AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case TUL Definer tjeneste"

Transkript

1 AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

2 Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata som skal settes er enten generelle (tjenestenivå) eller tjenestetypespesifikke (utgavenivå). Noe metadata er enkeltinformasjon, mens andre skal parametriseres ytterligere. Med enkeltinformasjon menes informasjon som angis direkte, uten ytteligere parametrisering. Ytterligere parametrisering gjøres bl.a. i under-use casene Spesifiser arbeidsflyt, og Spesifiser skjemasett. Disse gjelder kun for innsendingstjeneste. Definering av tjeneste og utvikling av tjenesteinnhold er aktiviteter som går om hverandre. En tjenesteutvikler kan lage skjema i InfoPath før han definere tjenesteparametre, eller han kan sette parametre først. Alt som ikke er direkte avhengig av hverandre kan gjøres i vilkårlig rekkefølge. Definering av feltparametre, sporvalg og sideparametre er avhengig av at det finnes et InfoPathskjema og kan dermed først gjøres etter at InfoPaht-skjemaet er utviklet. Se Tabell 1 for hva som kan defineres. For meldingsjenester vil hensiktsmessige parametre settes i TUL og resten settes i i selve meldings- MLen fra etat. Hvilke parametre som kommer i TUL og hvilke som kommer i MLen avgjøres i design. Generelt er det at parametre som gjelder for meldingstypen settes i TUL, mens parametre som varierer fra melding til melding (eks. innhold) vil settes i MLen. Spesifisere arbeidsflyt: Valg av arbeidsflytmal og parametrisering av valgt arbeidsflyt. Hvert av stegene i en arbeidsflyt har spesifikke parametre, som for eksempel tekst og rollekrav. Spesifisere skjemasett: Valg av hvilke skjema som skal være del av et skjemasett og parametrisering av disse. Et skjemasett er en logisk mapping mellom hvilke skjemaer som kan inngå som vedleggsskjemaer til den aktuelle utgaven av tjenesten. Et skjema kan inngå i flere skjemasett. Hovedskjema og Vedleggsskjema er dermed metadata som settes pr skjema i definisjonen av skjemasett (innsendingstjenester), og ikke en egenskap ved selve skjemaet. Hovedskjemaet i skjemasettet vil være det skjemaet som hører til den valgte utgaven. Definering av formidlingstjenester vil foregå ved bruk av Microsoft BizTalk som vil være tilgjengelig på Citrix arbeidsflaten for tjenesteutviklingsløsningen. Følgende aktiviteter kan utføres: Definere tjenesten, inkludert bruk av autentisering, autorisering og signering Spesifisere utgående kanaler Routing - definere at data eller deler av data (splitting av data) kan sendes til en eller flere tjenester hos en eller flere tjenesteeiere. Konfigurering av oversendelsesmetoder eks. web service, FTP Logging av dokumenter før og etter transformasjonen Formidlingstjenester vil ikke beskrives ytterligere i use caset. 2

3 Fagperson Definer parametre Er tjenestetype valgt? Ja Velg metadata som skal registreres Nei Velg tjenestetype Definer tjenesteparametre Definer utgaveparametre TUL Opprett utgave og arbeidsflate Lagre tjenesteparametre Lagre utgaveparametre Vis inputfelt for metadata Figur 1 - Definer tjeneste, overordnet flyt. Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Definer tjeneste Fagperson Bruker oppretter tjeneste og/eller utgave og kommer inn på arbeidsflaten for tjenesten/utgaven Bruker finner eksisterende tjeneste, velger denne og kommer inn på arbeidsflaten Tjeneste er opprettet (use case Opprett tjeneste og tjenesteutgave ) Bruker er innlogget på tjenesteutviklingsløsningen (use case Logg inn ) Tjenesten som skal defineres er valgt i tjenesteuviklingsløsningen (use case Finn tjeneste ). Tjenestetype er valgt, og kan ikke endres Valgte metadata er konfigurert. Se Figur 1 - Definer tjeneste, overordnet flyt. 1. Bruker velger å definere parametre; ved å velge tjenestespesifikasjon på arbeidsflaten 2. Er tjenestetype valgt? a. Tjenestetype valgt: Arbeidsflaten for tjenesteutgaven er allerede tilgjengelig, gå til punkt 4 b. Tjenestetype ikke valgt: Velg tjenestetype fra liste (Innsendingstjeneste, meldingstjeneste, formidlingstjeneste) 3. Utgave og arbeidsflate opprettes. Arbeidsflaten vises 4. Inputfelt for metadata vises: Tjenestespesifisering 5. Velg metadata som skal registreres: Se tabell 1 for eksempler på parametre dette er ikke en uttømmende liste. a. Tjenesteparametre (felles for alle utgaver av en tjeneste). 3

4 Definer tjeneste Tjenesteparametre lagres b. Utgaveparametre (spesifikke for tjenestetypen og utgaven). Spesielt for tjenestetypene er: Meldingstjeneste * Utgaveparametre * Oversendelsesparametre Innsendingstjeneste * Utgaveparametre * Arbeidsflyt (se eget under-use case Spesifiser arbeidsflyt) * Skjemasett (se eget under-use case Spesifiser skjemasett) Utgaveparametre lagres Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Use case referanser Det vil være en løs kobling mellom sidene og feltene i InfoPathdokumentet og de parameterne som er koblet til dem. Det betyr at definerte parametere kan bevares, selv om InfoPath-dokumentet slettes eller oppdateres. Det er mulig å synliggjøre om definerte parametere mangler kobling til felt eller side i InfoPath-dokumentet. Hvordan dette synliggjøres, og om det i det hele tatt skal gjøres, vil være noe som må avgjøres i design. Det må defineres hva som skal gjøres dersom to brukere forsøker å oppdatere på den samme siden for feltparametre Tjenesteutvikler skal kunne registrere alle relevante parametre om tjenesten. Defineringen trenger ikke gjøres ferdig i én omgang, men tjenesteutvikler skal kunne gå til andre deler av tjenesteutviklingen og returnere til definisjonen på et hvilket som helst tidspunkt. Opprettet tjeneste og tjenesteutgave o AP221 Use Case - TUL Opprett tjeneste og tjenesteutgave.doc Logge inn o AP221 Use Case - TUL Logg inn.doc Finne Tjeneste o AP221 Use Case - TUL Finn Utarbeid arbeidsflyt o AP221 Use Case - TUL Utarbeid arbeidsflyt.doc Spesifiser arbeidsflyt o I dette dokumentet Spesifiser skjemasett o I dette dokumentet Referanse til krav TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Alle nye tjenester kan defineres av tjenesteeier i tjenesteutviklingsløsningen. Det må minimum være mulig å registrere egenskapene i tabell 1. Tabell 1 refererer til tabell i U_Bilag_1_Kravspesifikasjon_Tjenesteutvikling.doc For alle tjenester er det mulig å aktivere logging av sporingsinformasjon knyttet til skjema/data. Det er ikke nødvendig å angi alle disse egenskapene (se tabell 3) før utvikling begynner. Det betyr blant annet at det er mulig å gjøre layout og definere tekster før det er angitt om innsendingstjenesten krever signering. Tabell 3 refererer til tabell i 4

