Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan"

Transkript

1 Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan

2 Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle integrasjon mot Altinn og trenger mer kunnskap om formater og teknologier som benyttes i Altinn integrasjon Arkitekter med behov for å vite mer hvordan Altinn kan passe inn i en informasjonsarkitektur Det forutsettes noe teknisk kunnskap om formater og konsepter innenfor integrasjon. 2

3 Innhold Hvorfor skal tjenesteeiere integrere mot Altinn Hva finnes av funksjonalitet å integrere mot Overordnet funksjonalitet Ny funksjonalitet i v1 Endret funksjonalitet i v1 Hvordan gjøres integrasjon Formater og standarder Teknisk kommunikasjon Bruke tjenester Altinn tilbyr Tilby tjenester til Altinn Batch overføringer (store datamengder) Sikkerhet 3

4 Hvorfor? 4

5 Hvorfor integrere mot Altinn (1/2) En tjeneste orientert platform gir Altinn mulighet til å tilby all vesentlig funksjonalitet via tjenester / integrasjoner nå og i fremtiden. Moderne, interoperable, åpne og sikre standarder som XML og web services, samt god støtte for de mest brukte transport kanaler sørger for en bred plattform med god støtte for de fleste behov. Altinn er åpen for bruk av data formater forberedt av flere metadatakilder som OR / Seres eller tjenesteeiers egne formater. Altinn fokuserer på selvforklarende og effektive formater ift å enkelt kunne ta i bruk Altinn funksjonalitet via integrasjon. 5

6 Hvorfor integrere mot Altinn (2/2) Høy tilgjengelighet ved at den alltid er åpen Bruk av asynkrone mekanismer for leveranse der det er hensiktsmessig, for å tillate flere systemer å levere parallelt Plattformen tilbyr mekanismer for å sikre både data innhold og at de som bruker løsningen er identifisert og har rettigheter til å utføre det de forsøker Kryptering/dekryptering Signering og sjekk av signering Autentisering av system og bruker Autorisasjon av system og bruker Det finnes kvitteringsmekanismer og sporingsmekanismer som ivaretar behov for tilbakemelding på og sporing av data som et utvekslet gjennom plattformen 6

7 Overordnet integrasjonsskisse Altinn 7

8 Hva? 8

9 Tjenesteeier integrasjon mot i Altinn II v1 (1/2) Innsendingstjenester Sende inn preutfyllingsdata Sende inn abonnementsdata Motta data for innsendinger Hente innsendte data i tjenesteeiers arkiv Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester Motta bekreftelser for åpnet / lest for meldinger Hente melding i tjenesteeiers arkiv 9

10 Tjenesteeier integrasjon mot i Altinn II v1 (2/2) Formidlingstjenester Teknisk formidling av data mellom eksterne aktører Kvitteringer Hente kvitteringer for innsendte data Kvittere for mottak av data Hente lister med kvitteringer 10

11 Innsendingstjenester (1/2) Generelt om forsendelser og kvitteringer Alle forsendelser inn (og ut) av Altinn knyttes opp mot en eller flere kvitteringer Data valideres ved mottak Web service forretningsentiteter Batch xsd validering Kvitteringer merkes med referanse gitt av avsender (tjenesteeier), og oppdateres ettersom data prosesseres Kvitteringer kan senere hentes opp vha referanser eller unik Altinn id, som gir god sporbarhet 11

12 Innsendingstjenester (2/2) Generelt om forsendelser og kvitteringer Forsendelser via batch grensesnitt kan kontrollere rekkefølge vha. sekvensnumre Støtte for binære vedlegg i de fleste innsendingstjenester Transporteres i xml dataene Base64 koding (batch overføring) eller MTOM (web service) Stor fokus på sikkerhet for alle systemer som inngår i integrasjonene ved hjelp av Kryptering/dekryptering av data gjennom transport Sertifikater Kontroll av rettigheter til avsender 12

13 Innsendingstjenester (1/3) Sende inn preufyllingsdata Forhåndsutfylling av skjema i et skjemasett med kjente data fra tjenesteeier. Det er fem forskjellige typer preutfylling: Preutfylte skjemasett - Tjenesteeier sender inne hele skjema/skjemasett med preutfylte data for en gitt avgiver. - Web service grensesnitt for mindre datamengder - Batch/fil grensesnitt for større datamengder - Det preutfylte skjemasettet vises i arbeidslisten når tjenesten for skjema/skjemasettet aktiviseres. Feltbasert preutfyllingsdata - Tjenesteeier sender inn feltnavn og feltverdi for en gitt avgiver. - Batch/fil grensesnitt - Benyttes når tjeneste som inneholder feltnavn aktiviseres. 13

14 Innsendingstjenester (2/3) Sende inn preufyllingsdata Data fra nasjonale registre á la Folkeregisteret og Enhetsregisteret - Eksisterende løsning for mottak av data videreføres i v.1 av Altinn II - Data benyttes når en tjeneste med feltnavn merket som register prefill i TUL aktiviseres. Identifiserende felter - Verdier som legges på et preutfylt skjemasett. - Verdiene kan være hva som helst, men typisk noe som kan knyttes til det preutfylte skjemasettet, f.eks. rapport X, periode Y (2 verdier). - Info om identifiserende felter sendes inn sammen med preutfylte skjemasett - Prefutfylte skjemasett uten identifiserende felter benyttes ved aktivisering av tjenester i Altinn portal, og/eller sammen med abonnement. - Prefutfylte skjemasett med identifiserende felter benyttes kun sammen med abonnement 14

15 Innsendingstjenester (3/3) Sende inn preufyllingsdata Instansiering - Med instansiering menes det at det preutfylte skjemasettet umiddelbart blir tilgjengeliggjort i avgivers arbeidsliste straks det preutfylte skjemasette mottas i Altinn fra tjenesteier - Mulighet for å varsle avgiver - Web service grensesnitt - Kun ett preutfylt skjemasett kan instansieres av gangen Preutfyllingsrekkefølge: 1. Preutfylte skjemasett 2. Feltbasert preutfyllingsdata 3. Data fra nasjonale registre Preutfyllingsdata er kun tilgjengelig for tjenester definert av tjenesteieren selv. 15

16 Innsendingstjenester Sende inn abonnementsdata Opprette abonnement på en innsendingstjeneste som aktiverer og tilgjengeliggjør dette i avgivers arbeidsliste Engangsaktivering For en gitt periode / periodisk rapporteringsplikt I et gitt intervall På gitte tidspunkt med gitte frister Opprette et abonnement som bruker spesifikke preutfyllingsdata for en gitt versjon eller rapporteringsplikt. 16

17 Innsendingstjenester Motta data for innsendinger Data som er mottatt for en tjenesteeiers innsendingstjenester tilgjengeliggjøres for overføring / henting. Data tilgjengeliggjøring: Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Samles opp og tilgjengeliggjøres på gitte intervall eller spesifikt tidspunkt (batch) Transport av data Data kan leveres til en tjenesteeiers mottakssystem Data kan hentes av tjenesteeier på Altinn område. Format - Tilgjengeliggjøres i standard Altinn format eller transformeres til tjenesteeiers eget mottaksformat 17

18 Innsendingstjenester Hente innsendte data i tjenesteeiers arkiv Data som er mottatt for en tjenesteeiers innsendingstjenester tilgjengeliggjøres for henting. Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Data hentes fra arkiv av tjenesteeier vha. Altinn web service. Returnerer arkiverte elementer fra Altinn II og Altinn I. 18

19 Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester Sende en melding til en gitt person eller bedrift som tilgjengeliggjøres for lesing/henting via Altinn Melding kan: Være tekstbasert HTML basert (formatert visning i nettleser) XML basert med referanse til tilhørende visningsskjema Kombinasjon av alle over Inneholde binære vedlegg (for nedlasting) Varsles til en eller flere brukere på forskjellige kommunikasjonskanaler: - SMS - E-Post 19

20 Meldingstjenester Motta bekreftelser En meldingstjeneste kan defineres med at tjenesteeier ønsker: Åpne bekreftelse Lese bekreftelse Tilgjengeliggjøres for overføring / henting: Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Samles opp og tilgjengeliggjøres på gitte intervall eller spesifikt tidspunkt (batch) Transport av data Data kan leveres til en tjenesteeiers mottakssystem Data kan hentes av tjenesteeier på Altinn område. Format - Tilgjengeliggjøres i standard Altinn format 20

21 Meldingstjenester Hente melding i tjenesteeiers arkiv Melding som er mottatt fra en tjenesteeier tilgjengeliggjøres for henting. Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Melding hentes fra arkiv av tjenesteeier vha. Altinn web service. Returnerer arkiverte meldinger (ikke fra Altinn I). Eventuelle meldingsoppdateringer returneres ikke da de ikke lagres til tjenesteiers arkiv. 21

22 Formidlingstjenester (Nytt i Altinn II) (1/2) Formidling / transport av data fra en eller flere avgivere til en eller flere mottakere gjennom Altinn Format på innhold defineres mellom partnerne som inngår i formidlingen. Data pakkes i et forhåndsdefinert Altinn konvolutt format Innhold valideres ikke av Altinn Støtter binære vedlegg (MTOM, Base64) Eventuelt tilpasset format/transformasjon kan etableres i tjenesteutviklingsløsning Kvittering og sporingsinformasjon lagres i Altinn 22

23 Formidlingstjenester (Nytt i Altinn II) (2/2) Transport foregår via de transportprotokoller som støttes av Altinn plattform Web tjeneste /SFTP/ XML fil i Altinn konvolutt format (std) Eventuelt tilpasset transport Primært for formidlinger B2B (Business-to-Business), B2G (Business-to- Government, G2B (Government-to-Business), G2G(Government-To-Government) 23

24 Kvitteringer Hente kvittering for innsendte data Tjenesteeier kan hente kvitteringer som inneholder status på innsendte data. Kvittering hentes vha. unik kvitteringsid eller referanse satt på innsending av tjenesteeier. Kvitteringen kan være tilknyttet Skjemasett fra sluttbrukersystem Data sendt fra tjenesteeier til Altinn (abonnement, prefilldata, meldinger) Data sendt fra Altinn til tjenesteeier 24

25 Kvitteringer Kvittere for mottak av data Tjenesteeier kan kvitteringere på mottak av data for å oppdatere kvittering i Altinn Kvittering oppdateres vha unik kvitteringsid eller referanse satt på tidligere innsending av tjenesteeier Bidrar til at hele livsløpet fra innsending til retur av arkiverte elementer tilbake til tjenesteeier kan spores Kun web service grensesnitt 25

26 Kvitteringer Hente lister med kvitteringer Tjenesteeier kan hente lister med kvitteringer tilknyttet egne innsendinger Gir tjenesteeier enkel status og sporbarhet over egne forsendelser Listen gir info for uthenting av enkelt kvitteringer Kun web service grensesnitt 26

27 Hva må tilpasses hos eksisterende tjenesteeiere i Altinn? Endringen fra en skjemaorientert Altinn I løsning til en tjenesteorientert Altinn II løsning kan kreve noe endring i hvordan data trekkes ut hos tjenesteeier Format på eksisterende batch grensesnitt må oppdateres i henhold til nye xsd formater Kall til web services må erstattes med nye operasjoner og parametre Påloggingsinformasjon må tilpasses ønsket autentiseringsmetode (Basic Http/WS Http) i web service kall 27

28 SPØRSMÅL? 28

29 Hvordan? 29

30 Tekniske definisjoner (1/2) Forkortelse Fullt navn Beskrivelse SOA Service Oriented Architecture Konseptet tjenesteorientert arkitektur går ut på at applikasjoner og automatiske prosesser aksesserer informasjonsressurser gjennom standard tjenestegrensesnitt EAI Enterprise Application Integration Mellomvare for å etablere Integrasjon mellom systemer og applikasjoner innad i en organisasjon ETL Extract Transform Load Felles betegnelse på produkter som brukes til uthenting og innlesing av store mengder data mot dataaser eller filer. XML EXtended Markup Language XML er en språk definisjon for strukturering og beskrivelse av data ebxml Electronic Business using extensible Markup Language En rekke xml baserte standarder for å definere en åpen infrastruktur for elektronisk utveksling av data WSDL Web Services Description Language Teknisk tjenestekontrakt som beskriver hvilke operasjoner som finnes, samt regler for bruk (policies) SAML Security Assertion Markup Language Standard for utveksling av autentisering og autorisasjonsdata mellom sikkerhets domener 30

31 Tekniske definisjoner (2/2) Forkortelse Fullt navn Beskrivelse URI Uniform Resource Identifier En streng som identifiserer en unik ressurs på internett. F.eks en web side eller et web tjeneste endepunkt. SMTP Simple Mail Transfer Protocol Standard for sending / transport av E-post på internett HTTP Hypertext Transfer Protocol Protokoll for overføring av data over nettverk og spesielt internett HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure Kryptert protokoll for overføring av sensitive data over nettverk og spesielt internett SFTP Secure File Transfer Protocol Kryptert filoverføringsforbindelse for sikrere overføring av sensitive data SOAP SOAP Protokoll spesifikasjon for utveksling av strukturert informasjon gjennom web tjenester. 31

32 Integrasjonstyper Integrasjonstype Undertype Protokoll SOA Ekstern XML Webservice over https SOA Ekstern XML generisk Webservice over https SOA Intern XML Webservice over http(s) SOA Intern XML Webservice over binær protokoll ETL Flatfil (S)FTP ETL Flatfil http(s) EAI Flatfil (S)FTP EAI XML (S)FTP EAI ebxml/xml SMTP/HTTPS EAI XML HTTPS Autentisering SAML * Merkede integrasjonstyper er de som er relevante for tjenesteeiere i v1 32

33 Formater og standarder Altinn tilbyr to forskjellige grensesnitt for de fleste funksjonelle integrasjonpunkter Integrasjon via Web tjeneste - Tjenestekontrakter (WSDL) beskriver format for data som benyttes. Integrasjon via filer (batch) - Altinn har definerte standardformater for alle integrasjoner 33

34 Formater og standarder Web tjeneste Web tjeneste grensesnittene benyttes fortrinnsvis der det er behov for raske enkeltvise datautvekslinger med Altinn Det tilbys opptil 4 forskjellige endepunkter for hver tjeneste (URI): Basic Http (SOAP 1.1) - Tradisjonell interoperabel web tjeneste WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security) - Støtte for nye web tjeneste standarder WS* Basic Http / MTOM - Støtte for optimalisert overføring for binære vedlegg via Basic WS Http / MTOM - Støtte for optimalisert overføring for binære vedlegg via WS 34

35 Formater og standarder filer (1/6) Filer (batch) benyttes ved større periodiske dataoverføringer. XML skjema (XSD) beskriver standard formatene i Altinn 35

36 Formater og standarder filer (2/6) Preutfylling: schemas.altinn.no.services.intermediary.serviceinitiation xsd 36

37 Formater og standarder filer (3/6) Abonnement: schemas.altinn.no.services.intermediary.serviceinitiation xsd 37

38 Formater og standarder filer (4/6) Meldinger: schemas.altinn.no.services.intermediary.correspondence xsd Altut.xsd (Supporterer Altinn 1 format for meldinger for bakoverkompatibilitet) 38

39 Formater og standarder filer (5/6) Meldingesbekreftelser: schemas.altinn.no.services.intermediary.correspondence.confirmation xsd AltUtConfirmationBatch.xsd (Supporterer Altinn 1 format for meldinger for bakoverkompatibilitet) 39

40 Formater og standarder filer (6/6) Formidlingstjenester schemas.altinn.no.services.intermediary.brokerservice xsd 40

41 Teknisk kommunikasjon - ekstern Altinn har støtte for flere tekniske kommunikasjonsprotokoller og standarder Web tjenester via HTTPs Batch filer via kommunikasjonsadaptere for de mest vanlige transporter som: HTTPs, FTP (MVS / directory based, SFTP), SMTP, POP3, SOAP (Web tjeneste), ebxml, Fil, TCP Altinn preferer bruk av web tjenester over HTTPS for enkle data, eller SFTP for overføring større data mengder til / fra Altinn. 41

42 Bruke web tjenester Altinn tilbyr Altinn har definert egne tjenestekontrakter (WSDL) for tjenesteeiere, og endepunkter (URI) som beskriver disse. Dette sikrer at : Altinn kan sikre tjeneste og data, autentisere og autorisere tjenesteeiere uavhengig av andre eksterne brukere. Tjenesteeiere må registrere sitt system og en IP adresse ift hvor tjeneste kallene blir sendt. Denne informasjonen benyttes til autentisering og autorisasjon. Web tjenester i Altinn er definert på en lik måte at overføring av repeterende hoveddataelementer bør gjøres ved å kalle samme opersjon repeterende. 42

43 Tilby tjenester til Altinn Det er mulig for tjenesteeierne å motta ferdig utfylt og signerte oppgavesett via webservices Tjenesteeier må etablere en web service metode: ReceiveOnlineBatchExternalAttachment Metoden må være satt opp for MTOM for å støtte binære vedlegg Brukernavn og passord som Altinn skal benytte ved forespørsel må utveksles Forsendelsen i henhold til formatet GenericBatch.xsd Returverdi i henhold til formatet OnlineBatchReceipt.xsd Bruk av namespaces må i henhold til avtale 43

44 Batch overføringer (Store datamengder) Når tjenesteeiere skal motta/hente, eller overføre data fra Altinn i samlede filer (batcher), så vil ofte datamengden bli så stor at det ikke er hensiktsmessig med bruk av web tjeneste. XML vil benyttes som strukturert dataformat så langt det lar seg gjøre. Til dette vil primært FTP/SFTP benyttes: Altinn etablerer et eget område på Altinn FTP Server hvor tjenesteeier kan levere eller hente data. Altinn henter data på tjenesteeiers FTP område for Altinn integrasjon. 44

45 Sikkerhet Sikkerhet for web tjenester: Altinn autentiserer og autoriserer alle eksterne kall til de tjenester som tilbys. - System ident Autentiseres og autoriseres - IP adresse Autentiseres - Ved sensitive eller begrensede data, kreves også autentisering og autorisasjon av en personlig bruker med en gitt rolle og sikkerhetsnivå Web tjenester tilbys eksternt kun over HTTPs - Dette er også et krav for det endepunktet som er satt opp med WS-Secuirty Web tjenester som Altinn skal benytte forutsettes: - er tilstrekkelig sikret gjennom kryptering av transport og bruker ident passord forusete - Benytter brukerident og passord for å autentisere. 45

46 Tjenester og operasjoner for tjenesteeiere (1/3) Funksjonalitet Tjeneste Operasjon Innsendingstjenester - Sende inn og lagre skjemasett preufyllingsdata Innsendingstjenester - Sende inn og aktivere skjemasett preufyllingsdata Innsendingstjenester - Sende inn abonnementsdata Innsendingstjenester - Hente liste over innsendte data i tjenesteeiers arkiv, både fra Altinn I og Altinn II Innsendingstjenester - Hente innsendte data i tjenesteeiers arkiv Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester Prefill Prefill Subscription ArchiveCommon ServiceOwnerArchive Correspondence SubmitPrefilledFormTasks SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask SubmitSubscription GetServiceOwnerArchiveReporteeElements GetArchivedFormTask InsertCorrespondence 46

47 Tjenester og operasjoner for tjenesteeiere (2/3) Funksjonalitet Tjeneste Operasjon Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester på AltUt format for bakoverkompatibilitet for eksisterende tjenesteeiere AgencyDataExchang e SubmitAltUtMessagePw Meldingstjenester Hente melding i tjenesteeiers arkiv, både fra Altinn I og Altinn II Meldingstjenester Hente melding i tjenesteeiers arkiv Formidlingstjenester - Sende en formidling av data gjennom Altinn Kvitteringer Hente kvitteringer for innsendte data ArchiveCommon ServiceOwnerArchive BrokerService Receipt GetServiceOwnerArchiveReporteeElements GetArchivedFormTask SendBrokerShipment GetReceipt 47

