Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010"

Transkript

1 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo

2 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket Presentasjonen er oppdatert etter møte 9. mars 2010 Presentasjonene er inndelt i følgende deler: For hver av flytene Regnskapsflyt, Avregningsflyt, Avregningsflyt tilskudd, Fakturaflyt og Dyreflyt - Gjeldende prosesskisse for aktuelle flyter - Tjenester i Altinn, bruk av Altinn, eventuelle tilpasninger i Altinn, forutsetninger for bruk av Altinn, eventuell bruk av/behov for dataflytløsning - (Skisse for bruk av Altinn) Overordnede løsningsvurderinger (presentert tidligere) - Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn - Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 2

3 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 3

4 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 4

5 Regnskapsinformasjon forslag til framtidig løsning for informasjonsflyt Bonde Sender driftsinfo. (rapport definert av dataflytprosjektet) egne tall og sammenligningstall Regnskapskontor driftsinfo. Sender bedriftsregnskap (rapporter definert av dataflytprosjektet) Sender bankrapport (rapport definert av dataflytprosjektet) Sender selvangivelser og næringsoppg. tall for sine kunder og sammenligningstall, for rådgivning og videre analyse Altinn Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Skatteetaten Rådgiver Bank NILF (Bl.a.Tine) driftsinfo. driftsinfo. og lagrer alle bedriftsregnskap bedriftsregnskap for bønder som har gitt tilgang/kjøper rådgivning Mottar bankrapport ( bankrapport) Mottar bankrapport selvangivelser og næringsoppg. Sender aggregert bedriftsregnskap (rapporter definert av dataflytprosjektet og NILF**) tall for sine kunder og sammenligningstall for rådgivning og videre analyse Innovasjon Norge Mottar bankrapport *) Dersom bonden fører sitt eget regnskap, vil han inneha regnskapskontorets rolle i denne prosessen. **) NILF vil trolig ha to databaser; en database med tradisjonelle driftsgranskinger og en med bedriftsregnskap som ikke er bearbeidet av NILF. Hvis bonden er med i driftsgranskingene vil også bearbeidede data sendes til bonden og de bonden vil skal motta ens regnskapsdata, via Altinn

6 1) Driftsinfo Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av en innsendingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Rådgivere (og regnskapsfører) kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Driftsinfo må sendes til NILF for at rådgiver (og regnskapsfører) skal kunne hente data i Altinn - Bonde må gi tilgang til rådgiver og rådgiver må hente inn data til eget system Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av driftsinfo og overføring av driftsinfo til rådgiver (og regnskapsfører). Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til NILF (via Altinn) for de som skal levere data til NILF 6

7 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 2) Bedriftsregnskap Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av innsendingstjenester i Altinn (kan være for eksempel en detaljert og en mer aggregert, alternativt er det kun en tjeneste men med for eksempel sporvalg for å angi om det er en detaljert eller overordnet innsending) Bruk av Altinn - Rådgivere kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Bedriftsregnskap må sendes til NILF for at rådgiver skal kunne hente data i Altinn - Bonde må gi tilgang til rådgiver og rådgiver må hente inn data til eget fagsystem Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av bedriftsregnskap og overføring av driftsinfo til rådgiver. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til NILF (via Altinn) for de som skal levere data til NILF 7

8 3) Bankrapport Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av innsendingstjenester i Altinn - Oppsett av splitt av data for oversending til Innovasjon Norge for de skjema som de skal motta Bruk av Altinn - Innovasjon Norge skal motta data for noen og bank skal motta fra alle - (Rådgivere kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen) Tilpasning i Altinn - Må utvikle mulighet for å rute en innsendingstjeneste til ulike mottakere (banker) avhengig av innhold i oversendelsen (forutsetter at det i forsendelsen er angitt hvilken/hvilke banker/finansieringsinstitusjoner som skal ha dataene, kan være mer enn en) - Bruker bør få mulighet til å sende kopi av bankrapporten til en annen enn brukerens eksisterende bank, for eksempel i forbindelse med søknad om lån. (Uten at bankrapporten sendes på nytt til NILF.) Forutsetning for bruk av Altinn: - Må avklare at banker kan motta data fra innsendingstjenester fra Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte overføring av data til banker. Ved overføring av data til NILF bør det være mulig at Altinn ved hjelp av splitt av data sender data til Dataflytløsningen. 8

9 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 4) Selvangivelse og næringsoppgave Eksisterende tjeneste i Altinn. Ingen endring i forbindelse med Dataflytprosjektet 5) Rapport aggregert bedriftsregnskap Meldingstjeneste fra NILF til bonde - Utvikling av presentasjon i Altinns tjenesteutviklingsløsning Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente melding til egne systemer eller se på melding i portalen - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis Dataflytløsning benyttes for detaljflyt 2 Bedriftsregnskap, kan det være hensiktsmessig at Dataflytløsning også støtter mottak av rapport fra NILF og overføring av info til rådgiver. 9

10 Regnskapsinformasjon bruk av Altinn Rådgiver Bonden 1 Bedrittsregn Selvang og skap Næringsoppg Altinn Driftsinfo Bankrapport SKD NILF Selvang og Næringsoppg Bedriftsregn skap 1 Tine/rådgiver Bank Regnskapsfører Bankrapport? Driftsinfo Innovasjon Norge Bankrapport 1 Forutsetter at bonden gir tilgang til person og at person autentiserer seg før data kan sees på i portal eller hentes til system.

11 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 11

12 Avregningsinformasjon kjøtt - framtid Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor NILF Bonde Husdyr Kontr.* SSB SLF Varemottaker Mattilsyn Skattedir. Bank KSL Debio Sender Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (dyreflyt) (dyreflyt) avregninfo. (bl.a volum pr bonde) (bl.a volum totalt) (til BFJ; volm og oms totalt) Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Sender status KSL / Debio Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Sender info om driftskredittgaranti Mottar info om driftskredittgaranti IN

13 Avregningsinformasjon melk - framtid Varemottaker Sender Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data NILF Bonde (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Mattilsyn SSB SLF Skattedir. avregninfo. (bl.a volum pr bonde) (bl.a. volum totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Bank KSL Debio årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Sender status KSL og Debio Sender info om driftskredittgaranti IN

14 Avregningsinformasjon korn - framtid Varemottaker Sender Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data NILF Bonde (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Mattilsyn SSB SLF Skattedir. avregninfo. (bl.a volum pr bonde)* (bl.a volum totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Bank KSL Debio årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Sender status KSL og Debio Sender info om driftskredittgaranti IN *) Aktørene aggregerer for kornår selv

15 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Avregningsinfo Innsendingstjeneste fra varemottaker på vegne av bonden til <NILF/SLF> - Utvikling av en innsendningstjeneste - Oppsett av splitt av data i Altinn for fordeling av informasjon til de ulike offentlige virksomhetene. Vil være komplisert siden splitting vil avhenge av hvilken type avregningsinformasjon innsendingstjenesten inneholder. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente arkivert innsendingstjeneste til egne systemer eller se på innsendingstjeneste i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - NILF/SLF mottar informasjon fra alle avregninger. - At offentlige virksomheter mottar data etter hvert som de sendes inn til Altinn og ikke med fast frekvens (ukentlig, månedlig, årlig). - Må avklare at KSL/Debio (som ikke offentlig aktør) kan motta data fra Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av avregningsinfo og overføring av info til bonde/regnskapsfører og rådgiver. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 15

16 2) Årsoppgave Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra varemottaker på vegne av bonden til SKD - Utvikling av innsendingstjeneste - Oppsett av splitt av data for overføring til bank i tillegg til SKD. Informasjon om bank må da enten ligge i innsendingstjenesten eller må være en opplysning som bonden kan lagre i Altinn. Det siste vil sannsynligvis kreve mest utvikling i Altinn. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapsfører kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Må utvikle mulighet for å rute en innsendingstjeneste til ulike mottakere avhengig av innhold i oversendelsen/opplysning i Altinn - (Oppdatere Altinn slik at det blir mulig å legge inn hvilken bank som skal ha data) Forutsetning for bruk av Altinn: - Altinn kan oversende innsendingsdata til banker. Hvis denne forutsetningen ikke oppfylles vil dagens løsning med at data sendes fra produsentregisteret til bank bli videreført. Eventuelt behov for dataflytløsning 16 - Ingen

17 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 3) Status KSL/Debio Meldingstjeneste fra KSL/Debio til varemottaker og bonde - Utvikle presentasjon av meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Varemottaker kan se på melding i Altinn eller laste inn melding fra Altinn i eget system - Bonde kan se på melding i Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - En offentlig virksomhet står som tjenesteeier (Mattilsynet?). - Det blir akseptert at de ikke-offentlige aktørene KSL og Debio får anledning til å sende meldingstjenester i Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningen ikke kan oppfylles vil sannsynligvis eksisterende løsning bli videreført, ellers må dataflytløsning ha tilsvarende funksjonalitet 17

18 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 4) Info driftskredittgaranti Meldingstjeneste fra bank til varemottaker og bonde - Utvikle presentasjon av meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Varemottaker kan se på melding i Altinn eller laste inn melding fra Altinn i eget system - Bonde kan se på melding i Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - En offentlig virksomhet står som tjenesteeier (samme som for avregningsinfo). - Det blir akseptert at banker får anledning til å sende meldingstjenester i Altinn. Hvis denne forutsetningen ikke oppfylles vil dagens løsning med at data sendes fra produsentregisteret til varemottaker bli videreført. Eventuelt behov for dataflytløsning - Ingen 18

19 Avregningsflyt bruk av Altinn Rådgiver Bonden Husdyrkontroll Avregningsinfo Info driftskreditt (bank) Altinn Status Årsoppgave KSL/Debio NILF SLF Regnskapsfører Avregningsinfo Avregningsinfo Mattilsyn Avregningsinfo Avregningsinfo SSB Avregningsinfo KSL/Debio Varemottaker Status KSL/Debio Bank Årsoppgave SKD Årsoppgave Info driftskreditt (bank)

20 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 20

21 Avregningsinformasjon tilskudd framtid 1 Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor NILF Bonde Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) SSB SLF Varemottaker Mattilsyn Skattedir. Bank KSL IN Sender avregning prod.tilskudd Sender avregning inv.tilskudd (bl.a. volum totalt) *) Aktørene aggregerer for kornår selv

22 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Avregning tilskudd Formidlingstjeneste fra SLF til NILF og SSB - oppsett av formidlingstjeneste og splitt av data i Altinn Formidlingstjeneste fra Innovasjon Norge til NILF og SSB - oppsett av formidlingstjeneste og splitt av data i Altinn Meldingstjeneste i Altinn fra SLF til bonden/regnskapsfører - Utvikle presentasjon for meldingstjeneste i Altinn Meldingstjeneste i Altinn fra Innovasjon Norge til bonden/regnskapsfører - Utvikle presentasjon for meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor kan hente melding til egne systemer eller se på melding i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen Eventuelt behov for dataflytløsning - Ingen 22

23 Avregningsflyt tilskudd bruk av Altinn Rådgiver Regnskapsfører Bonden Tilskudd (melding) Altinn Tilskudd (Formidling) NILF Tilskudd (Formidling ) Innovasjon Norge Tilskudd Tilskudd (melding) (Formidling) SLF Tilskudd (melding) Tilskudd (Formidling) SSB Tilskudd (Formidling )

24 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 24

25 Fakturaflyt utkast til framtid 1 2 Leverandør Altinn/ Dataflytløsning Sender faktura (evt med kontering) Lagrer faktura midlertidig Sender krav om betaling Bank Lagrer krav om betaling Regnskapskontor NILF Bonde SLF Mattilsynet Mottar faktura for bokføring Evt kontering fakturainfo for offentlig rapp. (driftsgransk, all info for utvalg) fakturainfo for offentlig rapp. (gjødsel, medisin, dyrlege, plantevern etc) fakturainfo for offentlig rapp. (avløserref, kraftfôr) Evt attestering Mottar fakturainfo for offentlig rapp. (BFJ; oms og volum totalt) Tar stilling til betaling ja/nei

26 Mulige løsninger fakturaflyt Det avventes med å spesifisere endelig løsning for faktura. Årsaken er at det ansees som hensiktsmessig å avvente til løsning og omfang for støtte for formidling av faktura til og fra offentlige virksomheter er avklart. Hvis det etableres en løsning som også kan benyttes for fakturaflyt knyttet til landbruket, bør denne benyttes for flyten mellom leverandør og mottaker. Det kan da være aktuelt at informasjonen som skal til offentlige virksomheter blir egne innsendingstjenester som sendes inn fra: bonde/regnskapsfører Leverandører Altinn kan få en rolle knyttet til formidling av faktura til og fra offentlige virksomheter, men det er ikke avklart. Hvis Altinn får en slik rolle, kan det bety at funksjonaliteten nevnt nedenfor utvikles i Altinn. Dette vil kunne ha noe gjenbrukseffekt for enkelte andre dataflyter i landbruket: Støtte for innsendingstjenester der Altinn basert på innhold i dataene må avklare hvem som skal motta dataene. Støtte for å slå opp mottaker og adresse for fakturamottaker i eget register. At det kan styres fra sluttbrukersystem om en innsendingstjeneste skal lagres i Altinn eller ikke. 2) Håndtering av krav om betaling - vil ikke bli støttet av Altinn, uavhengig av løsning for faktura 26

27 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Faktura (utkast hvis løsning for formidling av fakturaer til og fra offentlige virksomheter ikke kan benyttes) Innsendingstjeneste fra leverandører på vegne av bonden til <NILF/Mattilsynet/SLF> - Utvikling av en innsendningstjeneste - Oppsett av splitt av data i Altinn for fordeling av informasjon til de ulike offentlige virksomhetene. Vil være komplisert siden splitting vil avhenge av hvilken type fakturainformasjon innsendingstjenesten inneholder. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor kan hente arkivert innsendingstjeneste til egne systemer eller se på innsendingstjeneste i portalen - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Hva gjør man med de fakturaene som ingen offentlig virksomhet skal motta informasjon fra? Forutsetning for bruk av Altinn: - NILF mottar informasjon fra alle fakturaer. Alternativt at minst en offentlig virksomhet mottar informasjon fra alle fakturaer. Men kan være forskjellige offentlige virksomheter som mottar avhengig av innhold i faktura (kan i så fall være behov for at det er forskjellige innsendingstjenester) - At offentlige virksomheter mottar data etter hvert som de sendes inn til Altinn og ikke med fast frekvens (ukentlig, månedlig, årlig). Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av faktura og overføring av info til bonde/regnskapsfører. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 27

28 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 28

29 Dyreflyt utkast til framtid 1 2/3 Bonde Sender husdyrinfo. Altinn Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Varemottaker Sender husdyrinfo (avregningsinfo) Rådgiver SLF NILF Husdyr Kontr.* Mattilsyn Regnsk. kontor Sender husdyrstatus Mottar husdyrstatus Sender husdyrstatus /mottar husdyrinfo. /mottar husdyrinfo. /mottar husdyrinfo /mottar husdyrstatus /mottar husdyrstatus /mottar husdyrstatus Andre aktører /mottar husdyrstatus *) Husdyrkontroller: Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen, In-Gris, Kukontrollen

30 1) Husdyrstatus Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Formidlingstjeneste fra husdyrkontroller til Mattilsynet (hvis det skal gå gjennom Altinn) 2) Husdyrstatus (fra Mattilsyn) Formidlingstjeneste fra Mattilsynet til offentlige mottakere Innsynstjeneste eller Meldingstjeneste i Altinn fra Mattilsynet til bonden - Utvikling av presentasjon for innsynstjeneste/meldingstjeneste Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente innsynstjeneste/melding til egne systemer eller se på innsynstjeneste/melding i portalen. (Må avklare om innsynstjeneste kan hentes til sluttbrukersystem.) - Bonde videresender innsynstjeneste/meldingstjeneste til forsikringsselskap - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - (Hvis aktuelt, avklare hvordan organisasjoner som bondelaget (andre aktører i skisse) skal motta informasjon.) Forutsetning for bruk av Altinn: - Finne løsning for at andre aktører (forsikringsselskaper, bondelaget, etc) kan motta informasjon. Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av husdyrstatus og overføring til rådgiver og regnskapsfører. Dataflytløsning kan i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 30

31 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 3) Husdyrinfo (fra bonde) Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til <Husdyrkontroller/Mattilsynet> - Utvikling av innsendingstjeneste Bruk av Altinn - Rådgivere og regnskapsfører kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan sendes til/hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen (forutsatt at Andre aktører (bondelag, etc.) ikke skal motta denne informasjonen fra Altinn) Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen (forutsatt at Andre aktører (bondelag, etc.) ikke skal motta denne informasjonen fra Altinn) Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av husdyrinfo og overføring til rådgiver og regnskapsfører. Dataflytløsning kan i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 31

32 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 32

33 Elementer for løsningsalternativer Bruk av Altinn All kommunikasjon via Altinn Kun utveksling med offentlig virksomhet via Altinn Egen løsning for landbruket - Dataflytløsning Løsningen har funksjonalitet for - Lagring og gjenfinning av historiske data - For aggregering av data og oversendelse til offentlig virksomhet via Altinn - All kommunikasjon med aktørene (til offentlig virksomhet via Altinn) Ingen egen løsning Spesiell håndtering: Banker Fakturaer 33

34 Elementer for løsningsalternativer Integrasjon mot banker Via Altinn Via Dataflytløsning Egen/egne løsninger uavhengig av Altinn/ Dataflyløsning Faktura Altinn Dataflytløsning Etablerte fakturaløsninger Offentlig løsning for formidling av elektronisk faktura til og fra det offentlige (utredes) 34

35 Data til offentlige virksomheter I stor grad mottar offentlige virksomheter i dag aggregerte data og data mottas sjeldnere enn for bonden. Alternativer I samme forsendelse som til bonden (eventuelt med splitt av data i Altinn) - Detaljerte data (de samme som bonden får) - Aggregerte data i hver oversendelse - Hittil i måned/kvartal/år - Aggregering av de data som bonden mottar i forsendelsen (totaler per forsendelse) Egen forsendelse til offentlig virksomhet - Aggregerte data med frekvens som i dag - Fra kilden (meieri, slakteri, kornmottak, ) - Fra Dataflytløsning 35

36 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 36

37 1) Flyt via Altinn til bonde og offentlig virksomheter (splitt av data i Altinn). Rådgiver Regnskapsfører Bonden De data som finnes i Altinn Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder detaljer og aggregering

38 2) Flyt via Altinn fra dataflytløsning til offentlig virksomheter Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++

39 3) Flyt via Altinn til bonde. Innsyn fra Altinn til data dataflytløsning. Aggregerte data fra dataflytløsning via Altinn til offentlig virksomheter. Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder kun detaljer

40 4) Flyt via Altinn til bonde og offentlig virksomheter (splitt av data i Altinn). Innsyn fra Altinn til data i dataflytløsning Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder detaljer og aggregering

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket

Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket BRØNNØYSUNDREGISTRENE Tjenestebeskrivelse for Altinn Elektronisk informasjonsflyt og beslutningsgrunnlag i landbruket Utarbeidet i samarbeid mellom Dataflytprosjektet, Ernst & Young og Brønnøysundregistrene

Detaljer

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket

Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Altinn-løsning for dataflyt i landbruket Rapport fra Dataflytprosjektet 11. juni 2010, revidert 8. oktober 2010 Beskrivelse av løsning Nyttekostnadsanalyse Forslag til plan for realisering av løsningen

Detaljer

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Dataflyt og beslutningsstøtte betydning i Trøndelag for norsk landbruk Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Prosjektpresentasjon

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015

Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra 1. januar 2015 Tjenestebeskrivelse Dataflyt Gjeldende fra Denne tjenestebeskrivelsen gjør rede for hvordan Dataflyt fungerer. Pr 1. januar 2015 er det kun tjeneste for sending av avregningsdata fra varemottaker til regnskapskontor

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 1 Hovedprosjekt andre fase... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon

Arbeidsnotat 1.0 Bakgrunn 1.1 Formål med notatet 1.2 Disposisjon Arbeidsnotat Til: Altinn v/edvard Pedersen, Ståle Engen og Per Otto Garsjø Kopi: Landbruks- og matdepartementet Fra: Dataflytprosjektet v/erland Kjesbu, prosjektleder Dato: 26. jan 2010 Tema: Beskrivelse

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk -presentasjon av utvalgte resultater fra forprosjekt Utarbeidet på vegne av prosjektgruppa av prosjektleder Erland Kjesbu mai 2008. Bakgrunn Økt behov

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER

Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver. Tveit Regnskap AS. Regnskapsfører. Regnskapsfører og SPARRINGPARTNER Tveit Regnskap AS Regnskapsfører og Sparringpartner / rådgiver Harald Pedersen Autorisert regnskapsfører og rådgiver (Deltidsbonde) Tveit Regnskap AS 1 2 Tveit Regnskap AS Regnskapsfører www.tveit.no 150

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor?

Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Hvordan skal faktura komme frem til offentlig sektor? Jens Aabol Seniorrådgivere Avd. for offentlige anskaffelser Agenda Gevinster. Infrastruktur. Manuell kontra elektronisk fakturering. Hvordan fakturere

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre

7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.2 Godkjenning av faktura 07.06.13 Innhold 1 Godkjenne faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet faktura

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning

Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning NØK-Nordisk Økonomisk Kvægavl Brønderslev, Danmark, 21.-24. juli 2002 Kukontroll som redskap for management Tone Roalkvam, TINE Produsentrådgivning Innledning Kukontrollen som redskap for management for

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e:

2 Sende faktura. Steg 1d: . Konteringslinjer blir lagret. Må alltid gjøres før man trykker. for attestering. Steg 1e: 7. Fakturagodkjenning uten innkjøpsordre DFØ Versjon: 1.1 7.1 Attestering av faktura 07.06.13 Innhold 1 Attestere og kontrollere faktura 2 Sende faktura 3 Annen funksjonalitet 4 Varsler og purring på ubehandlet

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Hva er viktig å tenke på i forbindelse med brukerskifte på en gård?

Hva er viktig å tenke på i forbindelse med brukerskifte på en gård? Hva er viktig å tenke på i forbindelse med brukerskifte på en gård? Utfør papirarbeidet så tidlig som mulig! Organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene: Ny bruker registrerer sitt melkeproduksjonsforetak

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt

Dataflyt og beslutningsgrunnlag. Forprosjekt Dataflyt og beslutningsgrunnlag Forprosjekt Innhold 1. Bakgrunn for forprosjekt 2. Målgruppe 3. Krav til bondens beslutningsgrunnlag 4. Dagens dataflyt og fokusområder for prosjeketet 5. Formål for forprosjektet

Detaljer

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea

efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea efaktura - markedet - status - modenhet - hvordan komme i gang Hans-Erik Lind, Nordea Hva er elektronisk faktura? Elektronisk faktura Leverandør Kunde Fakturerings program Utskrift Postforsendelse Sortering

Detaljer

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr

Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. Brukerhåndbok Min Side-Livdyr Brukerhåndbok Min Side - Livdyr Dokumentet beskriver skjermbilder og funksjonalitet i Nortura Livdyrportal (heretter kalt MIN SIDE) for medlem. side 1 Innholdsfortegnelse Generelt om Min Side... 4 Innlogging

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hva skjer om vi ikke er klar for elektronisk fakturering av statlig- og kommunal virksomhet innen de fristene som er satt i St.mld 36 (juni 2012)? Benytt web faktura portal for

Detaljer

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008

Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLeR for storfekjøttkontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Storfekjøttkontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Storfekjøttkontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter

Detaljer

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav

Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav Bankenes fakturaformidling i lys av nye krav E2b Forums frokostseminar Gjensidige, Sollerud 30. september 2010 Lise Andersen, Fagsjef ehandel, SpareBank 1 leder Banknettverket efaktura B2B Innhold i presentasjonen

Detaljer

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008

REGLaR for. Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 REGLaR for sauekontrollen Godkjent av Samarbeidsrådet for Sauekontrollen Gjelder fra 01.01.2008 FORORD Reglene for Sauekontrollen er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter for medlemmene. Reglene

Detaljer

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet i Skattedirektoratet Presentasjonen Hva er en edialog?

Detaljer

Agro Kontor. - slik kommer du i gang

Agro Kontor. - slik kommer du i gang Agro Kontor - slik kommer du i gang Agro Kontor er et frittstående internkontroll-verktøy som dekker kvalitetsikringskravene for regnskapskontor. Agro Kontor er et nyttig og effektivt program for deg som

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre SSØ

6. Matching faktura mot ordre SSØ 6. Matching faktura mot ordre SSØ Versjon: 1.0 6.1 Automatisk matching 27.05.09 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere

Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL. Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere Godkjenning av faktura AGRESSO WEBPORTAL Brukerdokumentasjon for attestanter og anvisere INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...3 2. Logge på AGRESSO Web Portal...4 3. Kontroll og behandling av leverandørfaktura

Detaljer

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter

Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter Amestodagen 2013 Hilde M. Anderssen, seniorkonsulent Amesto Solutions AS Jonny Steindal, leveransesjef Amesto Solutions AS Automatiserte rutiner og elektroniske dokumenter AUTOMATISERTE RUTINER OG ELEKTRONISKE

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2013 1 Innhold: Denne kvikkguiden gir en beskrivelse av tjenestene: - Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift - Motta efaktura

Detaljer

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen

efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen efaktura seminar 23. mai 2012 Frank Erik Pedersen Fakta om faktura 400 mill fakturaer årlig i Norge (EU: 30 mrd) Over 90% manuelt Kostnad pr trans 100-1500 kr Over 1 mrd i norske stat alene Miljøet 12

Detaljer

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010 Altinn II Samarbeidsmøtene 2010 Agenda Hva er Altinn II? Flytting av tjenester/skjema til Altinn II Hva blir endringene for tjeneste/skjema når de flyttes? Generelle portalendringer i forbindelse med versjon

Detaljer

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin

EKSTRA. Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin EKSTRA Beskrivelser og priser på utvidet funksjonalitet, tilpassede rapporter og nye muligheter utenfor standard versjon av Portwin Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BETINGELSER... 3 1. EKSTRA FUNKSJONALITET

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE?

HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? HVA VIL DETTE BETY FOR KOMMUNENE? 1 EHOS Elektronisk handel i offentlig sektor Prosjekt i Trondheim kommune (TK) Prosjektstøtte fra Difi, fordelt over 3 år. Digitalisering av hele verdikjeden: Fra bestilling

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet

Brukerveiledning for Agresso Self Service. Version 1.0. Parkere, dele rad, videresende og fordele. UiT Norges Arktiske Universitet Brukerveiledning for Agresso Self Service Parkere, dele rad, videresende og fordele UiT Norges Arktiske Universitet Version 1.0 Avdeling for Økonomi Regnskapsseksjonen 18.07.2013 Andrés Maldonado Førstekonsulent

Detaljer

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte

Innføring av elektronisk skattekort. Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Innføring av elektronisk skattekort Presentasjon fra Skatteetaten til opplæring av Altinn brukerstøtte Hva er RF-1211 Elektroniske skattekort? Spm1: Hvilke roller kreves? Svar1: Utfyller/Innsender. For

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de opplysninger som er registrert i kontrollen.

For det enkelte medlem og for fellesskapet er det viktig at vi kan stole på de opplysninger som er registrert i kontrollen. Forord Reglene for Ingris er den kontrakten som styrer rettigheter og plikter medlemmene har i forhold til medlemskapet. Reglene definerer også ansvarsforholdene i drift av kontrollen. For det enkelte

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene

1 Samhandlingsavtalen og de samhandlende partene Side: 1 (Samhandlingsavtalen) er et avtalevedlegg til den kommersielle avtalen mellom kjøper og leverandør, som ønsker å drive handel over Ehandel.no. Samhandlingsavtalen regulerer hvordan den elektroniske

Detaljer

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER

VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Versjon: 1.00 Opprettet: 30.06.2014 Skrevet av: OJP Godkjent av: KRR Gjelder fra: 30.06.2014 Standard Sidenr: 1 av 6 VEDLEGG B PRIS OG BETALINGSBETINGELSER Dok id: D02500 Side: 2 av 6 1... Pris 3 1.1...

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1

INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE. Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 INFORMASJON OM ELEKTRONISK FAKTURA TIL LILLEHAMMER, GAUSDAL OG ØYER KOMMUNE Fellesenhet økonomi 17.03.15 1 Innhold Innledning... 3 Hvordan komme i gang... 3 Infrastruktur og format for elektronisk faktura...

Detaljer

6. Matching faktura mot ordre DFØ

6. Matching faktura mot ordre DFØ 6. Matching faktura mot ordre DFØ Versjon: 1.1 6.1 Automatisk matching 28.11.12 Innhold 1 Opprette matchekriterier 2 Matcheprosessen (Oversikt) Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken:

Detaljer

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING

Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Raimond Brekke, Sales Manager VISMA KREDITTOPPLYSNING Hvorfor Visma Kredittopplysning? Hvert år taper norske bedrifter millioner av kroner på dårlige betalere Redusere risiko for tap Etterspurt funksjonalitet

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Ny Giv Tjen penger på sau

Ny Giv Tjen penger på sau Ny Giv Tjen penger på sau Hordaland Februar 2014 Harald Pedersen Tveit Regnskap AS 1 Tveit Regnskap AS 2 Tveit Regnskap AS www.tveit.no 150 ansatte hvorav 75 autoriserte regnskapsførere Rådgiver / regnskapsfører

Detaljer

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse:

Memo - Notat. Oppsummering - status etablering av Smak av kysten. Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Memo - Notat Notat til: Notat fra: Alexandra Krage Angell Erik Svendsen Kopi til: Dato: 16.05.2007 Referanse: Oppsummering - status etablering av Smak av kysten Fase/aktiviteter Tidsbruk i timer Reell

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO)

Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Akseptansetest for mottak av Overføring av legemiddelopplysninger (PLO/SUMO) Meldingsversjon: Standard for kommunikasjon av EPJ-innhold, versjon 1.0, datert 25.03.08 Akseptansetest mottak - Overføring

Detaljer

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken

Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 06.11.2014 Bokføring og krav til salgsdokument Kola Viken 5. november 2014 Jan Abrahamsen, spesialrevisor Skatt sør Skatteetaten Bokføring og krav til salgsdokumentasjon 1 Produksjonstilskudd landbruk

Detaljer

Regnskapet i skyen. Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC

Regnskapet i skyen. Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC Regnskapet i skyen Data ut av Norge? Hans Christian Ellefsen, NARF Statsautorisert revisor, CISA, CRISC Noen relevante grunnprinsipper i bokføringsloven Funksjonalitet som minimumskrav uansett klient/tjener-

Detaljer

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad

Faktura. Hemmeligheten ligger i flyten. Best i test for fjerde år på rad Faktura Hemmeligheten ligger i flyten I Uni Økonomi flyter verdier og informasjon sømløst gjennom systemet og munner ut i rapporter som ikke bare er enkle å forstå, men også lekkert presentert. Dette gir

Detaljer

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS KommIT KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 3.1, februar 2015 KS SvarUt Side 2 av 15 Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva er SvarUt?... 4 3. Fra saksbehandler til mottaker... 5

Detaljer

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn

Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Innspill til systemutvikling HK Oppdatert per 18. mai 2011 Applikasjonsnavn Behandlinger Utvide rapport Ønske om å endre navn til Helsestatus, samt inkludere flere helseresultater i rapporten. Behandlinger

Detaljer

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008

Fornyings og Administrasjonsdepartementet. Vår ref.: NSK/SHE/MAE Oslo, 30. september 2008 Fornyings og Administrasjonsdepartementet Bankenes BetalingsSentral AS Haavard Martinsens vei 54 Postadresse: 0045 Oslo Telefon: 22 89 89 89 Telefaks: 22 81 64 54 Foretaksregisteret: NO990 224 978 www.bbs.no

Detaljer

Forhåndsstilte spørsmål

Forhåndsstilte spørsmål Forhåndsstilte spørsmål Hvor mange Aksesspunkter og meldingsformidlere finnes i dag? Ett Aksesspunkt er under etablering i Norge. (Pilot: Ehandelsplattformen v/ Capgemini). Det ikke finansielle nettverket

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel

Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring med Corporate Netbank Innhold klikk på aktuelle kapittel Filoverføring... 2 Sende fil med Java web start... 3 Hente returfil... 5 Hent lesbar returfil... 8 Godkjenning av filer... 13 Mer

Detaljer

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Til avtalepartene: 19.03.2016 - Landbruks- og Matdepartementet (LMD) - Norges Bondelag - Norsk Bonde- og Småbrukarlag INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE 2016

Detaljer

Altinn Gevinstrealisering. Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012

Altinn Gevinstrealisering. Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012 Altinn Gevinstrealisering Leif Skiftenes Flak og Edvard Pedersen, 7.3.2012 1 Tjenesteeiere i Altinn Samarbeidet Pr. 15.09.2011, 38 tjenesteeiere 2 Intern effektivisering off. sektor Altinn nøkkelen til

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig.

Merk! Du kan benytte alle løsningene på samme firma/klient. Det gjør det mulig å sette enkeltkunder til alternativ løsning hvis dette er ønskelig. Visma AutoInvoice Innledning Avtale / Priser / Lisenser Hvordan inngå avtale? Oppstart Egenskaper Firmaopplysninger Kontrollere kunder mot Visma AutoInvoice (fakturamottakere) Kunder (fakturamottakere)

Detaljer

Innrapportering av sosialhjelps-/kvalifiseringstjenester 2015

Innrapportering av sosialhjelps-/kvalifiseringstjenester 2015 Til kommunens NAV-kontor Kopi er sendt kommunens KOSTRA-kontaktperson Oslo, 15. desember 2015 Vår referanse: 10/1973 Saksbehandler: Torild-Irene Brakalsvålet Seksjon for levekårsstatistikk Innrapportering

Detaljer

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet

Instruks. for. Økonomiansvarlig regnskapsenhet Instruks for Økonomiansvarlig regnskapsenhet Melhus Fotball er en avdeling innen Melhus Idrettslag. De enkelte avdelingene særidrettene i Melhus idrettslag er økonomisk solidarisk med hverandre. Dette

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon

Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon Strategi EPJ-relaterte bilder, video og annen multimediainformasjon (inkludert EKG og kurvedata) Hvorfor skal vi ha en strategi? Bruk av bilder innen medisinsk diagnostikk og behandling er det raskest

Detaljer