HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag"

Transkript

1 HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning Kull : BSD6C - Ny og utsatt eksamen i medisinsk og kirurgisk sykepleie/medisinsk og kirurgisk sjukepleie : Bachelor i sykepleie/sjukepleie (desentralisert) : GRSD09 Eksamensdato : Fagansvarlig/fagansvarleg : Kristin Mo, Irene Aasmul og Karin Bell Antall sider/antal sider : (inkludert denne) 6 sider Eksamenstid Tillatte hjelpemidler/ tillatte hjelpemiddel : 1 ukes hjemmeeksamen/1 veke heimeeksamen : Alle Merknader/merknadar : Eksamens-settet har to oppgaver og begge skal besvares/ Eksamenssettet har to oppgåver og du skal svare på båe. Besvarelsen skal være på maksimalt 5000 ord / Svaret skal vere på maksimalt 5000 ord

2 BOKMÅL Pasientcase En 18 år gammel gutt blir innlagt for øyeblikkelig hjelp til medisinsk avdeling, med spørsmål om meningitt. Gutten kommer direkte på sengepost, og blir tatt imot av sykepleier. Han kommer med sine foreldre. Pasienten legges på isolat. Pasienten har hodepine, er stiv i nakken, føler seg kvalm og er slapp. Han er somnolent og ligger med øynene lukket. Han svarer kort på tiltale. Lege ordinerer spinalpunksjon, blodprøver ØH, og væskerestriksjon max 1000 ml / døgnet. Ved undersøkelse av pasienten måler sykepleier: Temp C Bt 115/60 mmhg P 90 Sa02 98% Respirasjonsfrekvens 22 Følgende prøver blir rekvirert: Blod: Lpk, Differensialtelling, Trombocytter, Hemoglobin, CRP, SR, Glukose, Natrium, Kalium, Kreatinin, INR og koagulasjonsprøver. Blodkultur (2 sett) Det bestilles også pretransfusjonstest. Supplerende prøver: Bakteriologisk prøve fra nasopharynx og hals. Urin: Pneumokokk antigen, u stix, u bactus Utstyr Pasienten har fått 2 perifere venekanyler, en på hver håndbak. Pasienten skal ha urinkateter (foley).

3 Medikamentordinasjoner: Cefotaksim 3 g i.v x 4 Penicillin G 5 mill I.E. i.v. x 4 Dexamethason 10 mg i.v (gis i relasjon til første antibiotika dose før mikroskopisk eller dyrkningsdiagnose er stilt) Paracetamol 1 gram po/supp inntil x 4, ved temperatur <38 C Ved smerter/ hodepine: Fenazon koffein sterke, 1 tbl po x 3. Evt. Petidin 100 mg supp. x 4 Prøvesvar viser at pasienten har forhøyet infeksjonsparameter: Lpk 16,7 10⁹/L, Crp 280 mg/l og positiv blodkultur. Pasienten får diagnosen meningokokkmeningitt. Sosialt Gutten er russ, og har i flere dager vært på russetreff. Han er til vanlig en aktiv ungdom som spiller basketball. Det har den siste tiden vært lite søvn og mye alkohol på grunn av festing i forbindelse med russeaktiviteter Ernæringsstatus: Vekt 65 kg, Høyde 180. Familien forteller at pasienten spiser for det meste pizza og drikker cola. Han liker ikke fisk. OPPGAVE 1 Gjør rede for sykepleien til denne gutten de 2 første døgnene i medisinsk avdeling. Pasientens tilstand etter 2 døgn i avdelingen er stabil. Han er subfebril, men lyssky, er slapp og har hodepine. Behandling kontinueres, bortsett fra at Dexamethason er seponert. Pasienten er mer våken, han sier at han ikke har så vondt i hodet lenger, men føler seg svært trett og har liten matlyst. Han sier han kjeder seg. Gutten har hatt en del besøk av venner og familie, men sykepleieren på sengeposten må flere ganger be dem gå fordi pasienten blir sliten og sover mye etter disse besøkene. OPPGAVE 2 Gjør rede for sykepleie til denne pasienten fra 3. sykehusdag og fram til utreise 6.dag.

4 NYNORSK Pasientcase Ein 18 år gamal gut vert lagt inn for omgåande (øyeblikkeleg) hjelp i medisinsk avdeling, med spørsmål om meningitt. Guten kjem direkte på sengepost, og vert teken imot av sjukepleiar. Han kjem i følgje med foreldra. Pasienten vert lagt på isolat. Pasienten har hovudverk, er nakkestiv, kjenner seg kvalm og er slapp. Han er somnolent og ligg med attlatne auge. Han svarer kort når han vert snakka til. Lege ordinerer spinalpunksjon, blodprøver ØH, og væskerestriksjon max 1000 ml / døgnet. Ved undersøking av pasienten målar sjukepleiar: Temp C Bt 115/60 mmhg P 90 Sa02 98% Respirasjonsfrekvens 22 Følgjande prøver vert rekvirert: Blod: Lpk, Differensialtelling, Trombocytter, Hemoglobin, CRP, SR, Glukose, Natrium, Kalium, Kreatinin, INR og koagulasjonsprøver. Blodkultur (2 sett) Det vert også bestilt ein pretransfusjonstest. Supplerende prøver: Bakteriologisk prøve frå nasopharynx og hals. Urin: Pneumokokk antigen, u stix, u bactus Utstyr Pasienten har fått 2 perifere venekanylar, ein på kvar handbak. Pasienten skal ha urinkateter (foley). Medikamentordinasjonar: Cefotaksim 3 g i.v x 4

5 Penicillin G 5 mill I.E. i.v. x 4 Dexamethason 10 mg i.v (vert gitt i samband med første antibiotikadose før mikroskopisk eller dyrkningsdiagnose er stilt) Paracetamol 1 gram po/supp inntil x 4, ved temperatur <38 C Ved smerter/ hovudeverke: Fenazon koffein sterke, 1 tbl po x 3. Evt. Petidin 100 mg supp. x 4 Svar på prøvene syner at pasienten har forhøga infeksjonsparameter: Lpk 16,7 10⁹/L, Crp 280 mg/l og positiv blodkultur. Pasienten får diagnosen meningokokkmeningitt. Sosialt Guten er russ, og har i fleire dagar vore på russetreff. Til vanleg er han ein aktiv ungdom som spelar basketball. Det har den siste tida vore lite søvn og mykje alkohol på grunn av festing i samband med russeaktivitetar. Ernæringsstatus: Vekt 65 kg, Høgde 180. Familien fortel at pasienten for det meste et pizza og drikk cola. Han liker ikkje fisk. OPPGAVE 1 Gjer greie for sjukepleia til guten dei første 2 døgna i medisinsk avdeling. Etter to døgn i avdelinga er tilstanden til pasienten stabil. Han er subfebril, men lyssky, er slapp og har hovudeverk. Behandling vert kontinuert, bortsett frå at Dexamethason er seponert. Pasienten er meir vaken, han seier at han har ikkje so vondt i hovudet lenger, men kjenner seg svært trøytt og har liten matlyst. Han seier at han kjedar seg. Guten har hatt ein del besøk vitjing av venner og familie, men sjukepleiaren på sengeposten må fleire gonger be dei gå fordi pasienten vert sliten og søv mye etter desse besøka. OPPGAVE 2 Gjør greie for sjukepleia til pasienten frå 3. sjukehusdag og fram til utreise 6.dag.

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag : BRE200 Utdanning : Institutt for Radiografi Kull : R07 Eksamensdato : 2. Juni 2009 Fagansvarlig/fagansvarleg : Bergliot

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne med en av dine

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2008 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 2 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset

Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Skal du opereres? Denne presentasjonen handler om et barn som skal opereres i narkose på sykehuset Det er lurt å lese denne informasjonen sammen med barnet Foreldreinformasjon: Vi ber dere sette av tid

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2010

Årets nysgjerrigper 2010 Årets nysgjerrigper 2010 Prosjekttittel: Hvorfor iser tennene Klasse: 4A og 4B Skole: Emblem skule (Ålesund, Møre og Romsdal) Antall deltagere (elever): 20 Dato: 03.06.2010 Side 1 Vi er ei klasse på 20.

Detaljer

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne sammen med

Detaljer

Eksamen 30.11.2010. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2010. REA3028 Matematikk S2. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2010 REA3028 Matematikk S2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie NY/UTSATT EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Emnekode og navn/namn : BSM3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære og farmakologi

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag Institutt for sykepleie EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Fag: : Medisinske og naturvitenskaplige emner del 3 Sykdomslære og farmakologi / Sjukdomslære

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelorutdanning i sykepleie GRS10 Emnekode og navn/namn: BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse»

Meningokokksykdom. «Smittsom hjernehinnebetennelse» Meningokokksykdom «Smittsom hjernehinnebetennelse» Denne brosjyren er skrevet for å opplyse om meningokokksykdom og gi enkle praktiske råd om hva foreldre og andre skal gjøre når barn eller unge er syke

Detaljer

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse

Allmenntilstand. Allmenntilstand og helse a l l m e n n t i l s ta n d 91 Allmenntilstand og helse Hva er allmenntilstand Med allmenntilstand mener vi en persons generelle helsetilstand uten forbigående sykdom eller helsesvikt. Det omfatter både

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader:

Hva er sepsis? Sepsis = En systemisk inflammatorisk respons (SIRS) pga. en infeksjon. Tre alvorlighetsgrader: Sepsis Trond Viken; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Håvard S. Aunet; Intensivsykepleier, Intensivavdelingen Sykehuset levanger Sepsis Definisjon Begrepsavklaring Patofysiologi

Detaljer

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM

OPERASJON VED BETENNELSE I TARM OPERASJON VED BETENNELSE I TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til Avdeling for gastro- og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av betennelse i tarm. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2

Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål. Fag: Norsk 2. Eksamensdato: 24. mai 2011. Studium/klasse: Norsk 2 Eksamensoppgave våren 2011 Ordinær eksamen Bokmål Fag: Norsk 2 Eksamensdato: 24. mai 2011 Studium/klasse: Norsk 2 Emnekode: NOR200 Eksamensform: Skriftlig skoleeksamen Antall sider: 4 (inkludert forside)

Detaljer

Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner

Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner Eksamen Fag: EL6019 VKII/Bedrift Elektrikar/Elektriker, Område: El. byningsinstallasjonar/el. bygningsinstallasjoner Eksamensdato: 30. november 2005 Eksamenstype: Tverrfagleg / Tverrfaglig eksamen Studieretning:

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus

Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus Velkomen til barselopphald ved Volda Sjukehus Gratulerer med barnet! Du har no lagt ein kjempeinnsats bak deg! Eit menneske er fødd eit nytt lite individ som er heilt unikt. Foreldre og barn skal no bli

Detaljer

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus

INFORMASJON. til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET. Haukeland Universitetssykehus INFORMASJON til FORELDRE MED BARN på INTENSIVAVSNITTET Haukeland Universitetssykehus Denne brosjyren inneholder en del informasjon om avdelingen vår. Den er kun ment som et hjelpemiddel og er ingen erstatning

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer