Lyme Nevroborreliose (LNB) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Randi Eikeland nevrolog og stipendiat SSHF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyme Nevroborreliose (LNB) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Randi Eikeland nevrolog og stipendiat SSHF"

Transkript

1 Lyme Nevroborreliose (LNB) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Randi Eikeland nevrolog og stipendiat SSHF

2 Epidemiologi Patogenese Agenda Sykdoms faser og sykdomsbilder og litt artritter og LNB barn) Behandling Pågående studier langtidsprognose ved nevroborreliose SSHF

3 Epidemiologi Klinisk stille infeksjon vanlig. Ca 0,3-1.4 % blir syke etter flåttbitt Norge: 1-2/ Nevroborreliose opp mot 10 % ( Hupperetz 1999 : 3% LNB, 5% Artritt 2% Lymfocytom <1% carditt, ACA (Artritis Chronica Atrophicans 1%)

4 Patogenese Flåtten suger og Borrelia svømmer til blod. Osp A ned-, Osp C oppreguleres ( Antgenskift) Osp C hemmer Immunceller og hindrer komplementbinding Produserer proteiner (CRASP, IL-10) som hindrer komplementaktivering og binder antistoffer ( Immunkomplekser)

5 Gjemmer seg for immunsystemet Baner vei i ekstracellulær matirx ( Plasminogen binding via Osp A og MMP-9 oppregulering) Intracellulært?, Usikker betydning in vivo, Borrelia mye større enn virus.

6 Invasjon i sentralnervesystemet(cns) Hvordan bakterien sprer seg til nervesystemet vet vi ikke, med blodet eller langs nevetrådene? CNS er immunogent inert med få immunceller, representanter for komplementsystemet og ikke lymfesystem. Invasjonen tar lang tid og Borrelia produserer ikke toksiner, CNS forberedes Celler i CNS gjenkjenner (Toll Like Reseptorer) og kaller på immunceller fra blod og lymfe via cytokininer

7 Mulige mekanismer for vevsskade Direkte cytotokistet ( eks Osp A) Frisetting av cytotokiske mediatorer fra Borrelia Frisetting fra kroppsegne celler(eks NO, Quinolon syre fra mikrogliaceller) Autoimmunitet via molekylær herming og kryssreaksjon mot nervevevs celler.

8 Sterk immunreaksjon De største vevsødleggelsene kommer av den sterke immunologiske reaksjonen via nativt og det ervervet immunsystem. Ikke av toksiner og bakterien direkte.

9 Lyme Borreliose: bakteriefunn i blod 3.4% av pasienter med LNB (6/176) 7.7 % av pasienter med LB artritt (1/13) 1.5% av pasienter med Acrodermatitis Chronica Atrophicans (ACA) 36.4 % av pasienter med EM( Slovenia, 2011 Maraspin) USA: ca 40% ved tidlig LD (Culter)

10 Funn av borrelia i nervesystem: I spinalveske ( Pfister, Wilske) ca 10% Immunsupprimerte aper: Meningier, nerverøtter ( Cadavid), via forsørgende blodårer. In vitro funn i nerveceller/ parenchym

11 Kan man ha facialisparese uten funn av celler i spinalvæsken? Sentralnervesystemet (CNS) er ryggmargen og hjernen som bader i spinalvæske Røtter og perifere nerver er en del av det perifere nervesystemet Svaret er ja, man kan ha facialisparese uten celler og antistoff i spinalvæsken

12 Kan man ha LNB uten antistoffer i spinalvæsken? Da det er så vanskelig å dyrke bakterien er de beste metodene pr i dag: Indirekte påvisning via antistoffer i spinalvæske og i blod PCR ved tvil om positiv prøve er falsk positiv Dette tar tid, men etter ca 8 uker er alle positive Svaret er ja, i tidlig fase av LNB

13 Spinalpunksjon Hvordan stille diagnosen nevroborreliose? Vurdere celletall, antistoffer i spinalvæsken i forhold til blodet ( Index) Anamnese ( EM? Flåttbitt? Opphold i områder hvor det er flått og borrelia i flåtten, tidsperspektiv) Nevrologiske funn

14 Diagnostiske kriterier LNB EFNS guidelines ( Mygland 2010) Sikker nevroborreliose Alle tre kriterier Mulig nevroborreliose Kriterier 1 og 2 eller 3 1. Nevrologiske symptomer forenelig med LNB uten annen åpenbar årsak 2. Lymphocytær pleocytose (> 5 leucocytes/mm3) 3. Borrelia antistoff produksjon i spinalvæsken

15 Klinikk LNB Akutt nevroborreliose, typisk uker til måneder etter primæraffeksjon. Kronisk nevroborreliose. Over 6 måneder etter primæraffeksjon Post Lyme syndrome persisterende symptomer etter behandlet nevroborreliose uten påvisning av aktiv infeksjon

16 Akutt nevroborreliose Bannwarth syndrom Lymfocytær meningitt ( meningeale tegn som stiv nakke, hodepine ) Radiculære smerter( Smerter i dermatom, sterkest om natta, ofte hypo og eller hypersensibilitet) Pareser og parestesier ( oftest hjernenerver, truncus eller ekstremiteter i nærheten av maksimal smerte)

17 Facialisparese ( perifer)

18 Affeksjon av andre deler av Polynevropati Plexopati Mononevritter nervesystemet CNS affeksjon som myeloencephalitt, cerebral arteritt

19 Kronisk Lyme Nevroborreliose Polynevropati ( ved ACA) Kronisk progressiv Meningoencephalitt ( mindre en 5% av LNB pasientene) Multifokal Cerebral vaskulitt ( Svært sjeldent, stroke like episodes) Ekstrapyamidale motorisk affeksjon?

20 Kronisk progressiv meningoencephalitt 18 pasienter (Ackermann 1985) 16 spastiske pareser 11 kranialnerve dysfunksjon 9 blæreaffeksjon 7 sensoriske forstyrrelser 6 ataksi 4 endret personlighet 2 slappe pareser 2 dysartri

21 Ikke alle nevropatier er Borrelia Mygland et al 2006 Kronisk symmetrisk distal dominerende sensorisk polynevropati ikke borrelia Borrelia nevropatier: smertefulle asymmetriske Spinalvæskefunn: pleocytose og antistoffproduksjon

22 Ikke alle facialispareser er Borrelia Ljøstad 2005 Perifer facialisparese uten andre ledsagende nevrologiske utfall/nedsatt almenntilstand er sjelden borrelia hos voksne. Spinalpunksjon ved tileggsymptomer, nedsatt almenntilstand eller kjent EM, ellers ta serologi og avvent svar.

23 Lyme nevroborreliose hos barn Øymar, Tveitnes barn diagnostisert LNB Stavanger US Mild meningisme 75% Facialisparese 69%. Radiculære smerter 10 barn Alle utenom 5 barn laboratoriefunn forenelig med lymfocytær meningitt. Erythema migrans hos kun 27% Muntlig meddelelse: LNB vaneligste årsaken til lymfocytær meningitt hos barn i Stavangerdistriktet. God prognose

24 Post Lyme disease syndrome The Four Predominant Categories of Disease Associated with Chronic Lyme Disease. Feder et al 2007 Kategori 1 Symptomer og funn uten årsak uten kliniske eller laboratorium påvist Borrelia infeksjon Kategori 2 Annen identifiserbar sykdom uten sammenheng med Borreliose Kategori 3 Positive antistoffer i blod og symptomer av uklar årsak uten tidligere klinisk borrelia infeksjon Kategori 4 Post Lyme syndrom. Tidligere gjennomgått og behandlet infeksjon, fortsatt symptomer etter 6 mnd

25 Klinikken varierer med borrelia typen. De fleste studier er gjort i USA Vi må forske på borreliose i Norge!

26 NB treatment study Oral doxycykline versus IV ceftriaxone for European Lyme Neuroborreliosis: A multisentre, non inferiority, double- blind, randomised placebo-controlled trial. The Lancet vol

27 NB studien n=112 ( %) Ljøstad, Før behandling Ingen objektive 8 (7) Facialis parese 21(19) Radikulopati 31(28) Andre hjerne n 5 (4) Bannwart 30(27) Ataxi 2 (2) Arm lammelse 2 (2) ACA 1(1) Myelopati 1(1) Bannwart syndrom partielt eller fullstendig: = 89 ( 77%) Sentralnervesystemet: 2+1=3 ( 3%) Akutt 10%

28 Behandling nevroborreliose: Før: Standardbehandling : Ceftriaxon 2 g iv 14 dg. Nå: Peroral Doxylin 200 mg i 14 dager er like effektivt (NB Studien 2008 Ljøstad) ( obs soleksponering) Ved symptomer fra sentralnervsystemet ev. Ceftriakson intravenøst. ( EFNS retningslinjer, Mygland 2010)

29 Hvordan kan man måle behandlingseffekt? IgM ( akuttfasereaktant, først ute) kan holde seg positiv i mange år (20%?) IgG positiv i mange år, men oftest under 1500 Antistoffindeksen ( hvor mye mer antistoffer det er i spinalvæske i forhold til i blodet) holder seg ofte forhøyet i mange år. Celletallet i spinalvæska faller raskt ved behandling Symptomene, særlig smerter bedres ofte etter få dager på AB

30 Hvordan er prognosen? På tross av lindring hos de fleste under kuren: 25% (Berglund 2005 til 50% (Ljøstad 1999) sa de ble ikke helt friske

31 Vi må forske mer på nevroborreliose

32 Livskvalitet 30 mnd etter gjennomgått nevroborreliose Acta Neueurol Scand DOI 2010 Randi Eikeland Nevrologisk avdeling SSHF Arendal Åse Mygland Nevrologisk avdeling SSHF Kr. sand Karen Herlofson Nevrologisk avdeling SSHF Arendal Unn Ljøstad Nevrologisk avdeling SSHF Kr. sand

33 Gjennomføring rekrutteres 50 pasienter og 50 kontroller Agderpasienter fra NB-behandlingsstudien (Ljøstad et al, ) 30 måneder etter behandling med Doxylin/ Rocephalin Bringer egen kontroll, matchet for alder, kjønn, utdannelsesnivå Gjennomfører spørreskjema og anamnese i begge gruppene

34 Typer plager NBLP Radikulitt smerter Kognitive problemer Asteni Gen smerter i muskler Nummenhet/ parestesier/ endret hudfølelse Nakkestivhet Lette lammelser Ustødighet/ svimmelhet ( ataksi, tremor) Synsproblemer ( sakkader/ nystagmus ) Facialisparese Hørsel

35 Pasient n=50 karakteristika før behandling: 55 år 58 % menn 70% sikker nevroborreliose Bannwart syndrom 40 ( 80%) Plexopati 1 (2%) Ataksi 2 ( 4%) Konfusjon 1 (2%) Subjektive symptomer 1 (2%)

36 Short form -36 Mye brukt måleskjema for helserelatert livskvalitet 8 hovedmål 2 samlemål, en for fysisk og en for mental helse

37 Primær endepunkt: Fysisk samleskår livskvalitet: PCS Psykisk samleskår livskvalitet: MCS Signifikant forskjell fra kontrollgruppe på begge parametre, og for alle 8 undergruppene bortsett fra kroppssmerte

38 sf 36 nevroborreliose sf 36 variabel pasient kontroll MH VT BP GH SF PF RP RE

39 Sekundære endepunkter: Fatigue Severety Scale ( FSS) Montgomery and Åsberg Depression Rating Scale ( MADRS) Mini Mental State exemination ( MMS) Starkstein Apathy Scale (SAS)

40 Sekundære endepunkter Test (mulig skåre) MADRS (0-60) FSS (0-9) MMS (0-30) SAS (0-42) Pasienter n=50 Mean ( SD) Kontroller n=50 Mean (SD) P-verdi 3.1 (4.9) 0.8 (1,8) 0,003 3,5 (1,9) 2.1 (1,2) 0, (1,1) 29 (0,6) 0, (4.9) 11 (4.3) 0,016

41 Konklusjon 44% av pasienter med LNB mener de ikke ble friske 30 mnd etterpå behandling Pasienter som ha gjennomgått NB har nedsatt livskvalitet målt med SF mnd etter behandling De er ikke mer deprimerte enn kontrollgruppen, de er ikke plaget av apati og smerter, men mer plaget av fatigue

42 Signifikant og alvorlig Fatigue Fatigue skåre (0-9) Pasient (%) N=50 Kontroll (%) N= (56%) 45 (90 %) (16%) 3 (6%) (14%) 2 (4%) (14%) 0 (0%)

43 Nevropsykologiske funn ved Europeisk Lyme nevroborreliose (LNB) 30 mnd. etter behandling. Randi Eikeland, MD 1, Unn Ljøstad, MD, Phd 2, Åse Mygland, MD, Phd 2, 3,4, Karen Herlofson, MD, Phd 1 Gro C. Løhaugen, Neuropsychologist 5,6 1. Nevrologisk avdeling, SSHF, Arendal 2. Nevrologisk avdeling, SSHF, Kristiansand 3. Spesialsykehuset for rehabilitering, SSHF, Kristiansand 4. Avdeling for klinisk medisin, Universitetet i Bergen 5. Habiliteringstjenesten for barn og ungdom, Barnesenteret, SSHF, Arendal 6. Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU, Trondheim

44 Konklusjon kognitive plager etter behandlet LNB: Pasienter medbehandlet LNB skåret lavere på flere deler av de nevropsykologiske testene (Trail making test, Stroop,Digit Symbol, Calefornia Verbal Learning Test). Resultatet indikerer at noen pasienter med behandlet LNB har milde vansker knyttet til prosesseringstempo, oppmerksomhet, inhibering og visuell hukommelse 30 måneder etter behandling.

45 Hva gjør vi med de som ikke blir friske? Det er per i dag ikke påvist noen effektiv behandling mot langtidsplager etter tidligere behandlet nevroborreliose Viktig med sikker diagnose og kartlegging av plager Nevropsykologisk undersøkelse bør vurderes ved kognitive plager etter gjennomgått LNB

46 Ferdig. Spørsmål?

Lyme borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE).

Lyme borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE). Lyme borreliose og flåttbåren encefalitt (TBE). Klinikk, diagnostikk og behandling. Hva er status og holder vi nasjonalt et ønsket nivå? Per Bjark Rådgiver/lege Avdeling for smittevern, OUS-Rikshospitalet

Detaljer

Kronisk polynevropati utredning og diagnostikk 291 5

Kronisk polynevropati utredning og diagnostikk 291 5 Oversiktsartikkel Kronisk polynevropati utredning og diagnostikk 291 5 Oversiktsartikkel MEDISIN OG VITENSKAP Sammendrag Bakgrunn. Kronisk polynevropati er en vanlig sykdom med forskjellig klinisk presentasjon

Detaljer

Utredning og behandling av multippel sklerose

Utredning og behandling av multippel sklerose Den norske lægeforening Tone G. Beiske, Elisabeth G. Celius, Ole Petter Dahl, Astrid Edland, Kjell Gundersen, Harald Hovdal, Ditlev Jensen, Margitta Kampman, Svein Ivar Mellgren, Erik Midelfart, Rune Midgard,

Detaljer

Borrelia artritt. Nettundervisning 02.02.12. Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF.

Borrelia artritt. Nettundervisning 02.02.12. Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF. Borrelia artritt Nettundervisning 02.02.12 Guro Furset Jensen, lege i spesialisering ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSHF. 1 2 Borrelia burgdorferi sensu lato Spiroket overført til menneske ved

Detaljer

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose

Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose Deutsche Borreliose-Gesellschaft e. V. Diagnostikk og behandling av Lyme-Borreliose April 2008 A il 2008 2 Lyme-Borreliose, diagnostikk og terapi Februar 2008 På oppdrag fra Norsk Lyme Borreliose-Forening

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

MSrapporten. Farvel til sprøytene? Ny satsing for progressiv MS. Innvandrere rammes hardere av MS. Nytt protein gir håp om gjennombrudd

MSrapporten. Farvel til sprøytene? Ny satsing for progressiv MS. Innvandrere rammes hardere av MS. Nytt protein gir håp om gjennombrudd MS-bladet nr. 5-2013 2013 MSrapporten Farvel til sprøytene? Ny satsing for progressiv MS Innvandrere rammes hardere av MS «Hvis jeg havner i rullestol, skal jeg fortsette å kjøpe kjempedyre, fine sko,

Detaljer

SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what pain patients eat?

SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what pain patients eat? 1 2013 INNHOLD: SIDE 3 I allmennpraksis: Smerteanamnesen - Husk å spørre om statiner! SIDE 4 Kosthold og kronisk smerte Bell RF, Borzan J, Kalso E, Simonnet G. Food, pain and drugs: Does it matter what

Detaljer

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg

Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg IS- 1944 Nasjonal veileder Pasienter med CFS/ME: Utredning, diagnostikk, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg Til fastleger, helse- og omsorgstjenestene i kommunene og til spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson

Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson eller Sverre- Henning Brorson Spesifikke Borrelia burgdorferi immunkomplekser En årsak til seronegativitet og symptomer En mulig aktivitetsmarkør Publisering eller bruk av dette materialet kan kun skje etter avtale med Øystein Brorson

Detaljer

Nakkeslengskade Diagnostikk og evaluering

Nakkeslengskade Diagnostikk og evaluering SMM-rapport Nr. 5/2000 Nakkeslengskade Diagnostikk og evaluering Metodevurdering basert på egen litteraturgransking 3 Forord I Stortingets spørretime ble det 04.05.97 reist spørsmål om hvilken kunnskap

Detaljer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer

Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer en randomisert kontrollert studie med crossover design Petra A Nordby Masteroppgave, Institutt for Sykepleievitenskap og

Detaljer

13. Infeksjoner og idrett

13. Infeksjoner og idrett Kapittel 13 Infeksjoner og idrett 177 13. Infeksjoner og idrett Forfattere Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, dr. med, Infektionskliniken, Gävle sjukhus

Detaljer

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort

Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Er gamle, syke og svake - men bil skal dem ha Om eldre, kognitiv svikt og førerkort Anne Brækhus, nevrolog Hukommelsesklinikken, Geriatrisk avdeling Nevrologisk avdeling. OUS, Ullevål Aldring og Helse

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis

Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Forespørsel om deltakelse i legemiddelutprøving (3.utgave, 23.05.2011) Flåttbårne sykdommer i norsk allmennpraksis Bakgrunn og hensikt Dette er en forespørsel til deg om å delta i et forskningsprosjekt

Detaljer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer

KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM. hos barn og ungdommer Vegard Bruun Wyller KRONISK UTMATTELSES- SYNDROM hos barn og ungdommer Myalgisk encefalopati (CFS/ME) Vegard Bruun Wyller Barneklinikken, Rikshospitalet HF 2008 KRONISK UTMATTELSESSYNDROM HOS BARN OG UNGDOMMER

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1 Innledning... 7 2 Medvirkende

Detaljer

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP

Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Når kroppen sier nei og hodet sier ja - fatigue hos voksne med CP Reidun Jahnsen Fysioterapeut Dr Philos Oslo Universitetssykehus og Høgskolen i Oslo og Akershus Arve Opheim Fagsjef fysioterapi, Sunnaas

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Nakkeslengassosierte nakkeskader

Nakkeslengassosierte nakkeskader IS-1356 Rapport Nakkeslengassosierte nakkeskader INNHOLD Sammendrag 3 1 Innledning. 5 1.1 Oppdragsbrev... 5 2 Fremgangsmåte.. 5 2.1 Arbeidsgruppe... 5 2.2 Arbeidsmåte.. 6 3 Definisjon og det naturlige

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom

Kronisk utmattelsessyndrom Kronisk utmattelsessyndrom Vurdering og behandling av pasienter med ME/CFS: Kliniske retningslinjer for psykiatere Eleanor Stein MD FRCP(C) (C) Oversatt av Eva Stormorken Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...

Detaljer

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012

Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital. labnytt. Nr. 4 desember 2012 Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital labnytt Nr. 4 desember 2012 Innhold Klinikkledelsen 3 Julehilsen fra Laboratoriemedisinsk klinikk 3 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin 6 Erytrocyttantistoff

Detaljer

Håndtering av whiplashskader i år 2002

Håndtering av whiplashskader i år 2002 NFT Håndtering 4/2002 av whiplashskader i år 2002 Håndtering av whiplashskader i år 2002 av Monica Drottning Rønne Monica Drottning Rønne monica.drottning@ioks.uio.no Whiplashskader er ikke et entydig

Detaljer

Til deg som bruker antidepressiva

Til deg som bruker antidepressiva Til deg som bruker antidepressiva Myter og fakta om antidepressive legemidler ved behandling av angst og depresjon Lars Tanum, overlege dr. med. Desember 2003 Om heftet Depresjon og angst er blant de hyppigste

Detaljer

Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd

Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd Redaktører: Bruce M. Carruthers, MD, CM, FRACP(C) Marjorie I. van de Sande, BEd Myalgisk encefalomyelitt internasjonalt konsensuspanel Carruthers, Bruce M, CM, FRCPC, lege; kliniker, indremedisin med fokus

Detaljer

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis

Nr 1/2014 Årgang 23. i Privat Praksis Nr 1/2014 Årgang 23 i Privat Praksis www.facebook.com/fysioterapi www.twitter.com/fysioterapi Gleden med sunnhet! TRAVEl hverdag? Solaray Mega-b-stress inneholder alle b- vitaminer samt C-vitamin og magnesium

Detaljer

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer?

Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? Hvilke effekter kan det tenkes å ha og gi omega-3 til barn og unge med ADHD og ADHD-liknende symptomer? 5. årsoppgave i Stadium IV - Profesjonsstudiet i Medisin ved Universitetet i Tromsø Linn Therese

Detaljer