Årsmelding Humanistisk uke Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2013. Humanistisk uke 2013. Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda"

Transkript

1 Årsmelding 2013 Humanistisk uke Oslo fylkeslag samarbeider med Humanistisk Ungdom om kampanjen Gi plass til tanken. Foto: Dan-Raoul Miranda Oslo fylkeslag

2

3 ÅRSMELDING 2013

4

5 Årsmelding Innhold Innholdsfortegnelse 5 Styrets årsmelding 6 Arbeidsprogrammet 7 Navnefester 7 Konfirmasjon 8 Vigsel 9 Gravferd 10 Omsorg 11 Samarbeid med Humanistisk Ungdom 11 Motoffensiv mot hatretorikk på nett 12 Åpne temamøter 12 Seniorgruppen 14 HAMU-aktiviteter 14 Humanistisk uke og nasjonal vervekampanje 15 Aktiviteter, arrangementer og markeringer 15 HEF-skolen 16 Hedersfjøla 17 Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og sosiale medier 17 Humanus 18 HUM-koret 18 Regionalt etikkseminar 20 Utvalg, komitéer og ansatte 20 Driftsregnskap 22 Balanse 24 Revisjonsberetning 26

6 6 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Årsmelding 2013 for Oslo fylkeslag Styret Styret i Oslo fylkeslag har etter årsmøtet i 2013 vært: Styreleder Nestleder Økonomileder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Revisor Statsautorisert revisor Rita Torsvik, Davita AS. Valgkomité Einar Morten Lassesen Runar Molstad Solbjørg Mikkelsen Mette Løvvig Nordhus Atle Sivertsen Øyvind Engh Liss Schanke Magne Richardsen Anja Gil Spilling Espen Urkegjerde 1. vara Mari-Marthe Apenæs 2. vara Juni Høiby (til 06.13) 3. vara Kristian Ruud (perm) 4. vara Tonje Hellstrøm Styrets arbeid Styret har hatt ti styremøter og ett strategiseminar. Alle henvendelser som har vært rettet til Oslo fylkeslag ved styret har vært behandlet som sak i styret og/eller styrets arbeidsutvalg. Fylkeslagene i Oslo og Akershus fortsetter samarbeidet, og har fellesutvalg på disse områdene: Gravferd, omsorg, vigsel, etikkseminar, temamøter og medlemsblad. I tillegg har vi omorganisert to halve stillinger (én i Oslo og én i Akershus), og rettet arbeidsoppgavene inn mot fellesoppgaver for de to fylkeslagene. Nye saker i 2013 Strategiutvalget har fullført arbeidet våren Vi har tilnærmet avsluttet arbeidet med en portal for eutanasispørsmål. Vi har opprettet et arbeidsutvalg for styret. Vi har etablert en gruppe som kjemper mot hatretorikk på nett og søker nå Oslo kommune om midler. Vi har på bakgrunn av arbeidet til strategiutvalget laget arbeidsprogram for perioden Herunder følger store tiltak som blant annet bistand til søsterorganisasjoner i Europa, økt samarbeid med Akershus og økt fokus på rekruttering av nye medlemmer og frivillige. Vi har gjennomført HEF-skolen trinn 1 og 2. Vi har gjennomført Humanistisk uke.

7 Årsmelding Nyinnmeldinger Oslo Hele landet Medlemstall Antall medlemmer pr var Dette gir en økning fra forrige år på ca. 0,4 %. Gjennomsnittlig økning i HEF var på ca. 1,4 %. Medlemstallet i Oslo utgjør ca. 19,9 % av HEFs totale medlemsmasse på pr Arbeidsprogrammet Arbeidsprogrammet er utarbeidet på bakgrunn av strategiutvalgets innstilling «Utfordringer for Human- Etisk Forbund i Oslo». Styret i Oslo fylkeslag satte av helgen september til å behandle strategiutvalgets innstilling. Arbeidsprogrammet ble endelig vedtatt på styremøte jfr. sak 17/13 Styreseminar: Arbeidsprogram. Arbeidsprogrammets mål er å konkretisere Oslo fylkeslags arbeide i kommende periode. I sammenheng med strategi-utvalgets innstilling har styret i Oslo fylkeslag forsøkt å peke ut en tydeligere retning for lagets arbeide både internt og eksternt. Arbeidsprogrammet definerer fylkeslagets hovedsatsninger i perioden Disse kan deles inn i følgende kategorier: organisasjon, frivillighet, rekruttering, medlemstilbud og aktiviteter, humanisme og kultur, seremoniene,livssynspolitikk, livssynsutvikling, og internasjonale saker. Rent praktisk vil utvalgets innstilling stå i arbeidsprogrammet (dog redigert) sammen med styrets vedtak. Til slutt vil det komme en vedtaksplan som oppsummerer videre arbeid. Arbeidsprogrammet kan lastes ned på fylkeslagets nettsider. Navnefester Det ble avholdt 34 seremonier i Oslo Rådhus, fordelt på 6 helger i Det var totalt 613 navnebarn, som er en nedgang på 54 barn fra Av navnebarna var 334 av foreldrene medlemmer i HEF, mens 279 var ikkemedlemmer. Samarbeidet med alle aktører har fungert bra. Våre trofaste musikere; Vegard Johnsen og Helge Myhren har deltatt på alle seremoniene i år også. HUM-koret deltok på alle bortsett fra juni og november/desember, hvor Eva Lunde var solist. I 2013 besto utvalget av Else McLean, Tulla Grip og Marian Svendsen. Tulla Grip var leder av utvalget fram til høsten 2013, da overtok Else McLean. Utvalget har vært stabilt. Det har vært avholdt 2 utvalgsmøter, hvor videreutvikling av programmet og seremonien alltid har hovedfokus.

8 8 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Talere på navnefester i 2013 Dato Taler 09. feb. Arne Skodvin 10 feb. Christoffer B. Larsen 13. april Monica Hall 14. april Tove Beate Pedersen 08. juni Moa Myklebust 09. juni Inger Leiner 21. sept. Yngvild Kvaale 22. sept. Kristin Mile 19. okt. Rune Gerhardsen 20. okt. Tonje Hellstrøm 30. nov. Monica Hall 01. des. Bente Sandvig Konfirmasjon Kursene 1169 osloungdommer født i 1998 gjennomførte konfirmasjonskurs i De fleste hadde kurs over ti kvelder i februar, mars og april på kurssteder rundt omkring i bydelene. I tillegg til de tradisjonelle kveldskursene, videreførte vi tilbudet om kulturkurs (én gruppe), filmkurs (én gruppe) og filosofivariant (fire grupper). To grupper hadde vinterferiekurs, hvor hele kurset holdes intensivt i vinterferien. Vi hadde en gruppe for konfirmanter som trenger særskilt tilrettelegging, hvor fem konfirmanter deltok. Vi arrangerte også en leir, her ble tilbudet økt med 16 plasser fra ifjor til 48. I tillegg arrangerte Akershus tre leirer. Disse temakursene og leirene var åpne for ungdom fra begge fylker. 21 grupper med konfirmanter (ca. 320 konfirmanter totalt), deltok på rollespillet Refugee. Det er et 24-timers spill i løpet av en helg om det å være flyktning i regi av Refugee Norge. Dette er et populært tilbud, og i 2013 økte vi, som året før, antall plasser på dette spillet. Kurslederne Totalt ble det avviklet 72 kurs fordelt på 55 kursledere. 52 av kurslederne i 2013 var medlemmer av forbundet. Alle de nye kurslederne gjennomgikk en grunnopplæring om høsten, ledet av fylkets instruktører. Et temaseminar i januar er obligatorisk for alle, og holdes for å øke kursledernes kompetanse innenfor temaer som tas opp på kursene. Temaer som ble tatt opp var eksempelvis Kritisk tenkning, Hvordan snakke med ungdommen og Fra enevelde til moderne stat: Om grunnlovsendring i mai 2012 og veien videre. Alle disse var plenumsopplegg. Det var også flere verksteder holdt av blant annet våre erfarne kursledere. Det ble også avholdt to møter for kurslederne. De besto av litt faglige innhold, og en mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling. Utvalget ser disse møtene som bidrag i en generell kvalitetssikring av det arbeidet kurslederne gjør, samtidig som vi kan tilby dem en faglig-sosial møteplass. I tillegg var det et evalueringsmøte for kurslederne. Tilbakemeldinger fra kurslederne er viktig for utvalget i forhold til planlegging av neste års opplegg.

9 Årsmelding 2013 Seremoniene I 2013 ble det avviklet 13 seremonier i Oslo rådhus, fordelt på tre helger. Konfirmasjonsutvalget er glad for det gode samarbeidet vi har både med administrasjon og personalet i Rådhuset. På grunn av sykdom ble tiltak fra beredskapsplanen satt i verk. Vi erfarte at deler av planen fungerte bra, men ser at kompetanse knyttet til det å arrangere en så stor seremoni må tilflyte flere ansatte i fylkeslaget. Vi har et årelangt samarbeid med vårt eget kor, HUM-koret, som sang ved 8 av de 13 seremoniene. Songlaget i BUL sang på de øvrige. De instrumentale innslagene ble ivaretatt av Juniorsymfonikerne, Christiania brassensemble og Vivaldiorkesteret. Hovedtalere ved seremoniene Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog ved UiO Åse Kleveland, styreleder i HEF Else Kåss Furuseth, komiker Kristin Mile, generalsekretær i HEF Lillian Hjorth, leder av Menneskerettighetsakademiet og medlem av HEFs hovedstyre Jens Brun-Pedersen, pressesjef i HEF Inga Marte Thorkildsen, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Utvalget Konfirmasjonsutvalget har i 2013 bestått av: Einar Morten Lassesen (leder), Jeannette Dahl, Anja Gil Spilling, Edle Daasvand, Jørn Karlsen, Anette Honnstad og Kim-Agathon S. Blackhill (til juni 2013). Utvalget har avholdt 8 møter og et arbeidsseminar (lørdag til søndag). Ida Madeleen Moe har vært utvalgets sekretær. Vigsel 9 Vigselsutvalget er felles for Oslo og Akershus, og bestod i 2013 av: Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne- Lund og Baard Borthner Thalberg fra Oslo, Linda Hasle og Tom Hetty Olsen fra Akershus. Moa Myklebust fra Akershus er utvalgets sekretær. Vigselsarbeidet deles mellom hovedkontorets seremoniavdeling og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler. Oslo-vigslere viet 96 par, hvorav 84 par i Oslo i 2013 (88) i Utvalget faste oppgaver er: Møte og intervjue nye vigslerkandidater før de evt. blir anbefalt til grunnkurs ved HEF sentralt, samt intervjue fire- og åtteårs-vigslere før de evt. blir anbefalt videre i prosessen med re-godkjenning ved HEF sentralt. Samlinger og talekurs 2013 Det ble for første gang holdt et helgeseminar, på Losby gods, februar. 20 vigslere fra Oslo og Akershus deltok. Filosof Einar Øverenget innledet om Det gode liv. Talepedagog Miriam Sogn holdt felles og en individuell øvelse. Vigslerne hadde gruppearbeid om taleskriving etter innledning ved vigsler Baard Thalberg. Seminaret fikk positiv evaluering fra deltakerne. Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt 18. september ved talepedagog og gravferdstaler Miriam Sogn og fem

10 10 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag deltakere. 7. november holdt de høstsamling, og inviterte også vigslere fra Østfold. 17 vigslere fra de tre fylkene møtte. Reidar Thorsen gjennomgikk anbefalt musikk i Humanistisk vigsel, og Yngvild Kvaale orienterte om vigslerhåndboka på HEFs ekstranett. HEF-vigslere var med på Oslo fylkeslags stand på Pride Park under Skeive dager i juni. Vigslere Ved utgangen av 2013 hadde Oslo 14 vigslere. Alle våre vigslere er sertifisert i HEF og godkjent av fylkesmannen. Gravferd Fylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid i vårt felles gravferdsutvalg. Det består av Ingunn Solaas og Jan Olav Olafsen fra Akershus og Ole Nielsen og Anne Drag Tidemand-Fossum fra Oslo. Sistnevnte overtok ledervervet etter Ingunn Solaas fra august Utvalgssekretær er Anne Brinch Skaara. Utvalget har hatt fem møter i løpet av året. Utvalget organiserer talekurs, temamøte og seminar for gravferdstalere i Oslo og Akershus, samt intervjuer nye talerkandidater og vurderer dem for videre kursing. HEF sentralt har overtatt alt ansvar for kursing av gravferdstalere, samt sertifisering av både nye og gamle talere. 17. april avholdt gravferdsutvalget samling med 25 talere til stede. Reidar Thorsen innledet om seremoniavdelingens prosjekt om å samle og oppdatere musikk, dikt og sanger for gravferd. 21. og 22. september var det helgeseminar på Vettre med 31 deltakere. Henning Herrestad frå Fransiskushjelpen innledet om De etterlattes situasjon etter et dødsfall. Gravferdstaler Dorothy Ann Bøhler ledet et gruppearbeid med tittel Mitt forhold til døden. Rolf Reikvam ga et innblikk i Stålsettutvalgets innstilling. Tidligere gravferdstaler, Monica Hall, redegjorde for Jølstads nye tilbud om Livssynsåpne gravferder. Gode tilbakemeldingar både på innhold og form på seminaret. Kurs i tale- og framføringsteknikk for vigslere og gravferdstalere ble avholdt over to kvelder i november ved talepedagog Nina Schjeide. Fem gravferdstalere deltok. Utvalget inviterte også talerne med på et teater om omsorg på Nationalteateret 7. november, hvor 10 talere deltok. Anne Drag Tidemand-Fossum og Ole Nielsen har deltatt på to møter i regi av Kirkelig Fellesråd i Oslo. Formålet har vært etablering og oppstart av et gravferdsråd, bestående av Buddhistforbundet, Den Katolske Kyrkje, Islamsk Råd, Human-Etisk Forbund og gravferdsetaten. Begge to sitter nå i dette rådet, og vil delta på framtidige møter. 19 gravferdstalere i Oslo var aktive i Det ble holdt 121 Humanistiske gravferder i Oslo, som er en nedgang

11 Årsmelding 2013 på 31 fra Oslo talere hadde 22 oppdrag i andre fylker. Nedgangen skyldes nok tilbudet om livssynsåpne gravferder fra enkelte gravferdsbyråer. Talernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i seremonifylket. Omsorg Omsorgsutvalget er et samarbeidsutvalg mellom Oslo og Akershus fylkeslag. Det har vært begrenset aktivitet i året som gikk. Samtaleprosjektet på Ullevål Oslo og Akershus fylkeslag har fire personer med i dette prosjektet. Samtalepartnerne betales av kommunen for oppdrag. Fylkeslagene har formidlet fire oppdrag til samtalepartnerne. Utvalget ser at samtalepartnerne ikke blir benyttet i like stor grad som ønsket. Det bør derfor satses på å spre informasjon om tilbudet og lage gode rutiner for distrubisjon. Samtaler i Ullersmo fengsel Trond Øian, Kjellaug Myhre, Mette L. Nordhus og Jan Hoff har byttet på å ha samtalegruppe i fengslet ca. hver tredje uke. Samarbeid med Humanistisk Ungdom 11 Oslo fylkeslags ungdomssatsning går tilbake til 2003, da det ble startet opp en ungdomsgruppe. Ved opprettelsen av Humanistisk Ungdom (HU) i 2007, ble Oslo lokallag av HU stiftet. Fylkeslaget etterstreber å ha løpende og god kontakt med ungdommen, og å samarbeide og hjelpe til der det er naturlig. HU-medlemmer får som regel rabatterte deltageravgifter på fylkeslagets arrangementer, og HUs aktiviteter gis alltid plass når fylkeslaget annonserer sine egne tilbud. Samarbeidet i 2013 har hovedsaklig basert seg på delt ansvar for arrangementer og aktivisme, herunder standvirksomhet og verving. I 2013, som i 2012, bidro fylkeslaget med økonomisk støtte til HUs aktiviteter. LISA (støttegruppe for tidligere rusmisbrukere) Arild Knutsen leder gruppa for tidligere rusmisbrukere som møtes hver torsdag i Humanismens Hus.

12 12 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Motoffensiv mot hatretorikk på nett Bakgrunnen for dette prosjektet er arbeidet med å imøtegå ekstremisme på internett som har foregått i regi av Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag siden høsten 2011, og som er kalt Motoffensiv. Etter terroren 22. juli ble det tatt initiativ til et åpent møte om terroren. Dette førte videre til et kursopplegg i hvordan man kan imøtegå ekstremisme samt opprettelsen av et nettverk i form av en Facebookgruppe til erfaringsutveksling og støtte. I skoleringssammenheng ble det presentert foredrag om hvordan konfrontere, hvordan argumentere, finne fakta osv. Nettverket har også fungert som arena for erfaringsutveksling. De samlede erfaringene i nettverket er verdifulle og gjør det mulig å informere hverandre, svare på spørsmål og levere fakta om ulike aktiviteter og aktivister på nettet. Motoffensiv-nettverket har fungert godt og har i dag noe over 40 medlemmer. Facebook-gruppen er lukket nettopp for å kunne fungere som en støttegruppe for medlemmene. Det viser seg ofte å være vanskelig og krevende å konfrontere ekstremister jevnlig. Man utsettes for både sjikane og trusler. Derfor er den sosiale dimensjonen ved nettverket viktig. Erfaringene fra denne aktiviteten kan likevel danne noe av bakgrunnen for «en større motoffensiv». Derfor har fylkeslaget tatt med de relevante erfaringene fra Motoffensiv til en mer omfattende og koordinert aktivitet for å konfrontere ekstremisme og hatefulle ytringer på Internett. På tampen av året begynte arbeidet med å få til et større samarbeid med Oslo kommune. Åpne temamøter De åpne temamøtene er en av pillarene i fylkeslagenes aktiviteter, og har tradisjoner tilbake til Oslo og Akershus fylkeslags aller første barndommer. Møtene finner sted på onsdagskveldene i vår- og høstsemesteret, med 8-10 møter fra februar til april, og like mange fra september til november. Oslos representanter i temamøtekomitéen har vært Sverre Landaas (leder) og Thrond Berge Larsen. Christoffer B. Larsen har vært utvalgets sekretær. Møtene fyller flere funksjoner. Vi driver medlemspleie med dem, både som et faglig tilbud til de som er interessert i teamene, og som en møteplass for de som ønsker en ukentlig aktivitet å gå på. Men vi når også ut mye bredere enn til våre egne medlemmer, dette kan gi både omdømmemessige effekter og virke rekrutterende ved at folk oppdager og blir kjent med oss. Dessuten oppnår og pleier vi kontakten med mange ulike fagmiljøer.

13 Årsmelding Åpne temamøter Sted: L= Litteraturhuset, H= Humanismens hus L Religionens plass i fremtidens Norge Bente Sandvig, Ingvill Thorson Plesner, Kaja Melsom, Trond Bakkevig, Anne Hege Grung, Ervin Kohn, Andreas Hompland H Selvmord som etisk fenomen Arne Thorvik H Faren for religiøs ekstremisme idag Anne Sender, Shoaib Sultan H Det bestemmer jeg! Om vilje til lydighet og barnets beste. Heidi Helene Sveen H Kritikk eller dialog? «Damned if you do, and damned if you don t» Kaja Melsom, Kirsti Bergh H Hva er mulig, og hva er umulig for mennesket? Terje Bongard H Organised miracle mongering an urban legends that shook India. Sanal Edamaruku L Finnes en humanistisk åndelighet? Morten Fastvold, Didrik Søderlind, Jens Brun Pedersen L Politi og røver Kjetil S. Østli H Alternativ medisin: Kunnskapsfri sone? Kristian Gundersen H Gøyal og grusom genetikk Marit Simonsen H Frihet, valg og virkelighet - noen tanker spunnet rundt Sørek Kierkegaards filosofi Anders Holt H Hvorfor gikk det så galt i Syria? Hilde H. Waage H KRLE-faget Bente Sandvig, Dag Nygård, Ingun Steen Andersen H Hva er det du sier? Om kommunikasjonsbransjen Hans Geelmuyden H Journalistikkens uutholdelige letthet Finn Sjue H Richard Dawkins som vitenskapsformidler Dag O. Hessen L Vær varsom-plakat for forfattere? Kjersti Løken Stavrum, Johan Tønnesson, Frank Rossavik

14 14 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag I tillegg til de vanlige temamøtene arrangerte Oslo fylkeslag et temamøte 2. mai i anledning norgesbesøket til Daayiee Abdullah, én av verdens to åpent homofile imamer. Dette møtet oppnådde forhåndsomtale i NRK Dagsnytt, og ble dekket med en reportasje på NRK Kveldsnytt samme kveld. De best besøkte møtene har deltagerantall på deltagere, men endel møter samler ikke mer enn De siste semesterne er det merket en generell nedgang i antall deltagere, og flere dårlig besøkte møter. I april 2013 vedtok derfor fylkesstyrene en målsetning for høsten 2013 om å øke antallet deltagere på møtene. Blant de planlagte tiltakene var bedre markedsføring, mer interessevekkende titler og ingresser, større aktualitet, samarbeid med andre organisasjoner/aktører om enkelte møter og flytting av noen av møtene fra Humanismens hus til Litteraturhuset. Grunnet sykdom i administrasjonen ble disse tiltakene kun delvis implementert, og deltagerantallet på møtene forble ujevnt også høsten Dermed er utfordringen like reell ved inngangen til Seniorgruppen Seniorutvalget hadde sju møter i Gro Barreng er fortsatt leder. Nytt utvalgsmedlem er Terje Eriksson Berge. For øvrig består utvalget av Finn Holden og Kjersti Bakken. Utvalgets sekretær er Lisbeth Hvalby. Utvalget har arrangert følgende i år: Sammen i Teater Seniorgruppen arrangerte to teaterbesøk i løpet av året., som begge ble fulltegnet med 35 deltakere. 6. mars var det Onkel Vanja på Nationaltheatret. Her fikk vi en introduksjon til stykket av regissøren. 17. oktober så vi forestillingen End of the Road på det samme teatret. KulTur Årets tur gikk til Wien og Bratislava mai. 28 deltakere fikk deltok. Gro Barreng og Kjersti Bakken var med som reiseledere. Detaljert program stod i Humanus nr 1/2013, og en reiserapport i 3/4/2013. Byvandring 25. april tok historieformidler Leif Gjerland en stor gruppe HEF ere med på vandring på fra Nydalen til Vulkan. 40 personer deltok. 26. september arrangerte Seniorgruppen vandring på Havnepromenaden fra Tjuvholmen til Sørenga. Guide var Seniorgruppens historiker, Finn Holden. HAMU-aktiviteter Fylkeslaget har ikke hatt et lokalt HAMU-utvalg i 2013, men fylket har fortsatt sin støtte til HAPSTAs prosjekter i Nigeria (tidligere YHN). HAPSTA har prosjekter mot hekseforfølgelse av barn. Fylket har blitt holdt løpende orientert om arbeidet som gjøres der.

15 Årsmelding 2013 Humanistisk uke og nasjonal kampanje Oslo lokallag arrangerte for første gang Humanistisk uke. Bakteppet for dette arrangementet var forbundets kampanje Gi plass til tanken. I Oslo arrangerte man, i samarbeid med Humanistisk Ungdom, stand på Youngstorvet og Arbeidersamfunnets plass. Det ble delt ut brosjyrer, muffins med kampanjelogo, give-aways, og annet. Det ble vervet flere nye medlemmer på disse standdagene. Aktiviteter, arrangementer og markeringer Aktivitetsutvalget har bestått av Carsten Hagness, Thomas M. Johanson, Ole Martin Moen og Mari- Marthe Apenæs, med Ida Madleen Moe, og senere Maarten Andersen som sekretærer. Aktivitetsutvalget har erfart at utvalget mangler en god beredskapsplan. Denne bør utarbeides i kommende periode. Spillkvelder Også i 2013 arrangerte aktivitetsutvalget spillkvelder. Disse kveldene med brettspill, pizza og snacks samler medlemmer i alle aldre, og etterlyses på Facebook hvis vi er for trege med å legge ut datoer for kveldene. Spillkveldene arrangeres sammen 15 med lokallaget til Humanistisk Ungdom, som har tatt ansvar for å arrangere noen av spillkveldene selv. Undrekvelder Undrekvelder var et nytt tilbud høsten 2012, som ble videreført våren Tilbudet var til medlemmer i Oslo, men det var også noen påmeldte fra Akershus. Det var 14 påmeldte deltagere, og rundt 10 personer deltok hver enkelt undrekveld. Oslo fylkeslag gjennomførte fire undrekvelder torsdager i februar og mars. Kursleder var filosof og initiativtaker, Anniken Fleisje. Hun ledet gruppa gjennom spørsmål om hverdagens små og store utfordringer. Undrekveldene hadde både et faglig og et sosialt aspekt, der humanisme i praksis ble satt fokus på. Verdensdagen for avskaffelse av dødsstraff I samarbeid med lokallaget til Humanistisk Ungdom stilte HEF i Oslo på stand ved Egertorget for å markere Verdensdagen for avskaffelse av dødsstraff den 10. oktober. Her ble det delt ut egne brosjyrer for anledningen, samt varm kaffe og annet HEF materiell. En HEF-stand på en slik dag og med et slikt budskap ble godt mottatt og man fikk flere innmeldinger i forbundet. Solvervsmarkeringer Den tradisjonelle båtturen ved sommersolverv la ut på Oslofjorden fra Rådhusbrygga den 21. juni. I det forferdelige(!) været smakte det med reker og tilbehør for noen. Andre hadde nok med å holde seg fast.

16 16 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Quizen skapte engasjement blant de 90 deltagerne fra begge Oslo og Akershus. Alle tillitsvalgte og aktive i fylkeslaget var invitert til å delta gratis. For sjette år på rad arrangerte aktivitetsutvalget stand i sentrum ved vintersolverv. For tredje gang stod vi på Stortings plass ( Dasslokket ). Vi delte ut mer enn 72 liter gløgg, og en mengde løpesedler. Som vanlig merket vi at mange som kom innom standen, var medlemmer som satte pris på at vi var synlig tilstede. Uansett fikk både medlemmer og ikkemedlemmer en positiv opplevelse med oss denne dagen. De som var interessert, fikk mer informasjon om oss. I tillegg deltok HUM-koret med sang på standen. Åpent hus 17. mai Åpent hus på 17. mai er tradisjon i Oslo fylkeslag, i 2013 hadde aktivitetsutvalget arrangøransvaret. Over 100 mennesker var innom i åpningstiden mellom og 15.00, noe som er rekordoppslutning. Nytt av året var også en mulighet for å spille bordspill for dem som ønsket det. Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger, både fra gamle kjente og de som var innom for første gang. Tre frivillige og en ansatt meldte seg til tjeneste. Juletrefesten For tredje gang hadde aktivitetsutvalget ansvar for juletrefesten. Den fant sted i møtesalen i Humanismens hus søndag 5. januar fra kl til Deltagerne fikk julekaker og brus, lotteri, trylleshow, pølser, taffelmusikk, akkompagnert gang rundt juletreet og godtepose av nissen Vi fikk mange fornøyde tilbakemeldinger! Det var påmeldt 48 barn og 41 voksne. Dermed er antallet barn tilbake på 2009-nivået, etter en liten nedgang de siste årene. Skeive dager I sommer deltok fylkeslaget igjen med stand under Skeive dager for å vise at forbundet aktivt stiller seg bak tanken om likeverd for alle. Slagord for årets arrangement var individets rett. Ettersom dette like gjerne kunne være valgt av oss selv var det lett å finne vår naturlige plass i årets festival. HEF-skolen Hovedstyrets organisasjonsutvalg innstilte høsten 2012 på at det bør lages en systematisk opplæring for medlemmer i HEF. Sammen med organisasjonsavdelingen på hovedkontoret (OA), ser de for seg en HEF-skole i fire trinn, med progresjon for hvert trinn, og spesialisering på de høyeste trinnene. Oslo og Akershus fylkeslag ønsker å rekruttere flere av aktive fra vår medlemsmasse (den såkalte 2. rekruttering) kombinert med et ønske om å utvide tilbudet til medlemmene. Fylkeslagene meldte seg dermed som pilotfylker for HEF-skolens trinn 1 og 2 i Våre erfaringer vil deretter komme hele landet til gode. HEF-skolen trinn 1 ble gjennomført for første gang 4. april 2013 som

17 Årsmelding 2013 et kveldskurs på tre timer som var åpent for alle medlemmer. Innholdet i kurset ble utformet i samråd med organisasjonsavdelingen (OA). Innledere var erfarne tillitsvalgte/ frivillige fra Oslo: Roar Johnsen, Einar Morten Lassesen og Mari- Marthe Apenæs. Kurset ble lagt til begynnelsen av april, etter årsmøtene, slik at nyvalgte styremedlemmer kunne ha glede av kurset i starten av sin styregjerning. Kurset hadde 26 deltagere jevnt fordelt fra begge fylker, i spennet mellom fjorårskonfirmant og gammel, erfaren HEF-er. HEF-skolen trinn 2 ble gjennomført for første gang november 2013 på Vettre hotell i Asker. Her var Oslo og Akershus teknisk arrangør, og stod for noen av innlederne. Organisasjonsavdelingen ved hovedkontoret tok seg av resten. Seks av 20 deltagere var fra Oslo, i tillegg deltok fylkesstyret i Akershus på deler av kurset. Begge gjennomføringene fikk gode evalueringer, og fylkeslagene opplevde et godt samarbeid med organisasjonsavdelingen ved hovedkontoret. Christoffer B. Larsen har vært sekretær for arbeidet med HEFskolen. Hedersfjøla Lars Gule er tildelt Oslo fylkeslags æresbevisning hedersfjøla. Overrekkelsen fant sted på fylkeslagets julebord rett før jul. Styreleder Mette Nordhus la frem i styrets begrunnelse at Lars har gjort 17 et utrettelig arbeid med å skape et nettverk mot hatretorikk på internett. Motoffensiv, som nettverket heter, ble etablert etter terrorangrepet 22. juli I 2013 har Lars vært en sterk pådriver for å få til et samarbeid med Oslo kommune og andre aktører om å gjøre dette nettverket til noe enda større. Styret takker Lars for den innsatsen han har lagt ned i dette betydningsfulle arbeidet av dette arbeidet, men også for hans bistand på flere områder HEF Oslo jobber med. Nettsidene, nyhetsbrev på e-post og sosiale medier Nettsidene Nettsidene våre er en av de viktigste kommunikasjonskanalene vi har til medlemmene våre og andre interesserte. I tillegg til de som kjenner oss og målrettet oppsøker sidene, når innholdet ut til de som får treff når de søker på nettet. Alle aktiviteter og tilbud legges fortløpende ut på sidene. Det legges også ut artikler om og lenker til aktuelle saker, og informasjon om arrangementer som har vært. Slik speiler sidene etter hvert hele bredden i fylkeslagets virksomhet. Seremonibrukerne våre henvises særlig konsekvent til nettsidene, og påmelding til navnefest og konfirmasjon samt forespørsel om vigsel foregår utelukkende der.

18 18 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Nyhetsbrev på e-post Ca. én gang i måneden sender vi ut nyhetsbrev til alle medlemmer som vi har e-postadresse til, og som ikke har reservert seg mot å motta denne type e-post. Per er dette ca mottagere, en økning på ca. 300 fra samme tid ifjor. Tilbakemeldinger viser at disse utsendelsene når og blir lagt merke til av endel medlemmer som ellers ikke er aktive hos oss. Nyhetsbrevene er således et viktig supplement til Humanus, nettsider og Facebook. Sosiale medier I mai 2012 gikk fylkeslaget over fra gruppe til side på Facebook var siden likt av ca. 270, omtrent det samme antallet som var medlem i den gamle gruppen var siden likt av ca. 580, en økning på ca. 115 %. Siden fungerer mest som oppslagstavle for aktivitetene våre, og særlig aktivitetsutvalget oppretter events for sine aktiviteter. Men vi legger også ut lenker til artikler på human.no og fritanke.no. Humanus Fylkesbladet er felles med Akershus, og kom ut med tre nummer i 2013, hvorav ett dobbeltnummer (nummer 3/4). Opplaget på papir er drøyt , i tillegg legges bladet ut i pdfformat på nettsidene våre. Humanus annonserer kommende aktiviteter og rapporterer fra de som har vært, og løfter frem ulike sider av fylkeslagenes virksomhet. Fylkeslederne veksler på å skrive en leder til hvert nummer, og medlemsprofilene viser mangfoldet i medlemsmassen vår. Oslos representanter i redaksjonen har vært Tone Haugen Jensen, Tormod Eng og Christoffer B. Larsen (red.sekr.). HUM-koret Medlemmer Koret hadde pr aktive medlemmer inklusiv dirigent. Stemmefordeling: 19 sopraner (1 i permisjon), 15 alter, 10 tenorer og 12 basser. Dirigent Korets hoveddirigent og musikalsk ansvarlig har i 2013 vært Per Arne Olsen. Stine Lilletvedt Mørkved, Morten Bolstad og Arne Skodvin har trådt til ved anledninger der Per Arne Olsen har meldt forfall. Korøvelser HUM-koret har hatt 25 øvelser våren 2013 og 17 øvelser på høsten I sammenheng med Hellas-turen og andre arrangementer har det også forekommet ekstraordinære gruppeøvelser. Deltakelse på HN/HK HUM-koret har deltatt på 20 humanistiske navnefester og 8 konfirmasjoner i 2013, tilsammen har publikumsantallet på disse seremoniene vært ca mennesker.

19 Årsmelding 2013 Utvalgsmøter Korutvalget (KU) har holdt månedlige møter i 2013, berammet til den første tirsdagen i måneden. I tillegg har KU hatt fast representant på MU-møtene. Musikkutvalget har hatt 5 egne møter. Seminar Korets årlige, faste seminar siste helg i august ble avholdt som vanlig, også i år i Gurvika ved Nevlunghavn. Helgen ble brukt til å begynne innøving av verket Gavmilde Menneske (Giørtz / Saabye-Christensen). Hellas Årets store satsing var konsert sammen med SOS-koret og prosjektsangere i Dion, Hellas. I ett gjenoppbygd oldtidsamfi holdt ca 100 korister og musikere åpningskonsert for Olympusfestivalen for rundt 1500 mennesker. Konserten var i hovedsak viet Mikis Theodorakis, men inneholdt også norsk folkemusikk og selvsagt Edvard Grieg, arrangert for anledningen av korenes faste dirigent Per Arne Olsen. Gjestesolister var Tassos Apostolou og Sofia Michalidi, og på bouzouki en av bouzokitvillingene Kostas Papadopoulos (den andre, Lakis Karnezis deltok på korenes Theodorakis-konsert i Oslo Konserthus 2012.) Etter konserten ble det holdt mottakelse for deltakerne, festivalledelse og den norske ambassadøren i Hellas. Korenes felles Theodorakis-komite hadde igjen gjort en strålende innsats. 19 toner på Litteraturhuset En gruppe fra HUM-koret sang på HEF-stand på Youngstorget under Humanistisk uke. 20 kormedlemmer var med og sang på HEF-stand ved Eidsvolds plass 21. desember. HUMennene HUMennene hadde øvelser før ordinære korøvelser omtrent hver tirsdag HUMennene hadde ett betalt oppdrag. HUMennene har også hatt eget sommerseminar. CD-opptak Høsten 2013 begynte forberedelser til innspilling av CD i anledning HUMkorets 25 års jubileum De første prøveopptak i studio er gjort, og en egen CD-komite er nedsatt. Annet Årets sommerfestlighet ble avholdt etter på St. Hanshaugen etter korøvelse i år, pga øvebehov før avreise til Hellas. Hauen har også sommeren 2013 vært fast møtested hver tirsdag. En gruppe på 15 korister besøkte korist Carine i utlendighet i Berlin i oktober. Det årlige julebordet gikk av stabelen tirsdag 17.12,13 med koldtbord, underholdning og utdeling av julepriser. Andre opptredener HUM-koret medvirket ved festforestillingen Dype tanker og høye

20 20 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Regionalt etikkseminar Fylkeslagene i Akershus, Østfold og Oslo fortsatte det mangeårige samarbeidet om et regionalt seminar. I vår region har vi tradisjon for å kalle det etikkseminar. Seminaret fyller først og fremst funksjonen som medlemspleie, et faglig tilbud, men også som en møteplass. Seminaret har de siste årene samlet ca. 70 deltagere, og får gode evalueringer. Helgen oktober ble det avholdt etikkseminar på Voksenåsen med 45 deltakere. Av disse var 13 fra Oslo. Hovedtema var «Ytringsfrihet i vår medievirkelighet». Innledere var folklorist Kristian Bjørkelo, advokat Liv Torill Evenrud, filosof Lars Gule og forfatter Amal Aden. Konfirmasjonskursledere ble spesielt oppfordret til å delta på grunn av temaets relevans for deres arbeid, og HU ble kontaktet i planleggingen. Et så stort og gjennomarbeidet arrangement, som samler en del av våre mest ideologisk interesserte medlemmer, er det grunn til å se nærmere på om kan brukes til noe mer, om det kan oppnås flere effekter. Fylkesstyret uttrykte derfor i april en forventning om at seminaret i 2013 skulle bli et enda viktigere arrangement for å nå fylkeslagenes mål. Forventningene ble oppsummert slik: Gjenkjennelighet for trofaste deltagere, være interessant for yngre deltagere, åpne for å integrere andre deler av organisasjonen samt være handlingsrettet. Grunnet sykdom i administrasjonen ble disse tiltakene kun delvis implementert. Deltagerantallet på seminaret falt dramatisk i Styrets forventninger tas med videre i arbeidet med seminaret for Arbeidsgruppen for etikkseminaret Arbeidsgruppen består av én frivillig og én ansatt fra de tre fylkene. I 2013 var det Lena Solli Sal (leder) og Moa Myklebust fra Akershus, Berit Smedsrud og Gunn Hedberg fra Østfold, Håkon Jarle Sveen og Christoffer Bekeng Larsen (utvalgssekretær) fra Oslo. Utvalg, komitéer og ansatte Utvalg Oslo fylkeslag Konfirmasjonsutvalg Einar Morten Lassesen Anja Gil Spilling Anette Honnstad Jeannette Dahl Edle Daasvand Jørn Karlsen Strategiutvalg Lars-Petter Helgestad Mette Løvvig Nordhus Christian Grorud Sylo Taraku Ingrid Eide Carolyn Midsem Lars Gule

21 Årsmelding 2013 Navnefestutvalg Else Nylen McLean Marian Svendsen Tulla Grip Korutvalg Tonje Hellstrøm Unni Thue Thomas Calmeyer Frode Svendsen Seniorgruppe Gro Barreng Finn Holden Kjersti Bakken Terje Eriksson Berge Mediegruppe Ronnie Johanson Aktivitetsutvalg Mari-Marthe Apenæs Carsten Hagness Thomas M. Johanson Ole Martin Moen Fellesutvalg Oslo og Akershus Temakveldkomité Sverre Landaas Thrond Berge Larsen Jan Langfeldt Humanusredaksjon Tone Haugen Jensen Tormod Eng Anne Grethe Aune Omsorgsutvalg Mette Nordhus Jan Hoff Jan Olav Haugen Vigselsutvalg Tormod Eng Linda Hasle Baard B. Thalberg Elisabeth Vatne-Lund Tom Hetty Olsen Gravferdsutvalg Anne Drag Tidemand-Fossum Ingunn Solaas Ole Nielsen Jan Olav Olavsen Fellesutvalg Oslo, Akershus og Østfold Etikkseminarutvalg Lena Solli Sal (AF) leder Håkon Jarle Sveen (OF) Berit Smedsrud (ØF) Ansatte Oslo fylkeslag 21 Sigurd Christoffer Lund (vikar fra august) Inger Marie Helle (permisjon fra juni) Anne Brinch Skaara Ida Madeleen Moe Christoffer B. Larsen Lisbeth Hvalby Maarten Andersen (vikar fra april) Styret ønsker å rekke en takk til alle frivillige, medlemmer og andre som har hjulpet til i 2013.

22 22 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Driftsregnskap 2013 AKTIVITETSBASERT Note ANSKAFFELSE AV MIDLER Tilskudd Momskompensasjon Folkeuniversitetet og grasrotandelen Bidrag fra HEF sentralt (1) Sum tilskudd Inntekter fra aktiviteter Konfirmasjonsinntekter (2) Navnefest Regionalt seminar - egenandeler HUM-koret (6) Andre inntekter fra aktiviteter (4) Sum inntekter fra aktiviteter Finansinntekter (renter) SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER FORBRUK AV MIDLER Note Tilskudd til formålet Bidrag til lokallag 0 0 Bidrag til HU 0 0 Bidrag til andre organisasjoner Sum tilskudd til formålet Kostnader til formålet Humanistisk konfirmasjon (3) Humanistisk navnefest Andre seremonier Seminarer og arrangementer (4) Informasjonsvirksomhet (5) HUM-koret (6) Regionalt seminar Organisasjonsarbeid Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader SUM FORBRUK AV MIDLER ÅRSRESULTAT

23 Årsmelding 2013 Noter 23 NOTE 1 BIDRAG FRA HEF Årlig bidrag Støtte til regionalt seminar Støtte til CD-innspilling HUM-koret Prosjektmidler til omsorg Støtte til kurslederopplæring NOTE 2 Humanistisk konfirmasjon Deltagergebyr Vårleir Refugee rollespill I alt NOTE 3 Humanistisk konfirmasjon Kursutgifter Vårleir Refugee rollespill Kurslederopplæring Kostnader til seremoniene Tilrettelagt kurs I alt Antall deltakere 1088 (1099 i 2012) NOTE 4 Seminarer og arrangementer Arrangementer Aktiviteter for seniorer Inntekter fra andre aktiviteter Sum inngangspenger og deltakergebyr Arrangementer 1) Aktiviteter for seniorer Aktivitetsgruppe Kostnader til andre aktiviteter Sum kostnader ) Inkluderer temakvelder med kr ,- (kr ,- i 2012). NOTE 5 Informasjonsvirksomhet Medlemsblad (Humanus) Annonsering mv I alt NOTE 6 HUM-koret Sanginntekter Theodorakiskonsert Deltakeravgift Gurvika Medlemskontingent Norges korforbund Inntekter i alt HUM-koret til Hellas Honorar til dirigent Andre kostnader Kostnader i alt

24 24 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag Balanse per 31. desember 2013

25 Årsmelding 2013 Noter 25 NOTE 7 Aksjer 80 aksjer i Humanist forlag pålydende kr 500,-. Anskaffelseskostnad kr 1000,- per aksje. 40 aksjer à kr 1000,- ble nedskrevet til kr 1,- per aksje. NOTE 8 Forskuddsbetalte kostnader Det er innbetalt et forskudd på kr ,- ( ,- i 2012) til Camp Refugee. I 2012 kr ,- etterbetaling fra Folkeuniversitetet. NOTE 9 Annen kortsiktig gjeld Prosjektfondet (sanginntekter i tidligere år) til HUM-koret er på kr ,- (kr ,- i 2012). I tillegg er det avsatt kr ,- til en CD-innspilling i 2014.

26 26 Human-Etisk Forbund, Oslo fylkeslag

27 Årsmelding

28

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2012. Oslo fylkeslag Årsmelding 2012 Musikk magi menneskeverd. HUM-koret i samarbeid med Sosialistisk kor i Oslo og anerkjente greske og norske solister inviterte til Theodorakis-konserter i Oslo konserthus i november. Foto:

Detaljer

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Akershus fylkeslag Årsmelding 2013 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 26.02.2014 : Digital utgave: human.no/akershus Innhold Innledning... 4 Seremonier og livssynsaktiviteter...

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund OSLO fylkeslag 1 2 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 HUM-KORET 4 AKTIVITETER, ARRANGEMENTER OG MARKERINGER 7 INTERNASJONALT ARBEID 10 ETIKKSEMINARET 11 HUMANISTISK UNGDOM 12 SENIORGRUPPEN

Detaljer

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag

Årsmelding 2010. Akershus fylkeslag Årsmelding 2010 400 fakler rundt den gamle eika på Kjerringjordet markerte vintersolverv i Ås og Vestby lokallag i desember 2010. Foto: Sigurd Rage Akershus fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Akershus fylkeslag

Detaljer

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag

Årsmelding 2011. Oslo fylkeslag Årsmelding 2011 I november 2011 arrangerte Oslo fylkeslag nettdebattkurs som ledd i en motoffensiv etter 22. juli. Initiativet kom fra et engasjert medlem. Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2011 for Oslo fylkeslag

Detaljer

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012

Kristiansund og omegn lokallag. Årsmelding 2012 Kristiansund og omegn lokallag Årsmelding 2012 Tillitsvalgte Årsmøte 2012 ble avholdt på Grand Hotell 14/2-2012. Følgende styre ble valgt av årsmøtet: Sverre Støren (leder, på valg i 2013) Øyvind Taknæs

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag

Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Akershus fylkeslag Årsmelding 2012 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag Utgitt: 14.02.2013 Fotokreditering: Tom-Henning Bratlie og Tine Poppe Digital utgave: human.no/akershus Innhold

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Årsmelding. for. IVK Norge

Årsmelding. for. IVK Norge Årsmelding for IVK Norge 2015 1 2 Styrets sammensetning per 31.12.2015 Leder: Karine Skinner. Valgt for to år 15. mars 2014 Kasserer: Helga Ekehaug. Valg for to år 11. oktober 2014. Sekretær: Styret fikk

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011

Human-Etisk Forbund. Oppland fylkeslag. Årsberetning 2011 Human-Etisk Forbund Oppland fylkeslag Årsberetning 211 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet vil arbeide for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker

Detaljer

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner.

Tønsberg lokallag. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. Tønsberg lokallag omfatter Andebu (minus Kodal), Horten, Nøtterøy, Re, Tjøme og Tønsberg kommuner. 1. Organisasjon Human-Etisk Forbund, Tønsberg lokallag er en lokalavdeling av Human-Etisk Forbund. Lokallaget

Detaljer

Humanistisk Konfirmasjon 2014

Humanistisk Konfirmasjon 2014 Humanistisk Konfirmasjon 2014 Foreldremøte for Human-Etisk konfirmasjon 2014 Haugaland lokallag «bli kjent» Rollespillet Refugee Menneskerettigheter Livssyn «Jeg tar egne valg» Teater Identitet Avslutning

Detaljer

Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen.

Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen. Årsmelding 2010 Temamøtet i september hvor Levi Fragell fortalte fra sine ferske memoarer Vi som elsket Jesus, trakk fullt hus. Foto: Rune H. Holtmoen Oslo fylkeslag ÅRSMELDING 2010 for Oslo fylkeslag

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag

ÅRSMELDING 2009. for. Oslo fylkeslag Årsmelding 2009 Fire bruder foran fylkeslagets stand ved årets Skeive dager på Rådhusplassen. Vi delte ut ca. 2.000 glass brus og ca. 3.000 løpesedler i løpet av fire sommerhete dager i juni. Foto: Elisabeth

Detaljer

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

Årsmelding 2014 Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag 1 2 INNLEDNING 3 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 REGIONALT SEMINAR (ETIKKSEMINARET) 4 HUMANISTISK UNGDOM 5 SKOLEBESØK 5 B. INTERESSEORGANISASJON 6 POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6 C. SEREMONILEVERANDØR 7 HUMANISTISK

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

2013 Årsberetning 2013

2013  Årsberetning 2013 2013 Årsberetning 2013 Medlemmer Lokallagene hver for seg har følgende antall medlemmer: Salten Døveforening Helgeland Døveforening Narvik og omegn Døveforening 30 medlemmer 7 medlemmer 4 medlemmer Sum

Detaljer

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015

Arbeidsprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2013 2015 Arbeidsprogrammet er en konkretisering og prioritering av oppgaver i tråd med de overordnede prinsippene for Human-Etisk Forbunds virksomhet. Human-Etisk Forbund

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2017 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 28. mars kl.

Detaljer

Adopsjonsforum Hordaland

Adopsjonsforum Hordaland Adopsjonsforum Hordaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2016 Mandag 22.februar 2016 kl 19.00 20.00 Valkendorfsgt. 9 i 3 etg. (andre side av hotell Neptun) Servering av pizza DAGSORDEN: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008

Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 10.12.07/Ref. 81613 Sentralstyremøte 1. - 2. februar 2008 02/08 Referat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2005...3 Styrets beretning...4 Viktige begivenheter i året som gikk... 4 Saker i media...

Detaljer

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter.

09.04.10/163.16. Sak 17/10 Referat fra forrige møte Linje 11: Helene har hjulpet til med deltageravgiften, ikke flybilletter. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Sak 26/10 Referat 5.-7. mars 09.04.10/163.16 SENTRALSTYREMØTE 5.-7. mars Saksbehandler:

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Innkalling til årsmøte - Kommunikasjonsforeningen i Oslo og Akershus Tidspunkt: 16. februar 2012 kl. 18.30 Sted: Hotell Scandic Edderkoppen, St. Olavs plass 1 Dagsorden: 1. Konstituering Godkjenning av

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 HUMAN-ETISK FORBUND OSLO FYLKESLAG

ÅRSMELDING OSLO FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 HUMAN-ETISK FORBUND OSLO FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016 OSLO FYLKESLAG 1 A. LIVSSYNSSAMFUNN 4 HUM-KORET 4 AKTIVITETER, ARRANGEMENTER OG MARKERINGER 6 INTERNASJONALT ARBEID 8 ETIKKSEMINARET 9 SENIORGRUPPEN 10 ÅPNE TEMAMØTER 10 B. INTERESSEORGANISASJON

Detaljer

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt

Humanistisk gravferd. En verdig markering ved livets slutt Humanistisk gravferd En verdig markering ved livets slutt Gravferd er en minnestund for de etterlatte. Det er godt for de pårørende å kunne velge en gravferd i tråd med avdødes uttrykte livssyn. Humanistisk

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim

Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Årsberetning 2014 Mental Helse Trondheim Tirsdagstreff Målet var å ha treffstedet åpent hver tirsdag i hele 2014, også i sommer. Dette har vi klart med unntak av 2-3 ganger der vi dessverre måtte stenge

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark

Epilepsiforeningen i Hedmark ÅRSMELDING FOR EPILEPSIFORENINGEN I HEDMARK mars 2007 - mars 2008 Styret i Hedmark har dette arbeidsåret bestått av følgende personer: leder: kasserer: styremedlem: varamedlem: varamedlem: Odd Roar Klunderud

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7

Innhold. 1. Organisering Møteaktivitet Seremonier Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 -fl D CD 0 (Q - (I) 0 CO CD.1 D D ca Q - I c 0) m 0 c 0 Innhold 1. Organisering.3 2. Møteaktivitet 5 3. Seremonier 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi 7 5. Andre aktiviteter

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad.

Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 for FSF-Harstad. Arbeidsåret 2014 har for FSF-Harstad vært litt turbulent, siden vi ikke fikk valgt ny leder ved det ordinære årsmøtet i januar 2014. Møtevirksomheten ble lagt på is frem

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014

Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 Til alle medlemmer Leder: Postboks 202 Bragernes 3001 DRAMMEN Leder: 91 67 52 06 oyvind.brathen@ebnett.no Cerebral Parese foreningen avd. Buskerud Årsmelding 2014 HØSTTUR PÅ NOREFJELL: Kari Sangro Olestad,

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012.

Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsberetning 2011 Tekna Finnmark avdeling Denne beretningen tar for seg perioden fra årsmøte i Alta 12-13/februar 2011 til årsmøte som avholdes på Skaidi 11-12/februar 2012. Årsmøte blir lagt opp med tanke

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015. Distriktsråd Røde Kors Omsorg PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 06.03.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Aimee Larsen Forfall Inger-Lise Magnussen Nestleder distriktsråd

Detaljer

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede

Kvitring og Facebook. - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Kvitring og Facebook - et kurs for i sosiale medier for unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Facebook og kvitring. Referansenummer: C8T3TT Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) avholdt helgen 14. 16- oktober

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening

Forsvarets høgskoleforening Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Årsberetning 2010 Til årsmøtet 17. mars 2011 fra styret 2010 Årsberetning 2010 1. Styret i 2010-2011 Styreleder velges hvert år, styrmedlemmer for to år av gangen.

Detaljer

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle

Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede: Ingrid, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Referat STYREMØTE I CON AMORE Tirsdag 15. november 2011, kl 19.00, hos Per Axel Til stede:, Per Axel, Ragnhild, Cathrine, Geir og Ulle Neste møte 2. desember hos Ragnhild kl 18:00 (merk tiden) Sak nr.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent:

Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: FAU, Ortun skole Referat Møtedato: Tidsrom: Referent: 27.10.2015 Kl. 19:30-20:40 Nesbø Sælensminde Møtedeltakere Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) Klasse Rolle Navn Tilstede (Kryss) 8A Repr Tove Nilsen

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll

INNKALLING. Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014. 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll INNKALLING Årsmøte Friskis&Svettis / Vestby 14.mars 2014 AGENDA: 1) Godkjenning av de stemmeberettigede 2) Valg av ordstyrer, sekretær og to til å undertegne protokoll 3) Godkjenning av innkalling og agenda

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

Referat fra Regionstyremøte Nr. 12/08-10 Onsdag 26. august 09 på Pors Stadion, Porsgrunn

Referat fra Regionstyremøte Nr. 12/08-10 Onsdag 26. august 09 på Pors Stadion, Porsgrunn Referat fra Regionstyremøte Nr. 12/08-10 Onsdag 26. august 09 på Pors Stadion, Porsgrunn Tilstede: Bernt Thomassen Rigmor Øverli Tine Normann Håvard Dahl Olsen Tonje Jelstad Mette Lislerud Marit Skretteberg

Detaljer

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen

Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen, Morten Andersen. Meldt forfall: Solveig Lund, Tove Laila Ingebrigtsen BÅTSFJORD SPORTSKLUBB Medlemmer av hovedstyret PROTOKOLL FRA STYREMØTE Mandag 5. oktober kl 18.00 på kantina i idrettshallen. Møtt: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Beate Sund, Jarle Nilsen, May Bente Eriksen,

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning:

Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Årsmelding 2008-2009 Styret 2008-2009 Styret i Oppland Journalistlag (OJ) har i arbeidsåret hatt denne sammensetning: Leder: Karine Bogsti, GD Nestleder: Dag Kessel, NRK Kasserer: Arve Danielsen, Fjuken

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014

Tilbakegang i medlemstallet fra 2009. Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2016 Bakgrunn for Foreningsløftet Tilbakegang i medlemstallet fra 2009 Medlemsundersøkelse 2014 Foreningsløftet 2015 hva er oppnådd? Mål: Målbar økt aktivitet i foreningene innen utgangen

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2010...1 Avdelingslederen har ordet: 2010 et travelt år i tekna gjøvik...3 Styrets

Detaljer

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord»

Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten. Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Halvårsrapport vinter/vår 2014 Sceneinstruktørene i Lofoten Vestvågøy Teaterlag med revyen «Mellom himmel og jord» Vestvågøy Teaterlags oppsetning «Mellom himmel og Jord» hadde premiere 28 mars 2014 og

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedtak på årsmøtet 12. mars 2011: Fylkesårsmøtet 2011 tar styrets årsberetning for 2010 til etterretning. God profilering på fylkeskontorets vinduer på Bragernes torg 1A En stor skjerm

Detaljer

Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus

Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus Frivillighetsseminaret 2014 Human-Etisk Forbund, Akershus Human-Etisk Forbund, navn (Footer endres i "Header & Footer" i menyen) 2. april 2014 1 Human-Etisk Forbund, navn (Footer endres i "Header & Footer"

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

ÅRSMELDING Hageselskapet Horva hagelag

ÅRSMELDING Hageselskapet Horva hagelag ÅRSMELDING 2016 Hageselskapet Horva hagelag For fremme av hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet

Detaljer

Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus

Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus Miljøagentene i Akershus var godt representert på årets landsleir. Foto: Melisa Fajkovic. Aktiviteter i Akershus Her kommer en oversikt over en del av de aktivitetene

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer