Eksamen. 01. juni FOR3001 Visuell kultur og samfunn. Programområde: Studiespesialisering med formgivingsfag. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 01. juni FOR3001 Visuell kultur og samfunn. Programområde: Studiespesialisering med formgivingsfag. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen 01. juni 2017 FOR3001 Visuell kultur og samfunn Programområde: Studiespesialisering med formgivingsfag Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Andre opplysningar Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Ingen vedlegg. Når du løyser oppgåvene må du beskrive dei vala du tar og grunngi dei. Du viser kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen ved å: Presentere og bruke fagstoff, og grunngi synspunkta dine og forslaga til løysing på oppgåva Trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante for problemstillingane i oppgåva Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege vala dine Meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter Bruke eksempel der dette er relevant Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein formålstenleg og etterretteleg måte Eksamenssettet inneheld tre deloppgåver. Du skal svare på to av dei. Eksamen Side 2 av 10

3 Oppgåvesettet inneheld tre oppgåver. Du skal svare på to av dei. Oppgåve 1 Kunst og samfunn Gjer greie for omgrepet Street art gjennom å analysere minst to av bileta. Pøbel, Harstad Dolk, Halden fengsel Banksy, Bethlehem Eksamen Side 3 av 10

4 Oppgåve 2 Design og samfunn Gjer greie for omgrepet Scandinavian design gjennom å analysere minst to av stolane. Alvar Aalto, / Jens Risom, product480/knoll-jens-risomlounge-chair Arne Jacobsen, ucts/jacobsen-egg-chair-fritz-hansenegg-leather-featured Eksamen Side 4 av 10

5 Oppgåve 3 Arkitektur og samfunn Gjer greie for omgrepet signalbygg med bruk av eksempelet Nidarosdomen i Trondheim. (Nidarosdomen, Trondheim) Eksamen Side 5 av 10

6 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Informasjon om vurderingen Andre opplysninger Eksamen varer i 5 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Ingen vedlegg. Når du løser oppgavene må du beskrive de valgene du tar og gi en begrunnelse. Du viser din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen ved å: Presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter og forslag til løsning på oppgaven Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for oppgavens problemstillinger Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige valg Mestre relevante grunnleggende ferdigheter Bruke eksempler der dette er relevant Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en hensiktsmessig og etterrettelig måte Eksamenssettet inneholder tre deloppgaver. Du skal svare på to av dem. Eksamen Side 6 av 10

7 Oppgavesettet inneholder tre oppgaver. Du skal svare på to av dem. Oppgave 1 Kunst og samfunn Redegjør for begrepet Street art gjennom å analysere minst to av bildene. Pøbel, Harstad Dolk, Halden fengsel Banksy, Bethlehem Eksamen Side 7 av 10

8 Oppgave 2 Design og samfunn Redegjør for begrepet Scandinavian design gjennom å analysere minst to av stolene. Alvar Aalto, / Jens Risom, product480/knoll-jens-risomlounge-chair Arne Jacobsen, ucts/jacobsen-egg-chair-fritz-hansenegg-leather-featured Eksamen Side 8 av 10

9 Oppgave 3 Arkitektur og samfunn Redegjør for begrepet signalbygg med bruk av eksempelet Nidarosdomen i Trondheim. (Nidarosdomen, Trondheim) Eksamen Side 9 av 10

10