Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010"

Transkript

1 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo

2 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket Presentasjonen er oppdatert etter møte 9. mars 2010 Presentasjonene er inndelt i følgende deler: For hver av flytene Regnskapsflyt, Avregningsflyt, Avregningsflyt tilskudd, Fakturaflyt og Dyreflyt - Gjeldende prosesskisse for aktuelle flyter - Tjenester i Altinn, bruk av Altinn, eventuelle tilpasninger i Altinn, forutsetninger for bruk av Altinn, eventuell bruk av/behov for dataflytløsning - (Skisse for bruk av Altinn) Overordnede løsningsvurderinger (presentert tidligere) - Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn - Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 2

3 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 3

4 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 4

5 Regnskapsinformasjon forslag til framtidig løsning for informasjonsflyt Bonde Sender driftsinfo. (rapport definert av dataflytprosjektet) egne tall og sammenligningstall Regnskapskontor driftsinfo. Sender bedriftsregnskap (rapporter definert av dataflytprosjektet) Sender bankrapport (rapport definert av dataflytprosjektet) Sender selvangivelser og næringsoppg. tall for sine kunder og sammenligningstall, for rådgivning og videre analyse Altinn Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Skatteetaten Rådgiver Bank NILF (Bl.a.Tine) driftsinfo. driftsinfo. og lagrer alle bedriftsregnskap bedriftsregnskap for bønder som har gitt tilgang/kjøper rådgivning Mottar bankrapport ( bankrapport) Mottar bankrapport selvangivelser og næringsoppg. Sender aggregert bedriftsregnskap (rapporter definert av dataflytprosjektet og NILF**) tall for sine kunder og sammenligningstall for rådgivning og videre analyse Innovasjon Norge Mottar bankrapport *) Dersom bonden fører sitt eget regnskap, vil han inneha regnskapskontorets rolle i denne prosessen. **) NILF vil trolig ha to databaser; en database med tradisjonelle driftsgranskinger og en med bedriftsregnskap som ikke er bearbeidet av NILF. Hvis bonden er med i driftsgranskingene vil også bearbeidede data sendes til bonden og de bonden vil skal motta ens regnskapsdata, via Altinn

6 1) Driftsinfo Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av en innsendingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Rådgivere (og regnskapsfører) kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Driftsinfo må sendes til NILF for at rådgiver (og regnskapsfører) skal kunne hente data i Altinn - Bonde må gi tilgang til rådgiver og rådgiver må hente inn data til eget system Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av driftsinfo og overføring av driftsinfo til rådgiver (og regnskapsfører). Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til NILF (via Altinn) for de som skal levere data til NILF 6

7 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 2) Bedriftsregnskap Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av innsendingstjenester i Altinn (kan være for eksempel en detaljert og en mer aggregert, alternativt er det kun en tjeneste men med for eksempel sporvalg for å angi om det er en detaljert eller overordnet innsending) Bruk av Altinn - Rådgivere kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Bedriftsregnskap må sendes til NILF for at rådgiver skal kunne hente data i Altinn - Bonde må gi tilgang til rådgiver og rådgiver må hente inn data til eget fagsystem Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av bedriftsregnskap og overføring av driftsinfo til rådgiver. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til NILF (via Altinn) for de som skal levere data til NILF 7

8 3) Bankrapport Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til NILF - Utvikling av innsendingstjenester i Altinn - Oppsett av splitt av data for oversending til Innovasjon Norge for de skjema som de skal motta Bruk av Altinn - Innovasjon Norge skal motta data for noen og bank skal motta fra alle - (Rådgivere kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen) Tilpasning i Altinn - Må utvikle mulighet for å rute en innsendingstjeneste til ulike mottakere (banker) avhengig av innhold i oversendelsen (forutsetter at det i forsendelsen er angitt hvilken/hvilke banker/finansieringsinstitusjoner som skal ha dataene, kan være mer enn en) - Bruker bør få mulighet til å sende kopi av bankrapporten til en annen enn brukerens eksisterende bank, for eksempel i forbindelse med søknad om lån. (Uten at bankrapporten sendes på nytt til NILF.) Forutsetning for bruk av Altinn: - Må avklare at banker kan motta data fra innsendingstjenester fra Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte overføring av data til banker. Ved overføring av data til NILF bør det være mulig at Altinn ved hjelp av splitt av data sender data til Dataflytløsningen. 8

9 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 4) Selvangivelse og næringsoppgave Eksisterende tjeneste i Altinn. Ingen endring i forbindelse med Dataflytprosjektet 5) Rapport aggregert bedriftsregnskap Meldingstjeneste fra NILF til bonde - Utvikling av presentasjon i Altinns tjenesteutviklingsløsning Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente melding til egne systemer eller se på melding i portalen - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis Dataflytløsning benyttes for detaljflyt 2 Bedriftsregnskap, kan det være hensiktsmessig at Dataflytløsning også støtter mottak av rapport fra NILF og overføring av info til rådgiver. 9

10 Regnskapsinformasjon bruk av Altinn Rådgiver Bonden 1 Bedrittsregn Selvang og skap Næringsoppg Altinn Driftsinfo Bankrapport SKD NILF Selvang og Næringsoppg Bedriftsregn skap 1 Tine/rådgiver Bank Regnskapsfører Bankrapport? Driftsinfo Innovasjon Norge Bankrapport 1 Forutsetter at bonden gir tilgang til person og at person autentiserer seg før data kan sees på i portal eller hentes til system.

11 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 11

12 Avregningsinformasjon kjøtt - framtid Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor NILF Bonde Husdyr Kontr.* SSB SLF Varemottaker Mattilsyn Skattedir. Bank KSL Debio Sender Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (dyreflyt) (dyreflyt) avregninfo. (bl.a volum pr bonde) (bl.a volum totalt) (til BFJ; volm og oms totalt) Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Sender status KSL / Debio Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Sender info om driftskredittgaranti Mottar info om driftskredittgaranti IN

13 Avregningsinformasjon melk - framtid Varemottaker Sender Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data NILF Bonde (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Mattilsyn SSB SLF Skattedir. avregninfo. (bl.a volum pr bonde) (bl.a. volum totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Bank KSL Debio årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Sender status KSL og Debio Sender info om driftskredittgaranti IN

14 Avregningsinformasjon korn - framtid Varemottaker Sender Sender årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data NILF Bonde (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Mottar status KSL og Debio Mottar info om driftskredittgaranti Mattilsyn SSB SLF Skattedir. avregninfo. (bl.a volum pr bonde)* (bl.a volum totalt) årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Bank KSL Debio årsoppgave (aggregert oms. pr bonde) Sender status KSL og Debio Sender info om driftskredittgaranti IN *) Aktørene aggregerer for kornår selv

15 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Avregningsinfo Innsendingstjeneste fra varemottaker på vegne av bonden til <NILF/SLF> - Utvikling av en innsendningstjeneste - Oppsett av splitt av data i Altinn for fordeling av informasjon til de ulike offentlige virksomhetene. Vil være komplisert siden splitting vil avhenge av hvilken type avregningsinformasjon innsendingstjenesten inneholder. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente arkivert innsendingstjeneste til egne systemer eller se på innsendingstjeneste i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - NILF/SLF mottar informasjon fra alle avregninger. - At offentlige virksomheter mottar data etter hvert som de sendes inn til Altinn og ikke med fast frekvens (ukentlig, månedlig, årlig). - Må avklare at KSL/Debio (som ikke offentlig aktør) kan motta data fra Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av avregningsinfo og overføring av info til bonde/regnskapsfører og rådgiver. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 15

16 2) Årsoppgave Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Innsendingstjeneste fra varemottaker på vegne av bonden til SKD - Utvikling av innsendingstjeneste - Oppsett av splitt av data for overføring til bank i tillegg til SKD. Informasjon om bank må da enten ligge i innsendingstjenesten eller må være en opplysning som bonden kan lagre i Altinn. Det siste vil sannsynligvis kreve mest utvikling i Altinn. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapsfører kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Må utvikle mulighet for å rute en innsendingstjeneste til ulike mottakere avhengig av innhold i oversendelsen/opplysning i Altinn - (Oppdatere Altinn slik at det blir mulig å legge inn hvilken bank som skal ha data) Forutsetning for bruk av Altinn: - Altinn kan oversende innsendingsdata til banker. Hvis denne forutsetningen ikke oppfylles vil dagens løsning med at data sendes fra produsentregisteret til bank bli videreført. Eventuelt behov for dataflytløsning 16 - Ingen

17 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 3) Status KSL/Debio Meldingstjeneste fra KSL/Debio til varemottaker og bonde - Utvikle presentasjon av meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Varemottaker kan se på melding i Altinn eller laste inn melding fra Altinn i eget system - Bonde kan se på melding i Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - En offentlig virksomhet står som tjenesteeier (Mattilsynet?). - Det blir akseptert at de ikke-offentlige aktørene KSL og Debio får anledning til å sende meldingstjenester i Altinn Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningen ikke kan oppfylles vil sannsynligvis eksisterende løsning bli videreført, ellers må dataflytløsning ha tilsvarende funksjonalitet 17

18 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 4) Info driftskredittgaranti Meldingstjeneste fra bank til varemottaker og bonde - Utvikle presentasjon av meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Varemottaker kan se på melding i Altinn eller laste inn melding fra Altinn i eget system - Bonde kan se på melding i Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - En offentlig virksomhet står som tjenesteeier (samme som for avregningsinfo). - Det blir akseptert at banker får anledning til å sende meldingstjenester i Altinn. Hvis denne forutsetningen ikke oppfylles vil dagens løsning med at data sendes fra produsentregisteret til varemottaker bli videreført. Eventuelt behov for dataflytløsning - Ingen 18

19 Avregningsflyt bruk av Altinn Rådgiver Bonden Husdyrkontroll Avregningsinfo Info driftskreditt (bank) Altinn Status Årsoppgave KSL/Debio NILF SLF Regnskapsfører Avregningsinfo Avregningsinfo Mattilsyn Avregningsinfo Avregningsinfo SSB Avregningsinfo KSL/Debio Varemottaker Status KSL/Debio Bank Årsoppgave SKD Årsoppgave Info driftskreditt (bank)

20 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 20

21 Avregningsinformasjon tilskudd framtid 1 Altinn/ Datafl.løsn. Regnsk. kontor NILF Bonde Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data (all info for bokføring) (all info) (til driftsgransk, all info for utvalg) (til BFJ; volm og oms totalt) SSB SLF Varemottaker Mattilsyn Skattedir. Bank KSL IN Sender avregning prod.tilskudd Sender avregning inv.tilskudd (bl.a. volum totalt) *) Aktørene aggregerer for kornår selv

22 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Avregning tilskudd Formidlingstjeneste fra SLF til NILF og SSB - oppsett av formidlingstjeneste og splitt av data i Altinn Formidlingstjeneste fra Innovasjon Norge til NILF og SSB - oppsett av formidlingstjeneste og splitt av data i Altinn Meldingstjeneste i Altinn fra SLF til bonden/regnskapsfører - Utvikle presentasjon for meldingstjeneste i Altinn Meldingstjeneste i Altinn fra Innovasjon Norge til bonden/regnskapsfører - Utvikle presentasjon for meldingstjeneste i Altinn Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor kan hente melding til egne systemer eller se på melding i portalen Tilpasning i Altinn - Ingen Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen Eventuelt behov for dataflytløsning - Ingen 22

23 Avregningsflyt tilskudd bruk av Altinn Rådgiver Regnskapsfører Bonden Tilskudd (melding) Altinn Tilskudd (Formidling) NILF Tilskudd (Formidling ) Innovasjon Norge Tilskudd Tilskudd (melding) (Formidling) SLF Tilskudd (melding) Tilskudd (Formidling) SSB Tilskudd (Formidling )

24 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 24

25 Fakturaflyt utkast til framtid 1 2 Leverandør Altinn/ Dataflytløsning Sender faktura (evt med kontering) Lagrer faktura midlertidig Sender krav om betaling Bank Lagrer krav om betaling Regnskapskontor NILF Bonde SLF Mattilsynet Mottar faktura for bokføring Evt kontering fakturainfo for offentlig rapp. (driftsgransk, all info for utvalg) fakturainfo for offentlig rapp. (gjødsel, medisin, dyrlege, plantevern etc) fakturainfo for offentlig rapp. (avløserref, kraftfôr) Evt attestering Mottar fakturainfo for offentlig rapp. (BFJ; oms og volum totalt) Tar stilling til betaling ja/nei

26 Mulige løsninger fakturaflyt Det avventes med å spesifisere endelig løsning for faktura. Årsaken er at det ansees som hensiktsmessig å avvente til løsning og omfang for støtte for formidling av faktura til og fra offentlige virksomheter er avklart. Hvis det etableres en løsning som også kan benyttes for fakturaflyt knyttet til landbruket, bør denne benyttes for flyten mellom leverandør og mottaker. Det kan da være aktuelt at informasjonen som skal til offentlige virksomheter blir egne innsendingstjenester som sendes inn fra: bonde/regnskapsfører Leverandører Altinn kan få en rolle knyttet til formidling av faktura til og fra offentlige virksomheter, men det er ikke avklart. Hvis Altinn får en slik rolle, kan det bety at funksjonaliteten nevnt nedenfor utvikles i Altinn. Dette vil kunne ha noe gjenbrukseffekt for enkelte andre dataflyter i landbruket: Støtte for innsendingstjenester der Altinn basert på innhold i dataene må avklare hvem som skal motta dataene. Støtte for å slå opp mottaker og adresse for fakturamottaker i eget register. At det kan styres fra sluttbrukersystem om en innsendingstjeneste skal lagres i Altinn eller ikke. 2) Håndtering av krav om betaling - vil ikke bli støttet av Altinn, uavhengig av løsning for faktura 26

27 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 1) Faktura (utkast hvis løsning for formidling av fakturaer til og fra offentlige virksomheter ikke kan benyttes) Innsendingstjeneste fra leverandører på vegne av bonden til <NILF/Mattilsynet/SLF> - Utvikling av en innsendningstjeneste - Oppsett av splitt av data i Altinn for fordeling av informasjon til de ulike offentlige virksomhetene. Vil være komplisert siden splitting vil avhenge av hvilken type fakturainformasjon innsendingstjenesten inneholder. Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor kan hente arkivert innsendingstjeneste til egne systemer eller se på innsendingstjeneste i portalen - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Hva gjør man med de fakturaene som ingen offentlig virksomhet skal motta informasjon fra? Forutsetning for bruk av Altinn: - NILF mottar informasjon fra alle fakturaer. Alternativt at minst en offentlig virksomhet mottar informasjon fra alle fakturaer. Men kan være forskjellige offentlige virksomheter som mottar avhengig av innhold i faktura (kan i så fall være behov for at det er forskjellige innsendingstjenester) - At offentlige virksomheter mottar data etter hvert som de sendes inn til Altinn og ikke med fast frekvens (ukentlig, månedlig, årlig). Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av faktura og overføring av info til bonde/regnskapsfører. Dataflytløsning bør i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 27

28 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 28

29 Dyreflyt utkast til framtid 1 2/3 Bonde Sender husdyrinfo. Altinn Lagrer midlertidig. Gir autorisasjoner og tilganger til data Varemottaker Sender husdyrinfo (avregningsinfo) Rådgiver SLF NILF Husdyr Kontr.* Mattilsyn Regnsk. kontor Sender husdyrstatus Mottar husdyrstatus Sender husdyrstatus /mottar husdyrinfo. /mottar husdyrinfo. /mottar husdyrinfo /mottar husdyrstatus /mottar husdyrstatus /mottar husdyrstatus Andre aktører /mottar husdyrstatus *) Husdyrkontroller: Sauekontrollen, Storfekjøttkontrollen, In-Gris, Kukontrollen

30 1) Husdyrstatus Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn Formidlingstjeneste fra husdyrkontroller til Mattilsynet (hvis det skal gå gjennom Altinn) 2) Husdyrstatus (fra Mattilsyn) Formidlingstjeneste fra Mattilsynet til offentlige mottakere Innsynstjeneste eller Meldingstjeneste i Altinn fra Mattilsynet til bonden - Utvikling av presentasjon for innsynstjeneste/meldingstjeneste Bruk av Altinn - Bonde/regnskapskontor og rådgiver kan hente innsynstjeneste/melding til egne systemer eller se på innsynstjeneste/melding i portalen. (Må avklare om innsynstjeneste kan hentes til sluttbrukersystem.) - Bonde videresender innsynstjeneste/meldingstjeneste til forsikringsselskap - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - (Hvis aktuelt, avklare hvordan organisasjoner som bondelaget (andre aktører i skisse) skal motta informasjon.) Forutsetning for bruk av Altinn: - Finne løsning for at andre aktører (forsikringsselskaper, bondelaget, etc) kan motta informasjon. Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av husdyrstatus og overføring til rådgiver og regnskapsfører. Dataflytløsning kan i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 30

31 Endringer og utvikling av tjenester ved bruk av Altinn 3) Husdyrinfo (fra bonde) Innsendingstjeneste fra bonde/regnskapsfører til <Husdyrkontroller/Mattilsynet> - Utvikling av innsendingstjeneste Bruk av Altinn - Rådgivere og regnskapsfører kan hente arkivert innsendingstjeneste til eget system eller se på i portalen - Rådgivers system må tilpasses slik at data kan hentes fra Altinn - Bonden/regnskapsførers system må tilpasses slik at data kan sendes til/hentes fra Altinn Tilpasning i Altinn - Ingen (forutsatt at Andre aktører (bondelag, etc.) ikke skal motta denne informasjonen fra Altinn) Forutsetning for bruk av Altinn: - Ingen (forutsatt at Andre aktører (bondelag, etc.) ikke skal motta denne informasjonen fra Altinn) Eventuelt behov for dataflytløsning - Hvis forutsetningene for bruk av Altinn ikke kan/ønskes oppfylt må Dataflytløsning støtte mottak av husdyrinfo og overføring til rådgiver og regnskapsfører. Dataflytløsning kan i et slikt tilfelle være den som oversender data til offentlige virksomheter (via Altinn). 31

32 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 32

33 Elementer for løsningsalternativer Bruk av Altinn All kommunikasjon via Altinn Kun utveksling med offentlig virksomhet via Altinn Egen løsning for landbruket - Dataflytløsning Løsningen har funksjonalitet for - Lagring og gjenfinning av historiske data - For aggregering av data og oversendelse til offentlig virksomhet via Altinn - All kommunikasjon med aktørene (til offentlig virksomhet via Altinn) Ingen egen løsning Spesiell håndtering: Banker Fakturaer 33

34 Elementer for løsningsalternativer Integrasjon mot banker Via Altinn Via Dataflytløsning Egen/egne løsninger uavhengig av Altinn/ Dataflyløsning Faktura Altinn Dataflytløsning Etablerte fakturaløsninger Offentlig løsning for formidling av elektronisk faktura til og fra det offentlige (utredes) 34

35 Data til offentlige virksomheter I stor grad mottar offentlige virksomheter i dag aggregerte data og data mottas sjeldnere enn for bonden. Alternativer I samme forsendelse som til bonden (eventuelt med splitt av data i Altinn) - Detaljerte data (de samme som bonden får) - Aggregerte data i hver oversendelse - Hittil i måned/kvartal/år - Aggregering av de data som bonden mottar i forsendelsen (totaler per forsendelse) Egen forsendelse til offentlig virksomhet - Aggregerte data med frekvens som i dag - Fra kilden (meieri, slakteri, kornmottak, ) - Fra Dataflytløsning 35

36 Innhold Regnskapsflyt Avregningsflyt Avregningsflyt tilskudd Fakturaflyt Dyreflyt Sentrale avklaringsområder knyttet til bruk av Altinn Løsningsskisser ved bruk av Altinn og eventuelt Dataflytløsning 36

37 1) Flyt via Altinn til bonde og offentlig virksomheter (splitt av data i Altinn). Rådgiver Regnskapsfører Bonden De data som finnes i Altinn Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder detaljer og aggregering

38 2) Flyt via Altinn fra dataflytløsning til offentlig virksomheter Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++

39 3) Flyt via Altinn til bonde. Innsyn fra Altinn til data dataflytløsning. Aggregerte data fra dataflytløsning via Altinn til offentlig virksomheter. Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder kun detaljer

40 4) Flyt via Altinn til bonde og offentlig virksomheter (splitt av data i Altinn). Innsyn fra Altinn til data i dataflytløsning Rådgiver Regnskapsfører Bonden Dataflytløsning for landbruket varig lagring Altinn Offentlige virksomheter Meierier Slakterier Kornmottak +++ Data inneholder detaljer og aggregering

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Prosjektbeskrivelse. Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Prosjektbeskrivelse Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Hovedprosjekt fase 2 NILF 13. januar 2011 Prosjektbeskrivelse - Dataflytprosjektet fase 2 1 Hovedprosjekt andre fase... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske. betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Dataflyt og beslutningsstøtte betydning i Trøndelag for norsk landbruk Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Erland Kjesbu, NILF og Roald Sand, TFOU Prosjektpresentasjon

Detaljer

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk

Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Notat 2008 13 Dataflyt og beslutningsgrunnlag for norsk landbruk Behovskartlegging, situasjonsanalyse og kost-/nyttevurderinger Erland Kjesbu Kjell Staven Knut Andresen Siri Lutnæs Enget Fredrik Mork Håskjold

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Fakturering etter 01.07.2012

Fakturering etter 01.07.2012 MIRROR ACCOUNTING AS Fakturering etter 01.07.2012 Det du bør vite om det elektroniske handelsformatet (EHF) INTRODUKSJON OM ELEKTRONISK HANDELSFORMAT (EHF) Utveksling av dokumenter elektronisk mellom virksomheter

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 2.0-18.10.2010 Side 1 av 16 Innhold Om tjenesteavtalen... 3 1 Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer

Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer 1 (11) Innføring av domeneregistreringer med elektroniske egenerklæringer Dette dokumentet beskriver en løsning for registrering av domenenavn med elektroniske egenerklæringer. 2 (11) Historikk Dato Revisjon

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1

Visma Webfaktura. Brukerdokumentasjon. Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Visma Webfaktura Brukerdokumentasjon Side 1 Innholdsfortegnelse Løsningen... 3 Integrasjonen... 3 Systemskisse, Visma Services... 4 Support... 4 Oppstart i Webfaktura...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer