Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen FOT3003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Fotterapi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen FOT3003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Fotterapi."

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen FOT3003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse Programområde: Fotterapi Nynorsk/bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope internett, samskriving, chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon med andre. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal du alltid føre opp desse på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal oppgi forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderinga Det er forventa at kandidaten i svara sine diskuterer undersøkingar og dokumentasjon i faget og korleis dette er relevant for det oppgåveteksten spør etter. Kandidaten må òg kunne vurdere lovverket og etablering av eiga bedrift. Evna kandidaten har til å sjå samanhengen i ei fotbehandling av tornar, vil òg bli vurdert. Kandidaten blir ikkje lønt for avskrift eller dokument som blir limte inn i oppgåva utan forklaring. Det må komme tydeleg fram kva for oppgåve kandidaten svarer på. Eksamen Side 2 av 6

3 Oppgåve 1 Du jobbar som fotterapeut. På klinikken behandlar du pasientar med ulike behov. I dag kjem Georg til deg og seier han har smerter i forfoten mellom grunnledda når han går. Etter kvart fortel Georg at han tidvis òg får smerter i korsryggen når han går. Han har vore hos legen, som føreskreiv smertestillande tablettar utan at dei hjelper i lengda. a) Som fotterapeut skal du no vurdere kva for relevante undersøkingar og kva for behandling du vil utføre for å hjelpe Georg med problema hans. Grunngi kvifor denne behandlinga er relevant for Georg. b) Dokumentasjon er viktig i faget ditt. Forklar kort og grunngi med eigne ord fleire ulike måtar du vil dokumentere denne casen med Georg på. Oppgåve 2 Sambuaren til Georg kjem inn på klinikken med ein torn under caput 5. metatarsalknokkel. Du skal no forklare henne kva ein torn er, korleis du behandlar dette symptomet, og korleis du kan behandle årsaka til tornen slik at han ikkje kjem att. Grunngi svara dine. Oppgåve 3 Du skal i gang med å starte opp klinikken Kreative føter AS i Sør-Odal kommune. Du er nyutdanna og usikker på om du kjem til å kunne leve av fotterapifaget framover. Sør-Odal kommune har ei befolkning på 7866 personar, og tre fotterapeutar arbeider i kommunen. a) Vel fire punkt i ein forretningsplan som du meiner er spesielt viktige for at fotklinikken din skal kunne vekse og bli ei solid bedrift. Drøft konkrete tiltak du ville ha sett i verk for å kunne gjennomføre desse punkta. b) Nemn kva for nokre lover og reglar du må kjenne til i samband med å starte opp bedrifta di. Fortel kort med eigne ord korleis desse lovene påverkar bedrifta di, altså kva du konkret må gjere i klinikkdrifta for å følgje desse lovene. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpent internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderingen Det forventes at kandidatens besvarelse diskuterer undersøkelser og dokumentasjon i faget og hvordan dette er relevant for det oppgaveteksten spør etter. Kandidaten må også kunne vurdere lovverket og etablering av egen bedrift. Kandidatens evne til å se sammenhengen i en fotbehandling av torner vil også bli vurdert. Kandidaten blir ikke belønnet for avskrift eller dokumenter som blir limt inn i oppgaven uten forklaring. Det må komme tydelig fram hvilken oppgave kandidaten svarer på. Eksamen Side 4 av 6

5 Oppgave 1 Du jobber som fotterapeut. På klinikken behandler du pasienter med forskjellige behov. I dag kommer Georg til deg og sier han har smerter i forfoten mellom grunnleddene når han går. Etter hvert forteller Georg at han tidvis også får smerter i korsryggen når han går. Han har vært hos legen, som foreskrev smertestillende tabletter uten at de hjelper i lengden. a) Som fotterapeut skal du nå vurdere hvilke relevante undersøkelser og hvilken behandling du vil utføre for å hjelpe Georg med problemene hans. Begrunn hvorfor denne behandlingen er relevant for Georg. b) Dokumentasjon er viktig i faget ditt. Forklar kort og begrunn med egne ord flere forskjellige måter du vil dokumentere denne casen med Georg på. Oppgave 2 Samboeren til Georg kommer inn på klinikken med en torn under caput 5. metatarsalknokkel. Du skal nå forklare henne hva en torn er, hvordan du behandler dette symptomet, og hvordan du kan behandle årsaken til tornen slik at den ikke kommer igjen. Begrunn svarene dine. Oppgave 3 Du skal i gang med å starte opp klinikken Kreative føtter AS i Sør-Odal kommune. Du er nyutdannet og usikker på om du kommer til å kunne leve av fotterapifaget framover. Sør-Odal kommune har en befolkning på 7866 personer, og tre fotterapeuter arbeider i kommunen. a) Velg fire punkter i en forretningsplan som du mener er spesielt viktige for at fotklinikken din skal kunne vokse og bli en solid bedrift. Drøft konkrete tiltak du ville ha iverksatt for å kunne gjennomføre disse punktene. b) Nevn hvilke lover og regler du må kjenne til i forbindelse med å starte opp bedriften din. Fortell kort med egne ord hvordan disse lovene påvirker bedriften din, altså hva du konkret må gjøre i klinikkdriften for å følge disse lovene. Eksamen Side 5 av 6

6