Eksamen. 16. november KJP2001 Produksjon og vedlikehold. Programområde: Kjemiprosess. Nynorsk/Bokmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen. 16. november KJP2001 Produksjon og vedlikehold. Programområde: Kjemiprosess. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen 16. november 2016 KJP2001 Produksjon og vedlikehold Programområde: Kjemiprosess Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 4 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg 1. HMS-datablad side Varmevekslar side 11 Informasjon om vurderinga I denne oppgåva vil det bli lagt særleg vekt på graden av måloppnåing i desse kompetansemåla: drøfte prosessindustriens egenart og rolle i industri- og samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt utarbeide start- og stopprosedyrer for utstyr og anlegg kjøre prosesser sikkert og i henhold til prosedyrer for drift og HMS og forklare helhet og sammenheng kontrollere og optimalisere produksjonsprosesser ved å overvåke og bruke målerverdier og analyser feilsøke og foreta enkle vedlikehold soppgaver gjennomføre systematisk forebyggende vedlikehold på prosessutstyr i henhold til rutiner og prosedyrer forklare hvordan kjemiske og fysiske forhold innvirker på en produksjonsprosess Eksamen Side 2 av 12

3 Oppgåve 1 a) Skiftarbeid i ulike former er utbreidd i prosessindustrien. Forklar kvifor det er slik. Gi eksempel på forskjellige løysingar på dette. b) Korleis blir ein start- og stopprosedyre utarbeida. Kva for kriterium må vere til stades for å sikre HMS og drift. c) Kva er viktig når ein skal optimalisere drifta i ein prosess med tanke på kvalitet, miljø og økonomi? Oppgåve 2 a) I ein prosess er det mange parametrar som skal følgast opp og eventuelt justerast. Korleis sikrer ein at målarverdiane er riktige? b) Ein platevarmevekslar begynner å verke dårleg i ein prosess. I varmevekslaren går det ein slurry som består av ei tjuktflytande væske som blant anna inneheld Natronlut. Kva kan påverke denne kjøleeffekta? Sjå vedlegg 1 og 2 side c) Gjer greie for nokre fysiske og kjemiske forhold som kan påverke ein produksjonsprosess? Eksamen Side 3 av 12

4 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Eksamen varer i 4 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg 1. HMS-datablad side Varmeveksler side 11 Informasjon om vurderingen I denne oppgaven vil det bli lagt særlig vekt på grad av måloppnåelse i forhold til disse kompetansemålene: drøfte prosessindustriens egenart og rolle i industri- og samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt utarbeide start- og stopprosedyrer for utstyr og anlegg kjøre prosesser sikkert og i henhold til prosedyrer for drift og HMS og forklare helhet og sammenheng kontrollere og optimalisere produksjonsprosesser ved å overvåke og bruke målerverdier og analyser feil søke og foreta enkle vedlikehold soppgaver gjennomføre systematisk forebyggende vedlikehold på prosessutstyr i henhold til rutiner og prosedyrer forklare hvordan kjemiske og fysiske forhold innvirker på en produksjonsprosess Eksamen Side 4 av 12

5 Oppgave 1 a) Skiftarbeid i ulike former er utbredt i prosessindustrien. Forklar hvorfor det er slik. Gi eksempler på forskjellige løsninger på dette. b) Hvordan blir en start- og stopprosedyre utarbeidet. Hvilke kriterier må være til stede for å sikre HMS og drift. c) Hva er viktig når man skal optimalisere driften i en prosess med tanke på kvalitet, miljø og økonomi? Oppgave 2 a) I en prosess er det mange parametere som skal følges opp og eventuelt justeres. Hvordan sikrer man at målerverdiene er riktige? b) En platevarmeveksler begynner å virke dårlig i en prosess. I varmeveksleren går det en slurry som består av en tyktflytende væske som blant annet inneholder Natronlut. Hva kan påvirke denne kjøleeffekten? Se vedlegg 1 og 2 side c) Gjør rede for noen fysiske og kjemiske forhold som kan påvirke en produksjonsprosess? Eksamen Side 5 av 12

6 Vedlegg 1 HMS-datablad Eksamen Side 6 av 12

7 Eksamen Side 7 av 12

8 Eksamen Side 8 av 12

9 Eksamen Side 9 av 12

10 Eksamen Side 10 av 12

11 Vedlegg 2 Varmeveksler Eksamen Side 11 av 12

12