Eksamen HSE3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse. Programområde: Helsesekretær. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen HSE3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse. Programområde: Helsesekretær. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen HSE3003 Yrkesutøving Yrkesutøvelse Programområde: Helsesekretær Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderinga Vurderingsveiledning: Det er kompetansemåla i læreplanen som er grunnlaget for vurderinga av eksamenssvaret Beskriv alle vala du tek og begrunn dei fagleg Bruk fagterminologi når du svarer på oppgåvene I vurderinga blir det lagt vekt på at du uttrykker deg tydeleg og fagleg korrekt Direkte avskrift frå kjelder gir låg måloppnåing og vil bli vurdert til lågaste karakter. Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn 5 vedlegg Ingen Eksamen Side 2 av 16

3 Oppgåve 1 Legekontoret har nyleg fått tilbakemelding på eksternkontrollen av CRP-apparatet frå NOKLUS. Drøft resultata og gjer greie for sentrale omgrep, vedlegg 1. Oppgåve 2 Du er uheldig og stikk deg på ein brukt kanyle, men begynner ikkje å blø. a. Korleis handterer du dette? b. Begrunn vala dine ut frå gjeldande retningsliner og prosedyrar for stikkskadar. Oppgåve 3 Helsesekretæren skal kunne handtere avfall både på ein hygienisk og miljøriktig måte. Gjer greie for kva dette inneber for deg i den daglege yrkesutøvinga di dersom du er tilsett ved eit sjukehus og eller ved eit legekontor. Oppgåve 4 Hilde Eriksen, født , kjem til legekontoret for å få utført eit sårskift på den høgre leggen. Såret blir sakte betre, og ved dei to førre sårskifta har det sett reint og fint ut. Sjå såret, vedlegg 2. a. Gjer greie for observasjonane dine og korleis du vil utføre sjølve sårstellet. b. Begrunn vala dine ut frå prinsipp om sårskift. Oppgåve 5 Stine Nesset, født , er i dag på legekontoret for sin første svangerskapskontroll. Du har utført dei lokale prøvene og ført resultata inn på helsekortet, vedlegg 3. Sjå i tillegg rekvisisjonar, vedlegg 4 og 5. Gjer greie for arbeidsoppgåvene dine og begrunn dei fagleg. Eksamen Side 3 av 16

4 VEDLEGG 1 Resultat fra CRP-utsendelsen 19/ Eksamen Side 4 av 16

5 VEDLEGG 2 Kilde: Eksamen Side 5 av 16

6 VEDLEGG 3 Eksamen Side 6 av 16

7 VEDLEGG 4 Eksamen Side 7 av 16

8 VEDLEGG 5 Eksamen Side 8 av 16

9 Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om vurderingen Vurderingsveiledning: Det er kompetansemålene i læreplanen som utgjør grunnlaget for vurderingen av eksamensbesvarelsen Beskriv alle valg du tar og begrunn dem faglig Bruk fagterminologi når du besvarer oppgavene I vurderingen vil det legges vekt på at du uttrykker deg tydelig og faglig korrekt Direkte avskrift fra kilder innebærer lav måloppnåelse og vil bli vurdert til laveste karakter. Vedlegg Vedlegg som skal leverast inn 5 vedlegg Ingen Eksamen Side 9 av 16

10 Oppgave 1 Legekontoret har nylig fått tilbakemelding på eksternkontrollen av CRP-apparatet fra NOKLUS. Drøft legekontorets resultat og gjør rede for sentrale begreper, vedlegg 1. Oppgave 2 Du er uheldig og stikker deg på en brukt kanyle, men begynner ikke å blø. a. Hvordan håndterer du dette? b. Begrunn dine valg utfra gjeldende retningslinjer og prosedyrer for stikkskader. Oppgave 3 Helsesekretæren skal kunne håndtere avfall både på en hygienisk og en miljøriktig måte. Gjør rede for hva dette vil innebære for deg i din daglige yrkesutøvelse dersom du er ansatt ved et sykehus og eller ved et legekontor. Oppgave 4 Hilde Eriksen, født , kommer til legekontoret for å få utført et sårskift på høyre legg. Såret er i langsom bedring, og ved de foregående to sårskiftene har det sett rent og fint ut. Se såret, vedlegg 2. a. Gjør rede for dine observasjoner og hvordan du vil utføre selve sårstellet. b. Begrunn dine valg utfra prinsipper om sårskift. Oppgave 5 Stine Nesset, født , er i dag på legekontoret for sin første svangerskapskontroll. Du har utført de lokale prøvene og ført resultatene inn på helsekortet, vedlegg 3. Se i tillegg rekvisisjoner, vedlegg 4 og 5. Gjør rede for dine arbeidsoppgaver i forhold til denne pasienten og begrunn dem faglig. Eksamen Side 10 av 16

11 VEDLEGG 1 Resultat fra CRP-utsendelsen 19/ Eksamen Side 11 av 16

12 VEDLEGG 2 Kilde: Eksamen Side 12 av 16

13 VEDLEGG 3 Eksamen Side 13 av 16

14 VEDLEGG 4 Eksamen Side 14 av 16

15 VEDLEGG 5 Eksamen Side 15 av 16

16