EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE"

Transkript

1 AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG EKSAMENSOPPGAVE/ EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i sykepleie/sjukepleie Kull Emnekode/-navn/-namn : GRSD09 : BSD6C - Medisinsk og kirurgisk sykepleie/medisinsk og kirurgisk sjukepleie Eksamensform : 1 ukes hjemmeeksamen/1 uke heimeeksamen Eksamensdato : Eksamenstid : 1 uke Antall sider/kor mange sider: (inkludert denne) 7 sider Tillatte hjelpemidler/ tillate hjelpemiddel : Alle Fagansvarlig/fagansvarleg : Kristin Mo, Karin Bell og Irene Aasmul Merknader : Besvarelsens omfang skal være på maksimalt 5000 ord / Svaret på oppgåva skal maksimalt vere på maksimalt 5000 ord Revidert

2 Bokmål Eksamens settet har to oppgaver og begge skal besvares. Det kan styrke besvarelsen om 1 2 aktuelle forskningsartikler er brukt. Pasientcase En 75 år gammel kvinne blir akutt lagt inn på ortopedisk avdeling med diagnosen fractura colli femoris medialis dexter. Kvinnen har også diagnosen Diabetes Mellitus type 2 som er kostregulert. Kvinnen forteller at hun falt da hun skulle hente avisen denne morgenen. Hun oppgir å ha ligget og ropt om hjelp i omtrent en halv time før hun ble funnet av en nabo. Naboen tilkalte ambulanse og pasienten ble kjørt direkte til sykehus. Hun er gift og hennes mann har fast plass på sykehjem. Hun besøker sin mann daglig. Hun og mannen har to voksne døtre som bor i en annen del av landet. Hun har oppgitt sine døtre som nærmeste pårørende. Døtrene er ikke informert om sykehusinnleggelsen. Medikamenter: Faste medikamenter: Cacigran forte 1000mg, 1 tabelett daglig (morgen) Medikamenter ordinert preoperativt: Ketorax 2,5 5 mg intravenøst (iv) etter behov Biokjemi: Kirurgiske innkomstprøver: B Hemoglobin: 14,4 g/dl B Evf 0,41 S Lpk 9,3 10⁹/L B Tpk ⁹/L S Kreatinin : 48 µmol/l S Natrium : 138 mmol/l S Kalium: 4,0 mmol/l S Albumin 40 g/l B Glucose: 5,1 mmol/l B Hb A₁c 5,2 % 2

3 CRP 12 mg/l Estimert GFR >90 ml/min/1,73m2 Pretransfusjonsprøve er tatt. Annet: Høyde 165 cm og vekt 68 kg. Pasienten blir fulgt til operasjon to timer etter innkomst i ortopedisk avdeling. OPPGAVE 1 Gjør rede for pre operativ sykepleie til denne kvinnen. Per og postoperativt forløp: Pasienten er operert og 6 timer senere (ca klokken 18) blir hun overflyttet til ortopedisk sengepost. Sykepleieren fra ortopedisk avdeling får følgende rapport fra intensivsykepleieren: Operasjonen er gått som planlagt. Pasienten har fått en hemiprotese i generell anestesi (GA). Hun har blødd 400 ml og har fått 2300 ml Ringer Acetat iv. Pasienten har fått 2 perifere venekanyler, en på hver håndbak, urinkateter (foley), et vacumdren med sug til sårhulen og epiduralkateter. Sirkulasjon: Blodtrykk (BT) har variert fra /80 85 mm Hg under operasjonen. Postoperativt har hun hatt et stabilt BT på /80 mm Hg. Puls er 75 slag/minutt, regelmessig. Temperatur 36,8 C. Hb 11.2 g/dl. S Glukose 6,5mmol/L. Respirasjon: ganger/minutt, SaO2 (oksygen metning) har vært stabil på %. Eliminasjon: Det er kommet 600 ml urin i kateterposen. Det er kommet 250 ml væske på sårdren. Bevissthet: pasienten har sovet noe etter operasjonen, men er nå våken. Sanser: Smerte er måt til 1 på VAS skala. Hun får kontinuerlig epiduralinfusjon med Naropin. Epidural utbredelse er lik på høyre og venstre side og er målt fra thoracal nivå 11 til lumbal nivå 5. Hun sier hun ikke er kvalm. Pasienten beveger tær og fotblad på begge beina, det er faste pulsslag og fin kapillærfylling på høyre fotblad. Ordinasjoner: Medikamenter: Naropin 2mg/ml epiduralinfusjon 7 ml/t, og hastigheten kan økes til 10 ml/time og det kan gis en bolus på 4ml. Ketorax 2,5 5mg iv/ 5 7,5 mg sc ved behov. 3

