Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn"

Transkript

1 Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn

2 Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine tjenester. Altinn er en felles offentlig infrastruktur som, gjennom et bredt tjenestespekter skreddersydd for offentlig forvaltning, gjør det mulig å oppnå store gevinster raskt. Altinn tilbyr en ferdig utviklings- og kjøretidsplattform for tjenester og bidrar slik til effektiv utvikling av tjenester for samhandling med det offentlige i Norge. Dette temaheftet omhandler hvilke muligheter som ligger i tjenestene i Altinn, hvordan de kan benyttes effektivt og hvordan du kommer i gang med arbeidet. Vi har forsøkt å belyse konkrete bruksområder og problemstillinger knyttet til felles funksjonalitet og de enkelte tjenestene. Innhold Vi i Visma Consulting har lang erfaring med utvikling og forvaltning av tjenester i Altinn. Vi har bidratt med implementering av løsninger allerede fra Altinns «tidlige barneår», og har siden bistått en rekke offentlige etater med å etablere løsninger basert på Altinn. Gjennom dette arbeidet har vi bygget en unik kompetanse som gjør oss i stand til å bistå offentlige virksomheter med å utnytte styrkene i Altinn, og slik løse deres behov knyttet til forenkling og effektivisering. Vi ønsker å dele våre erfaringer med deg og vi håper dette temaheftet vil gi deg nyttig informasjon om hvordan din virksomhet kan komme i gang med Altinn. Vidar Evensen Administrerende direktør i Visma Consulting Innledning 3 Hvordan kommer jeg i gang? 4 Gjør deg kjent med Altinn 5 Er du ny med Altinn gjør en pilot først 5 Tjenestene i Altinn: Meldingstjenesten utsending av meldinger Innsendingstjenesten innrapportering av data eller tradisjonelle skjema Innsynstjenesten innsyn i egne data Lenketjenesten autentisering -og autoriseringsløsning foran dine egne IT-systemer Formidlingstjenesten formidling av store datamengder mellom store virksomheter Samhandlingstjenesten sammenstilling av flere tjenester i en helhet I tillegg finnes et stort spenn av funksjonalitet som er med på å binde tjenestene sammen, for eksempel meldingsboksen, skjemakatalogen, informasjonsportalen og varsling på SMS eller e-post. Hvorfor Altinn? Da Altinn ble lansert i 2003 var tanken at offentlige skjemaer skulle samles på et sted, og brukeren skulle forholde seg til én ID for innlogging. I dag er over 750 skjemaer tilgjengelig i Altinn og 38 offentlige etater har valgt Altinn som sin plattform for samhandling med næringsliv og privatpersoner, et antall som stadig øker. Dette gjør at tjenesteeierne, de etatene som benytter seg av Altinn-løsningen, har rikelig tilgang på kompetanse innen utvikling, design og forvalting av tjenestene. Gjennom Altinn II-prosjektet har plattformen blitt modernisert og blant annet utvidet med nye tjenester for innsyn i egne data og tverrsektoriell samhandling. Funksjonaliteten har blitt mer tjenesteorientert og en moderne tjenesteutviklingsplattform gjør det enklere og raskere å utvikle tjenester. Omfanget av løsningen, og det faktumet at det er politiske insentiver for å forenkle dialogen med det offentlige, tilsier at Altinn også på lang sikt vil være en foretrukket løsning med rik funksjonalitet. Kjenn dine sluttbrukere og hvordan de jobber 6 Tenk helhet 7 Vær bevisst på begrensningene, men ikke la dem stoppe deg 8 Sett deg inn relevant lovverk 9 Hvilket sikkerhetsnivå er tilstrekkelig for deg? 9 Hvor sikkert er Altinn? 10 Grafisk utforming mister våre tjenester sin identitet? 10 Hva med forvaltning og oppfølging av tjenestene? 11 Hvilke gevinster kan Altinn gi din virksomhet? 11 Overordnet om funksjonaliteten i Altinn 12 Meldingstjenesten 13 Innsendingstjenesten 14 Innsynstjenesten 15 Lenketjenesten 16 Formidlingstjenesten 17 Samhandlingstjenesten 18 Oppsummering 19 Våre løsningskonsepter sikrer deg vellykkede IT-prosjekter

3 Hvordan kommer jeg i gang? Gjør deg kjent med Altinn Altinn er en sammensatt plattform og veien til digitale tjenester kan virke uoversiktlig i starten. Men fortvil ikke, Altinn Sentralforvaltning (ASF), gode veiledere og dokumentasjon, samt kompetente leverandører hjelper deg på vei. Etter hvert som du bygger erfaring i egen organisasjon vil du ha god oversikt. Før du går i gang med å utforme tjenester i Altinn er det viktig at du gjør deg kjent med plattformen og hvilke muligheter og begrensninger som ligger der. Dersom din virksomhet ikke allerede er en del av Altinn-samarbeidet så er det å be om et innledende møte med Altinn Sentralforvaltning (ASF) noe av det første du må gjøre. ASF ligger under Brøynnøysundregistrene og har ansvaret for forvaltningen av Altinn. På et slikt møte vil du få hjelp til å komme i gang, og du kan avtale veien videre. For at Altinn skal kunne allokere tilstrekkelig ressurser bør du, så snart du har identifisert en tjeneste få denne inn i tjenestekalenderen til Altinn, slik at du sikrer prioritet underveis i utviklingsløpet. Vi anbefaler å ha en tett kontakt med ASF i hele prosessen fra identifisering og planlegging av de enkelte tjenestene til implementeringen av dem. Av de tingene som må på plass først, er en samarbeidsavtale med Altinn. Som innspill til arbeidet med denne vil du blant annet bli bedt om en kort beskrivelse av de tjenestene dere regner med å etablere først, antatt volum for bruk av disse og hvilket gevinstpotensiale som ligger i dem. Avhengig av innspillene vil din virksomhet bli plassert inn i en tjenesteeier-kategori som sier noe om hvor mye du må regne med å bidra økonomisk inn i samarbeidet. Dette er et godt argument for å starte med et begrenset omfang før man tar stilling til om man ønsker å satse for fullt på plattformen. Altinn beregner at det tar ca. 6 måneder fra en tjeneste er identifisert til den kan produksjonssettes. Dette kan høres mye ut, men vær oppmerksom på at dette både omfatter koordinering, planlegging, design, utvikling, kvalitetssikring, feilretting, oppsett av integrasjoner og nødvendig infrastruktur på Altinn og din løsning, og til slutt produksjonssetting av tjenesten. Når den første tjenesten er etablert vil det ta kortere tid for hver gang en ny tjeneste skal etableres, og anslagsvis vil de kunne etableres på vesentlig kortere tid enn 6 måneder. Skal du etablere mange tjenester er dette dessuten et sterkt insentiv til å basere dine løsningsmønstre på gjenbrukbare komponenter i egen infrastruktur. Innhent kompetanse fra aktører som har Dokumentsenteret hos Altinn er også et bra gjennomført lignende prosjekter eller be sted å starte letingen etter relevant informasjon. om hjelp fra ASF til å finne frem til relevant Her ligger det mengder av systemdokumentasjon. Skissèr gjerne de tjenestene dokumentasjon, prosessbeskrivelser, du ønsker å lage. På denne måten kan du tidlig bestillingsskjemaer og veiledninger, som vil få verdifulle tilbakemeldinger og du kan endre hjelpe deg i gang med arbeidet. Dette får du kurs på et tidlig stadium før store investeringer tilgang til når samarbeidsavtalen med Altinn er er gjort. Vi vil anbefale at nøkkelressurser deltar på plass. Glem heller ikke å planlegge endringer på kurs i tjenesteutvikling i regi av Altinn. I noen i egne systemer og infrastruktur. tilfeller vil selv ikke-tekniske ressurser, som for eksempel arkitekter, kunne ha stort utbytte av å delta på disse kursene. Er du ny med Altinn gjør en enkel pilot først Hvis Altinn er fremmed og nytt for din virksomhet kan en løsning være å gjennomføre et mindre pilotprosjekt først. Dette gir verdifull erfaring og er en rimelig måte å skaffe seg et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med Altinn på. Det er også en måte å realisere gevinster raskt og med lave kostnader. I noen tilfeller kan en pilot bestå av å lage en eller flere tjenester for en utvalgt prosess eller en del av denne, og så implementere disse først. I andre tilfeller kan det være snakk om å gjøre en enkelt søknad eller en blankett tilgjengelig på internett med et enkelt datamottak satt opp hos din virksomhet. I piloten trenger man ikke engang å integrere søknaden videre elektronisk inn i egne fagsystemer, man kan sette opp en enkel printløsning eller samle opp dataene i en database. Man har likevel oppnådd en hel rekke gevinster for seg og sine sluttbrukere. Man kan være sikker på at avsenderen er den vedkommende gir seg ut for og brukeren kan fylle ut og sende inn søknaden til alle tider av døgnet. Avhengig av sitt prefererte språk i profilen får vedkommende søknaden på engelsk, nynorsk eller bokmål, og når brukeren ønsker å lagre eller skrive ut søknaden får han den som PDF. Adressen, mobiltelefonnummeret og e-postadressen til vedkommende er ferdig utfylt i søknaden. Dataene er gyldige, korrekte og ikke minst unngår man utydelig håndskrift. Din virksomhet mottar dataene på XML eller PDF-format, og disse kan således leses av både maskiner og mennesker. Brukeren vil sitte igjen med en oversikt over sin korrespondanse med din virksomhet i sin meldingsboks. Alt dette er standard funksjonalitet i Altinn, som ikke krever noe vesentlig av dine systemer. Med en pilot kan man ta ett skritt av gangen. 4 5

4 Kjenn dine sluttbrukere og hvordan de jobber Tenk helhet Om din virksomhet vurderer, eller allerede har begynt, å ta i bruk Altinn er det viktig å ha god oversikt over hvem sluttbrukerne dine er, hvilke tjenester de vil ha behov for og hva som gjør dem til fornøyde brukere. Tilsvarende er det viktig å tenke på dine egne ansatte og hvordan styrkene i Altinn kan utnyttes slik at de ansattes arbeidshverdag blir enklere, og at de får mer tid til å fokusere på sitt fagområde. Baser tjenesteutvalget ditt på analyser av interne og eksterne prosesser med fokus på å fjerne tidstyver, redusere kostnader og forenkle arbeidsflyt. Finn ut hvilke data du faktisk trenger fra brukeren og hvilke data du allerede har tilgang på fra eksisterende systemer eller registre ikke spør brukeren om de samme dataene flere ganger. For å forenkle hverdagen til dine ansatte bør du vurdere å realisere automatiserte prosesser, for eksempel gjennom automatiske kvitteringsmeldinger og purringer på ikkeutførte oppgaver. Husk også at privatpersoner og aktører i næringslivet har ulike behov og terskelen er ofte høyere for privatpersoner enn det er for profesjonelle brukere, som stadig oftere utfører oppgaver i Altinn. I arbeidet med enkelttjenester i Altinn er det fort gjort å glemme helheten og hvordan sluttbrukeren skal benytte tjenestene. Allerede i designfasen er det viktig å tenke nøye gjennom hvordan en sluttbruker skal finne frem til den aktuelle tjenesten og hvordan tjenestene, Altinn-portalen og dine egne nettsider, i størst mulig grad kan fremstå som en helhetlig prosess for sluttbrukeren. DINE NETTSIDER Altinn II er basert på tjenesteorientert arkitektur og gjennom blant annet meldingstjenester og innsynstjenester støtter plattformen i større grad enn tidligere toveis kommunikasjon og interaktivitet. Det er derfor viktig å se tjenestene i sammenheng med hverandre, flere tjenester kan benyttes i samspill for å realisere en lengre, og mer sammenhengende dialog mellom sluttbrukeren og din virksomhet. Planlegg for dine behov Din virksomhet kan velge mange ulike strategier og nivåer for bruk av Altinn. I tilfeller hvor man ønsker å få raske gevinster fra Altinn, uten å etablere alt for mange integrasjoner, kan det være fornuftig og i størst mulig grad holde brukeren på etatens hjemmesider. I slike tilfeller benyttes kun infrastrukturen i Altinn for å implementere innsyns-, skjema- og varslingstjenester hvor brukeren etterpå ledes tilbake til din virksomhets nettsider. Ønsker man derimot å utnytte størst mulig del av Altinnplattformen, og man har mulighet til å etablere mange ulike typer integrasjoner, kan en annen tilnærming være å bruke skjemakatalogen og meldingsboksen i Altinn fullt ut. Her er det heldigvis slik at det ene ikke utelukker det andre og veldig mange offentlige virksomheter velger en tilnærming midt i mellom. Hvilken tilnærming du bør velge avhenger av dine behov - tenk derfor nøye gjennom dette. Store og tunge prosesser krever mye av dine egne nettsider og mottakssystemer, men implementert riktig kan tjenester i Altinn hjelpe deg med å realisere store gevinster uten å endre eller etablere komplekse systemer. BRUKER/ VEDLEGG NETTSØKNAD ALTINN DATAMOTTAK MANGLENDE VEDLEGG UTSENDING ELEKTRONISK ARKIV SAKSBEHANDLER Figur 1 - Eksempel på informasjonsflyten i en søknad i Altinn. Brukeren sender inn en søknad gjennom etatens nettside, denne blir mottatt og arkivert. Saksbehandler ser at det mangler dokumentasjon, og gir brukeren beskjed om dette i form KVITTERING PÅ MOTTATT SØKNAD av en melding og et varsel på epost. Brukeren oppdaterer søknaden sin med det manglende vedlegget og søknaden er nå klar til å bli behandlet. Brukeren mottar en kvittering i sin meldingsboks om at saksbehandlingen har startet. 6 7

5 Vær bevisst på begrensningene, men ikke la dem stoppe deg Sett deg inn i relevant lovverk Det er ikke sikkert alle dine tjenester er egnet for å tilgjengeliggjøres på Altinn-plattformen. Dette kan være fordi de er for komplekse eller for tett knyttet til fagsystemene. Kanskje stiller dine brukere for strenge eller spesielle krav til brukergrensesnitt eller dere har utfordringer med sensitive personopplysninger eller lovverk. Deler av Altinn kan likevel brukes også for denne type prosesser. Det finnes mange lover, forskrifter og retningslinjer som må vurderes når man skal etablere elektroniske tjenester, uavhengig av om dette gjøres på Altinn eller ikke. Et eksempel på dette kan være den såkalte 7-dagers regelen hvor du som tjenesteeier plikter å sende noen typer dokumenter på papir hvis sluttbrukeren ikke har lest dem innen 7 dager. Det finnes også regler for hva du faktisk kan sende elektronisk til en bruker og hvordan du forholder deg til sensitive personopplysninger, mindreårige, signering og lignende. Altinn verken kan eller er tenkt å løse alle utfordringer offentlige virksomheter står ovenfor. Altinn er en plattform hvor man søker å løse felles problemstillinger og forenkle prosesser for både sluttbrukere og offentlige virksomheter. Lenketjenester lar deg bruke funksjonaliteten for autentisering i Altinn selv om tjenestene er etablert på din virksomhets tekniske plattform. Du kan bruke grensesnittene for å sende ut SMS og e-post med varsling til sluttbrukeren selv om selve vedtaksbrevet med sensitive opplysninger ikke kan lagres opp i Altinn, men sendes på papir i vanlig postgang. Gjenbrukbare tjenester og komponenter kan gi store gevinster Ett av de største gevinstpotensialene i Altinn er bruken av gjenbrukbare komponenter, spesielt om du ønsker å realisere et bredt spekter av tjenester. Slike felleskomponenter trenger ikke nødvendigvis være omfangsrike, alt fra helt enkle tilkoblingstjenester til mer komplekse systemer, med hendelsesbasert automatisering, er eksempler på gjenbrukbare komponenter. Figuren under viser hvordan gjenbrukbare felleskomponenter kan forenkle integrasjonen mellom Altinn og din virksomhets systemer. Vi anbefaler deg likevel å samle sammen ønsker og behov for endringer eller utvidelser underveis i arbeidet. Om dette er noe du må ha eller du mener flere kan ha nytte av, kan det være lurt å spille dem inn til Altinn som endringsønsker. Altinn FELLESMODULER SLUTTBRUKERTJENESTER Integrasjon METADATA OG FELLES KOMPONENTER DATAMOTTAK UTSENDINGSKOORDINATOR AUTORISASJON TJENESTEEKSPONERING HENDELSELOGG Etat ØKONOMI ARKIV FAGSYSTEMER SLUTTBRUKERTJENESTER Figur 2 Eksempel på gjenbrukbare komponenter i integrasjonen mot Altinn II 8 Jo flere tjenester du over tid ønsker å realisere, jo større er potensialet for gevinster ved bruk av felleskomponenter. Felleskomponentene kan blant annet håndtere integrasjonen mot Altinn, feilhåndtering, språkhåndtering, autorisering, konfigurasjon, eksponering av oppslagstjenester, sammenstilling av korrespondanse eller logging og sporing. På denne måten vil de ivareta felles løsningsmønstre som går igjen for dine tjenester, samtidig som kompleksitet i integrasjonene holdes skjult for systemene. Fagsystemene som ønsker å sende eller motta noe til/fra Altinn kan slik konsentrere seg om de funksjonelle og faglige aspektene. Spesielt bør man vurdere å etablere et sentralisert mottak av data, som kan gjenbrukes for alle innsendingstjenester og fellestjenester for å sende meldinger fra dine fagsystemer til sluttbrukeren i Altinn. Komponentene skissert over vil enkelt kunne implementeres i de fleste typer arkitekturer og ulike tekniske plattformer, noen vil kanskje allerede eksistere i din arkitektur. Nytt i Altinn II er muligheten for å kalle eksterne webtjenester fra innsyns- og innsendingstjenester i Altinn. Dette åpner en helt ny verden av muligheter, og kan være med på å gjøre tjenestene dine mer brukervennlige i tillegg til å redusere behovet for tunge integrasjoner. Fremfor å lage integrasjoner dedikert for en enkelt tjeneste, anbefaler vi at du heller eksponerer et utvalg av data opp til Altinn slik at den enkelte tjeneste selv kan designes til å hente data ved behov. På denne måten kan du spare jobben med å gjenta tunge integrasjoner, og samtidig kontinuerlig bygge en verktøykasse av tjenester som kan utvides og forbedres etter hvert som nye tjenester kommer til. Det kan til og med være at andre etater og tjenesteeiere ønsker å bruke dine register- eller oppslagstjenester. Du kan enkelt gi dem tilgang i Altinn siden dere deler den samme tekniske plattformen. Slik vil du kunne gi gevinst til andre gjennom dine prosjekter, og ikke minst andre vil fortløpende kunne gi deg gevinster ved at data fra deres systemer er direkte tilgjengelige for deg i plattformen. Etter hvert som tiden går vil dette kunne være en svært effektiv måte å dele data mellom offentlige virksomheter. Altinn har støttefunksjoner for mange av disse reglene og forskriftene, men for andre må du kanskje implementere deler selv. Et godt utgangspunkt vil være å se nærmere på disse tre: eforvaltningsforskriften ELMER retningslinjene (retningslinjer for brukergrensesnitt i skjemaer på nett) Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning Hvilket sikkerhetsnivå er tilstrekkelig for deg? Du må ta stilling til hvilken løsning for autentisering og autorisering tjenestene dine skal bruke og hvilket sikkerhetsnivå du skal kreve for den enkelte tjeneste. Altinn tilbyr mange ulike sikkerhetsnivåer gjennom egne påloggingsløsninger og de du finner i ID-porten, nemlig MinID, Buypass og Commfides. Løsningene kan være basert på alt fra enkle passord til sertifikatløsninger, og her er det greit å velge en løsning som er sikker nok for dine behov, men samtidig enkel å forholde seg til for en uerfaren bruker. For pålogging til egne fagsystemer eller nettsider kan lenketjenesten i Altinn eller federering gjennom ID-porten benyttes. Altinn tilbyr tre typer roller: Eksterne roller - hentet fra enhetsregisteret, f. eks Daglig leder Altinn roller gruppering av like tjenester, f. eks Energi, miljø og klima Lokale roller opprettes av sluttbrukeren etter eget behov Autorisasjonsmodellen i Altinn benytter roller og rettigheter for å styre hvilke tjenester en gitt sluttbruker kan benytte, enten på vegne av seg selv eller andre personer, eller i egenskap av en rolle i en virksomhet eller organisasjon. I Altinn kan en sluttbruker delegere roller og rettigheter til andre personer, noe som er spesielt relevant for virksomheter. Rettighetene kan være samlet innunder en rolle eller de kan gis videre til andre brukere direkte. En tjeneste kan i tillegg ha følgende rettigheter relevant for sluttbruker: Les Skriv Signer Les arkiv Slett arkiv 9

