Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober Tips og råd om praktisk bruk av Altinn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober 2011 - Tips og råd om praktisk bruk av Altinn"

Transkript

1 Altinnkurs for kommuneansatte og revisorer. Trondheim 17. oktober Tips og råd om praktisk bruk av Altinn Altinn brukerservice - Tlf: , e-post: Ivar Husevåg, Brønnøysundregistrene, Altinn brukerservice - Tlf. direkte: , , e-post: Tema 1. Hensikten, grunnprinsippet og forventninger til Altinn - Roller og organisasjonsformer m/eksempel. Innlogging. Min profil 2. Delegering tilgangsstyring, hvordan tildele rette adgang til rette personer - Velge avgiver, delegere til f.nr/org.nr/brukernavn. Enkeltrettigheter. Slette roller. Rolleoversikt. Datasystemer. 3. Skjema og tjenester hvilke skjema skal benyttes og hvordan sende inn, hvordan endre noe som er sendt inn - Skjemakatalogen. Momskompensasjon. Oppgjørsrapport. 4. Meldingsboksen hvordan best mulig bruke og utnytte meldingsboksen - Avansert søk 5. Nyheter, reprise og spørsmål - Ny versjon av Altinn 31. oktober (ny forside, skjemakatalog og forbedrede søk) Altinn er et samarbeid mellom 38 offentlige virksomheter. Formålet med Altinn er å tilrettelegge for en enklere og mer effektiv kommunikasjon mellom deg og det offentlige. https://tt02.altinn.basefarm.net/no/ side 1 av 38

2 side 2 av 38

3 Noen hensikter og fordeler med Altinn Gjøre det lettere å ha dialog med det offentlige for både brukerne og det offentlige Samordnet innlogging via utbredte autentiseringsløsninger. Ca 60 fagsystemer som kan motta og overføre skjemadata til Altinn Forhåndsutfylling fra sentrale registre og etatenes egne datakilder Meldingspostkasse for tilbakemelding til brukerne om saksgang, resultater osv. Oppbevaringsløsning for brukernes egne innsendinger og meldinger Kontinuerlig videreutvikling og modernisering av rutiner, funksjonalitet og teknologi Altinn skal ikke bare være bedrifters og organisasjoners skjemasentral, men den naturlige møteplassen for all deres kontakt med forvaltningen. Helt i tråd med Regjeringens handlingsplaner og EUs forventning om ett felles kontaktpunkt for næringslivet i det offentlige. Informasjon om offentlig regelverk og støtteordninger for næringslivet skal samles i Altinn, tilgjengelig for alle uten innlogging, med lenker til lovtekst, til fordypning på den aktuelle etatens nettsted og til relevante skjemaer og andre tjenester innenfor Altinn-portalen. Sammen med søkbar oversikt over alle offentlige skjemaer, enten de ligger i Altinn, på kommuneportaler eller etatenes nettsted skaper dette det naturlige startstedet for all bedriftens kommunikasjon med det offentlige. Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Alle tjenester fra det offentlige til næringslivet skal gjøres tilgjengelige her. Målet er at næringslivet bare skal behøve å forholde seg til én nettportal for all rapportering og kommunikasjon med forvaltningen. side 3 av 38

4 Mulige tjenester med Altinn-plattformen Innsendingstjenester Skjema (selvangivelse, årsregnskap, terminoppgave) fylles ut i Altinn og sendes inn - eller overføres fra fagsystem til Altinn og sendes inn. Skjemaet kan hentes fra skjemakatalogen eller etaten sender det til brukerens meldingsboks og varsler om frister og lignende. Flere kan være involvert i utfylling/innsending og kan varsles via Altinn. Det er også mulig at data fra et skjema kan distribueres til flere etater. Lenketjenester En tjeneste (f.eks. NAV Aa-melding, Mattilsynets skjematjenester) som nås på en etats nettside via innlogging i og roller i Altinn. Tilbakemelding til brukeren kan gis via Altinns meldingstjeneste. Meldingstjenester Etat sender melding (med varsel på e-post/sms) for innsyn eller behandling som vises i Altinn eller i fagsystem (kvittering på mottatt/godkjent/nektet/resultat av behandlet innsending). Etaten kan få beskjed når meldingen er lest av bruker. Brukeren kan også videresende meldingen (f.eks. sende PDF av selvangivelsen til banken). Innsynstjenester Etat gjør egne registre åpne for innsyn, f.eks. kopi av firmaattest, panteattest, årsregnskap (gratis), som også kan videresendes med. f.eks. tilbudsdokumenter. Samhandlingstjenester Flere tjenester knyttet sammen mellom en eller flere brukere - og en eller flere etater (f.eks. byggesøknad, Formidlingstjenester Informasjon (store datavolum) hentes fra offentlige/private virksomheters saksbehandlingsløsninger/registre og distribueres til en eller flere offentlige eller private mottakere gjennom Altinn. Er ikke synlig i Altinn. Frittstående varsel Etat sender varsel til bruker på SMS eller e-post (f.eks. om frist/purring). side 4 av 38

5 (hvordan vet Altinn hvem som skal ha tilgang til et org.nr.) Noen organisasjonsformer og roller i Enhets-/Foretaksregisteret som gir rett til å velge/rapportere for et selskap i Altinn (noen krav til roller kan komme i tillegg pga. spesielle forhold) AS/ASA Daglig leder Styrets leder Styremedlemmer Revisor Regnskapsfører (kan ha) ANS/DA Daglig leder Deltakere Styrets leder Styremedlemmer Revisor Regnskapsfører (kan ha) (kan ha) (kan ha) (kan ha) Kommandittselskap KS Komplementar Konkursbo Bostyrer NUF Kontaktperson, eller: Norsk representant (kan ha) Daglig leder (kan ha) Regnskapsfører (kan ha) Enkeltpersonforetak Innehaver Daglig leder (kan ha) Revisor (kan ha) Regnskapsfører (kan ha) Rederi Bestyrende reder KOMM Daglig leder (rådmann) Kontaktperson (ordfører) Forening/lag/innretning Daglig leder (kan ha) Styrets leder (kan ha) Styremedlemmer (kan ha) Forretningsfører (kan ha) Regnskapsfører (kan ha) ANNA Ambasader-Bygdeallmenninger-Fjellstyre- Interkommunalt samarbeid-katolske menigheter- Opplæringsråd-Pensjonskasser-Reinbeitedistrikt- Stortingsgruppe Daglig leder (kan ha) Styrets leder (kan ha) Styremedlemmer (kan ha) Forretningsfører (kan ha) Regnskapsfører (kan ha) Organisasjonsledd Daglig leder (kan ha) Regnskapsfører (kan ha) side 5 av 38

6 Hovedenhet (hovedorganisasjonsnummeret) og underenheter/bedriftsnummer (BEDR) avdelinger for kommuner Orkdal kommune KOMM Daglig leder (Grethe Metliaas) Kontaktperson (Gunner H Lysholm) Ingen underenhet Orkdal kommune Eiendom ORGL Daglig leder Grete Metliaas, 1 underenhet (BEDR) Seksjon for eiendomsdrift Orkdal kommune Helse og mestring ORGL Daglig leder Grete Metliaas 24 underenheter (BEDR) f.eks. Helsesøstertjeneste, Avlastingsbolig, Legesenter, Rus-kontor osv Orkdal kommune Hjemmetjenester ORGL Daglig leder Grete Metliaas 4 underenheter (BEDR): Hjemmetjenester felles, Hjemmetjenesten Orkanger, Hjemmetjenesten Fannrem, Orkdal pensjonistsenter Orkdal kommune Interkommunal barneverntjeneste ORGL Daglig leder Grete Metliaas 3 underenheter (BEDR) Barnevern i Orkdal/Agdenes/Meldal Orkdal kommune Kultur og fritid ORGL Daglig leder Grete Metliaas 3 underenheter (BEDR). Kulturskolen, Folkebibliotek, Fritidsklubben Orkdal kommune Oppvekst ORGL Daglig leder Grete Metliaas 23 underenheter (BEDR) bl.a. Barnehager, skoler og SFO Orkdal kommune Orkdal Helsetun ORGL Daglig leder Grete Metliaas 3 underenheter Helsetun, Rehab og Dagsenter Orkdal kommune Rådmannen ORGL Daglig leder Grete Metliaas 4 underenheter (BEDR): Rådmannens stab, Næringsutvikling, Servicekontor, Plan og forvaltning Orkdal kommune Tekniske tjenester ORGL Daglig leder Grete Metliaas 5 underenheter (BEDR) Brann og feiervesenet, Folkebadene, Vei, Vann, Avløp Kemneren i Orkdal, Rindal og Agdenes ORGL Daglig leder Eva J Solli 1 underenhet (BEDR) Kemneren i Orkdal, Rindal og Agdenes Alternativ: Flat struktur: Alle underenhetene ligger under ett organisasjonsnummer (KOMM) Dette må avtales med SSB Endring av roller på offentlig virksomhet til Enhetsregisteret: send skriftlig beskjed på Samordnet registermelding eller brev (inkl. fødselsnr.) til: Statistisk Sentralbyrå, Oterveien 23, 2225 Kongsvinger. (E-post: - Telefon: ). Overføres Enhetsregisteret påfølgende natt. side 6 av 38

7 Altinns hjelpesider side 7 av 38

8 Forsiden side 8 av 38

9 Logge inn som ny bruker side 9 av 38

10 Logg inn med Buypass side 10 av 38

11 side 11 av 38

12 Logg inn med ID-porten side 12 av 38

13 side 13 av 38

14 side 14 av 38

15 Logg inn med Altinn-kodebrev side 15 av 38

16 Logg inn med Altinn-passord og SMS side 16 av 38

17 Logg inn med kun passord side 17 av 38

18 Innlogging for de som ikke har f.nr/d.nr (men som vil få det etter hvert) side 18 av 38

19 side 19 av 38

20 Innlogging med virksomhetssertifikat (innlogging uten fødsels/d-nummer) side 20 av 38

21 side 21 av 38

22 Min profil side 22 av 38

23 side 23 av 38

24 Velg avgiver - og finn/velg underenheter PS søk med få tegn i søkefeltet side 24 av 38

25 Delegere roller Tips 1. Skjemaets rollekrav står på skjemaets infoside i Skjema og tjenester (under Krav til innsender ). 2. Delegerer rolle på et (hoved-) organisasjonsnummer (som ovenfor) da følger samme rolle med på alle undernummer. 3. Delegerer rolle på et undernummer da gjelder rollen kun det undernummeret. 4. Deleger rolle til fødselsnummer eller brukernavn (= til en person) er alltid OK (unntak: rollen Systeminnsending som alltid må delegeres til org.nr.). 5. Deleger rolle til org.nr. (f.eks. revisor) fungerer kun på nye skjema, dvs. de som er utviklet i Altinn II. PS lenketjenestene er Altinn I. 6. Daglig leder kan delegere alle rollene på et selskap til en av de ansatte som så kan delegere til de ansatte som trenger roller etter hvert. 7. For å kunne delegere roller må man ha rollen Tilgangsstyring For revisor- og regnskapsførerselskap som har klienter registrert på dem i Enhetsregisteret: 1. Daglig leder/styrets leder delegerer rollen Klientadministrator på eget revisorselskap til en eller alle ansatte - så kan ansatte delegere klientene de skal ha til seg selv (via menyen Klienroller enkeltvis/samlet ) side 25 av 38

26 Delegere klientroller enkeltvis Delegere klientroller samlet side 26 av 38

27 Delegere enkeltrettigheter side 27 av 38

28 Slette roller Den som har fått delegert en rolle kan også slette den: side 28 av 38

29 Rolleoversikt side 29 av 38

30 Registrere datasystem Legg inn ID-nummeret og passordet fra bildet ovenfor i ditt eget dataprogram PS du må ha rollen Tilgangsstyring eller enkeltrettigheten Systemadministrasjon for å kunne vise Datasystemer i menyen til venstre side 30 av 38

31 Bruk samme ID-nummer på andre organisasjonsnummer Her gir man eier av ID (Gimsøysand..) rett til å overføre til Altinn I Altinn II gir man i stede Gimsøysand rolle på skjemaet/tjenesten Personen som skal sende/signere må ha rolle på skjemaet side 31 av 38

32 Søke i skjemakatalogen side 32 av 38

33 Infosiden til et skjema side 33 av 38

34 Skjemautfylling side 34 av 38

35 Hvordan endre et innsendt skjema side 35 av 38

36 Min meldingsboks side 36 av 38

37 Avansert søk side 37 av 38

38 Noen ofte stilte spørsmål Jeg mottar SMS, men ikke SMS fra Altinn. Slå av og på mobilen Jeg vil ikke bruke fødselsnummeret mitt til å logge inn for noe jeg skal bruke på jobben Registrer et brukernavn i Min Profil og bruk det istede. Jeg vil ikke gi fra meg fødselsnummeret mitt til den som skal deleger roller til meg Registrer et brukernavn i Min Profil og oppgi det i stede. Hvordan registrere ansatte på en barnehage (en underenhet) hos NAV? Åpne NAV Aa-melding på hovedorganisasjonsnummeret og velg underenheten inne i Aa-meldingen Vi har byttet rådmann, hvordan endre det i Altinn? Send brev til SSB i Kongsvinger Hvem/hvordan få gratis firmaattest og årsregnskap? De som har rollen Regnskapsmedarbeider kan bruke tjenesten Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene. Formidling av informasjon: "Jeg skjøt en elg i går med gevær på tre hundre meter", sa den første jegeren. "Det er vel ingen kunst å skyte en elg med så langt gevær", sa den andre jegeren. "Nei, nei", sa den første jegeren. "Det er ikke det jeg mener. Jeg mener at i går skjøt jeg en elg på tre hundre meter med gevær!" "Ho, ho, ho!", sa den andre jegeren. "En elg på tre hundre meter kan ikke være så vanskelig å treffe!" "Nå tror jeg jammen jeg blir sint", sa den første jegeren. "Det er jo ikke det jeg mener!" "Hva mener du da? sa den andre jegeren. "Jeg mener at jeg i går, på tre hundre meters avstand, skjøt en elg med gevær!" "En elg med gevær?", sa den andre jegeren. "Da var det vel flaks at ikke elgen skjøt først!" side 38 av 38

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning

Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning M-355 2015 VEILEDER Avfallsdeklarering.no Brukerveiledning KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Pål Spillum Kontaktperson i Miljødirektoratet Trude Syversen

Detaljer

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no

Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no. En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Teknisk brukerveiledning for bedrekommune.no En gjennomgang av funksjonene i bedrekommune.no Revidert februar 2013 Innhold Kapittel 1 Bakgrunnsinformasjon... 4 Bruksområde... 4 Ord og uttrykk... 4 Brukernavn

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk

FINN oppdrag. Mail, dialog og søk FINN oppdrag Mail, dialog og søk Hvordan fungerer FINN oppdrag? Dere mottar oppdrag på mail etter oppsettet dere har valgt under «innstillinger» på «Min bedrift» Fra mailen og «Min bedrift» melder dere

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett

Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2. Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Enklere skjemaer for næringslivet: ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett ELMER 2 Retningslinjer for brukergrensesnitt i offentlige skjemaer på Internett Side 2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN?

RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET RETTET INN MOT MÅLGRUPPEN? Fylkesmannen i Finnmark v/ Espen Larsen Rådgiver kommuneøkonomi Kommunal- og samordningsstaben RAPPORTERING VEDRØRENDE PROSJEKT: Barn og ungdom i Båtsfjord med særskilte behov HVORDAN FORBEDRE ARBEIDET

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

De første skrittene med Norlønn

De første skrittene med Norlønn De første skrittene med Norlønn Norlønn er et nettbasert lønnssystem som er utviklet av Norlønn AS, og som kan betjenes direkte via internett, for eksempel gjennom Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer