Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viktige saker i NLR. 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR. 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold. 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR:"

Transkript

1

2 Viktige saker i NLR 1. Samarbeid / sammenslåing LHMS og NLR 2. Bunnlinjeprosjektet, organisering og innhold 3. Arbeidsgivertilknytning for NLR: NHO Mat og Landbruk Spekter

3 Utredning av samarbeid mellom NLR og LHMS 1. Innledning 1.1.Mål 1.2 Situasjonsbeskrivelse av bondens hverdag og HMS-belastninger 1.3 LHMS og tilbudet om bedriftshelsetjenesten til landbruket 2. Samarbeidsløsninger 2.1 Faglig samarbeid 2.2 Samlokalisering 2.3 Felles utnytting av arbeidskraft 2.4 Fullsammenslutning NLR og LHMS 3. Sammendrag 4. Vedlegg: Beskrivelse av organisasjonene 4.1 Landbrukets HMS-tjeneste 4.2 Norsk Landbruksrådgiving

4 Landbrukets HMS-tjeneste (LHMS) Fakta: Stiftelse i 1994, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Hovedkontor Kongsberg, 7 ansatte 4 distrikter med hver sin leder, ca. 40 HMS-rådgivere Samarbeidsavtale med 35 bedriftshelsetjenester Ca medlemsbedrifter, 9200 personer Kurset «Praktisk HMS-arbeid» med over deltagere Økonomi: Avtalemidler 14 mill. Medlemskontingent 14 mill. Kursinntekter ca. 6 mill. Andre inntekter 1 mill. Sum: 35 mill.

5 Målet med utredningen Øke tilslutningen til HMS-arbeidet i norsk landbruk Få flere bønder til å etterspørre helhetlig HMS-rådgiving Å skape et løft for rådgivingen i norsk landbruk Den totale rådgivingen skal bli mer kostnadseffektiv Resultatet skal bidra til reduksjon av ulykker, skader og yrkeslidelser, samt øke trivsel og lønnsomhet i landbruket

6 1 Samarbeidsløsninger 1. Faglig samarbeid - NLR: NLR kan motivere til HMS-arbeid og tilslutning til LHMS NLR kan delta på LHMS s samlinger, hvordan NLR arbeider og hvilke HMS-utfordringer NLR ser NLR kan initiere HMS i sin rådgiving NLR kan videreutvikle HMS inn i byggteknisk og maskinteknisk rådgiving NLR kan legge inn HMS som et tilbud bonden krysser av for som ønsket rådgivingstilbud

7 1 Samarbeidsløsninger 1. Faglig samarbeid - LHMS: LHMS kan ha møter mellom HMS-rådgivere og lokale enheter i NLR for å sikre godt samspill LHMS kan delta på samlinger og kurs for rådgivere i NLR for å informere om HMS-utfordringer i næringa LHMS kan bidra på samlinger i regi av NLR for bønder LHMS kan bistå med Internkontrollsystem for NLR LHMS kan tilby bedriftshelsetjeneste for ansatte i NLR

8 1 Samarbeidsløsninger 1. Faglig samarbeid Begge : Begge kan gi rådgiving til bønder i vanskeligheter kriser? Begge kan påvirke produsenter og leverandører for å ivareta HMS i teknisk utstyr Begge kan samarbeid om Autorisasjonskurs i plantevern Begge kan markedsføre hverandre linker websider Begge kan utvikle felles medlemsfordeler

9 1 Samarbeidsløsninger Samarbeidsavtale - Forutsetning for at dette skal virke Det må være en forpliktende samarbeidsavtale mellom NLR og LHMS som inneholder konkrete virkemidler, godtgjøring, rutiner og prosedyrer som fører til aktiv handling Alle rådgivere i NLR-enhetene må få opplæring i LHMS Alle må være våkne for hvem som kan trenge et HMS-besøk HMS-rådgiverne deltar på interne møter i NLR-enhetene Daglig leder rapporterer månedlig til ansvarlig for LHMS på oppsatt mal

10 1 Samarbeidsløsninger Hva oppnår en med samarbeid? Tilslutningen til å få HMS-arbeid vil totalt sett øke HMS vil bi en integrert del av rådgivingen

11 2 Samlokalisering? Samlokalisering vil gjøre at samarbeidet vil bli enklere og mer fruktbart. Ulempen er at en da vil fjerne seg fra bedriftshelsetjenesten

12 4 NLR og LHMS Full sammenslåing Forutsetninger: NLR og LHMS har sammen fått ansvaret for HMS hos bonden Felles hovedkontor, HMS organiseres som et eget fagområde i NLR De ansatte desentralt i LHMS er ansatt regionalt eller sentralt i NLR

13 4 NLR og LHMS Full sammenslåing Organisering: Ansatte på hovedkontorene i LHMS og NLR samorganiseres De ansatte fra LHMS får ansvar for sitt fagområde i lokale enheter Alle rådgivere i NLR får en innføring i HMS De lokale enhetene tilbyr HMS til alle bønder, ansvar daglig leder Bøndene velger ulike tilbud: Bedriftshelsetjeneste Forenklet bedriftshelsetjeneste der bonden har annet tilbud HMS-rådgiving på gården Enkelt-tjenester: HMS-besøk, HMS ved byggeprosjekt o.l.

14 4 NLR og LHMS Full sammenslåing Kostnader: De lokale enhetene må ha en godtgjøring for sitt arbeid Etter antall HMS-rådgivere, ansatt lokalt eller sentralt Etter HMS-aktivitet Gårdsbesøk HMS HMS-kurs Innsalg på andre arrangement Inntjening: Betaling for tjenestene Støtte fra Jordbruksavtalen

15 4 NLR og LHMS Full sammenslåing Tilleggskostnader i en overgangsfase: HMS-rådgivere som flytter får dekket flyttekostnadene De lokale enhetene - Opplæring av sine ansatte IKT-kostnader samle to IKT-systemer til ett

16 Spørsmål som ønskes besvart i høringsuttalelsene fra NLR-enhetene Er det ønskelig med et tettere samarbeid med LHMS? Hvis Nei, begrunn svaret Hvis Ja, er samarbeid eller full sammenslåing best? Hvis svaret er samarbeid: Er de forventninger til NLR rapporten nevner, realistiske? Hva skal rådgivingsenhetene ha i godtgjøring for de tjenester som rapporten viser til? Hva skal til for at vi skal lykkes med et tettere samarbeid? Hvis svaret er sammenslåing: Hvor skal HMS-rådgiverne være ansatt, sentralt eller lokalt? Er forventningene til NLR realistiske? Hva skal NLR sentralt/lokalt ha i godtgjøring for å ta på seg oppgaven? Hva skal til for at vi skal lykkes med en sammenslåing?

17 Veien videre for NLR Høringsfrist for enhetene er 15. desember Styret i NLR behandler høringsuttalelsene i januar Forhandlingsutvalget behandler styrenes sin vurdering og gir sin innstilling til videre behandling. Det er sannsynlig at dette blir et tema når NLR møter faglagene forut for vårens jordbruksoppgjør Dersom faglagene går for en sammenslåing, hva skjer da? NLR bestemmer hva som skjer videre, samt framdriftsplan

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd

Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning. vi gir trygghet og overskudd Årsberetning 2011 Regnskap Styrets beretning vi gir trygghet og overskudd Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Styret... 7 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 9 4 Organisasjonen... 9 4.1

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd-

ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning. -vi gir trygghet og overskudd- ÅRSMELDING 2009 - regnskap - styrets beretning -vi gir trygghet og overskudd- 1 Sammendrag... 4 2 Styret... 5 3 Felles plan for HMS-arbeidet i norsk landbruk 2007 2012... 6 4 Organisasjonen... 7 4.1 Samarbeidende

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet

Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet Fjellnettverket fast lokalisering av sekretariatet KS-K rapport 7/2015 1 Innledning Fjellnettverket er et politisk nettverk for kommuner, regionråd og fylkeskommuner i Sør- Norge. Det er pådriver for en

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon

Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Bakgrunnen for forslag om å fusjonere Normisjon region Telemark og Normisjon Tanken om å slå Normisjon region Telemark sammen med andre enheter innen Normisjon er ikke ny, og det har pågått mer eller mindre

Detaljer

KOMPETANSE- KARTLEGGING

KOMPETANSE- KARTLEGGING KOMPETANSE- KARTLEGGING I VERRAN KOMMUNE Rapport og anbefaling fra arbeidsgruppe 1 Innhold: Side Innledning 3 Mandat 3 Kompetanse og ledelse 4 Kompetanseutvikling og kvalitetsutvikling to sider av samme

Detaljer

Gruppearbeid NLT, Stjørdal 28. Oktober 2009

Gruppearbeid NLT, Stjørdal 28. Oktober 2009 Gruppearbeid NLT, Stjørdal 28. Oktober 2009 Reflekter over følgjande: Korleis og på kva måte, kan samhandlinga mellom NLT og medlemslaga forbetrast? Samle erfaringer fra andre lag, erfaringsdatabase Bruke

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS

Helse, miljø - og sikkerhetsplan. Del 2. Miljø og Høytrykk AS Helse, miljø - og sikkerhetsplan Del 2 For firma Miljø og Høytrykk AS 1 1.0 Firmabeskrivelse 1.1 Presentasjon 1.2 Fakta om bedriften 1.3 Avtaler med kunden. 2.0 HMS politikk, ansvar, mål og strateg 2.1

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker!

Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Brukerråd, hva da? Velkommen til en oppgave som kan få betydning for mange mennesker! Som innbyggere i Trondheim mottar vi alle tjenester fra kommunen. Tjenestene varierer med de ulike fasene i livet.

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening

Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Opplæringsprogram for ledere i Re Næringsforening Lederprogrammet del 1 Formålet med våre butikker: Vi ønsker å drive spennende, attraktive og lønnsomme butikker som blir foretrukket av kundene Hva driver

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE

ARBEIDSGIVERPOLITIKK STEINKJER KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK I STEINKJER KOMMUNE Vedtatt i administrasjonsutvalget og formannskapet 22.mai 2003 Arbeidsgiverpolitisk dokument 1 Innhold Innhold...2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune...3...

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer