Eksamen TAN3003 Yrkesutøvelse / Yrkesutøving. Programområde: Vg3 Tannhelsesekretær. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen TAN3003 Yrkesutøvelse / Yrkesutøving. Programområde: Vg3 Tannhelsesekretær. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen TAN3003 Yrkesutøvelse / Yrkesutøving Programområde: Vg3 Tannhelsesekretær Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal oppgje forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Viss du brukar utskrift eller sitat frå Internett, skal du oppgje nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Ingen Når du løyser oppgåvene må du beskrive dei vala du tar og grunngje dei. Du viser kompetansen din i faget ut frå kompetansemåla i læreplanen ved å: Presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta dine og forslaga dine til løysing på oppgåva Trekkje inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante for problemstillingane i oppgåva Gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege vala dine Meistre relevante grunnleggjande ferdigheiter Bruke eksempel der dette er relevant Bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på ein formålstenleg og påliteleg måte Eksamen Side 2 av 6

3 Situasjonsbeskriving Du arbeider som tannhelsesekretær ved ein tannklinikk. Neste pasient er Marius Jensen f I samband med den kliniske undersøkinga ønsker tannlegen at du tar 2 bite-wings og eit apikalbilde av 26. Du gjer klar behandlingsrommet for konserverande behandling av 26MOD, og assisterer under denne behandlinga. a) Gjer greie for arbeidsoppgåvene dine i forhold til situasjonsbeskrivinga. Grunngje og vurder dei vala du tar. Systematisk HMS-arbeid og internkontroll er viktig på alle tannklinikkar. «Når ei verksemd har orden i eige hus, aukar tryggleiken for tilsette og pasientar». b) Diskuter denne påstanden. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg Informasjon om vurderingen Ingen Når du løser oppgavene må du beskrive de valgene du tar og gi en begrunnelse. Du viser din kompetanse i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen ved å: Presentere og bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter og forslag til løsning på oppgaven Trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for oppgavens problemstillinger Gjøre rede for resultatet/konsekvensene av dine faglige valg Mestre relevante grunnleggende ferdigheter Bruke eksempler der dette er relevant Bruke fagterminologi, hjelpemidler og vedlegg på en hensiktsmessig og etterrettelig måte Eksamen Side 4 av 6

5 Situasjonsbeskrivelse Du arbeider som tannhelsesekretær ved en tannklinikk. Neste pasient er Marius Jensen f I forbindelse med den kliniske undersøkelsen ønsker tannlegen at du tar 2 bite-wings og et apikalbilde av 26. Du klargjør behandlingsrommet for konserverende behandling av 26MOD, og assisterer under denne behandlingen. a) Gjør rede for dine arbeidsoppgaver i forhold til situasjonsbeskrivelsen. Begrunn og vurder de valg du tar. Systematisk HMS-arbeid og internkontroll er viktig på enhver tannklinikk. «Når en virksomhet har orden i eget hus, øker tryggheten for ansatte og pasienter». b) Diskuter denne påstanden. Eksamen Side 5 av 6

6