SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERES og Tjenesteutvikling i Altinn. Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011"

Transkript

1 SERES og Tjenesteutvikling i Altinn Geir Jevne Semantiske dager 7.juni 2011

2 Brønnøysundregistrene En etat under Nærings- og handelsdepartementet Brønnøysundregistrene hadde 562 ansatte i 2010 Behandlet ca dokumenter Ca Internett og online oppslag Ca telefonsamtaler (hvorav ca til Altinn brukerservice) Oppbevarer ca årsregnskap Har opplysninger om ca enheter (av disse er ca også registrert i Foretaksregisteret) (Tall fra 2010)

3 Oppgaveregisteret Enhetsregisteret Foretaksregisteret Kilde: Brønnøysundregistrene

4 Oppgaveregisteret Etablert i 1997 Holde løpende oversikt over næringslivets oppgaveplikter til det offentlige Avdekke muligheter for samordning og forenkling Hindre overflødig innsamling og registrering av opplysninger Oppfordre til gjenbruk

5 Altinn SERES Begrepsdefinisjoner Begrepsstruktur Begrepsimplementasjon Modellering i SERES Meldingsmodell Meldingsspesifikasjon (XSD) Tjenesteeiere Altinn Tjenesteutvikling Sluttbrukersystem Forretningsdata iht. Meldingsspesifikasjon Altinn Sluttbrukerløsning Forretningsdata iht. Meldingsspesifikasjon Tjenesteeiere/ Etatssystem

6 Hva er SERES? SERES = Semantikk Register for Elektronisk Samhandling Web-basert løsning hvor brukere kan etablere og forvalte sine egne metadata til bruk i informasjonsforvaltning og tjenesteproduksjon Semantikk er den grenen av lingvistikken (språkvitenskapen) som studerer ordenes betydning, både enkeltvis og i sammenstilte strukturer (setninger) Metadata er alle fysiske data og all kunnskap som inneholder informasjon om forretnings-, Metadata forvaltningsmessige og tekniske prosesser og data som tjener til å definere data som benyttes i en bedrift eller eller beskrive andre data organisasjon D.Marco: Building and Managing the metadata repository; a full life cycle guide

7 Hva er SERES? A.Metodikk for informasjonsbeskrivelse annotation Implementasjon Semantikk realization annotation Struktur B.Systemløsning for å utføre og publisere informasjonsbeskrivelser 7

8 Hva er SERES? A.Metodikk for informasjonsbeskrivelse 3 nivå Semantikk: Ordenes betydning og sammenhenger, eks: person kan være både kontaktperson, arbeidstager, barnehagesøker etc. Semantikknivået blir som et bibliotek med begrepene til Etaten definert. Semantiikk annotation annotation realization Implementasjon Struktur Implementasjon: Faktisk bruk av dataene i et skjema (elektroniske tjenester). Her kan man legge til/ta bort/endre informasjon som bare benyttes i dette skjemaet eller del av skjema (tilpasning av data fra strukturnivået). Struktur: Gjenbrukbare sammensetninger av begrep, eks: en person har navn, fødselsnummer, adresse, jobbadresse, e-post adresse, telefonnummer og mobilnummer. Ikke alle egenskapene om en person brukes i alle sammenhenger Grunnstrukturen i dataene som Etaten bruker i sin forvaltningsutøvelse 8

9 Hvorfor SERES? Gode strukturer over egne metadata enklere å finne frem økt forståelse økt læring Gjenbruk av metadata fra eget metadatalager av data fra andre tjenester og/eller etater Alle begreper skal ha definisjoner Felles begreper over tid (referansemodell) Bedre løsninger gir bedre tjenester enklere hverdag for tjenesteeier - lettere å utføre revisjoner av eksisterende tjenester færre innrapporteringer for næringslivet økt datakvalitet ved hjelp av metadata Redusert konsekvens av personell rotasjoner Muliggjør bedre og effektiv samordning av tjenester

10 Livsløpet for en tjeneste Tjenesteplanlegging (SERES, etc) Tjenesteutvikling (SERES, ELMER og TUL) Produksjon i Altinn TID

11 Livsløpet tilpasset Altinn og norsk eforvaltning Tjenesteplanlegging (SERES, etc.) Tjenesteutvikling (SERES, ELMER og TUL) Produksjon i Altinn TID Bli tjenesteeier i Altinn Inngå samarbeidsavtale Planlegge tjenester Fylle ut tjenestebeskrivelse Bedre og mer effektiv opplæring økt kunnskap Kunnskap om eksisterende tjenester Bestille nødvendige tilganger til løsning Definer databehov i tjenesten Utarbeide skisse for tjenesten. Tenk ELMER! Benytte SERES Domeneklient for å lage tjenestens meldingsspesifikasjon (XSD) Opprette tjenesten i tjenesteutviklingsløsningen (TUL) Utvikle tjenesten i infopath Migrere tjenesten til testmiljø Utføre systemtest Utføre akseptansetest Utføre brukertest Produksjonssette Bemanne brukerservice Opprette ALF og nødvendige roller Delta på statusmøter og samarbeidsgruppemøte Holde ASF oppdatert

12 Livsløpet alternativ beskrivelse Tjenesteplanlegging Tjenesteutvikling Produksjon i Altinn Bli tjenesteeier Designe Inngå samarbeidsavtale Migrere Lage tjeneste Utvikle Prodsette Kjøre tjeneste i Altinn Få opplæring Teste Planlegge tjenester Designe og bygge hos tjenesteeier Kjøre hos tjenesteeier Lage integrasjon for å ta i mot data fra og sende data til Altinn Prodsette Ta i mot og sende data

13 Metadata kilder SERES løsningen Automatisk eller manuell metadatafangst avhengig av kilde UML-verktøy (MagicDraw) Transformasjon SERES Repository Transformasjon SERES-xsd Forvaltningsklient Domeneklient Repositoryklient views Skjemaklient

14 Overordnet struktur Domene Semantikk Begrep og definisjon Annotering Annotering Implementasjon Brukerrelaterte datastrukturer m.m. Basert på Struktur: Generelle datastrukturer m.m.

15 Semantikknivå Domene Semantikk Implementasjon Struktur Semantikknivå Begrepsmodell Identifikasjon av fysisk eller Begrepsdefinisjon tjenestebasert kontaktpunkt. Kilde: GAB Postadresse Begrep Bostedsadresse Begrep Poststed Begrep Postnummer Begrep Gateadresse Begrep Adresse Begrep

16 Strukturnivå Domene Semantikk Implementasjon Struktur Strukturnivå Strukturmodell Objekttype Adresse postadresse postnummer Egenskap poststed Poststed Kodeliste Brønnøysund Kodelisteelement Sømna Vega Vevelstad

17 Implementasjonsnivå Domene Semantikk Implementasjon Struktur Implementasjonsnivå Datamodell (felles) Skjemamodell Datamodell (skjemaspesifikk) Meldingsmodell

18 Eksempel på relasjoner Domene Semantikk Adresse Implementasjon Struktur Bosteds adresse Poststed Postadresse Gateadresse Postnr. Adresse postnr. poststed Poststed Vega Brønnøysund Postadresse poststed Gateadresse Postnr. PoststedHelgeland Vega Brønnøysund Sømna

19 Eksempel på metadata som brukes ofte

20 Opprett meldingsstruktur i domeneklienten Velge domene og opprette ny edisjon Opprette skjemamodell Opprette datamodell og meldingsmodell Koble innholdet i datamodellen til meldingshode og meldingskropp Koble innholdet i datamodellen til struktur- og semantikknivå Sende meldingen til godkjenning Sende modell til Repository Generere en XSD meldingsspesifikasjon Validere modellen

21 Domeneklient Verktøy for innsyn og redigering av metadata fra Repository Verktøy for oppbygging og gjenbruk av metadata Kan bygge opp alle nivåer Få en begrepsdatabase Generering av XSD

22 SERES Domeneklient Tilgang til egne metadata Lesetilgang til andres metadata Kursdomene

23 SERES Domeneklient Lager arbeidskopier edisjoner for å redigere innhold Ny edisjon Hent edisjon Henter oppdatert innhold fra Repository

24 SERES Domeneklient Her kjenner vi igjen strukturen fra metamodellen Gjenbruk av strukturer

25 SERES Domeneklient Hvordan lage et datagrunnlag for en tjeneste i Altinn? Eksempel på data i et skjema for lånesøknad

26 SERES Domeneklient Vår nye tjeneste lager vi på implementasjonsnivået Skjemamodell Datamodell

27 Oppbygging av skjemamodell Gjenbruk av data søk i innholdet

28 Oppbygging av datamodell Ønsket objekt dras inn i modellen Har disse egenskapene på sitt strukturnivå

29 Oppbygging av datamodell Gjenbruk av objektet Gjeld fra strukturnivå Vi kan også se egenskapene i disposisjonsvinduet for å se om det er disse vi ønsker

30 Oppbygging av datamodell Kan endre navn Legge til/fjerne egenskaper

31 Oppbygging av Meldingsmodell Til slutt lager vi meldingsmodell innholdsfortegnelse Vi definerer: Meldingshode Meldingskropp

32 Generering av XSD Når meldingsmodellen vår er ferdig kan vi lage en XSD Denne kan brukes som et datagrunnlag for en tjeneste i Altinn

33 XSD visning med Altova XMLSpy

34 Elektronisk innsendingstjeneste i Altinn Datagrunnlaget tas så inn i Tjenesteutviklingsløsningen i Altinn (TUL) Kan utforme skjema slik man ønsker eller bruke maler SERES kan enkelt tilpasses andre tjenesteutviklingsløsninger

35 Elektronisk innsendingstjeneste i Altinn

36 Spørsmål?

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

SERES - status Ressursnettverk for eforvaltning og Norstella Elektronisk Samhandling i Offentlig Sektor 27.august 2009

SERES - status Ressursnettverk for eforvaltning og Norstella Elektronisk Samhandling i Offentlig Sektor 27.august 2009 SERES - status Ressursnettverk for eforvaltning og Norstella Elektronisk Samhandling i Offentlig Sektor 27.august 2009 David Norheim, Computas 1 1 Agenda Litt kontekst SERES

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Verdensarvstatus for Vegaøyene

Verdensarvstatus for Vegaøyene Årsmelding 24 Verdensarvstatus for Vegaøyene Bildene i årsmeldingen er hentet fra skjærgården i Vega kommune som ligger vest i havet fra Brønnøysund. 1. juli 24 var en merkedag for Vega kommune da øykommunen

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk registrering... 3 Hvem kan bruke elektronisk

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering

Notater. KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering 2006/72 Notater Notater KOSTRA Innstilling fra arbeidsgruppen for vurdering av strategi av de tekniske løsninger for datainnsamling og publisering Avdeling for IT og datafangst/seksjon for IT-utvikling

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

Min Bedrift. FINN oppdrag

Min Bedrift. FINN oppdrag Min Bedrift FINN oppdrag Veiledning «MIN BEDRIFT» Innhold: 1. Hvordan finne igjen min bedrift? 2. Bedriftsprofil på FINN 3. Innstillinger for e-post 4. Tjenester dere utfører 5. Leveranseområder 6. Produkter

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6

Innhold. Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 26 Årsmelding Innhold Direktørens leder Fortsatt brukerfokus 5 Næringsministerens forord 6 Brønnøysundregistrene med ny profil 8 Samordnet registermelding helt elektronisk 9 Brønnøysundregistrenes nye

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer