Årsmelding Oslo fylkeslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag"

Transkript

1 Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag

2

3 ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

4

5 Årsmelding Innhold Innholdsfortegnelse 5 Organisasjon, styrets årsmelding 6 Strategiutvalg 7 Navnefester 8 Konfirmasjon 9 Vigsel 11 Gravferd 11 Omsorg 12 Regionalt etikkseminar 13 Temamøtene 14 Oppfølging av 22. juli 16 HAMU-utvalget 17 Seniorgruppen 17 Aktivitetsutvalget 18 Solvervsmarkeringer 18 Åpent hus 17. mai 18 Juletrefesten 18 Ungdom 19 Hedersfjøla 19 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook 19 Humanus 20 HUM-koret 20 Driftsregnskap 22 Balanse 24 Revisjonsberetning 26 Utvalg, komitéer og ansatte 28

6 6 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 for Oslo fylkeslag Styret Styret i Oslo fylkeslag har etter årsmøtet i 2011 vært: Styreleder Nestleder Økonomileder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Revisor MIRA AS ved statsautorisert revisor Lars Ole Spitalen. Valgkomité Cathinka By Einar Morten Lassesen Runar Molstad Espen Urkegjerde Mette Løvvig Nordhus Christian Grorud Kjersti Bakken Kjetil Hermansen Ragnhild Bugge Solbjørg Mikkelsen Chalak Kaveh 1. vara Marit E. Jacobsen 2. vara Carsten Hagness 3. vara Tormod Eng 4. vara Dan-Raoul H. Miranda Landsmøtedelegater Delegater som deltok på Human-Etisk Forbunds Landsmøte, Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen mai 2011, var: Kjersti Bakken Bjørn Borgund Ragnhild Bugge Tormod Eng Christian Grorud Kjetil Hermansen Ronnie Johanson Chalak Kaveh Einar Morten Lassesen Mette Nordhus Ida Keihl Olsen Espen Urkegjerde Anja Gil Spilling (vara) Medlemstall Antall medlemmer pr var Dette gir en nedgang fra forrige år på ca. 0,1 %. Gjennomsnittlig økning i HEF var på ca. 1,8 %. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 20,4 % av HEFs totale medlemsmasse på pr Nyinnmeldinger Oslo Hele landet

7 Årsmelding 2011 Styrets arbeid Styret har hatt 12 styremøter og ett debattmøte (i kjølvannet av 22/7 Hva nå lille Norge? ) i Alle henvendelser som har vært rettet til Oslo fylkeslag ved styret har vært behandlet som sak i styret. Fylkeslagene i Oslo og Akershus fortsetter samarbeidet, og har fellesutvalg på disse områdene: Gravferd, omsorg, vigsel, etikkseminar, temamøter og medlemsblad. Oslo fylkeslag har nedsatt ett nytt utvalg, Strategiutvalget, i De viktigste sakene i 2011: Vi fortsetter støtten til Young Humanistas Network Nigeria gjennom vårt HAMU-utvalg. Vi har nedsatt et nytt utvalg: Strategiutvalget. Vi arbeidet og arbeider med hva HEFs omsorgsarbeid skal være i fremtiden. Oslo løftet frem to saker for landsmøtet: 1) Aktiv dødshjelpspørreundersøkelse og -rapport, og 2) Etikk i generasjonsperspektiv. Verdenskongressen: Mange deltok, og andre jobbet for å vise frem Oslos konfirmasjonsseremonier og andre aktiviteter for verdenskongressdeltakerne. TV-aksjonen 2011: Styreleder var også i år med i byaksjonskomiteen. Vi holdt kurs i nettdebatt og etablerte en nettverksgruppe etter 22/ Strategiutvalg 7 I mai 2011 ble det nedsatt et strategiutvalg. Samtidig inviterte vi alle våre medlemmer til å komme med forslag til hva Oslo fylkeslag skal jobbe med i tiden fremover. Utvalgets mandat Human-Etisk Forbund (HEF), Oslo fylkeslag, har nedsatt et strategiutvalg. Noe av bakgrunnen er at det norske samfunnet de siste tiårene har gjennomgått store forandringer, ikke minst hva gjelder religiøst og kulturelt mangfold. Internasjonal humanisme, miljø- og solidaritetsarbeid har også en mer fremtredende plass i samfunnsdebatten nå enn før. Utvalget skal foreta en gjennomgang av Oslo fylkeslags arbeidsoppgaver, og gi konkrete anbefalinger om oppgaver og rolleforståelse i morgendagens samfunn. Rammen for arbeidet er ca. ett år, og arbeidet skal avsluttes med en rapport. Utvalget skal vurdere hvordan fylkeslaget kan jobbe til beste for forbundet og dets realisering av overordnede målsettinger. Følgende spørsmål legges til grunn: 1) Hvilke aktiviteter er Oslo fylkeslag forpliktet til å gjennomføre? 2) Hvilket handlingsrom har fylkeslaget for nye oppgaver og aktiviteter? 3) Hvilke særlige utfordringer står Oslos fylkeslag overfor som fylkeslag i hovedstaden? Fortsetter på neste side w

8 8 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag 4) Hva er det i tiden som krever nye svar fra fylkeslagets side? 5) Hva vil være oppgaver for fylkeslaget og hva tilligger sentralorganisasjonen? Referanser Regjeringens mandat for utredning av tros- og livssynspolitikk. Vedtekter for Human-Etisk Forbund, herunder fellesvedtekter for fylkeslag. Human-Etisk Forbund - prinsipprogram og arbeidsprogram Human-Etisk Forbund plan for gjennomføring av arbeidsprogram Norsk humanistmanifest Inkluderingsutvalgets rapport av (NOU 2011:14). Utvalget skal rådføre seg med Human- Etisk Forbunds sentrale organisasjon og egne medlemmer. Utvalget bør også innhente råd fra andre relevante organisasjoner. Navnefester Det ble avholdt 36 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på seks helger i I august ble det avholdt tre seremonier i Gamle Logen. Det var totalt 722 navnebarn, som er en oppgang på 27 barn fra Av navnebarna var 395 av foreldrene medlemmer i HEF, mens 327 var ikke-medlemmer. Samarbeidet med alle aktører har fungert bra. Våre trofaste musikere, Vegard Johnsen og Helge Myhren, har deltatt på alle seremoniene i år også. HUM-koret deltok på alle bortsett fra juni og oktober, hvor Kammerkoret NOVA sang. Utvalget har vært stabilt. Det har vært avholdt tre utvalgsmøter, hvor videreutvikling av programmet og seremonien alltid har hovedfokus. Utvalgets medlemmer Lars-Petter Helgestad, utvalgsleder Mette Løvvig Nordhus, leder Oslo-styret Christian Grorud, nestleder Oslo-styret Sylo Taraku Lars Gule Ingrid Eide Carolyn Midsem Inger Marie Helle, kontorleder i Oslo fylkeslag, er utvalgets sekretær. Talere på navnefester i 2011 Dato Taler 19. feb. Tonje Hellstrøm 20. feb. Arne Skodvin 26.mars Rune Gerhardsen 27. mars Ruth V. Fjeld 19. juni Lars Gunnar Lingås 20. juni Inger Leiner 27. aug. Inger Leiner 24. sept. Lars Gunnar Lingås 25. sept. Tonje Hellstrøm 15. okt. Tove Beate Pedersen 16. okt. Anne Brit Narum 26. nov. Bente Sandvig 27. nov. Monica Hall

