Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 29. november HSE3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse. Programområde: Vg3 Helsesekretær.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 29. november HSE3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse. Programområde: Vg3 Helsesekretær."

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 29. november 2017 HSE3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse Programområde: Vg3 Helsesekretær Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vurderingsrettleiing: Det er kompetansemåla i læreplanen som er grunnlaget for vurderinga av eksamenssvaret Beskriv alle vala du tek og begrunn dei fagleg Bruk fagterminologi når du svarer på oppgåvene I vurderinga blir det lagt vekt på at du uttrykker deg tydeleg og fagleg korrekt Direkte avskrift frå kjelder inneber låg måloppnåing og vil bli vurdert til lågaste karakter. Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn Andre opplysningar 2 vedlegg. Ingen Det er 5 oppgåver. Du skal svare på alle oppgåvene. Eksamen Side 2 av 8

3 Oppgåve 1 Du arbeider på Torget legekontor og startar arbeidsdagen med å utføre internkontroll på Hb-apparatet. Resultatet er ført inn på kontrollskjema, sjå vedlegg 1. Vurder kontrollen og begrunn eventuelle tiltak. Oppgåve 2 Linn Dahl, født , kjem til legekontoret for å få utført ei gynekologisk undersøking, sjå rekvisisjon vedlegg 2. Du blir spurt om å assistere legen. Gjer greie for arbeidsoppgåvene dine før, under og etter undersøkinga, og begrunn dei fagleg. Oppgåve 3 Bjarne Hansen, født , har vore til time hos fastlegen sin. Legen vil at du skal ta EKG og BT av pasienten. Begrunn ved hjelp av teori korleis du gjennomfører desse prosedyrane. Beskriv i tillegg kva for prosedyre du startar og avsluttar med, og begrunn kvifor du valde denne rekkefølga. Oppgåve 4 Marianne Hansen, født , ringer legekontoret med symptom på UVI. Du set henne opp på time same dag, og ber henne ta med ein urinprøve. Kva for informasjon vil du gi Marianne om prøvetaking og oppbevaring av urinprøven, og kvifor vil du gi denne informasjonen? Oppgåve 5 Solveig Hansen, født , har diabetes type 2, og ho er i dag på legekontoret for kontroll. Legen vil at du skal måle HbA1c og mikroalbumin. Gjer greie for arbeidsoppgåvene dine i forhold til denne pasienten, og begrunn dei fagleg. Eksamen Side 3 av 8

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Informasjon om vurderingen Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vurderingsveiledning: Det er kompetansemålene i læreplanen som er grunnlaget for vurderingen av eksamensbesvarelsen Beskriv alle valg du tar og begrunn dem faglig Bruk fagterminologi når du besvarer oppgavene I vurderingen vil det legges vekt på at du uttrykker deg tydelig og faglig korrekt Direkte avskrift fra kilder innebærer lav måloppnåelse og vil bli vurdert til laveste karakter. Vedlegg Vedlegg som skal leveres inn Andre opplysninger 2 vedlegg. Ingen Det er 5 oppgaver. Du skal svare på alle oppgavene. Eksamen Side 4 av 8

5 Oppgave 1 Du jobber på Torget legekontor og starter arbeidsdagen med å utføre internkontroll på Hb-apparatet. Resultatet er ført inn på kontrollskjema, se vedlegg 1. Vurder kontrollen og begrunn eventuelle tiltak. Oppgave 2 Linn Dahl, født , kommer til legekontoret for å få utført en gynekologisk undersøkelse, se rekvisisjon vedlegg 2. Du blir spurt om å assistere legen. Gjør rede for dine arbeidsoppgaver før, under og etter undersøkelsen, og begrunn dem faglig. Oppgave 3 Bjarne Hansen, født , har vært til time hos fastlegen sin. Legen vil at du skal ta EKG og BT av pasienten. Begrunn ved hjelp av teori hvordan du gjennomfører disse prosedyrene. Beskriv i tillegg hvilken prosedyre du starter og avslutter med, og begrunn hvorfor du valgte denne rekkefølgen. Oppgave 4 Marianne Hansen, født , ringer legekontoret med symptomer på UVI. Du setter henne opp på time samme dag og ber henne ta med en urinprøve. Hvilken informasjon vil du gi Marianne om prøvetaking og oppbevaring av urinprøven, og hvorfor vil du gi denne informasjonen? Oppgave 5 Solveig Hansen, født , har diabetes type 2, og hun er i dag på legekontoret for kontroll. Legen vil at du skal måle HbA1c og mikroalbumin. Gjør rede for dine arbeidsoppgaver i forhold til denne pasienten, og begrunn dem faglig. Eksamen Side 5 av 8

6 Vedlegg 1: Kontrollskjema Eksamen Side 6 av 8

7 Vedlegg 2 Eksamen Side 7 av 8

8