Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 5. juni HEA2003 Yrkesutøvelse. Programområde: Helsearbeiderfag Vg2. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeskommunenes landssamarbeid. Eksamen. 5. juni HEA2003 Yrkesutøvelse. Programområde: Helsearbeiderfag Vg2. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Fylkeskommunenes landssamarbeid Eksamen 5. juni 2018 HEA2003 Yrkesutøvelse Programområde: Helsearbeiderfag Vg2 Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Desse kompetansemåla blir det lagt vekt på ved vurderinga av eksamenssvaret: Drøfte kva profesjonell yrkesutøving inneber for helsefagarbeidaren. Gjere greie for gjeldande regelverk for handsaming av legemiddel og helsefagarbeidaren sitt ansvar og rolle i samband med dette. Forklare prinsippa for universell utforming. Andre opplysningar Eksamen Side 2 av 6

3 Situasjonsskildring: Petter er 82 år, og har dei siste ti åra vore plaga med stadig svakare syn på grunn av grøn stær. Han har også nedsett førigheit i beina og hendene, noko som gjer at han må bruke rullator når han skal bevege seg rundt. Han har nettopp flytta inn i eit kommunalt leilegheitskompleks for eldre i sentrum av byen, fordi han gjerne vil vere i nærleiken av offentlege tenestetilbod, butikkar og andre servicetilbod. Petter synest overgangen til ny leilegheit har vore litt vanskeleg, fordi det er lange korridorar med nivåforskjellar i bygget, manglande skilting og dører som er tunge å opne. Dessutan opplever han fleire av servicetilboda som vanskeleg tilgjengelege for personar med funksjonsnedsetting. Du jobbar som helsefagarbeidar i heimetenesta, og hjelper Petter dagleg med augedropar og medisinar. Petter ønsker å klare dette sjølv, men dosetten er vanskeleg å handsame, sidan Petter har nedsett syn og førigheit. Oppgåve 1 a) Kva betyr det å vere profesjonell? b) Drøft kva profesjonell yrkesutøving inneber i møte med Petter. Oppgåve 2 a) Kva for nokre reglar gjeld for deg som helsefagarbeidar ved utdeling av legemiddel? b) Gjer greie for ditt ansvar dersom du oppdagar feil i dosetten, eller i oppbevaringa av augedropane. Oppgåve 3 a) Kva er universell utforming? Gi eksempel. b) Forklar prinsippa for universell utforming og korleis dette kan påverke kvardagen til Petter. Eksamen Side 3 av 6

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Informasjon om vurderingen Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Følgende kompetansemål blir vektlagt ved vurderingen av eksamensbesvarelsen: Drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for helsefagarbeideren. Gjøre rede for gjeldende regelverk for håndteringen av legemidler og helsefagarbeiderens ansvar og rolle i forbindelse med dette. Forklare prinsippene for universell utforming. Andre opplysninger Eksamen Side 4 av 6

5 Situasjonsbeskrivelse: Petter er 82 år, og har de siste ti årene vært plaget med stadig svakere syn på grunn av grønn stær. Han har også nedsatt førlighet i beina og hendene, noe som gjør at han må bruke rullator når han skal bevege seg rundt. Han har nettopp flyttet inn i et kommunalt leilighetskompleks for eldre i sentrum av byen, fordi han gjerne vil være i nærheten av offentlige tjenestetilbud, butikker og andre servicetilbud. Petter synes overgangen til ny leilighet har vært litt vanskelig, fordi det er lange korridorer med nivåforskjeller i bygget, manglende skilting og dører som er tunge å åpne. Dessuten opplever han flere av servicetilbudene som vanskelig tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Du jobber som helsefagarbeider i hjemmetjenesten, og hjelper Petter daglig med øyendråper og medisiner. Petter ønsker å klare dette selv, men dosetten er vanskelig å håndtere, siden han har nedsatt syn og førlighet. Oppgave 1 a) Hva betyr det å være profesjonell? b) Drøft hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer i møte med Petter. Oppgave 2 a) Hvilke regler gjelder for deg som helsefagarbeider ved utdeling av legemidler? b) Gjør rede for ditt ansvar dersom du oppdager feil i dosetten, eller i oppbevaringen av øyendråpene. Oppgave 3 a) Hva er universell utforming? Gi eksempler. b) Forklar prinsippene for universell utforming og hvordan dette kan påvirke hverdagen til Petter. Eksamen Side 5 av 6

6