6 Hvor sikkert er Altinn? Hva med forvaltning og oppfølging av tjenestene? Altinn har i de siste årene fått mye negativ oppmerksomhet i media pga. nedetid, dårlig skalerbarhet ved mange samtidige brukere og problemer med visning av sensitive data. Dette er problemer som dessverre kan oppstå i alle elektroniske tjenester, nesten uavhengig av hvor mye testing og penger som er brukt på løsningen. Som tilbyder av løsninger er det Altinn sentralforvaltning som er ansvarlig for sikkerhet og oppetid på Altinn-plattformen, og dette er derfor ikke noe du som tjenestetilbyder må legge til rette for. At Altinn har problemer fra tid til annen er svært uheldig, men det har i de siste årene blitt lagt ned mye arbeid i å gjøre tjenesten sikrere og mer skalerbar. Altinn har også en fordel gjennom å være så mye brukt og synlig i media at feil og mangler blir avdekket på et tidlig stadium og tatt hånd om fortløpende. Vår erfaring er at Altinn, på grunn av den store brukermassen, er sikrere og har bedre tilgjengelighet enn tilsvarende selvbetjeningsløsninger utviklet for en mindre brukermasse. En annen erfaring er at når ting først går galt blir et stort apparat satt i sving for å avdekke og rette opp feil så fort som mulig. Som virksomhet forplikter du deg til å etablere en lokalforvaltning som kan håndtere faglige spørsmål til en tjeneste, såkalt 2. linje support. Dette kan ofte samordnes med allerede eksisterende brukerstøtteordninger i organisasjonen, men det er viktig at disse enhetene inkluderes på et tidlig stadium. For å få tilgang til Tjenesteutviklingsløsningen (TUL) i Altinn må sentrale ressurser gjennomføre opplæring i denne. Kurs i TUL arrangeres flere ganger årlig av Altinn Sentralforvaltning. Om dere benytter innleide ressurser for utvikling av elektroniske tjenester, anbefaler vi likevel at dere sender noen av deres egne ansatte på kurs. Dette er viktig for å ha noen med overordnet og langsiktig oversikt over Altinnplattformen i egen organisasjon. Dere bør fokusere på at noen personer har et helhetlig oppfølgingsansvar ovenfor Altinn, selv om de enkelte tjenestene utvikles i prosjekter eller forvaltes av de ansvarlige enheter eller seksjoner i din linjeorganisasjon. Husk forøvrig å ta med alle interessenter på råd tidlig i utviklingen av tjenestene. Grafisk utforming mister våre tjenester sin identitet? Hvilke gevinster kan Altinn gi din virksomhet? Hele tanken bak Altinn er å implementere funksjonalitet som flere vil ha nytte av på en felles plattform for offentlig forvaltning. Benyttet riktig kan Altinn derfor gi din virksomhet store gevinster og vi vil i fortsettelsen forsøke å se litt på noen gevinster du kan realisere og hvordan ved bruk av plattformen. Vi anbefaler at du tar en gjennomgang av din grafiske profil og planlegger hvordan denne kan brukes i Altinn for å skape en gjenkjennende effekt. Altinn støtter portaluavhengighet ved at deler av sidene kan fargesettes på en slik måte at tjenestene beholder din virksomhets identitet. I de enkelte tjenestene har man også stor valgfrihet i forhold til bruk av farger og kontroller. Man bør derfor tidlig etablere retningslinjer for grafisk utforming av tjenestene, og har du allerede retningslinjer for grafisk utforming er det viktig å ta hensyn til disse når du etablerer tjenester i Altinn. Skjemaer som tilbys gjennom Altinn skal følge ELMER-retningslinjene, regjeringens retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på nett, men det er fullt mulig å opprettholde en grafisk helhet innenfor rammene som disse retningslinjene gir. En av de aller viktigste gevinstene er de som ligger frem i tid, nemlig funksjonalitet som ikke er implementert ennå. Etter hvert som plattformen forbedres og ny funksjonalitet kommer til vil den fortløpende bli tilgjengelig for alle tjenesteeiere i Altinn. Det er fullt mulig å påvirke utviklingen og har du noen spesielle ønsker eller forslag til forbedringer er det viktig å formidle dette til ASF. Altinn tilbyr både en tjenesteutviklingsløsning, et kjøretidsmiljø for dine tjenester og tar seg av førstelinje brukerstøtte. Ved at du slipper å fasilitere dette selv er det mulig å komme raskt i gang. Du kan samtidig redusere kostander knyttet til lisensering og drift av miljøer for tjenester ut mot dine sluttbrukere. Dine sluttbrukertjenester vil dessuten kunne få økt oppetid gjennom at de ved mange tilfeller kan frikobles helt fra dine kjernesystemer. Sikkerhetsmekanismene i Altinn har hele veien vært et fokusområde og er et av de viktigste argumentene for å ta i bruk plattformen. Dette er funksjonalitet det kan være svært kostbart å realisere selv, og ved at sikkerheten i Altinn er gjennomtestet gir det din virksomhet visshet om at du kan tilby tjenester til dine brukere trygt og på en sikker måte. Sikker kunnskap om avgivers identitet og rettigheter er en forutsetning for å realisere de tradisjonelle gevinstene ved elektronisk samhandling. En stor andel av innsendingene som sendes inn via Altinn i dag går via maskin-til-maskin integrasjon, såkalt sluttbrukersystemintegrasjon. Når du utvikler en innsendingstjeneste eller meldingstjeneste i Altinn, støtter den automatisk maskin-til-maskin uten at du må gjøre noe ekstra. Standardfunksjonaliteten i Atlinn gjør at du får svært mye gratis ut av boksen. Solid støtte for utvikling og oversetting av tjenestene, generering av PDF-visninger for utskrift og arkivering, håndtering av prosessflyter og elektronisk signering er bare et lite utvalg av funksjonalitet du slipper å implementere selv. I tillegg er det verdt å nevne alle fordelene som følger med alle former for elektronisk samhandling. Redusert utsending på papir reduserer kostnader og sparer miljøet, 24/7 tilgjengelighet gir brukerne valgfrihet, validering av data minimerer feil og misforståelser, innsyn i egne data gir færre henvendelser og rask tilbakemelding og kontinuerlig oppføling gjør samhandlingen mer effektiv. Altinn kan også hjelpe deg med å realisere alt dette, og gjør du det i tillegg riktig øker sjansene for at du høster gevinstene. Finn ut hvilke tjenester som gir mest gevist for deg og brukerne En forutsetning for å realisere gevinster er at du setter deg godt inn i plattformen og at du utvikler tjenester som er attraktive og gir merverdi for sluttbrukerne. Ta Altinn i bruk stegvis og vurder kontinuerlig hva alternative løsninger ville ha kostet eller gitt som resultat. Invester tidlig i enkle felleskomponenter som gjør at arbeidet med plattformen aksellerer etter hvert som flere av dine tjenester vokser til. Felleskomponentene kan forbedres underveis og utgjør en viktig forutsetning for løs kobling mellom dine fagsystemer og Altinn

7 Overordnet om funksjonaliteten i Altinn Meldingstjenesten Vi vil i fortsettelsen se nærmere på noe av funksjonaliteten i Altinn. Først vil vi se litt på felles funksjonalitet, deretter ser vi nærmere på hva de enkelte tjenestene kan gjøre for din virksomhet. Sentralt i Altinn står Min meldingsboks som gir en fullstendig oversikt over all korrespondanse mellom en bruker eller bedrift og offentlige virksomheter. Denne er nylig utpekt som felles meldingsboks for elektronisk kommunikasjon med offentlige virksomheter og vil derfor stå sentralt i fremtidens elektroniske forvaltning. Skjemakatalogen er en annen viktig komponent som gir god oversikt over tjenester som tilbys fra ulike offentlige virksomheter og hvilken rapporteringsplikt som gjelder den enkelte. For hver tjeneste kan du legge inn veiledning og kontaktinformasjon til faglig brukerstøtte. Dette reduserer behovet for direkte kontakt med din virksomhets brukerstøtte. Informasjonen om skjemaene kan du også nå direkte fra skjemautfylling eller fra meldingsboksen. Min profil gir brukeren mulighet til å legge inn brukernavn/passord, mobilnummer og e- postadresse. Brukeren kan velge preferert språk som tjenestene og informasjon presenteres på og hvilken avgiver (bedrift eller privatperson) man ønsker å representere som standard. En bruker kan i tillegg skille mellom hvordan den ønsker å bli kontaktet som privatperson eller som part i næringslivet. Tilgangsstyring gir brukeren en oversikt over de roller den har som privatperson, i egenskap av en rolle i en bedrift eller rettigheter som andre har delegert til vedkommende, i tillegg til selv å delegere eller trekke eksisterende rettigheter. Brukeren kan legge til og vedlikeholde systembrukere for datasystemer som skal ha tilgang til å benytte tjenester på vegne av vedkommende. Informasjonsportalen tilbyr funksjonalitet for å presentere nyheter og aktuelle tjenester, for eksempel hvilke skjema som har frister i nær fremtid, driftsmeldinger eller annen relevant informasjon. Varsling til brukeren på SMS eller e-post om at noe har skjedd eller at noe venter på handling er også innarbeidet i plattformen. Dette kan benyttes sammen med meldingstjenester eller innsendingstjenester, men kan også benyttes frittstående for å minne en bruker på en avtale eller frist. Tjenesteeier kan velge å benytte mobilnummer eller e-postadresse fra Min profil eller velge å angi nummeret selv, for eksempel fra sitt eget kontaktregister. Meldingstjenester kan benyttes til utsending av brev, vedtak, oppgaver, kvitteringer, purringer og annen informasjon som en etat ønsker å formidle til sine sluttbrukere. Etaten kan få informasjon om en melding er lest av sluttbrukeren, og kan også stille krav til at en sluttbruker aktivt må bekrefte at meldingen er mottatt. Det kan knyttes frister til meldingen og det er mulig å konfigurere utsending av varsel til bruker på SMS eller e-post. Meldingene kan også lagres i et arkiv hvor de er tilgjengelige for sluttbruker etter at de er lest. Figur 3 - Eksempel på hvordan en meldingstjeneste ser ut i Altinn II Viktige momenter: Etabler rutiner for korrekt oppfølging av uleste meldinger, feilsituasjoner og kvitteringer Tekstlig innhold og språk i meldingene og binære vedlegg må vedlikeholdes av tjenesteeier Vurder om meldinger og dokumenter inneholder sensitiv informasjon Vurder krav til brukersamtykke for elektronisk kommunikasjon Vurder felles og automatiske rutiner for purringer og kvitteringer Relevante gjenbrukbare komponenter: Felles komponent for håndtering av meldinger reduserer antall integrasjoner mot Altinn En felles tjeneste og infrastruktur for utsending av dokumenter, for eksempel fra arkivsystem Tekstbibliotek for håndtering av språk og tekster korrespondanse 12 13

8 Innsendingstjenesten Innsynstjenesten Innsendingstjenesten utgjør skjemafunksjonaliteten i Altinn, og benyttes for ulike former av elektronisk innsending av skjemaer fra en sluttbruker til tjenesteeierne. Eksempler på bruksområder er søknader, ettersending av dokumentasjon, oppfølging av sak, klage, terminbasert- eller enkeltstående innrapportering, endring av egne registerdata eller mer generelle henvendelser. Funksjonaliteten for innsendingstjenester er svært omfattende og det er nesten bare fantasien som setter grenser for hva som kan implementeres. Formålet med innsynstjenesten er å gi brukeren innsyn i, og et nåbilde av, informasjon som ligger i et eller flere systemer hos tjenesteeier. Eksempler på bruksområder er innsyn i egne registerdata, oppdatert oversikt og status på egne saker og oversikt og redigering av profildata hos etaten. I tillegg kan innsynstjenester utgjøre en arbeidsflate hvor brukeren kan starte andre tjenester tilknyttet informasjon i skjermbildet, for eksempel å starte en innsendingstjeneste for å kontakte etaten vedrøreende en spesifikk sak. Det er også mulig å legge opp til at brukeren kan modifisere egne data direkte i dine systemer. Innsynstjenesten baserer seg på webtjenesteoppslag mot fagsystemene hos etaten og du står således helt fritt til å bestemme hvilke data tjenesten skal vise frem og hvordan de skal presenteres for sluttbrukeren. I innsendingstjenester kan informasjon fra folkeregisteret, enhetsregisteret og brukerens profil benyttes direkte, og du kan i tillegg hente data fra eksterne systemer. Du kan bygge inn omfattende validering av data og hjelpefunksjoner, samt nyttiggjøre deg av støtte for navigasjon og prosessflyt. Innsendingstjenester støtter dessuten maskin-til-maskin integrasjon direkte. Figur 5 Eksempel på hvordan innsynstjenesten ser ut i Altinn, her fra en løsning for Statens Legemiddelverk Figur 4 Eksempel på hvordan en innsendingstjeneste kan se ut i Altinn 14 Viktige momenter Vær sikker på at all informasjon som etter spørres faktisk er relevant Etabler rutiner for å sikre garantert levering Om tjenestene er avhengige av sanntidsdata, vær bevisst på oppetid i egne systemer Tenk på arbeidsprosessen hos sluttbruker Ikke spør om data du allerede har eller kan hente fra andre steder Relevante gjenbrukbare komponenter: Sentralisert og robust datamottak for effektiv utvikling av fremtidige tjenester En felles innsendingstjeneste for alle generelle og spesifikke henvendelser korrespondanse Viktige momenter Sørg for tjenesteinnhold som brukerne etterspør og som reduserer overflødige henvendelser Informasjon i sanntid er verdifull, men kan også by på utfordringer Unngå løpende toveisutveksling av data i integrasjonen Relevante gjenbrukbare komponenter korrespondanse Tjeneste for caching og bufring av data Oppslagstjenester Tjeneste med sammenstilling av data for en bruker kan være startside for andre tjenester 15

9 Lenketjenesten Formidlingstjenesten Lenketjenester tilbyr videreformidling av autentiserings og autorisasjonsinformasjon til din virksomhets systemer. På denne måten kan du beskytte tjenester etablert på egne nettsider og tekniske plattformer bak innloggingen i Altinn. Påloggingen vil oppleves som transparent for sluttbrukeren, uavhengig om brukeren benytter tjenester på altinn.no, på dine nettsider eller tjenester fra andre virksomheter. Når brukeren først har logget inn i Altinn vil vedkommende forbli innlogget til sesjonen utløper eller man lukker nettleseren. Lenketjenester gir stor frihet og fleksibilitet til offentlige virksomheter ved at de kan realisere tjenester på en selvvalgt plattform. Lenketjenester gjør det også mulig å implementere funksjonalitet som et supplement til funksjonaliteten i Altinn, noe som kan være aktuelt hvis du har spesielle behov som Altinn ikke dekker. Et eksempel på dette kan være å etablere en tjeneste for å hente dokumenter fra egne fagsystemer ved behov. Hvis denne tjenesten er beskyttet som en lenketjeneste kan du sende meldinger til dine sluttbrukere med url og id til dokumentet vedkommende skal kunne hente, men uten å sende selve dokumentet. På denne måten unngår man utsending av store mengder data, kun de som faktisk blir lest bruker datatrafikk og ressurser. Samtidig unngår man lagring av disse dataene i Altinn. Implementering av lenketjenester vil kreve en viss investering i egen infrastruktur, men hvor stor denne investeringen er vil være er avhengig av din eksisterende plattform. Vurder derfor nøye om du har denne typen behov, men skal du etablere mange tjenester i Altinn kan lenketjenester vise seg å være en verdifull livbøye der Altinn ikke strekker til. Som et alternativ til lenketjenesten kan man også bruke ID-porten som autentiseringsmetode. Det vil da være mulighet for flere sikkerhetsnivåer enn gjennom bruk av lenketjenesten. Viktige momenter Vurder relasjon mot egne rolle -og rettighetsløsninger Vurder hvilken autentiseringsløsning som skal benyttes Tenk helhet og arbeidsprosesser for sluttbrukeren Vurder å benytte ID-porten fremfor lenketjenester Formidlingstjenester er maskin-til-maskin integrasjon for å overføre store mengder data mellom virksomheter, både private og offentlige aktører. Altinn fungerer her som mellommann ved å distribuere de innrapporterte dataene til en eller flere mottakere, samt fasilitere sikkerhet og logging. Den enkelte virksomhet bestemmer selv formatet på dataene som skal formidles, og det er mulig å sette opp transformasjoner til andre formater som en del av tjenesten. Formidlingstjenesten er spesielt verdifull for offentlige virksomheter som ønsker å motta store volum av data fra mange ulike offentlige eller private virksomheter. I disse tilfellene kan man sette opp en formidlingstjeneste og informere sine samarbeidspartnere om hvilke dataformater og rutiner som skal benyttes ved utvekslingen av data, uten å måtte sette opp og vedlikeholde tilpassede integrasjoner for hver enkelt aktør. Det er ofte større virksomheter som har behov for denne typen integrasjon, og disse har som regel gode rutiner for integrasjon mot Altinn. I tillegg kan Altinn fungere som buffer ved å ta imot data i perioder hvor dine mottakssystemer enten er nede eller du ønsker å prioritere andre prosesser, for eksempel saksbehandling i arbeidstiden. Fordelen med å benytte formidlingstjenesten i Altinn, fremfor å sette opp direkte integrasjon mellom virksomhetene, er at du på begge sider kan gjenbruke infrastruktur og konfigurasjon mot Altinn. På denne måten blir det enklere å utveksle store datamengder mellom eksisterende og nye samarbeidspartnere. OFFENTLIG/ NÆRINGSLIV FORMAT (XML/XSD) ALTINN FORMIDLINGS- TJENESTE TJENESTEEIER FORMAT (XML/XSD) Relevante gjenbrukbare komponenter korrespondanse Felles gateway for federering og sjekk av påloggingsinformasjon INTERNETT Figur 7 Formidlingstjenesten i Altinn ALTINN Figur 6 Samhandling i Altinn TJENESTEEIER Viktige momenter Tilrettelegg for at partnere kan sende data til Altinn selv om egne systemer er nede Vurder hvordan rapporteringsplikt og feilhåndtering skal håndheves Håndtering av dataformater står spesielt sentralt Vurder om Altinn eller din virksomhet skal være den aktive part Ingen verktøystøtte for formidlingstjenester i tjenesteutviklingsløsningen (TUL) Relevante gjenbrukbare komponenter korrespondanse Fellesløsninger for håndtering av store volum og transformasjon av data 16 17

10 Samhandlingstjenesten Oppsummering For en sluttbruker er det ikke alltid like enkelt å finne frem til hvilke skjema som skal leveres når, eller hvilke offentlige etater og virksomheter den må kontakte for å få utført en oppgave. Samhandlingstjenester forenkler prosesser som involverer flere tjenester og ulike offentlige aktører ved å sette disse sammen til en større helhet. Et eksempel på dette kan være når man blir foreldre for første gang og lurer på hvilke plikter man har ovenfor det offentlige. Her vil tjenester fra folkeregisteret, fra NAV, din lokale kommune og lignende kunne være relevante. En samhandlingstjeneste kan benyttes for å sette disse sammen til en helhet og veilede sluttbrukeren gjennom bruken av tjenestene. Den kan også benyttes til å gi tilbakemelding om status på prosessen og bidra til at sluttbrukeren slipper å fylle ut de samme dataene flere ganger. Altinn er en løsning for elektronisk kommunikasjon mellom bedrifter, privatpersoner og offentlige etater, og muliggjør innsending av skjemaer og elektronisk samarbeid mellom flere aktører. Alt dette på en løsning som er sikker, har høy tilgjengelighet og som allerede mange sluttbrukere er fortrolige med. Altinn brukes i dag til mer enn 750 offentlige skjemaer og flere skjemaer og funksjoner vil komme i fremtiden. Altinn er ikke løsningen på alle dine behov, men kan hjelpe deg til å effektivisere og forenkle mange av de mest vanlige prosessene i din virksomhet. Å utvikle en helt ny løsning i Altinn eller erstatte et eksisterende fagsystem med en Altinnløsning trenger ikke å være en langtekkelig og kostnadskrevende prosess, men det krever nøye planlegging og vurdering i forkant av utviklingen. Man bør først sette seg et klart mål om hvilke gevinster en ønsker å realisere (økonomiske, effektivisering, samhandling osv) gjennom å ta i bruk Altinn. Har dere ikke brukt Altinn som tjenestetilbyder før vil vi sterkt anbefale å lage en prototype med begrenset funksjonalitet først. Dette for å få en forståelse av både det teknologiske aspektet rundt løsningen og for å etablere et samarbeid med Altinn. i INNSYNS- TJENESTE LENKE- TJENESTE MELDINGS- TJENESTE INNSENDINGS- TJENESTE Figur 8 - Eksempel på samhandling i Altinn Viktige momenter Koordiner arbeidet med datafangst og samhandling på tvers av etatsgrenser Vern om data som kun er et forhold mellom deg og avgiver Husk at kun én avgiver kan være del av en samhandlingstjeneste Realiser enkelttjenestene før du setter dem sammen i en samhandlingstjeneste Relevante gjenbrukbare komponenter korrespondanse spesielt viktig Løsninger for å koordinere samhandling med andre offentlige virksomheter 18 19

11 Visma Consulting Visma Consulting er en nordisk leverandør av verdiskapende it-løsninger rettet mot offentlig sektor og utvalgte bransjer i privat sektor. Selskapet er representert i Norge, Sverige, Danmark og Litauen med mer enn 420 ansatte. Vi leverer systemutvikling av virksomhets-kritiske it-løsninger, applikasjonsforvaltning og it-rådgivning, med mål om å bli ledende innenfor effektivisering, automatisering og integrasjon av våre kunders virksomhetsprosesser. Fokus for våre løsningsleveranser er prosessorienterte fagsystemer og saksbehandlingsløsninger, systemintegrasjon, selvbetjening og portaler. Vi samarbeider tett med våre kunder, og har tung domene-kompetanse på deres virksomheter, kombinert med en solid ekspertise innenfor informasjonsteknologi. Visma Consulting er et selskap i Visma-konsernet, med mer enn 5000 ansatte i Norden og Nord-Europa. Visma Consulting fleksible som de små, profesjonelle som de store Alltid oppdatert! Visma Consulting AS Dronning Eufemiasgate Oslo Norge Tel: Faks: e-post: Visma Consulting tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i denne brosjyren, og påberoper seg retten til å endre oppgitte spesifikasjoner uten varsel. Det henvises forøvrig til systemdokumentasjonen, samt lisens- og vedlikeholdsavtale som medfølger det enkelte systemet.

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010

Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Hva løser Altinn? Konferanse om elektroniske tjenester i offentlig sektor Oslo 01. juni 2010 Avdelingsdirektør Roar Olsen, - avdeling for nasjonal e forvaltning og infrastruktur (AEI) Hva løser Altinn?

Detaljer

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009

Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor. Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 Altinn, nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor Hallstein Husand Programleder Altinn II Programmet NOKIOS 2009 1 ALTINN II Nye muligheter for samhandling og samspill i offentlig sektor

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge?

Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 13.02.2014 Brønnøysundregistrene har TRE bærebjelker ORDEN

Detaljer

Samarbeid for digitalisering av Norge

Samarbeid for digitalisering av Norge Samarbeid for digitalisering av Norge Brønnøysundregistrenes og Altinns rolle i den elektroniske samhandlingen Direktør Lars Peder Brekk 25.04.2014 Brønnøysundregistrenes tre bærebjelker ORDEN FORENKLING

Detaljer

Altinn Utviklingsplan 2017

Altinn Utviklingsplan 2017 Altinn Utviklingsplan 2017 Endringer i denne versjon 20.01.2017. Kontaktperson: Andreas Rafaelsen Essensen («Hva er Altinn pr 2017?») Altinn er felleskomponent for tjenesteutvikling, autorisasjon og integrasjonstjenester.

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer INF 3290 høst 2015 Endre Grøtnes, Difi Dagens agenda 1. Offentlig sektor En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi 2. Spesielle utfordringer ved

Detaljer

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon

Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Visma FLYT Arkiv Sikker, digital arkivering av personsensitiv informasjon Sikring av papirbasert og elektronisk arkivmateriale VISMA FLYT ARKIV DE GODE GRUNNENE: Sikker lagring av sensitiv data Forbedret

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet?

Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Digitaliseringsprogrammet - hva blir utfordringene for arkivet? Geir Magnus Walderhaug leder av Norsk Arkivråds Region Øst Norsk Arkivråds seminar 5. november 2012 En erkjennelse Jeg er kunde hos Norsk

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Brukerveiledning Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Digitale aktorater og fengslinger Dokumentinformasjon VERSJON 1.0 KOMMENTAR Godkjent PRODUSERT DATO 23. mars 2017 SIST OPPDATERT 24.08.2017

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer

Offentlige informasjonsinfrastrukturer Offentlige informasjonsinfrastrukturer Utfordringer og løsninger på offentlig II INF3290 17. oktober 2014 Endre Grøtnes Direktoratet for forvaltning og IKT endre.grotnes@difi.no Hva er spesielt med å utvikle

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene

Altinn bruk og tilgangsstyring. Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Altinn bruk og tilgangsstyring Cat Holten, avdelingsdirektør Digitalisering, Brønnøysundregistrene Viktig og i vekst Tjenesteeiere Den spede begynnelse (Økonomisk rapport 30. oktober 2003) Vi visste allerede

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Brønnøysund, 19. september Ellen Marie Langen - Marianne Strypet -

Brønnøysund, 19. september Ellen Marie Langen - Marianne Strypet - Brønnøysund, 19. september 2012 Ellen Marie Langen - eml@difi.no Marianne Strypet - msy@difi.no Difi - organisering LEO OFA DIG IDU Leiing og organisering Offentlege anskaffingar Digital forvaltning IT-drift

Detaljer

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse»

«Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» «Samspillet Altinn og Sikker digital postkasse» Samarbeidsgruppemøte 2015-09-02 Morten Græsby Løsningsarkitekt Avdeling for Altinn og Seres, Brønnøysundregistrene «Post og post, fru Blom!» - et dramatisk

Detaljer

Digitalt førstevalg Norge

Digitalt førstevalg Norge Digitalt førstevalg Norge Den norske regjeringen har en strategisk målsetning om at fornying av offentlig sektor skal være mer velferd og mindre administrasjon. Ett virkemiddel for å redusere omfanget

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

Ny strategi for Altinn fra Enklere og mer effektiv digital dialog med det offentlige

Ny strategi for Altinn fra Enklere og mer effektiv digital dialog med det offentlige Ny strategi for Altinn fra 2016 - Enklere og mer effektiv digital dialog med det offentlige Skisse av mål og prioriteringer Ny strategi for Altinn fra 2016 - Enklere og mer effektiv digital dialog med

Detaljer

Spørsmål. https://sli.do. #brukar

Spørsmål. https://sli.do. #brukar Spørsmål https://sli.do #brukar Nasjonal løsning som gir offentlige virksomheter sikker og enkel utveksling av dokumenter INTEGRASJONSPUNKT FOR eformidling Utfordringene som vi står overfor Norges inntekter

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema

KOMMUNE24:7. Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema KOMMUNE24:7 Gi innbyggerne digitalt førstevalg med e-skjema Kommune24:7 Kommune24:7 er løsningen som gjør det enkelt for innbygger å søke tjenester på nett. Med brukervennlige skjermdialoger blir søkeprosessen

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark

Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning. 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark Tjenesteutvikling i ny Altinn-løsning 31.08.2009 Gunn Heidi Rørmark 1 Utfordringer i dagens løsning Tjenesteeier har kun mulighet til å oppdatere skjema Mye må gjøres av leverandøren Tungvint å gjøre små

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Agenda Digital forsendelse med SvarUt Hvordan fungerer løsningen Erfaringer og hva er

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor

Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor Nye felles løsninger for eid i offentlig sektor BankID konferansen 2010 Tor Alvik Tor.alvik@difi.no Difi skal Bidra til å utvikle og fornye offentlig sektor Styrke samordning og tilby fellesløsninger Målet

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet

Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Status for arbeidet med ID-Porten, eid i markedet Felles infrastruktur for eid i offentlig sektor Tor Alvik og Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4. Kostnadsfordeling SAMARBEIDSAVTALE BILAG 4 Kostnadsfordeling VERSJON 2.5 15.12.2015 Side 1 av 6 1 Finansiering og kostnadsfordeling Det er fra departementsnivå gitt føringer knyttet til hvordan kostnadsfordelingen i Altinn

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn Vår dato Vår referanse 7.3.2016 15/00988-3 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Henrik Paus Høringssvar - Langsiktig strategi for Altinn

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere. Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering av elever og lærere Løsningen er Feide (Felles Elektronisk IDEntitet) Senter for IKT i utdanningen har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett

ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett ID-Porten bruk av elektronisk ID i offentlige tjenester på nett NorStellas eid-gruppe Oslo, 22. juni 2010 Jon Ølnes, eid-programmet, Difi Difis mandat Etablere en felles infrastruktur for bruk av elektronisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum Agenda Digitalisering i og rundt DFØ DFØs selvbetjeningsløsninger Elektroniske skjema Ny teknologi

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter

edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter edialog NOKIOS 13 15 okt 2009 Sesjon 2A Prosessorienterte løsninger på tvers av offentlige virksomheter Arne Thorstensen Programleder Er@ programmet i Skattedirektoratet Presentasjonen Hva er en edialog?

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller

Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Regjeringens digitaliseringsprogram Sett fra Brønnøysund med Altinn-briller Tor Nygaard Altinndagen 2012 29. august 2012 Digitaliseringsprogrammet (Digital) agenda: Betydning og assosiasjoner Mål og prinsipper

Detaljer

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker AP221 Use Case SBL bruker bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE

SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE SAMARBEIDSAVTALE BILAG 3 TJENESTEAVTALE VERSJON 2.0-18.10.2010 Side 1 av 16 Innhold Om tjenesteavtalen... 3 1 Teknisk drift... 5 Garanti og serviceerklæring fra ASF... 5 Krav til og retningslinjer for

Detaljer

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0

Arkitekturprinsipper for Trondheim kommune. Versjon 1.0 Arkitekturprinsipper for Versjon 1.0 Innhold Dokumentinformasjon... 3 Dokumentversjonshistorikk... 3 Kontaktperson vedr. bruk av prinsippene... 3 Innledning... 4 Formål og overordnet beskrivelse... 4 Nasjonale

Detaljer

Autentisering av ansatte

Autentisering av ansatte Autentisering av ansatte Øivind Grinde, Difi Norstella eid fagutvalg 20.3.2014 Strategi for ID-porten Mandat Levere en strategi med besluttbare tiltak og løsningsalternativer på identifiserte områder.

Detaljer

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV

Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Erfaringer med bruk av Noark 5 -om et utviklingsprosjekt i NAV Olav Sataslåtten Seksjonssjef NAV Drift og Utvikling/Fagportalprogrammet Norsk Arkivråds Høstseminar 2009 Bakgrunn NAV søkte opprinnelig Riksarkivet

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

/ / /

/ / / 30.000 / 30.000/ 280.000 / 20.000 500 + Utfordringsbildet «det gamle» møter «det nye» Digitalisering Sensorer Tingenes Internet Store data Roboter og AI Smarte byer Virksomhetsutvikling i Bergen kommune

Detaljer

Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring

Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring Vår dato Vår referanse 11.03.16 201501639 Din dato Din referanse 11.12.15 15/6301-1 Nærings- fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Forslag til langsiktig strategi for Altinn alminnelig høring

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Brukermanual for å konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 05, juli 2013 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no org.nr. 989 466 852 Telefon: 901 14 042 KS

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

Smart integrasjon i offentlig sektor

Smart integrasjon i offentlig sektor Smart integrasjon i offentlig sektor En konseptuell tilnærming Rolf Jacobsen, Fagdirektør ved Brønnøysundregistrene Produktsjef Altinn Integrasjonsdagene i Halden, 4-5. september 2014 Noen eforvaltnings

Detaljer

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret.

Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. Høringsnotat Forslag til endringer i enhetsregisterloven og enhetsregisterforskriften. Plikt til å melde elektronisk adresse til Enhetsregisteret. 1. Hovedinnholdet i forslaget Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Insights Grants. Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget

Insights Grants. Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget Insights Grants Søknadsportal for BUFDIR og Fordelingsutvalget Hvor var vi i 2006? Søknader på papir Kunne forsvinne i posten eller lagres feil i arkivsystem Manuell saksbehandling med excel-ark, ephorte,

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016

Digitalt førstevalg. Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen. FINF 4001 høst 2016 Digitalt førstevalg Digital postkasse som en del av digitalt førstevalg i forvaltningen FINF 4001 høst 2016 stig.hornnes@difi.no Agenda Del I: Fra samtykke til reservasjon Regelverk for digitalt førstevalg

Detaljer

AP226 Use Case Diagram - TUL

AP226 Use Case Diagram - TUL AP226 Use Case Diagram - TUL Use Case Diagram Dette dokumentet inneholder det komplette use case-diagrammet for Tjenesteutviklingsløsningen. Figur 1 har en grafisk oversikt over alle aktører og use case.

Detaljer

Slik skal vi handle i 2017

Slik skal vi handle i 2017 Slik skal vi handle i 2017 Videreutvikling av Altinn Andreas Rafaelsen, Løsningsansvarlig Altinn Altinndagen 2016 Videreutvikling av Altinn løsningen Produktstrategi og prioritering Altinn versjon 17.1

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle H Tveiti Tlf: 75 10 11 25 Arkiv: 000 &13 Arkivsaksnr.: 12/5183-2 HØRINGSUTTALELSE - ENDRINGER I FORVALTNINGSLOVEN Rådmannens forslag til vedtak: Vefsn kommune er positiv

Detaljer

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet

Difi. Digitalisering av offentlig sektor. Offentlig sektor er ikke en enhet Difi Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor Digitalisering av offentlig sektor Utfordringer for samhandling FINF 4001 høst 2016 endre.grotnes@difi.no Difi (Difi) er regjeringens fagorgan for ledelse, forvaltningsutvikling, offentlige anskaffelser

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer