Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan"

Transkript

1 Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan

2 Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle integrasjon mot Altinn og trenger mer kunnskap om formater og teknologier som benyttes i Altinn integrasjon Arkitekter med behov for å vite mer hvordan Altinn kan passe inn i en informasjonsarkitektur Det forutsettes noe teknisk kunnskap om formater og konsepter innenfor integrasjon. 2

3 Innhold Hvorfor skal tjenesteeiere integrere mot Altinn Hva finnes av funksjonalitet å integrere mot Overordnet funksjonalitet Ny funksjonalitet i v1 Endret funksjonalitet i v1 Hvordan gjøres integrasjon Formater og standarder Teknisk kommunikasjon Bruke tjenester Altinn tilbyr Tilby tjenester til Altinn Batch overføringer (store datamengder) Sikkerhet 3

4 Hvorfor? 4

5 Hvorfor integrere mot Altinn (1/2) En tjeneste orientert platform gir Altinn mulighet til å tilby all vesentlig funksjonalitet via tjenester / integrasjoner nå og i fremtiden. Moderne, interoperable, åpne og sikre standarder som XML og web services, samt god støtte for de mest brukte transport kanaler sørger for en bred plattform med god støtte for de fleste behov. Altinn er åpen for bruk av data formater forberedt av flere metadatakilder som OR / Seres eller tjenesteeiers egne formater. Altinn fokuserer på selvforklarende og effektive formater ift å enkelt kunne ta i bruk Altinn funksjonalitet via integrasjon. 5

6 Hvorfor integrere mot Altinn (2/2) Høy tilgjengelighet ved at den alltid er åpen Bruk av asynkrone mekanismer for leveranse der det er hensiktsmessig, for å tillate flere systemer å levere parallelt Plattformen tilbyr mekanismer for å sikre både data innhold og at de som bruker løsningen er identifisert og har rettigheter til å utføre det de forsøker Kryptering/dekryptering Signering og sjekk av signering Autentisering av system og bruker Autorisasjon av system og bruker Det finnes kvitteringsmekanismer og sporingsmekanismer som ivaretar behov for tilbakemelding på og sporing av data som et utvekslet gjennom plattformen 6

7 Overordnet integrasjonsskisse Altinn 7

8 Hva? 8

9 Tjenesteeier integrasjon mot i Altinn II v1 (1/2) Innsendingstjenester Sende inn preutfyllingsdata Sende inn abonnementsdata Motta data for innsendinger Hente innsendte data i tjenesteeiers arkiv Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester Motta bekreftelser for åpnet / lest for meldinger Hente melding i tjenesteeiers arkiv 9

10 Tjenesteeier integrasjon mot i Altinn II v1 (2/2) Formidlingstjenester Teknisk formidling av data mellom eksterne aktører Kvitteringer Hente kvitteringer for innsendte data Kvittere for mottak av data Hente lister med kvitteringer 10

11 Innsendingstjenester (1/2) Generelt om forsendelser og kvitteringer Alle forsendelser inn (og ut) av Altinn knyttes opp mot en eller flere kvitteringer Data valideres ved mottak Web service forretningsentiteter Batch xsd validering Kvitteringer merkes med referanse gitt av avsender (tjenesteeier), og oppdateres ettersom data prosesseres Kvitteringer kan senere hentes opp vha referanser eller unik Altinn id, som gir god sporbarhet 11

12 Innsendingstjenester (2/2) Generelt om forsendelser og kvitteringer Forsendelser via batch grensesnitt kan kontrollere rekkefølge vha. sekvensnumre Støtte for binære vedlegg i de fleste innsendingstjenester Transporteres i xml dataene Base64 koding (batch overføring) eller MTOM (web service) Stor fokus på sikkerhet for alle systemer som inngår i integrasjonene ved hjelp av Kryptering/dekryptering av data gjennom transport Sertifikater Kontroll av rettigheter til avsender 12

13 Innsendingstjenester (1/3) Sende inn preufyllingsdata Forhåndsutfylling av skjema i et skjemasett med kjente data fra tjenesteeier. Det er fem forskjellige typer preutfylling: Preutfylte skjemasett - Tjenesteeier sender inne hele skjema/skjemasett med preutfylte data for en gitt avgiver. - Web service grensesnitt for mindre datamengder - Batch/fil grensesnitt for større datamengder - Det preutfylte skjemasettet vises i arbeidslisten når tjenesten for skjema/skjemasettet aktiviseres. Feltbasert preutfyllingsdata - Tjenesteeier sender inn feltnavn og feltverdi for en gitt avgiver. - Batch/fil grensesnitt - Benyttes når tjeneste som inneholder feltnavn aktiviseres. 13

14 Innsendingstjenester (2/3) Sende inn preufyllingsdata Data fra nasjonale registre á la Folkeregisteret og Enhetsregisteret - Eksisterende løsning for mottak av data videreføres i v.1 av Altinn II - Data benyttes når en tjeneste med feltnavn merket som register prefill i TUL aktiviseres. Identifiserende felter - Verdier som legges på et preutfylt skjemasett. - Verdiene kan være hva som helst, men typisk noe som kan knyttes til det preutfylte skjemasettet, f.eks. rapport X, periode Y (2 verdier). - Info om identifiserende felter sendes inn sammen med preutfylte skjemasett - Prefutfylte skjemasett uten identifiserende felter benyttes ved aktivisering av tjenester i Altinn portal, og/eller sammen med abonnement. - Prefutfylte skjemasett med identifiserende felter benyttes kun sammen med abonnement 14

15 Innsendingstjenester (3/3) Sende inn preufyllingsdata Instansiering - Med instansiering menes det at det preutfylte skjemasettet umiddelbart blir tilgjengeliggjort i avgivers arbeidsliste straks det preutfylte skjemasette mottas i Altinn fra tjenesteier - Mulighet for å varsle avgiver - Web service grensesnitt - Kun ett preutfylt skjemasett kan instansieres av gangen Preutfyllingsrekkefølge: 1. Preutfylte skjemasett 2. Feltbasert preutfyllingsdata 3. Data fra nasjonale registre Preutfyllingsdata er kun tilgjengelig for tjenester definert av tjenesteieren selv. 15

16 Innsendingstjenester Sende inn abonnementsdata Opprette abonnement på en innsendingstjeneste som aktiverer og tilgjengeliggjør dette i avgivers arbeidsliste Engangsaktivering For en gitt periode / periodisk rapporteringsplikt I et gitt intervall På gitte tidspunkt med gitte frister Opprette et abonnement som bruker spesifikke preutfyllingsdata for en gitt versjon eller rapporteringsplikt. 16

17 Innsendingstjenester Motta data for innsendinger Data som er mottatt for en tjenesteeiers innsendingstjenester tilgjengeliggjøres for overføring / henting. Data tilgjengeliggjøring: Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Samles opp og tilgjengeliggjøres på gitte intervall eller spesifikt tidspunkt (batch) Transport av data Data kan leveres til en tjenesteeiers mottakssystem Data kan hentes av tjenesteeier på Altinn område. Format - Tilgjengeliggjøres i standard Altinn format eller transformeres til tjenesteeiers eget mottaksformat 17

18 Innsendingstjenester Hente innsendte data i tjenesteeiers arkiv Data som er mottatt for en tjenesteeiers innsendingstjenester tilgjengeliggjøres for henting. Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Data hentes fra arkiv av tjenesteeier vha. Altinn web service. Returnerer arkiverte elementer fra Altinn II og Altinn I. 18

19 Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester Sende en melding til en gitt person eller bedrift som tilgjengeliggjøres for lesing/henting via Altinn Melding kan: Være tekstbasert HTML basert (formatert visning i nettleser) XML basert med referanse til tilhørende visningsskjema Kombinasjon av alle over Inneholde binære vedlegg (for nedlasting) Varsles til en eller flere brukere på forskjellige kommunikasjonskanaler: - SMS - E-Post 19

20 Meldingstjenester Motta bekreftelser En meldingstjeneste kan defineres med at tjenesteeier ønsker: Åpne bekreftelse Lese bekreftelse Tilgjengeliggjøres for overføring / henting: Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Samles opp og tilgjengeliggjøres på gitte intervall eller spesifikt tidspunkt (batch) Transport av data Data kan leveres til en tjenesteeiers mottakssystem Data kan hentes av tjenesteeier på Altinn område. Format - Tilgjengeliggjøres i standard Altinn format 20

21 Meldingstjenester Hente melding i tjenesteeiers arkiv Melding som er mottatt fra en tjenesteeier tilgjengeliggjøres for henting. Tilgjengeliggjøres i sanntid per innsending Melding hentes fra arkiv av tjenesteeier vha. Altinn web service. Returnerer arkiverte meldinger (ikke fra Altinn I). Eventuelle meldingsoppdateringer returneres ikke da de ikke lagres til tjenesteiers arkiv. 21

22 Formidlingstjenester (Nytt i Altinn II) (1/2) Formidling / transport av data fra en eller flere avgivere til en eller flere mottakere gjennom Altinn Format på innhold defineres mellom partnerne som inngår i formidlingen. Data pakkes i et forhåndsdefinert Altinn konvolutt format Innhold valideres ikke av Altinn Støtter binære vedlegg (MTOM, Base64) Eventuelt tilpasset format/transformasjon kan etableres i tjenesteutviklingsløsning Kvittering og sporingsinformasjon lagres i Altinn 22

23 Formidlingstjenester (Nytt i Altinn II) (2/2) Transport foregår via de transportprotokoller som støttes av Altinn plattform Web tjeneste /SFTP/ XML fil i Altinn konvolutt format (std) Eventuelt tilpasset transport Primært for formidlinger B2B (Business-to-Business), B2G (Business-to- Government, G2B (Government-to-Business), G2G(Government-To-Government) 23

24 Kvitteringer Hente kvittering for innsendte data Tjenesteeier kan hente kvitteringer som inneholder status på innsendte data. Kvittering hentes vha. unik kvitteringsid eller referanse satt på innsending av tjenesteeier. Kvitteringen kan være tilknyttet Skjemasett fra sluttbrukersystem Data sendt fra tjenesteeier til Altinn (abonnement, prefilldata, meldinger) Data sendt fra Altinn til tjenesteeier 24

25 Kvitteringer Kvittere for mottak av data Tjenesteeier kan kvitteringere på mottak av data for å oppdatere kvittering i Altinn Kvittering oppdateres vha unik kvitteringsid eller referanse satt på tidligere innsending av tjenesteeier Bidrar til at hele livsløpet fra innsending til retur av arkiverte elementer tilbake til tjenesteeier kan spores Kun web service grensesnitt 25

26 Kvitteringer Hente lister med kvitteringer Tjenesteeier kan hente lister med kvitteringer tilknyttet egne innsendinger Gir tjenesteeier enkel status og sporbarhet over egne forsendelser Listen gir info for uthenting av enkelt kvitteringer Kun web service grensesnitt 26

27 Hva må tilpasses hos eksisterende tjenesteeiere i Altinn? Endringen fra en skjemaorientert Altinn I løsning til en tjenesteorientert Altinn II løsning kan kreve noe endring i hvordan data trekkes ut hos tjenesteeier Format på eksisterende batch grensesnitt må oppdateres i henhold til nye xsd formater Kall til web services må erstattes med nye operasjoner og parametre Påloggingsinformasjon må tilpasses ønsket autentiseringsmetode (Basic Http/WS Http) i web service kall 27

28 SPØRSMÅL? 28

29 Hvordan? 29

30 Tekniske definisjoner (1/2) Forkortelse Fullt navn Beskrivelse SOA Service Oriented Architecture Konseptet tjenesteorientert arkitektur går ut på at applikasjoner og automatiske prosesser aksesserer informasjonsressurser gjennom standard tjenestegrensesnitt EAI Enterprise Application Integration Mellomvare for å etablere Integrasjon mellom systemer og applikasjoner innad i en organisasjon ETL Extract Transform Load Felles betegnelse på produkter som brukes til uthenting og innlesing av store mengder data mot dataaser eller filer. XML EXtended Markup Language XML er en språk definisjon for strukturering og beskrivelse av data ebxml Electronic Business using extensible Markup Language En rekke xml baserte standarder for å definere en åpen infrastruktur for elektronisk utveksling av data WSDL Web Services Description Language Teknisk tjenestekontrakt som beskriver hvilke operasjoner som finnes, samt regler for bruk (policies) SAML Security Assertion Markup Language Standard for utveksling av autentisering og autorisasjonsdata mellom sikkerhets domener 30

31 Tekniske definisjoner (2/2) Forkortelse Fullt navn Beskrivelse URI Uniform Resource Identifier En streng som identifiserer en unik ressurs på internett. F.eks en web side eller et web tjeneste endepunkt. SMTP Simple Mail Transfer Protocol Standard for sending / transport av E-post på internett HTTP Hypertext Transfer Protocol Protokoll for overføring av data over nettverk og spesielt internett HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure Kryptert protokoll for overføring av sensitive data over nettverk og spesielt internett SFTP Secure File Transfer Protocol Kryptert filoverføringsforbindelse for sikrere overføring av sensitive data SOAP SOAP Protokoll spesifikasjon for utveksling av strukturert informasjon gjennom web tjenester. 31

32 Integrasjonstyper Integrasjonstype Undertype Protokoll SOA Ekstern XML Webservice over https SOA Ekstern XML generisk Webservice over https SOA Intern XML Webservice over http(s) SOA Intern XML Webservice over binær protokoll ETL Flatfil (S)FTP ETL Flatfil http(s) EAI Flatfil (S)FTP EAI XML (S)FTP EAI ebxml/xml SMTP/HTTPS EAI XML HTTPS Autentisering SAML * Merkede integrasjonstyper er de som er relevante for tjenesteeiere i v1 32

33 Formater og standarder Altinn tilbyr to forskjellige grensesnitt for de fleste funksjonelle integrasjonpunkter Integrasjon via Web tjeneste - Tjenestekontrakter (WSDL) beskriver format for data som benyttes. Integrasjon via filer (batch) - Altinn har definerte standardformater for alle integrasjoner 33

34 Formater og standarder Web tjeneste Web tjeneste grensesnittene benyttes fortrinnsvis der det er behov for raske enkeltvise datautvekslinger med Altinn Det tilbys opptil 4 forskjellige endepunkter for hver tjeneste (URI): Basic Http (SOAP 1.1) - Tradisjonell interoperabel web tjeneste WS Http (SOAP 1.2 med WS-Security) - Støtte for nye web tjeneste standarder WS* Basic Http / MTOM - Støtte for optimalisert overføring for binære vedlegg via Basic WS Http / MTOM - Støtte for optimalisert overføring for binære vedlegg via WS 34

35 Formater og standarder filer (1/6) Filer (batch) benyttes ved større periodiske dataoverføringer. XML skjema (XSD) beskriver standard formatene i Altinn 35

36 Formater og standarder filer (2/6) Preutfylling: schemas.altinn.no.services.intermediary.serviceinitiation xsd 36

37 Formater og standarder filer (3/6) Abonnement: schemas.altinn.no.services.intermediary.serviceinitiation xsd 37

38 Formater og standarder filer (4/6) Meldinger: schemas.altinn.no.services.intermediary.correspondence xsd Altut.xsd (Supporterer Altinn 1 format for meldinger for bakoverkompatibilitet) 38

39 Formater og standarder filer (5/6) Meldingesbekreftelser: schemas.altinn.no.services.intermediary.correspondence.confirmation xsd AltUtConfirmationBatch.xsd (Supporterer Altinn 1 format for meldinger for bakoverkompatibilitet) 39

40 Formater og standarder filer (6/6) Formidlingstjenester schemas.altinn.no.services.intermediary.brokerservice xsd 40

41 Teknisk kommunikasjon - ekstern Altinn har støtte for flere tekniske kommunikasjonsprotokoller og standarder Web tjenester via HTTPs Batch filer via kommunikasjonsadaptere for de mest vanlige transporter som: HTTPs, FTP (MVS / directory based, SFTP), SMTP, POP3, SOAP (Web tjeneste), ebxml, Fil, TCP Altinn preferer bruk av web tjenester over HTTPS for enkle data, eller SFTP for overføring større data mengder til / fra Altinn. 41

42 Bruke web tjenester Altinn tilbyr Altinn har definert egne tjenestekontrakter (WSDL) for tjenesteeiere, og endepunkter (URI) som beskriver disse. Dette sikrer at : Altinn kan sikre tjeneste og data, autentisere og autorisere tjenesteeiere uavhengig av andre eksterne brukere. Tjenesteeiere må registrere sitt system og en IP adresse ift hvor tjeneste kallene blir sendt. Denne informasjonen benyttes til autentisering og autorisasjon. Web tjenester i Altinn er definert på en lik måte at overføring av repeterende hoveddataelementer bør gjøres ved å kalle samme opersjon repeterende. 42

43 Tilby tjenester til Altinn Det er mulig for tjenesteeierne å motta ferdig utfylt og signerte oppgavesett via webservices Tjenesteeier må etablere en web service metode: ReceiveOnlineBatchExternalAttachment Metoden må være satt opp for MTOM for å støtte binære vedlegg Brukernavn og passord som Altinn skal benytte ved forespørsel må utveksles Forsendelsen i henhold til formatet GenericBatch.xsd Returverdi i henhold til formatet OnlineBatchReceipt.xsd Bruk av namespaces må i henhold til avtale 43

44 Batch overføringer (Store datamengder) Når tjenesteeiere skal motta/hente, eller overføre data fra Altinn i samlede filer (batcher), så vil ofte datamengden bli så stor at det ikke er hensiktsmessig med bruk av web tjeneste. XML vil benyttes som strukturert dataformat så langt det lar seg gjøre. Til dette vil primært FTP/SFTP benyttes: Altinn etablerer et eget område på Altinn FTP Server hvor tjenesteeier kan levere eller hente data. Altinn henter data på tjenesteeiers FTP område for Altinn integrasjon. 44

45 Sikkerhet Sikkerhet for web tjenester: Altinn autentiserer og autoriserer alle eksterne kall til de tjenester som tilbys. - System ident Autentiseres og autoriseres - IP adresse Autentiseres - Ved sensitive eller begrensede data, kreves også autentisering og autorisasjon av en personlig bruker med en gitt rolle og sikkerhetsnivå Web tjenester tilbys eksternt kun over HTTPs - Dette er også et krav for det endepunktet som er satt opp med WS-Secuirty Web tjenester som Altinn skal benytte forutsettes: - er tilstrekkelig sikret gjennom kryptering av transport og bruker ident passord forusete - Benytter brukerident og passord for å autentisere. 45

46 Tjenester og operasjoner for tjenesteeiere (1/3) Funksjonalitet Tjeneste Operasjon Innsendingstjenester - Sende inn og lagre skjemasett preufyllingsdata Innsendingstjenester - Sende inn og aktivere skjemasett preufyllingsdata Innsendingstjenester - Sende inn abonnementsdata Innsendingstjenester - Hente liste over innsendte data i tjenesteeiers arkiv, både fra Altinn I og Altinn II Innsendingstjenester - Hente innsendte data i tjenesteeiers arkiv Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester Prefill Prefill Subscription ArchiveCommon ServiceOwnerArchive Correspondence SubmitPrefilledFormTasks SubmitAndInstantiatePrefilledFormTask SubmitSubscription GetServiceOwnerArchiveReporteeElements GetArchivedFormTask InsertCorrespondence 46

47 Tjenester og operasjoner for tjenesteeiere (2/3) Funksjonalitet Tjeneste Operasjon Meldingstjenester Sende inn meldingstjenester på AltUt format for bakoverkompatibilitet for eksisterende tjenesteeiere AgencyDataExchang e SubmitAltUtMessagePw Meldingstjenester Hente melding i tjenesteeiers arkiv, både fra Altinn I og Altinn II Meldingstjenester Hente melding i tjenesteeiers arkiv Formidlingstjenester - Sende en formidling av data gjennom Altinn Kvitteringer Hente kvitteringer for innsendte data ArchiveCommon ServiceOwnerArchive BrokerService Receipt GetServiceOwnerArchiveReporteeElements GetArchivedFormTask SendBrokerShipment GetReceipt 47

48 Tjenester og operasjoner for tjenesteeiere (3/3) Funksjonalitet Tjeneste Operasjon Kvitteringer Hente lister med kvitteringer Kvitteringer - Kvittere for mottak av data Receipt Receipt GetReceiptList SaveReceipt 48

49 Standard XML Filformater for tjenesteeiere (1/3) Funksjonalitet XSD Node Innsendingstjenester Sende inn filbasert preufyllingsdata -Skjemasett Innsendingstjenester Sende inn filbasert preufyllingsdata -Feltbasert schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.ser viceinitiation xsd schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.ser viceinitiation xsd ServiceOwner.Prefill.Reportee.FormTask ServiceOwner.Prefill.Reportee.Field Innsendingstjenester Sende inn filbasert abonnementsdata schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.ser viceinitiation xsd ServiceOwner.Subscription Innsendingstjenester Motta data for innsendinger Standardformat schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.shi pment.genericbatch xsd DataBatch Meldingstjenester Innsending av meldinger filbasert (Altinn II format) schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.cor respondence xsd Correspondences.Correspondence 49