5 Definer tjeneste U_Bilag_1_Kravspesifikasjon_Tjenesteutvikling.doc TUL_ Det skal minimum være mulig å angi egenskapene i tabell 3. TUL_ TUL_ SBLE_ SBLE_ SBLE_ SBLE_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Tabell 3 refererer til tabell i U_Bilag_1_Kravspesifikasjon_Tjenesteutvikling.doc Det kan angis om sluttbruker skal ha styrt eller fri navigering, dvs. om sluttbruker kun kan benytte neste/forrige side eller kan velge fritt. Det er viktig at det som legges inn første gang man definerer en innsendingstjeneste enkelt kan endres i etterkant. I dette ligger det også at det er enkelt å produksjonssette endringer i definisjonen. Presentasjonsfelter benyttes i forbindelse med en innsendingstjeneste og vises som en del av tjenesteinstansnavnet i lister for å kunne skille ulike instanser av samme tjeneste. Presentasjonsfelter skal kunne benyttes for alle tjenester som har instansdata presentasjonsfeltene kan populeres fra. Med instansdata menes data som er dynamiske, eksempelvis skjemainnhold fra bruker og data fra innsynstjeneste. For statiske tjenester, eksempelvis meldinger, defineres titler o.a. i de statiske dataene, og presentasjonsfelter benyttes derfor ikke for disse. De identifiserende feltene som defineres kan være forskjellig fra presentasjonsfeltene som defineres for tjenesten. Presentasjonsfelter benyttes i forbindelse med en innsendingstjeneste og vises som en del av tjenesteinstansnavnet i lister for å kunne skille ulike instanser av samme tjeneste. Presentasjonsfelter skal kunne benyttes for alle tjenester som har instansdata presentasjonsfeltene kan populeres fra. Med instansdata menes data som er dynamiske, eksempelvis skjemainnhold fra bruker og data fra innsynstjeneste. For statiske tjenester, eksempelvis meldinger, defineres titler o.a. i de statiske dataene, og presentasjonsfelter benyttes derfor ikke for disse. De identifiserende feltene som defineres kan være forskjellig fra presentasjonsfeltene som defineres for tjenesten. Dagens funksjonalitet for å angi betalingsinformasjon i tjenesteutviklingsløsningen finnes også i ny løsning Det er mulig å angi at betalingsinformasjon skal genereres basert på innhold i en tjeneste i Altinn. Det er kun preutfylling på feltnivå som skal angis i tjenesteutviklingsløsningen. Det må være mulig å angi identifiserende felter (benyttes blant annet ved preutfylling på meldingsnivå) i tjenesteutviklingsløsningen. Tjenesteutviklingsløsningen har et grensesnitt der sporvalg kan defineres Det kan angis om sluttbruker skal ha styrt eller fri navigering, dvs. om sluttbruker kun kan benytte neste/forrige side eller kan velge fritt. Det er også mulig å definere andre svaravhengige spørsmål enn de som er definert i ML Schema meldingsspesifikasjonen. Det er mulig å definere felter som svaravhengige spørsmål eller kunne legge til svaravhengige spørsmål utover de feltene som er i ML Schema meldingsspesifikasjonen. 5

6 Krav dekket i design TUL_ TUL_ Meldingstjenester TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Definer tjeneste Det er mulig å angi hvilke felter som skal påvirkes av svarene sluttbruker oppgir. Det kan være opplysninger som bruker oppgir i en del av en innsendingstjeneste som bestemmer hvilke opplysninger brukeren skal fylle ut videre. Slike opplysninger kan defineres som sporvalgsfelter. Det er mulig å angi oversendelsesmåte til online eller batch for meldinger fra tjenesteeiere. For batch er det mulig å angi periode, dvs. i hvilken tidsperiode (datoer) batchen skal hentes. For batch er det mulig å angi hentefrekvens, dvs. hvor ofte (hver onsdag, hvert døgn, hver time, etc.) batchen skal hentes. For batch er det mulig å angi hentemetode, dvs. hvilken protokoll (ftp, sftp, http, etc.) som skal benyttes for overføring av batch. For batch er det mulig å angi kjørenummer. For batch er det mulig å angi sende kvittering/jobbkort ved henting av batch. For oversendelser av meldinger er det mulig å angi autentiseringsinformasjon. Det er mulig å angi at tjenesteeier skal kunne motta bekreftelse på at en melding er mottatt og lest. Tabell 1 med parametre er ikke uttømmende. Detaljering må gjøres i design. Autentiseringsinformasjon for meldingstjeneste bør gjøres ulesbart da dette kan være sensitiv informasjon. Hvordan dette gjøres betemmes i design. TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ SBLE_ Det er mulig å sette opp en meldingstjeneste med forskjellige egenskaper i forskjellige sluttbrukermiljøer. For eksempel skal det være mulig i systemtestmiljøet å sette opp tjenesten til å hente meldinger fra en maskin hos tjenesteeier, mens det i akseptansetest kan benyttes en annen maskin. For noen tjenester kan det være behov for spesielle kontroller ved åpning av tjenesten, ekstra behov for preutfylling, spesielle registeroppslag under utfylling, kontroller ved lagring og innsending med mer. Dette vil i hovedsak gjelde for innsendingstjenester, men tjenesteutviklingsløsningen må legge til rette for at tjenesteutvikler kan angi at slik funksjonalitet også kan benyttes av andre tjenestetyper. Ett skjemasett kan være definert som én stor ML Schema meldingsspesifikasjon i OR, SERES eller en annen metadatakilde, eller alle skjema i ett skjemasett kan være definerte som separate meldingsspesifikasjoner. Dersom alle skjema i ett skjemasett er definerte som separate ML Schema meldingsspesifikasjoner i OR, SERES eller annen metadatakilde er det mulig å definere hvilke skjemaer som inngår i et skjemasett. Det kan maks defineres 6 presentasjonsfelter for en tjeneste 6

7 Tabell 1 Parametre som kan settes i tjenestedefinering. UP=Utgaveparameter, TP=Tjenesteparameter. Parameter TP UP Innsendingstjeneste UP Formidlingstjeneste UP Meldingstjeneste Tjenestens id (Settes automatisk) Type tjeneste Tjenestens interne navn Tjenesteeier(e) (Settes automatisk) Tjenestenavn Tjenestens kortnavn Tjenestenummer Beskrivelse av tjenesten Sporing og logging Beskrivelse Gyldig fra (dato) Gyldig til (dato) Navn i sluttbrukerløsning Intern beskrivelse Hvem som skal kunne bruke tjenesten Språkstøtte (hvilke språk skal støttes) Hovedspråk Skal man kunne legge ved binære filvedlegg Kryptere binære filer (hvis den over er avsjekket) Egenskaper ved visning i portalen Lagres i Arkiv/meldingsboks Instansier arkiv Oversendelsesmåte (Batch vs Online) Batchparameter Hentefrekvens Batchparameter Henteperiode Batchparameter Hentemetode Batchparameter Batchkvittering Batchparameter Kjørenummer Autentiseringsinformasjon Angi om avsender skal ha lesebekreftelse Miljøspesifikke egentskaper Kildedata (webservice) Arbeidsflyt (eget under-use case) Skjemasett (eget under-use case) Skjemasett kan skjema i skjemasett fylles ut én eller flere ganger Utskriftsversjon (velg fra produserte views i InfoPath, må gjøres etter definering av view) Kvitteringsside (velg fra produserte views i InfoPath, må gjøres etter definering av view) Sporvalg (velg fra definerte felt, må gjøres etter skjemautvikling) Sideparametre sidenavn, sidetype (må gjøres etter skjemautvikling) Feltparametre hjelpetekster, betalingsiformasjon og presenterende felter (må gjøres etter skjemautvikling) Styrt eller fri navigering 7

8 Parameter TP UP Innsendingstjeneste Bruk av ELMER2 (defaultverdi, kan velges bort) UP Formidlingstjeneste UP Meldingstjeneste Spesifiser arbeidsflyt Spesifisering av arbeidsflyt må gjøres for innsendingstjenester. Ved definering av utgave velges det fra en liste av tilgjengelige arbeidsflytmaler, enten generelle arbeidsflytmaler eller ferdigspesifiserte maler (spesifisert for aktuell tjenesteeier). Disse arbeidsflytmalene har et sett av parametre som må fylles ut, i tillegg kan det også legges til kontroller på steg hvor dette er definert i malen. Fagperson Velg arbeidsflytmal Velg arbeidsflytsteg som skal defineres Velg utfyllingssteg Velg signeringssteg Velg arkivering/kvittering Velg kontroll Velg annet steg TUL Lagre steg og parametre Vis arbeidsflytdefinering Figur 2 - Spesifiser arbeidsflyt Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Definer tjeneste Spesifiser arbeidsflyt Fagperson Bruker velger å spesifisere arbeidsflyt Tjeneste er opprettet (use case Opprett tjeneste ) Bruker er innlogget på tjenesteutviklingsløsningen (use case Logg inn ) Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Arbeidsflytmal som skal velges må være ferdig utarbeidet og tilgjengeliggjort i TUL (se use case Utarbeid arbeidsflytmal og kompontenter, og Bygg verktøykasse ) Arbeidsflyt er spesifisert Se Figur 2 - Spesifiser arbeidsflyt 1. Vis arbeidsflytdefinering: Bruker kan velge arbeidsflytmal blant tilgjengelige maler. 2. Velg arbeidsflytmal: Bruker velger arbeidsflytmal fra liste. Listen inneholder både generelle arbeidsflytmaler og spesifiserte maler med defaultverdier (definert for aktuell tjenesteeier) 8

9 Definer tjeneste Spesifiser arbeidsflyt 3. Velg arbeidsflytsteg som skal defineres: Dette er eksempler på steg, ikke uttømmende liste. Stegene har flere parametre som skal defineres, eksempler vises under. a. Utfyllingssteg i. Definer rollekrav b. Signeringssteg i. Definer rollekrav (innebærer å angi sikkerhetsnivå og rettigheter man stiller til signerer i sluttbrukerløsningen) ii. Velg signeringstekst c. Definer arkivering/kvittering i. Definer rollekrav ii. Velg kvitteringstekst d. Legg til kontroll: Velg blant tilgjengelige kontroller. Dette kan for eksempel være avansert logikk som ikke kan lages i InfoPath-visningen eller det kan være oppstartkriterier for et steg, eksempel myndighetssjekk. (Se use case Bygg verktøykasse ). e. Annet steg: Listen ikke uttømmende, det kan også være andre steg som er definert 4. Lagre steg og parametre. Feilhåndtering Forretningsregler. Referanse til TUL_ Det er mulig å angi at ulike roller skal signere på ulike krav deler av skjemaet, skjemasettet eller filvedlegg/ene. Krav dekket i design TUL_ TUL_ TUL_ INT_ TUL_ Det kan angis hvorvidt en signering er obligatorisk. Det er mulig å angi sikkerhetskrav til hvert signeringstrinn, det vil si hvilket sikkerhetsnivå og rettigheter man stiller til en bruker som skal signere i sluttbrukerløsningen. Under definering av tjeneste kan man opprette ny arbeidsflyt eller gjenbruke en eksisterende. Et skjema kan inngå i en arbeidsflyt. En arbeidsflyt kan ha parallelle signeringssteg. 9

10 Spesifiser skjemasett Alle skjema som skal inngå i et skjemasett må være definert som egne tjenester i tjenesteutviklingsløsningen. Dette kan være tjenester som ikke består av annet enn et skjema. Følgende må eksistere for tjenesten for å kunne benytte den som et vedleggsskjema: - Nødvendige metadata (f.eks. navn og beskrivelse) - InfoPath dokument - Evt. navigasjon - Sideegenskaper - Feltegenskaper Når et skjemasett defineres opp, vil det være enkelte parametere i vedleggsskjemaene som overstyres av hovedskjemaet. Blant annet gjelder dette arbeidsflyt. Arbeidsflytdefinisjonen som gjelder for hovedskjemaet vil også gjelde for vedleggsskjemaene. Felt og verdier i vedleggsskjemaene vil være tilgjengelig i alle skjemaene i skjemasettet som følger prosedyren under inkludert hovedskjemaet. Verdien kan ikke endres, men kan brukes for oppslag og beregninger. Dette gjøres ved at man i tillegg til å importere en SD i InfoPath for meldingsbeskrivelsen benytter seg av en skjemasett-sd 1. Import gjøres via wizards på samme måte som for meldingsbeskrivelsen. Skjemasett-SDen må importeres i hvert skjema i skjemasettet som trenger tilgang til felter i andre skjemaer. Dersom det gjøres endringer på et av skjemaene i skjemasettet, må skjemasett-sden oppdateres på nytt i skjemasettet. Fagperson Velg skjemasettelement Velg vedleggskjema Velg om binært filvedlegg er tillatt TUL Vis skjemasettdefinering Lagre parametre Generer skjemasett-xsd Figur 3 - Spesifiser skjemasett 1 Secondary data source i InfoPath 10

11 Aktør(er) Trigger Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Definer tjeneste Spesifiser skjemasett Fagperson Tjenesteutviklingsløsning (TUL) Bruker velger å spesifisere skjemasett Tjeneste er opprettet (use case Opprett tjeneste ) Bruker er innlogget på tjenesteutviklingsløsningen (use case Logg inn ) Bruker har navigert til riktig tjeneste og utgave (Se use case Finn tjeneste og utgave ) og valgt denne. Bruker står på arbeidsflate for utgaven. Skjema som skal være del av et skjemasett må være ferdig utviklet og migrert til sluttbrukerløsningen Skjemasett er spesifisert Se Figur 3 - Spesifiser skjemasett 1. Skjemasett-definering vises: Inputfelt for skjemasettdefinering 2. Velg skjemasettelement: Liste med tilgjengelige vedleggsskjema vises. Listen består av allerede opprettede skjema (som er del av en tjeneste) 3. Lagre parametre. Det angis også her om det i sluttbrukerløsningen skal være mulig å fylle ut kun én eller flere instanser av samme skjema i skjemasettet. 4. Generer skjemasett-xsd: Ved ferdig skjemasett-definering genereres det opp en skjemasett-xsd. Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler Referanse til krav Krav dekket i design Bruker skal sette sammen et skjemasett hvor ett skjema velges som hovedskjema og det kan være flere vedleggskjemaer. TUL_ Ett skjema kan benyttes i flere skjemasett. TUL_ I tjenesteutviklingsverktøyet er det mulig å definere og vedlikeholde hvilke skjema som ligger i et skjemasett også etter at skjemasettet er produksjonssatt. TUL_ Tjenesteutvikler kan angi om sluttbruker kan fylle ut kun én eller flere instanser av samme skjema i ett skjemasett 11

12 Relatert dokumentasjon Dokument Type Kommentar AP353 Sub-component Design Definition TUL Service AP353 Sub-component Design definition TUL Service Edition AP311 Service Definition High Design Level TUL Service Edition AP311 Service Definition High Design Level TUL Service AP311 Service Definition High Design Level TUL Form Set AP311 Service Definition High Design Level TUL Workflow AP347 Page Specification Design High Level TUL Metadata Edition AP347 Page Specification Design High Level TUL Metadata Service AP347 Page Specification Design High Level - TUL - Workflow AP347 Page Specification High Level TUL Formset Design 12

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL En utgave av en tjeneste skal kunne oversettes til valgte språk. Dette gjøres av oversetter når utgaven er utviklet nok til at det er hensiktsmessig å oversette. Det er definert et hovedspråk

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon

Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon Tjenesteutviklingsløsningen Kurs - presentasjon V1.0 11.10.2009 1 Innhold Oversikt og struktur Aktører og prosess Tilgang og innlogging Lage tjeneste og utgave Avansert skjemautvikling Migrer utgave Slette

Detaljer

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL

Altinn II. Leseguide for brukerveiledningen til TUL Altinn II Leseguide for brukerveiledningen til TUL Versjon 1.0 Dato: 10.05.2010 Innhold 1 Leserguide... 3 1.1 Felles kapitler... 4 1.2 Fagperson... 4 1.3 IKT-medarbeider... 5 1.4 Teknisk utvikler... 6

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

TR435 Brukerveiledning for TUL

TR435 Brukerveiledning for TUL Altinn TR435 Brukerveiledning for TUL Document template ID TR435 Document Type Opplæringsmateriale Activity Utvikling Application in Altinn TUL Document Version 1.3 Informasjon om dokumentet Dette dokumentet

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan

Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0. Hvorfor / Hva / Hvordan Altinn II v1 - Integrasjon for tjenesteeiere v1.0 Hvorfor / Hva / Hvordan Målgruppe for kurset De som har behov for å vite mer om Altinn og integrasjonsmuligheter for tjenesteeiere De som skal utvikle

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

Altinn II. Overordnet spesifikasjon

Altinn II. Overordnet spesifikasjon Altinn II Overordnet spesifikasjon Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål for løsningen... 5 3 Målbilde for Altinn II versjon 1... 7 4 Bruk av løsningen... 10 4.1 Brukerprosesser... 10 4.1.1 Etablere og vedlikeholde

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case?

