Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)"

Transkript

1 Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon Telefaks Søknad om erstatning ved avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist Sendes kommunen der foretakets driftssenter ligger Elektronisk søknad kan sendes via Altinn. Se eller ta kontakt med kommunen Skadeår s stempel og mottaksdato Fylkesmannens stempel og mottaksdato 1. Grunnopplysninger Etternavn (representant for foretak/ innehaver enkeltmannsforetak) Fødselsnr. (11 siffer) Organisasjonsnr. (9 siffer) For- og mellomnavn (representant for foretak/ innehaver enkeltmannsforetak) Telefonnr. Mobiltelefonnr. Adresse Postnr. Poststed Kontonr. (11 siffer) Foretakets driftssenter r. Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Kryss av dersom foretaket mottar produksjonstilskudd til økologisk landbruk Antall dekar økologisk areal i vekstgruppen Er det utbetalt erstatning ved avlingssvikt de siste årene? Nei Ja Hvis ja, når? (årstall) 2a 2d skal kun fylles ut av de som bare dyrker grovfôr for salg. Opplysningene skal samsvare med opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og næringsoppgaven. Bare år uten utbetalt avlingssvikterstatning skal inngå. 2a. Opplysninger om totalt areal,, totalavling og totalsalg av veksten (på lager/solgt Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om Oppgaveregisteret 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene. Opplysninger om evt samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon SLF-275 B Elektronisk utgave Side 1 av 5

2 2b. Opplysninger om totalt areal,, totalavling og totalsalg av veksten (på lager/solgt 2c. Opplysninger om totalt areal,, totalavling og totalsalg av veksten (på lager/solgt 2d. Opplysninger om totalt areal,, totalavling og totalsalg av veksten (på lager/solgt SLF-275 B Elektronisk utgave Side 2 av 5

3 3. s merknader og underskrift s vurdering av skadeårsak samt andre merknader Er fôranalyse for skadeåret vedlagt? Nei Ja Jeg bekrefter at opplysningene i søknaden er fullstendige og korrekte. Jeg er kjent med vilkårene i forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Jeg godtar at forvaltningen innhenter de nødvendige opplysninger fra ligningsmyndigheter og/eller omsetningsledd, at forvaltningen foretar nødvendig kontroll på foretaket og at for mye utbetalt erstatning kan bli krevd tilbakebetalt eller bli trukket i andre tilskudd. Underskrift 4. Regnskapskontorets underskrift Opplysningene er hentet fra søkerens regnskaper, og er i samsvar med næringsoppgavene. Underskrift 5. Oppmålerens påtegning har deltatt på oppmålingen Nei Ja Oppmålingen er utført av Forsøksringen Husdyrkontrollen Andre, i tifelle hvem Merknader Opplysninger om beholdning av grovfôr ved måledato er fullstendige og korrekte. Oppmålerens underskrift 6. s påtegning Melding om avlingssvikt er mottatt, dato Feltkontroll utført? Nei Ja Dato for feltkontroll Nødvendige vedleggsskjemaer foreligger s vurdering av skadeårsak samt andre merknader. Nødvendig dokumentasjon foreligger Tilrådd Ikke tilrådd s underskrift SLF-275 B Elektronisk utgave Side 3 av 5

4 7. Omregningstabell for beregning av silofôr, høy og halm på lager Grassilo og rotvekster Høy, halm og krossa korn Silotyper Lagringshøyde Middelvekt m 3 m ferdig masse m 3 Løst presset Middels presset Hardt presset Plansilo Høy Halm Tårnsilo Lagringshøyde, m m 3 Løst lagret høy og halm Bakke- og hesjetørket høy Låvetørket høy uten innblåsing Låvetørket høy med innblåsing Rundballer (25%TS) 406* Løs halm Rotvekster Krossa korn 900 Kålrot 650 Fôrbeter 600 *Forutsetning: en balle er 650, volum: 1,6 m 3 Ligninger for å beregne volumvekter i plan og tårnsilo (hvor: x = lagerhøyde): Plansilo, direkte høstet ( surfôr pr m 3 ) = 604,3 + (69,9 * x) (7,1 * x 2 ). Tårnsilo, direkte høstet ( surfôr pr m 3 ) = (33 * x) (0,89 * x 2 ). 8. Fôrverdi for fôrmidler Fôrmiddel fôr/fem Fôrmiddel fôr/fem Bygg 0,98 Grassurfôr 5,2 Havre 1,05 Rundballer, 25 % TS 4,5* Hvete 0,98 Amm. behandlet halm 1,7 Krossa bygg 1,2 Ubehandlet halm 3,8 Graspellets 1,2 Kålrot 8,3 Høy 1,6 Poteter 4,4 *Tilsvarere 143 FEm pr. rundballe Gulrot 6,7 SLF-275 B Elektronisk utgave Side 4 av 5

5 9. Rettledning Utfylling av skjema Alle opplysninger i dette skjemaet har betydning for beregning av erstatning ved avlingssvikt. Alle felt der det finnes opplysninger for foretaket skal fylles ut. Felt 1 skal fylle ut grunnopplysninger. skal oppgi bankkontonummer. Ved manglende eller feil bankkontonummer blir erstatningen utbetalt ved bruk av direkte utbetalingskort. Foretakets driftssenter identifiseres med hovednummer (kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer og festenummer), og det skal være sammenfallende med det som oppgis i søknad om produksjonstilskudd. Dette viser foretakets geografiske plassering. Felt 2a-2d Opplysninger i felt 2a-2d gjelder både for gjennomsnittsår og skadeåret. For gjennomsnittsår skal fylle ut opplysninger for de vekster som inngår i vekstgruppen Grovfôr. Det er avsatt plass for inntil fire vekster. Ved flere enn fire vekster benyttes to eller flere skjemaer. Gjennomsnittstall skal beregnes på grunnlag av opplysninger for de fem siste år før skadeåret. Dersom det er innvilget erstatning ved avlingssvikt på foretaket i et av årene i denne perioden, skal en legge til grunn de fem siste årene uten avlingssvikt, her definert som år hvor det ikke er utbetalt erstatning ved avlingssvikt. For hvert av årene skal søkeren oppgi totalt areal (summen av eget og leid) av alle aktuelle vekster som inngår i vekstgruppen Grovfôr på foretaket pr. 31. juli. Arealene skal være i samsvar med tilsvarende arealer i søknad om produksjonstilskudd. skal oppgi totalavling i og i dekar av alle aktuelle vekster som inngår i vekstgruppen Grovfôr, som er produsert på eget og leid areal for hvert produksjonsår. kan i tillegg oppgi totalsalg i kroner for hvert produksjonsår. For skadeåret skal oppgi totalt areal (summen av eget og leid) av alle aktuelle vekster som inngår i vekstgruppen Grovfôr på foretaket pr. 31. juli i skadeåret. I tillegg skal søkeren oppgi eventuelt i skadeåret. Arealene skal være i samsvar med tilsvarende arealer i søknad om produksjonstilskudd. skal måle opp grovfôr på lager sammen med fortrinnsvis kommunen, eventuelt husdyrkontrollen, forsøksringen eller andre som kommunen har delegert oppmålingen til. Summen av all solgt vare og all vare på lager pr. dags dato mv. skal inngå i søkerens oppgitte avlingstall. Oppgavene skal være i samsvar med næringsoppgavene. I tillegg skal det være dokumentert av regnskapskontor eller liknende, varemottaker, kommune og/eller forsøksring. Felt 3 skal gi en vurdering av skadeårsak. skal oppgi om foretaket har mottatt erstatning ved avlingssvikt i løpet av de siste årene før skadeåret og spesifisere hvilke år dette gjelder. Gjennomsnittsår beregnes ut fra de fem siste år hvor det ikke er utbetalt erstatning ved avlingssvikt. Om det er behov for det kan søkeren vedlegge fôranalyse. Søknaden skal være datert og underskrevet. Felt 4 Regnskapskontoret bekrefter med sin underskrift at opplysningene er hentet fra regnskap og er i samsvar med næringsoppgavene. Felt 6 skal foreta feltkontroll på minst 10 prosent av foretakene der det er meldt fra om avlingssvikt. skal påse at det ikke blir gitt erstatning forårsaket av annet enn klimatiske eller klimatisk avledede forhold. skal gi uttalelse i samtlige søknader. SLF-275 B Elektronisk utgave Side 5 av 5

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr)

Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep 0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr (uten husdyr) Søknadsfrist 31.10.

Detaljer

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Stortingsgaten 28 Postboks 8140 Dep N-0033 Oslo Telefon 24 13 10 00 Telefaks 24 13 10 05 postmottak@slf.dep.no Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Detaljer

(den kommune der eiendommen ligger)

(den kommune der eiendommen ligger) Statens landbruksforvaltning Før søknaden fylles ut, bør det undersøkes om ervervet er konsesjonsfritt, jf. rettledningen på side 3 og 4. Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold til konsesjonsloven

Detaljer

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Søknaden sendes kommunen der prosjektet/tiltaket skal utføres. Kommunen kan fastsette søknadsfrist. 1. Grunnopplysninger Organisasjonsnr. (9 siffer)

Detaljer

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket SLF-005 Veiledningshefte Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket Søknadsfrist 20. august 2014 1 VEILEDNINGSHEFTE Innhold 1 Kort om søknad om produksjonstilskudd 5 1.1 Søk elektronisk og finn det du

Detaljer

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2007. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2007 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2007. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak

Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak 1. Forenklet registermelding Del 1 Blankett for enkeltpersonforetak for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer

Krav om attføringsstønader

Krav om attføringsstønader Krav om attføringsstønader Det kan ytes økonomisk hjelp til ekstra utgifter i forbindelse med attføring, se nedenfor og i brosjyren «Attføringsytelser rettigheter og plikter» (PB-0162). Utdanning som attføringstiltak

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister

Starthjelp for lønnstakere og pensjonister Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for lønnstakere og pensjonister skatteetaten.no Sjekk alle opplysninger og fradrag Leveringsfrist: 30. april 2012 Nye skatteregler for pensjonister side

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer. 2.3 Beslutning om oppløsning av enhet. 2.4 Sletting av enhet SignForm 2014 Elektronisk utgave 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer:

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnummer: 1. Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, SSBs Bedrifts- og foretaksregister, Stiftelsesregisteret

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18.

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) 3 og 18. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Dato FOR-2014-12-19-1817 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.01.2015 Sist endret Endrer

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/foretaksnavn (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) SignForm 2008 Elektronisk utgave NB! Husk original underskrift i felt 28. For nærmere forklaring og utdyping av de enkelte feltene se egen veiledning Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA

Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole VETERINÆRVAKTA Landbrukskontoret for Hole og Ringerike Informasjon fra Landbrukskontoret 2010 Informasjonsskrivet sendes alle som søker om produksjonstilskudd i Ringerike og Hole Steinssletta - et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

Detaljer

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter

Bostøtte 2008/09. En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter Bostøtte 2008/09 En støtteordning for deg med høye boutgifter og lave inntekter 2 Denne brosjyren gir en oversikt over bostøtteordningen. Brosjyren bygger på gjeldende regler pr. 1. januar 2008. Regelverket

Detaljer

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned:

SKADEMELDING VED PERSONSKADE. Skade under verneplikt Psykisk senskade etter internasjonale operasjoner. Faste tillegg pr. måned: Skademeldingen gjelder: SKADEMELDING VED PERSONSKADE Juridisk seksjon - Forsikringsavdelingen Postboks 5364 Majorstua, 0304 Oslo postmottak@spk.no, tlf. 22 24 15 53 Yrkesskade/yrkessykdom Dødsfall (avdøde

Detaljer

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn)

1.3 Eget navn på virksomheten (oppgis bare hvis selve virksomheten drives under et annet navn enn enhetens fullstendige navn) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret SSBs bedrifts- og

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes)

1.1 Enhetens fullstendige navn/firma (fylles alltid ut) Organisasjonsnr.(fyll ut hvis det finnes) Samordnet registermelding Del 1 Hovedblankett for registrering i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsmanntallet, arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret, SSBs bedrifts-

Detaljer