Eksamen. 5. juni BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fylkeskommunenes landssamarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 5. juni BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse. Programområde: Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fylkeskommunenes landssamarbeid"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 5. juni 2018 BUA2003 Yrkesutøving / Yrkesutøvelse Programområde: Barne- og ungdomsarbeiderfaget Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato Informasjon om vurderinga Andre opplysningar VURDERINGSRETTLEING FOR SVARET PÅ OPPGÅVA - Når du løyser oppgåva må du beskrive dei vala du tek, og grunngje dei. - Kompetansen i faget ditt, ut frå kompetansemåla i læreplanen, viser du ved å presentere og bruke fagstoff, og grunngje synspunkta dine og forslag til løysing på oppgåva trekke inn ulike synspunkt og løysingar som er relevante for problemstillingane i oppgåva gjere greie for resultatet/konsekvensane av dei faglege vala dine meistre relevante grunnleggande ferdigheter bruke eksempel der det er relevant bruke ord og uttrykk frå faget, hjelpemiddel og vedlegg på ein føremålstenleg måte NB: Du skal svare på alle tre oppgåvene Eksamen Side 2 av 6

3 Merk: I svara dine på oppgåvene, vel du sjølv om du arbeider med barn i barnehage, SFO eller ungdom i ein ungdomsklubb. Oppgåve 1 Som nyutdanna har du fått deg ny jobb som barne- og ungdomsarbeidar. Drøft med utgangpunkt i teori (kunnskapar, ferdigheiter og haldningar), korleis du utøver profesjonaliteten i den nye jobben din. Oppgåve 2 Når du arbeider med barn og ungdom er leiken viktig for utviklinga deira. Drøft kva leik kan bety for barna/ungdommen du arbeidar med. Kva for tiltak kan du sette i gang for å få fram leiken og kreativiteten i barne/ungdomsgruppa. Oppgåve 3 Du er ny i jobben og har behov for å bli kjent med barna/ungdommane i gruppa di. Den nye arbeidsplassen din er opptatt av fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er lagt inn i både rammeplana for barnehagar, opplæringslova og i Kunnskapsløftet. Variert fysisk aktivitet ute og inne har stor betyding for utvikling av barna sine motoriske ferdigheiter. Bruk den didaktiske relasjonsmodellen og planlegg ein eller fleire aktivitetar der det er lagt vekt på å bli kjent med kvarandre og der barna/ungdommane er fysisk aktive. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Informasjon om vurderingen Andre opplysninger Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato VURDERINGSRETTLEDING FOR BESVARELSEN - Når du løser oppgaven må du beskrive de valgene du tar og gi en begrunnelse - Kompetansen din i faget ut fra kompetansemålene i læreplanen viser du ved å: presentere å bruke fagstoff, og begrunne dine synspunkter og forslag til løsning på oppgaven trekke inn ulike synspunkter og løsninger som er relevante for oppgavens problemstillinger gjøre rede for resultatet/ konsekvensene av dine faglige valg mestre relevante grunnleggende ferdigheter bruke eksempler der det er relevant bruke fagterminologi, hjelpemiddel og vedlegg på en hensiktsmessig og etterrettelig måte. NB: Du skal svare på alle tre oppgavene Eksamen Side 4 av 6

5 Merk: I besvarelsen av oppgavene, velger du selv om du jobber med barn i barnehage, SFO eller ungdom i en ungdomsklubb. Oppgave 1 Som nyutdannet har du fått deg jobb som barne- og ungdomsarbeider. Drøft med utgangpunkt i teori (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) hvordan du utøver din profesjonalitet i din nye jobb. Oppgave 2 Når du jobber med barn og ungdom er leken viktig for deres utvikling Drøft hva lek kan bety for barna/ungdommen du jobber med. Hvilke tiltak kan du sette i gang for å få frem leken og kreativiteten i barne/ungdomsgruppa. Oppgave 3 Du er ny i jobben og har behov for å bli kjent med barna/ungdommene i din gruppe. Din nye arbeidsplass har mye fokus på fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er lagt inn både i rammeplanen for barnehager, opplæringsloven og Kunnskapsløftet. Variert fysisk aktivitet ute og inne har stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Bruk den didaktiske relasjonsmodellen og planlegg en eller flere aktiviteter der det er fokus på å bli kjent med hverandre og der barna/ungdommene er fysisk aktive. Eksamen Side 5 av 6

6