50 Standard XML Filformater for tjenesteeiere (2/3) Funksjonalitet XSD Node Meldingstjenester Innsending av meldinger filbasert (Altinn I format, bakoverkompatibilitet for eksisterende tjenesteeiere) Meldingstjenester Motta bekreftelser (Altinn II format) Meldingstjenester Motta bekreftelser (Altinn I format, bakoverkompatibilitet for eksisterende tjenesteeiere) Formidlingstjenester - Formidling / transport av data fra en eller flere avgivere til en eller flere mottakere gjennom Altinn Altut.xsd schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.cor respondence.confirm ations xsd AltUtConfirmationBat ch.xsd schemas.altinn.no.ser vices.intermediary.bro kerservice xs d GovOrgan CorrespondenceConfirmation AltUtConfirmation SendBrokerShipment 50

51 Standard XML Filformater for tjenesteeiere (3/3) Funksjonalitet XSD Node Innsending av Altinn Pinkoder (SKD) Motta pin kode informasjon til brevutsendelse (BR) flatfil, ingen xsd 51

52 SPØRSMÅL? 52

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 12.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering Versjon 1.0. Standarder Geografisk Informasjon. Geosynkronisering. Versjon 1 juli 2013

Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering Versjon 1.0. Standarder Geografisk Informasjon. Geosynkronisering. Versjon 1 juli 2013 Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering Standarder Geografisk Informasjon Geosynkronisering Versjon 1 juli 2013 Statens kartverk juli 2013 Standarder Geografisk Informasjon - Geosynkronisering

Detaljer

360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk

360 Integrasjoner, tilpasninger og metodikk Integrasjoner, tilpasninger og metodikk Generelt om tilpasninger og tilpassede integrasjoner til er en markedsledende løsning bygd i henhold til moderne utviklings og arkitekturprinsipper. Produktet er

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.9 06.11.2013 Side 1 av 32 Innholdsfortegnelse 1.1 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDER... 4 1.2 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.3 FORRETNINGSMODELL OG UTVEKSLINGSMULIGHETER...

Detaljer

Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise

Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise Teknologisk landskap tekniske anbefalinger til innholdstjenester som skal utnyttes i prosjektet Kultur- og naturreise Kartverket, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren og Kulturrådet Versjon

Detaljer

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12

Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Brukerhåndbok for fakturatjenesten Versjon 1.6 29.06.12 Side 1 av 34 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 OMFANG - PRODUKTBESKRIVELSE... 4 1.2 HÅNDBOKEN OG IMPLEMENTASJONSGUIDE... 5 1.3 FORRETNINGSMODELL

Detaljer

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget

Kapittel 3. Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Kapittel 3 Anvendelser av Internett, applikasjonslaget Læringsmål: Etter å ha lest dette kapitlet skal du forstå hvordan webtjenesten fungerer forstå hvordan e-posttjenesten fungerer forstå hvordan navnetjenesten

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

PRODUKTSPESIFIKASJON DATA MANAGEMENT FI, SE, NO

PRODUKTSPESIFIKASJON DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPESIFIKASJON 1 (20) PRODUKTSPESIFIKASJON DATA MANAGEMENT FI, SE, NO PRODUKTSPESIFIKASJON 2 (20) Innhold 1. STRUKTUR - DATA MANAGEMENT... 3 1.1 Grunnleggende funksjonalitet... 3 1.2 Datamottak...

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur

IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Integrating the Healthcare Enterprise Norge IHE-profiler innenfor IT infrastruktur Status pr. 01.11.2006 IHE-arbeidsutvalg IHE Norge v1.0 14.03.2007 Utarbeidet av: Edgar Glück (KITH) 1 Innhold 1. Introduksjon...

Detaljer

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS.

SUPEROFFICE AS. SuperOffice emarketing. Brukerkurs. Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. SUPEROFFICE AS SuperOffice emarketing Brukerkurs Sist endret: 31.05.12. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2012

Detaljer

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014

FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS. WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFI RAPPORT INFRASTRUKTUR FOR TILLITSHÅNDTERING I WINDOWS WINDVIK Ronny, HALLINGSTAD Geir, VETLAND Stein Erik FFI/RAPPORT-2002/01014 FFIE/780/113 Godkjent Kjeller 13 March 2002 Torleiv Maseng Forskningssjef

Detaljer

Sikkerhet i VoIP-portnere

Sikkerhet i VoIP-portnere Sikkerhet i VoIP-portnere David Kristensveen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juni 2006 Hovedveileder: Svein Johan Knapskog, ITEM Medveileder(e): Olav Kvittem, UNINETT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer