INTENSJONSBASERT LEDELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTENSJONSBASERT LEDELSE"

Transkript

1 INTENSJONSBASERT LEDELSE Per A. Godejord Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt 2014

2 Litt om meg Bio Per Arne Godejord 48 år gift med Beata, en datter Ewa (27), og en sønn Igor (14) Opprinnelig fra Bergen, halvt namdaling, bosatt i Levanger siden 2011 Utdannet innen IKT og Jus, med vekt på personvern og sikkerhet, og med arbeidsmessig spesialisering innen e-læring og sosiale medier Ca. 15 års ledererfaring fra statlig virksomhet og frivillig arbeid (IT-sjef, seksjonsleder, avdelingsleder, partileder) Tjenestepliktig stabsrådgiver, Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt Avdelingsleder (Dekan) ved avdeling for økonomi, organisasjon og ledelse, HiNT Formell lederutdanning: Lederkurs innen intensjonsbasert ledelse, i regi av major John Kjetil Wang-Hansen fra ditt-lederskap.no, samt lederkurs ved Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (HVSKS)

3 En leders ingredienser -En retningsgivende visjon Å ha en klar ide om hva han eller hun ønsker å gjøre profesjonelt og personlig og styrken til å fortsette i motgang og fiasko -Integritet 1. selvinnsikt Know thyself Orakle i Delfi 2. ærlighet, åpen, etterrettelig Nøkkelen til selvinnsikt. Basert på ærlighet i tanke og handling, trofast hengivenhet til prinsipper og grunnleggende helhet (hel ved) 3.modenhet Enhver leder trenger erfaring, vekst gjennom selv å ha blitt ledet lære å bli dedikert, observant, kapabel til å jobbe med og lære av andre aldri underdanig eller krypende, alltid sannferdig.

4 En leders ingredienser -Tillit Mer et produkt av lederskap enn en ingrediens. Dette er den eneste kvaliteten som ikke kan kreves, den må fortjenes. Tillit blir gitt av medarbeidere og etterfølgere og uten dette kan ikke lederen fungere. -Nysgjerrighet og mot Leder lurer på alt mulig, ønsker å lære så mye som mulig, er villige til å ta risiko, eksperimentere, prøve nye ting. De bekymrer seg ikke om fiasko (men oppsøker den ikke ), men omfavner feil, vel vitende at de vil lære fra dem.

5 Det å være leder The burden of command Lederen har ansvaret for alt hans/hennes organisasjon GJØR eller UNNLATER Å GJØRE. Enkelt sagt har lederen to hovedoppgaver: 1. Å sørge for at organisasjonen løser sitt oppdrag / oppgaver 2. Å ta vare på sine medarbeidere Ledelse er å øve påvirkning (innflytelse) på medarbeidere slik at vi i felleskap kan løse oppgaver på best mulig måte. Resultatet er avhengig av lederens evne til å skape betingelser som gjør at medarbeidernes kunnskaper, erfaringer, vilje til initiativ og til å samarbeide ivaretas. Organisasjonens sammensetning og dennes samlede ressurser er avgjørende for om og hvordan oppgavene løses. Kunnskap om og forståelse for samspillet mellom mennesker er derfor en forutsetning for godt og rikt lederskap.

6 Lederskap krever Kommunikasjon samvirke med andre mennesker (åpenhet og tillit) Fysisk og psykisk styrke Faglig dyktighet Disiplin Lederen må ta personlig ansvar for: -seg selv -de han/hun leder -situasjonen / oppdraget

7 Intensjonsbasert ledelse en lederfilosofi Den innebærer at sjefer på ulike nivå styrer gjennom å angi hva som skal oppnås, og hvorfor det skal oppnås. Innenfor disse rammene gis så mannskapet i utgangspunktet frihet til å løse oppdraget. Denne filosofien er valgt fordi den erfaringsmessig gir rom for at initiativ kan tas på alle nivåer. Ved at den virker inkluderende og skaper delaktighet på alle nivåer i organisasjonen, gir den også størst robusthet i møte med stridens friksjoner. Intensjonsbasert ledelse er en filosofi som går ut over det å gi oppdrag og tildele ressurser. Filosofien handler om å ha en kultur av profesjonalitet og gjensidig tillit.

8 Intensjonsbasert ledelse hva er det? Intensjon = mål. Bygger på et teorisyn som bl.a. sier -identifikasjon med målene og oppgavene fører til selvstendighet og egenkontroll av utførelsen. -ikke bare akseptere, men å ta personlig ansvar. -tro på evnen til å bruke kreativitet og skaperkraft i utførelsen -belønning i form av at oppgavene blir vellykket utført Mål vs regel -Mål: hva (intensjonsbasert) -Regel: hvordan (ordrebasert)

9 Teorier for teorien. Douglas McGregor Teori X og Teori Y X = Gjennomsnittsmennesket føler ubehag ved å arbeide og unngår det. Må tvinges, kontrolleres, dirigeres og trues Y = Gjennomsnittsmennesket har ikke noen motvilje mot å arbeide. Det er kreativ, oppfinnsom, og identifiserer seg med målene Situasjonsbestemt ledelse (Hersey og Blanchards) Mennesker er forskjellige og fungerer ulikt i ulike situasjoner. Derfor finnes det ingen fasit for ledelse, ikke en lederstil, som passer for alle. Lederstilen må tilpasses individet og situasjonen

10 Intensjonsbasert ledelse hva er det? Medarbeidere har 5 behov til sine ledere: - Støtte gjennom å stille forventninger - Gi forutsetninger - Gi tilbakemelding underveis - Gi hjelp ved behov - Gi rettferdig belønning

11 Intensjonsbasert lederskap - kjennetegn Alltid vi Ledere og medarbeidere omgås hverandre naturlig - nærhet - varme - personlig Fokuserer på ros ikke ris Tenker muligheter og positivt skaper kreativitet Fokuserer på å utnytte styrken og kompetansen i alle Kommuniserer med ikke til Aktivt lyttende gir alle rimelig opplevelse av innflytelse Eksempelets makt Informasjon ofte og ærlig Fokus på relasjoner Delegering og sterkt fokus på personlig ansvar Gjør andre til helter

12 Intensjonsbasert ledelse er å lede gjennom å Utvikle sine medarbeidere Honorere lagspill fremfor solospill Motiverer til personlig ansvar Skape gode relasjoner til sine medarbeidere Planlegge klokt (prosessen er viktigere enn planen) Gjennomføre (eksempelets makt) Lære av egne og andres erfaringer Vinne sine medarbeideres tillit ved å - bry seg - vise seg - dele sorger og gleder

13 Intensjonsbasert ledelse Situasjonen på hendelsesområdet vil kunne endre seg raskere enn det formelle ordresystem kan fange opp. Operative muligheter som høyere sjef ikke forutså, vil oppstå og forsvinne igjen, dersom de ikke utnyttes av sjefen på stedet Leder på stedet, enten det er FIG-leder eller en nestlagfører, må som konsekvens være delegert myndighet til å handle i strid med oppdragets ordlyd for å ivareta sjefens hensikt og den ønskede sluttilstand Alle ledere må derfor kjenne og forstå hensikten med pågående operasjon to nivåer opp

14 Altså Form for ledelse basert på kjennskap til intensjon (ovenfra) Oppdrag beskrives med hva og hvorfor fremfor hvordan oppdraget skal gjennomføres. Innebærer ikke detaljstyring, men fokus på resultat Er basert på at det legges vekt på å skape en prosess i forkant av utførelsen Er helt avhengig av et høyt kunnskaps- og kompetansenivå i alle organisasjonens ledd

15 Ordrebasert ledelse Dette er målet! Gjør det slik! Gjør det fort!

16 Intensjonsbasert ledelse Fleksibilitet, selvstendighet, initiativ. Dette er målet Dette er rammene! Hvilken støtte trenger du? Evne til å unnlate å utføre ordre hvis situasjonen krever det. Vilje Evne til ikke å gi detaljerte ordrer. Akseptere at undergitte ikke følger gitt ordre i en konkret situasjon

17 Takk for oppmerksomheten! Kilder: major John Kjetil Wang-Hansen: INTENSJONSBASERT LEDERSKAP EN UTREDNING: DITT LEDERSKAP DITT ANSVAR: Facebook: ditt-lederskap.no intensjonsbasert lederskap HVSKS «Rødboka» Thomas Stang Sætheren: «Høst s helhetsmodell og FIG»

18

19 Hvem er jeg som leder? MBTI Myers-Briggs typeindikatortest

20 MBTI Myers-Briggs Type Indikator Vi setter mennesker i bås. Vårt ubevisste begrepsapparat er i full sving hele tiden. Kan gi oss noen konstruktive begreper å kategorisere ut fra. Det finnes ingen enhetlig personlighetsteori. MBTI er ikke evaluerende det er ikke noe som heter «feil» eller «rett» type. MBTI er ikke altomfattende, men svarer vi ærlig i forhold til hva vi innerst inne er mest tilbøyelig til gir den et visst bilde. Kan benyttes for egenutvikling og personlig refleksjon

21 MBTI - preferansene: MBTI rapporterer preferanser langs fire dimensjoner som hver består av motsatt poler MBTI måler dine preferanser (hva du foretrekker) Preferanser er ikke det samme som evner eller ferdigheter Alle preferanser er like verdifulle/viktige, og det finnes ingen bedre eller dårligere type

22 De fire dimensjonene: Ekstroversjon (E) eller Introversjon (I) Hvordan du henter energi Sansning (S) eller Intuisjon (I) Hvordan du innhenter informasjon Tenkning (T) eller Følelse (F) Hvordan du bearbeider info og tar avgjørelser Avgjørelse (J) eller Oppfattelse (P) Hvordan du lever/ innretter livet ditt

23 De ekstroverte: Får i hovedsak mest energi i forhold til «verden utenfor»

24 De introverte: Får i hovedsak mest energi i forhold til «den indre verden»

25 Ranger hvert utsagn langs en skala fra 0 til 5 (0 hvis du føler utsagnet er helt galt i forhold til din personlighet, 5 hvis utsagnet stemmer helt). Merk: hvert par (a + b) skal ha 5 poeng til sammen. Gir du feks 1a 1 poeng må 1b ha 4 poeng. Husk det er din egen oppfatning av egen personlighet og egne preferanser du skal gi uttrykk for, ikke hvordan du tror andre oppfatter deg, eller hvordan du ideelt sett hadde ønsket å være.

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Utviklende lederskap

Utviklende lederskap Utviklende lederskap Læres på Krigsskolen, men mener soldatene at det utøves? Thorjus Solheim Bacheloroppgave i ledelse, landmakt og militære studier Krigsskolen Høst 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Konsulentrollen i ledelsestrening

Konsulentrollen i ledelsestrening av John-Erik Stenberg, Ledelse er en ferdighetsdisiplin! De fleste som blir ledere i dag kommer fra en rasjonell fagverden, og det er naturlig å tro at ledelse kan læres på samme måte som fag. Riktignok

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Coachende ledelse og prestasjonskultur

Coachende ledelse og prestasjonskultur NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Coachende ledelse og prestasjonskultur Hva er en coachende leder og hvordan kan en coachende leder påvirke kunnskapsdelingen i kunnskapsintensive bedrifter? Vegard

Detaljer

Kapittel 10 Lederskap og styring

Kapittel 10 Lederskap og styring Lederskap og styring Innledning I de siste tiårene har flere «guruer» tjent store penger på å skrive og holde kurs om den effektive leder. De hevder gjerne at du må gjennomføre store studier, være med

Detaljer

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017.

PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. PEDAGOGISK 3-ÅRS PLAN FOR KOLLMYR BARNEHAGE 2014 2017. 1 Høyt lavt, under og over. Tekst : Lina Holt May Britt Frigstad Melodi: Lina Holt Barnehagen denne hagen på jord Hvor menneskebarna vokser og gror

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage

Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage Årsplan 2014 2016 Stabekk barnehage 1 Innholdsfortegnelse Side 3-6 Side 7 Sise 8-9 Side 10-12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 Side 18 Side 19 Side 20 Side 21-22 Barnehagens fokusområder Sosial

Detaljer

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16

Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 44 32 16 Dyrk det gode medarbeiderskapet 16 Friminutt med Åsne Havnelid 24 Med ryggen i helspenn 38 Fulgte drømmen til Piemonte 44 Nytt fra Norden 48 I bokhylla 58 «Du må skape trygghet og utvikle det

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kreativitet i forsikringsbransjen

Kreativitet i forsikringsbransjen Kreativitet i forsikringsbransjen Hvilke faktorer påvirker kreativiteten blant de ansatte i forsikringsbransjen? STV - 3903 Mari Fjørtoft Bjørnstad Mastergradsoppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag.

Gjennom 2015 skal vi utvikle tiltak for kvalitetskjennetegn, alle sammen, og holde trykket oppe, til beste for små og store, hver dag. Side 0 Innhold Forord... 2 Økonomi... 3 Balansert målstyring... 3 Brukerperspektivet og -medvirkning... 3 Hva bestemmer innholdet i barnehagen?... 4 Lov om barnehager... 4 Formålsparagrafen... 4 Rammeplan

Detaljer

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten

En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten Sandnes i sentrum for framtiden. Romslig, modig og sunn Mestringsenheten En veileder for alle ansatte i Mestringsenheten «Vi møter personer med individuelle drømmer, verdier, ønsker og utfordringer» Steinar

Detaljer

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser?

I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Studentnummer: 0637724 0505231 0170938 2008 I hvilken grad finner vi lederskap av femte nivå på Norges Beste Arbeidsplasser? Prosjektoppgave i ORG 20002 Leadership in Action Innleveringsdato: 12. Juni

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Innhold. Innhold... 1

Innhold. Innhold... 1 Innhold Innhold... 1 Vår kontekst... 2 Frivillige organisasjoner og frivillig arbeid... 2 Forståelsen av frivillighet som fritid... 3 - en historisk dreining fra dugnadsånd til profesjonalisering... 3

Detaljer

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014

MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 MASTEROPPGAVE Malk 5000 Læring i komplekse systemer Høst 2014 Artikkel 1: Velferdsteknologi og endringsprosesser. Artikkel 2: «Tidlig informasjon og opplæring ved innføring av velferdsteknologi. En empirisk

Detaljer