4 Paracetamol 1g ganger 4 tablett per os. Fragmin 5000 IE subcutant (sc) 1gang daglig. Væske: Pasienten kan spise og drikke fritt, men dersom hun ikke drikker minst 2 liter pr. døgn kan hun få 1000 ml Ringeracetat iv. Annet: Pasienten sier hun er lettet over at operasjonen er ferdig, men at hun er sliten fordi det er så mye støy på postoperativ seksjon og sier hun vil sove når hun kommer på avdelingen. OPPGAVE 2 Planlegg sykepleie til denne kvinnen frem til utreise 4 postoperative dag. 4

5 Nynorsk Eksamens settet har to oppgåver og begge skal svarast på. Svaret på oppgåva kan styrkast om 1 2 forskingsartiklar er brukt. Pasientcase Ei 75 år gammal kvinne blir innlagt akutt på ortopedisk avdeling med diagnosen fractura colli femoris medialis dexter. Kvinna har og diagnosen Diabetes Mellitus type 2 som er kostregulert. Kvinna fortel at ho fall da ho skulle hente avisa denne morgonen. Ho fortel at ho har liggje og ropt etter hjelp i omtrent ein halv time før ho blei funne av ein nabo. Naboen tilkalla ambulanse og pasienten blei køyrd direkte til sjukehus. Ho er gift og mannen hennar har fast plass på sjukeheim. Ho besøker mannen sin dagleg. Ho og mannen har to vaksne døtre som bor i ein annan del av landet. Ho har oppgjeve døtrene sine som næraste pårørande. Døtrene er ikkje informerde om sjukehusinnlegginga. Medikament: Faste medikament: Cacigran forte 1000mg, 1 tablett dagleg (morgon) Medikament ordinert preoperativt: Ketorax 2,5 5 mg intravenøst (iv) etter behov Biokjemi: Kirurgiske innkomstprøver: B Hemoglobin: 14,4 g/dl B Evf 0,41 S Lpk 9,3 10⁹/L B Tpk ⁹/L S Kreatinin : 48 µmol/l S Natrium : 138 mmol/l S Kalium: 4,0 mmol/l S Albumin 40 g/l B Glucose: 5,1 mmol/l 5

6 B Hb A₁c 5,2 % CRP 12 mg/l Estimert GFR >90 ml/min/1,73m2 Pretransfusjonsprøve er tatt. Anna: Høgde 165 cm og vekt 68 kg Pasienten blir følgd til operasjon to timer etter innkomst i ortopedisk avdeling. OPPGÅVE 1 Gjer greie for pre operativ sjukepleie til denne kvinna. Per og postoperativt gang: Pasienten er operert og 6 timar seinare (ca klokka 18) blir ho flytta til ortopedisk sengepost. Sjukepleiaren frå ortopedisk avdeling får følgjande rapport frå intensivsjukepleiaren: Operasjonen gjekk som planlagd. Pasienten har fått ein hemiprotese i generell anestesi (GA). Ho har blødd 400 ml og har fått 2300 ml Ringer Acetat iv. Pasienten har fått 2 perifere venekanyler, ein på kvar handbak, urinkateter (foley), eit vacumdren med sug til sårhola og epiduralkateter. Sirkulasjon: Blodtrykk (BT) har variert frå /80 85 mm Hg under operasjonen. Postoperativt har ho hatt eit stabilt BT på /80 mm Hg. Puls er 75 slag/minutt, regelmessig. Temperatur 36,8 C. Hb 11.2 g/dl. S Glukose 6,5mmol/L. Respirasjon: gonger/minutt, SaO2 (oksygen metting) har vore stabil på %. Eliminasjon: Det er kome 600 ml urin i kateterposen. Det er kome 250 ml væske på sår dren. Bevissthet/Medvit: pasienten har sove noko etter operasjonen, men er no vaken. Sansar: Pasienten sitt smertenivå er målt til 1 å VAS skala. Ho får kontinuerleg epidural infusjon med Naropin. Epidural utbreiing er lik på høgre og venstre side og er målt frå nivåa thoracalnivå 11 og til Lumbalnivå 5. Ho seier ho ikkje er kvalm. Pasienten rører tær og fotblad på begge beina, det er faste pulsslag og fin kapillærfylling på høgre fotblad. Ordinasjonar Medikament: Naropin 2mg/ml epidural infusjon, 7 ml/t som kan aukast til 10 ml/time, bolus 4ml. Ketorax 2,5 5mg iv/ 5 7,5 mg sc ved behov. 6

7 Paracetamol 1g gonger 4, tablett per os. Fragmin 5000 IE subcutant (sc) 1gong dagleg. Væske: Pasienten kan ete og drikke fritt, men dersom ho ikkje drikk minst 2 liter pr. døgn kan ho få 1000 ml Ringeracetat iv. Anna: Pasienten seier ho er letta over at operasjonen er ferdig, men at ho er sliten fordi det er så mykje støy på postoperativ seksjon og ho seier ho vil sove når ho kjem på avdelinga. OPPGÅVE 2 Planlegg sjukeplei til denne kvinna fram til utreise 4 postoperative dag. 7

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag

HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag HØGSKOLEN I BERGEN Avdeling for helse og sosialfag EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Fag Utdanning Kull : BSD6C - Ny og utsatt eksamen i medisinsk og kirurgisk sykepleie/medisinsk og kirurgisk sjukepleie

Detaljer

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie.

Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Fellestest i naturvitenskaplige emner for avgangsstudenter i bachelor i sykepleie. Tillatte hjelpemidler Norsk legemiddelhåndbok og/eller Felleskatalogen Varighet 2 timer. Instruksjoner Oppgavene består

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Kand.nr.: Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2009 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål.

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS11 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG. Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET INSTITUTT FOR KIRURGISKE FAG Eksamensoppgaver (bokmål) MED2KI1 - KIRURGI 22. mai 2008 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor

Detaljer

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1. STUDIEÅR Del 2

UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP. 1. STUDIEÅR Del 2 UNDERVISNINGSPLAN KULL 2009 PSP 1. STUDIEÅR Del 2 Innledning Undervisningsplanen gir oversikt over faglig innhold for studieåret 2009 / 2010. Den bygger på fagplan for Bachelor i sykepleie godkjent av

Detaljer

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit

Side 1 av 28 MEDSEM5_H12_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H12_KONT. Fasit Side 1 av 28 Eksamensbesvarelse Eksamen: Fasit Side 2 av 28 Oppgave: MEDSEM5_ETIKK_H12_KONT Nevn minst tre etiske hensyn som er viktige i forbindelse med pasientinformasjon - At informasjonen er fullstendig

Detaljer

SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN

SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN SENSORVEILEDNING HJEMMEEKSAMEN I SYKEPLEIE 2, VÅREN 2009 Kilder: ALMÅS, H. RED. (2001) Klinisk sykepleie Bind 1 kap. 5,8,9,10,23 3. utg. Oslo, Gyldendal akademisk EIDE, T. & EIDE, H. (2004) Kommunikasjon

Detaljer

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Drammen Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne med en av dine

Detaljer

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi

GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres. Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi GOD BEDRING! Informasjon til deg som skal opereres Klinikk for kirurgi og akuttmedisin Seksjon for gastroentrologisk kirurgi Velkommen til Døgnenhet for kirurgi og gynekologi ved Molde sjukehus! Du skal

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI. 30. november 2000 kl. 09.00-14.00

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI. 30. november 2000 kl. 09.00-14.00 UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI 30. november 2000 kl. 09.00-14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor delspørsmålene er knyttet

Detaljer

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus

Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus Til deg som skal gjennomgå tarmkirurgi på Ringerike Sykehus Dette heftet er laget for at du skal være best mulig forberedt til operasjonen. Vi anbefaler at du leser dette heftet nøye, gjerne sammen med

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

Generell patologi, sykdomslære og mikrobiologi

Generell patologi, sykdomslære og mikrobiologi Eksamensoppgave høsten 2010 Ny/utsatt eksamen Bokmål Fag: Generell patologi, sykdomslære og mikrobiologi Eksamensdato: 10.desember 2010 Studium/klasse: Sykepleie Emnekode: DSYK4003-203 Eksamensform: Skriftlig

Detaljer

DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI. Fredag 29. mai 1998 kl. 09.00-14.00

DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI. Fredag 29. mai 1998 kl. 09.00-14.00 '" UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI Fredag 29. mai 1998 kl. 09.00-14.00 Eksamen består av 1Ooppgaver med delspørsmål. Der hvor delspørsmålene er

Detaljer

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN

MEDISINSK EMBETSEKSAMEN UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET Kand. nr. MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGISKE FAG 17. november 2005 kl. 09.00 14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med delspørsmål. Der hvor delspørsmålene

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL TIL TAVI VELKOMMEN TIL HJARTEAVDELINGA

TIL DEG SOM SKAL TIL TAVI VELKOMMEN TIL HJARTEAVDELINGA TIL DEG SOM SKAL TIL TAVI VELKOMMEN TIL HJARTEAVDELINGA 1 Innhald Side Årsak til innlegging 3 Behandling 4 Viktige førebuingar før innlegging 8 Dagen du blir innlagd 11 Pårørande 10 Operasjonsdagen 12

Detaljer

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose

SØ-109025. Til deg som er barn og skal ha narkose SØ-109025 Til deg som er barn og skal ha narkose Til foreldre/foresatte Dette heftet er en veiledning til barnet og foreldre/foresatte. Del én inneholder informasjon til de voksne. Den vil gjøre dere forberedt

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG INSTITUTT FOR SYKEPLEIE EKSAMENSOPPGAVE / EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning : Bachelor i Sykepleie / Bachelor i Sjukepleie Kull : GRS10 Emnekode og namn/namn : BSM2A Medisinske

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR)

INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR UTPOSNING PÅ HOVEDPULSÅRA BEHANDLING MED STENTGRAFT (ENDOVASKULÆR) Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPERERES

TIL DEG SOM SKAL OPERERES INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL OPERERES FOR TRANGE BLODÅRER I BEINA Kirurgisk klinikk Avdeling for Karkirurgi 03.02.2015 Kjære pasient! Dette er et informasjonshefte som skal gi deg innblikk i hvordan forsnevring

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE

EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG SENSORVEILEDNING EKSAMENSOPPGAVE/EKSAMENSOPPGÅVE Utdanning: Kull: Bachelorutdanning i sykepleie GRS10 Emnekode og navn/namn: BSS1B - Introduksjon til sykepleiens funksjon

Detaljer

Side 1 av 39 MEDSEM5_H14_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H14_KONT

Side 1 av 39 MEDSEM5_H14_KONT. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MEDSEM5_H14_KONT Side 1 av 39 Eksamensbesvarelse Eksamen: MEDSEM5_H14_KONT Side 2 av 39 Oppgave: MEDSEM5_HJERTE_H14_KONT Del 1: Pasienten er en 85 år gammel kvinne som bor i en leilighet i 2. etasje sammen med sin mann,

Detaljer

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN

VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN VÆSKE- OG ELEKTROLYTTBEHANDLING FOR BARN Baard Ingvaldsen Anestesiavdelingen Ullevål sykehus 2007 2 NYTTIGE NORMALDATA Hos nyfødte utgjør totalt kroppsvann hele 75% av vekten, og ECV utgjør 40% av vekten,

Detaljer

DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI. 25. november 1999 kl. 09.00-14.00

DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI. 25. november 1999 kl. 09.00-14.00 UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET MEDISINSK EMBETSEKSAMEN OPPGAVER I KIRURGI 25. november 1999 kl. 09.00-14.00 Eksamen består av 10 oppgaver med del spørsmål. Der hvor del spørsmålene er knyttet

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer