Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010"

Transkript

1 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo

2 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket Presentasjonen er oppdatert etter møte 9. mars 2010 Presentasjonene er inndelt i følgende deler: For hver av flytene Regnskapsflyt, Avregningsflyt, Avregningsflyt tilskudd, Fakturaflyt og Dyreflyt - Gjeldende prosesskisse for aktuelle flyter - Tjenester i Altinn, bruk av Altinn, eventuelle tilpasninger i Altinn, forutsetninger for bruk av Altinn, eventuell bruk av/behov for dataflytløsning - (Skisse for bruk av Altinn) Overordnede løsningsvurderinger (presentert tidligere) - Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn - Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 2

3 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 3

4 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 4

5 Regnskapsinformasjon forslag til framtidig løsning for informasjonsflyt Bonde Sender driftsinfo. (rapport definert av dataflytprosjektet) egne tall og sammenligningstall Regnskapskontor driftsinfo. Sender bedriftsregnskap (rapporter definert av dataflytprosjektet) Sender bankrapport (rapport definert av dataflytprosjektet) Sender selvangivelser og næringsoppg. tall for sine kunder og sammenligningstall, for rådgivning og videre analyse Altinn Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Skatteetaten Rådgiver Bank NILF (Bl.a.Tine) driftsinfo. driftsinfo. og lagrer alle bedriftsregnskap bedriftsregnskap for bønder som har gitt tilgang/kjøper rådgivning Mottar bankrapport ( bankrapport) Mottar bankrapport selvangivelser og næringsoppg. Sender aggregert bedriftsregnskap (rapporter definert av dataflytprosjektet og NILF**) tall for sine kunder og sammenligningstall for rådgivning og videre analyse Innovasjon Norge Mottar bankrapport *) Dersom bonden fører sitt eget regnskap, vil han inneha regnskapskontorets rolle i denne prosessen. **) NILF vil trolig ha to databaser; en database med tradisjonelle driftsgranskinger og en med bedriftsregnskap som ikke er bearbeidet av NILF. Hvis bonden er med i driftsgranskingene vil også bearbeidede data sendes til bonden og de bonden vil skal motta ens regnskapsdata, via Altinn

6 1) Driftsinfo Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av en innsendingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Rådgivere (og regnskapsfører) kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Driftsinfo må sendes til NILF for at rådgiver (og regnskapsfører) skal kunne hente data i Altinn - Bonde må gi tilgang til rådgiver og rådgiver må hente inn data til eget system Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av driftsinfo og overføring av driftsinfo til rådgiver (og regnskapsfører). Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til NILF (via Altinn) for de som skal levere data til NILF 6

7 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 2) Bedriftsregnskap Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av innsendingstjenester i Altinn (kan være for eksempel en detaljert og en mer aggregert, alternativt er det kun en tjeneste men med for eksempel sporvalg for å angi om det er en detaljert eller overordnet innsending) Bruk av Altinn - Rådgivere kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Bedriftsregnskap må sendes til NILF for at rådgiver skal kunne hente data i Altinn - Bonde må gi tilgang til rådgiver og rådgiver må hente inn data til eget fagsystem Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av bedriftsregnskap og overføring av driftsinfo til rådgiver. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til NILF (via Altinn) for de som skal levere data til NILF 7

8 3) Bankrapport Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av innsendingstjenester i Altinn - Oppsett av splitt av data for oversending til Innovasjon Norge for de skjema som de skal motta Bruk av Altinn - Innovasjon Norge skal motta data for noen og bank skal motta fra alle - (Rådgivere kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen) Tilpasning i Altinn - Må utvikle mulighet for å rute en innsendingstjeneste til ulike mottakere (banker) avhengig av innhold i oversendelsen (forutsetter at det i forsendelsen er angitt hvilken/hvilke banker/finansieringsinstitusjoner som skal ha dataene, kan være mer enn en) - Bruker bør få mulighet til å sende kopi av bankrapporten til en annen enn brukerens eksisterende bank, for eksempel i forbindelse med søknad om lån. (Uten at bankrapporten sendes på nytt til NILF.) Forutsetning for bruk av Altinn: - Må avklare at banker kan motta data fra innsendingstjenester fra Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte overføring av data til banker. Ved overføring av data til NILF bør det være mulig at Altinn ved hjelp av splitt av data sender data til Dataflytløsningen. 8

9 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 4) Selvangivelse og næringsoppgave Eksisterende tjeneste i Altinn. Ingen endring i forbindelse med Dataflytprosjektet 5) Rapport aggregert bedriftsregnskap Meldingstjeneste fra NILF til bonde - Utvikling av presentasjon i Altinns tjenesteutviklingsløsning Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente melding til egne systemer eller se på melding i portalen - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis Dataflytløsning benyttes for detaljflyt 2 Bedriftsregnskap, kan det være hensiktsmessig at Dataflytløsning også støtter mottak av rapport fra NILF og overføring av info til rådgiver. 9

10 Regnskapsinformasjon bruk av Altinn Rådgiver Bonden 1 Bedrittsregn Selvang og skap Næringsoppg Altinn Driftsinfo Bankrapport SKD NILF Selvang og Næringsoppg Bedriftsregn skap 1 Tine/rådgiver Bank Regnskapsfører Bankrapport? Driftsinfo Innovasjon Norge Bankrapport 1 Forutsetter at bonden gir tilgang til person og at person autentiserer seg før data kan sees på i portal eller hentes til system.

11 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 11

12 Avregningsinformasjon kjøtt - framtid Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor NILF Bonde Husdyr Kontr.* SSB SLF Varemottaker Mattilsyn Skattedir. Bank KSL Debio Sender Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (dyreflyt) (dyreflyt) avregninfo. (bl.a volum pr bonde) (bl.a volum totalt) (til BFJ; volm og oms totalt) Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Sender status KSL / Debio Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Sender info om driftskredittgaranti Mottar info om driftskredittgaranti IN

13 Avregningsinformasjon melk - framtid Varemottaker Sender Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data NILF Bonde (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Mattilsyn SSB SLF Skattedir. avregninfo. (bl.a volum pr bonde) (bl.a. volum totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Bank KSL Debio årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Sender status KSL og Debio Sender info om driftskredittgaranti IN

14 Avregningsinformasjon korn - framtid Varemottaker Sender Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data NILF Bonde (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Mattilsyn SSB SLF Skattedir. avregninfo. (bl.a volum pr bonde)* (bl.a volum totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Bank KSL Debio årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Sender status KSL og Debio Sender info om driftskredittgaranti IN *) Aktørene aggregerer for kornår selv

15 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Avregningsinfo Innsendingstjeneste fra varemottaker på vegne av bonden til <NILF/SLF> - Utvikling av en innsendningstjeneste - Oppsett av splitt av data i Altinn for fordeling av informasjon til de ulike offentlige virksomhetene. Vil være komplisert siden splitting vil avhenge av hvilken type avregningsinformasjon innsendingstjenesten inneholder. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente arkivert innsendingstjeneste til egne systemer eller se på innsendingstjeneste i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - NILF/SLF mottar informasjon fra alle avregninger. - At offentlige virksomheter mottar data etter hvert som de sendes inn til Altinn og ikke med fast frekvens (ukentlig, månedlig, årlig). - Må avklare at KSL/Debio (som ikke offentlig aktør) kan motta data fra Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av avregningsinfo og overføring av info til bonde/regnskapsfører og rådgiver. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 15

16 2) Årsoppgave Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra varemottaker på vegne av bonden til SKD - Utvikling av innsendingstjeneste - Oppsett av splitt av data for overføring til bank i tillegg til SKD. Informasjon om bank må da enten ligge i innsendingstjenesten eller må være en opplysning som bonden kan lagre i Altinn. Det siste vil sannsynligvis kreve mest utvikling i Altinn. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapsfører kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Må utvikle mulighet for å rute en innsendingstjeneste til ulike mottakere avhengig av innhold i oversendelsen/opplysning i Altinn - (Oppdatere Altinn slik at det blir mulig å legge inn hvilken bank som skal ha data) Forutsetning for bruk av Altinn: - Altinn kan oversende innsendingsdata til banker. Hvis denne forutsetningen ikke oppfylles vil dagens løsning med at data sendes fra produsentregisteret til bank bli videreført. Eventuelt behov for dataflytløsning 16 - Ingen

17 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 3) Status KSL/Debio Meldingstjeneste fra KSL/Debio til varemottaker og bonde - Utvikle presentasjon av meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Varemottaker kan se på melding i Altinn eller laste inn melding fra Altinn i eget system - Bonde kan se på melding i Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - En offentlig virksomhet står som tjenesteeier (Mattilsynet?). - Det blir akseptert at de ikke-offentlige aktørene KSL og Debio får anledning til å sende meldingstjenester i Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningen ikke kan oppfylles vil sannsynligvis eksisterende løsning bli videreført, ellers må dataflytløsning ha tilsvarende funksjonalitet 17

18 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 4) Info driftskredittgaranti Meldingstjeneste fra bank til varemottaker og bonde - Utvikle presentasjon av meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Varemottaker kan se på melding i Altinn eller laste inn melding fra Altinn i eget system - Bonde kan se på melding i Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - En offentlig virksomhet står som tjenesteeier (samme som for avregningsinfo). - Det blir akseptert at banker får anledning til å sende meldingstjenester i Altinn. Hvis denne forutsetningen ikke oppfylles vil dagens løsning med at data sendes fra produsentregisteret til varemottaker bli videreført. Eventuelt behov for dataflytløsning - Ingen 18

19 Avregningsflyt bruk av Altinn Rådgiver Bonden Husdyrkontroll Avregningsinfo Info driftskreditt (bank) Altinn Status Årsoppgave KSL/Debio NILF SLF Regnskapsfører Avregningsinfo Avregningsinfo Mattilsyn Avregningsinfo Avregningsinfo SSB Avregningsinfo KSL/Debio Varemottaker Status KSL/Debio Bank Årsoppgave SKD Årsoppgave Info driftskreditt (bank)

20 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 20

21 Avregningsinformasjon tilskudd framtid 1 Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor NILF Bonde Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) SSB SLF Varemottaker Mattilsyn Skattedir. Bank KSL IN Sender avregning prod.tilskudd Sender avregning inv.tilskudd (bl.a. volum totalt) *) Aktørene aggregerer for kornår selv

22 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Avregning tilskudd Formidlingstjeneste fra SLF til NILF og SSB - oppsett av formidlingstjeneste og splitt av data i Altinn Formidlingstjeneste fra Innovasjon Norge til NILF og SSB - oppsett av formidlingstjeneste og splitt av data i Altinn Meldingstjeneste i Altinn fra SLF til bonden/regnskapsfører - Utvikle presentasjon for meldingstjeneste i Altinn Meldingstjeneste i Altinn fra Innovasjon Norge til bonden/regnskapsfører - Utvikle presentasjon for meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor kan hente melding til egne systemer eller se på melding i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen Eventuelt behov for dataflytløsning - Ingen 22

23 Avregningsflyt tilskudd bruk av Altinn Rådgiver Regnskapsfører Bonden Tilskudd (melding) Altinn Tilskudd (Formidling) NILF Tilskudd (Formidling ) Innovasjon Norge Tilskudd Tilskudd (melding) (Formidling) SLF Tilskudd (melding) Tilskudd (Formidling) SSB Tilskudd (Formidling )

24 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 24

25 Fakturaflyt utkast til framtid 1 2 Leverandør Altinn/ Dataflytløsning Sender faktura (evt med kontering) Lagrer faktura midlertidig Sender krav om betaling Bank Lagrer krav om betaling Regnskapskontor NILF Bonde SLF Mattilsynet Mottar faktura for bokføring Evt kontering fakturainfo for offentlig rapp. (driftsgransk, all info for utvalg) fakturainfo for offentlig rapp. (gjødsel, medisin, dyrlege, plantevern etc) fakturainfo for offentlig rapp. (avløserref, kraftfôr) Evt attestering Mottar fakturainfo for offentlig rapp. (BFJ; oms og volum totalt) Tar stilling til betaling ja/nei

26 Mulige løsninger fakturaflyt Det avventes med å spesifisere endelig løsning for faktura. Årsaken er at det ansees som hensiktsmessig å avvente til løsning og omfang for støtte for formidling av faktura til og fra offentlige virksomheter er avklart. Hvis det etableres en løsning som også kan benyttes for fakturaflyt knyttet til landbruket, bør denne benyttes for flyten mellom leverandør og mottaker. Det kan da være aktuelt at informasjonen som skal til offentlige virksomheter blir egne innsendingstjenester som sendes inn fra: bonde/regnskapsfører Leverandører Altinn kan få en rolle knyttet til formidling av faktura til og fra offentlige virksomheter, men det er ikke avklart. Hvis Altinn får en slik rolle, kan det bety at funksjonaliteten nevnt nedenfor utvikles i Altinn. Dette vil kunne ha noe gjenbrukseffekt for enkelte andre dataflyter i landbruket: Støtte for innsendingstjenester der Altinn basert på innhold i dataene må avklare hvem som skal motta dataene. Støtte for å slå opp mottaker og adresse for fakturamottaker i eget register. At det kan styres fra sluttbrukersystem om en innsendingstjeneste skal lagres i Altinn eller ikke. 2) Håndtering av krav om betaling - vil ikke bli støttet av Altinn, uavhengig av løsning for faktura 26

27 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Faktura (utkast hvis løsning for formidling av fakturaer til og fra offentlige virksomheter ikke kan benyttes) Innsendingstjeneste fra leverandører på vegne av bonden til <NILF/Mattilsynet/SLF> - Utvikling av en innsendningstjeneste - Oppsett av splitt av data i Altinn for fordeling av informasjon til de ulike offentlige virksomhetene. Vil være komplisert siden splitting vil avhenge av hvilken type fakturainformasjon innsendingstjenesten inneholder. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor kan hente arkivert innsendingstjeneste til egne systemer eller se på innsendingstjeneste i portalen - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Hva gjør man med de fakturaene som ingen offentlig virksomhet skal motta informasjon fra? Forutsetning for bruk av Altinn: - NILF mottar informasjon fra alle fakturaer. Alternativt at minst en offentlig virksomhet mottar informasjon fra alle fakturaer. Men kan være forskjellige offentlige virksomheter som mottar avhengig av innhold i faktura (kan i så fall være behov for at det er forskjellige innsendingstjenester) - At offentlige virksomheter mottar data etter hvert som de sendes inn til Altinn og ikke med fast frekvens (ukentlig, månedlig, årlig). Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av faktura og overføring av info til bonde/regnskapsfører. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 27

28 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 28

29 Dyreflyt utkast til framtid 1 2/3 Bonde Sender husdyrinfo. Altinn Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Varemottaker Sender husdyrinfo (avregningsinfo) Rådgiver SLF NILF Husdyr Kontr.* Mattilsyn Regnsk. kontor Sender husdyrstatus Mottar husdyrstatus Sender husdyrstatus /mottar husdyrinfo. /mottar husdyrinfo. /mottar husdyrinfo /mottar husdyrstatus /mottar husdyrstatus /mottar husdyrstatus Andre aktører /mottar husdyrstatus *) Husdyrkontroller: Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen, In-Gris, Kukontrollen

30 1) Husdyrstatus Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Formidlingstjeneste fra husdyrkontroller til Mattilsynet (hvis det skal gå gjennom Altinn) 2) Husdyrstatus (fra Mattilsyn) Formidlingstjeneste fra Mattilsynet til offentlige mottakere Innsynstjeneste eller Meldingstjeneste i Altinn fra Mattilsynet til bonden - Utvikling av presentasjon for innsynstjeneste/meldingstjeneste Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente innsynstjeneste/melding til egne systemer eller se på innsynstjeneste/melding i portalen. (Må avklare om innsynstjeneste kan hentes til sluttbrukersystem.) - Bonde videresender innsynstjeneste/meldingstjeneste til forsikringsselskap - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - (Hvis aktuelt, avklare hvordan organisasjoner som bondelaget (andre aktører i skisse) skal motta informasjon.) Forutsetning for bruk av Altinn: - Finne løsning for at andre aktører (forsikringsselskaper, bondelaget, etc) kan motta informasjon. Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av husdyrstatus og overføring til rådgiver og regnskapsfører. Dataflytløsning kan i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 30

31 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 3) Husdyrinfo (fra bonde) Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til <Husdyrkontroller/Mattilsynet> - Utvikling av innsendingstjeneste Bruk av Altinn - Rådgivere og regnskapsfører kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan sendes til/hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen (forutsatt at Andre aktører (bondelag, etc.) ikke skal motta denne informasjonen fra Altinn) Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen (forutsatt at Andre aktører (bondelag, etc.) ikke skal motta denne informasjonen fra Altinn) Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av husdyrinfo og overføring til rådgiver og regnskapsfører. Dataflytløsning kan i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 31

32 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 32

33 Elementer for løsningsalternativer Bruk av Altinn All kommunikasjon via Altinn Kun utveksling med offentlig virksomhet via Altinn Egen løsning for landbruket - Dataflytløsning Løsningen har funksjonalitet for - Lagring og gjenfinning av historiske data - For aggregering av data og oversendelse til offentlig virksomhet via Altinn - All kommunikasjon med aktørene (til offentlig virksomhet via Altinn) Ingen egen løsning Spesiell håndtering: Banker Fakturaer 33

34 Elementer for løsningsalternativer Integrasjon mot banker Via Altinn Via Dataflytløsning Egen/egne løsninger uavhengig av Altinn/ Dataflyløsning Faktura Altinn Dataflytløsning Etablerte fakturaløsninger Offentlig løsning for formidling av elektronisk faktura til og fra det offentlige (utredes) 34

35 Data til offentlige virksomheter I stor grad mottar offentlige virksomheter i dag aggregerte data og data mottas sjeldnere enn for bonden. Alternativer I samme forsendelse som til bonden (eventuelt med splitt av data i Altinn) - Detaljerte data (de samme som bonden får) - Aggregerte data i hver oversendelse - Hittil i måned/kvartal/år - Aggregering av de data som bonden mottar i forsendelsen (totaler per forsendelse) Egen forsendelse til offentlig virksomhet - Aggregerte data med frekvens som i dag - Fra kilden (meieri, slakteri, kornmottak, ) - Fra Dataflytløsning 35

36 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 36

37 1) Flyt via Altinn til bonde og offentlig virksomheter (splitt av data i Altinn). Rådgiver Regnskapsfører Bonden De data som finnes i Altinn Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder detaljer og aggregering

38 2) Flyt via Altinn fra dataflytløsning til offentlig virksomheter Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++

39 3) Flyt via Altinn til bonde. Innsyn fra Altinn til data dataflytløsning. Aggregerte data fra dataflytløsning via Altinn til offentlig virksomheter. Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder kun detaljer

40 4) Flyt via Altinn til bonde og offentlig virksomheter (splitt av data i Altinn). Innsyn fra Altinn til data i dataflytløsning Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder detaljer og aggregering

Altinn grunnlag for felles IKT-infrastruktur for landbruksnæring og forvaltning!

Altinn grunnlag for felles IKT-infrastruktur for landbruksnæring og forvaltning! Altinn grunnlag for felles IKT-infrastruktur for landbruksnæring og forvaltning! NOKIOS, Trondheim, 28.10.2010 Ivar Pettersen, NILF Inntil 19.10. leder av styringsgruppen for partnerskapet Altinn grunnlag

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket BRØNNØYSUNDREGISTRENE Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket Utarbeidet i samarbeid mellom Dataflytprosjektet, Ernst & Young og Brønnøysundregistrene

Detaljer

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Rapport fra Dataflytprosjektet 11. juni 2010, revidert 8. oktober 2010 Beskrivelse av løsning Nyttekostnadsanalyse Forslag til plan for realisering av løsningen

Detaljer

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Dataflyt og beslutningsstøtte betydning i Trøndelag for norsk landbruk Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Prosjektpresentasjon

Detaljer

Automatiserad administrasjon er det möjligt? Landbrukets Dataflyt hva er det? Lars Johan Rustad

Automatiserad administrasjon er det möjligt? Landbrukets Dataflyt hva er det? Lars Johan Rustad Automatiserad administrasjon er det möjligt? Landbrukets Dataflyt hva er det? Lars Johan Rustad Innhold Landbrukets Dataflyt SA og Dataflytprosjektet Om dagens og framtidig dataflyt i landbruket IKT-infrastrukturløsningen

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015 Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra Denne tjenestebeskrivelsen gjør rede for hvordan Dataflyt fungerer. Pr 1. januar 2015 er det kun tjeneste for sending av avregningsdata fra varemottaker til regnskapskontor

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. feb 2017

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. feb 2017 Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. feb 2017 Denne tjenestebeskrivelsen gjør rede for hvordan Dataflyt fungerer. Pr 1. feb 2017 er følgende tjenester operative i Dataflyt: sending av avregningsdata

Detaljer

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon Arbeidsnotat Til: Altinn v/edvard Pedersen, Ståle Engen og Per Otto Garsjø Kopi: Landbruks- og matdepartementet Fra: Dataflytprosjektet v/erland Kjesbu, prosjektleder Dato: 26. jan 2010 Tema: Beskrivelse

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 1 Hovedprosjekt andre fase... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.5 15.12.2015 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.2 04.12.2014 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+

Tjenesteleveranseavtale for Bookkeeper+ Tjenesteleveranseavtale for + Avtalen som er inngått mellom Kunde og er basert på standard leveranse, og priset ut ifra det. Hensikten med denne Tjenesteleveranseavtalen er å definere hva som inngår i

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Landbrukets Dataflyt og System for klimasmart landbruk

Landbrukets Dataflyt og System for klimasmart landbruk Landbrukets Dataflyt og System for klimasmart landbruk Rådgiversamling Klimasmart landbruk 30. aug 2017 Erland Kjesbu Daglig leder, Landbrukets Dataflyt SA Helge Bonesmo Fagansvarlig Klimasmart, Landbrukets

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Landbrukets Dataflyt. Workshop Big data Norsk Landbrukssamvirke 23. aug 2017

Landbrukets Dataflyt. Workshop Big data Norsk Landbrukssamvirke 23. aug 2017 Landbrukets Dataflyt Workshop Big data Norsk Landbrukssamvirke 23. aug 2017 Innhold Landbrukets Dataflyt SA Om dagens og framtidig dataflyt i landbruket IKT-infrastrukturløsningen Dataflyt System for Klimasmart

Detaljer

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Altinn bruk og tilgangsstyring Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Viktig og i vekst Tjenesteeiere Den spede begynnelse (Økonomisk rapport 30. oktober 2003) Vi visste allerede

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Releaseinfo i Winorg 3 Jan-2017

Releaseinfo i Winorg 3 Jan-2017 Innhold Aktør... 2 Adresser oppdateres nå med kilde for adressevask... 2 Aktør se medlemsstatus i aktørgrid... 2 Dublettsjekk... 2 Oppslag mot eksterne referanser... 3 Bedrift... 3 Opprettelse av ny bedrift...

Detaljer

Priser og betingelser Dataflyt Gjeldende fra 1. juli 2016

Priser og betingelser Dataflyt Gjeldende fra 1. juli 2016 Priser og betingelser Dataflyt Gjeldende fra Dette dokumentet er å anse som en del av brukeravtalen mellom Landbrukets Dataflyt SA, aktører og fagsystemer som betaler brukeravgift basert på bruk av IKT-infrastrukturløsningen

Detaljer

Agro Kontor. - slik kommer du i gang

Agro Kontor. - slik kommer du i gang Agro Kontor - slik kommer du i gang Agro Kontor er et frittstående internkontroll-verktøy som dekker kvalitetsikringskravene for regnskapskontor. Agro Kontor er et nyttig og effektivt program for deg som

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning NØK-Nordisk Økonomisk Kvægavl Brønderslev, Danmark, 21.-24. juli 2002 Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning Innledning Kukontrollen som redskap for management for

Detaljer

Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE. Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving

Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE. Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving Mulighet for bruk av dataverktøy for rådgivere og bønder i TINE Prosjektforum Kompetent bonde 8.september 2016 Tone Roalkvam, TINE Rådgiving Jeg skal snakke om: Utviklingstrekk i norsk melkeproduksjon

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLeR for storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Storfekjøttkontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt Dataflyt og beslutningsgrunnlag Forprosjekt Innhold 1. Bakgrunn for forprosjekt 2. Målgruppe 3. Krav til bondens beslutningsgrunnlag 4. Dagens dataflyt og fokusområder for prosjeketet 5. Formål for forprosjektet

Detaljer

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea Hva er elektronisk faktura? Elektronisk faktura Leverandør Kunde Fakturerings program Utskrift Postforsendelse Sortering

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLaR for sauekontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Sauekontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter for medlemmene. Reglene

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter

Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Hva er viktig å tenke på i forbindelse med brukerskifte på en gård?

Hva er viktig å tenke på i forbindelse med brukerskifte på en gård? Hva er viktig å tenke på i forbindelse med brukerskifte på en gård? Utfør papirarbeidet så tidlig som mulig! Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene: Ny bruker registrerer sitt melkeproduksjonsforetak

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav E2b Forums frokostseminar Gjensidige, Sollerud 30. september 2010 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 leder Banknettverket efaktura B2B Innhold i presentasjonen

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF

ARBEIDSBESKRIVELSE. Vilkår for levering av regnskapstjenester. Hurum Eiendomsselskap KF ARBEIDSBESKRIVELSE Vilkår for levering av regnskapstjenester 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de krav som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester (Leverandøren) til Hurum

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012

ARBEIDSBESKRIVELSE. Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester. Bilag 1. Kontraktsnr. OVS-0012 ARBEIDSBESKRIVELSE Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester Bilag 1 Kontrakts OVS-0012 1. GENERELT Dette dokumentet gir en beskrivelse av de som stilles til Leverandøren av lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Edvard Pedersen,

Altinn Gevinstrealisering. Edvard Pedersen, Altinn Gevinstrealisering Edvard Pedersen, 2.6.2010 1 2 Tjenesteeiere i Altinnsamarbeidet 3 Altinn nøkkelen til eforvaltning i verdensklasse Intern effektivitet i off. sektor Gevinstrealisering Samfunnseffekter

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse»

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» «Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» Samarbeidsgruppemøte 2015-09-02 Morten Græsby Løsningsarkitekt Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene «Post og post, fru Blom!» - et dramatisk

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr Brukerhåndbok Min Side - Livdyr Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. side 1 Innholdsfortegnelse Generelt om Min Side... 4 Innlogging

Detaljer

Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0

Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0 2015-03-03-Endringsanmodning - Alternativ 2 Videresending post_v1_0 Sak:Videresending av post til Innbyggers postkasse via Altinn Fagansvarlig: Morten Græsby. Endringsanmodning Til: Altinn Leverandør Fra:

Detaljer

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE?

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? 1 EHOS Elektronisk handel i offentlig sektor Prosjekt i Trondheim kommune (TK) Prosjektstøtte fra Difi, fordelt over 3 år. Digitalisering av hele verdikjeden: Fra bestilling

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste Benytt innsendingstjeneste Bruker kan fylle ut/signere/sende inn innsendingstjeneste og funksjonaliteten knyttet til disse operasjonene er beskrevet detaljert

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

REGLER FOR KUKONTROLLEN

REGLER FOR KUKONTROLLEN REGLER FOR KUKONTROLLEN Gjeldende fra 1.1.2007 INNHOLD 1.0 MÅL MED KUKONTROLLEN 4 1.1 Definisjoner 4 2.0 MEDLEMMETS RETTIGHETER OG OPPGAVER 5 2.1 Tjenester 5 2.2 Mjølkemåling og prøveuttak 5 2.3 Merking

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

Godkjenning av faktura

Godkjenning av faktura BRUKER- VEILEDNING Godkjenning av faktura ELEKTRONISK ARBEIDSFLYT Pr 10.12.2013 1 Godkjenning av leverandør faktura I Agresso skiller vi mellom to ulike typer av faktura. Leverandørfaktura Innkjøpsfaktura

Detaljer

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter Amestodagen 2013 Hilde M. Anderssen, seniorkonsulent Amesto Solutions AS Jonny Steindal, leveransesjef Amesto Solutions AS Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter AUTOMATISERTE RUTINER OG ELEKTRONISKE

Detaljer

Altinn og sluttbrukersystemene (SBS) et papirløst ekteskap

Altinn og sluttbrukersystemene (SBS) et papirløst ekteskap Altinn og sluttbrukersystemene (SBS) et papirløst ekteskap Presenteres av Carl Pedersen og Øyvind Fonnes, Maestro Soft AS 1 Om oss Stiftet Ansatte Adresse Næring Maestro Soft AS 9.8.1988 20 Karenslyst

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen Fakta om faktura 400 mill fakturaer årlig i Norge (EU: 30 mrd) Over 90% manuelt Kostnad pr trans 100-1500 kr Over 1 mrd i norske stat alene Miljøet 12

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

Brukerveiledning Agresso WEB

Brukerveiledning Agresso WEB Brukerveiledning Agresso WEB Elektronisk fakturabehandling Agresso 5.5... 2 Generelt... 2 Fakturaattestering... 2 Godkjenning av leverandørfaktura... 5 Enkel Modus... 5 Videresend... 6 Parker... 6 Avvise...

Detaljer

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010 Altinn II Samarbeidsmøtene 2010 Agenda Hva er Altinn II? Flytting av tjenester/skjema til Altinn II Hva blir endringene for tjeneste/skjema når de flyttes? Generelle portalendringer i forbindelse med versjon

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet i Skattedirektoratet Presentasjonen Hva er en edialog?

Detaljer

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Landbrukets klimaarbeid. Ane Hansdatter Kismul

Landbrukets klimaarbeid. Ane Hansdatter Kismul Landbrukets klimaarbeid Ane Hansdatter Kismul Parisavtalen Slår fast at: vi må bedre evnen til å møte negative klimakonsekvenser og kutte klimagassutslippene på en måte som ikke truer matproduksjonen.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de opplysninger som er registrert i kontrollen.

For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de opplysninger som er registrert i kontrollen. Forord Reglene for Ingris er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter medlemmene har i forhold til medlemskapet. Reglene definerer også ansvarsforholdene i drift av kontrollen. For det enkelte

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEM. Deres ref Vår ref Dato 10/ /THV

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEM. Deres ref Vår ref Dato 10/ /THV DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEM ''S,1-N-',ISDEPARTEM,JT T Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Arkivnr. C 3 2 C Deres ref Vår ref Dato 10/2740 200900759-/THV 06.09.2010 Høringsbrev -

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

Releaseinfo Winorg Februar-2017

Releaseinfo Winorg Februar-2017 Innhold AvtaleGiro... 2 Kurs... 2 Vedlikehold... 3 Webgodkjenning... 4 Webservice... 4 Økonomi... 4 Side 1 Ny funksjonalitet/feilretting Her er en liste over ny funksjonalitet/vesentlig feilretting som

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15

BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON. Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 BLUEGARDEN HR-PORTAL Bluegarden HMS- Oppfølging av sykemeldte BRUKERDOKUMENTASJON Versjon 5.0 Sist oppdatert: 2016-02-15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Målgruppe... 3 2 Formål med brukerdokumentasjon... 3 3 Formål

Detaljer