Samlet årsmelding fra fylkeslagene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samlet årsmelding fra fylkeslagene."

Transkript

1 Samlet årsmelding fra fylkeslagene. Dette er en sammenstilling av informasjon som er kommet inn gjennom et skjema som fylkeslagene ble bedt om å fylle ut, og som rapporterer om forskjellige sider ved lagets virksomhet i Det har vært vansker med å få inn alle svarene, og det kan avdekkes noen svakheter ved besvarelsene, f eks ved at summen av de gitte svarene ikke stemmer med opplysninger fra andre kilder. Det er mye som tyder på at det er en viss underrapportering. Vi har likevel valgt, med noen få opprettinger, å lage en samlet framstilling av svarene, for gjennom det å kunne vise at det foregår et stort arbeid i fylkeslagene. Tilbud til personer med diabetes. Summen av de oppgitte tallene for kurs/møter arrangert av fylkeslagene var 85. To av kursene var ikke spesifisert nærmere, og er ikke med i videre tallmateriale. Til sammen fem kurs som i følge kommentarer var for tillitsvalgte er tatt ut av oversikten. Det gjenstående bildet har dermed 78 kurs/møter for medlemmer, andre med diabetes og deres pårørende. Antall kurs/møter. De 3 fylkeslagene med flest kurs står for vel 40 % (33) av kursene. (10 av disse er kurs for barn/foreldre arrangert av Vest-Agder.) Det betyr stor forskjell på aktivitetsnivået mellom fylkeslagene. Antall fylker med antall kurs/møter Et gjennomsnitt på 4,1 kurs/møter pr fylkeslag må balanseres med at halvparten (10) av fylkeslagene hadde to eller færre kurs/møter i 2010.

2 Type møte. Tradisjonelt holder fylkeslagene helgekurs for medlemmene, gjerne også rene sosiale tiltak i form av f eks bussturer. Dette finnes fortsatt, men det er i tillegg gjennomført et stort antall åpne møter/medlemsmøter. 5 bussturer/reiser 46 åpne møter/medlemsmøter 22 helgekurs 2 samtalegrupper 3 regelmessige samtalegrupper De 22 helgekursene sprer seg på 15 av fylkeslagene. Ett fylke rapporterer fire helgekurs, ellers er det ett eller to i hvert av disse fylkene. Seks av kursene har barn/foreldre som målgruppe, mens to har ungdom og ett har barn og ungdom. Målgrupper. Halvparten (36) av tilbudene fylkeslagene gir medlemmer og andre med diabetes/pårørende har det vi kan kalle en naturlig og avgrenset målgruppe. Den andre halvparten tilbys flere/mange målgrupper i samme arrangement. Antall kurs/møter etter målgruppe. Alle aldre omfatter kurs der målgruppen omfatter ungdom og/eller barn i kombinasjon med voskne og/eller eldre. Full dekning er brukt når målgruppen omfatter alle aldre, og i tillegg begge typer diabetes. Disse er i praksis alle, men uten at det er krysset for alle i skjemaet. 10 av tilbudene til barn/pårørende er rapportert fra Vest-Agder.

3 Tema. De fire mest avkryssede temaene var sosial sammenkomst, mestring av livet med diabetes, kosthold og fysisk aktivitet. Sosialt fellesskap og kosthold hører med blant de tradisjonelle temaene, mens de to andre har kommet mer i fokus de senere årene. Sosial sammenkomst var avkrysset alene i 10 kurs. Sju av disse har målgruppe barn/pårørende, en er for ungdom. Kombinasjonen sosial sammenkomst og fysisk aktivitet er krysset i 7 tiltak. Seks av disse er for barn og ett for ungdom. Sosial sammenkomst er tatt med i andre kombinasjoner i 25 tilfeller, slik at dette alternativet er krysset i til sammen 42 av tiltakene. Mestring av livet med diabetes er krysset 30 ganger. I fire av disse er dette det eneste temaet. Halvparten av de 30 har også kryss for generelt om type 1 diabetes og/eller generelt om type 2 diabetes, de fleste også med andre temaer. Kosthold er tema i 26 av kursene, men bare i to tilfeller som eneste tema. Fysisk aktivitet er tatt med som tema i 24 kurs. Som nevnt er dette ofte i kombinasjon med sosial sammenkomst for barn/ungdom. Tillitsvalgte, frivillige og organisasjonen Nasjonale og regionale konferanser. Alle fylkeslagene har vært representert på regionale/nasjonale konferanser. Nedenfor gjengis svarene gitt i spørreskjemaet. Det er en opplagt feil, idet tallet på deltakere i ungdomskonferansen faktisk var større enn det vises her. Det er sannsynlig at ungdommens deltakelse i den konferansen er regnet som deltakelse i Diabeteskonferansen, og derfor ikke er oppgitt særskilt. Antall fylkeslag som oppgir at de har deltatt i forskjellige nasjonale/regionale konferanser:

4 Kurs/seminarer for tillitsvalgte i fylket 15 fylkeslag har arrangert kurs/seminarer for tillitsvalgte i tillegg til fylkesårsmøtene. Ett fylke har arrangert studietur, bl a til sekretariatet i Oslo. Med unntak av den turen er det ingen fylker som har gitt mer enn ett svar. Titlene på seminarene: Seks fylker har arrangert rådsmøte, fem har hatt ledersamling, fire har oppgitt andre tema som faller inn under opplæring av tillitsvalgte. Det er flere fylker som har hatt mer enn ett seminar, men det går ikke fram av materialet så lenge de bruker samme tittel på alle. Styremøter. Til sammen rapporterte fylkeslagene 111 styremøter 1, et gjennomsnitt på 5,8. Fylkene spres jevnt ut over skalaen fra 3 til 10 eller flere. Offentligheten. (samfunnet og samarbeidspartnere) Synliggjøring. Fylkeslagenes rolle i synliggjøringen av Diabetesforbundet er viktig. Hva vi skal forvente på dette spørsmålet er imidlertid vanskelig å si. Alternativene er bevisst laget like for lokallag og fylkeslag. Det 1 For de to som har svart alternativet 10 eller flere er det regnet 10 møter i hvert fylke

5 innebærer at det er forskjell på hva vi forventer/ønsker noen av alternativene må regnes som mer relevante for lokallag. Antall fylkeslag som har gjennomført synlighetstiltak. Helsepersonell og helsetjenesten. Diabetesforum. Både i 2009 og i 2011 er det arrangert nasjonale diabetesforumkonferanser med vel 500 deltakere. Dette får stor oppmerksomhet. I 2010 gjennomførte 10 fylkeslags Diabetesforum 8 konferanser med til sammen et sted mellom 650 og 1050 deltakere. Om vi bruker midtpunktet i intervallene i svaralternativene, er tallet på deltakere 850. Kontakt med helsetjenesten. Spørsmålet er bygd opp med tanke på å kunne se nærheten i kontakten. Alternativet ingen kontakt kan bare nyttes alene, mens de andre tre alternativene kan krysses sammen. Vi anser utplassering av materiell som laveste nivå av disse. Samtale betyr nærmere kontakt, mens møte regnes som nær kontakt med den andre parten. Ingen fylker har angitt ingen kontakt på alle partnerne. Antall fylkeslag som har hatt kontakt med helsetjenesten.

6 Vi ser omfattende kontakt med lærings- og mestrings-sentrene (LMS) og med helseforetakene (HF). Nærheten i fylkeslagenes kontakt med helsetjenesten. Antall lag. Flere av lagene har krysset for flere alternativer. Her er bare tatt med det nærmeste. Ni av fylkeslagene har hatt møte med LMS, mens sju har hatt møte med helseforetak. To, hhv fem har vært i samtaler uten at det er formalisert som møte.

7 Interesse- og helsepolitisk arbeid. Brukerrepresentasjon. Spørsmålet om brukerrepresentasjon har stor andel ubesvart. Det er grunn til å tro at de fleste av disse ikke har slik representasjon, og at det derfor er rimelig å bruke ja -svarene som et mål på omfanget av representasjonen. Antall fylkeslag som oppgir å ha brukerrepresentant i helsesektoren. 15 av fylkeslagene har svart at de har brukerrepresentant i minst en av gruppene. Tre har svart ja på to og tre har svart ja på tre. Ingen har svart ja på alle fire. Ti fylkeslag har brukerrepresentanter inne i lærings- og mestringssentrene (LMS). Fem av fylkeslagene har brukerrepresentant i helseforetakene (HF). Brukerrepresentasjonen i NAV er av mer generell karakter, og vi vil i den sammenhengen være en del av FFO-familien.

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi

Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi 1 Kandidatundersøkelse for Bachelorprogrammet i helseledelse og helseøkonomi Programleder professor Grete Botten og studiekonsulent Birthe Neset Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013

KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 KOMPETANSEKARTLEGGING 2013 Av: Asle Bentsen, KoRus-Sør, Borgestadklinikken Oppdrag og hovedoppgaver Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale kompetansesentra på rusfeltet,

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007 En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 2/36 Forord Rapporten er utarbeidet av konsulentfirma Steinar Østerby på oppdrag fra

Detaljer

Veiledning for revisors særattestasjon

Veiledning for revisors særattestasjon Veiledning for revisors særattestasjon Tilskuddsåret 2016 Vedrørende grunnstøtte til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, statsbudsjettets kap. 857, post 70 og 79 (Jfr. forskrift

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden

Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Bygdekompasset Evaluering av pilotperioden Gunnar Nossum Jon Olav Veie Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:8 Prosjektnummer : 1580 : BYGDEKOMPASSET

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES 17. MAI FEIRING DOKUMENTASJONSRAPPORT

Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES 17. MAI FEIRING DOKUMENTASJONSRAPPORT Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES 17. MAI FEIRING DOKUMENTASJONSRAPPORT KIFO Notat 5/2012 Pål Ketil Botvar og Sunniva E. Holberg SPØRREUNDERSØKELSE OM KOMMUNENES

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016

EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER. Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet R-2012-016 EVALUERING AV FORSØK MED SYKMELDINGSRETT FOR PSYKOLOGER Utarbeidet for Arbeids- og velferdsdirektoratet Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5Z090015.10 ISBN 978-82-8232-199-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Barn av høyt utdannede får mest støtte

Barn av høyt utdannede får mest støtte Levekårsundersøkelsen for studenter 25 Barn av høyt utdannede får mest støtte Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av studentene, viser Levekårsundersøkelsen for studenter 25.

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Regionalt senter for spiseforstyrrelser

Regionalt senter for spiseforstyrrelser Regionalt senter for spiseforstyrrelser Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser 2013 Innhold 1 Innledning... 1 2 Sammendrag... 2 3 Metode... 3 4 Nøkkeltall...

Detaljer

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning,

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus

Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Kjennskap og kunnskap om lavenergi og passivhus Undersøkelse blant arkitekter og rådgivende ingeniører 18. 31. oktober 2012 Oppdragsgiver: Lavenergiprogrammet Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring:

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

A558 RAPPORT. Helsesøsters kompetanse. Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun Norvoll. SINTEF Helse

A558 RAPPORT. Helsesøsters kompetanse. Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun Norvoll. SINTEF Helse A558 RAPPORT Helsesøsters kompetanse Helle Wessel Andersson, Solveig Osborg Ose og Reidun Norvoll SINTEF Helse November 2006 Forord Denne undersøkelsen er et oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet,

Detaljer

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse

Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Fredrikstad 2012 Analyser basert på nasjonal kartlegging av bostedsløse 1 Innhold Tabelloversikt... 2 1 Innledning... 3 1.1 Kartlegging av bostedsløse personer...

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT

Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere SLUTTRAPPORT Forord Dette er en sluttrapport for prosjekt Brukertilpassede kompetansetiltak for kvinnelige skogeiere. Dette er et prosjekt

Detaljer

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. oktober 2013 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Avtale om utvidet vilkår for egenbetaling ved dekning av reiseutgifter for pasienter som krysser regionsgrensene

Detaljer

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004

Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Bruk av rusmidler blant unge på Innherred Resultater fra en spørreundersøkelse blant 8. 10.-klassinger i Innherred samkommune i 2004 Gunnar Nossum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2004 Bruk av rusmidler

Detaljer