Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009"

Transkript

1 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august

2 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2

3 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver Forberedelser ASF videreutvikling 1. versjon Etablere og godkjenne drift og forvaltning Altinn II Forberedelser ASF Drift og forvaltning Forberedelser ABS Drifte og forvalte eksisterende løsning 2.0 versjon Drifte og forvalte eksisterende og ny løsning ABS 2.1 versjon Prosjekter Prosjektaktiviteter gjennomført i linjen Drift/løpende oppgaver 3

4 Hvem?

5 Hvorfor? Avtalene løp ut Standardproduktene har gått ut på dato Videreutvikling av løsningen har lobotomert standardproduktene Mye bindinger internt i løsningen gir dyr og vanskelig utvikling 5

6 Altinn blir en felles utviklings- og kjøreplattform for elektroniske tjenester for det offentlige En spesialisert tjenesteutviklingsløsning tilrettelagt for fagpersoner Spesialisert ift. Altinn sine tjenestetyper En tilpasset tjenestemotor for å kjøre tjenestene Sikkerhet og sporing Oppbevaringsløsning Integrasjon mot brukere og etater Koble sammen tjenester fra flere etater i prosesser for brukerne Frikobling mellom tjenestemotor og Altinn-portalen Etatene kan velge selv hvor tjenester presenteres 6

7 Hva skal Altinn II-satsingen gi Forbedringer av eksisterende typer av sluttbrukertjenester Nye typer sluttbrukertjenester Rammeverk for samhandling skal bygge rom hvor ulike aktører kan samhandle. Ny tjenesteutviklingsløsning som tillater mer effektiv utvikling, test og produksjonssetting av tjenester i Altinn. Forbedringer knyttet til sikkerhet, signering og kryptering Ny teknisk plattform: standardløsninger, tjenesteorientering 7

8 Altinn er to løsninger (minst ) Tjenesteutviklingsløsningen Sluttbrukerløsningen 8

9 Rammebetingelser for sluttbrukerløsningen Web-basert brukergrensesnitt og støtte for alle typer brukere Tilgjengelighet og robusthet i drift Tilgang basert på tjenestelige behov Sensitiv personinformasjon skal kunne håndteres ELMER retningslinjer for skjemakvalitet Universell utforming/tilgjengelighet for alle Felles offentlige arkitekturarbeid/altinn brukt som felleskomponent 9

10 Rammebetingelser for ny tjenesteutviklingsløsning Utviklere skal kunne jobbe fra ulike geografiske steder Ingen spesifikke krav til maskinvare eller installasjon hos utvikler Skjema skal utvikles iht Elmer Universell utforming/tilgjengelighet for alle Støtte for ulike metadatakilder Lav brukerterskel, fagansvarlige skal kunne utvikle mye av tjenestene Tjenesteeier skal selv gjøre mesteparten av utviklingen Muliggjøre samarbeid på tvers av etatsgrenser 10

11 1. Versjon Altinn II 2. Versjon Altinn II Innhold Altinn II-prosjektet 1. og 2. versjon 3) Funksjonell dekning basert på nyttekostnadsvurdering Løsning for å dekke de nye funksjonelle behovene som gir størst nytte i forhold til kostnadene, samtidig som det tas hensyn til budsjett og konsekvens for fremdrift. 2) Eksisterende funksjonalitet Løsning for funksjonelle behov som allerede er dekket i dagens Altinn-løsning. Denne funksjonaliteten må være på plass for kostnadseffektiv migrering og produksjonssetting av alle eksisterende tjenester i ny løsning. 1) Grunnmur Grunnmuren i Altinn-løsningen vil være den tekniske plattformen, standardløsninger (herunder skjemaløsning og arbeidsflytløsning) og innsatsen knyttet til oppsett, integrering, konfigurering og eventuelle egenutvikling som er nødvendig. I utgangspunktet skal denne grunnmuren bestå av de deler som det ikke er mulig å prioritere bort, eller som det er svært kostnadskrevende å inkludere etter at første versjon er produksjonssatt. 11

12 Sluttbrukertjenester Innsendingstjeneste Fra virksomhet eller privatperson til tjenesteeier. Meldingstjeneste Tjenesteeier sender informasjon/melding til organisasjon eller privatperson Innsynstjeneste Bruker ser på informasjon som er samlet i offentlige registre Lenketjeneste Bruker blir rutet til en annen løsning fra Altinn Formidlingstjeneste (versjon 1) Utveksle store datamengder mellom ulike offentlige virksomheter, eventuelt med næringslivet Samhandlingstjeneste (edialog/eforvaltning) (versjon2) Flere tjenester, både forhåndsdefinerte og hendelsesstyrte. 12

13 Støttetjenester (for sluttbrukeren) Informasjon Oppbevaring, kladd og innføring Varsling Betaling Brukeradministrasjon Tilgangsstyring 13

14 Sikkerhetsrelaterte endringer Støtte for sensitive data, 2.versjon Tredelt oppbevaringsløsning, 1.versjon Sluttbrukers meldingsboks Tjenesteeiers servicearkiv Loggarkiv/tiltrodd tredjepartsarkiv Egenregistrerte brukere, 2.versjon Ny autoriseringsarkitektur, 2.versjon Mulighet for flere autorisasjonskilder, 2.versjon Ny autentiseringsløsning, standardprodukt 1.versjon 20

15 Rettighetsmatrise: Tilgang pr. ressurs for én bruker/avgiver Tilgang til å benytte tjenester Alle tjenester Les Skriv <mer> Tilgang til å benytte tjenester Alle tjenester Brønnøysundregistrene Arbeids- og velferdsetaten Skatteetaten Statistisk sentralbyraå <flere tjenesteeiere> Les Skriv <mer> Tilgang til å benytte tjenester Alle tjenester Brønnøysundregistrene Arbeids- og velferdsetaten Skatteetaten <tjenestegruppe> RF-0002 Omsetningsoppg. <flere tjenester> <flere tjenestegrupper> Statistisk sentralbyraå <flere tjenesteeiere> Les Skriv <mer> Dekker også enkeltskjema/forekomster! 21

16 Hva er nytt for sluttbrukere det viktigste i versjon 1: Min hovedside bedre oversikt og nytt avansert søk Skjema og arbeidsflyt ny motor for fremvisning og utfylling av skjemaer, rikere muligheter for å lage bedre skjemaer enn før. - Dynamiske tabeller - Endret dialog rundt skjemautfylling, vedlegg, kontroll og innsending - Send tilbake til utfylling - Visning av steg i utfylling og innsendingsprosessen Tjenesteeiers arkiv erstatter etatsportalen - Søk etter innsendte skjemaer/tjenester Ny side for å registrere samtykke for ny bruker i Altinn Nytt påloggingsalternativ BankID Hjelp ny og endret struktur og vedlikeholdes fra nå i informasjonsportalen. Innsendingstjenester og meldingstjenester kan lages i ny Hva er nytt i Altinn II versjon august 2009 løsning 22

17 Min hovedside avansert søk 23