Eksamen BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse Programområde: Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varar i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving, chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon med andre. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal du alltid føre dei opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du brukar utskrift sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderinga VURDERINGSRETTLEING FOR SVARET PÅ OPPGÅVA - Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og grunngje dei. - Kompetansen i faget ditt, ut frå kompetansemåla i læreplanen, viser du ved å: presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta dine og forslag til løysing på oppgåva trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante for problemstillingane i oppgåva gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege vala dine meistre relevante grunnleggande ferdigheiter bruke eksempel der det er relevant bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og vedlegg på ein føremålstenleg måte Eksamen Side 2 av 6

3 Oppgåve I denne oppgåve vel du om du jobbar med barn i barnehagealder skole og SFO ungdomsklubb. På arbeidsplassen din er det bestemt at alle tilsette skal ha motivasjon og leik som fokusområde kommande månad. Dette for å bli meir bevist på korleis dykkar jobbar med barna ungdommane framover. I den forbindelse skal du utarbeide og presentere eit fagleg innlegg til kollegaene dine om motivasjon og kor viktig leiken er for barna ungdommane si utvikling. a) Skriv kva du ville ha sagt til kollegaene dine om barn og unge sin motivasjon, leik og utvikling. b) Planlegg ein litteratur medieaktivitet for den målgruppa du arbeider med. Når du planlegg aktiviteten skal du bruke den didaktiske relasjonsmodellen. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderingen VURDERINGSRETTLEDING FOR BESVARELSEN - Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi en begrunnelse - Kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen viser du ved å: presentere å bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter og forslag til løsning på oppgaven trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for oppgavens problemstillinger gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige valg mestre relevante grunnleggende ferdigheter bruke eksempler der det er relevant bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en hensiktsmessig og etterrettelig måte Eksamen Side 4 av 6

5 Oppgave I denne oppgaven velger du om du jobber med barn i barnehagealder skole og SFO ungdomsklubb. På arbeidsplassen din er det bestemt at alle ansatte skal ha motivasjon og lek som fokusområde kommende måned. Dette for å bli mer bevist på hvordan dere jobber med barna ungdommene framover. I den forbindelse skal du utarbeide og presentere et faglig innlegg til kollegaene dine om motivasjon og hvor viktig leken er for barna ungdommene sin utvikling. a) Skriv hva du ville ha sagt til kollegaene dine om barn og unge sin motivasjon, lek og utvikling. b) Planlegg en litteratur medieaktivitet for den målgruppen du jobber med. Når du planlegger aktiviteten skal du bruke den didaktiske relasjonsmodellen. Eksamen Side 5 av 6

6