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? 1/15/2004 1 Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kapittel 8 i Gurholt og Hasle Kirsten

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel

Use case modellen. Use case modellering i analysefasen. Hva er en Aktør? Hva er et Use case? Use case modellering. Eksempel Use case modellen Use case modellering i analysefasen Metode for å identifisere og beskrive de funksjonelle kravene til et system Kapittel 3 i UML Distilled Kirsten Ribu beskriver kravene til systemet,

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Brukerveiledning Altinn

Brukerveiledning Altinn Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Tilsyn og kontroll 18.11.2015 Versjon 1.1 Brukerveiledning Altinn Innrapportering av periodisk kontroll for kontrollorgan Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Implementasjonsguide for tjenesteeier

Implementasjonsguide for tjenesteeier Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 09.10.2009 Lagt til info om online overføring til Tjenesteeier Accenture

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 2.0-18.10.2010 Side 1 av 16 Innhold Om tjenesteavtalen... 3 1 Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB

PoC Duet. Oppfølging av sykefravær SAP@NSB PoC Duet Oppfølging av sykefravær SAP@NSB Agenda Introduksjon Bakgrunn forklaring av PoC en Teknisk plattform og landskap Installasjon Demo Erfaringer Spørsmål og Diskusjon Agenda Introduksjon Bakgrunn

Detaljer

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN

VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN VEDLEGG 7 SIKKERHET 1. KRAV TIL SIKRING AV DATAFILER VED OVERFØRING TIL/FRA BANKEN 1.1 Sikkerhetskravene bygger på at det til enhver tid skal være et 1 til 1-forhold mellom det som er registrert i Virksomhetens

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Skjemavett på Internett. Slik kan ELMER gi gladere innbyggere, lavere kostnader og riktigere vedtak

Skjemavett på Internett. Slik kan ELMER gi gladere innbyggere, lavere kostnader og riktigere vedtak Skjemavett på Internett Slik kan ELMER gi gladere innbyggere, lavere kostnader og riktigere vedtak Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Common Look and Feel

Detaljer

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013

SERES. Espen Slotvik 4. desember 2013 SERES Espen Slotvik 4. desember 2013 Dagens SERES SERES er en metodikk med tilhørende verktøystøtte for informasjonsmodellering I SERES etablerer man informasjonsmodeller som beskriver informasjon innenfor

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportoppdrag. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 Innledning 3 2 Dokumentasjon av 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1 Meldinger 3 2.1.2 forretningsregler 3 2.1.3 Samhandling

Detaljer

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010

Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket. Per Otto Garsjø Oslo - 2010 Altinn løsningsalternativer dataflyt i landbruket Per Otto Garsjø Oslo - 2010 1 Innledning Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av hvordan Altinn kan benyttes for dataflyt i landbruket

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon

OTP - Obligatorisk tjenestepensjon OTP - Obligatorisk tjenestepensjon Versjon: 2 (Produksjon) Status endret : 28.12.2009 13:11:42 Bedriftsopplysninger Søknaden gjelder Tilbud på OTP Bestilling OTP Dato for når ordningen skal tre i kraft

Detaljer

Altinn API Altinn «der du er»

Altinn API Altinn «der du er» Altinn API Altinn «der du er» Morten Græsby/Brønnøysundregistrene 2013-09-10 Integrasjons-tjenester Meldingsboks Integrasjons-tjenester Altinn tilbyr i dag en løsning for dialog Portal brukere www.altinn.no

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre.

Dokumenter som skal inngå i en melding kan opprettes og signeres uavhengig av hverandre. Systembeskrivelse for eksterne aktører Med milepæl 3 gir Kartverket neste innblikk i den kommende løsningen for elektronisk tinglysing. Milepæl 3 gir eksterne aktører mulighet til å få innsikt i grensesnitt

Detaljer

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt

Altinn. Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet. Implementasjonsguide. Fagsystem grensesnitt Altinn Elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet Implementasjonsguide Fagsystem grensesnitt 03.April. 2008 VERSJON 5.6 Implementasjonsguiden skal være informasjon til alle fagsystemleverandører,

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN

TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN TEKNISK VEILEDNING TIL NTREPRISEAPPEN 1 Innhold Hva kan Entrepriseappen brukes til? side 3 Hvor kan du laste ned appen? side 4 Hvor kan appen brukes? side 5 Sikkerhet side 6 Hurtigguide side 7 Opprett

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Innskudd, utlån og renter

Innskudd, utlån og renter Innskudd, utlån og renter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.1.2 15. oktober 2014 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1 Nytt

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Slik kan ELMER gi gladere innbyggere, lavere kostnader og riktigere vedtak. Tor Nygaard Servicekonferansen 2009 29.10.2009

Slik kan ELMER gi gladere innbyggere, lavere kostnader og riktigere vedtak. Tor Nygaard Servicekonferansen 2009 29.10.2009 På nett med innbyggerne Slik kan ELMER gi gladere innbyggere, lavere kostnader og riktigere vedtak Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Common Look and Feel

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010

Altinn II. Samarbeidsmøtene 2010 Altinn II Samarbeidsmøtene 2010 Agenda Hva er Altinn II? Flytting av tjenester/skjema til Altinn II Hva blir endringene for tjeneste/skjema når de flyttes? Generelle portalendringer i forbindelse med versjon

Detaljer

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3.

«Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet. Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. «Nå kommer kommunene» -Fra innovasjonsprogram til praktisk realitet Lisbet Nederberg og Håvard Wiik, Skedsmo kommune Altinndagen, 3. desember 2015 Innovasjon@altinn fra sist Da svigerfar skulle søke omsorgsbolig

Detaljer

Samarbeid for digitalisering av Norge

Samarbeid for digitalisering av Norge Samarbeid for digitalisering av Norge Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 25.04.2014 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING

Detaljer

Altinn. UiO - 22.10.2012

Altinn. UiO - 22.10.2012 Altinn UiO - 22.10.2012 Copyright 2010 Accenture All Rights Reserved. Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Agenda http://alt-inn.com/ Hvorfor Altinn Hva er Altinn

Detaljer

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS

Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge. Transportert virke. Versjon 2.0. Desember 2007 SKOG-DATA AS Transaksjonsstandard for virkesomsetningen i Norge Transportert virke Versjon 2.0 Desember 2007 SKOG-DATA AS Innhold 1 INNLEDNING 3 2 DOKUMENTASJON AV MELDING OM TRANSPORTERT VIRKE 3 2.1 Oversikt 3 2.1.1

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt

Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Anvendelsesområder for bruk av e-id med og i offentlig sektor- forprosjekt Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 Prioriterings/informasjons -sak Om forprosjektet sett på de mest aktuelle anvendelsesområdene

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 %

Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune. Poengsum: 70 poeng av moglege 105 poeng - 67 % Vurdering for Søke stilling - Trondheim kommune Poengsum: 70 poeng av moglege 05 poeng - 67 % Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Trondheim kommune) Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 %

Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune. Poengsum: 73 poeng av moglege 105 poeng - 70 % Vurdering for Søke stilling - Hasvik kommune Poengsum: 73 poeng av moglege 05 poeng - 70 % . Tjenesten er enkel å finne (Søke stilling - Hasvik kommune). Tjenesten er enkel å finne gjennom søk og navigasjon

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper

Angivelse av EHF profiler og dokumenttyper Angivelse av profiler og dokumenttyper Innholdsfortegnelse Veileder profiler og dokumenttyper 1. Forord... 3 1.1 Formål med dokumentet... 3 1.2 Begrepsdefinisjoner... 4 1.2.1 Dokumenttype... 4 1.2.2 Customization...

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design

Use case modellering. Use case modellen. Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Use case modellering Metode for systembeskrivelse og Nettsted-design Kirsten Ribu 11.09.2007 Use case modellen beskriver kravene til systemet beskriver systemet sett fra kundens perspektiv beskriver hva

Detaljer

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Veileder Merk og skriv stikktittel Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp TA 2604 2010 Veileder til bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Tips! Bruk Forrige-/Neste-knappen

Detaljer

Http- og WebServices funksjoner

Http- og WebServices funksjoner Http- og WebServices funksjoner Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon Hvordan bruke HTTP(S) POST/GET funksjonene i TakeCargo Sende meldinger Motta meldinger (get) Oversikt over WebServices

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer