Autentisering av ansatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Autentisering av ansatte"

Transkript

1 Autentisering av ansatte Øivind Grinde, Difi Norstella eid fagutvalg

2 Strategi for ID-porten Mandat Levere en strategi med besluttbare tiltak og løsningsalternativer på identifiserte områder. Prosjektets tidsperiode Startet 21. november 2013 og løper til sommeren 2014 Ressurser Tre interne og tre eksterne på til sammen 320% stilling

3 Mål Virksomheter som benytter IDporten kan planlegge sitt arbeid opp mot ID-portens utviklingsplan. Difis forvaltning av ID-porten profesjonaliseres og beslutninger rundt videreutvikling av ID-porten gjennomføres i tråd med den kommuniserte visjon og strategi. ID-porten fungerer i sammenheng med øvrige nasjonale felleskomponenter. JMfoto.no

4 BAKGRUNN OG BEHOV

5 Begreper Ansatte: En fysisk person som representerer en virksomhet. Ansatt som definert i arbeidsmiljøloven etc. og registrert i AAregisteret Frilanser, styremedlem, konsulent, vikar, student, hospitant, regnskapsfører, osv. Arbeidsgiver: En virksomhet som representeres av en fysisk person ved tilgang til en tjeneste. Tjenesteeier: En virksomhet som tilbyr en tjeneste for ansatte.

6 Begreper Identifisering Autentisering Autorisering

7 Det store bildet Autentisering Roller Fullmakter Autorisasjon Tilgang ID-porten Informasjon virksomheten besitter som tjenesteeier må ha for å gi riktig tilgang Tjenesteeier

8 Autentisering av ansatte Autentisering av ansatte er autentisering der tjenesten har behov for både å kjenne identiteten til personen som autentiserer seg, og arbeidsgiveren hun representerer. Autentisering av ansatte dekker ikke området roller og autorisasjoner, altså hvilken rolle personen har i virksomheten, og hva personen har tillatelse til å gjøre i tjenesten.

9 Avgrensninger for dette møtet Internasjonale aspekter holdt utenom nå e-id Utenlandske virksomheter (juridiske personer) Fysiske personer uten norsk fødselsnummer/d-nummer Eget temamøte for autentisering av utenlandske personer. ID-porten leverer ikke e-id, men forholder seg til de som eksisterer.

10 Autentisering av ansatte DAGENS SITUASJON

11 Behov hos tjenesteeier Tilgangskontroll Basert på arbeidsgiver/fullmakt/rolle i virksomheten Basert på person Oppslag i eksterne registre Kontroll på brukerutstyret. For eksempel kan det være policy om et sikkerhetsnivå på ITutstyret som ikke kan tilfredsstilles av hjemmemaskiner. Unngå forvekslingsfare Sporbarhet Iretteføringsmulighet ved misbruk Sporbarhet på individnivå Tilstrekkelig at arbeidsgiver har det / eller tjenesteeier ha det selv? Innsyn på tvers av systemer Tjenestekvalitet Tilpasse tjenesten til personen som autentiserer seg, som for eksempel for å fortsette dialogen der den ble avbrutt. Flere ansatte må samarbeide på tjenesten Tilstrekkelig sikkerhet

12 Behov hos arbeidsgiver Enkelt å ta i bruk tjenester for ansatte Enkelt å vedlikeholde roller og autorisasjoner Delegering/fullmakt både for administratorer og brukere Eks. en tjeneste i Altinn, som rolleregister og autorisasjonsregister. Enkel pålogging Eks. integrere lokal autentisering med tjenestens autentisering Hindre at jobbrelatert informasjon eksponeres utenom virksomheten Mangelfull kontroll på e-id Bruk av hjemme-pc

13 Behov hos den ansatte Unngå risiko for at privat informasjon eksponeres ved bruk av tjenester for ansatte Glemt utlogging Ondsinnet kode Tjeneste med blandet informasjon Brukervennlighet Lett å forstå risiko ved bruk av løsningene Slippe gjentatt autentisering på ofte brukte tjenester Tjenester som brukes i sammenheng Føderering av lokal innlogging (f.eks. unødvendig med DFØ-pålogging når en allerede er logget på arbeidsplassens maskin)

14 Dagens løsninger Tjenesteeierne løser dette på ulike måter i dag Folkeregistret: Store offentlige virksomheter har egne kopier av Folkeregisteret som benyttes av virksomhetens ansatte (SSB, Politiet ) Infotorg-tjenesten hos EVRY. Brukernavn og passord tilgjengelig fra hvor som helst. EVRY har ansvar for brukeradministrasjon Altinn: Virksomhetssertifikatet knyttes til en virksomhetsbruker. Virksomhetsbrukeren opprettes av en fysisk person med rettigheter til å representere virksomheten. Ansatte må forholde seg til flere ulike løsninger

15 Knytning mellom fysisk person og virksomhet Knytning mellom fysisk person og virksomhet eksisterer i følgende registre: Ansattelister hos den enkelte virksomhet (lønnssystem, adgangskontrollsystem, active directory og andre) Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Altinn Enhetsregisteret Statens tjenestemannsregister DFØ Andre knytninger: Ansattsertifikater E-postadresse

16 Ulike e-id-er Personlige e-id-er Buypass, BankID, Commfides MinID Ansatt e-id e-id for virksomheter Virksomhetssertifikater Smartkort eller fil Personlig disponert virksomhetssertifikat Ikke personlig Andre/bransje e-id-er

17 Identifisering Personopplysningsloven 12 «Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlingen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering.» Ofte prinsipielle standpunkter Vanskelig å få grep om den bakenforliggende risiko ved bruk av entydig identifisering i jobbsammenheng. Erfaringer fra andre land Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland

18 Autentisering av ansatte ID-PORTENS ROLLE

19 Autentisering av ansatte RELASJON MELLOM FYSISK PERSON OG VIRKSOMHET

20 A) Ansattforhold fra e-id ID-porten leser ansattforhold i e-id-en, og leverer dette videre til tjenesten. Fordeler: Ingen eksterne registre nødvendig Eksisterende infrastruktur Ulemper: Lav utbredelse av e-id i dag Krever egen e-id per ansattforhold Unødvendig resurskrevende for små bedrifter som rapporterer noen få gang i året. Vanskelig for virksomheter med hyppige endringer (eks. organisasjonslivet) Håndtering av ulike måter å fordele oppgaver i en virksomhet, for eksempel ved bruk av vikarer og konsulenter.

21 B) Oppslag fra tjenesteeier En fysisk person autentiserer seg overfor tjenesten. Tjenesten gjør oppslag i registre for å skaffe nødvendig informasjon om personens ansattforhold. Fordeler: Oppslagstjenesten kan brukes utenom autentiseringen. Oppslagstjenesten kan videreutvikles uavhengig av ID-porten. Informasjon fra oppslagstjenesten er ikke innom tredjepart. Ulemper: Ekstra integrasjon for hver tjenesteeier. Vanskelig å skjule personens fødselsnummer.

22 C) Oppslag fra ID-porten En fysisk person autentiserer seg overfor tjenesten. IDporten gjør nødvendige oppslag i autoritative registre Fordeler: Enkelt for tjenesten Noe eller all informasjon om den fysiske personen kan tas vekk Ulemper: Større kompleksitet med flere avhengigheter for ID-porten Informasjon fra oppslagstjenesten blir tilgjengelig for ID-porten. Ingen autoritative registre for dette formålet finnes i dag.

23 D) Virksomheten autentiseres og identifiserer den ansatte Ser det ikke som naturlig at ID-porten har en rolle. Kommer tilbake til denne under autentisering av virksomheter.

24 Autentisering av ansatte SEPARASJON MELLOM PRIVATSFÆRE OG JOBB- SFÆRE I ID-PORTEN

25 Forutsetninger Tjenester må klassifiseres som tjenester for ansatte eller innbyggere (eller begge?)

26 A) Ikke single sign-on Tjenester for ansatte benytter ikke single sign-on, hverken når en person kommer fra en annen tjeneste, eller går videre til en annen tjeneste. Fordeler (ved deling/misbruk av e-id): En kollega kan ikke gå fra en tjeneste for ansatte til en tjeneste for private, uten ny autentisering. En samboer kan ikke gå fra en tjeneste for private til en tjeneste for ansatte, uten ny autentisering. Ulemper: Mange autentiseringer på grunn av manglende single sign-on. Kan ikke skille jobb og privatliv ved å legge igjen e-id-er på jobb/hjemme. Hindrer ikke misbruk av e-id (e.g. ved deling av e-id)

27 B) Skille på e-id Tjenester for ansatte kan kun benyttes med e-id for ansatte, og tjenester for private kan ikke benyttes med e-id for ansatte. Fordeler: Tjenester for private kan gjøres helt utilgjengelig på jobb ved ikke å ta med egenanskaffede e-id-er på jobb. Tjenester for ansatte kan gjøres helt utilgjengelig hjemmefra ved ikke å ta med ansatt e-id hjem. Ulemper: Innbygger/ansatt må forholde seg til flere e-id-er. Kostnad ved ekstra e-id.

28 C) Tillitssirkler for single sign-on ID-porten støtter noen gitte områder der single sign-on kun kan benyttes for tjenestene innenfor området. For eksempel kan følgende områder være aktuelle: Tjenester for ansatte Tjenester helsesektoren tilbyr innbyggere Tjenester for innbyggere utenom helse ID-porten kommer i en "fargedrakt" per område, slik at brukeren kan se hvilke type tjenester hun logger seg på. Tjenester som tilbys både for ansatte og private (f.eks. Altinn) må selv tilpasse sine systemer til å respektere at autentiseringen ikke gjelder for hele bredden av tjenesten.

29 C) Tillitssirkler for single sign-on Fordeler: Single sign-on innenfor området. Generisk løsning som kan gjenbrukes for flere sektorer. En kollega kan ikke gå fra en tjeneste for ansatte til en tjeneste for private, uten ny autentisering. En samboer kan ikke gå fra en tjeneste for private til en tjeneste for ansatte, uten ny autentisering. Ulemper: Kan ikke skille jobb og privatliv ved å legge igjen e-id-er på jobb/hjemme. Hindrer ikke misbruk av e-id (e.g. ved deling av e-id)

30

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse

Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Bruk av fødselsnummer i kraftmarkedet Bakgrunn og begrunnelse Versjon 1.0 06.11.2014 Innhold 1. Innledning...1 2. Om sluttbrukermarkedet for kraft...1 3. Svakheter ved dagens metoder for identifisering

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge.

Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. Strategi for en samfunnsinfrastruktur for elektronisk signatur og elektronisk ID i Norge. 20. juni 2002 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Gruppens mandat og sammensetning, kort om arbeidet 1.2 Om

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter

Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn sett fra Difi Samspill mellom felleskomponenter Altinn-dagen 1. Desember 2015 Digital by default digitalt førstevalg! Once only: Brukeren registrerer informasjon en gang - gjenbrukes av alle offentlige

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

Krav til en vertsorganisasjon i Feide Krav til en vertsorganisasjon i Feide veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra til at bruken

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Veileder i bruk av sosiale medier

Veileder i bruk av sosiale medier Veileder i bruk av sosiale medier i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veilederen er et støttedokument til Norm for informasjonssikkerhet Utgitt med støtte av: Versjon 2.0 www.normen.no INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012

Overordnede ITarkitekturprinsipper. sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Overordnede ITarkitekturprinsipper for offentlig sektor Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innhold Om prinsippene... 3 Tjenesteorientering... 5 Interoperabilitet... 6 Tilgjengelighet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

Personvern og sikkerhet

Personvern og sikkerhet Personvern og sikkerhet Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi?

Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? KS Omdømmeprosjekt Attraktiv arbeidsgiver Hvordan lage en kommunikasjonsstrategi? Utviklet av Borghild Eldøen, Eldøen kommunikasjon DEFINISJONER Kommunikasjon - informasjon I norsk språkbruk brukes ofte

Detaljer

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6

CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering. Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 CAF 2013 Rammeverk for egenevaluering Difi veileder ISBN 978-82-7483-118-6 Forord Offentlige forvaltninger over hele Europa blir i større grad enn noensinne utfordret av samfunnet på å dokumentere og forbedre

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer