AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter"

Transkript

1 AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter

2 Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse stegene kan være for eksempel utfylling, signering, innsending, kvittering og arkivering. I tillegg til steg kan en arbeidsflyt også inkludere andre typer komponenter. Dette kan for eksempel være kontroller 1. Eksempel på en kontroll er en sjekk på om innsender er myndig eller ikke, hvor svaret trigger videre handlinger i arbeidsflyten. Ved parametrisering av prosessflytmalen inkluderes da kontrollene som en del av stegdefinisjonen (se Figur 1 for en illustrasjon). Ved definering av en tjeneste kan en tjenesteutvikler velge fra predefinerte prosessflytmaler 2 og spesifiserte maler tilpasset tjenesteeier 3. Dersom ønsket mal ikke finnes, må den utvikles i Visual Studio, publiseres til Sluttbrukerløsningen og deretter tilgjengeliggjøres som en mal. Dette use caset omhandler det å lage prosessflytmalen og arbeidsflytkomponentene som skal tilgjengeliggjøres i Tjenesteutviklingsløsningen. For å tilgjengeliggjøre prosessflytmalen for bruk i tjenestetuviklingsløsningen, se use case Bygg verktøykasse. Bruk av prosessflytmalen, det vil si videre parametrisering for tilpassing til tjeneste ved tjenesteutvikling beskrives i use case Spesifiser arbeidsflyt (inkludert i use case Definer tjeneste ). Use caset dekker opprettelse og utvikling av ny komponenter. Dersom en allerede produksjonssatt prosessflytmal skal endres, er videre handlemåte avhengig av hva som skal endres. Dersom endringen fører til en endring i selve arbeidsflyten, må det lages en ny prosessflytmal. Dersom endringen er en bugfix som ikke påvirker arbeidsflyten direkte, så kan prosessflytmalen endres og migreres på nytt i en ny versjon. Arbeidsflyten vil baseres på Windows Workflow Foundation og utvikles med Visual Studio Designer 2008 og Visual Studio De detaljerte stegene for hvordan arbeidsflyten blir laget vil dermed styres av mulighetene som ligger i disse verktøyene. Utviklingen er i stor grad programmering med Visual Studio Designer 2008 og Visual Studio I tillegg til utvikling av selve prosessflytmalen og komponentene må det lages en XML som representerer malen med steg og inputfelter, inkludert eventuelle defaultverdier. XMLen bestemmer hvilke verdier som kan parameteriseres og knytter de til prosessflytmalen. XMLen har språkstøtte, som benyttes for både prosessflytmaler og spesifiserte prosessflytmaler. Det er flere mulige løsninger på hvordan utviklere av prosessflytmaler og komponenter skal få tilgang til utviklingsmiljøet. På analysetidspunktet er det ikke avgjort om dette er noe som kan gjøres direkte fra TUL eller om det er mer hensiktsmessig å la utviklere få tilgang for eksempel til leverandørens utviklingsmiljø. Det må taes en avgjørelse på hva som er mest hensiktsmessig, da utvikling i praksis vil gjøres med tilgang til Leverandørens kodestruktur og utviklingsmiljø. Det er derfor ikke beskrevet noe i dette use caset om hvordan og hvor innlogging foretas. Det er tekniske fagpersoner med nødvendig kompetanse som lager prosessflytmalene. 1 Tidligere kalt hooks. Også kalt avansert logikk. 2 Omtalt som prosessflytmal 3 Omtalt som spesifisert prosessflytmal 2

3 Figur 1 Spesifisering av arbeidsflyt - tenkt løsning (ikke ferdig design) Aktør(er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Se Figur 1 Utarbeid komponenter IKT Teknisk Tjenesteutvikler (Fagperson) har behov for en prosessflytmal som ikke finnes Tjenesteutvikler (IKT) skal endre i en eksisterende, ikke publisert, prosessflytmal Bruker har rettigheter til å bruke Visual Studio Bruker er logget inn i Visual Studio og Windows Workflow Foundation. Prosessflytmalen er ferdig utarbeidet 1. Velg arbeidsflytprosjekt: Visual Studio er basert på bruken av prosjekter for utvikling a. Opprett tomt prosjekt: Ved opprettelse av ny prosessflytmal b. Endre eksisterende prosjekt: Ved fortsatt utvikling av eksisterende, ikke produksjonssatt, prosessflytmal. Kan også kopiere et annet arbeidsflytprosjekt og endre dette. i. Varsel sendes til abonnenter ved endring av dokument 3

4 2. Velg arbeidsflytkomponenter: Bruker velger hvilke arbeidsflytkomponenter 4 (steg) som kan være med. Disse kan velges i vilkårlig rekkefølge og antall. Eksempel på steg og konfigurerbare parametere vises under. a. Utfylling ii. preutfylling iii. tekstlig beskrivelse av steg b. Signering ii. tekstlig beskrivelse av steg c. Innsending ii. tekstlig beskrivelse av steg d. Kvittering ii. tekstlig beskrivelse av steg e. Arkivering ii. tekstlig beskrivelse av steg Andre, ikke definerte parametere kan også settes her. Statiske/dynamiske (input fra bruker), obligatoriske/frivillige 3. Utvikle: Bruker utvikler arbeidsflyten basert på valgt komponentmal. Dette innebærer blant annet utvikling av flytrekkefølge og eventuelle parallelle arbeidsflytsteg. Dette er standard kode-utvikling, hvor brukeren må sørge for at prosjektet kompilerer og blir enhetstestet. 4. Lagre prosjekt Alternativ utføring Dersom den nødvendige komponenten ikke finnes, må den lages. Utvikling av arbeidsflytkomponenter gjøres på bestilling eller av tjenesteutvikler selv dersom han innehar nok kompetanse. Ny arbeidsflytkomponent, se Figur 1 1. Velg arbeidsflytprosjekt: Visual Studio er basert på bruken av prosjekter for utvikling a. Opprett tomt prosjekt: Ved opprettelse av ny prosessflytmal b. Endre eksisterende prosjekt: Ved fortsatt utvikling av eksisterende, ikke produksjonssatt, prosessflytmal i. Varsel sendes til abonnenter ved endring av dokument 2. Velg arbeidsflytkomponenter: Bruker finner ikke den arbeidsflytkomponenten han trenger 3. Lag ny komponent: Bruker bestiller ny arbeidsflytkomponent via en egen prosess 4. Lag arbeidsflytkomponent: Teknisk personell utvikler arbeidsflytkomponent, foregår ved programmering, lagring, kodegjennomgang osv.. 5. Test arbeidsflytkomponent: 6. Tilgjengeliggjør arbeidsflytkomponent: Komponenten legges ut for bruk. Brukeren som skal lage prosessflytmaler vil da ha komponenten tilgjengelig neste gang han trenger den. (Se use case Bygg verktøykasse for rutiner rundt kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring) Feilhåndtering Standard feilhåndtering i Visual Studio og Windows Workflow Foundation Forretningsregler Prosessflytmaler som endres kan allerede være i bruk av en eller flere tjenester. Det vil ikke være mulig å gjøre ting som fører til endringer i selve arbeidsflyten i produksjon. I disse tilfellene vil det måtte lages en ny mal. Dette er ikke en prosess som er automatisk i tjenesteutviklingsløsningen. Bugfix som går på for eksempel tekstendringer kan gjøres. Varsling til andre tjenesteutviklere om at ny eller endret prosessflytmal er tilgjengelig må gjøres via kunngjøringer i SharePoint. Referanse til use Bygg verktøykasse case o AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse.doc Referanse til TUL_ I arbeidsflyt for 4 I Workflow Foundation forstås en komponent som en activity 4

5 krav TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ Innhold i arbeidsflyten kan styre hvilken rettighet som skal signere, og hvor mange signeringssteg innsendingstjenesten har. En arbeidsflyt kan ha parallelle signeringssteg. Logikken som styrer hvilke deler av arbeidsflyten som skal benyttes kan være styrt av innhold i skjema og informasjon om den som skal signere. TUL_ Alle tekster som vises i forbindelse med prosess kan vedlikeholdes av tjenesteeier. I det ligger det også krav om støtte for bokmål, nynorsk og andre språk TUL_ Det skal være versjonskontroll av prosessflytmal slik at det alltid er mulig å gjenskape det brukeren opplevde. TUL_ En og samme arbeidsflyt kan brukes av flere innsendingstjenester samtidig. TUL_ Det er ikke mulig å oppdatere en arbeidsflyt som brukes av flere tjenester uten at det gis tydelig varsel til tjenesteutvikler. INT_ INT_ En arbeidsflyt kan kalle regler for å gjøre valg i arbeidsflyten. En arbeidsflyt kan startes av en regel. utfylling, signering, kvittering, arkivering og innsending kan man både definere hvilke steg som ligger i arbeidsflyten og hvilke rollekrav som ligger til de enkelte stegene. Det er full frihet i definering av prosessene slik at man f.eks. kan fravike utfylling eller ha en signering før utfylling (f.eks. bekreftelse av at man innehar fullmakt til å se skjemainformasjonen). Det kan angis hvorvidt en signering er obligatorisk. Det er mulig å angi sikkerhetskrav til hvert signeringstrinn, det vil si hvilket sikkerhetsnivå og rettigheter man stiller til en bruker som skal signere i sluttbrukerløsningen. Det er mulig å angi logikk som styrer hvilke deler av arbeidsflyten som skal benyttes. Det er mulig å fritt styre tekstlig innhold for alle steg i prosessen. En arbeidsflyt kan ha parallelle signeringssteg. 5

6 Krav dekket i design INT_ INT_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ TUL_ INT_ INT_ INT_ INT_ En arbeidsflyt kan startes av en egenutviklet komponent. Det er mulig å kalle eksterne tjenester/komponenter fra både arbeidsflyt, skjema og regler. En arbeidsflyt kan ha parallelle signeringssteg. Logikken som styrer hvilke deler av arbeidsflyten som skal benyttes kan være styrt av innhold i skjema og informasjon om den som skal signere. Alle tekster som vises i forbindelse med prosess kan vedlikeholdes av tjenesteeier. I det ligger det også krav om støtte for bokmål, nynorsk og andre språk Det skal være versjonskontroll av prosessflytmal slik at det alltid er mulig å gjenskape det brukeren opplevde. En og samme arbeidsflyt kan brukes av flere innsendingstjenester samtidig. Det er ikke mulig å oppdatere en arbeidsflyt som brukes av flere tjenester uten at det gis tydelig varsel til tjenesteutvikler. En arbeidsflyt kan kalle regler for å gjøre valg i arbeidsflyten. En arbeidsflyt kan startes av en regel. En arbeidsflyt kan startes av en egenutviklet komponent. Det er mulig å kalle eksterne tjenester/komponenter fra både arbeidsflyt, skjema og regler. 6

7 IKT Velg arbeidsflytprosjekt Teknisk Opprett tomt prosjekt Endre eksisterende prosjekt Velg arbeidsflytkomponenter Utfylling Signering Kvittering Arkivering Innsending Annet steg Utvikle Lag ny komponent Lag arbeidsflytkomponent Lagre prosjekt Test arbeidsflytkomponent Tilgjengeliggjør arb.flytkomponent Figur 2 - Utarbeid komponenter 7

8 Relatert dokumentasjon Dokument Type Kommentar TUL Brukerveiledning Brukerveiledning AP347 Page Specification High Level - TUL - Workflow Design 8

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere»

Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» ELFU FAQ: 1. Hvordan opprettet jeg brukernavn for mine grupper? Svar: Trykk på den gruppen du ønsker å opprette brukere for. Skriv så antall brukere inn i feltet for: «Antall brukere» 2. Jeg har lagt til

Detaljer

Guide for blokkmelding

Guide for blokkmelding Guide for blokkmelding 1 Introduksjon Blokkmelding er funksjonalitet i Elsmart Nettmelding for å kunne melde flere måleranlegg på en installasjon i samme melding. Dette er tilleggsfunksjonalitet som det

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26

Kom i gang. Innhold. Versjon 1.0 Copyright Aditro Side 1 av 26 Innhold Kom i gang... 2 Skjermbilder... 2 Menyer... 2 Mapper... 6 Kommandoer... 7 Lønnspanel... 8 Oppslag / søk på nøkkelfelt... 9 Oppslag på eksakt verdi... 9 Dersom du ikke får eksakt treff...10 Hurtigsøk

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer