Borrelia artritt. Nettundervisning Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Borrelia artritt. Nettundervisning 02.02.12. Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF."

Transkript

1 Borrelia artritt Nettundervisning Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF. 1

2 2

3 Borrelia burgdorferi sensu lato Spiroket overført til menneske ved flåttbitt Kan gi: -erythema migrans -nevroborreliose -lymfocytom -borrelia artritt -hjerteledningsforstyrrelsar -augeaffeksjon -acrodermatitis chronica atrophicans 3

4 Meldepliktig sjukdom I Norge er nevroborreliose, borrelia artritt og acrodermatittis chronica athrophicans, ACA meldepliktige tilstandar. I 2011 blei det meldt 249 tilfeller av disseminert borreliose. 4

5 Kliniske manifestasjonar Disseminert sjukdom i Norge nevroborreliose 71% artritt/artralgi 22% ACA 5% Disseminated and chronic Lyme borreliosis in Norway Nygård, K Sør-Sverige i 1995 (anslått 69/ ) erythema migrans 77%, nevroborreliose 16 %, borrelia artritt 7% An epidemiologic study of Lyme disease in southern Sweden.Berglund J 5

6 Borreliainfeksjon: stadier Tidleg lokalisert sjukdom Tidleg disseminert sjukdom Sein sjukdom Tidleg lokalisert sjukdom: Erythema migrans Franc Strle 6

7 Tidleg disseminert sjukdom Nevroborreliose Borrelia artritt Borrelia lymfocytom Multiple erythema migrans lesjoner Hjerte (karditt med AV-blokk) Augeaffeksjon Franc Strle 7

8 Sein sjukdom (> 6mnd) Artritt (residiverande artritt) Affeksjon av nervesystemet Acrodermatitis chronica atrophicans (kronisk infeksjon som gir hudatrofi) Hjerteaffeksjon med dilatert kardiomyopati (uhyre sjelden) 8

9 Kronisk borrelia Vedvarande infeksjon til tross for behandling. Andre diagnoser? Ikkje belegg i forsking. Ikkje standardiserte testar. Langvarig antibiotika behandling: uten sikker effekt med mulige bivirkningar resistensdrivande

10 Franc Strle 10

11 Borrelia artritt Artritt pga borrelia Oftast i eit ledd Kne, andre store ledd Hevelse Vondt Sjelden raudt MedScape 11

12 Borrelia artritt Monartitt, ofte i kne Kan komme og gå i løpet av veker til månader. Franc Strle 12

13 Borrelia burgdorferi sensu lato Minst 18 subtyper 3 vanlege humanpatogene i Europa Subtyper og vanlege symptom: B. afzelii hud B. garinii nervesyst (klassisk nevroborr.) B. sensu stricto ledd betennelse B. valaisiana, B. spielmanii, B. lusitaniae humanpatogene, men sjelden påviste 13

14 Borrelia arter i flått 25-30% av flått i Agder inneheld Borrelia B. afzelii (61.6%) B. garinii (23.4%) B. burgdorferi sensu stricto (10.6%) B. valaisiana (4.5%) Prevalence and genotypes of Borrelia burgdorferi sensu lato infection in Ixodes ricinus ticks in southern Norway. Kjelland V, Stuen S, Skarpaas T, Slettan A. Scand J Infect Dis

15 USA vs Europa Studier gjort i USA kan ikkje utan vidare overførast til norske forhold. USA: berre Borrelia burgdorferi sensu stricto Europa: ca 10 % B. sensu stricto USA: oftare erythema migrans, meir allmennsymptom og artritt 15

16 Oftast B. sensu stricto i leddvæske Frankrike PCR positive leddvæsker 9 av 10 B. sensu stricto 1 av 10 B. garinii Direct molecular typing of Borrelia burgdorferi sensu lato species in synovial samples from patients with lyme arthritis. Jaulhac B år

17 Pretest sannsynlighet. Endemisk område Flåttbitt Klinikk forenlig med borrelia infeksjon Antistoff påvist i serum Større sannsynlighet for at du får eit prøvesvar som er relevant. 17

18 Borrelia Genomet: uvanlig organisering med et lite lineært kromosom og flere lineære og sirkulære plasmider. Antigen variasjon: Unngår immunsystemet hos vert og vektor ved kontinuerlig å omordne sitt DNA og endre overflateproteiner. 18

19 19

20 Borrelia antistoffundersøkelse Antistoff påvisning er sensitiv og spesifikk (hos ikkje tidlegare borreliainfisert) 15-20% av friske blodgivere har antistoff mot Borrelia Vanligvis høgt antistoffnivå ved Borrelia artritt Antistoff år etter gjennomgått infeksjon -også IgM -også etter vellykka behandling 20

21 Kasuistikk Mann 46 år Hevelse hø kne. Positiv Borrelia IgM i april og oktober. Borrelia IgG: % av cut off. CRP 13, SR 32 (forhøya også i oktober, men fall etter behandling) Avventa behandling i april, residiv av artritt i oktober. Celletelling og PCR ikkje utført. Beh. Doxycyclin 200mg i 25 dager. Symptomfri ved kontroll etter ca 2mnd. 21

22 Kasuistikk- Kvinne 53år Høgt antistoffnivå (2250% av cut off). Affeksjon av fleire ledd, også små ledd. CRP: 90, SR 68. Leddvæske: Leukocytter: 14 G/L Polynuklære: 9,5 G/L Borrelia DNA ikkje påvist. 22

23 Borrelia artritt -blot Lite brukt ved spørsmål om Borrelia artritt. Kan avgjere om antistoffa er spesifikt retta mot Borrelia. Tidfesting er vanskelig. Antistoff frå tidligare møte med mikroben? Kliniske opplysninger!!! 23

24 Kasustikk- kvinne 67år Smerte og hevelse hø kne 2-3 veker. Feber. CRP: 67 Leddvæske: Leukocytter: 23 G/L, Polynuklære:19 G/L Borrelia PCR påvist. Antistoffus ikkje utført. 24

25 Borrelia PCR Borrelia PCR i leddvæske blei utprøvd som metode på -90 talet. Sensitiviteten og spesifisiteten for Borrelia PCR er høg på dyrka materiale. Sensitiviteten i leddvæske opp til 80%. Synoviabiopsi høgare sensitivitet (i nokre studier) 25

26 Borrelia PCR på klinisk materiale Optimal behandling av prøven! Rask DNA ekstrahering og PCR analyse eller rask nedfrysing av prøven. 26

27 Borrelia PCR på klinisk materiale Minst 1 ml leddvæske Sentrifugering for å oppkonsentrere DNA DNA ekstraheringsmetode tilpassa ulike kroppsvæsker Fjerne inhibitorar ved ekstrahering 27

28 Borrelia PCR på klinisk materiale Valg av optimalt genmål og primer. Størrelse på amplikon ( bp) Fleire primer/probe-sett. 28

29 Kristiansand ref.lab. for Borrelia Borrelia PCR innført i 2008 Agder i 2011: PCR positive: 7/175 Resten av landet: PCR positive: 12/58 Årstall Borrelia PCR positiv leddvæske Antall us. leddvæsker totalt 29

30 Tekniske data 1 ml leddvæske Sentrifugert (supernatant blir avpipetert) Bunnfallet blir knust med vevslyserer DNA ekstraksjon ved Qiagen DNA-kit Realtime PCR 30

31 Tekniske data To Primer/Probe sett retta mot OspA og 16sRNA Positive prøver oftast bekrefta med begge Primer/Probe sett. Positive prøver med CT verdi på

32 This scanning electron micrograph shows spirochete Borrelia burgdorferi. While only micrometers wide, length is 15 to 20 micrometers Wadsworth center, NY 32

33 Kasustikk-mann 64år Smerte og hevelse ve kne 1 veke CRP 212 Leddv.: leukocytter 25G/L, polynukl. 22G/L Borrelia IgG 1200% av cut off. IgM +/- Borrelia påvist ved PCR Behandla med Doxycyclin 30 dager. 33

34 Behandling av borrelia artritt henta frå ny veileder (under utarbeiding) Doxycyclin 200mg p.o. i (2-)4 veker Doxycyclin er kontraindisert hos barn under 8 år og gravide/ammende Alternativ: Amoxicillin 0,5-1g x 3 p.o. i (2-)4veker. Ceftriaxon 2g x 1 i.v. i (2-)4 veker Oftast god effekt. 34

35 Kasustikk- mann 56år Artritt hø kne i 3 mnd. CRP 24, SR 38. Borrelia IgG 1350% av cut off. IgM negativ. Borrelia påvist i leddvæske ved PCR. Doxylin 200mg i 4 veker. Residiv etter 4 mnd. Leddv.: Leukocytter 10G/L, Polynukl. 5G/L Ny kur Doxylin 200mg i 4 veker. 35

36 Behandling av Borrelia artritt hos barn Alder < 8 år: Amoxicillin 15 mg/kg x 3 p.o. i dager (maks 500 mg per dose). Alder > 8 år: Doksycyklin 4 mg/kg x 1 p.o. i dager (maks 200 mg per dag). Ved penicillin allergi : i.v. ceftriaxon Ved første residiv: samme behandling Veileder fra Norsk barnelegeforening (rev. 2011) 36

37 37

38 Borreliainfeksjon reaksjon Behandlingsrefraktær borrelia artritt. Anbefalt å gi maks to kurer a.b. Max 14 dager i.v. a.b. eller 4 veker doxycyclin p.o. Antirevmatisk behandling, for å dempe synovitt (betennelses reaksjon i synovia som fører til auka væskeproduksjon) Treatment of Lyme borreliosis.girschick HJ

39 Refleksjonar Borrelia artritt bekrefta med PCR? Forventa deteksjonsrate på 50-80% Antistoff og klinikk PCR funn og klinikk Behandling. Behandling. PCR funn uten klassisk klinikk (?) Rester av døde mikrober? 39

40 Forskning ved SSHF og UiA. Sekvensering Borrelia PCR positive sekvensering av genmaterialet. Borrelia subtypen blir bestemt. Kva subtyper gir artritt? Kva subtyper har vi ved sjukdom i Norge? 40

41 SAMARBEIDSPARTNARAR Vivian Kjelland og Audun Slettan UiA, (Fakultet for teknologi og realfag, Institutt for naturvitenskapelige fag.) Revmatologisk avdeling v/ Inger Johanne Widding Hansen og Glenn Haugeberg. Ved avdeling for medisinsk mikrobiologi Jan Helge Lislevand, bioingenør. Overleger Sølvi Noraas og Tone Skarpaas. 41

42 3 forslag til artiklar å lese: Lyme borreliosis Prof Gerold Stanek MD a, Prof Gary P Wormser MD b, Prof Jeremy Gray PhD c, Prof Franc Strle MD d The Lancet, Early Online Publication, 7 September 2011 doi: /s (11) Treatment of Lyme borreliosis. Girschick HJ, Morbach H, Tappe D. Arthritis Res Ther. 2009;11(6):258. Epub 2009 Dec 17. Lyme-borreliose hos voksne U Ljøstad Å Mygland Nr mai 2008 Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128:

Bioingeniøren. Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13. Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16

Bioingeniøren. Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13. Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16 Bioingeniøren N u m m e r 1 2 2 0 0 9 Å r g a N g 4 4 Fag: Sammenlikning av Elisa og Western blot ved borreliose s. 6-13 Aker sykehus jubileum og nedlegging? s. 14 16 Fra lederdagene 2009 s.22 24 T I D

Detaljer

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose April 2008 A il 2008 2 Lyme-Borreliose, diagnostikk og terapi Februar 2008 På oppdrag fra Norsk Lyme Borreliose-Forening

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 4 desember 2012 Innhold Klinikkledelsen 3 Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 6 Erytrocyttantistoff

Detaljer

Andre flåttoverførte infeksjonar. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde

Andre flåttoverførte infeksjonar. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde Andre flåttoverførte infeksjonar Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Helse Førde Oversikt Bakteriar Spirochete-infeksjonar (Borrelioser) Lyme borreliose Tilbakefallsfeber* Rickettsia flekkfeber (spotted

Detaljer

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson Spesifikke Borrelia burgdorferi immunkomplekser En årsak til seronegativitet og symptomer En mulig aktivitetsmarkør Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson

Detaljer

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige. retningslinjer IS-2030. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Nasjonale faglige retningslinjer IS-2030 Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Heftets tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Resistens og antibiotikabruk i primærhelsetjenesten Smittevernkonferanse Hamar 23. oktober 2014 Bredo Knudtzen, seniorrådgiver Avdeling for allmennhelsetjenester 27.10.2014 1 Hvorfor fokus på antibiotikaresistens?

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten

Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten IS-xxxx Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten 2. utgave (2012) 1 Heftets tittel: Tittel Utgitt: måned/år, eks. xx/xxxx Bestillingsnummer: IS-xxxx [fås av Trykksaksteamet,

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar

Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar 1 Pasientperspektiv på flåttborne sjukdomar Ottar Longva Heidi Sire Berner Gerd Marit Berge (alle Norsk Lyme Borreliose forening) Kragerø, 24.03.2011 1 2 Tusen takk for invitasjonen til å bidra på kurset.

Detaljer

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s.

Indremedisineren. Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32. Lyme borreliose s. 12. Verdens største Addisonregister s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2011 Lyme borreliose s. 12 Verdens største Addisonregister s. 20 Reisebrev fra American College of Physicians, San Diego s. 32 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2013 - 9. årgang Sameliv ved Nordkapp. Foto av B.H. Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Velkommen til blodbanken

Velkommen til blodbanken Velkommen til blodbanken Kjære blodgivar Blodgivartenesta i Noreg er underlagt lover, forskrifter og faglege krav som blodbanken er pliktige å følgje. Eit viktig krav dreiar seg om å gi informasjon til

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 september 2012

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 3 september 2012 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 3 september 2012 Innhold Klinikkledelsen 3 Biologisk forskningsreservasjon (tidligere Reservasjonsregisteret) 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Detaljer

Kronisk polynevropati utredning og diagnostikk 291 5

Kronisk polynevropati utredning og diagnostikk 291 5 Oversiktsartikkel Kronisk polynevropati utredning og diagnostikk 291 5 Oversiktsartikkel MEDISIN OG VITENSKAP Sammendrag Bakgrunn. Kronisk polynevropati er en vanlig sykdom med forskjellig klinisk presentasjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Moustafa Gibory

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Moustafa Gibory Mastergradsoppgave Moustafa Gibory Påvisning av to forskjellige virusagens ved Real -time PCR - Tick -borne encephalitis virus og Cytomegalovirus Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige

Detaljer

NR 2 2010 menn og likestilling Ny borrelia-variant liv som reddes skal også leves morgendagens mobilteknologi

NR 2 2010 menn og likestilling Ny borrelia-variant liv som reddes skal også leves morgendagens mobilteknologi Forskingsmagasin frå Universitetet i Agder NR 2 2010 Menn og likestilling side 3 Ny borrelia-variant side 12 Liv som reddes skal også leves side 23 morgendagens mobilteknologi side 32 Sørlandske verdiar

Detaljer

Tema Antibiotika og resistens

Tema Antibiotika og resistens I Norge har vi hatt en restriktiv holdning til antibiotikabruk, og resistensforekomsten her i landet er lav sammenliknet med forekomsten i de fleste andre land. Allikevel er behandlingsresistente infeksjoner

Detaljer

Tema: Clostridium difficile

Tema: Clostridium difficile Årgang 20 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 1 - mars 2013 Tema: Clostridium difficile Clostridium difficile, s. 7 Norge Rundt Kristiansund, s. 18 Portrett: Ivar Blix, s. 20 Swasi-Norwegian

Detaljer

Bivirkningsrapport 2006

Bivirkningsrapport 2006 Bivirkningsrapport 2006 Seksjon for legemiddelovervåking Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: 22 89 77 99

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet.

I Danmark gjøres ingen undersøkelse av rubellaantistoffer i svangerskapet. Immunitet mot rubella: betydning av lavt antistoffniva hos personer som har fa tt minst to doser rubellavaksine Innhold Sammendrag... 1 Bakgrunn... 2 Rubellavaksinering i Norge og antistoffnivå i vaksinerte

Detaljer

13. Infeksjoner og idrett

13. Infeksjoner og idrett Kapittel 13 Infeksjoner og idrett 177 13. Infeksjoner og idrett Forfattere Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, dr. med, Infektionskliniken, Gävle sjukhus

Detaljer

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B)

STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Strategimøte nr 15, 2001: STREPTOKOKKER (GRUPPE A OG B) Rapport fra strategimøte nr 15 Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2003 EKSTERNE KVALITETSVURDERINGER I BAKTERIOLOGI, MYKOLOGI

Detaljer

Bevegelse i alle ledd

Bevegelse i alle ledd rapporten Bevegelse i alle ledd Nye diagnosemetoder og ny behandling fører til at flere personer med en revmatisk leddsykdom kan være i bevegelse og leve et aktivt liv. Les også om: Tidlig behandling gir

Detaljer

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum

Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA. Antibiotikaveileder. Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Antibiotikaveileder Aker universitetssykehus Sykehuset Asker og Bærum Rasjonell bruk av ANTIBIOTIKA Utarbeidet av Seksjon for infeksjonssykdommer, Medisinsk avdeling og Seksjon

Detaljer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer

IS-1594. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer IS-1594 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne lymfomer 1 Heftets tittel: Nasjonale handlingsprogrammet med retningslinjer for for diagnostikk

Detaljer