetsrådet 8 Menighetens

Detaljer

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7

Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 Innholdsfortegnelse Menighetens årsmelding s. 5 Menighetens underutvalg s. 7 A. Lovpålagte utvalg: 1. Samarbeidsutvalget for Barnehagen s. 7 2. Eiendomsutvalget s. 8 B. Utvalg oppnevnt av Menighetsrådet

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND

ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND ÅRSMELDING 2011 KREFTOMSORG ROGALAND INNHOLDSFORTEGNELSE Foto: Signe-Christine Urdal INNLEDNING 4 VÅRE ANSATTE 4 STYRET 4 GIVERGLEDE / ØKONOMI 5 PRIMÆRE OPPGAVER 5 HANNA BAARDSEN 6 HJERTEVARME 7 INNEN

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer

ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer FS06I.fri(07) ÅRSMELDING 2006 for Frivillighetssentralen i Lillehammer INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Overordnet hovedmålsetning for Frivillighetssentralen... 1 2. Hovedmål for året 2006... 1 3. Virksomheten

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer