Årsmelding Oslo fylkeslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag"

Transkript

1 Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag

2

3 ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

4

5 Årsmelding Innhold Innholdsfortegnelse 5 Organisasjon, styrets årsmelding 6 Strategiutvalg 7 Navnefester 8 Konfirmasjon 9 Vigsel 11 Gravferd 11 Omsorg 12 Regionalt etikkseminar 13 Temamøtene 14 Oppfølging av 22. juli 16 HAMU-utvalget 17 Seniorgruppen 17 Aktivitetsutvalget 18 Solvervsmarkeringer 18 Åpent hus 17. mai 18 Juletrefesten 18 Ungdom 19 Hedersfjøla 19 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook 19 Humanus 20 HUM-koret 20 Driftsregnskap 22 Balanse 24 Revisjonsberetning 26 Utvalg, komitéer og ansatte 28

6 6 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 for Oslo fylkeslag Styret Styret i Oslo fylkeslag har etter årsmøtet i 2011 vært: Styreleder Nestleder Økonomileder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Revisor MIRA AS ved statsautorisert revisor Lars Ole Spitalen. Valgkomité Cathinka By Einar Morten Lassesen Runar Molstad Espen Urkegjerde Mette Løvvig Nordhus Christian Grorud Kjersti Bakken Kjetil Hermansen Ragnhild Bugge Solbjørg Mikkelsen Chalak Kaveh 1. vara Marit E. Jacobsen 2. vara Carsten Hagness 3. vara Tormod Eng 4. vara Dan-Raoul H. Miranda Landsmøtedelegater Delegater som deltok på Human-Etisk Forbunds Landsmøte, Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen mai 2011, var: Kjersti Bakken Bjørn Borgund Ragnhild Bugge Tormod Eng Christian Grorud Kjetil Hermansen Ronnie Johanson Chalak Kaveh Einar Morten Lassesen Mette Nordhus Ida Keihl Olsen Espen Urkegjerde Anja Gil Spilling (vara) Medlemstall Antall medlemmer pr var Dette gir en nedgang fra forrige år på ca. 0,1 %. Gjennomsnittlig økning i HEF var på ca. 1,8 %. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 20,4 % av HEFs totale medlemsmasse på pr Nyinnmeldinger Oslo Hele landet

7 Årsmelding 2011 Styrets arbeid Styret har hatt 12 styremøter og ett debattmøte (i kjølvannet av 22/7 Hva nå lille Norge? ) i Alle henvendelser som har vært rettet til Oslo fylkeslag ved styret har vært behandlet som sak i styret. Fylkeslagene i Oslo og Akershus fortsetter samarbeidet, og har fellesutvalg på disse områdene: Gravferd, omsorg, vigsel, etikkseminar, temamøter og medlemsblad. Oslo fylkeslag har nedsatt ett nytt utvalg, Strategiutvalget, i De viktigste sakene i 2011: Vi fortsetter støtten til Young Humanistas Network Nigeria gjennom vårt HAMU-utvalg. Vi har nedsatt et nytt utvalg: Strategiutvalget. Vi arbeidet og arbeider med hva HEFs omsorgsarbeid skal være i fremtiden. Oslo løftet frem to saker for landsmøtet: 1) Aktiv dødshjelpspørreundersøkelse og -rapport, og 2) Etikk i generasjonsperspektiv. Verdenskongressen: Mange deltok, og andre jobbet for å vise frem Oslos konfirmasjonsseremonier og andre aktiviteter for verdenskongressdeltakerne. TV-aksjonen 2011: Styreleder var også i år med i byaksjonskomiteen. Vi holdt kurs i nettdebatt og etablerte en nettverksgruppe etter 22/ Strategiutvalg 7 I mai 2011 ble det nedsatt et strategiutvalg. Samtidig inviterte vi alle våre medlemmer til å komme med forslag til hva Oslo fylkeslag skal jobbe med i tiden fremover. Utvalgets mandat Human-Etisk Forbund (HEF), Oslo fylkeslag, har nedsatt et strategiutvalg. Noe av bakgrunnen er at det norske samfunnet de siste tiårene har gjennomgått store forandringer, ikke minst hva gjelder religiøst og kulturelt mangfold. Internasjonal humanisme, miljø- og solidaritetsarbeid har også en mer fremtredende plass i samfunnsdebatten nå enn før. Utvalget skal foreta en gjennomgang av Oslo fylkeslags arbeidsoppgaver, og gi konkrete anbefalinger om oppgaver og rolleforståelse i morgendagens samfunn. Rammen for arbeidet er ca. ett år, og arbeidet skal avsluttes med en rapport. Utvalget skal vurdere hvordan fylkeslaget kan jobbe til beste for forbundet og dets realisering av overordnede målsettinger. Følgende spørsmål legges til grunn: 1) Hvilke aktiviteter er Oslo fylkeslag forpliktet til å gjennomføre? 2) Hvilket handlingsrom har fylkeslaget for nye oppgaver og aktiviteter? 3) Hvilke særlige utfordringer står Oslos fylkeslag overfor som fylkeslag i hovedstaden? Fortsetter på neste side w

8 8 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag 4) Hva er det i tiden som krever nye svar fra fylkeslagets side? 5) Hva vil være oppgaver for fylkeslaget og hva tilligger sentralorganisasjonen? Referanser Regjeringens mandat for utredning av tros- og livssynspolitikk. Vedtekter for Human-Etisk Forbund, herunder fellesvedtekter for fylkeslag. Human-Etisk Forbund - prinsipprogram og arbeidsprogram Human-Etisk Forbund plan for gjennomføring av arbeidsprogram Norsk humanistmanifest Inkluderingsutvalgets rapport av (NOU 2011:14). Utvalget skal rådføre seg med Human- Etisk Forbunds sentrale organisasjon og egne medlemmer. Utvalget bør også innhente råd fra andre relevante organisasjoner. Navnefester Det ble avholdt 36 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på seks helger i I august ble det avholdt tre seremonier i Gamle Logen. Det var totalt 722 navnebarn, som er en oppgang på 27 barn fra Av navnebarna var 395 av foreldrene medlemmer i HEF, mens 327 var ikke-medlemmer. Samarbeidet med alle aktører har fungert bra. Våre trofaste musikere, Vegard Johnsen og Helge Myhren, har deltatt på alle seremoniene i år også. HUM-koret deltok på alle bortsett fra juni og oktober, hvor Kammerkoret NOVA sang. Utvalget har vært stabilt. Det har vært avholdt tre utvalgsmøter, hvor videreutvikling av programmet og seremonien alltid har hovedfokus. Utvalgets medlemmer Lars-Petter Helgestad, utvalgsleder Mette Løvvig Nordhus, leder Oslo-styret Christian Grorud, nestleder Oslo-styret Sylo Taraku Lars Gule Ingrid Eide Carolyn Midsem Inger Marie Helle, kontorleder i Oslo fylkeslag, er utvalgets sekretær. Talere på navnefester i 2011 Dato Taler 19. feb. Tonje Hellstrøm 20. feb. Arne Skodvin 26.mars Rune Gerhardsen 27. mars Ruth V. Fjeld 19. juni Lars Gunnar Lingås 20. juni Inger Leiner 27. aug. Inger Leiner 24. sept. Lars Gunnar Lingås 25. sept. Tonje Hellstrøm 15. okt. Tove Beate Pedersen 16. okt. Anne Brit Narum 26. nov. Bente Sandvig 27. nov. Monica Hall

9 Årsmelding 2011 Utvikling i antall navnebarn År Økning/ nedgang ,7 % ,2 % ,1 % ,4 % ,4 % ,2 % ,2 % ,7 % ,8 % ,6 % ,1 % ,8 % ,3 % ,9 % ,4 % ,3 % ,5 % ,2 % ,6 % ,8 % ,7 % ,9 % 36 Navnebarn Seremonier Konfirmasjon 9 Kurs og kursledere 1045 Oslo-ungdommer, født i 1996, startet på våre konfirmasjonskurs våren 2011, og 30 deltok på lille augustleir. Det var første gang Oslo sto for en leir. I tillegg deltok 70 på konfirmasjonsleirer i regi av Akershus fylkeslag. Alle leirtilbudene var åpne for ungdom fra begge fylker. Totalt ble det avviklet 68 kurs fordelt på 59 kursledere. Alle de nye kurslederne gjennomgikk en grunnopplæring på høsten, ledet av fylkets instruktører. Et temaseminar i januar er obligatorisk for alle, og holdes for å øke kursledernes kvalifikasjoner innenfor temaer som tas opp på kursene. Temaer som ble tatt opp var eksempelvis finne sin egen identitet og en presentasjon av konfliktrådets arbeid. Begge disse var plenumsopplegg. Det var også flere verksteder holdt av blant annet våre erfarne kursledere. Det ble også avholdt noen møter for kurslederne. De besto av litt faglig innhold, og en mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling. Utvalget ser disse møtene som bidrag i en generell kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som vi kan tilby en fagligsosial møteplass. På det siste møtet var det også satt av tid til evaluering fra kurslederne. Den tilbakemeldingen er viktig for utvalget i forholdt til planlegging av neste års opplegg. I 2011 økte vi antallet grupper som fikk være med på rollespillet Refugee. Det er et 24-timers spill i løpet av en helg om det å være flyktning. Fortsetter på neste side w

10 10 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Det ble også i 2011 avholdt et tilrettelagt kurs for fem ungdommer med spesielle behov. Kursleder var Wenke Moe, som også er medlem av konfirmasjonsutvalget. Seremoniene I 2011 ble det avviklet 12 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på tre helger. Konfirmasjonsutvalget er glad for det gode samarbeidet vi har både med administrasjon og personalet i Rådhuset. Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, HUM-koret, som sang ved 10 av de 12 seremoniene. Kammerkoret NOVA sang på de to øvrige. De instrumentale innslagene ble ivaretatt av Juniorsymfonikerne, Christiania brassensemble og Vivaldiorkesteret. De konfirmantene som deltok på lille augustleir hadde sin seremoni i Gamle Logen. Denne seremonien ble holdt samtidig som IHEU med HEF som vertskap, avviklet sin verdenskongress, og deltakere på kongressen var invitert til å overvære konfirmasjonsseremonien. På denne bidro musikere fra Christiania brassensemble og kammerkoret Nova med de kunstneriske innslagene. Hovedtalere ved seremoniene har vært: Marianne Aasen, leder i Kirke,- utdannings- og forskningskomitéen Eskil Pedersen, leder i AUF Lillian Hjorth, leder av Menneskerettighetsakademiet og medlem av HEFs hovedstyre Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge Torild Skogsholm, generalsekretær i Care Norge, holdt talen ved seremonien i Gamle Logen Påmelding Oslo fylkeslags nettside forbedres hvert år for å kunne gi brukerne best mulig informasjon til en hver tid om gjeldende konfirmasjonstilbud. Det gjør at vi får vesentlig færre telefoner. Fortsatt kan informasjonen forbedres. Det er et par ting vi ikke har klart å kommunisere slik at alle forstår det, men vi vet heller ikke hvor mange som setter seg tilstrekkelig inn i hva som egentlig står. Nytt i 2011 Leir er nevnt tidligere, og det er et tilbud vi også vil tilstrebe å kunne tilby i kommende år. Det forutsettes selvsagt både praktisk og faglig kapasitet, men målsettingen er å få det til. (Det blir leir i 2012.) To av våre kursledere ba om å få arrangere henholdsvis kultur- og filmkurs. I hovedsak er innholdet i disse kursene som i ordinære kveldskurs, men med litt annen pedagogikk og tilnærming. Kursene var en prøveordning i 2011, og denne prøveordningen blir videreført i For at dette skal bli varige tilbud må utvalget blant annet sikre riktig kompetanse blant kurslederne, men det er noe vi ikke kan si med sikkerhet flere år fram i tid. I noen år har det vært holdt kurs med Filosofi med ungdom som innfallsvinkel. Alle disse kursene har vært svært populære, og ble tidlig fulltegnet. Utvalget Utvalget har i 2011 bestått av: Einar Morten Lassesen (leder), Wenke Moe, Jeannette Dahl (fram til juni), Anja Gil Spilling, Einar Borgund (fram til juni)

11 Årsmelding 2011 og Kim-Agathon Svarthol Blackhill. Fra høsten 2011 ble Edle Daasvand og Jørn Karlsen nye medlemmer av utvalget. Cecilie Opheim, som har sittet i utvalget i flere år, er ansatt i HEF og kan følgelig ikke ha tillitsverv, men som en av fylkets to kurslederinstruktører har hun deltatt med tale- og forslagsrett på utvalgsmøtene. Utvalget har avholdt ni møter og ett arbeidsseminar (lørdag til søndag). Kari- Mette Klever har vært utvalgets sekretær. Vigsel Vigselsutvalget er felles for Oslo og Akershus, og bestod i 2011 av: Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Baard Borthner Thalberg fra Oslo, Terese Svenke og Tom Hetty Olsen fra Akershus. Moa Myklebust fra Akershus er utvalgets sekretær. Vigselsarbeidet deles mellom hovedkontorets seremoniavdeling og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler. Oslo-vigslere viet 78 par i 2011 (103 i 2010). Dette er en nedgang på ca. 32 %. Den prosentvise nedgangen i antall vigsler for hele landet fra 2010 (677) til 2011(668) var ca.1,3. Samlinger og talekurs i 2011 Vigselsutvalget arrangerte to samlinger, en i mai og en i november, med innledning, diskusjon og utveksling av erfaring og 11 idéer. I tillegg ble det gjennomført et talekurs i juni. Vigslere Ved utgangen av 2011 har Oslo disse vigslerne: Baard Borthner Thalberg, Eirik Djønne, Eli Filseth, Elisabeth Vatne-Lund, Jakob Berg, Jan-Erik Næss, Lars Rønn, Liv Sigrid Hagen, Monica Hall, Pil Cappelen Smith, Rolf Solheim, Tonje Hellstrøm og Tormod Eng. Alle våre vigslere er sertifisert i HEF og godkjent av fylkesmannen. Gravferd Utvalget har i perioden bestått av Ingunn Solaas (leder), Ole Nielsen, Ragnhild Bugge (til juni) og Trond Thorseng. Monica Hall ble oppnevnt som utvalgsmedlem i juni. Utvalgets sekretær har vært Kari-Mette Klever. Utvalget har hatt fem møter og hyppig telefonisk og elektronisk kontakt medlemmene i mellom og med sekretæren. Våre talere har i 2011 bistått ved 166 gravferder i Oslo og 100 i Akershus, en økning for Oslo og en minimal nedgang i Akershus. Oslo har benyttet Akershustalere ved syv oppdrag og Akershus har benyttet Oslo-taler ved syv oppdrag. Fortsetter på neste side w

12 12 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Fire personer deltok på kurs i oktober/ november 2011, to fra Oslo og to fra Akershus. Alle kursdeltakerne besto sin eksamen med glans. Det er planlagt kurs på samme tid høsten I april ble det holdt et kveldsmøte for alle talere hvor en av våre talere, Ruth Vatvedt Fjeld, snakket om betydningen av ord og uttrykk i forbindelse med gravferdsoppdrag. I september ble det arrangert et seminar for alle talerne, (lørdag 17. til søndag 18. ca 25 deltakere). Talefremføring var hovedtemaet på seminaret, og skuespiller og gravferdstaler Miriam Sogn og operasanger og talepedagog Knut Jørgen Moe ledet hver sin sekvens. Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk snakket om og svarte på spørsmål om der rusmisbruk er en problemstilling i forbindelse med gravferdsoppdrag. Det er ønskelig med bedre innsikt i hva som har kommet ut av denne, spesielt respons i forhold til oppdrag utført i vårt område. Kommunikasjonssjefen sendte ut en oppsummering til møtedeltakerne i etterkant. Utvalget har også tatt initiativ flere ganger for å få et nærmere samarbeid med seremoniavdelingen i forbindelse med både arrangering av kurs, seremoniavdelingens praksis når det gjelder godkjenning av instruktører og ikke minst å bli hørt i forbindelse med en bebudet sertifiseringsordning for gravferdstalere. Det var avtalt et møte som ble kansellert (av seremoniavdelingen), og noe nytt har ikke kommet i stand. Utvalget har en kontaktperson i begge fylkesstyrer og de er også opptatt av å få til et tettere samarbeid. Våre to fylker står for ca 50% av alle oppdrag i landet og synes det er rimelig å bli tatt med på råd når det gjelder videreutvikling og kvalitetssikring av gravferdsarbeidet. Det ble også presentert noen vanskelige case, og en presentasjon av ny seremonibase til bruk for gravferdstalere og administrasjonen, Ellers var det erfaringsutveksling generelt og rundt oppdrag som er tyngre enn andre. Ragnhild og Ingunn samt kontaktpersonene i styrene i Oslo og Akershus HEF deltok på et møte med seremonisjef og kommunikasjonssjef i juni. Dette møtet hadde fokus på brukerundersøkelsen (som utvalget i sin tid tok initiativ til). Omsorg Omsorgsarbeidet i Oslo og Akershus drives gjennom et fellesutvalg. Aktiviteten på omsorgsfeltet har vært preget av usikkerhet om hva HEFs omsorgsarbeid skal være, og hvordan det vil bli fremover. Utvalget har hatt fem møter i løpet av året, hvor den videre driften av omsorgsarbeidet har vært diskutert. Utvalget er opptatt av å

13 Årsmelding 2011 kvalitetssikre alle aktører på omsorgsfeltet i regi av HEF. Det ble avhold et grunnkurs i omsorg i regi av Kaja Melsom og Morten Fastvold. Kurset gikk over tre kvelder à tre timer i februar. 19 deltakere var med på de fleste av kveldene, og tilbakemeldingene var gode. Det har vært fire oppdrag til personer som har hatt ønske om individuelle samtaler i år. Det har vært noen forespørsler om sorggrupper/selvhjelpsgrupper, som vi har måttet henvise videre til Fransiskushjelpen. Følgende grupper har vært aktive i løpet av 2011: Samtalegruppe på Ullersmo fengsel Gruppen er stabil og møtes hver 14. dag, ledes av to av våre støttepersoner. Støttegruppe for tidligere rusmisbrukere (LISA) Gruppen har møttes jevnlig hver torsdag i Humanismens Hus til diverse aktiviteter. Gruppen ledes av Arild Knutsen og har hatt et varierende antall deltakere gjennom året. Samtalegruppe for tidligere medlemmer av trossamfunn Ingun Steen har ledet denne gruppa, som møtes ca. hver fjortende dag. Antallet ligger på 4-6 deltakere. Utvalget har søkt om prosjektmidler fra hovedkontoret for å høste erfaringer fra disse tre gruppene før Landsmøtet skal behandle omsorgsutredningen i Regionalt etikkseminar 13 To av våre støttepersoner har deltatt på samtaleprosjektet i regi av Ullevål sykehus i Fornuft og følelser var tema på årets etikkseminar. Dette regionale seminaret arrangeres hvert år i samarbeid med Akershus og Østfold fylkeslag, og er et tilbud til medlemmer som vil fordype seg i aktuelle etiske spørsmål. Seminaret samlet 72 deltakere, og fant sted november på Vettre hotell i Asker. Det var 17 deltakere fra Østfold, 25 fra Oslo og 24 fra Akershus. Innledere var filosofene Einar Øverenget og Kaja Melsom, og psykolog Frode Thuen. Oslo, Akershus og Østfold har dannet et fellesutvalg for etikkseminaret. Frivillige medlemmer i utvalget har i 2011/12 vært Inge Anzjøn (Østfold), Ingeborg Sutterud (Akershus) og Marit E. Jacobsen (Oslo). Ansatte i utvalget har vært Gunn Hedberg (Østfold), Anne Brinch Skaara (Oslo), og Moa Myklebust (Akershus). Sistnevnte er også utvalgets sekretær. Fra 2012 er Terese Svenke (Akershus) medlem i stedet for Ingeborg Sutterud.

14 14 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Temamøtene Oslo og Akershus har også i år samarbeidet om de ukentlige temamøtene på onsdagskveldene. Følgende møter ble arrangert i 2011: Våren januar Historien om oss menneskets biologiske utvikling Torfinn Ørmen 26. januar En oppdagelsesreise gjennom Kristen-Norge Didrik Søderlind i samtale med Even Gran. 2. februar Er ondskap en del av menneskets natur? Vibeke Kennair Ottesen 9. februar Kartlegging av våre arveanlegg: Er vi rede til å motta svarene? Dag Undlien 16. februar Romfolket beleilige syndebukker Jahn Otto Johansen 23. februar Døden, skal vi danse? Per Fugelli 16. mars Den politiske Nansen. Samfunnsengasjement i Norge og internasjonalt Carl Emil Vogt Onsdag 23. mars Midtøsten, hva nå? Lars Gule og Peter M. Johansen Onsdag 30. mars En ny vår for katolisismen i Norge? Rudi Kessel

15 Årsmelding 2011 Høsten september JUKS Take a walk on forskningens wild side Erik Tunstad oktober Møte med det ukjente Jan Crosby 12. oktober Hva skal vi med religion? Rudi Kessel og Brita Pollan 19. oktober Humanisme og fred Kaja Melsom 26. oktober Verdensreligionenes ulike verdier: Kilde til internasjonale konflikter? Jens Braarvig 2. november Hva nå, lille Norge? Paneldebatt etter 22. juli Trine Skei Grande, Bjørn Erik Thon, Vegard G. Wennesland, Anders Giæver og Bente Sandvig. Møteleder: Jens Brun-Pedersen. 9. november Surrogati - hva skal være lov i Norge? Olve Moldestad 16. november Det biologiske mennesket Terje Bongard 23. november Roma -Oslo: noen likhetstrekk? Thomas Thiis-Evensen 30. november Tro og overtro Knut Lindh

16 16 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Oppfølging av 22. juli Juli: Åpent hus og økt beredskap Det var åpent hus for samtale eller bare å være sammen 23., 24., 28. og 29. juli. Vårt tilbud om omsorgssamtaler ble fremhevet på nettsidene våre, og sendt per e-post til de medlemmene vi har e-postadresse til. Samtidig styrket vi beredskapen vår for Humanistisk gravferd. Bare to uker etter tragedien skulle vi på leir med konfirmanter, og gjorde selvsagt justeringer og styrket beredskapen også i forhold til leirene. 3. august: Åpent møte i Humanismens Hus Hva skjedde 22. juli? Og hvorfor skjedde det? Vi inviterer til åpent møte med faglige innspill og god samtale. Lars Gule, Didrik Søderlind og Peder C. Bryhn Nørbech deltar. Dette var invitasjonen til vårt åpne møte 3. august. Møtet ble annonsert i Aftenposten, Dagsavisen og Klassekampen, og var godt besøkt. Videoklipp fra møtet ligger på fritanke.no. 2. november: Hva nå lille Norge? debattmøte i Humanismens Hus Trine Skei Grande, leder i venstre, Vegard G. Wennesland, leder i Oslo AUF, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Anders Giæver, journalist og kommentator i VG og Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund var samlet til paneldebatt om Norge etter 22. juli. Temaet for møtet var Hvordan skal vi skape et tryggere samfunn samtidig som vi bevarer åpenheten i det norske samfunn?. Jens Brun-Pedersen ledet panelet og deltakerne i salen (ca. 75 stykker) gjennom en reflektert og god meningsutveksling om dette omfattende temaet. Kurs i nettdebatt motoffensiv etter 22. juli Hvordan debattere på konkrete nettarenaer? I løpet av to kurskvelder (14. og 17.11) ble følgende spørsmål og problemstillinger gjennomgått av Lars Gule, Shoaib Sultan og Dan-Raoul Husebø Miranda: Hva er ekstremisme? Hvordan identifisere rasisme og islamofobi? Hvilke motargumenter kan vi bruke? Hvilke kilder til faktakunnskap er enkle å bruke? Noen erfaringer fra å debattere med denne gjengen Hvor finner vi de fremmedfiendtlige nettstedene? Hvordan kommentere og debattere? Anonymitet vs. fullt navn Retorikk Støttegruppe nettverk Det er tøft og slitsomt å debattere på nett Hvordan finne støtte hos andre? Facebook-gruppe for kursdeltakere Bruk av Facebook og andre sosiale medier Under ledelse av Dan-Raoul har ca. 15 personer dannet en nettverksgruppe på Facebook. Fylkeslaget vil følge opp med flere kurs og andre samlinger hvis behovet melder seg.

17 Årsmelding 2011 HAMU-utvalget Etter at styret i et par år har støttet YHN (Young Humanistas Network Nigeria), ønsket styret å forankre dette arbeidet i et eget lokalt HAMU-utvalg. Gjennom Humanus annonserte man etter interesserte og et utvalg ble startet i januar 2011 med følgende medlemmer: Mari- Kristine Morberg, Bjørn Torjus Hanssen, Carsten Hagness og Anne Brinch Skaara (sekretær). På et møte med Styringsgruppa i HAMU i februar ble utvalget enig om følgende prioriteringer: Informasjon om HAMU generelt og hekseforfølgelse spesielt ut til medlemmer og andre. Innsamlingsaksjon i vår. I samarbeid med HU i Oslo, vil vi legge opp til en enkel aksjon overfor årets konfirmanter i Oslo. Få til et møte med andre aktuelle samarbeidspartnere; pinsebevegelsen og medlemmer av STL (samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn), gjerne i forbindelse med at Yemi fra YHN er i Oslo i forbindelse med Verdenskongressen i august. Mulig prosjektreise til Nigeria. Utvalget har hatt seks møter i år, og prøvde aktivt å få HU med på noen av utvalgets aktiviteter. Av diverse grunner ble det ikke mulig å gjennomføre en lokal innsamlingsaksjon i år, men grunnlaget er lagt for senere års aksjoner. Av tidsmessige årsaker var det ikke mulig å få til et debattmøte under Verdenskongressen. Men det har vært skrevet flere artikler om hekseproblematikk i Humanus og på 17 nettet. Bjørn Torjus deltok på prosjektreise til YHN og Nigeria i oktober 2011, og utvalget har gått nøye igjennom rapporter og søknader fra YHN i samarbeid med HAMU sentralt. Utvalget vil jobbe aktivt for å få flere aktive med i dette solidaritetsarbeidet. Seniorgruppen Seniorutvalget hadde fire møter i Gro Barreng har overtatt fortsatt som leder. Utvalger har arrangert følgende i år: Sammen i Teater Seniorgruppen arrangerte to teaterbesøk i løpet av året., som begge ble fulltegnet med 35 deltakere. 28. april var det Othello på Nationaltheateret. 8. november så vi Mysteriet Myrna Vep på Oslo Nye. KulTur Årets tur gikk til Berlin juni. Interessen var som vanlig stor, og 35 deltakere fikk gleden av kyndig guiding under ledelse av Finn Holden. Gro Barreng og Kjersti Bakken var med som reiseledere. Detaljert program stod i Humanus nr 4/2010, og en reiserapport i 4/2011. Byvandring 5. mai tok historieformidler Leif Gjerland en stor gruppe HEF ere med på en vanding Fra spennende Tøyen til vakre Grønland. Lørdag 8. oktober var det guidet busstur ved Finn Holden rundt på Fortsetter på neste side w

18 18 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Oslos Vestkant. Lunsj i kantina etterpå. 28 deltok. Seniorkafé Torsdag 17. mars hold Finn Holden et lysebildeforedrag fra Vietnam i Humanismens Hus, inkludert lunsj. Ca 15 var tilstede. Aktivitetsutvalget Foruten vintersolvervsmarkeringen har utvalget arrangert brettspillkvelder med jakkemerkeverksteder på Humanismens hus. Dette lavterskeltilbudet til alle som vil bli kjent med andre humanister, har hatt deltagere hver gang. drikke i sommersolen. Alle tillitsvalgte og aktive i fylkeslaget var invitert til å delta gratis. Den 21. desember var det fjerde gang aktivitetsutvalget arrangerte vintersolverv med stand i Oslo sentrum. 56 liter gløgg og 18 liter kaffe ble delt ut sammen med pepperkaker i teltet på Stortings plass ( Dasslokket ). Det var mange innom, og god stemning i teltet. Høydepunktet var konsert med HUM-koret. Denne kvelden ble mange minnet om at midtvintersfesten vår er noe større enn én enkelt religions markering. Åpent hus 17. mai I tillegg har utvalget hatt strikkekvelder for å lage selbuinspirerte humanistvotter til verdenskongressen i august. Under selve kongressen arrangerte utvalget åpen park for de internasjonale gjestene med grilling, kubb og informasjon om fylkeslagets arbeid. Utvalget har bestått av Carsten Hagness, Thomas M. Johanson, Ole Martin Moen og Mari-Marthe Apenæs, med Christoffer B. Larsen som sekretær. Solvervsmarkeringer Det var feiring av sommersolverv den 21. juni om bord på SS Johanna. 69 deltagere hygget seg om bord med reker og godt Oslo fylkeslag, under ledelse av Anne Marie Søraas, holdt igjen åpent hus i Humanismens Hus kl Det var anledning til å kjøpe kaffe, te, mineralvann, kake, pølse eller lapskaus. Arrangementet er blitt et populært møtested for våre medlemmer, og det var mange innom. Juletrefesten Søndag 2. januar ble Humanismens Hus igjen fylt av barnelatter, da årets juletrefest gikk av stabelen. 37 barn og ca. like mange voksne danset rundt juletreet og sang så det ljomet på loftet. Leder for juletrefesten, Jorun Thorsen, ledet hele arrangement på en utmerket måte,

19 Årsmelding 2011 sammen med gode medhjelpere. Chriss Chrisell gledet alle med sine tryllerier og pianist Knut Løken bidro med musikken. Vår egen humanist-julenisse delte ut juleposene til stor jubel. Ungdom Oslo fylkeslags ungdomssatsning går tilbake til HEFs ungdomsorganisasjon Humanistisk Ungdoms (HUs) lokallag i Oslo ble stiftet i Fylkeslaget etterstreber å ha løpende og god kontakt med ungdommen. HUs aktiviteter er alltid synliggjort i fylkeslagets kommunikasjon med sine medlemmer, f.eks. i Humanus, på nettsidene og i e-postutsendelser. Hedersfjøla Finn Holden og Arne Normann ble tildelt årets hedersfjøl. Finn har sittet i styret, og vært aktiv i Seniorutvalget helt siden det ble startet på slutten av 1990-tallet. Arne har i flere år vært medhjelper på navnefestene i Rådhuset, og dessuten vært aktivt med i gjennomføringen av fylkeslagets årlige juletrefest. Vi takker begge to for en flott innsats! 19 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook Nettsidene De aller fleste som ønsker å få informasjon om seremonitilbudet vårt, bruker nettsidene våre. Nettsidene er uansett der de må melde seg på til navnefest og konfirmasjon, og sende inn forespørsler om vigsel. Andre aktiviteter legges også ut på sidene, ev. med påmelding via nettskjema. Vi lenker også til andres (f.eks. hovedkontorets eller HUs) aktiviteter, som kan være relevante for våre medlemmer. HEFs oppdatering av nettsidene i mai 2011 gav sidene et etterlengtet og kjærkomment løft, både layout-messig og med endel mer tidsmessige muligheter. Nyhetsbrev på e-post Ca. én gang i måneden sender vi ut nyhetsbrev til alle medlemmer som vi har e-postadresse til, og som ikke har reservert seg mot å motta denne type e-post. Per er dette ca mottagere. Tilbakemeldinger viser at disse utsendelsene når og blir lagt merke til av endel medlemmer som ellers ikke er aktive hos oss. Nyhetsbrevene er således et viktig supplement til Humanus, nettsider og Facebook. Fortsetter på neste side w

20 20 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Facebook Fylkeslaget har også en gruppe på Facebook hadde gruppen drøyt 300 medlemmer, en økning på 20 % fra ifjor. Særlig aktivitetsutvalget oppretter events for sine aktiviteter der. HUM-koret Medlemmer Koret har pr medlemmer. Antall nye medlemmer 14, mange sluttet etter kort tid og totalt sluttet 16 personer. Humanus Fylkesbladet er felles med Akershus, og kom ut med fire nummer også i Opplaget på papir er ca , i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. I tillegg til å annonsere kommende aktiviteter og rapportere fra de som har vært, har lederen, medlemsprofilen og Hedensk hark vært faste spalter. Inger Marie Helle har gjennom året i noen artikler utdypet temaet heksetro, relatert til HAMUs prosjekter i Nigeria, som fylkeslaget støtter. Redaksjonsutvalget har møttes før hver utgivelse. Oslos representanter har vært Tone Haugen Jensen, Tormod Eng og Christoffer B. Larsen (red.sekr.). Dirigent Korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig har i 2011 vært Per Arne Olsen. Der Per Arne har vært forhindret fra å møte opp på øvelse har medlemmer av koret trådt støttende til. Stine Lilletvedt Mørkved hadde direksjon på begge Konfirmasjonshelgene våren Korøvelser HUM-koret har hatt 21 øvelser våren 2011 og 17 øvelser på høsten 2011, totalt 38 ordinære øvelser. I sammenheng med Krakow og andre arrangementer har det også forekommet ekstraordinære gruppeøvelser. Deltakelse på seremonier HUM-koret har deltatt på 20 humanistiske navnefester (4 helger), publikumsantall ca Koret har videre deltatt på to av Oslo Fylkeslags helger med humanistisk konfirmasjon, publikumsantall ca Utvalgsmøter og andre møter KU har hatt 10 møter i 2011, derav 2 med MU. I tillegg har KU hatt fast representant på MU-møtene. Seminar Korets årlige, faste seminar siste helg i august ble avholdt som vanlig. Vi var også i år i Gurvika ved Nevlunghavn. Vi hadde nydelig vær med sol og noe vind.

21 Årsmelding 2011 Helgen ble brukt til å øve inn et nytt verk fra Byen med hjelp fra verkets komponist Hanne T Asheim. Veldig bra! Det var 46 korister som deltok på seminaret. Nye korverk Verket Byen i fem satser ble levert til oss fra Hanne T. Asheim og fremført på en korkonsert i Kanonhallen på Løren, med inviterte gjester; Oslo Ø og Mannskoret Ørnen. Vi hadde ca 250 betalende gjester. Etter konserten hadde vi en liten fest som alle betraktet som vellykket. Det er inngått kontrakt med forfatter Lars Saabye Christensen som skal skrive tekst til sermoniene Navnedag, Konfirmasjon, Ekteskap og Gravferd. Ole Henrik Giørtz skal komponere musikken. Verket skal stå ferdig i løpet av International Krakow Choir Festival 2011 Cantata Vi deltok på en korkonkurranse i Krakow, Polen som endte med en delt tredje plass. Vi hadde også to andre meget vellykkede konserter arrangert av festivalen. Flere av medlemmene deltok også på utflukter til blant annet byvandring, dagstur til Auschwitz og de nærliggende saltgruvene. Andre opptredener Vi deltok på WHC (World Humanistic Congress) i august og sang både under åpningen fredag 12.8 og på avslutningskonserten med Åse Kleveland og Lars Klevestrand på søndag I September deltok en rekke medlemmer på Kulturarrangementet Elvelangs, side som side med andre Oslo-kor. Natten var mørk og støyende, men vel gjennomført. 21 Ca 20 kormedlemmer var med og sang på stand til HEF på Dasslokket 21. desember. Ikke fullt så kaldt som fjorårets konsert. HUMennene HUMennene hadde til sammen ca 35 øvelser i HUMennene har hatt mange oppdrag, både betalte og ubetalte i løpet av året. HUMennene har også hatt ett eget sommer-seminar på Morten Bolstads hytte. Komitéer Planleggingsarbeidet for Theodorakiskonsert i Oslo Konserthus sammen med Sos-koret startet 2011 med en egen komite bestående av medlemmer fra begge korene, samt Per Arne Olsen. Kleskomiteen har gjort et stort arbeid for å forbedre korets utrykk på konserter og andre opptredener. Ellers var det mye bra komite-arbeid både opp mot konkurransen i Krakow og konserten i Kanohallen. Annet Siden mange enda var i Krakow, hadde vi en enkel, men hyggelig sommeravslutning i fin kveldssol på St. Hanshaugen. Det var i overkant av 20 fremmøtte. Det årlige julebordet gikk av stabelen tirsdag 20.12, med koldtbord, underholdning og utdeling av årets jubelpriser. St. Hanshaugen har vært fast møtested hver tirsdag i sommerferien 2011.

22 22 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Driftsregnskap 2011 Driftsinntekter Note Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Bidrag fra HEF Offentlig tilskudd Varesalg Inngangspenger Seremonigebyr Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varer innkjøpt for salg Lønn/honorarer Lokaler Vedlikehold maskiner Trykking Kontorhold Telefon/porto Reise PR/annonser Andre kostnader Inventar/maskiner Sum driftskostnader Årets resultat

23 Årsmelding 2011 Noter 1) Herav husleierefusjon kr ,-. 2) Tilskudd fra Folkeuniversitetet kr ,- og Norges korforbund kr ,-. 3) Salg på temamøter, 17. mai på huset og salg av bøker. 4) Herav seniortur (KulTur) kr ,- (jf. note 12), korseminar kr ,-, kortur Krakow ,- og Camp Refugee kr ,-. 5) Herav konfirmasjon kr ,- og navnefest kr ,-. 6) Herav momskompensasjon kr ,-, renteinntekter kr ,-, grasrotandel kr ,- (jf. note 13) og korsang på seremonier kr , ) Herav konfirmasjon kr ,-, navnefest kr ,- og HUM-koret kr ,-. 9) Herav husleie til HEF sentralt kr ,- og til seremonier i Rådhuset og Gamle Logen kr ,-. 10) Herav Humanus kr ,-. 11) Herav Humanus kr ,-. 12) Herav konfirmasjon kr ,-, gravferd kr ,-, seniortur (KulTur) kr ,- (jf. note 4) og HUM-koret kr ,-. 13) Herav bidrag HAMU kr ,- og YHN Nigeria kr ,-. Grasrotandelen 2011 er i sin helhet overført til HAMU (jf. note 6). 7) Herav konfirmasjonsboken Tenk på det kr ,-.

24 24 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Balanse per 31. desember 2011 EIENDELER Note Omløpsmidler Kasse Bank DnB Nor Bank skattekonto Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Varebeholdning Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer, Humanist Forlag Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig forskuddstrekk Skyldig arb.g.avgift Skyldig lønn og feriepenger Forskudd HK-avgift Forskudd HN-avgift 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Egenkapital 1/ Årets resultat Egenkapital 31/ SUM GJELD OG EK

25 Årsmelding 2011 Noter 25 1) Herav forskuddsbetalt Refugee 2012 kr ,-. 2) Herav påløpt revisjonskostnad 2011 kr ,- og omsorgsprosjekt kr ,-. 3) Avsatt prosjektmidler HUM-koret over år kr ,-. Tilførsel 2011 kr ,- (dugnad med mer). Oslo, /februar 2012

26 26 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

27 Årsmelding

28 28 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Utvalg, komitéer og ansatte Utvalg Oslo fylkeslag Konfirmasjonsutvalg Einar Morten Lassesen Anja Gil Spilling Wenke Moe Kim-Agathon S. Blackhill Edle Daasvand Jørn Karlsen Navnefestutvalg Anne Søraas Marian Svendsen Karin Vatne Wenche Bru Marianne L. Elshaug Tulla Grip Korutvalg Tonje Hellstrøm Harald Bue Frode Svendsen Atle Sivertsen Temakveldkomité Sverre Landaas Ken Jones Chalak Kaveh Thrond Berge Larsen Juletrefestkomité Jorunn Thorsen Arne Normann Seniorgruppe Gro Barreng Finn Holden Turid Skaar Kjersti Bakken Mediegruppe Ronnie Johanson Aktivitetsutvalg Mari-Marthe Apenæs Carsten Hagness Thomas M. Johanson Ole Martin Moen HAMU-utvalg Mari-Kristine Morberg Bjørn Torjus Hanssen Carsten Hagness

29 Årsmelding Fellesutvalg Oslo og Akershus Gravferdsutvalg Ingunn Solaas Ole Nielsen Monica Hall Trond Thorseng Vigselsutvalg Tormod Eng Terese Svenke Tom Hetty Olsen Elisabeth Vatne-Lund Baard B. Thalberg Humanusredaksjon Tone Haugen Jensen Tormod Eng Anne Grethe Aune Bjørnar K. Grønhaug Fellesutvalg Oslo, Akershus og Østfold Etikkseminarutvalg Inge Anzjøn Ingeborg Sutterud Marit E. Jacobsen Ansatte Oslo fylkeslag Anne Brinch Skaara Christoffer B. Larsen Inger Marie Helle Kari-Mette Klever Lisbeth Hvalby Omsorgsutvalg Mette Nordhus Jan Hoff Jan Olav Haugen Arild Knutsen

30

31

32 Våren 2011 inviterte aktivitetsutvalget i Oslo fylkeslag til strikkekvelder for å produsere selbuinspirerte humanistvotter til verdenskongressen i august.

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang!

Konfirmasjonstid HUMANUS. og påmeldingen til neste år er i gang! Nr 2 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Konfirmasjonstid og påmeldingen til neste år er i gang! Side 23 De humanistiske verdiene er «hellige» i vårt samfunn Side 3 Bli med på

Detaljer

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS

Mange aktiviteter i HEF! HUMANUS Nr 1 2012 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Mange aktiviteter i HEF! HUM-koret ønsket «Velkommen til byen» Side 6 Spillkveldene på Humanismens hus Side 10 Medlemsprofilen: Liv Torill

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag

Årsberetning 2014. Human-Etisk Forbund Bergen lokallag Årsberetning 2014 Human-Etisk Forbund Bergen lokallag 1 1. Bergen lokallag Bergen lokallag er det største lokallaget i Hordaland, og har 4600 medlemmer per 31.12.14. Lokallaget deler kontorlokaler med

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

tincidubt ut laoreet dolore magna Side 14 ali- veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex Nr 1 2009 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Heading Ingress Tekst og Foto: Om HAMU Enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex

Detaljer

Gir vi nok plass til tanken?

Gir vi nok plass til tanken? #3 23 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund Gir vi nok plass til tanken? Dette nummeret er i sin helhet viet til tanker, samtaler, mening og filosofi. Pluss en fyldig presentasjon av Human-Etisk Forbunds

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...

Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten... Årsmelding 2014 Olsvik menighet Innhold Årsmelding for Olsvik menighetsråd, 2014...3 Kirke syv dager i uken...3 Sammensetning av Menighetsråd og Stab:...6 Nøkkeltall for menigheten...7 Trosopplæring i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14

ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG. Sak 2/14 ÅRSBERETNING 2013 HUMAN-ETISK FORBUND TRONDHEIM LOKALLAG Sak 2/14 Innhold: 1. STYRETS ARBEID 3 STYRET I TRONDHEIM LOKALLAG 3 STYREMØTENE 3 UTVALGENES MØTERETT OG MØTEPLIKT I STYRET 3 2. MEDLEMSUTVIKLING

Detaljer

FRI TANKE. Det eneste sikre er døden. hvordan forholde seg til det? IHEU med blasfemirapport Side 8. Humkoret jubilerer Side 10. Olaug Nilssen Side 26

FRI TANKE. Det eneste sikre er døden. hvordan forholde seg til det? IHEU med blasfemirapport Side 8. Humkoret jubilerer Side 10. Olaug Nilssen Side 26 Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 4 2009 FRI TANKE IHEU med blasfemirapport Side 8 Humkoret jubilerer Side 10 Portrett: Olaug Nilssen Side 26 Antroposofien i Steinerskolen Side 32 Det eneste sikre er

Detaljer

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014

Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 1 Metodistkirken i Norge Fredrikstad menighet Rapporthefte til menighetskonferansen 2014 Organisasjonskart for Metodistkirken i Fredrikstad Navn Menighetskonferansen Menighetsrådet Komiteer, ansvar og

Detaljer

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22

75 000 medlemmer FRI TANKE. og Human-Etisk Forbund vokser fortsatt 03-2009. Lars Gule som tegneseriefigur Side 4. Preben Aavitsland Side 22 FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 03-2009 Lars Gule som tegneseriefigur Side 4 Portrett: Preben Aavitsland Side 22 Margaret Skjelbred skrev av seg oppveksten Side

Detaljer

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014

MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 MEDLEMSBLAD FOR HUMAN- ETISK FORBUND ØSTFOLD NR 2-2014 Mange fra Østfold deltok på World Humanist Congress i Oxford i august. Det største trekkplasteret var professor Richard Dawkins, britisk evolusjonsteoretiker

Detaljer

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten

FRI TANKE 02-2009. Humanistisk konfirmasjon for alle. Side 10. Portrett: Hege Storhaug. Side 20. La livssynene blomstre. i den sekulære staten FRI TANKE M e d l e m s a v i s f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d 02-2009 Humanistisk konfirmasjon for alle Side 10 Portrett: Hege Storhaug Side 20 La livssynene blomstre i den sekulære staten

Detaljer

OBS! Medlemskontingent vedlagt!

OBS! Medlemskontingent vedlagt! #1 2013 Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund OBS! Medlemskontingent vedlagt! MILJØMERKET 541-004 TRYKKSAK Leder # 1 Januar/Februar 2013 F Nadia Frantsen Fri tanke Medlemsmagasin for Human-Etisk Forbund

Detaljer

Tema: Humanistisk konfirmasjon

Tema: Humanistisk konfirmasjon M e d l e m s b l a d f o r H u m a n - E t i s k F o r b u n d V E S T F O L D T E L E M A R K B U S K E R U D NR. 1/2010 Ny leder i Vestfold Humanist på besøk fra Nigeria Livssynsnøytrale seremonilokaler

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007

Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Årsmelding 2006 Godkjent av Årsmøte 25. mars 2007 Side 1 av 18 Årsmelding 2006_HivNorge FORORD 2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere profil som

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG

HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmelding 2012 HAMAR OG OMEGN LOKALLAG Årsmøte 2013 Victoria hotell, Strandgata 21, Hamar 13. februar 2013 foredrag Andreas Heldal-Lund: «Omskjæring av gutter kultur eller overgrep?» dagsorden 1 Årsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694

RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015. Org.nr 975658694 RØDE KORS STAVANGER ÅRSMØTE 4. MARS 2015 Org.nr 975658694 Arrangement i Østervåg på den internasjonal førstehjelpsdagen 13. september Foto: Bjørn Harald Lye 1 ÅRSBERETNING 2014 Lokalforeningsstyret Ledelsen

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 29. januar 2014 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer