Rådgiving i landbruket

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådgiving i landbruket"

Transkript

1 Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving

2 Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr Bygninger Maskiner Skogen Helse og miljø

3 TILSKUDDSORDNINGER Kommunens landbrukskontor forvalter tilskudd søknad om produksjonstilskudd søknad om bygdeutviklingsmidler søknad om midler til miljøtiltak søknad om konsesjon, fradeling etc. I forhold til tidligere: Mer forvaltning mindre planlegging og rådgiving på landbrukskontorene Fylkesmannen Landbruksavdeling forvalter regelverk ankeinstans Bondelaget og NBS er med å utforme regelverk

4 VAREMOTTAGERNE Samvirkeforetak: TINE - melk NORTURA - kjøtt, egg Felleskjøpet Agri - korn Private aktører: Furuseth slakteri - kjøtt Fatland - kjøtt BAMA - potet, grønt Strand Unikorn m. flere - korn

5 REGNSKAP - ØKONOMI 24 regnskapskontor i Akershus samarbeidsavtale med Norges Bondelag Krav om autorisasjon som regnskapsfører for å føre for andre Skatteregnskap eller regnskap for å styre drifta???? Føre sjøl? Økonomisk rådgiver i Romerike Landbruksrådgiving

6 PLANTEDYRKING Romerike Landbruksrådgiving Eid og styrt av bønder Kjerneverdier: FRAMTIDSRETTA RESULTATORIENTERT UAVHENGIG NÆR - KUNNSKAPSRIK Hjelper til med råd om valg av vekster, gjødsling, plantevern, miljøplaner, økologisk dyrking m.m. Varemottakerne Aktive på potet grøntsektoren Vareleverandørene skal selge varer nyttig å høre med flere

7 HUSDYR Varemottakerne svært sentrale på husdyrproduksjon! Vareleverandører: f.eks på kraftfôr, innredning TINE godt utbygd rådgivingstjeneste NORTURA avtaler på fjærfe Private aktører: - slakterier - meieri - mottak for egg

8 SKOGEN Skogeierforening: ansvarlig for hogst,andre tiltak Entreprenører Skogeierlag sammenslutning av skogeiere - I varetar felles interesser, holder kurs og fagdager Landbrukskontor kontroll, forvalter skogfondmidler Skogselskap, Skogbrukets kursinstitutt

9 HELSE og MILJØ Landbrukets HMS-tjeneste Medlemsskap Bondelaget arrangerer HMS-kurs Norsk Landbruksrådgiving ytre miljø Landbrukskontor forvalter tilskudd til miljøtiltak (SMIL)

10 BYGNINGER - MASKINER Bygninger: Leverandører Maskiner: Tine Nortura Norsk Landbruksrådgiving har bygningsplanlegger Landbrukskontor BU-midler Regnskapskontor (driftsplan) Leverandører (ikke særlig objektive!) Norsk Landbruksrådgiving Regnskapskontor

11 Annet: Hvam Agro Utvikling Kompetanse-senter for Akershus- Landbruket etablert på Hvam vdg. Skole Landbruksbasert næringsutvikling: Hvam Agro Utvikling Norsk Landbruksrådgiving Kommunen/Regionråd Regnskapskontor

12 Romerike Landbruksrådgiving medlemmer - 7 ansatte - kontorer på Hvam vgs.

13 Feltforsøk Grunnlag for lokal rådgivning Mål: bedre bondens økonomi årlig ca. 50 forsøksfelt - sorter - gjødsling - plantevernmidler - jordarbeidingsmetoder - Økologisk dyrking

14 Kompetanseområder - korn - grovfôr - potet - frø - økologisk dyrking - miljøplaner - driftsøkonomi - bygningsplanlegging

15 Faglige tilbud - besøk på kontoret - gårdsbesøk - markvandringer - ERFA-grupper - grendemøter - fagmøter / kurs - markdager - Fagseminarer

16 - Økologisk førsteråd - jordprøvetaking Faglige tilbud - måling av innhold i husdyrgjødsel - gjødslingsplanlegging (730 gårder) - bistand ved planlegging miljøtiltak - bistand ved bygningsplanlegging - driftsøkonomi på gården - miljøplanråd

17 Veiledning via: - Medlemsskriv - Plant-e-post - Hjemmeside på Internett - veiledning per telefon / e-post - Forsøksmelding

18 Kontaktadresse: Romerike Landbruksrådgiving Hvamsalléen Hvam Tlf Hjemmeside: E-post:

19 FRA TEORI TIL PRAKSIS. - bindeleddet mellom forsker og bonde - landsdekkende, totalt 44 rådgivingsenheter - totalt medlemmer 240 ansatte - hver rådgivingsenhet er en selvstendig enhet ledet av et styre valgt blant medlemmene - sekretariat / fellesfunksjoner lokalisert til Ås

20

21

22

23

24 Skifte Hvilken kultur? Forsøksringen Romerike

25 Forsøksringen Romerike

26 Kart med registreringer Registrere miljøverdier og miljøutfordringer på foretaket Skal omfatte innmarksarealer med tilhørende tun, kantvegetasjon restarealer og vann som er av betydning for eller påvirket av jordbruksdrifta. Utmarksarealer skal også tas med dersom det er viktige biologiske kvaliteter eller kulturminner Minstekravet er en papirkopi av økonomisk kartverk 1:5000

27 Elementer som skal tegnes inn Innmarksarealer i drift (gult gult ) Veier (rødt) Elver, bekker, åpne grøfter, vann (blått) Kantsoner og restarealer (grønt) Kulturminner og kulturmiljøer (oransje) Gammel kulturmark, gårdshager, alleer (turkis) Arealer med risiko for erosjon og næringsstofftap, punktutslipp, avfallsplasser (brunt)

28 Miljøtiltakskart for gård i Leira

29 Forsøksringen Romerike

30

31 11 Beverdammen Bever er aktiv her, ingen tiltak 12 Åkerholmen i Hytta Hogge ved

32 10 Sti mot Speiderhytta Holde stien åpen for alle 13 Allè Tynnes 2010 Jan.2010

33

34 Egenrevisjon KSL

35

36 Lenker til relevant informasjon