Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk"

Transkript

1 Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox

2 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for Legemiddelverkets tjenester i Altinn:... 4 Sikkerhet og pålogging i Altinn... 4 Tilgang til altinn via VPN (Virtual Private Network):... 5 Altinn-bruker... 5 Ny personlig bruker... 5 Hvem du representerer... 5 Endre hvem du representerer... 6 Endre forhåndsvalgt virksomhet... 6 Finner ikke den jeg ønsker å representere... 7 Roller og rettigheter... 7 Delegering av roller... 8 Finne skjema - skjemakatalogen i Altinn... 9 Min meldingsboks Ytterligere informasjon og lenker Support... 12

3 Hva er Altinn? Altinn er en nettportal og en teknisk plattform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, men tilbyr også andre elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlige registre. Hvorfor benytte Altinn? Gjennom den offentlige internettportalen får næringslivet tilgang til elektroniske skjemaer og tjenester og informasjon om regelverk. I tillegg får offentlige etater en «verktøykasse» de kan bruke for å produsere og få driftet elektroniske skjemaer og tjenester overfor både næringsliv og privatpersoner. Legemiddelverket tilbyr følgende på altinn.no: - Brukeradministrasjon Her kan hvert enkelt firma vedlikeholde kontaktinformasjon om brukeren og tildele rettigheter til brukere. - - Innsynstjenesten Du kan søke opp firmaets markedsføringstillatelser og få tilgang til Legemiddelverkets databaser med informasjon om markedsføringstillatelsen. Det gis også innsyn i saksdokumenter. Tjenesten er under utvikling slik at mer innsyn gis etter hvert som løsningen videreutvikles - Innsendingstjenesten I innsendingstjenesten kan du søke om endring av en markedsføringstillatelse. Tjenesten er under utvikling og i første leveranse kan enkle variasjonssøknader uten store endringer av preparatomtalen sendes inn. Tjenesten utvikles videre i 2012 og 2013 slik at øvrige endringer også kan sendes inn via Altinn. Se også beskrivelse av den videre utviklingsplanen. Når det sendes inn søknader via Altinn opprettes det automatisk en sak hos Legemiddelverket og søknaden tilordnes automatisk en saksbehandler. Dette gir en mer effektiv saksbehandling, og gir gevinster i form av redusert tidsforbruk pr sak. Ved at legemiddelindustrien selv kan se hvilke saker som ligger til behandling, blir det mindre behov for å kontakte Legemiddelverket for å undersøke status på egne søknader, noe som frigjør tid for saksbehandlere ved Legemiddelverket.

4 Videre utviklingsplan for Legemiddelverkets tjenester i Altinn: Utvikling av tjenester i Altinn er en del av Legmiddelverkets prosjekt EYRA samhandlingsløsning. Dette prosjektet skal innen 2014 sørge for en overgang fra papirbasert håndtering av MT-søknader, dokumentasjon og saksbehandling, til en fullelektronisk samhandling internt og eksternt. Følgende leveranser er forventet fremover: Høsten 2012: innsending av type I endringer med mer omfattende endringer i produktinformasjonen Våren 2013: innsending av markedsføringstillatelser Legemiddelverket skal deretter utvide tjenesten til også å gjelde andre prosesser hos Legemiddelverket. Dessverre er arbeidet med å utvide tjenesten til utenlandske brukere forsinket, og vi kan ikke si pr i dag når denne tjenesten er klar. Gjennom LMI og NIGEL er det valgt ut representanter fra legemiddelindustrien som er involvert i utvikling av tjenestene i Altinn, både i design og testing av tjenestene. Sikkerhet og pålogging i Altinn Legemiddelverket prioriterer sikkerhet i samhandlingen, og har lagt alle sine tjenester i Altinn på det høyeste sikkerhetsnivået, nivå 4. Det betyr en løsning der man har en pinkode og et smartkort. Elektronisk ID på høyeste sikkerhetsnivå blir bare levert ut ved personlig oppmøte der en må vise legitimasjon. Dette innebærer at du må ha et smartkort med tilhørende PIN-kode for å logge inn på tjenesten. Buypass smartkort er et slikt kort, og du må ha en smartkortleser koblet til datamaskinen. Du må også ha nødvendig programvare som følger med kortet og kortleseren. Følg beskrivelser fra kortutsteder for installasjon. Smartkort og kortleser fra Buypass kan bestilles på Buypass sine nettsider. Kortet er gyldig i tre år. Kontakt Kundeservice Buypass dersom du har problemer med kortet eller kortleseren din. Spillerkort fra Norsk Tipping kan også benyttes til innlogging og signering i Altinn. Har du bestilt kortet på Internett er det klart for bruk i Altinn. Har du kjøpt kortet hos en kommisjonær må kortet oppgraderes før det kan benyttes i Altinn. Les mer om oppgradering av spillerkort.

5 Innlogging med Smartkort Når du logger deg inn i Altinn med et Smartkort velger du alternativet "Logg inn med Buypass Smartkort" i innloggingsmenyen. Deretter får du opp et nytt bilde hvor du enkelt og greit taster inn din PIN-kode og klikker "OK". Du blir da logget inn i Altinn, på høyeste sikkerhetsnivå. Nettleseren du bruker må støtte Javascript for å kunne benytte smartkort til innlogging. Alle de vanligste nettleserne gjør dette, med mindre du selv har slått av denne funksjonaliteten. Mer informasjon om sikkerhetsnivåer kan du lese om i Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor Tilgang til altinn via VPN (Virtual Private Network): Tjenestene i LAltinn skal være åpne for utenlandske IP-adresser. Hvilke tekniske krav som stilles fra Altinn kan du lese mer om under avsnittet «Tekniske forutsetninger for bruk av Altinn i veiledningen: https://www.altinn.no/no/portalhjelp/kom-i-gang-med-altinn/ny-bruker---privatperson/ Altinn-bruker Ny personlig bruker Du må være innlogget i Altinn for å bruke løsningen. For maksimal sikkerhet er Smartkort fra Buypass valgt som påloggingsnivå for tjenesten. Ved første gangs innlogging må du samtykke til bruk av Altinn. Du må gi samtykke For meg selv som privatperson for å kunne rapportere for deg selv som privatperson. Dersom du skal rapportere for andre enn deg selv, må du også avgi samtykke For andre (person/virksomhet). Å avgi samtykke For andre (person/virksomhet) er nødvendig dersom du skal få delegert roller. Hvem du representerer Alle kan representere (rapportere for) seg selv som privatperson. I tillegg kan de som har en ledende rolle i en virksomhet i Enhetsregisteret, også representere virksomheten. Disse kan delegere rettigheter videre til den de måtte ønske. Du vil alltid se hvem du representerer øverst i skjermbildet.

6 Endre hvem du representerer Hvis du for eksempel ser at du representerer deg selv (øverst i skjermbildet), men vil gå inn på virksomheten du jobber for, kan du endre hvem du representerer under Min meldingsboks. Her kan du under Velg hva som skal vises i listen endre den du representerer. Velg enheten du ønsker å representere i listen. Under Tilgangsstyring > Rolleoversikt finner du en oversikt over dine roller for enhetene du kan representere. Du vil også bli spurt om valg av aktør når du åpner et skjema eller en tjeneste fra tjenestekatalogen, dersom du ikke har krysset av for at du ikke ønsker dette i profilen din. Endre forhåndsvalgt virksomhet Du kan forhåndsvelge aktør slik at du automatisk kommer inn på denne enheten hver gang du logger inn i Altinn. Dette gjøres under Min brukerprofil. I nedtrekksmenyen Forhåndsvalgt aktør velger du person/virksomhet du ønsker å automatisk komme inn på. Husk å Lagre.

7 Finner ikke den jeg ønsker å representere Dersom du ikke finner den du ønsker å representere, tyder det på at du ikke har tilgang til å representere virksomheten eller personen. Du får tilgang til å representere en virksomhet eller andre personer via delegering eller ved å være oppført med en ledende rolle i Enhetsregisteret. Du finner informasjon om hvilke roller ulike skjemaer/tjenester krever i Skjemakatalogen under Skjema og tjenester i hovedmenyen Roller og rettigheter Alle norske virksomheter må registrere seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Dette registeret har dermed oversikt over hvem som har formelle roller i alle norske virksomheter. Personer med en registrert rolle i en virksomhet (for eksempel daglig leder) vil automatisk får forhåndstildelte rettigheter til å fylle ut og sende inn skjema til aktuell etat på vegne av virksomheten. Alle personer med en rolle i Enhetsregisteret kan delegere roller og rettigheter til andre. Generell oversikt over roller i Altinn: Eksterne roller: Importeres fra Enhetsregisteret, er knytning mellom personnummer og organisasjonsnummer (daglig leder, styreleder etc) Altinn roller: Er en samling av enkeltrettigheter som tildeles eksterne roller

8 Altinn-rollene er enten forhåndstildelt eller delegert, og er tildelt den som har rollen som daglig leder fra Enhetsregisteret. For å fylle ut Legemiddelverkets skjemaer trenger du rollen Primærnæring og næringsmiddel - Import, foredling, produksjon og/eller salg av primærnæringsprodukter og andre næringsmiddel. Om du ikke har denne rollen, må du få noen til å delegere den til deg. Rollen er forhåndstildelt til daglig leder. Delegering av roller I Altinn kan du administrere roller og rettigheter, ut over de delegeringer som allerede er gjennomført via Enhetsregisteret. Du kan også se en oversikt over de rettighetene du allerede innehar. Alt dette gjøres under Tilgangsstyring i hovedmenyen. Roller i Altinn er en gruppe rettigheter satt sammen for å forenkle delegeringsprosessen. Under Tilgangstyring > Deleger roller og rettigheter kan du gi en eller flere av dine roller videre til en annen Altinn-bruker. Dette krever at du har rollen Tilgangsstyring Fyll ut hvem du skal delegere til, og kryss av i listen for en eller flere roller du vil gi videre, før du klikker på Deleger-knappen. Merk at delegeringer slettes ikke automatisk når den som delegerte rollene mister sine roller.

9 . Finne skjema - skjemakatalogen i Altinn I skjemakatalogen kan du søke fram Statens legemiddelverk under fanen Skjema og tjenester på forsiden av Altinn.no. Når du velger Statens legemiddelverk får du opp alle skjemaer som Legemiddelverket har ansvar for. Ikke alle skjemaene er elektroniske og kan sendes inn gjennom Altinn. Skjema som kan sendes inn via Altinn er merket med et eget ikon, markert i figuren under

10 Når du velger et skjema kommer du til en skjemaside med utfyllende informasjon om skjemaet. Ved å klikke på lenken med skjemaets navn kommer du til utfyllingssiden.

11 Min meldingsboks Mottatte meldinger finner du under Til min behandling i venstremenyen til Min meldingsboks. En melding som er arkivert ligger under Min meldingsboks/arkivert. Dersom du ikke finner men melding du skulle ha mottatt, må du sjekke at du representerer riktig enhet, samt at du har de nødvendige rettighetene.

12 Ytterligere informasjon og lenker Se detaljerte brukerveiledninger for ytterligere informasjon om de ulike stegene og tjenestene: Innsending av organisasjonsnummer og MT-nr (lenke) Veiledning til daglig leder om delegering (lenke) Informasjon om innsynstjenesten (lenke) Veiledning for innsending av endringssøknad i Altinn (lenke) Support Spørsmål om Legemiddelverkets tjenester sendes til Mer informasjon finner du hos Altinn på under fanen Kontakt og hjelp. Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice på Telefon: E-post:

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

Registrer firma og bruker

Registrer firma og bruker Statens legemiddelverk Registrer firma og bruker EYRA - digital samhandling med Legemiddelverket Innhold Innledning... 2 Registrere firma steg for steg... 4 Registrere brukere steg for steg... 5 Administrer

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1183 Innskudd, utlån og renter likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for innskudd, utlån og renter ved bruk av manuelt

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Altinn Monitor. Brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Altinn Monitor Brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering via Altinn...2 Altinn Monitor...

Detaljer

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver

ELSÆR. Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Brukermanual for elektronisk innrapportering av særavgiftsoppgaver Versjonsdato: 19.04.2013 Innhold Oversikt over figurer... 3 1. Informasjon om brukermanualen... 4 2. Navigering i og utfylling av elektronisk

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no

Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Brukerdokumentasjon Vestlandspasienten.no Forfatter Oppdatert dato Dokumentrevisjon Versjon av Vestlandspasienten Håkon Bull-Njaa 11.04.14 0.3 Leveranse 2 (28.04.14) Margrete Lexow 12.09.14 0.4 Leveranse

Detaljer

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje

1.3 Hvilke muligheter gir Industrinett? 1.3.1 Følge opp egen energiutvikling og benchmarke mot andre virksomehter i samme bransje 1 Industrinett 1.1 Hva er Industrinett? Industrinett er et nettsted for norsk industri der energidata samles inn og summeres i bransjespesifikke benchmarker. Nettstedet bygger opprinnelig på Enovas Industrinettverk.

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer