Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Digitalt førstevalg og felleskomponenter"

Transkript

1 Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark Altinn som felleskomponent 2 1

2 Digitalt førstevalg og felleskomponenter,hva slags krav stiller dette til arkitekturen til tjenestetilbyderne? Altinn er definert som en offentlig felleskomponent og har gjennom Avtinn 2 implementasjonen gått fra å være en skjemaportal til å bli en avansert samhandlingsplattform med mye funksjonalitet. Workshopen har som mål å belyse hvilke krav AltInn2 setter til tjenestetilbyders arkitektur for å utnytte det potensialet som ligger i der. Ark Altinn som felleskomponent fot +2 Ark Altinn som felleskomponent 4 2

3 fot +1 Tjenesteutvikling (TUL) Tjenesteruntime (SBL) Ark Altinn som felleskomponent 5 Løs kobling og få krav til eksterne fot Fremtidige "native" klienter? Sluttbrukersystemer Sluttbrukersystem Portalbrukere Hybrid? Web services (SOAP) HTML Løs kobling TUL Tjenesteutviklingsløsning SBL Sluttbrukerløsning Løs kobling Web services Batch Tjenesteeier Tjenesteeiers fagsystemer fagsystem Ark Altinn som felleskomponent 6 3

4 Tjenester som kan realiseres med Altinnplattformen Innsendingstjenester (m/splitt av data) brukere fyller ut og sender inn skjema i portal eller sluttbrukersystem Meldingstjenester etatene sender meldinger (med varsel) til brukere som kan vises i portal eller sluttbrukersystem Innsynstjenester etatene gjør informasjon i egne systemer (arkiv, fag, registre, etc.) tilgjengelige for online oppslag i Altinn eller sluttbrukersystem Samhandlingstjenester etatene setter sammen tjenester i helhetlige prosessforløp Lenketjenester autentisering/autorisering av bruker og overføring til tjeneste som kjører hos etaten Formidlingstjenester flytting av store datamengder mellom parter (foreløpig one off -design) Frittstående varsel etat sender varsel til bruker på SMS eller e-post Ark Altinn som felleskomponent 7 Altinn løser noe av det som etatene tradisjonelt har minst erfaring med innen IKT-løsninger Selvbetjeningsløsning mot sluttbrukere på web og sluttbrukersystemer via web-services Autentisering og autorisering av eksterne brukere og systemer Høytilgjengelighetsløsning 24x7x52 Frikobling av etatens fagsystem og front end mot eksterne brukere Brukerstøtte for eksterne brukere Arbeidsflate og oppbevaringsløsning for eksterne brukere Ark Altinn som felleskomponent 8 4

5 Altinn for store og for små Altinn-plattformen gjør det mulig for både små og store etater å levere selvbetjeningsløsninger av høy kvalitet uten å besitte egen infrastruktur og forvaltningsorganisasjon for å drifte denne De tekniske forutsetninger for å kunne ta i bruk Altinn er små Må kunne kommunisere på FTP eller webservice Frikobling mellom tjenestemotor og Altinn-portalen Altinn-portalen (www.altinn.no) er en portal for næringslivet/virksomheter Altinn-plattformen er for alle typer tjenester Portaluavhengig presentasjon av tjenester Ark Altinn som felleskomponent 9 Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark Altinn som felleskomponent 10 5

6 Altinn-plattformen kan gjenbrukes på flere nivåer Offentlige etater kan utvikle, forvalte og presentere sine elektroniske tjenester innen Altinn sitt tjenestespekter Løsningen er optimalisert ift. dette Tjenestene kan benyttes uavhengig av Altinn-portalen (altinn.no) Tjenestene kan benyttes uavhengig av hverandre Må ikke bruke innsending for å bruke melding Enkelttjenester kan settes sammen til samhandlingstjenester Tjenester på lavere nivå i Altinn kan også gjenbrukes, f.eks. autentisering, arkiv, varsling Ark Altinn som felleskomponent 11 Mer interaksjon og online kommunikasjon mellom Altinn og tjenesteeiere Løsningen legger til rette for at tjenesteeierne i større grad kan kommunisere online via webservice med Altinn, f.eks. Online oppslag fra et skjema mot et eksternt register Ekstern kontroll/validering Dette stiller større krav til oppetid på tjenesteeiers systemer Ark Altinn som felleskomponent 12 6

7 Aktører i Altinn (integrasjon) Sluttbrukersystem Etatsystem Offentlige registre Andre portaler/nettsteder Autentisering MinID Buypass Ark Altinn som felleskomponent 13 Sambrukskomponenter Altinn er designet og bygget med tanke på at: løsningen skal kunne brukes av hele offentlig sektor Tjenestene skal kunne brukes uavhengig av hverandre Komponenter foreslått som sambrukskomponenter fra Altinn kan også vurderes å realiseres av andre og brukes av andre. SERES, Idporten, Matrikkelen, Enhetsregisteret og Folkeregisteret er sambrukskomponenter som allerede er etablert. Ark Altinn som felleskomponent 14 7

8 Andre tjenester/logiske komponenter fra Altinn Autorisasjon Bygger på roller fra enhetsregisteret Kan brukes til å gi rettigheter til de som arbeider på vegne av virksomheter Støtter også Altinn-roller for andre Kan kommunisere med andre autorisasjonskilder via XACML Kan videreformidle autorisasjonsinfo via XACML (nå også i SAML) Meldingsboks Gjennom Altinn II er det gjort store forbedringer av brukerens meldingsboks, der både meldinger innsendinger, kvitteringer og innsynstjenester er samlet. Portaluavhengighet er utviklet som del av Altinn II Små endringer skal til for å kunne tilby meldingsboksen også for tjenester som ikke ligger i Altinn. Ark Altinn som felleskomponent 15 Komponenter i Altinn-plattformen Andre SP Altinn Sluttbrukerløsning Andre nettsteder Altinn Tjenesteutviklingsløsning MinID Min profil Altinn-infoportal Autentisering Prosessflyt Tjenesteutvikling Autorisasjon Tjenestemotor Arkiv BuyPass Statistikk og analyse Etatssystemer Metadatakilder Register Forsendelse Offentlige registre Sluttbrukersystemer Ark Altinn som felleskomponent 16 8

9 Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark Altinn som felleskomponent 17 Komponenter for sambruk i samspill?,. #/ 01$ ( %&' %!"!#! $ )% *+," *+," Ark Altinn som felleskomponent 18 9

10 Problemstilling 1 Hvordan bør felleskomponentene samhandle for å gi størst mulig gjenbrukseffekt og minst mulig påvirkning på tjenesteeiernes arkitektur? Hvordan kan vi unngå unødig kompleksitet ved at en etat vil måtte forholde seg til mange felleskomponenter. Slår vi barnet ut med badevannet? Hvordan unngå single point of failure? Ark Altinn som felleskomponent 19 Problemstilling 2 Hvordan bør felleskomponentene støtte økte krav til sømløse prosesser for brukeren gjennom integrasjonen mellom Altinn, tjenesteeieres saksbehandlingsprosesser og andre felleskomponenter (samhandlingstjenester)? Hvor eies, defineres og styres prosessene? Hva skal til for å tilby lange transaksjoner på tvers av mange aktører? Blir det for sterk avhengighet mellom mange systemer? I så fall, hvordan unngå dette? Ark Altinn som felleskomponent 20 10

11 Grensesnitt mellom Altinn og etatens system Altinn %!2 3 Etatens system Ark Altinn som felleskomponent 21 Integrasjon i samhandlingstjenester 1.Opprett samhandlingstjeneste E1 2. Instansier innsendingstjeneste med sid E1 3. Motta innsendingstjeneste med sid E1 4. Sett merknad på innsendingstjeneste E1 5. Send melding med sid E1 6. Motta innsending på papir E2 7. Hent samhandlingstjeneste sid E2 8. Hent tilstand for sid E2 9. Sett hendelse sid E2 10. Registrer melding med sid E2 Ark Altinn som felleskomponent 22 11

12 Kompleksitet for tjenesteeier Kompleks P r o s e s s Enkel Lite Sanntidsintegrasjon Mye Ark Altinn som felleskomponent 23 Problemstilling 3 Hvordan sikre at Altinn-plattformen kan tas i bruk på en måte som gir likeverdige tjenester for brukeren uavhengig av hvor de finner tjenesten (kanal/portaluavhengighet)? Hvor skal brukeren oppfatte at hun er? Hvor er brukerstøtte og hvem skal nagles om noe går galt? Kontekst? Ark Altinn som felleskomponent 24 12

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Autentisering av ansatte

Autentisering av ansatte Autentisering av ansatte Øivind Grinde, Difi Norstella eid fagutvalg 20.3.2014 Strategi for ID-porten Mandat Levere en strategi med besluttbare tiltak og løsningsalternativer på identifiserte områder.

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for integrasjon mot Altinn Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 12.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober 2011 - Tips og råd om praktisk bruk av Altinn

Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober 2011 - Tips og råd om praktisk bruk av Altinn Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober 2011 - Tips og råd om praktisk bruk av Altinn Altinn brukerservice - Tlf: 75006000, e-post: support@altinn.no Ivar Husevåg, Brønnøysundregistrene,

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18.

Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. Elektronisk arkiv - hva er det? Karin Amalie Holmelid kaho@hib.no Arkivleder/leder for Dokumentsenteret ved Høgskolen i Bergen 17. -18. november 2009 Dokumentasjon/fagsystemer/NOARK Hva er dokumentasjon

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

RF13.50 - Ny forvalter

RF13.50 - Ny forvalter RF13.50 - Ny forvalter (Revisjon 4 28.01.2013) Beskriver her de første steg for ny forvalter i RF13.50 systemet. Når disse fire stegene er gjennomført kan dere publisere støtteordning og søkere kan selv

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og

Detaljer

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre

Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015. Status og veien videre Brukermøte i tinglysingen 24. mars 2015 Status og veien videre 1 Viktigste testperiode i eiendoms-norge Eiendoms-Norges viktigste testperiode er nå i gang, og Kartverket er et steg videre på det som skal

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Riksarkivet 20.1.2015 Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Kortversjon av rapport datert 19. januar 2015 av Sopra-Steria på oppdrag fra og i samarbeid med Riksarkivet. Innspill fra Arkivverket til

Detaljer