Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen."

Transkript

1 Årsmelding 2010 Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen Oslo fylkeslag

2

3 ÅRSMELDING 2010 for Oslo fylkeslag

4

5 Årsmelding 2010 Innhold Innholdsfortegnelse 5 Organisasjon, styrets årsmelding 6 Hedersfjøla 7 Nettsidene, e-postliste og Facebook 7 Navnefester 8 Konfirmasjon 9 Vigsel 10 Gravferd 11 Omsorg 12 Humanus 12 Temamøtene 13 Regionalt etikkseminar 16 Seniorgruppen 16 Solvervsmarkeringer mai 17 Aktivitetsutvalget 17 Juletrefesten 17 HUM-koret 18 Samarbeid med Humanistisk Ungdom 19 Driftsregnskap 20 Balanse 22 Revisjonsberetning 24 Utvalg, komitéer og ansatte 26

6 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Årsmelding 2010 for Oslo fylkeslag Styret Styret i Oslo fylkeslag har etter årsmøtet i 2010 vært: Styreleder Nestleder Økonomileder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Mette Løvvig Nordhus Christian Grorud Kjersti Bakken Kjetil Hermansen Pia Gjesme Holm (trakk seg i perioden) Solbjørg Mikkelsen Chalak Kaveh 1. vara Carolyn Midsem 2. vara Carsten Hagness 3. vara Tormod Eng 4. vara Øystein Elgarøy Revisor MIRA AS ved statsautorisert revisor Lars Ole Spitalen. Valgkomité Cathinka By Hans Petter Taugbøl Kragset Bjørn Borgund Einar Morten Lassesen Runar Molstad Landsmøtedelegater Delegater til Human-Etisk Forbunds Landsmøte på Thon Hotel Arena, Lillestrøm i 2010 var: Kjersti Bakken Bjørn Borgund Øystein Elgarøy Tormod Eng Christian Grorud Kjetil Hermansen Ronnie Johanson Hans Petter Taugbøl Kragset Einar Morten Lassesen Runar Molstad Mette Løvvig Nordhus Ida Keihl Olsen Carsten Hagness (vara) Medlemstall Antall medlemmer pr var Dette gir en økning fra forrige år på ca. 1,5 %. Gjennomsnittlig økning i HEF var på ca.2,0 %. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 20,8 % av HEFs totale medlemsmasse på pr Nyinnmeldinger Oslo Hele landet

7 Årsmelding 2010 Styrets arbeid Styret har hatt 12 styremøter, 1 styreseminar og 1 debattmøte om humanisme, etikk og miljø i Alle henvendelser som har vært rettet til Oslo fylkeslag ved styret, har vært behandlet som sak i styret. Fylkeslagene i Oslo og Akershus fortsetter samarbeidet, og har fellesutvalg på disse områdene: Gravferd, omsorg, vigsel, etikkseminar, temamøter og medlemsblad. Oslo fylkeslag har nedsatt 1 nytt utvalg, HAMU- utvalget, i De viktigste sakene til behandling i 2010: - Handlingsplaner for Human- Etisk Forbund Aktiv dødshjelp: Spørreundersøkelse og rapport - Støtte til Young Humanistas Network- Nigeria i kampen mot hekseri (HAMUutvalg) - Omsorg: Livssynssamtaleprosjekt - Humanisme, etikk og miljø - Forberedelser til IHEUs Verdenskongress 2011 Nettsidene, e-postliste og Facebook Hjemmesidene våre er publikums hovedkilde for informasjon om og påmeldinger til navnefest, konfirmasjon og vigsel. Vi legger også ut våre andre aktiviteter på sidene. Alle ansatte overvåker og oppdaterer de sidene de har ansvar for på vegne av styret og utvalgene. I løpet av året har vi trappet ned bruk av en e-postliste som interesserte aktivt har meldt seg på, og trappet opp utsending av e-post til alle medlemmer (dvs. alle som medlemsregisteret har adressene til). Noen få svarer at de ønsker å reservere seg mot slike utsendelser, dette respekteres, og håndteres av medlemsregisteret. Fylkeslaget har også en gruppe på Facebook hadde gruppen drøyt 250 medlemmer, en økning på 150 % fra ifjor. Hedersfjøla Siri Hem Bjurstedt ble tildelt årets hedersfjøl. Siri har vært medlem av konfirmasjonsutvalget, seremonileder i Rådhuset og temakursleder i mange år. Hun har også hatt ulike posisjoner i Oslostyret.

8 Navnefester Det ble avholdt 36 seremonier i Oslo Rådhus, fordelt på 6 helger i Det var totalt 695 navnebarn, som er en oppgang på 64 barn fra Av navnebarna var 396 av foreldrene medlemmer i HEF, mens 299 var ikke-medlemmer. Samarbeidet med alle aktører har fungert bra. Våre trofaste musikere; Vegard Johnsen og Helge Myhren har deltatt på alle seremoniene i år også. HUM-koret deltok på alle bortsett fra juni og august, hvor Kammerkoret NOVA sang. Utvalget har fått ny leder, Anne Marie Søraas, og et nytt medlem; Tulla Grip. Det har vært avholdt 3 utvalgsmøter, hvor videreutvikling av programmet og seremonien alltid har hovedfokus. Talere på navnefestene i februar Ruth V. Fjeld 28. februar Tonje Hellstrøm 10. april Rune Gerhardsen 11. april Tove Beate Pedersen 12. juni Arne Skodvin 13. juni Lars Gunnar Lingås 21.august Inger Leiner 22. august Bente Sandvig 9. oktober Børre Austmann 10. oktober Monica Hall 27. november Tonje Hellstrøm 28. november Ruth V. Fjeld Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Utvikling i antall navnebarn År Økning/ nedgang ,7 % ,2 % ,1 % ,4 % ,4 % ,2 % ,2 % ,7 % ,8 % ,6 % ,1 % ,8 % ,3 % ,9 % ,4 % ,3 % ,5 % ,2 % ,6 % ,8 % ,7 % 36 Navnebarn Seremonier

9 Årsmelding 2010 Konfirmasjon Kurs og kursledere 968 Oslo-ungdommer, født i 1995, startet på våre konfirmasjonskurs våren I tillegg deltok 120 på konfirmasjonsleire i regi av Akershus fylkeslag, som var åpne for konfirmanter fra begge fylker. Totalt ble det avviklet 68 kurs fordelt på 62 kursledere. Alle de nye kurslederne gjennomgikk en grunnopplæring på høsten, ledet av fylkets instruktører. Et temaseminar i januar er obligatorisk for alle, og holdes for å øke kursledernes kvalifikasjoner innenfor temaer som tas opp på kursene. Noen av temaene som ble tatt opp i 2010 var: Kulturforståelse, Ungdom og språk og en del work-shops. Flere av disse ble holdt av våre erfarne kursledere. Arbeidet i konfliktrådet ble presentert av en av deres meglere/ rådgivere og menneskerettigheter ved Lillian Hjorth. I 2010 kunne vi også sende en del kursgrupper ut på rollespillet Refugee et weekend-opplegg som inneholder et 24 timers spill om det å være flyktning. Det er ønskelig å utvide dette tilbudet og det skjer en opptrapping i Seremoniene I 2010 ble det avviklet 13 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på tre helger. Konfirmasjonsutvalget er glad for det gode samarbeidet vi har både med administrasjon og personalet i Rådhuset. Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, HUM-koret, som sang ved 8 seremonier. Koret Canticum sto for korinnslagene på de øvrige 5. De instrumentale innslagene under årets seremonier ble ivaretatt av Juniorsymfonikerne, Christiania brassensemble og Vivaldi-orkesteret. Hovedtalere ved seremoniene har vært: - Håvard Tjora, kjent som superlæreren fra TVprogrammet Blanke ark - Heikki Holmås - stortingsrepresentant - Tora Aasland minister for høyere utdanning og forskning - Knut Nærum kjent fra Nytt på nytt - Petter Eide generalsekretær i Norsk folkehjelp - Lars Petter Helgestad nylig avgått leder i HU Påmelding Oslo fylkeslags nettsider forbedres hvert år for å kunne gi brukerne best mulig informasjon til en hver tid. Det gjør at vi får vesentlig mindre telefoner. Fortsatt kan informasjonen forbedres. Konfirmasjon videre 19,7 % av Oslos ungdommer valgte Humanistisk konfirmasjon i 2010, en liten økning fra I mange år var ± 30 % av konfirmantene barn av medlemmer i forbundet. I 2010 var det 21 % med meldlemstilbhørighet. Nytt i 2010 Christoffer Bekeng Larsen, som er ansatt i 50 % stilling både i Oslo og Akershus, gikk fra sommeren av litt inn i arbeidet på konfirmasjonssiden og har vært en pådriver i forhold til nye aktiviteter som skal realiseres/er tenkt realisert i Fortsetter på neste side w

10 10 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Utvalget Utvalget har i 2010 bestått av: Einar Morten Lassesen (leder), Wenke Moe, Jeannette Dahl, Anja Gil Spilling og Einar Borgund og fra sommeren 2010 Kim-Agathon Svarthol Blackhill. Cecilie Opheim, som har sittet i utvalget i flere år, ble i februar ansatt i HEF og kan følgelig ikke ha tillitsverv, men som en av fylkets to kurslederinstruktører har hun møte- og forslagsrett i utvalget. Utvalget har avholdt 7 møter og et arbeidsseminar (lørdag til søndag). Kari- Mette Klever har vært utvalgets sekretær. vigsler for hele landet fra 2009 til 2010 er 1,6. Oslo hadde en nedgang på 0,97 % og Akershus en økning på 4,55 %. Vigselsarbeidet deles for øvrig mellom hovedkontorets seremonigruppe og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler. Samlinger og talekurs Vigslersamling ble gjennomført i mai og november med innledning, diskusjon og utveksling av erfaring og ideer. Henholdsvis 8 og 11 deltakere fra Oslo. Talekurs ble avholdt i februar og september, hver med 2 deltakere fra Oslo. Vigsel Vigselsutvalget er felles for Oslo og Akershus og besto i 2010 av: Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Maja Treider Neraas (1. halvår) fra Oslo, samt Terese Svenke og Roar Nordberg fra Akershus. Utvalget følger opp vigslerne ved å tilby kurs og samlinger. Moa Myklebust fra Akershus er utvalgets sekretær. Oslo-vigslere viet 103 par (104 i 2009) og Akershus-vigslere 92 par (88 i 2009) i 2010 til sammen 195 par (192 i 2009). I disse tallene inngår likekjønnede par med henholdsvis 4 par fra Oslo og 2 par fra Akershus. Prosentvis nedgang i antall Vigslere Ved utgangen av 2010 har Oslo disse vigslerne: Bernt D. Hagtvedt, Bjørn Borgund, Baard Thalberg, Eli Filseth, Elisabeth Vatne-Lund, Gjertrud Lian, Jakob Berg, Jan-Erik Næss, Karianne Skåre, Lars Rønn, Liv Sigrid Hagen, Maja Treider Neeraas, Monica Hall, Pia Gjesme Holm, Pil Cappelen Smith, Rolf Solheim, Tonje Hellstrøm og Tormod Eng. Alle våre vigslere er sertifisert i HEF og godkjent av fylkesmannen. Stand under Skeive dager Som ifjor hadde fylkeslaget etter initiativ fra vigselsutvalget stand under Skeive dager. I år var det stand én dag.

11 Årsmelding 2010 Gravferd Utvalget har i perioden bestått av Ole Nielsen (leder til juni), Ingunn Solaas (leder fra juni), Ragnhild Bugge og Trond Thorseng. Utvalgets sekretær har vært Kari-Mette Klever. Utvalget har hatt fire møter og hyppig telefonisk og elektronisk kontakt medlemmene i mellom og med sekretæren. Det var også et uformelt møte i forbindelse med den årige julemiddagen. Utvalget har i 2010 vært opptatt av at det fra hovedkontorets side har blitt informert om at det arbeides med å iverksette en sertifiseringsordning for gravferdstalere (slik som det er for vigslere). Utvalget ønsker å bli orientert og få uttale seg i sakens anledning. Det er talere fra Oslo og Akershus som gjennomfører flest gravferdsoppdrag i landet (ca. 50 %). Våre talere har bistått ved 141 gravferder i Oslo og 89 Akershus i 2010, en liten nedgang for begge fylker. Vi bruker hverandres talere mer om hverandre enn tidligere, men må av og til også søke hjelp fra andre fylker. Behovet for nye talere er stort. Oslo har 26 talere, Akershus har 14. Det er stor variasjon når det gjelder antall oppdrag den enkelte påtar seg. Fem personer deltok på kurs i oktober/ november 2010, alle fra Oslo. Det er planlagt kurs på samme tid høsten I april ble det holdt et kveldsmøte for alle talere hvor en av våre talere, Arne Skodvin, filosoferte rundt begrepet humanisme og evighet. I september ble det arrangert et seminar for alle talerne, (lørdag til søndag) med 26 deltakere. Hanne Riege, som underviser teaterstudenter, ledet en sesjon om talefremføring. Filosof og forfatter Morten Fastvold snakket engasjert rundt temaet Åndelighet - mer enn englesvermeri og religiøst tåkeprat? mye basert på en artikkel han tidligere hadde skrevet til FriTanke. Morten Fastvold holdt også et innlegg om Et humanistisk perspektiv på sorg og krise. Ellers var det erfaringsutveksling generelt og rundt oppdrag som er tyngre enn andre. Nytt i 2010 Representanter fra gravferdsutvalget ønsket å komme på et styremøte i de to fylkeslagene for å fortelle om arbeid med gravferd. Ingunn Solaas og Ole Nielsen deltok på et Akershus-styremøte, Ragnhild Bugge og Ole Nielsen deltok på et Oslostyremøte. Dette har ført til at begge styrene har oppnevnt en person som skal være kontaktperson for utvalget i forhold til styret. Kontaktpersonene er Christian Grorud (Oslo) og Bjørn K. Haugen (Akershus), begge nestledere i styret. De to styrerepresentantene deltok på deler av seminaret i september.

12 12 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Omsorg Omsorgsarbeidet i Oslo og Akershus drives gjennom et fellesutvalg. Aktiviteten på omsorgsfeltet har vært preget av usikkerhet om hva HEFs omsorgsarbeid skal være. De to fylkene vedtok i løpet av året at vi ikke skal ha en egen kriseberedskapsgruppe, men at vår kriseberedskap skal bestå av de støttepersoner som deltar på annet omsorgsarbeid. Nye medlemmer til utvalget kom inn, og skal bestå av to tillitsvalgte fra hvert fylkeslag, samt to sekretærer. Utvalget har hatt fire møter i løpet av året, hvor den videre driften av omsorgsarbeidet har vært diskutert. Et stort fellesmøte for tidligere aktive og nye interesserte ble avholdt i mars, hvor man diskuterte hvordan arbeidet på dette feltet kan videreføres i våre to fylker. I september ble det avholdt et todagers seminar med 17 deltakere, med fokus på det humanistiske perspektivet på sorg og krise. Utvalget er opptatt av å kvalitetssikre alle aktører på omsorgsfeltet i regi av HEF. Det planlegges derfor et grunnkurs våren i 2011, samt kontinuerlig oppfølging av de som melder seg som støttepersoner. Det har vært 6 oppdrag til personer som har hatt ønske om individuelle samtaler i år. Det har vært noen forespørsler om sorggrupper/selvhjelpsgrupper, som vi har måttet henvise videre til Fransiskushjelpen. Følgende grupper har vært aktive i løpet av 2010: Samtalegruppe på Ullersmo fengsel Gruppen er stabil og møtes hver 14. dag, ledes av to av våre støttepersoner. Støttegruppe for tidligere rusmisbrukere (LISA) Gruppen har møttes jevnlig hver torsdag i Humanismens hus til diverse aktiviteter. Gruppen ledes av Arild Knutsen og har hatt et varierende antall deltakere gjennom året. Arild Knutsen ble kåret til Årets osloborger 2009 av Aftenposten for sitt arbeid for Oslos rusmisbrukere og andre av samfunnets utstøtte. Humanus Fylkesbladet er felles med Akershus, og kom ut med fire nummer også i Opplaget på papir er ca , i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. I tillegg til å annonsere kommende aktiviteter og rapportere fra de som har vært, er lederen, medlemsprofilen og Hedensk hark faste spalter. I 2010 fulgte Inger Marie Helle opp fjorårets artikkelserie om eugenikk med en serie om eutanasi. Redaksjonsutvalget har møttes før hver utgivelse. Oslos representanter har vært Tone Haugen Jensen, Odd Børresen og Christoffer B. Larsen (red.sekr.).

13 Årsmelding 2010 Temamøtene Utvalget som arrangerer åpne møter i Humanismens Hus er et felles utvalg med Akershus. Sverre Landaas har overtatt ledervervet og Chalak Kaveh har kommet inn som nytt medlem. Følgende møter ble arrangert i 2010: Våren januar Filosofisk kafè Med vår husfilosof Kaja Melsom som livgiver til samtalen. 27. januar Forskningsetikk i historisk lys Illustrert foredrag ved Matthias Kaiser, filosof og sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Historisk har forholdet mellom etikk og forskning vært motsetningsfylt, fra Dr. Josef Mengele og Werner von Braun, og er det fortsatt - via sauen Dolly til grunnvannet under Oslo Lufthavn og oppdrettslaks - for å nevne noe! Men forskningen er ikke lenger fri fra samfunnets etiske vurdering. 3. februar Fra statlig til liberal eugenikk? Forskjeller og utfordringer Inger Marie Helle, idéhistoriker og ansatt i Oslo fylkeslag, ser på mellomkrigstidens steriliseringslover i lys av sosialistisk og protestantisk eugenikk. Positiv eugenikk gikk ut på å fremme forplantningen av de antatt beste samfunnsmedlemmene, negativ eugenikk var et forsøk på å hindre de såkalte mindreverdige i å sette barn til verden februar Humanisters kamp mot hekseforfølgelse I mange steder i verden i dag er det en økning i troen på hekser. I Nigeria har dette medført drap og grove overgrep på små barn, som biskoper og andre hevder er besatt av hekser. YHN, Young Humanists Network i Nigeria, er en ung Humanistorganisasjon som har startet en kampanje mot disse hekseforfølgelsene av barn. Yemi Johnson fra YHN ga oss et innblikk i deres kamp mot disse ekstreme overgrepene på grunnleggende rettigheter. 17. februar En human narkotikapolitikk Arild Knutsen i samtale med Kaja Melsom, rådgiver i Human-Etisk Forbund. Knutsen har frontet de narkomanes sak i en årrekke, og ble før jul kåret til Årets Oslo-borger av Aftenpostens lesere for sin innsats for en human narkotikapolitikk. Han er leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, som blant annet går inn for legalisering av narkotikabruk, og leder en samtalegruppe i Human-Etisk Forbund for tidligere rusavhengige. 24. februar Monarken mot folket Professor Trond Nordby tok i sitt foredrag utgangspunkt i at Stortinget under drøftingen av nytt grunnlovsforslag om organiseringen av forholdet stat-kirke satte folkesuverenitetsprinsippet, som har stått fast like siden 1814, til side. Fortsetter på neste side w

14 14 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag 10. mars Økofilosofi om opprinnelsen og aktualiteten Foredrag ved tindebestigeren, naturfilosofen og veilederen i friluftsliv Nils Faarlund. Han startet i 1967 Norges Høgfjellskole for å vinne venner for fri natur. Med sammenføyningen av naturvitenskapen økologi og Spinozainspirert filosofi som nytt tankemønster, begynte bestrebelsene på å skape en naturvennlig levemåte. høsten Levi Fragells memoarer er en fortelling om et liv som har rommet store kontraster. 29. september Mobbing - vårt ansvar I februar ga Humanist Forlag ut boken Fordi jeg fortjener det - en bok om mobbing, håp og ansvar. Boken var et resultat av at Kristin Oudmayer, en samfunnsengasjert blogger, hadde samlet inn over 200 historier om mobbing. 17. mars Bjørnson: Provokatør og kunstner før landsfader I Bjørnson-året 2010 tok vi får oss dikteren i huset der han og fetteren Rikard Nordraak har bodd! Innleder var litteraturviter Arnfinn Åslund, nyslått doktor med avhandlingen Litteraturens land. Litterær nasjonalitet hos Bjørnson mars Islam og integrering Europeisk innvandrings- og integreringsdebatt er preget av stereotype fremstillinger av muslimer. Muslimen blir gjerne fremstilt enten som en stakkar, lavest på samfunnets rangstige, eller som en trussel mot det europeiske samfunn. Men hva sier forskningen, spurte vi religionshistoriker Cora Alexa Døving. Høsten september Vi som elsket Jesus Dette er tittelen på en bok om og av Levi Fragell, som Humanist Forlag ga ut 6. oktober Overforbruk av utdanning Holder vi for mange ungdommer på skolebenken i for mange år? Mye tyder på at det er på jobben vi blir fagfolk, og ikke bare i praktiske yrker. Er skoleveien den beste veien til et samfunn med mindre ulikhet? Dette er spørsmål professor Ottar Brox stilte i sin innledning. 20. oktober Verneplikten ved et veiskille: Etiske problemstillinger i dagens Forsvar Den historiske norske modellen med Forsvaret som et oppbud av alle våpenføre menn utfordres i vår tid av en rekke gjensidig forsterkende utviklingstrekk, som alle peker i en annen retning. General og tidligere forsvarssjef Sverre Diesen stilte spørsmålstegn ved om valget av forsvarsmodell skal være et slags normativt verdispørsmål, eller om det skal følge av en nøktern analyse av teknologiutvikling, kostnadsutvikling og andre faktorer.

15 Årsmelding oktober Kritisk tenkning Kritisk tenkning handler om å bruke fornuften på en selvstendig og undersøkende måte, om å kunne holde fast ved en tanke og undersøke den med hensyn til holdbarhet og konsekvenser. Forfatterne Øystein Elgarøy, astrofysiker og Bjørn Are Davidsen, sivilingeniør er begge er skeptikere, men med ulikt livssyn. 3. november Sensur av internett Bruk av internett har hatt en eksplosiv økning, også i fattige land. Fra en åpen og nærmest anarkistisk begynnelse er det etter hvert kommet mange påbud om reguleringer og kontroll av så vel leverandører som brukere. Elisabeth Staksrud har arbeidet med disse problemstillingene både gjennom EUprosjekter og ut fra ulike vinklinger i Norge. 10. november De siste dagers hellige Torgrim Eggens siste roman heter Jern, og handler om tidens søken innen religion, konspirasjonsteorier og annet vi mennesker bruker for å skape orden i tilværelsen. I samtale med Human-Etisk Forbunds rådgiver Didrik Søderlind innledet de to til debatt om slike tendenser i dagens samfunn. 15 Taraku, kom til Norge som asylsøker fra Kosovo i Han har selv opplevd utfordringer knyttet til asylinstituttet og integreringen. Taraku brenner for at man gjennom tilpasning og inkludering skaper en felles, norsk borgeridentitet. Utvidet temamøte om humanisme, etikk og miljø Styret i Oslo fylkeslag ønsket å sette fokus på HEFS forhold til dagens miljø/ klimadebatt. De arrangerte og ledet møtet onsdag 13. oktober om humanisme, etikk og miljø. Human-Etisk Forbund (HEF)ønsker en mer rettferdig fordeling av jordens ressurser. Hvilke følger bør dette ha for forbundets daglige virksomhet f.eks. i saker som gjelder de store miljøutfordringene? Med utgangspunkt i klimaspørsmålet inviterte vi tre innledere til å gi sitt syn på dette; Øystein Dahle har i en årrekke arbeidet med klimaspørsmål og miljøsaker. Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. Dr.polit. Berit Skorstad er førsteamanuensis ved høgskolen i Bodø, og arbeider bl.a. med miljøpolitikk og sosiologisk teori. HEFs generalsekretær, Kristin Mile, ga en oversikt over miljøspørsmålets plass i HEF i dag. 17. november Dilemmaer i norsk asyl- og integreringspolitikk Konstituert generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), Sylo

16 16 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Regionalt etikkseminar Helgen oktober var 49 humanister samlet til etikkseminar på Thon hotell Vettre i Asker. Det var 18. gang at Oslo, Akershus og Østfold fylkeslag hadde gått sammen om å arrangere regionalt etikkseminar. Natur og kultur var hovedtemaet som arbeidsgruppa valgte for årets seminar. Lørdag: Per Andersen, nevrobiolog og verdensberømt hjerneforsker: Hjernen min fikk meg til å gjøre det. Jørgen Lorentzen, kjønnsforsker: Kjønn og endring. Søndag: Vibeke Kennair Ottesen, kriminolog og drapsforsker: Er ondskap en del av menneskets natur? Lørdag kveld møtte vi Reidun Campbell, leder av Foreningen for transpersoner, og Marion Arntzen, en av lederne ved Stensveen ressurssenter, begge bidragsytere til serien Jentene på Toten. Sammen holdt de et tankevekkende billedkåseri: Mangfold og likeverd. Alle innlederne leverte gode og engasjerende bidrag. Omtaler av seminaret har stått i Fri Tanke, Humanøst og Humanus. Seniorgruppen Seniorutvalget hadde fire møter i Gro Barreng har overtatt ledervervet, og Turid Skaar og Kjertsi Bakken har kommet inn i utvalget. Utvalget har arrangert følgende i år: Sammen i Teater Seniorgruppen arrangerte to teaterbesøk i løpet av året, som begge ble fulltegnet med 35 deltakere. 12. januar var vi på Nationaltheateret og så Bergmanns Fanny og Alexander, med en interessant innledning av regissør Kjetil Bang Hansen. 9. november så vi Trollbyen på Oslo Nye. Da holdt forfatter Karsten Alnæs et spennende foredrag om boken og stykket først. KulTur Årets tur gikk til Helsinki mai. Interessen var som vanlig stor, og 35 deltakere fikk gleden av kyndig guiding under ledelse av Finn Holden og Karin Bjerke. Detaljert program stod i Humanus nr 4/2009. Byvandring 7. oktober tok historieformidler Leif Gjerland en stor gruppe HEF ere med på en vandring i gamle Christiania. Vi startet med suppe i Humanismens hus, noe som også var populært. Seniorkafé Grunnet liten oppslutning om dette tilbudet i 2009, ble det ikke avholdt seniorcafeer i 2010.

17 Årsmelding 2010 Solvervsmarkeringer Aktivitetsutvalget 17 Feiring av sommersolverv var lagt til søndag 20. juni om bord på SS Johanna. Vi hygget oss om bord med reker og godt drikke. Været var praktfullt, og 98 medlemmer deltok, hvorav 39 var tillitsvalgte. Alle tillitsvalgte og aktive i fylkeslaget var invitert til å delta gratis. Den 21. desember var det tredje gang aktivitetsutvalget arrangerte vintersolverv med stand. 56 liter gløgg ble delt ut i teltet på Stortings plass ( Dasslokket ). Tradisjonen tro var det bikkjekaldt, likevel var mange innom, og det var god stemning i teltet. Mens barna laget lys av stearin eller bivoks, kunne de voksne høre HUM-korets vakre toner i vinterkvelden. Vår egen kapasitet på julens egentlige mening, Knut A. Berg, kåserte, før vi trakk vinnerne av solvervs-quizen. Denne kvelden ble mange minnet om at midtvintersfesten vår er noe større enn én enkelt religions markering. 17. mai Oslo fylkeslag, under ledelse av Anne Marie Søraas, holdt igjen åpent hus i Humanismens Hus kl Det var anledning til å kjøpe kaffe, te, mineralvann, kake, pølse eller lapskaus. Arrangementet er blitt et populært møtested for våre medlemmer, og det var mange innom. Foruten vintersolvervsmarkeringen har utvalget arrangert brettspillkvelder med jakkemerkeverksteder på Humanismens hus. Dette lavterskeltilbudet til alle som vil bli kjent med andre humanister, har hatt deltagere hver gang. I tillegg har utvalget jobbet mye med to innspill til hovedkontoret: En aksjon under Alternativmessen som ledd i kritisk tenkning-kampanjen, og humanisttogtur over fjellet (til Bergen) i forbindelse med verdenskongressen Utvalget har bestått av Carsten Hagness, Thomas M. Johanson, Ole Martin Moen og Mari-Marthe Apenæs, med Christoffer B. Larsen som sekretær. Juletrefesten Søndag 2. januar ble Humanismens Hus igjen fylt av barnelatter, da årets juletrefest gikk av stabelen. 37 barn og 40 voksne danset rundt juletreet og sang så det ljomet på loftet. Leder for juletrefesten, Jorun Thorsen, ledet hele arrangement på en utmerket måte, sammen med gode medhjelpere. Chriss Chrisell gledet alle med sine tryllerier og pianist Knut Løken bidro med musikken. Vår egen humanistjulenisse delte ut juleposene til stor jubel. Utlodningen innbrakte kr ,-, som ble overført HAMU.

18 18 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag HUM-koret Medlemmer Koret har pr aktive medlemmer inklusiv dirigent. Av disse er 9 medlemmer i permisjon. Stemmefordeling: 19 sopraner (hvorav 6 i permisjon), 16 alter (1 i permisjon), 10 tenorer (ingen i permisjon) og 12 basser (2 i permisjon). Dirigent Korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig har i 2010 vært Per Arne Olsen. Koret hadde kontrakt med en hjelpedirigent, Vibeke Feness Berger. Hun har hatt en del øvelser både med hovedkoret og HUMennene. I tillegg har Stine M. Hanssen, sangpedagog og medlem av koret, steppet inn ved behov. Korøvelser HUM-koret har hatt 23 øvelser våren 2010 og 18 øvelser høsten Deltakelse på seremonier HUM-koret har deltatt på 24 humanistiske navnefester, publikumsantall ca Koret har videre deltatt på to av Oslo Fylkeslags helger med humanistisk konfirmasjon. Til sammen 8 Seremonier, publikumsantall ca Utvalgsmøter og andre møter Korutvalget (KU) har hatt 10 møter i 2010, derav 3 med musikkutvalget (MU). I tillegg har KU hatt fast representant på MU-møtene. Seminar Korets årlige, faste seminar siste helg i august ble avholdt som vanlig. Vi var også i år i Gurvika ved Nevlunghavn. Vi hadde nydelig vær med sol og en flott seminarholder: Sanger og sangpedagog Ruth Wilhelmine Meyer gjentok en del viktige elementer for å kunne synge på en fornuftig og riktig måte. Lærerikt og engasjerende. Veldig bra! 34 korister deltok på seminaret, noe færre enn vanlig. Den 23. mars kl hadde vi et klesseminar: NY STIL. Tanken var god, mange meninger og lite man ble enig om. Nye korverk Det ble startet noen tanker og ideer om å få laget våre egne verk for kor. Hanne T. Asheim ble engasjert for å lage et verk om Byen. Lars Saaby Christensen er blitt engasjert i å lage et verk for våre seremonier: Navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd. HEF har bevilget penger til dette, totalt ,- som det ble søkt om. I tillegg er det betalt ut fra et fond kr ,-. Bergen fest med mange HUM-kor Vi tok en ny tur til Bergen, Norges vakreste og flotteste by. Denne gangen for å synge og kose oss sammen med de andre humanistiske korene i Norge. Veldig hyggelig, og neste gang vi skal samles, blir det i Molde.

19 Årsmelding 2010 Andre opptredener I forbindelse med fredsprisutdeling til Liu Xiaobo var vi engasjert av Amnesty for å synge på Youngstorvet. En flott opplevelse, fakkeltog ned til Grand Hotel etterpå. I forbindelse med innspilling av en Varg Veum film, var produsenten hos oss og tok opptak av div. farlige lyder. Bryllupssang Det var mange fra koret som reiste til Bergen for å synge for Stine da hun giftet seg i juni. Også Atle fikk gleden av koret da han giftet seg i august på Holmen. Betalte oppdrag 2. september sang vi på Oslo Kongressenter i forbindelse med Interational Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO). Lørdag 22. mai sang en gruppe i et Humanistisk bryllup på Ormøya. Vintersolverv Ca 15 kormedlemmer var med og sang på stand til HEF på Dasslokket 21. juni. En kald men hyggelig minikonsert. 19 HUMennene HUMennene hadde til sammen ca 35 øvelser i HUMennene har hatt mange oppdrag, både betalte og ubetalte i løpet av året. Annet Korets sommerfest var på Brønnøya. Litt blandet vær, begynte bra men skyet over utover kvelden. Festen ble holdt en fredag, så det var god tid for rehabilitering før jobb på mandag. Festen var inspirerende og vellykket. Den 22. juni dro ca 20 kormedlemmer på en tur i skjærgården med DS Børøysund. En opplevelse i strålende vær. Tidlig høst dro ca 25 korister til Spania for å synge, spise og kose seg. Usedvanlig vellykket tur. Det årlige julebordet gikk av stabelen tirsdag 14. desember, med koldtbord, underholdning og utdeling av årets jubelpriser. St.Hanshaugen har vært fast møtested hver tirsdag også i sommerferien Samarbeid med Humanistisk Ungdom Oslo fylkeslags ungdomssatsning går tilbake til HEFs ungdomsorganisasjon Humanistisk Ungdoms (HUs) lokallag i Oslo ble stiftet i I 2010 har Oslo fylkeslag støttet HUs lokallag økonomisk, og etterstrebet å ha løpende og god kontakt med HU-laget. I august samarbeidet vi om studiestartmarkering på Blindern.

20 20 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Driftsregnskap 2010 Driftsinntekter Note Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Bidrag fra HEF Offentlig tilskudd Varesalg Inngangspenger Seremonigebyr Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varer innkjøpt for salg Lønn/honorarer Lokaler Vedlikehold maskiner Trykking Kontorhold Telefon/porto Reise PR/annonser Andre kostnader Inventar/maskiner Sum driftskostnader Årets resultat

21 Årsmelding 2010 Noter 1) Herav husleierefusjon kr ,-. 2) Tilskudd fra Folkeuniversitetet kr ,- og Norges korforbund kr ,-. Det er ikke mottatt kommunal kulturstøtte i ) Salg på temamøter, 17. mai på huset og salg av bøker. 4) Herav seniortur (KulTur) kr ,- (jf. note 12), korseminar kr ,-, kortur Bergen ,- og Camp Refugee kr ,-. 5) Herav konfirmasjon kr ,- og navnefest kr ,-. 6) Herav momskompensasjon kr ,-, renteinntekter kr ,-, grasrotandel kr ,- og korsang på seremonier kr , ) Herav konfirmasjon kr ,-, navnefest kr ,- og HUM-koret kr ,-. 9) Herav husleie til HEF sentralt kr ,- og til seremonier i Rådhuset kr ,-. 10) Herav Humanus kr ,-. 11) Herav Humanus kr ,-. 12) Herav konfirmasjon kr ,-, gravferd kr ,-, seniortur (KulTur) kr ,- (jf. note 4) og HUM-koret kr ,-. 13) Herav eutanasiprosjekt kr ,-, bidrag HU Oslo kr ,-, bidrag TV-aksjonen 2010 kr ,-, bidrag HAMU kr ,- og YHN Nigeria kr ,-. 7) Herav konfirmasjonsboken Tenk på det kr ,-.

22 22 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Balanse per 31. desember 2010 EIENDELER Note Omløpsmidler Kasse Bank DnB Nor Bank skattekonto Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Varebeholdning Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer, Humanist Forlag Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig forskuddstrekk Skyldig arb.g.avgift Skyldig lønn og feriepenger Forskudd HK-avgift Forskudd HN-avgift Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Egenkapital 1/ Årets resultat Egenkapital 31/ SUM GJELD OG EK

23 Årsmelding 2010 Noter 1) Herav husleie til HEF kr ,-, påløpt revisjonskostnad 2010 kr ,- og eutanasiprosjekt kr , ) Avsatt prosjektmidler HUM-koret over år kr ,-. Tilførsel 2010 kr ,- (dugnad med mer). Oslo, /februar 2011

24 24 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

25 Årsmelding

26 26 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Utvalg, komitéer og ansatte Konfirmasjonsutvalg Einar Morten Lassesen Jeannette M.S. Dahl Anja Gil Spilling Wenke Moe Einar Borgund Kim-Agathon Svarthol Blackhill Navnefestutvalg Anne Søraas Marian Svendsen Karin Vatne Wenche Bru Marianne L. Elshaug Tulla Grip Korutvalg Harald Bue Mette Eidsgaard Frode Svendsen Atle Sivertsen Temakveldkomité Sverre Landaas Ken Jones Chalak Kaveh Thrond Berge Larsen Juletrefestkomité Jorunn Thorsen Arne Normann Seniorgruppen Gro Barreng Finn Holden Turid Skaar Kjersti Bakken Mediegruppa Ronnie Johanson Aktivitetsutvalg Mari-Marthe Apenæs Carsten Hagness Thomas M. Johanson Ole Martin Moen Fellesutvalg Oslo og Akershus Gravferdsutvalg Ingunn Solaas Ole Nielsen Ragnhild Bugge Trond Thorseng Vigselsutvalg Tormod Eng Terese Svenke Roar Nordberg Elisabeth Vatne-Lund Humanus Tone Haugen Jensen Odd Børresen Trond Thorseng Omsorgsutvalg Mette Nordhus Jan Hoff Arild Knutsen Ansatte Oslo fylkeslag Anne Brinch Skaara Christoffer B. Larsen Inger Marie Helle Kari-Mette Klever Lisbeth Hvalby

27

28 Mange ble minnet om at midtvintersfesten vår ikke tilhører én bestemt religion da Knut A. Berg kåserte om julens egentlige mening på vintersolvervsstanden. Foto: Bjørnar K. Grønhaug

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag Årsmelding 2009 Fire bruder foran fylkeslagets stand ved årets Skeive dager på Rådhusplassen. Vi delte ut ca. 2.000 glass brus og ca. 3.000 løpesedler i løpet av fire sommerhete dager i juni. Foto: Elisabeth

Detaljer

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag Årsmelding 2010 400 fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember 2010. Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Årsmelding 2013 Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 5 Innhold

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR 1. Organisering Styret har i perioden bestått av: STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FRISKIS & SVETTIS HAMAR Anita Østheim Maria Løvsletten Kari Arnestad Randi Stavø Hanne Snartum Britt Sæther Gro Medlien Jørn

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar Årsmøte i Nes Revmatikerforening 2017 15.februar Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent 3. Valg av protokollfører 4. Valg av tellekorps 5. Valg av delegater til å undertegne protokollen

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid

SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid SAR-Møtereferat SAR = Samarbeids-rådet for bruker-råd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 20. oktober 2009 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Sak 1: Runde rundt bordet Hva jobber de ulike bruker-rådene

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - 1 INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening 23. april 2009 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden: 1.

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

2011 Årsberetning 2011

2011  Årsberetning 2011 2011 Årsberetning 2011 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 33 medlemmer 10 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE Svein Finnanger NILK Kristin Mehre PL ÅRSRAPPORT 2003 FOR RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM KOMMUNE 1. Møteaktivitet og møtedeltagelse Gruppen har hatt 5 medlemmer gjennom hele året. Et

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2015 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Marthe Strickert, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne Moe Reitan,

Detaljer

ÅRSMELDING Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING 2016 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet

Detaljer

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 14.02.2013 Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus Innhold

Detaljer

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00

Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Årsmøte 2015 Bowlingen Orkla, 16.Mars 2015 Klokken 20:00 Saksliste: 1. Valg av møteleder og sekretær 2. Valg av personer til å signere protokoll 3. Behandle årsmelding for 2014 4. Behandle regnskap for

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

2009 Årsberetning 2009

2009 Årsberetning 2009 2009 Årsberetning 2009 Medlemmer Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 56 medlemmer per 31.12.09. Fylkeslaget har hatt en medlemsøkning på 8 medlemmer. Like etter nyttår 2010 fikk fylkeslaget enda

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/434 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 17. november 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Cecilie Referent:

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer:

Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Årsberetning 2007 Døves Fylkeslag Nordland hadde til sammen 58 medlemmer per 31.12.06 Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening 36 medlemmer Helgeland Døveforening 18

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING. 2014 Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING «Petter Dass II» Litografi av Kaare Espolin Johnson Horva «De syv søstre» ses i bakgrunnen. 2014 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie,

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes

ÅRSMELDING 2009. Norges Handikapforbund avd. Lindesnes ÅRSMELDING 2009 På årsmøtet 30.03.2009 ble følgende valgt til styremedlemmer: Styremedlemmer: Valgt for 2 år (2009 og 2010) frem til årsmøtet i 2011. Lanch Tørresen Terje Nielsen Bjørg Håland LHL Lindesnes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no mailto:post@radgivningsgruppen.no Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.240 Referat fra 28. februar 2006 Tilstede:

Detaljer

Årsmøte Bø Dykkerklubb

Årsmøte Bø Dykkerklubb Årsmøte Bø Dykkerklubb TID: Lørdag 12/3-2011. Kl. 1900 STED: Toms Bar, Vinjesjøen Saksliste: Åpning Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter underskrive protokoll. Godkjenne representanter Godkjenne

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer