Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen DRA2002 Teater og rørsle 2 / Teater og bevegelse 2. Programområde: Drama.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen DRA2002 Teater og rørsle 2 / Teater og bevegelse 2. Programområde: Drama."

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen DRA2002 Teater og rørsle 2 / Teater og bevegelse 2 Programområde: Drama Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, unntatt ope Internett, samskriving, chat og andre moglegheiter for å kunne utveksle informasjon med andre. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderinga Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekstar som ikkje underbygger løysing av oppgåva eller drøftar problemstillinga, viser svært låg kompetanse i faget. I denne oppgåva vil det bli lagt vekt på fylgjande: Grad av intensjonsnivå og presisjonsnivå i den skriftlege formidlinga av øvingane Grad av presisjonsnivå i bruk av terminologi og rørslevokabular Grad av originalitet og kreativitet når det gjeld val av øvingar Kandidaten si evne til å grunngje og reflektere over val ved å meistre, bruke, og integrere fagleg teori i svaret Evna til å drøfte Evna til å beskrive fysiske uttrykk Eksamen Side 2 av 6

3 Oppgåve 1 Fysisk grunnlagstrening Du har fått tilbakemelding frå faglæraren om at du bør utvikle den fysiske ekspressiviteten din på scena. Du har derfor fått ei oppgåve i dette faget. Definer fysisk ekspressivitet Beskriv to øvingar som har fokus på fysisk ekspressivitet Beskriv og drøft arbeidet ditt med desse øvingane. Oppgåve 2 Skapande arbeid Gjer greie for ein teoretikar som har fokus på fysisk ekspressivitet. Beskriv korleis denne teoretikaren har sett sitt preg på ei framsyning du har sett, eller sjølv vore med i. Beskriv det visuelle uttrykket i ein sekvens frå framsyninga. Kom med forslag og drøft korleis ekspressiviteten i sekvensen kunne utviklast gjennom bruk av ulike sceniske verkemiddel. Gjer greie for spesielle utfordringar med metodane til denne teoretikaren. Drøft eigne erfaringar med ulike øvingar og teknikkar som er inspirerte av den same teoretikaren. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 5 timer. Alle hjelpemiddel er tillatt, unntatt åpent Internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderingen Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekster som ikke underbygger løsning av oppgaven eller drøfter problemstillingen, viser svært lav kompetanse i faget. I denne oppgaven vil det bli lagt vekt på følgende: Grad av intensjonsnivå og presisjonsnivå i den skriftlige formidlingen av øvelsene. Grad av presisjonsnivå i bruk av terminologi og bevegelsesvokabular. Grad av originalitet og kreativitet når det gjelder valg av øvelser. Kandidatens evne til å begrunne og reflektere over valg, ved å beherske, bruke og integrere faglig teori inn i besvarelsen. Evnen til å drøfte Evnen til å beskrive det fysiske uttrykket Eksamen Side 4 av 6

5 Oppgave 1 Fysisk grunnlagstrening Du har fått tilbakemelding fra faglærer om at du bør utvikle din fysiske ekspressivitet på scenen. Du har derfor fått en oppgave i dette faget. Definer fysisk ekspressivitet Beskriv to øvelser som har fokus på fysisk ekspressivitet Beskriv og drøft ditt eget arbeid med disse øvelsene Oppgave 2 Skapende arbeid Gjør rede for en teoretiker som har fokus på fysisk ekspressivitet. Beskriv hvordan denne teoretikeren har satt sitt preg på en forestilling du har sett, eller selv vært med i. Beskriv det visuelle uttrykket i en sekvens fra forestillingen. Kom med forslag og drøft hvordan ekspressiviteten i sekvensen kunne utvikles gjennom bruk av ulike sceniske virkemidler. Gjør rede for spesielle utfordringer med denne teoretikerens metoder. Drøft egne erfaringer med ulike øvelser og teknikker som er inspirert av den samme teoretikeren. Eksamen Side 5 av 6

6