9 Årsmelding 2011 Utvikling i antall navnebarn År Økning/ nedgang ,7 % ,2 % ,1 % ,4 % ,4 % ,2 % ,2 % ,7 % ,8 % ,6 % ,1 % ,8 % ,3 % ,9 % ,4 % ,3 % ,5 % ,2 % ,6 % ,8 % ,7 % ,9 % 36 Navnebarn Seremonier Konfirmasjon 9 Kurs og kursledere 1045 Oslo-ungdommer, født i 1996, startet på våre konfirmasjonskurs våren 2011, og 30 deltok på lille augustleir. Det var første gang Oslo sto for en leir. I tillegg deltok 70 på konfirmasjonsleirer i regi av Akershus fylkeslag. Alle leirtilbudene var åpne for ungdom fra begge fylker. Totalt ble det avviklet 68 kurs fordelt på 59 kursledere. Alle de nye kurslederne gjennomgikk en grunnopplæring på høsten, ledet av fylkets instruktører. Et temaseminar i januar er obligatorisk for alle, og holdes for å øke kursledernes kvalifikasjoner innenfor temaer som tas opp på kursene. Temaer som ble tatt opp var eksempelvis finne sin egen identitet og en presentasjon av konfliktrådets arbeid. Begge disse var plenumsopplegg. Det var også flere verksteder holdt av blant annet våre erfarne kursledere. Det ble også avholdt noen møter for kurslederne. De besto av litt faglig innhold, og en mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling. Utvalget ser disse møtene som bidrag i en generell kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som vi kan tilby en fagligsosial møteplass. På det siste møtet var det også satt av tid til evaluering fra kurslederne. Den tilbakemeldingen er viktig for utvalget i forholdt til planlegging av neste års opplegg. I 2011 økte vi antallet grupper som fikk være med på rollespillet Refugee. Det er et 24-timers spill i løpet av en helg om det å være flyktning. Fortsetter på neste side w

10 10 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Det ble også i 2011 avholdt et tilrettelagt kurs for fem ungdommer med spesielle behov. Kursleder var Wenke Moe, som også er medlem av konfirmasjonsutvalget. Seremoniene I 2011 ble det avviklet 12 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på tre helger. Konfirmasjonsutvalget er glad for det gode samarbeidet vi har både med administrasjon og personalet i Rådhuset. Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, HUM-koret, som sang ved 10 av de 12 seremoniene. Kammerkoret NOVA sang på de to øvrige. De instrumentale innslagene ble ivaretatt av Juniorsymfonikerne, Christiania brassensemble og Vivaldiorkesteret. De konfirmantene som deltok på lille augustleir hadde sin seremoni i Gamle Logen. Denne seremonien ble holdt samtidig som IHEU med HEF som vertskap, avviklet sin verdenskongress, og deltakere på kongressen var invitert til å overvære konfirmasjonsseremonien. På denne bidro musikere fra Christiania brassensemble og kammerkoret Nova med de kunstneriske innslagene. Hovedtalere ved seremoniene har vært: Marianne Aasen, leder i Kirke,- utdannings- og forskningskomitéen Eskil Pedersen, leder i AUF Lillian Hjorth, leder av Menneskerettighetsakademiet og medlem av HEFs hovedstyre Inga Marte Thorkildsen, stortingsrepresentant Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge Torild Skogsholm, generalsekretær i Care Norge, holdt talen ved seremonien i Gamle Logen Påmelding Oslo fylkeslags nettside forbedres hvert år for å kunne gi brukerne best mulig informasjon til en hver tid om gjeldende konfirmasjonstilbud. Det gjør at vi får vesentlig færre telefoner. Fortsatt kan informasjonen forbedres. Det er et par ting vi ikke har klart å kommunisere slik at alle forstår det, men vi vet heller ikke hvor mange som setter seg tilstrekkelig inn i hva som egentlig står. Nytt i 2011 Leir er nevnt tidligere, og det er et tilbud vi også vil tilstrebe å kunne tilby i kommende år. Det forutsettes selvsagt både praktisk og faglig kapasitet, men målsettingen er å få det til. (Det blir leir i 2012.) To av våre kursledere ba om å få arrangere henholdsvis kultur- og filmkurs. I hovedsak er innholdet i disse kursene som i ordinære kveldskurs, men med litt annen pedagogikk og tilnærming. Kursene var en prøveordning i 2011, og denne prøveordningen blir videreført i For at dette skal bli varige tilbud må utvalget blant annet sikre riktig kompetanse blant kurslederne, men det er noe vi ikke kan si med sikkerhet flere år fram i tid. I noen år har det vært holdt kurs med Filosofi med ungdom som innfallsvinkel. Alle disse kursene har vært svært populære, og ble tidlig fulltegnet. Utvalget Utvalget har i 2011 bestått av: Einar Morten Lassesen (leder), Wenke Moe, Jeannette Dahl (fram til juni), Anja Gil Spilling, Einar Borgund (fram til juni)

11 Årsmelding 2011 og Kim-Agathon Svarthol Blackhill. Fra høsten 2011 ble Edle Daasvand og Jørn Karlsen nye medlemmer av utvalget. Cecilie Opheim, som har sittet i utvalget i flere år, er ansatt i HEF og kan følgelig ikke ha tillitsverv, men som en av fylkets to kurslederinstruktører har hun deltatt med tale- og forslagsrett på utvalgsmøtene. Utvalget har avholdt ni møter og ett arbeidsseminar (lørdag til søndag). Kari- Mette Klever har vært utvalgets sekretær. Vigsel Vigselsutvalget er felles for Oslo og Akershus, og bestod i 2011 av: Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Baard Borthner Thalberg fra Oslo, Terese Svenke og Tom Hetty Olsen fra Akershus. Moa Myklebust fra Akershus er utvalgets sekretær. Vigselsarbeidet deles mellom hovedkontorets seremoniavdeling og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler. Oslo-vigslere viet 78 par i 2011 (103 i 2010). Dette er en nedgang på ca. 32 %. Den prosentvise nedgangen i antall vigsler for hele landet fra 2010 (677) til 2011(668) var ca.1,3. Samlinger og talekurs i 2011 Vigselsutvalget arrangerte to samlinger, en i mai og en i november, med innledning, diskusjon og utveksling av erfaring og 11 idéer. I tillegg ble det gjennomført et talekurs i juni. Vigslere Ved utgangen av 2011 har Oslo disse vigslerne: Baard Borthner Thalberg, Eirik Djønne, Eli Filseth, Elisabeth Vatne-Lund, Jakob Berg, Jan-Erik Næss, Lars Rønn, Liv Sigrid Hagen, Monica Hall, Pil Cappelen Smith, Rolf Solheim, Tonje Hellstrøm og Tormod Eng. Alle våre vigslere er sertifisert i HEF og godkjent av fylkesmannen. Gravferd Utvalget har i perioden bestått av Ingunn Solaas (leder), Ole Nielsen, Ragnhild Bugge (til juni) og Trond Thorseng. Monica Hall ble oppnevnt som utvalgsmedlem i juni. Utvalgets sekretær har vært Kari-Mette Klever. Utvalget har hatt fem møter og hyppig telefonisk og elektronisk kontakt medlemmene i mellom og med sekretæren. Våre talere har i 2011 bistått ved 166 gravferder i Oslo og 100 i Akershus, en økning for Oslo og en minimal nedgang i Akershus. Oslo har benyttet Akershustalere ved syv oppdrag og Akershus har benyttet Oslo-taler ved syv oppdrag. Fortsetter på neste side w

12 12 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Fire personer deltok på kurs i oktober/ november 2011, to fra Oslo og to fra Akershus. Alle kursdeltakerne besto sin eksamen med glans. Det er planlagt kurs på samme tid høsten I april ble det holdt et kveldsmøte for alle talere hvor en av våre talere, Ruth Vatvedt Fjeld, snakket om betydningen av ord og uttrykk i forbindelse med gravferdsoppdrag. I september ble det arrangert et seminar for alle talerne, (lørdag 17. til søndag 18. ca 25 deltakere). Talefremføring var hovedtemaet på seminaret, og skuespiller og gravferdstaler Miriam Sogn og operasanger og talepedagog Knut Jørgen Moe ledet hver sin sekvens. Arild Knutsen fra Foreningen for human narkotikapolitikk snakket om og svarte på spørsmål om der rusmisbruk er en problemstilling i forbindelse med gravferdsoppdrag. Det er ønskelig med bedre innsikt i hva som har kommet ut av denne, spesielt respons i forhold til oppdrag utført i vårt område. Kommunikasjonssjefen sendte ut en oppsummering til møtedeltakerne i etterkant. Utvalget har også tatt initiativ flere ganger for å få et nærmere samarbeid med seremoniavdelingen i forbindelse med både arrangering av kurs, seremoniavdelingens praksis når det gjelder godkjenning av instruktører og ikke minst å bli hørt i forbindelse med en bebudet sertifiseringsordning for gravferdstalere. Det var avtalt et møte som ble kansellert (av seremoniavdelingen), og noe nytt har ikke kommet i stand. Utvalget har en kontaktperson i begge fylkesstyrer og de er også opptatt av å få til et tettere samarbeid. Våre to fylker står for ca 50% av alle oppdrag i landet og synes det er rimelig å bli tatt med på råd når det gjelder videreutvikling og kvalitetssikring av gravferdsarbeidet. Det ble også presentert noen vanskelige case, og en presentasjon av ny seremonibase til bruk for gravferdstalere og administrasjonen, Ellers var det erfaringsutveksling generelt og rundt oppdrag som er tyngre enn andre. Ragnhild og Ingunn samt kontaktpersonene i styrene i Oslo og Akershus HEF deltok på et møte med seremonisjef og kommunikasjonssjef i juni. Dette møtet hadde fokus på brukerundersøkelsen (som utvalget i sin tid tok initiativ til). Omsorg Omsorgsarbeidet i Oslo og Akershus drives gjennom et fellesutvalg. Aktiviteten på omsorgsfeltet har vært preget av usikkerhet om hva HEFs omsorgsarbeid skal være, og hvordan det vil bli fremover. Utvalget har hatt fem møter i løpet av året, hvor den videre driften av omsorgsarbeidet har vært diskutert. Utvalget er opptatt av å

13 Årsmelding 2011 kvalitetssikre alle aktører på omsorgsfeltet i regi av HEF. Det ble avhold et grunnkurs i omsorg i regi av Kaja Melsom og Morten Fastvold. Kurset gikk over tre kvelder à tre timer i februar. 19 deltakere var med på de fleste av kveldene, og tilbakemeldingene var gode. Det har vært fire oppdrag til personer som har hatt ønske om individuelle samtaler i år. Det har vært noen forespørsler om sorggrupper/selvhjelpsgrupper, som vi har måttet henvise videre til Fransiskushjelpen. Følgende grupper har vært aktive i løpet av 2011: Samtalegruppe på Ullersmo fengsel Gruppen er stabil og møtes hver 14. dag, ledes av to av våre støttepersoner. Støttegruppe for tidligere rusmisbrukere (LISA) Gruppen har møttes jevnlig hver torsdag i Humanismens Hus til diverse aktiviteter. Gruppen ledes av Arild Knutsen og har hatt et varierende antall deltakere gjennom året. Samtalegruppe for tidligere medlemmer av trossamfunn Ingun Steen har ledet denne gruppa, som møtes ca. hver fjortende dag. Antallet ligger på 4-6 deltakere. Utvalget har søkt om prosjektmidler fra hovedkontoret for å høste erfaringer fra disse tre gruppene før Landsmøtet skal behandle omsorgsutredningen i Regionalt etikkseminar 13 To av våre støttepersoner har deltatt på samtaleprosjektet i regi av Ullevål sykehus i Fornuft og følelser var tema på årets etikkseminar. Dette regionale seminaret arrangeres hvert år i samarbeid med Akershus og Østfold fylkeslag, og er et tilbud til medlemmer som vil fordype seg i aktuelle etiske spørsmål. Seminaret samlet 72 deltakere, og fant sted november på Vettre hotell i Asker. Det var 17 deltakere fra Østfold, 25 fra Oslo og 24 fra Akershus. Innledere var filosofene Einar Øverenget og Kaja Melsom, og psykolog Frode Thuen. Oslo, Akershus og Østfold har dannet et fellesutvalg for etikkseminaret. Frivillige medlemmer i utvalget har i 2011/12 vært Inge Anzjøn (Østfold), Ingeborg Sutterud (Akershus) og Marit E. Jacobsen (Oslo). Ansatte i utvalget har vært Gunn Hedberg (Østfold), Anne Brinch Skaara (Oslo), og Moa Myklebust (Akershus). Sistnevnte er også utvalgets sekretær. Fra 2012 er Terese Svenke (Akershus) medlem i stedet for Ingeborg Sutterud.

14 14 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Temamøtene Oslo og Akershus har også i år samarbeidet om de ukentlige temamøtene på onsdagskveldene. Følgende møter ble arrangert i 2011: Våren januar Historien om oss menneskets biologiske utvikling Torfinn Ørmen 26. januar En oppdagelsesreise gjennom Kristen-Norge Didrik Søderlind i samtale med Even Gran. 2. februar Er ondskap en del av menneskets natur? Vibeke Kennair Ottesen 9. februar Kartlegging av våre arveanlegg: Er vi rede til å motta svarene? Dag Undlien 16. februar Romfolket beleilige syndebukker Jahn Otto Johansen 23. februar Døden, skal vi danse? Per Fugelli 16. mars Den politiske Nansen. Samfunnsengasjement i Norge og internasjonalt Carl Emil Vogt Onsdag 23. mars Midtøsten, hva nå? Lars Gule og Peter M. Johansen Onsdag 30. mars En ny vår for katolisismen i Norge? Rudi Kessel

15 Årsmelding 2011 Høsten september JUKS Take a walk on forskningens wild side Erik Tunstad oktober Møte med det ukjente Jan Crosby 12. oktober Hva skal vi med religion? Rudi Kessel og Brita Pollan 19. oktober Humanisme og fred Kaja Melsom 26. oktober Verdensreligionenes ulike verdier: Kilde til internasjonale konflikter? Jens Braarvig 2. november Hva nå, lille Norge? Paneldebatt etter 22. juli Trine Skei Grande, Bjørn Erik Thon, Vegard G. Wennesland, Anders Giæver og Bente Sandvig. Møteleder: Jens Brun-Pedersen. 9. november Surrogati - hva skal være lov i Norge? Olve Moldestad 16. november Det biologiske mennesket Terje Bongard 23. november Roma -Oslo: noen likhetstrekk? Thomas Thiis-Evensen 30. november Tro og overtro Knut Lindh

16 16 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Oppfølging av 22. juli Juli: Åpent hus og økt beredskap Det var åpent hus for samtale eller bare å være sammen 23., 24., 28. og 29. juli. Vårt tilbud om omsorgssamtaler ble fremhevet på nettsidene våre, og sendt per e-post til de medlemmene vi har e-postadresse til. Samtidig styrket vi beredskapen vår for Humanistisk gravferd. Bare to uker etter tragedien skulle vi på leir med konfirmanter, og gjorde selvsagt justeringer og styrket beredskapen også i forhold til leirene. 3. august: Åpent møte i Humanismens Hus Hva skjedde 22. juli? Og hvorfor skjedde det? Vi inviterer til åpent møte med faglige innspill og god samtale. Lars Gule, Didrik Søderlind og Peder C. Bryhn Nørbech deltar. Dette var invitasjonen til vårt åpne møte 3. august. Møtet ble annonsert i Aftenposten, Dagsavisen og Klassekampen, og var godt besøkt. Videoklipp fra møtet ligger på fritanke.no. 2. november: Hva nå lille Norge? debattmøte i Humanismens Hus Trine Skei Grande, leder i venstre, Vegard G. Wennesland, leder i Oslo AUF, Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet, Anders Giæver, journalist og kommentator i VG og Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund var samlet til paneldebatt om Norge etter 22. juli. Temaet for møtet var Hvordan skal vi skape et tryggere samfunn samtidig som vi bevarer åpenheten i det norske samfunn?. Jens Brun-Pedersen ledet panelet og deltakerne i salen (ca. 75 stykker) gjennom en reflektert og god meningsutveksling om dette omfattende temaet. Kurs i nettdebatt motoffensiv etter 22. juli Hvordan debattere på konkrete nettarenaer? I løpet av to kurskvelder (14. og 17.11) ble følgende spørsmål og problemstillinger gjennomgått av Lars Gule, Shoaib Sultan og Dan-Raoul Husebø Miranda: Hva er ekstremisme? Hvordan identifisere rasisme og islamofobi? Hvilke motargumenter kan vi bruke? Hvilke kilder til faktakunnskap er enkle å bruke? Noen erfaringer fra å debattere med denne gjengen Hvor finner vi de fremmedfiendtlige nettstedene? Hvordan kommentere og debattere? Anonymitet vs. fullt navn Retorikk Støttegruppe nettverk Det er tøft og slitsomt å debattere på nett Hvordan finne støtte hos andre? Facebook-gruppe for kursdeltakere Bruk av Facebook og andre sosiale medier Under ledelse av Dan-Raoul har ca. 15 personer dannet en nettverksgruppe på Facebook. Fylkeslaget vil følge opp med flere kurs og andre samlinger hvis behovet melder seg.

17 Årsmelding 2011 HAMU-utvalget Etter at styret i et par år har støttet YHN (Young Humanistas Network Nigeria), ønsket styret å forankre dette arbeidet i et eget lokalt HAMU-utvalg. Gjennom Humanus annonserte man etter interesserte og et utvalg ble startet i januar 2011 med følgende medlemmer: Mari- Kristine Morberg, Bjørn Torjus Hanssen, Carsten Hagness og Anne Brinch Skaara (sekretær). På et møte med Styringsgruppa i HAMU i februar ble utvalget enig om følgende prioriteringer: Informasjon om HAMU generelt og hekseforfølgelse spesielt ut til medlemmer og andre. Innsamlingsaksjon i vår. I samarbeid med HU i Oslo, vil vi legge opp til en enkel aksjon overfor årets konfirmanter i Oslo. Få til et møte med andre aktuelle samarbeidspartnere; pinsebevegelsen og medlemmer av STL (samarbeidsrådet for tros-og livssynssamfunn), gjerne i forbindelse med at Yemi fra YHN er i Oslo i forbindelse med Verdenskongressen i august. Mulig prosjektreise til Nigeria. Utvalget har hatt seks møter i år, og prøvde aktivt å få HU med på noen av utvalgets aktiviteter. Av diverse grunner ble det ikke mulig å gjennomføre en lokal innsamlingsaksjon i år, men grunnlaget er lagt for senere års aksjoner. Av tidsmessige årsaker var det ikke mulig å få til et debattmøte under Verdenskongressen. Men det har vært skrevet flere artikler om hekseproblematikk i Humanus og på 17 nettet. Bjørn Torjus deltok på prosjektreise til YHN og Nigeria i oktober 2011, og utvalget har gått nøye igjennom rapporter og søknader fra YHN i samarbeid med HAMU sentralt. Utvalget vil jobbe aktivt for å få flere aktive med i dette solidaritetsarbeidet. Seniorgruppen Seniorutvalget hadde fire møter i Gro Barreng har overtatt fortsatt som leder. Utvalger har arrangert følgende i år: Sammen i Teater Seniorgruppen arrangerte to teaterbesøk i løpet av året., som begge ble fulltegnet med 35 deltakere. 28. april var det Othello på Nationaltheateret. 8. november så vi Mysteriet Myrna Vep på Oslo Nye. KulTur Årets tur gikk til Berlin juni. Interessen var som vanlig stor, og 35 deltakere fikk gleden av kyndig guiding under ledelse av Finn Holden. Gro Barreng og Kjersti Bakken var med som reiseledere. Detaljert program stod i Humanus nr 4/2010, og en reiserapport i 4/2011. Byvandring 5. mai tok historieformidler Leif Gjerland en stor gruppe HEF ere med på en vanding Fra spennende Tøyen til vakre Grønland. Lørdag 8. oktober var det guidet busstur ved Finn Holden rundt på Fortsetter på neste side w

18 18 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Oslos Vestkant. Lunsj i kantina etterpå. 28 deltok. Seniorkafé Torsdag 17. mars hold Finn Holden et lysebildeforedrag fra Vietnam i Humanismens Hus, inkludert lunsj. Ca 15 var tilstede. Aktivitetsutvalget Foruten vintersolvervsmarkeringen har utvalget arrangert brettspillkvelder med jakkemerkeverksteder på Humanismens hus. Dette lavterskeltilbudet til alle som vil bli kjent med andre humanister, har hatt deltagere hver gang. drikke i sommersolen. Alle tillitsvalgte og aktive i fylkeslaget var invitert til å delta gratis. Den 21. desember var det fjerde gang aktivitetsutvalget arrangerte vintersolverv med stand i Oslo sentrum. 56 liter gløgg og 18 liter kaffe ble delt ut sammen med pepperkaker i teltet på Stortings plass ( Dasslokket ). Det var mange innom, og god stemning i teltet. Høydepunktet var konsert med HUM-koret. Denne kvelden ble mange minnet om at midtvintersfesten vår er noe større enn én enkelt religions markering. Åpent hus 17. mai I tillegg har utvalget hatt strikkekvelder for å lage selbuinspirerte humanistvotter til verdenskongressen i august. Under selve kongressen arrangerte utvalget åpen park for de internasjonale gjestene med grilling, kubb og informasjon om fylkeslagets arbeid. Utvalget har bestått av Carsten Hagness, Thomas M. Johanson, Ole Martin Moen og Mari-Marthe Apenæs, med Christoffer B. Larsen som sekretær. Solvervsmarkeringer Det var feiring av sommersolverv den 21. juni om bord på SS Johanna. 69 deltagere hygget seg om bord med reker og godt Oslo fylkeslag, under ledelse av Anne Marie Søraas, holdt igjen åpent hus i Humanismens Hus kl Det var anledning til å kjøpe kaffe, te, mineralvann, kake, pølse eller lapskaus. Arrangementet er blitt et populært møtested for våre medlemmer, og det var mange innom. Juletrefesten Søndag 2. januar ble Humanismens Hus igjen fylt av barnelatter, da årets juletrefest gikk av stabelen. 37 barn og ca. like mange voksne danset rundt juletreet og sang så det ljomet på loftet. Leder for juletrefesten, Jorun Thorsen, ledet hele arrangement på en utmerket måte,

19 Årsmelding 2011 sammen med gode medhjelpere. Chriss Chrisell gledet alle med sine tryllerier og pianist Knut Løken bidro med musikken. Vår egen humanist-julenisse delte ut juleposene til stor jubel. Ungdom Oslo fylkeslags ungdomssatsning går tilbake til HEFs ungdomsorganisasjon Humanistisk Ungdoms (HUs) lokallag i Oslo ble stiftet i Fylkeslaget etterstreber å ha løpende og god kontakt med ungdommen. HUs aktiviteter er alltid synliggjort i fylkeslagets kommunikasjon med sine medlemmer, f.eks. i Humanus, på nettsidene og i e-postutsendelser. Hedersfjøla Finn Holden og Arne Normann ble tildelt årets hedersfjøl. Finn har sittet i styret, og vært aktiv i Seniorutvalget helt siden det ble startet på slutten av 1990-tallet. Arne har i flere år vært medhjelper på navnefestene i Rådhuset, og dessuten vært aktivt med i gjennomføringen av fylkeslagets årlige juletrefest. Vi takker begge to for en flott innsats! 19 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og Facebook Nettsidene De aller fleste som ønsker å få informasjon om seremonitilbudet vårt, bruker nettsidene våre. Nettsidene er uansett der de må melde seg på til navnefest og konfirmasjon, og sende inn forespørsler om vigsel. Andre aktiviteter legges også ut på sidene, ev. med påmelding via nettskjema. Vi lenker også til andres (f.eks. hovedkontorets eller HUs) aktiviteter, som kan være relevante for våre medlemmer. HEFs oppdatering av nettsidene i mai 2011 gav sidene et etterlengtet og kjærkomment løft, både layout-messig og med endel mer tidsmessige muligheter. Nyhetsbrev på e-post Ca. én gang i måneden sender vi ut nyhetsbrev til alle medlemmer som vi har e-postadresse til, og som ikke har reservert seg mot å motta denne type e-post. Per er dette ca mottagere. Tilbakemeldinger viser at disse utsendelsene når og blir lagt merke til av endel medlemmer som ellers ikke er aktive hos oss. Nyhetsbrevene er således et viktig supplement til Humanus, nettsider og Facebook. Fortsetter på neste side w

20 20 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Facebook Fylkeslaget har også en gruppe på Facebook hadde gruppen drøyt 300 medlemmer, en økning på 20 % fra ifjor. Særlig aktivitetsutvalget oppretter events for sine aktiviteter der. HUM-koret Medlemmer Koret har pr medlemmer. Antall nye medlemmer 14, mange sluttet etter kort tid og totalt sluttet 16 personer. Humanus Fylkesbladet er felles med Akershus, og kom ut med fire nummer også i Opplaget på papir er ca , i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. I tillegg til å annonsere kommende aktiviteter og rapportere fra de som har vært, har lederen, medlemsprofilen og Hedensk hark vært faste spalter. Inger Marie Helle har gjennom året i noen artikler utdypet temaet heksetro, relatert til HAMUs prosjekter i Nigeria, som fylkeslaget støtter. Redaksjonsutvalget har møttes før hver utgivelse. Oslos representanter har vært Tone Haugen Jensen, Tormod Eng og Christoffer B. Larsen (red.sekr.). Dirigent Korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig har i 2011 vært Per Arne Olsen. Der Per Arne har vært forhindret fra å møte opp på øvelse har medlemmer av koret trådt støttende til. Stine Lilletvedt Mørkved hadde direksjon på begge Konfirmasjonshelgene våren Korøvelser HUM-koret har hatt 21 øvelser våren 2011 og 17 øvelser på høsten 2011, totalt 38 ordinære øvelser. I sammenheng med Krakow og andre arrangementer har det også forekommet ekstraordinære gruppeøvelser. Deltakelse på seremonier HUM-koret har deltatt på 20 humanistiske navnefester (4 helger), publikumsantall ca Koret har videre deltatt på to av Oslo Fylkeslags helger med humanistisk konfirmasjon, publikumsantall ca Utvalgsmøter og andre møter KU har hatt 10 møter i 2011, derav 2 med MU. I tillegg har KU hatt fast representant på MU-møtene. Seminar Korets årlige, faste seminar siste helg i august ble avholdt som vanlig. Vi var også i år i Gurvika ved Nevlunghavn. Vi hadde nydelig vær med sol og noe vind.

21 Årsmelding 2011 Helgen ble brukt til å øve inn et nytt verk fra Byen med hjelp fra verkets komponist Hanne T Asheim. Veldig bra! Det var 46 korister som deltok på seminaret. Nye korverk Verket Byen i fem satser ble levert til oss fra Hanne T. Asheim og fremført på en korkonsert i Kanonhallen på Løren, med inviterte gjester; Oslo Ø og Mannskoret Ørnen. Vi hadde ca 250 betalende gjester. Etter konserten hadde vi en liten fest som alle betraktet som vellykket. Det er inngått kontrakt med forfatter Lars Saabye Christensen som skal skrive tekst til sermoniene Navnedag, Konfirmasjon, Ekteskap og Gravferd. Ole Henrik Giørtz skal komponere musikken. Verket skal stå ferdig i løpet av International Krakow Choir Festival 2011 Cantata Vi deltok på en korkonkurranse i Krakow, Polen som endte med en delt tredje plass. Vi hadde også to andre meget vellykkede konserter arrangert av festivalen. Flere av medlemmene deltok også på utflukter til blant annet byvandring, dagstur til Auschwitz og de nærliggende saltgruvene. Andre opptredener Vi deltok på WHC (World Humanistic Congress) i august og sang både under åpningen fredag 12.8 og på avslutningskonserten med Åse Kleveland og Lars Klevestrand på søndag I September deltok en rekke medlemmer på Kulturarrangementet Elvelangs, side som side med andre Oslo-kor. Natten var mørk og støyende, men vel gjennomført. 21 Ca 20 kormedlemmer var med og sang på stand til HEF på Dasslokket 21. desember. Ikke fullt så kaldt som fjorårets konsert. HUMennene HUMennene hadde til sammen ca 35 øvelser i HUMennene har hatt mange oppdrag, både betalte og ubetalte i løpet av året. HUMennene har også hatt ett eget sommer-seminar på Morten Bolstads hytte. Komitéer Planleggingsarbeidet for Theodorakiskonsert i Oslo Konserthus sammen med Sos-koret startet 2011 med en egen komite bestående av medlemmer fra begge korene, samt Per Arne Olsen. Kleskomiteen har gjort et stort arbeid for å forbedre korets utrykk på konserter og andre opptredener. Ellers var det mye bra komite-arbeid både opp mot konkurransen i Krakow og konserten i Kanohallen. Annet Siden mange enda var i Krakow, hadde vi en enkel, men hyggelig sommeravslutning i fin kveldssol på St. Hanshaugen. Det var i overkant av 20 fremmøtte. Det årlige julebordet gikk av stabelen tirsdag 20.12, med koldtbord, underholdning og utdeling av årets jubelpriser. St. Hanshaugen har vært fast møtested hver tirsdag i sommerferien 2011.

22 22 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Driftsregnskap 2011 Driftsinntekter Note Regnskap 2011 Budsjett 2011 Regnskap 2010 Bidrag fra HEF Offentlig tilskudd Varesalg Inngangspenger Seremonigebyr Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Varer innkjøpt for salg Lønn/honorarer Lokaler Vedlikehold maskiner Trykking Kontorhold Telefon/porto Reise PR/annonser Andre kostnader Inventar/maskiner Sum driftskostnader Årets resultat

23 Årsmelding 2011 Noter 1) Herav husleierefusjon kr ,-. 2) Tilskudd fra Folkeuniversitetet kr ,- og Norges korforbund kr ,-. 3) Salg på temamøter, 17. mai på huset og salg av bøker. 4) Herav seniortur (KulTur) kr ,- (jf. note 12), korseminar kr ,-, kortur Krakow ,- og Camp Refugee kr ,-. 5) Herav konfirmasjon kr ,- og navnefest kr ,-. 6) Herav momskompensasjon kr ,-, renteinntekter kr ,-, grasrotandel kr ,- (jf. note 13) og korsang på seremonier kr , ) Herav konfirmasjon kr ,-, navnefest kr ,- og HUM-koret kr ,-. 9) Herav husleie til HEF sentralt kr ,- og til seremonier i Rådhuset og Gamle Logen kr ,-. 10) Herav Humanus kr ,-. 11) Herav Humanus kr ,-. 12) Herav konfirmasjon kr ,-, gravferd kr ,-, seniortur (KulTur) kr ,- (jf. note 4) og HUM-koret kr ,-. 13) Herav bidrag HAMU kr ,- og YHN Nigeria kr ,-. Grasrotandelen 2011 er i sin helhet overført til HAMU (jf. note 6). 7) Herav konfirmasjonsboken Tenk på det kr ,-.

24 24 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Balanse per 31. desember 2011 EIENDELER Note Omløpsmidler Kasse Bank DnB Nor Bank skattekonto Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Varebeholdning Sum omløpsmidler Anleggsmidler Aksjer, Humanist Forlag Sum anleggsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig forskuddstrekk Skyldig arb.g.avgift Skyldig lønn og feriepenger Forskudd HK-avgift Forskudd HN-avgift 0 0 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Egenkapital Egenkapital 1/ Årets resultat Egenkapital 31/ SUM GJELD OG EK

25 Årsmelding 2011 Noter 25 1) Herav forskuddsbetalt Refugee 2012 kr ,-. 2) Herav påløpt revisjonskostnad 2011 kr ,- og omsorgsprosjekt kr ,-. 3) Avsatt prosjektmidler HUM-koret over år kr ,-. Tilførsel 2011 kr ,- (dugnad med mer). Oslo, /februar 2012

26 26 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

27 Årsmelding

28 28 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Utvalg, komitéer og ansatte Utvalg Oslo fylkeslag Konfirmasjonsutvalg Einar Morten Lassesen Anja Gil Spilling Wenke Moe Kim-Agathon S. Blackhill Edle Daasvand Jørn Karlsen Navnefestutvalg Anne Søraas Marian Svendsen Karin Vatne Wenche Bru Marianne L. Elshaug Tulla Grip Korutvalg Tonje Hellstrøm Harald Bue Frode Svendsen Atle Sivertsen Temakveldkomité Sverre Landaas Ken Jones Chalak Kaveh Thrond Berge Larsen Juletrefestkomité Jorunn Thorsen Arne Normann Seniorgruppe Gro Barreng Finn Holden Turid Skaar Kjersti Bakken Mediegruppe Ronnie Johanson Aktivitetsutvalg Mari-Marthe Apenæs Carsten Hagness Thomas M. Johanson Ole Martin Moen HAMU-utvalg Mari-Kristine Morberg Bjørn Torjus Hanssen Carsten Hagness

29 Årsmelding Fellesutvalg Oslo og Akershus Gravferdsutvalg Ingunn Solaas Ole Nielsen Monica Hall Trond Thorseng Vigselsutvalg Tormod Eng Terese Svenke Tom Hetty Olsen Elisabeth Vatne-Lund Baard B. Thalberg Humanusredaksjon Tone Haugen Jensen Tormod Eng Anne Grethe Aune Bjørnar K. Grønhaug Fellesutvalg Oslo, Akershus og Østfold Etikkseminarutvalg Inge Anzjøn Ingeborg Sutterud Marit E. Jacobsen Ansatte Oslo fylkeslag Anne Brinch Skaara Christoffer B. Larsen Inger Marie Helle Kari-Mette Klever Lisbeth Hvalby Omsorgsutvalg Mette Nordhus Jan Hoff Jan Olav Haugen Arild Knutsen

30

31

32 Våren 2011 inviterte aktivitetsutvalget i Oslo fylkeslag til strikkekvelder for å produsere selbuinspirerte humanistvotter til verdenskongressen i august.

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen.

Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen. Årsmelding 2010 Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Oslo fylkeslag

Detaljer

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda

Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Årsmelding 2013 Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 5 Innhold

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag Årsmelding 2009 Fire bruder foran fylkeslagets stand ved årets Skeive dager på Rådhusplassen. Vi delte ut ca. 2.000 glass brus og ca. 3.000 løpesedler i løpet av fire sommerhete dager i juni. Foto: Elisabeth

Detaljer

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag Årsmelding 2010 400 fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember 2010. Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016

Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Velkommen til årsmøte 15. mars 2016 Ås Turlag ønsker velkommen til årsmøte tirsdag 15. mars kl 19.00 i Ås kulturhus, lille sal. Her finner du sakspapirer til årsmøtet. Det er ikke kommet inn noen forslag

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 14.02.2013 Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus Innhold

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Kristiansand Danseklubb

Kristiansand Danseklubb Kristiansand Danseklubb Kristiansand, 6.2.2011 ÅRSBERETNING 2010 FOR KRISTIANSAND DANSEKLUBB. Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Kristiansand danseklubb er å gi barn og unge glede

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 26.02.2014 : Digital utgave: human.no/akershus Innhold Innledning... 4 Seremonier og livssynsaktiviteter...

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling

Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling Årsberetning for Tekna Kristiansund avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Side 1 av 6 Styrets beretning... 3 Viktige begivenheter i året som gikk... 3 Medlemsutviklingen... 4 Arrangementer...

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag 1 2 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 HUM-KORET 4 AKTIVITETER, ARRANGEMENTER OG MARKERINGER 7 INTERNASJONALT ARBEID 10 ETIKKSEMINARET 11 HUMANISTISK UNGDOM 12 SENIORGRUPPEN

Detaljer

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus

KLINISK ETIKK-KOMITÉ. BÆRUM Sykehus KLINISK ETIKK-KOMITÉ BÆRUM Sykehus ÅRSMELDING 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Oppnevning av KEK og komiteens medlemmer. side 3 2. Mandat... side 3 3. Organisering side 3 4. Arbeidsform. side 4 5. Aktiviteter

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND

ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND ÅRSMELDING 2013 FRA HAGESELSKAPET HAUGESUND Styret har bestått av Leder Gro Marie Hetland Nestleder: Karl Edvard Eidsvåg Sekretær: Guri Risa Kasserer: Aslaug Mydland Styremedlemmer: Ingeborg Hald Jørn

Detaljer

Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo INNSTILLING FRA STRATEGIUTVALGET

Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo INNSTILLING FRA STRATEGIUTVALGET Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo INNSTILLING FRA STRATEGIUTVALGET Utfordringer for Human-Etisk Forbund i Oslo Innstilling fra strategiutvalget Utgitt: 01.03.2013 Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole

ÅRSBERETNING. BK Svømmeskole ÅRSBERETNING 2014 BK Svømmeskole 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STYRETS KOMMENTAR... 3 2 ADMINISTRASJON... 3 Styret... 3 3 KURS OG OPPLÆRING... 4 Svømmekurs... 4 Instruktørkurs... 5 4 MEDLEMMER BK SVØMMESKOLE...

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958

Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel. Styret. Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Velkommen til generalforsamling i Hankø Vel Styret Hankø Vel Etablert 8 august 1958 Generalforsamling 8. juli 2005 Styrets beretning Regnskap 2004 Budsjett 2005 Orienteringssaker ved formannen Valg ved

Detaljer

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00

Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Referat styremøte NK Buskerud onsdag 25.mai 2016 kl 18.00 Sted: Jonas B Gundersen Dato: 25. mai 2016 Tid: Kl. 18.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

2012 Årsberetning 2012

2012  Årsberetning 2012 2012 + Årsberetning 2012 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 28 medlemmer 7 medlemmer 5 medlemmer Sum

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo

Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Møtebok MØTEBOK STYREMØTE I NORGES KORFORBUND Tid: Lørdag 26.09.2015 kl. 09:00-16:30 og søndag 27.09.2015 kl. 10.00-15.00 Sted: NK Hovedkontor Oslo Til stede: President Stein T. B. Høyer Visepresident

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag

Velkommen! Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Akershus Fylkeslag. HEF Akershus Fylkeslag 1 Velkommen! Human-Etisk Forbund,, ønsker velkommen til Humanistisk konfirmasjon 2016. Human-Etisk Forbund arbeider for livssynsfrihet og livssynslikestilling. Det humanistiske livssynet bygger på oppfatningen

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer

Medlemmer. Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Narvik og omegn Døveforening. 58 medlemmer 2010 Årsberetning 2010 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 37 medlemmer 15 medlemmer 6 medlemmer Sum

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.273 Referat fra 4. desember

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010

ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 ÅRSMELDING TERMIK RANA 2010 Innhold Fram til årsmøtet 2010 har styret bestått av:...2 Styrets sammensetning etter valget på årsmøte 03.03.10:...3 Ansatte:... 3 Aktiviteter:... 3 Kurs:... 3 Helseparken:...

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/

ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/ Bystyret 144/ Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Alfred Solgaard SAKSMAPPE: 2016/418 ARKIV: D10 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 100/16 01.11.2016 Bystyret 144/16 10.11.2016 HUMAN-ETISK FORBUNDS

Detaljer

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar

Årsmøte i Nes Revmatikerforening februar Årsmøte i Nes Revmatikerforening 2017 15.februar Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent 3. Valg av protokollfører 4. Valg av tellekorps 5. Valg av delegater til å undertegne protokollen

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE

ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE Side 1 av 5 ÅRSMELDING 2013 NVIO AVD. NORDMØRE ÅRSMØTE Årsmøte for NVIO avd. Nordmøre ble avholdt på Vårsøg Hotell, Surnadal, 8.3.2013. Hovedstyret/foreningstyre i 2013 bestått av: Leder: Per Kvarsvik

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer.

Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. ÅRSBERETNING 2009 1 Ledelse og økonomi Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt 12. mars 2009 i henhold til gjeldene vedtekter og retningslinjer. Styret Styret

Detaljer

Årsberetning Sørum karateklubb 2015

Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Årsberetning Sørum karateklubb 2015 Styrets sammensetning Leder: Bjørn Nordstrøm Nestleder og utdanningskontakt: Henrik Huser Styremedlemmer og varamedlemmer: 1 Sekretær: Rune Mortensen Kasserer: Vigdis

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009

Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Årsmøte i Norges Verdensarv den 9. juni 2009 Sak 3. Årsberetning 2008 Innhold 1. Organisasjon 2. Administrasjon 3. Møtevirksomhet, kontakt og samarbeid 4. Økonomi 5. Personell, miljø og sikkerhet 6. Likestilling

Detaljer

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ

ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ ÅRSMELDING FRISKIS&SVETTIS, TROMSØ 2013 1 Styrets sammensetning Leder: Anne-Marie Sandberg Nestleder: Helene Mikkelsen Styremedlemmer: Merethe Moe Johannessen (økonomiansvarlig), Siv Anne Ingebrigtsen

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Døves Fylkeslag Nordland

Døves Fylkeslag Nordland DØVES FYLKESLAG NORDLAND 2008 Årsberetning Oppsummering av aktivitetene i året som gikk, regnskap, styret og forskjellige aktuelle temaer. Døves Fylkeslag Nordland Å R S B E R E T N I N G Medlemmer Døves

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte Nr. 12/08-10 Onsdag 26. august 09 på Pors Stadion, Porsgrunn

Referat fra Regionstyremøte Nr. 12/08-10 Onsdag 26. august 09 på Pors Stadion, Porsgrunn Referat fra Regionstyremøte Nr. 12/08-10 Onsdag 26. august 09 på Pors Stadion, Porsgrunn Tilstede: Bernt Thomassen Rigmor Øverli Tine Normann Håvard Dahl Olsen Tonje Jelstad Mette Lislerud Marit Skretteberg

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

VEDTEKTER FOR JOMENTUM

VEDTEKTER FOR JOMENTUM VEDTEKTER FOR JOMENTUM Revidert på årsmøtet 12. mars 2014. $1 ORGANISASJON 1.1 Jomentum, stiftet 1990 er et nøytralt Barne- (1993)/Ungdoms- (1997) og blandet kor i Flora kommune. 1.2 Koret er tilsluttet

Detaljer