AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case TUL Definer tjeneste"

Transkript

1 AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

2 Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata som skal settes er enten generelle (tjenestenivå) eller tjenestetypespesifikke (utgavenivå). Noe metadata er enkeltinformasjon, mens andre skal parametriseres ytterligere. Med enkeltinformasjon menes informasjon som angis direkte, uten ytteligere parametrisering. Ytterligere parametrisering gjøres bl.a. i under-use casene Spesifiser arbeidsflyt, og Spesifiser skjemasett. Disse gjelder kun for innsendingstjeneste. Definering av tjeneste og utvikling av tjenesteinnhold er aktiviteter som går om hverandre. En tjenesteutvikler kan lage skjema i InfoPath før han definere tjenesteparametre, eller han kan sette parametre først. Alt som ikke er direkte avhengig av hverandre kan gjøres i vilkårlig rekkefølge. Definering av feltparametre, sporvalg og sideparametre er avhengig av at det finnes et InfoPathskjema og kan dermed først gjøres etter at InfoPaht-skjemaet er utviklet. Se Tabell 1 for hva som kan defineres. For meldingsjenester vil hensiktsmessige parametre settes i TUL og resten settes i i selve meldings- MLen fra etat. Hvilke parametre som kommer i TUL og hvilke som kommer i MLen avgjøres i design. Generelt er det at parametre som gjelder for meldingstypen settes i TUL, mens parametre som varierer fra melding til melding (eks. innhold) vil settes i MLen. Spesifisere arbeidsflyt: Valg av arbeidsflytmal og parametrisering av valgt arbeidsflyt. Hvert av stegene i en arbeidsflyt har spesifikke parametre, som for eksempel tekst og rollekrav. Spesifisere skjemasett: Valg av hvilke skjema som skal være del av et skjemasett og parametrisering av disse. Et skjemasett er en logisk mapping mellom hvilke skjemaer som kan inngå som vedleggsskjemaer til den aktuelle utgaven av tjenesten. Et skjema kan inngå i flere skjemasett. Hovedskjema og Vedleggsskjema er dermed metadata som settes pr skjema i definisjonen av skjemasett (innsendingstjenester), og ikke en egenskap ved selve skjemaet. Hovedskjemaet i skjemasettet vil være det skjemaet som hører til den valgte utgaven. Definering av formidlingstjenester vil foregå ved bruk av Microsoft BizTalk som vil være tilgjengelig på Citrix arbeidsflaten for tjenesteutviklingsløsningen. Følgende aktiviteter kan utføres: Definere tjenesten, inkludert bruk av autentisering, autorisering og signering Spesifisere utgående kanaler Routing - definere at data eller deler av data (splitting av data) kan sendes til en eller flere tjenester hos en eller flere tjenesteeiere. Konfigurering av oversendelsesmetoder eks. web service, FTP Logging av dokumenter før og etter transformasjonen Formidlingstjenester vil ikke beskrives ytterligere i use caset. 2

3 Fagperson Definer parametre Er tjenestetype valgt? Ja Velg metadata som skal registreres Nei Velg tjenestetype Definer tjenesteparametre Definer utgaveparametre TUL Opprett utgave og arbeidsflate Lagre tjenesteparametre Lagre utgaveparametre Vis inputfelt for metadata Figur 1 - Definer tjeneste, overordnet flyt. Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Definer tjeneste Fagperson Bruker oppretter tjeneste og/eller utgave og kommer inn på arbeidsflaten for tjenesten/utgaven Bruker finner eksisterende tjeneste, velger denne og kommer inn på arbeidsflaten Tjeneste er opprettet (use case Opprett tjeneste og tjenesteutgave ) Bruker er innlogget på tjenesteutviklingsløsningen (use case Logg inn ) Tjenesten som skal defineres er valgt i tjenesteuviklingsløsningen (use case Finn tjeneste ). Tjenestetype er valgt, og kan ikke endres Valgte metadata er konfigurert. Se Figur 1 - Definer tjeneste, overordnet flyt. 1. Bruker velger å definere parametre; ved å velge tjenestespesifikasjon på arbeidsflaten 2. Er tjenestetype valgt? a. Tjenestetype valgt: Arbeidsflaten for tjenesteutgaven er allerede tilgjengelig, gå til punkt 4 b. Tjenestetype ikke valgt: Velg tjenestetype fra liste (Innsendingstjeneste, meldingstjeneste, formidlingstjeneste) 3. Utgave og arbeidsflate opprettes. Arbeidsflaten vises 4. Inputfelt for metadata vises: Tjenestespesifisering 5. Velg metadata som skal registreres: Se tabell 1 for eksempler på parametre dette er ikke en uttømmende liste. a. Tjenesteparametre (felles for alle utgaver av en tjeneste). 3

4 Definer tjeneste Tjenesteparametre lagres b. Utgaveparametre (spesifikke for tjenestetypen og utgaven). Spesielt for tjenestetypene er: Meldingstjeneste * Utgaveparametre * Oversendelsesparametre Innsendingstjeneste * Utgaveparametre * Arbeidsflyt (se eget under-use case Spesifiser arbeidsflyt) * Skjemasett (se eget under-use case Spesifiser skjemasett) Utgaveparametre lagres Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Use case referanser Det vil være en løs kobling mellom sidene og feltene i InfoPathdokumentet og de parameterne som er koblet til dem. Det betyr at definerte parametere kan bevares, selv om InfoPath-dokumentet slettes eller oppdateres. Det er mulig å synliggjøre om definerte parametere mangler kobling til felt eller side i InfoPath-dokumentet. Hvordan dette synliggjøres, og om det i det hele tatt skal gjøres, vil være noe som må avgjøres i design. Det må defineres hva som skal gjøres dersom to brukere forsøker å oppdatere på den samme siden for feltparametre Tjenesteutvikler skal kunne registrere alle relevante parametre om tjenesten. Defineringen trenger ikke gjøres ferdig i én omgang, men tjenesteutvikler skal kunne gå til andre deler av tjenesteutviklingen og returnere til definisjonen på et hvilket som helst tidspunkt. Opprettet tjeneste og tjenesteutgave o AP221 Use Case - TUL Opprett tjeneste og tjenesteutgave.doc Logge inn o AP221 Use Case - TUL Logg inn.doc Finne Tjeneste o AP221 Use Case - TUL Finn Utarbeid arbeidsflyt o AP221 Use Case - TUL Utarbeid arbeidsflyt.doc Spesifiser arbeidsflyt o I dette dokumentet Spesifiser skjemasett o I dette dokumentet Referanse til krav TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Alle nye tjenester kan defineres av tjenesteeier i tjenesteutviklingsløsningen. Det må minimum være mulig å registrere egenskapene i tabell 1. Tabell 1 refererer til tabell i U_Bilag_1_Kravspesifikasjon_Tjenesteutvikling.doc For alle tjenester er det mulig å aktivere logging av sporingsinformasjon knyttet til skjema/data. Det er ikke nødvendig å angi alle disse egenskapene (se tabell 3) før utvikling begynner. Det betyr blant annet at det er mulig å gjøre layout og definere tekster før det er angitt om innsendingstjenesten krever signering. Tabell 3 refererer til tabell i 4

5 Definer tjeneste U_Bilag_1_Kravspesifikasjon_Tjenesteutvikling.doc TUL_ Det skal minimum være mulig å angi egenskapene i tabell 3. TUL_ TUL_ SBLE_ SBLE_ SBLE_ SBLE_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Tabell 3 refererer til tabell i U_Bilag_1_Kravspesifikasjon_Tjenesteutvikling.doc Det kan angis om sluttbruker skal ha styrt eller fri navigering, dvs. om sluttbruker kun kan benytte neste/forrige side eller kan velge fritt. Det er viktig at det som legges inn første gang man definerer en innsendingstjeneste enkelt kan endres i etterkant. I dette ligger det også at det er enkelt å produksjonssette endringer i definisjonen. Presentasjonsfelter benyttes i forbindelse med en innsendingstjeneste og vises som en del av tjenesteinstansnavnet i lister for å kunne skille ulike instanser av samme tjeneste. Presentasjonsfelter skal kunne benyttes for alle tjenester som har instansdata presentasjonsfeltene kan populeres fra. Med instansdata menes data som er dynamiske, eksempelvis skjemainnhold fra bruker og data fra innsynstjeneste. For statiske tjenester, eksempelvis meldinger, defineres titler o.a. i de statiske dataene, og presentasjonsfelter benyttes derfor ikke for disse. De identifiserende feltene som defineres kan være forskjellig fra presentasjonsfeltene som defineres for tjenesten. Presentasjonsfelter benyttes i forbindelse med en innsendingstjeneste og vises som en del av tjenesteinstansnavnet i lister for å kunne skille ulike instanser av samme tjeneste. Presentasjonsfelter skal kunne benyttes for alle tjenester som har instansdata presentasjonsfeltene kan populeres fra. Med instansdata menes data som er dynamiske, eksempelvis skjemainnhold fra bruker og data fra innsynstjeneste. For statiske tjenester, eksempelvis meldinger, defineres titler o.a. i de statiske dataene, og presentasjonsfelter benyttes derfor ikke for disse. De identifiserende feltene som defineres kan være forskjellig fra presentasjonsfeltene som defineres for tjenesten. Dagens funksjonalitet for å angi betalingsinformasjon i tjenesteutviklingsløsningen finnes også i ny løsning Det er mulig å angi at betalingsinformasjon skal genereres basert på innhold i en tjeneste i Altinn. Det er kun preutfylling på feltnivå som skal angis i tjenesteutviklingsløsningen. Det må være mulig å angi identifiserende felter (benyttes blant annet ved preutfylling på meldingsnivå) i tjenesteutviklingsløsningen. Tjenesteutviklingsløsningen har et grensesnitt der sporvalg kan defineres Det kan angis om sluttbruker skal ha styrt eller fri navigering, dvs. om sluttbruker kun kan benytte neste/forrige side eller kan velge fritt. Det er også mulig å definere andre svaravhengige spørsmål enn de som er definert i ML Schema meldingsspesifikasjonen. Det er mulig å definere felter som svaravhengige spørsmål eller kunne legge til svaravhengige spørsmål utover de feltene som er i ML Schema meldingsspesifikasjonen. 5

6 Krav dekket i design TUL_ TUL_ Meldingstjenester TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Definer tjeneste Det er mulig å angi hvilke felter som skal påvirkes av svarene sluttbruker oppgir. Det kan være opplysninger som bruker oppgir i en del av en innsendingstjeneste som bestemmer hvilke opplysninger brukeren skal fylle ut videre. Slike opplysninger kan defineres som sporvalgsfelter. Det er mulig å angi oversendelsesmåte til online eller batch for meldinger fra tjenesteeiere. For batch er det mulig å angi periode, dvs. i hvilken tidsperiode (datoer) batchen skal hentes. For batch er det mulig å angi hentefrekvens, dvs. hvor ofte (hver onsdag, hvert døgn, hver time, etc.) batchen skal hentes. For batch er det mulig å angi hentemetode, dvs. hvilken protokoll (ftp, sftp, http, etc.) som skal benyttes for overføring av batch. For batch er det mulig å angi kjørenummer. For batch er det mulig å angi sende kvittering/jobbkort ved henting av batch. For oversendelser av meldinger er det mulig å angi autentiseringsinformasjon. Det er mulig å angi at tjenesteeier skal kunne motta bekreftelse på at en melding er mottatt og lest. Tabell 1 med parametre er ikke uttømmende. Detaljering må gjøres i design. Autentiseringsinformasjon for meldingstjeneste bør gjøres ulesbart da dette kan være sensitiv informasjon. Hvordan dette gjøres betemmes i design. TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ SBLE_ Det er mulig å sette opp en meldingstjeneste med forskjellige egenskaper i forskjellige sluttbrukermiljøer. For eksempel skal det være mulig i systemtestmiljøet å sette opp tjenesten til å hente meldinger fra en maskin hos tjenesteeier, mens det i akseptansetest kan benyttes en annen maskin. For noen tjenester kan det være behov for spesielle kontroller ved åpning av tjenesten, ekstra behov for preutfylling, spesielle registeroppslag under utfylling, kontroller ved lagring og innsending med mer. Dette vil i hovedsak gjelde for innsendingstjenester, men tjenesteutviklingsløsningen må legge til rette for at tjenesteutvikler kan angi at slik funksjonalitet også kan benyttes av andre tjenestetyper. Ett skjemasett kan være definert som én stor ML Schema meldingsspesifikasjon i OR, SERES eller en annen metadatakilde, eller alle skjema i ett skjemasett kan være definerte som separate meldingsspesifikasjoner. Dersom alle skjema i ett skjemasett er definerte som separate ML Schema meldingsspesifikasjoner i OR, SERES eller annen metadatakilde er det mulig å definere hvilke skjemaer som inngår i et skjemasett. Det kan maks defineres 6 presentasjonsfelter for en tjeneste 6

7 Tabell 1 Parametre som kan settes i tjenestedefinering. UP=Utgaveparameter, TP=Tjenesteparameter. Parameter TP UP Innsendingstjeneste UP Formidlingstjeneste UP Meldingstjeneste Tjenestens id (Settes automatisk) Type tjeneste Tjenestens interne navn Tjenesteeier(e) (Settes automatisk) Tjenestenavn Tjenestens kortnavn Tjenestenummer Beskrivelse av tjenesten Sporing og logging Beskrivelse Gyldig fra (dato) Gyldig til (dato) Navn i sluttbrukerløsning Intern beskrivelse Hvem som skal kunne bruke tjenesten Språkstøtte (hvilke språk skal støttes) Hovedspråk Skal man kunne legge ved binære filvedlegg Kryptere binære filer (hvis den over er avsjekket) Egenskaper ved visning i portalen Lagres i Arkiv/meldingsboks Instansier arkiv Oversendelsesmåte (Batch vs Online) Batchparameter Hentefrekvens Batchparameter Henteperiode Batchparameter Hentemetode Batchparameter Batchkvittering Batchparameter Kjørenummer Autentiseringsinformasjon Angi om avsender skal ha lesebekreftelse Miljøspesifikke egentskaper Kildedata (webservice) Arbeidsflyt (eget under-use case) Skjemasett (eget under-use case) Skjemasett kan skjema i skjemasett fylles ut én eller flere ganger Utskriftsversjon (velg fra produserte views i InfoPath, må gjøres etter definering av view) Kvitteringsside (velg fra produserte views i InfoPath, må gjøres etter definering av view) Sporvalg (velg fra definerte felt, må gjøres etter skjemautvikling) Sideparametre sidenavn, sidetype (må gjøres etter skjemautvikling) Feltparametre hjelpetekster, betalingsiformasjon og presenterende felter (må gjøres etter skjemautvikling) Styrt eller fri navigering 7

8 Parameter TP UP Innsendingstjeneste Bruk av ELMER2 (defaultverdi, kan velges bort) UP Formidlingstjeneste UP Meldingstjeneste Spesifiser arbeidsflyt Spesifisering av arbeidsflyt må gjøres for innsendingstjenester. Ved definering av utgave velges det fra en liste av tilgjengelige arbeidsflytmaler, enten generelle arbeidsflytmaler eller ferdigspesifiserte maler (spesifisert for aktuell tjenesteeier). Disse arbeidsflytmalene har et sett av parametre som må fylles ut, i tillegg kan det også legges til kontroller på steg hvor dette er definert i malen. Fagperson Velg arbeidsflytmal Velg arbeidsflytsteg som skal defineres Velg utfyllingssteg Velg signeringssteg Velg arkivering/kvittering Velg kontroll Velg annet steg TUL Lagre steg og parametre Vis arbeidsflytdefinering Figur 2 - Spesifiser arbeidsflyt Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Definer tjeneste Spesifiser arbeidsflyt Fagperson Bruker velger å spesifisere arbeidsflyt Tjeneste er opprettet (use case Opprett tjeneste ) Bruker er innlogget på tjenesteutviklingsløsningen (use case Logg inn ) Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Arbeidsflytmal som skal velges må være ferdig utarbeidet og tilgjengeliggjort i TUL (se use case Utarbeid arbeidsflytmal og kompontenter, og Bygg verktøykasse ) Arbeidsflyt er spesifisert Se Figur 2 - Spesifiser arbeidsflyt 1. Vis arbeidsflytdefinering: Bruker kan velge arbeidsflytmal blant tilgjengelige maler. 2. Velg arbeidsflytmal: Bruker velger arbeidsflytmal fra liste. Listen inneholder både generelle arbeidsflytmaler og spesifiserte maler med defaultverdier (definert for aktuell tjenesteeier) 8

9 Definer tjeneste Spesifiser arbeidsflyt 3. Velg arbeidsflytsteg som skal defineres: Dette er eksempler på steg, ikke uttømmende liste. Stegene har flere parametre som skal defineres, eksempler vises under. a. Utfyllingssteg i. Definer rollekrav b. Signeringssteg i. Definer rollekrav (innebærer å angi sikkerhetsnivå og rettigheter man stiller til signerer i sluttbrukerløsningen) ii. Velg signeringstekst c. Definer arkivering/kvittering i. Definer rollekrav ii. Velg kvitteringstekst d. Legg til kontroll: Velg blant tilgjengelige kontroller. Dette kan for eksempel være avansert logikk som ikke kan lages i InfoPath-visningen eller det kan være oppstartkriterier for et steg, eksempel myndighetssjekk. (Se use case Bygg verktøykasse ). e. Annet steg: Listen ikke uttømmende, det kan også være andre steg som er definert 4. Lagre steg og parametre. Feilhåndtering Forretningsregler. Referanse til TUL_ Det er mulig å angi at ulike roller skal signere på ulike krav deler av skjemaet, skjemasettet eller filvedlegg/ene. Krav dekket i design TUL_ TUL_ TUL_ INT_ TUL_ Det kan angis hvorvidt en signering er obligatorisk. Det er mulig å angi sikkerhetskrav til hvert signeringstrinn, det vil si hvilket sikkerhetsnivå og rettigheter man stiller til en bruker som skal signere i sluttbrukerløsningen. Under definering av tjeneste kan man opprette ny arbeidsflyt eller gjenbruke en eksisterende. Et skjema kan inngå i en arbeidsflyt. En arbeidsflyt kan ha parallelle signeringssteg. 9

10 Spesifiser skjemasett Alle skjema som skal inngå i et skjemasett må være definert som egne tjenester i tjenesteutviklingsløsningen. Dette kan være tjenester som ikke består av annet enn et skjema. Følgende må eksistere for tjenesten for å kunne benytte den som et vedleggsskjema: - Nødvendige metadata (f.eks. navn og beskrivelse) - InfoPath dokument - Evt. navigasjon - Sideegenskaper - Feltegenskaper Når et skjemasett defineres opp, vil det være enkelte parametere i vedleggsskjemaene som overstyres av hovedskjemaet. Blant annet gjelder dette arbeidsflyt. Arbeidsflytdefinisjonen som gjelder for hovedskjemaet vil også gjelde for vedleggsskjemaene. Felt og verdier i vedleggsskjemaene vil være tilgjengelig i alle skjemaene i skjemasettet som følger prosedyren under inkludert hovedskjemaet. Verdien kan ikke endres, men kan brukes for oppslag og beregninger. Dette gjøres ved at man i tillegg til å importere en SD i InfoPath for meldingsbeskrivelsen benytter seg av en skjemasett-sd 1. Import gjøres via wizards på samme måte som for meldingsbeskrivelsen. Skjemasett-SDen må importeres i hvert skjema i skjemasettet som trenger tilgang til felter i andre skjemaer. Dersom det gjøres endringer på et av skjemaene i skjemasettet, må skjemasett-sden oppdateres på nytt i skjemasettet. Fagperson Velg skjemasettelement Velg vedleggskjema Velg om binært filvedlegg er tillatt TUL Vis skjemasettdefinering Lagre parametre Generer skjemasett-xsd Figur 3 - Spesifiser skjemasett 1 Secondary data source i InfoPath 10

11 Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Definer tjeneste Spesifiser skjemasett Fagperson Tjenesteutviklingsløsning (TUL) Bruker velger å spesifisere skjemasett Tjeneste er opprettet (use case Opprett tjeneste ) Bruker er innlogget på tjenesteutviklingsløsningen (use case Logg inn ) Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Skjema som skal være del av et skjemasett må være ferdig utviklet og migrert til sluttbrukerløsningen Skjemasett er spesifisert Se Figur 3 - Spesifiser skjemasett 1. Skjemasett-definering vises: Inputfelt for skjemasettdefinering 2. Velg skjemasettelement: Liste med tilgjengelige vedleggsskjema vises. Listen består av allerede opprettede skjema (som er del av en tjeneste) 3. Lagre parametre. Det angis også her om det i sluttbrukerløsningen skal være mulig å fylle ut kun én eller flere instanser av samme skjema i skjemasettet. 4. Generer skjemasett-xsd: Ved ferdig skjemasett-definering genereres det opp en skjemasett-xsd. Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Referanse til krav Krav dekket i design Bruker skal sette sammen et skjemasett hvor ett skjema velges som hovedskjema og det kan være flere vedleggskjemaer. TUL_ Ett skjema kan benyttes i flere skjemasett. TUL_ I tjenesteutviklingsverktøyet er det mulig å definere og vedlikeholde hvilke skjema som ligger i et skjemasett også etter at skjemasettet er produksjonssatt. TUL_ Tjenesteutvikler kan angi om sluttbruker kan fylle ut kun én eller flere instanser av samme skjema i ett skjemasett 11

12 Relatert dokumentasjon Dokument Type Kommentar AP353 Sub-component Design Definition TUL Service AP353 Sub-component Design definition TUL Service Edition AP311 Service Definition High Design Level TUL Service Edition AP311 Service Definition High Design Level TUL Service AP311 Service Definition High Design Level TUL Form Set AP311 Service Definition High Design Level TUL Workflow AP347 Page Specification Design High Level TUL Metadata Edition AP347 Page Specification Design High Level TUL Metadata Service AP347 Page Specification Design High Level - TUL - Workflow AP347 Page Specification High Level TUL Formset Design 12

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 12.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Eksport /Import person

Eksport /Import person Innhold Eksport /Import person... 2 Fri eksport av personopplysninger... 2 Definisjon av utplukk... 2 Definisjon av layout... 3 Fri import av personopplysninger... 7 Hodeinformasjon... 7 Valg av felt...

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang Hvordan komme i gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Registrere lisens... 3 3 Opprette en klient... 4 3.1 Integrasjon mot regnskapssystem... 5 3.1.1 Klientspesifikk regnskapsintegrasjon... 6 3.1.2

Detaljer

Melding om enkelt byggetiltak

Melding om enkelt byggetiltak Melding om enkelt byggetiltak En veiledning for deg som vil gjøre det på nett Det Digit a le Tr øndela g Det Digit a le Tr øndela g Skjema på internett eller papir? Skal du utføre et enkelt byggetiltak

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer