Flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Førde Sentralsjukehus, Helse Førde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane. Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Førde Sentralsjukehus, Helse Førde 11.02.10"

Transkript

1 Flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane Reidar Hjetland Mikrobiologisk avdeling Førde Sentralsjukehus, Helse Førde

2 Lyme borreliose meldt MSIS pr innb. (MSIS ): County Buskerud 1,6 0,4 1,6 1,2 1,2 2,4 1,2 3,1 2,4 4,3 2,4 2,7 Vestfold 2,6 4,4 5,7 3,9 2,2 2,6 12,7 10,5 6,1 8,3 4,4 13,1 Telemark 14,9 11,9 12,5 8,4 9,5 13,7 14,9 19,1 42,4 16,7 17,9 12,5 Aust-Agder 14,9 16,8 8,4 14,9 4,7 23,3 31,7 25,1 15,8 29,8 24,2 14,0 Vest-Agder 23,8 35,7 22,6 22,6 13,1 22,0 29,1 36,3 27,9 36,9 35,1 14,3 Rogaland 2,9 3,1 3,8 4,5 3,1 4,3 7,8 6,9 9,3 10,5 5,9 5,9 Hordaland 2,1 0,6 1,3 1,1 0,4 1,1 1,3 4,9 4,5 2,3 3,0 5,1 Sogn og Fjordane 7,5 6,6 4,7 4,7 4,7 4,7 9,4 14,1 23,5 26,3 17,8 21,6 Møre og Romsdal 8,4 2,8 4,4 8,0 6,4 3,6 8,0 6,0 8,4 14,5 16,9 10,5 Sør-Trøndelag 2,1 1,4 1,7 0,7 2,1 1,0 1,0 1,4 2,4 3,1 4,2 2,4 Total 3,5 3,3 2,8 2,9 2,1 3,1 5,3 5,8 6,6 6,8 7,2 5,8

3 TBE i SFj I Sogn og Fjordane er det ikkje meldt tilfelle av TBE, men anekdotisk forteljast det om ein pasient med TBE IgM, diagnostisert i 2006, men som ikkje er følgd opp vidare.

4 Anaplasmose Ingen kjende tilfelle i Sogn og Fjordane

5 Planlagt studie Flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane 1200 blodgivarar Blodprøvar Spørjeskjema Oppfølging etter 2 år (og 10 år?) Rettleiar: Prof. Elling Ulvestad, Gades institutt, avd. for mikobiologi og immunologi, Haukeland. Søkt forskingsmidlar frå Helse Vest Nei x 2 Søker no Forskningsrådet saman med Knut Eirik Eliassen (ASP søker).

6 Primære formål To assess the seroprevalence of antibodies to Borrelia burgdorferi (Bb), Tick-borne encephalitis virus (TBEV) and Anaplasma phagocytophilum in a selection of the population of Sogn og Fjordane county (blood donors). To find evidence of whether TBE and anaplasmosis is an existing health problem in Sogn og Fjordane county. By follow-up testing after two years to estimate the seroincidence of infections with Bb in the study population. To detect association of seropositivity to Bb with function and subjective health complaints

7 Sekundære formål To strengthen the basis for correct diagnosis and treatment of patients with suspected tick-borne disease by providing data on the occurrence of seropositivity to Bb, TBEV and A. phagocytophilum in the healthy population. To relate seropositivity to demographic data, tick bites, risk factors for exposition to ticks and population of deer To assess the frequency of tick bites in the normal population in Sogn og Fjordane To examine if fear of tick bites may limit outdoor activities in the population. To assess the study population s impression of the Norwegian health care system s ability to handle tickborne diseases.

8 Lab.analysar 1. år Borrelia IgG ELISA Borrelia IgM ELISA Borrelia C6 IgG/IgM ELISA av positive Ikkje Borrelia blot av ELISA positive Har stroke frå budsjettet TBE IgG ELISA Ved FHI Anaplasma phagocytophilum IF IgG Ved Unilabs Telelab. Eit utval på 320 (pga økonomi).

9 Lab.analysar 3. år Borrelia IgG ELISA Borrelia IgM ELISA Borrelia C6 IgG/IgM ELISA av positive Evt. TBE

10 Spørjeskjema til studien Førekomst av flåttoverførte infeksjonar i Sogn og Fjordane Fyll ut prikka liner. Set kryss ved passande svaralternativ. Er du usikker, set du kryss ved det alternativet du meiner passar best. Dato utfylt: Kjønn Mann Kvinne 2. Alder... år 3. Sivil status Ugift Gift Sambuar Skilt Separert Registrert partnar 4. Høgste utdanning 9-årig grunnskule eller mindre Vidaregåande skule Universitet/ høgskule 1-4 år. Universitet/ høgskule meir enn 4 år

11 5. Yrke Hovudyrke:... Bi-yrke: Husstandens samla brutto inntekt Mindre enn ,2 mill. Meir enn 1,2 mill. 7. Bustad Postnummer Røyker du dagleg? Nei Ja Stad... Kommune Kor mange timar er du gjennomsnittleg ute i skog og mark i sommarhalvåret (mars oktober) pr veke? (Medrekna hage og innmark, både yrke og fritid) Mindre enn ein 1-5 timar 6-10 timar Meir enn 10 time timar

12 10. Har du drive med jakt siste 12 mnd? Nei Ja 11. Har du nokonsinne vore aktiv orienteringsløpar? Nei Ja 12. Har du hund eller katt? Nei Ja 13. Har du husdyr (ku, geit, sau, hest, o.l.) Nei Ja 14. Kjenner du til om det er flått i området der du bur? Nei, har ikkje høyrt om det Ja, lite flått Ja, ein del flått Ja, mykje flått 15. Er du nokonsinne blitt bitt av flått? Nei Ja, ein Ja, 2-5 gong gonger Dersom nei på spørsmål 15, hopp vidare til spørsmål 20. Ja, 6-20 gonger Ja, meir enn 20 gonger

13 16. Er du blitt bitt av flått siste 12 mnd.? Nei Ja, ein Ja, 2-5 gong gonger Ja, 6-20 gonger Ja, meir enn 20 gonger 17. Har du etter flåttbitt hatt nokon av desse symptoma? (Kryss av for alle aktuelle) Utslett Lamming i kring ansikt eller bittstaden elles 18. Har du nokon gong oppsøkt lege på grunn av flåttbitt? Nei Ja Feber Hovudpine Leddsmerter eller hovne ledd 19. Har du nokon gong fått antibiotika (penicillin eller liknande) pga flåttbitt eller følgjetilstand etter flåttbitt? Nei Ja 20. Er det område du helst unngår å ferdast i pga mykje flått? Nei Ja 21. Kva tillit har du til det norske helsevesenet når det gjeld flåttoverførte sjukdomar? Svært Liten Korkje liten/ingen stor eller liten Stor Svært stor

14 22. Har du nokon gong fått vaksine mot: (Kryss av for alle aktuelle) Gul feber Japansk encefalitt Skogflåttencefalitt (TBE) 23. Har du nokon gong hatt ein av desse infeksjonssjukdomane: (Kryss av for alle aktuelle) Denguefeber Vestnilfeber Hepatitt C (West Nile fever) 24. Har du nokon gong vore ute i skog og mark i nokre av følgjande område? (Kryss av for alle aktuelle) Sentral- og Baltikum Åland Bornholm Aust-Europa Nordvest- Russland Østersjøkysten av Sverige Vestkysten av Sverige 25. Korleis kjenner du at di evne til å vere i vanleg aktivitet, di generelle funksjonsevne, er akkurat i dag? God, slik Ubetydeleg særleg nedsett Ikkje Middels den plar vere nedsett nedsett Sørlandskysten (Mandal - Tønsberg) Mykje nedsett

15 26. I løpet av dei siste 2 vekene: Kva var den største fysiske belastninga du greidde eller kunne greidd i minst to minutt? Svært stor Stor Moderat Lett Svært lett (f.eks. (f.eks. (f.eks. gå (f.eks. gå i (f. eks. gå springe fort) jogge i roleg tempo) i raskt tempo) vanleg tempo) sakte, eller kan ikkje gå) Helseproblem siste 30 døgn På den neste sida nemnast nokre vanlege helseplager. Vi vil be deg om å vurdere kvart enkelt problem/symptom, og oppgi i kva grad du har vore plaga av dette i løpet av dei siste tretti døgna, og tal dagar du har vore plaga. Døme: Dersom du føler at du har vore ein del plaga med forkjøling/influensa siste månad, og lengda av plagene var ca. ei veke, fyllast dette ut på følgjande måte: Sett ring rundt talet som passar best. Nedanfor nemnast nokre alminnelege helseproblem (sett ring rundt talet som passar) Ikkje plaga Litt plaga Ein del plaga Alvorleg plaga Tal dagar plagene varte (omtrent) 27. Forkjøling, influensa NB! Det er viktig at du fyller ut både kor plaga du har vore, og omtrent kor mange dagar du har vore plaga siste tretti døgn.

16 Nedanfor nemnast nokre alminnelege helseproblem (sett ring rundt talet som passar) Ikkje plaga Litt plaga Ein del plaga Alvorleg plaga Tal dagar plagene varte (omtrent) 27. Forkjøling, influensa Hoste, bronkitt Astma Hovudpine Nakkesmerter Smerter øvst i ryggen Smerter i korsrygg Smerter i armar Smerter i skuldre Migrene Hjertebank, ekstraslag Brystsmerter Pustevanskar Smerter i føtene ved anstrenging Sure oppstøt, «halsbrann»

17 42. Sug eller svie i magen Magekatarr, magesår Mageknip «Luftplager» Laus avføring, diaré Forstopping Eksem Allergi Hetetokter Søvnproblem Trøyttleik Svimmelheit Angst Nedtrykt, depresjon Ansiktsnervelamming Andre lammingar Hevelse i ledd

18 Budsjett eksl. eiga løn Reagensar m.v Personale (bioing., prosj.ass Drift SUM = for mykje

19 Status Innsamling av sera og spørjeskjemaopplysningar pågår pr no 300 Søker om midlar har i dag ikkje pengar til nokon av dei mikrobiologiske analysane