48 Tjenester og operasjoner for tjenesteeiere (3/3) Funksjonalitet Tjeneste Operasjon Kvitteringer Hente lister med kvitteringer Kvitteringer - Kvittere for mottak av data Receipt Receipt GetReceiptList SaveReceipt 48

49 Standard XML Filformater for tjenesteeiere (1/3) Funksjonalitet XSD Node Innsendingstjenester Sende inn filbasert preufyllingsdata -Skjemasett Innsendingstjenester Sende inn filbasert preufyllingsdata -Feltbasert schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.ser viceinitiation xsd schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.ser viceinitiation xsd ServiceOwner.Prefill.Reportee.FormTask ServiceOwner.Prefill.Reportee.Field Innsendingstjenester Sende inn filbasert abonnementsdata schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.ser viceinitiation xsd ServiceOwner.Subscription Innsendingstjenester Motta data for innsendinger Standardformat schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.shi pment.genericbatch xsd DataBatch Meldingstjenester Innsending av meldinger filbasert (Altinn II format) schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.cor respondence xsd Correspondences.Correspondence 49

50 Standard XML Filformater for tjenesteeiere (2/3) Funksjonalitet XSD Node Meldingstjenester Innsending av meldinger filbasert (Altinn I format, bakoverkompatibilitet for eksisterende tjenesteeiere) Meldingstjenester Motta bekreftelser (Altinn II format) Meldingstjenester Motta bekreftelser (Altinn I format, bakoverkompatibilitet for eksisterende tjenesteeiere) Formidlingstjenester - Formidling / transport av data fra en eller flere avgivere til en eller flere mottakere gjennom Altinn Altut.xsd schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.cor respondence.confirm ations xsd AltUtConfirmationBat ch.xsd schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.bro kerservice xs d GovOrgan CorrespondenceConfirmation AltUtConfirmation SendBrokerShipment 50

51 Standard XML Filformater for tjenesteeiere (3/3) Funksjonalitet XSD Node Innsending av Altinn Pinkoder (SKD) Motta pin kode informasjon til brevutsendelse (BR) flatfil, ingen xsd 51

52 SPØRSMÅL? 52

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 12.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Implementasjonsguide for tjenesteeier

Implementasjonsguide for tjenesteeier Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 09.10.2009 Lagt til info om online overføring til Tjenesteeier Accenture

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt Altinn Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet Implementasjonsguide Fagsystem grensesnitt 03.April. 2008 VERSJON 5.6 Implementasjonsguiden skal være informasjon til alle fagsystemleverandører,

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt

UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt UDDI norsk katalog for registrering av tjenester (WMS, WFS, WCS, WS) i Norge digitalt Norwegian UDDI-registry for web services (WMS, WFS, WCS, WS)to be used in Norway digital fra Geoportal-prosjektets

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013 SERES Espen Slotvik 4. desember 2013 Dagens SERES SERES er en metodikk med tilhørende verktøystøtte for informasjonsmodellering I SERES etablerer man informasjonsmodeller som beskriver informasjon innenfor

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008

NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING. bruk av SMTP. for. Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 NORSK EDIEL BRUKERVEILEDNING for bruk av SMTP Versjon: 1.0 Revisjon: E Dato: 3. Mars 2008 Systemstøtte for Ediel / Norsk Ediel Ekspertgruppe Side: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Referanser...

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.1, mars 2012 Side 1 av 5 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av tjenesten... 3 2.1 Prinsipp... 3 2.2

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang

WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang ForsendelseServiceV5 Her beskrives funksjonalitet for ForsendelseServiceV5 WSDL (../tjenester/forsendelseservice/forsendelsesservicev5? wsdl) Tilgang For å benytte webservicen må en bruke HTTP Basic autentication

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015

Difis felleskomponenter. Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter Nokios 27.10.2015 Difis felleskomponenter ID-porten Digital postkasse til innbyggere Kontakt- og reservasjonsregisteret ID-porten 448 virksomheter 718 tjenester 52 522 900 transaksjoner

Detaljer

Standarder for integrasjonsarbeid

Standarder for integrasjonsarbeid Standarder for integrasjonsarbeid 17.03.2016 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT Avdeling for digital forvaltning Seksjon for nasjonal arkitektur Bakgrunn Startet opp høsten 2013 2 workshoper

Detaljer

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010

Vurdering av standarder fra NOSIP. Oktober 2010 Vurdering av standarder fra NOSIP Oktober 2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn og formål...4 3 Om gjennomgang av standarder i NOSIP...5 4 Grunnleggende kommunikasjon og interoperabilitet...6

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Itella einvoice Repository Connection

Itella einvoice Repository Connection BESKRIVELSE 1 (7) 30.1.2007 Itella einvoice Repository Connection FTP - grensesnitt for erc Itella erc FTP API 1.2 2 Innhold 1. Generelt...3 2. Virtuelle kataloger (innkommende faktura)...3 3. Tjenester

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter

Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Hvordan få tilgang til journalopplysning fra andre virksomheter Avdelingssjef, KITH Tema Løsninger for utlevering og tilgang til helseopplysninger Utlevering ved hjelp av web-publisering Samhandlingsarkitektur

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn

Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelse av filformatet for likningsoppgaven pass og stell av barn Beskrivelsen gjelder likningsoppgaver fra inntektsåret 2013 med første innsending i 2014. Versjon 1.0 14. desember 2012 1 Innhold 1

Detaljer

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring?

Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? Semantikkregisteret for elektronisk samhandling (SERES): I hvilken grad er personvernet en hindring? NOKIOS onsdag 15. oktober 2008 Ståle Rundberg Direktør Erik Fossum Info-stab Plan- og og utviklingsavdelingen

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.2, februar 2015 Side 1 av 5 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV TJENESTEN... 3 2.1 Prinsipp... 3

Detaljer

Status for arbeidet med Referansemodell for elektronisk samhandling i og med offentlig forvaltning. Rammeverk for interoperabilitet

Status for arbeidet med Referansemodell for elektronisk samhandling i og med offentlig forvaltning. Rammeverk for interoperabilitet Status for arbeidet med Referansemodell for elektronisk samhandling i og med offentlig forvaltning Arne-Jørgen Berre SINTEF Arne.J.Berre@sintef.no Rammeverk for Rammeverk for Referansemodeller Referansemodell

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innrapportering av opplysninger over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014. Versjon

Detaljer

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.

Skatteetaten Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0. Drosjesentraler Beskrivelse av filformatet for innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 1.0.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 2 Krav til filvedlegg...

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Http- og WebServices funksjoner

Http- og WebServices funksjoner Http- og WebServices funksjoner Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan bruke HTTP(S) POST/GET funksjonene i TakeCargo Sende meldinger Motta meldinger (get) Oversikt over WebServices

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 %

Vurdering for Studiestøtte Lånekassen. Poengsum: 83 poeng av moglege 105 poeng - 79 % Vurdering for Studiestøtte Lånekassen Poengsum: 8 poeng av moglege 105 poeng - 79 % 1. Tjenesten er enkel å finne (Studiestøtte - Lånekassen) 1.1 Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon [

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB DSL Fullmaktsserver PRODUKTBESKRIVELSE NRDB DSL Fullmaktsserver Versjon 1.0 juni 2008 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2.

Detaljer

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene

Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene Grensesnittdokumentasjon Grensesnittene mellom Legemiddelverket og de andre eresept-aktørene - Webservice FEST for internett og Norsk Helsenett (NHN) 22.10.2014 Antall sider: 8 2 av 7 Innhold 1 Innledning

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST. Drift

NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST. Drift NYHETER OG FORBEDRINGER SIDEN SIST Drift Nyheter og forbedringer siden sist Ny funksjonalitet i integrasjonsmodulen mot IBX Strømlinjeformet kataloghåndtering for ehandel GS1 integrasjon Inkasso integrasjon

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Spesifikasjoner for utfylling og innberetning av likningsoppgaver over innskudd, utlån og renter mv. (saldo og rente) til skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

Teori om sikkerhetsteknologier

Teori om sikkerhetsteknologier Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tomas Holt 22.8.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LN479D/LV473D Nettverksikkerhet Innhold 1 1 1.1 Introduksjon til faget............................

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett

PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR. NRDB Internett PRODUKTBESKRIVELSE INFRASTRUKTUR NRDB Internett Versjon 3.0 11/10/04 Nasjonal referansedatabase AS 15/10/04 Page 1 of 10 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 NUMMERPORTABILITET...3 1.2 VIDERESALG TELEFONI...3

Detaljer

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel

PRODUKTBESKRIVELSE. NRDB Nummerforespørsel PRODUKTBESKRIVELSE NRDB Nummerforespørsel Versjon 1.2, juni 2007 Nasjonal referansedatabase AS, c/o Infostrada AS, St Olavs plass 3, N- 0165 OSLO Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. NRDB

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering

Brukerdokumentasjon. Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Brukerdokumentasjon Webservices og webklient for kodeverk/ kodeverdi verifisering Innholdsfortegnelse... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 8... 9... 10!... 10 "... 11 # $... 11 1. Om systemet 1.1.

Detaljer

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 %

Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune. Poengsum: 66 poeng av moglege 105 poeng - 63 % Vurdering for Søke omsorgstjeneste - Askim kommune Poengsum: 66 poeng av moglege 05 poeng - 6 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke omsorgstjeneste - Askim kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI

EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI EN PRAKTISK INNFØRING I KRYPTERT E-POST FRA UDI Asylavdelingen (ASA) i UDI forbereder seg til høsten 2010 der avdelingen skal begynne med fullelektronisk saksbehandling (esak). UDI har innført en løsning

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

Elektronisk tilbudsinnlevering. Aksesspunktforum 19. juni 2015

Elektronisk tilbudsinnlevering. Aksesspunktforum 19. juni 2015 Elektronisk tilbudsinnlevering Aksesspunktforum 19. juni 2015 Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen for kommunikasjon mellom oppdragsgivere og leverandører Omfatter: Tilgang til konkurransegrunnlag

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor.

Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Tilbakemeldinger fra Skattedirektoratet v/sits på rapporten Metoder og standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Generelle tilbakemeldinger som er diskutert i dokumentgjennomgangsmøte:

Detaljer

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002

Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon. Høsten 2002. Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Obligatorisk oppgave nr 2 i datakommunikasjon Høsten 2002 Innleveringsfrist: 04. november 2002 Gjennomgås: 7. november 2002 Oppgave 1 a) Forklar hva hensikten med flytkontroll er. - Hensikten med flytkontroll

Detaljer

Kap 3: Anvendelser av Internett

Kap 3: Anvendelser av Internett Kap 3: Anvendelser av Internett Hva er egentlig Internett? Skal studere de vanligste protokollene: Web E-post DNS Ansvarsområder og prosess-skille 1 Hva er egentlig Internett? Infrastruktur Tjenester Roller

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett

Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Meldingsutveksling med Kreftregisteret over Norsk Helsenett Versjonshistorikk Versjon Dato Kommentar Forfatter 0.1 2011-10-05 Første utkast Sølve Monteiro 0.2 2011-10-06 Legge til oppsummering Sølve Monteiro

Detaljer

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring

Geosynkronisering. Nasjonale tjenester. Kommuner GeoNorge / andre portaler. Metadata. Visning. Nedlasting. Deltakende virskomhet. Geosynkronise ring Geosynkronisering Geosynkronise ring Kommuner GeoNorge / andre portaler Nasjonale tjenester Metadata Visning Nedlasting Deltakende virskomhet 1 Hva er utviklet til nå? Geosynkronise ring Spesifikasjon

Detaljer

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013.

Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Kjøp fra primærnæring (KOP) Spesifikasjoner for utfylling og innberetning til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2012 med første innberetning i 2013. Versjon 2.0 11. mai 2012 1 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer