Eksamen. 01. juni DRA2002 Teater og bevegelse 2. Programområde: Drama. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 01. juni DRA2002 Teater og bevegelse 2. Programområde: Drama. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen 01. juni 2018 DRA2002 Teater og bevegelse 2 Programområde: Drama Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Andre opplysningar Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekstar som ikkje underbygger løysing av oppgåva eller drøfter problemstillinga, viser svært låg kompetanse i faget. I denne oppgåva vil det bli lagt vekt på følgjande: Grad av intensjonsnivå og presisjonsnivå i den skriftlege formidlinga av øvingane. Grad av presisjonsnivå i bruk av terminologi og rørslevokabular. Grad av originalitet og kreativitet når det gjeld val av øvingar. Kandidaten si evne til å grunngje og reflektere over val, samt evna til å beherske, bruke og integrere fagleg teori inn i eksamenssvaret. Evna til å drøfte Eksamen Side 2 av 6

3 Du skal svare på både oppgåve 1 og oppgåve 2 Teater og bevegelse 2 Oppgåve 1 Fysisk grunnlagstrening Du blir kontakta av ei amatørteatergruppe. Medlemmene av gruppa er mellom 20 og 25 år og består av 9 menn og 9 kvinner. Gruppa meiner sjølv dei bruker for lang tid på å finne ro og konsentrasjon i starten av øktene. Du blir derfor spurt om du kan vise gruppa to forskjellige konsentrasjonsøvingar. Beskriv to forskjellige konsentrasjonsøvingar som kvar varer i ca. 20 minutt. Beskriv detaljert korleis du vil utføre dei to øvingane. Utdjup kva som gjer at desse øvingane er bra for konsentrasjonen. Oppgåve 2 Skapande arbeid Den same teatergruppa kontaktar deg igjen. Denne gongen vil dei ha hjelp med ei framsyning. Dei vil lage ei framsyning kor dei har fokus på fysisk ekspressivitet, utan tekst. Gjer greie for ein teaterfornyar/metodikar som har fokus på fysisk ekspressivitet. Beskriv to øvingar som er inspirert av denne teaterfornyaren/metodikaren. Gjer greie for spesielle utfordringar knytte til desse øvingane. Beskriv korleis øvingane kan brukast i ei kunstnerisk framstilling. Drøft eigne erfaringar med ulike øvingar og teknikkar som er inspirert av den same teaterfornyaren/metodikaren. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Informasjon om vurderingen Andre opplysninger Eksamen varer i 5 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Avskrift, kopiering, klipp og lim av tekster som ikke underbygger løsning av oppgaven eller drøfter problemstillingen, viser svært lav kompetanse i faget. I denne oppgaven vil det bli lagt vekt på følgende: Grad av intensjonsnivå og presisjonsnivå i den skriftlige formidlingen av øvelsene. Grad av presisjonsnivå i bruk av terminologi og bevegelsesvokabular. Grad av originalitet og kreativitet når det gjelder valg av øvelser. Kandidatens evne til å begrunne og reflektere over valg, samt evnen til å beherske, bruke, og integrere faglig teori inn i besvarelsen. Evnen til å drøfte. Eksamen Side 4 av 6

5 Du skal besvare både oppgave 1 og oppgave 2 Teater og bevegelse 2 Oppgave 1 Fysisk grunnlagstrening Du blir kontaktet av en amatørteatergruppe. Medlemmene av gruppa er mellom 20 og 25 år og består av 9 menn og 9 kvinner. Gruppa mener selv de bruker for lang tid på å finne ro og konsentrasjon i starten av øktene. Du blir derfor spurt om du kan vise gruppa to forskjellige konsentrasjonsøvelser. Beskriv to forskjellige konsentrasjonsøvelser som hver varer i cirka 20 minutter. Beskriv detaljert hvordan du vil utføre de to øvelsene. Utdyp hva som gjør at disse øvelsene er bra for konsentrasjonen. Oppgave 2 Skapende arbeid Den samme teatergruppa kontakter deg igjen. Denne gangen vil de ha hjelp med en forestilling. De vil lage en forestilling hvor de har fokus på fysisk ekspressivitet, uten tekst. Gjør rede for en teaterfornyer/metodiker som har fokus på fysisk ekspressivitet. Beskriv to øvelser som er inspirert av denne teaterfornyeren/metodikeren. Gjør rede for spesielle utfordringer knyttet til disse øvelsene. Beskriv hvordan øvelsene kan brukes i en kunstnerisk fremstilling. Drøft egne erfaringer med ulike øvelser og teknikker som er inspirert av den samme teaterfornyeren/metodikeren. Eksamen Side 5 av 6

6