Eksamen. 25. november BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Barne- og ungdomsarbeider. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 25. november BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Barne- og ungdomsarbeider. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen 25. november 2016 BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse Programområde: Barne- og ungdomsarbeider Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan nyttast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderinga VURDERINGSRETTLEIING FOR BESVARELSEN: - Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og grunngje dei. - Din kompetanse i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen viser du ved å: presentere og bruke fagstoff, og grunngje dine synspunkt og forslag til løysing på oppgåva trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante for oppgåva sine problemstillingar gjere greie for resultatet/konsekvensane av dine faglege val mestre relevante grunnleggjande ferdigheiter bruke eksempel der det er relevant bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein hensiktsmessig og etterretteleg måte Eksamen Side 2 av 6

3 Eksamensoppgåve Du arbeider i Abra barnehage som barne- og ungdomsarbeidar saman med ein førskulelærar og ein assistent. Avdelinga har 18 barn i alderen 4 til 6 år. Du får ansvaret for ei 4 - årsgruppe. Det er 3 jenter og 2 gutar i gruppa. Ein gut kjem frå Syria. Han er stille, og du er usikker på kor mykje han forstår. Ei av jentene er svært aktiv, og vil alltid vere først. Ho kjem frå Polen, og forstår både norsk og polsk som språk. Barna skal styrke sin kulturelle identitet og sitt personlege uttrykk gjennom kulturelle og fysiske aktivitetar. Du får i oppgåve å planlegge aktivitetar for tilpassa alder og utviklingsnivå. Tida du skal bruke er 2-3 timar saman med barna. Det er viktig å tenkje på korleis barna sine ulike kulturelle og religiøse bakgrunn kan vere ein ressurs i det pedagogiske arbeidet. Oppgåve 1 a) Lag ei dagsplan for barnegruppa der du viser aktiviteten du har vald. Bruk planleggingsverktøy der du planlegg, gjennomfører og evaluerer ein aktivitet ut frå gjeldande regelverk, rammefaktorar og målsettingar. Grunngje fagleg dei vala du tek. b) Drøft korleis barn med ulik kulturell og religiøs bakgrunn kan vere ein ressurs i det pedagogiske arbeidet du utførar. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderingen VURDERINGSVEILEDNING FOR BESVARELSEN: - Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi en begrunnelse - Din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen viser du ved å: presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter og forslag til løsning på oppgaven trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for oppgavens problemstillinger gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige valg mestre relevante grunnleggende ferdigheter bruke eksempler der det er relevant bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en hensiktsmessig og etterrettelig måte. Eksamen Side 4 av 6

5 Eksamensoppgave Du jobber i Abra barnehage som Barne- og ungdomsarbeider sammen med en førskolelærer og en assistent. Avdelingen har 18 barn i alderen 4 til 6 år. Du får ansvaret for en 4 - års gruppe. Det er 3 jenter og 2 gutter i gruppen. En gutt kommer fra Syria. Han er stille og du er usikker på hvor mye han forstår. En av jente er veldig aktiv og vil være først bestandig. Hun kommer fra polen og forstår både norsk og polsk som språk. Barna skal styrke sin kulturelle identitet og personlige uttrykk gjennom kulturelle og fysiske aktiviteter. Du får i oppgave å planlegge aktivitet for tilpasset alder og utviklingsnivå. Tiden du skal bruke er 2-3 timer sammen med barna. Det er viktig å tenke på hvordan barns ulike kulturelle og religiøse bakgrunn kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet Oppgave 1 a) Lag en dagsplan for barnegruppen hvor du viser aktiviteten du valgt. Bruk planleggingsverktøy hvor du planlegger, gjennomfører og evaluerer en aktivitet ut fra gjeldende regelverk, rammefaktorer og målsettinger. Begrunn de faglige valgene du tar. b) Drøft hvordan barn med ulike kulturelle og religiøse bakgrunner kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet du utfører. Eksamen Side 5 av 6

6