«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift."

Transkript

1 «God start» Erfaringer fra en strategiprosess i ei nystartet samdrift.

2 Strategiprosess Påbegynt juli Planlagt gjennomført innen april (våronn 2013) Ble case for å prøve ut samarbeid i rådgivingen og hente erfaringer fra kompleks rådgivingssituasjon i september 2012.

3 Plan, prosess og flere rådgivere Månedlige styremøter har vært kjernen i arbeidet, med ekstern styremøteleder/ koordinator fra Tine, og andre rådgivere med på styremøtene etter tur. Prosjektleder i Økonominettverket har ikke deltatt, men lagd utkast til framdriftsplan, avtale mellom samdrifta og rådgivingsaktører, og diskutert framdrift med koordinator og planterådgiver. Først planlagt med rådgivere fra NLR, Tine (økonomi og fôring) og regnskapskontor. I praksis flere fra Tine (helse og hygiene) og Steinkjer kommune i tillegg.

4 Samdriftsrådgiver oppsummerte følgende utfordringer å jobbe med (juli 2012): Klare omforente mål og strategi for samdrifta. Gode rutinebeskrivelser. Rutiner som sikrer at «stafettpinnen går», og at man når samdrifta sine mål. Grovfôrproduksjon som harmonerer med målene som settes i fjøset og som utnytter arealressursene godt. Samordna dyrkings- og gjødslingsplan Budsjett-/Regnskapsoppfølging gjennom året. Driftsplan som et grovbudsjett og styringsredskap i drifta Rettferdig rente og nedbetaling av lån som samdrifta har til deltakerne System for utbetaling av arbeidsgodtgjørelse og betaling for grovfor gjennom året. Faste arbeidsmøter kvar veke for at alt arbeidet blir gjort til rett tid og for å sikre oppfølging av uønska hendinger i drifta.

5 Hva oppnådd pr mai 2013? Driftsplan oppdatert, finansiering fra IN på plass, men litt igjen om finansiering fra deltakerne. Ekstern regnskapsfører engasjert og rutiner for bedre felles økonomioversikt etablert. Arbeid med rutinebeskrivelser i gang Samlet grovfôrplan påbegynt, men grunnlagsdata fra brukerne mangler for fullføring. Regler for foreløpig utbetaling til arbeid og grovfôr vedtatt. Ukentlige arbeidsmøter påbegynt Sanering av smittsom bakterie i fjøset godt igang.

6 Rådgiversamarbeid Noen rådgivere har forberedt tema til styremøter Mest individuelle avtaler mellom rådgiver og samdrift Noen diskusjoner mellom rådgivere om anbefalt framdrift. Kontakt og formidling av info mellom rådgivere

7 Avtale Avtale skrevet mellom samdrifta og tre rådgivingsaktører. Om informasjonsdeling, prosjektdeltakelse og hva som skal betales. Gjennomgått og akseptert, men ikke undertegnet..

8 Evaluering Intervju med 7 samdriftsmedlemmer og familie etter årsmøtet. Intervju med 5 rådgivere Flere diskusjoner med planterådgiver og koordinator

9 Evaluering fra bøndene Alle rådgivere kan være flinkere til å markedsføre tilbudene sine med synliggjøring av utbytte. Merket ikke noe spesielt om samarbeid mellom rådgivere, bare at ting gikk greit. Avtal innledningsvis om rådgiver skal mase på manglende info fra bruker. Ser etter hvert flere rådgivingsbehov som de egentlig har hatt, og skulle vært oppmerksom på tilbudet. Pakker?

10 Evaluering fra bøndene Om samdriftsrådgiving: Viktig at samdrifta har rett info om tilskuddsregelverk, når driftsopplegg for jorda avtales, samt at fordeler og ulemper ved alternativene kommer fram. Viktig å stille spm ved utarbeiding av samdriftsavtale: Hva skjer hvis noen blir syk? Hva skjer hvis noen slutter som aktiv deltaker? Må samdriftsavtalen da skrives om? Er avtalen fortsatt rettferdig nok for alle?

11 Hva kan vi lære? Samdrifta har fortsatt utfordringer med å bli en samkjørt bedrift. Kommunikasjonsproblemer forekommer. Viktig for samdrifta: Skriftlighet referat, vedtak lett tilgjengelig Framdriftsplaner - må ajourføres og kommuniseres Frister overholdes eller nye settes Mål så alle vet at alle er enige om felles mål Forventningsavklaring i forhold til rådgivere (mase)

12 Hva kan vi lære? Viktig ved flere rådgivere involvert: Mål for bedriften, som gjøres kjent for involverte rådgivere Avtale om informasjonsdeling tillatelse til å sende over, be om eller snakke med (Forventningsavklaring) Framdriftsplan (og prosjektbeskrivelse?) Hvis det er en avgrenset prosess hvor flere «fag» avhenger av hverandre.

13 Mål «Klare og omforente mål»? Finnes ikke skriftlig fra styremøtene Bøndene hadde ikke klart svar til grovfôrrådgiver om produksjonsmål Fôringsrådgiver hadde ikke tenkt på at mål satt i fôrplanprosessen, var relevant å formidle til grovfôrrådgiver (heller ikke etterspurt?)

14 Hva kan vi lære? Oppsummering Forventningsavklaring mellom kunden og rådgiver. Hvor aktiv rolle skal rådgiveren ha? Vurder felles oppstartmøte med bøndene og alle involverte rådgivere forventningsavklaring gjøres da til en del av dette møtet. Mål! På flere nivå (overordna, produksjonsmål) Som bonden/ samdrifta utfordres på å formulere som formidles mellom rådgivingsaktørene

15 Hva kan vi lære? Oppsummering Skriftlige planer ikke nødvendigvis lange dokument. Framdriftsplaner med (tema), milepeler, ansvarlige og frister. Skriftlige vedtak Klar rollefordeling i en strategiprosess. En koordinator? kunden kan være sin egen koordinator? bør også en rådgiver ha oversikt over det som foregår på andre fagområder? Viktige avgjørelser som tas på ett fagområde hvordan formidles det slik at det blir kjent hos andre rådgivere før rådgiving på andre fagområder?

16

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

En evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken Notat 2008 5 Ole Kristian Stornes Tittel Forfatter Prosjekt Utgiver Utgiversted Utgivelsesår 2008 Antall sider 25 ISBN 978-82-7077-704-4 Ole Kristian Stornes Evaluering av rådgivningsprosjektet Blinken

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling

ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START. - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling ÅRSRAPPORT PROSJEKTPERIODEN I START - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Rapport for framdrift, kvalitet, resultater og ressursbruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere

Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Samdrift i melkeproduksjon Konsekvenser av samdrift med tre eller flere deltakere Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:5 Prosjektnummer : 1592 : SAMDRIFT

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i APS Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG NYTTIG INFO. 1. Innledning... 4 2. Kontakt med innsøkende... 4 3. Brev til NAV... 4 4. APS stat og APS kommune... 4 4.1. APS stat-plasser...

Detaljer

Planleggingsverktøy for landbruket

Planleggingsverktøy for landbruket Planleggingsverktøy for landbruket VÅRE INTENSJONER Landbruket er en viktig del av Innovasjon Norge sitt arbeidsområde. Vi skal bidra til ei fremtidsretta og effektiv næring som gir grunnlag for langsiktig,

Detaljer

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009.

Molde kommune. Sluttrapport. Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Molde kommune Samspill 30 Prosjektbeskrivelse forprosjekt April 2009. Godkjent av: Styringsgruppen Side 2 av 13 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering...

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING

ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING 1 HALDEN KOMMUNE ÅRS - OG HALVÅRSRAPPORTERING 1. mars 2013 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen

Detaljer

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass

Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Hvordan er det for forskere og medforskere å arbeide sammen i prosjektet Mitt hjem min arbeidsplass Foto: Ingunn S. Bulling Prosjektgruppen DISSE HAR GITT PENGER TIL PROSJEKTET MIDT-NORSK NETTVERK FOR

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE

RAPPORT. Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag. NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE RAPPORT LEVERANDØRUTVIKLING Evaluering/sluttattest for entreprenøroppdrag NKF bygg og eiendom (FOBE) med støtte fra Statens bygningstekniske Etat (BE) ved KoBE INNHOLD FORORD 3 SAMMENDRAG 4 1. SPØRREUNDERSØKELSE

Detaljer

Samhandling. sett med pårørendes øyne

Samhandling. sett med pårørendes øyne Samhandling sett med pårørendes øyne astrid emhjellen fastlege, praksiskonsulent og prosjektleder GRUK/kunnskapssenteret Som del av et nasjonalt prosjekt med fokus på samhandling ble det gjennomført fokusgruppeintervju

Detaljer

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7

Saker til behandling. 15/15 15/00496-2 Tilsyn i barnehagene 2014 2. 16/15 15/00223-9 Leksehjelp - ny ordning. 7 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 Sted: sal 2 Arkivsak: 15/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN

DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN DATAMASKINER FORMIDLET GJENNOM FOLKETRYGDEN Suksessfaktorer som bør være på plass for å få et godt resultat ved lån av datautstyr fra folketrygden brukt i undervisningssammenheng Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer