AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AP221 Use Case SBL Autentiser og autoriser bruker"

Transkript

1 AP221 Use Case SBL bruker

2 bruker Det er behov for tilgangsstyring av tjenester og websider som tilbys gjennom Altinn. Alle brukere må først autentisere seg for å benytte visse websider i Altinn. Se SiteMap for detaljer om hvilke vinduer som krever innlogging. De vinduene som krever innlogging sier man ligger innenfor sikkerhetssonen. Etter autentiseringen utføres autorisering, der bruker kun får tilgang til de ressurser og data som de er autorisert for. Tilgangskontrollmekanismen er meget sentral i Altinnløsningen. Dette Use Case er referert i flere andre Use Case. De stedene det er referert til er steder der spesielle rettighetssjekker må kjøres. bruker beskriver generell funksjonalitet rundt autentisering samt spesifikke autoriseringsregler som må følges for hvert funksjonelle område der dette Use Case blir referert fra. De forskjellige autoriseringsreglene er beskrevet i egen tabell med referanse til de Use Case som trigger bruker. Dette Use Case inneholder også funksjonell beskrivelse av autentisering og autorisering for sluttbrukersystemer/eksterne systemer/etatssystem. Der uttrykket portal benyttes under er det Altinns tjenesteportal som menes. 2

3 Motta forespørsel etter side/data/operasjon Krever forespørselen autentisering? Ja Nei Returner side/returner data/gjennomfør operasjon Er bruker/system autentisert? Ja Nei OK Er bruker/system autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå? Ja Nei Autentiser bruker/system Avbrudd Har bruker/system rettigheter til side/data/operasjon? Ja Nei Returner melding om manglende rettigheter Returner side/returner data/gjennomfør operasjon Figur 1 - bruker 3

4 bruker Aktør(er) Trigger: Sluttbrukersystem Eksternt system/nettsted Etatssystem Portalbruker Etatsbruker Sluttbrukersystem kaller en tjeneste Eksternt system/nettsted kaller en tjeneste Etatssystem kaller en tjeneste Portalbruker tar i bruk funksjonalitet i portalen Etatsbruker tar i bruk funksjonalitet i portalen Se Autoriseringsbehov pr funksjonelle område under for detaljerte triggerbeskrivelser. Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Ingen relevante Altinn har returnert etterspurt side/returnert etterspurt data/utført ønsket operasjon eller avvist etterspørselen på grunn av manglende autentisering eller autorisering 1. Motta forespørsel etter side/data/operasjon En forespørsel kan dreie seg om å få vist en side, returnert data eller utført en operasjon på data (legg til, endre eller slett data). 2. Krever forespørselen autentisering? Det sjekkes om den aktuelle forespørselen krever autentisering. Alle sider i Altinnportalen, bortsett fra informasjonsportal- og innloggingssidene, krever autentisering. Alle tjenester i Altinn tilgjengelige for eksterne systemer krever autentisering. a. Hvis Nei Forespørselen krever ikke autentisering og kan benyttes direkte. i. Returner side/returner data/utfør operasjon Portalbruker/etatsbruker får se siden den forsøker å navigere til, får se data som skal vises eller får utført operasjon som forsøkes utført. Sluttbrukersystem/etatssystem/eksternt register vil ikke ha tilgang til noen tjenester uten autentisering. b. Hvis Ja Fortsett fra punkt Er bruker/system autentisert? Hvis forespørselen krever autentisering sjekkes det om bruker/system er autentisert. Autentisering skjer ved at det sjekkes om de oppgitte brukerdata/systemdata er tilstrekkelige til å identifisere brukeren og/eller systemet. Autentisering kan ha skjedd før forespørselen mottas enten i Altinn eller på et annet nettsted. Ved autentisering på et annet nettsted formidles autentiseringsinformasjon derfra til Altinn. Se detaljert beskrivelse i TA230 Detaljert teknisk spesifikasjon Sikkerhet.doc. Hvis bruker ikke er autentisert blir portalbruker/etatsbruker bedt om å oppgi brukerdata i innloggingssider på portalen. Sluttbrukersystem/etatssystem/eksternt register vil sende brukerdata og systemdata med selve forespørselen. Autentiseringen kan ha skjedd ved en tidligere forespørsel slik at ny autentisering ikke er 4

5 nødvendig. a. Hvis Nei i. Autentiser bruker/system Avhengig av om autentiseringen utføres uten feil (OK) eller ikke (Avbrudd), vil flyten enten fortsette fra punkt 3 eller være ferdig. Autentisering er detaljert i to ulike aktivitetsdiagrammer med tilhørende tabeller og er å finne senere i dokumentet: Autentiser i portal er et aktivitetsdiagram for autentisering i portal som dekker innloggingsfunksjonaliteten Autentiser for tjenester er et aktivitetsdiagram for autentisering når et eksternt system kaller en tjeneste i Altinn. b. Hvis Ja Fortsett fra punkt Er bruker/system autentisert på tilstrekkelig sikkerhetsnivå? Forespørsel om visning av side/retur eller visning av data/gjennomføring av operasjon kan kreve at bruker er autentisert på et visst sikkerhetsnivå. Se Autoriseringsbehov pr funksjonelle område under for en oversikt over hvilke forespørsler som kan kreve et visst sikkerhetsnivå. Se TA230 Detaljert teknisk spesifikasjon Sikkehet.doc for detaljert beskrivelse rundt innloggingsmetoder og sikkerhetsnivå. a. Hvis Nei i. Autentiser bruker/system Avhengig av om autentiseringen utføres uten feil eller ikke vil flyten enten fortsette fra punkt 3, eller være ferdig. Autentisering er detaljert i to ulike aktivitetsdiagrammer med tilhørende tabeller og er å finne senere i dokumentet: Autentiser i portal er et aktivitetsdiagram for autentisering i portal som dekker innloggingsfunksjonaliteten Autentiser for tjenester er et aktivitetsdiagram for autentisering når et eksternt system kaller en tjeneste i Altinn. En tjeneste kan typisk være en webservice. b. Hvis Ja Fortsett fra punkt Har bruker/system rettigheter til side/data/operasjon? Sider/data/operasjoner kan ha spesifikke rettighetskrav knyttet til seg. Det vil bli gjort oppslag på rettighetskrav og brukers rettigheter i Altinn database. Se Autoriseringsbehov pr funksjonelle område under for oversikt over de forskjellige forespørslene som kan ha rettighetskrav knyttet til seg. a. Hvis Nei i. Returner melding om manglende rettigheter Hvis forespørselen kommer fra sluttbrukersystem/etatssystem/eksternt register returneres en melding om manglende rettigheter. Hvis forespørselen gjelder portal vil en beskrivende brukermelding vises.flyten er ferdig b. Hvis Ja Fortsett fra punkt Returner side/returner data/gjennomfør operasjon 5

6 Alternativ utføring Portalbruker/etatsbruker får se siden den forsøker å navigere til, får se data som skal vises eller får utført operasjonen som forsøkes utført. Sluttbrukersystem/etatssystem/eksternt register får returnert forespurte data eller får utført forespurt operasjon. Når bruker er autentisert OK i portalen vil hovedmenyen bygges opp på bakgrunn av den aktuelle brukerens rettigheter. Servicearkiv gjøres dynamisk tilgjengelig for brukeren avhengig av om bruker har tilstrekkelig rettigheter eller ikke. Alternativt kan siden/data/operasjonen det spørres etter være på et annet system enn Altinn. Altinn vil kunne formidle autentiseringsinformasjon til andre nettsteder slik at Altinn kan fungere som autentiseringsløsning for andre systemer (føderering). Følgende flyt vil da gjelde: 1. Eksternt system mottar forespørsel 2. Er bruker allerede autentisert? a. Nei i. Eksternt system sender bruker til innloggingssidene i Altinn ii. Bruker oppgir brukerdata og blir autentisert i Altinn iii. Altinn returnerer autentiseringsinformasjon til eksternt system (Eksisterende SP som også mottar autorisasjonsinformasjon (liste over roller) vil fortsatt gjøre dette) iv. Eksternt system gir tilgang/avviser tilgang på bakgrunn av autentiseringsinformasjon fra Altinn. Deretter kan autorisasjonsinformasjon hentes fra Altinn ved å gjøre et spesifikt kall mot en webtjeneste (gjelder alle nye SP). b. Ja i. Eksternt system gir tilgang Se TA230 Detaljert teknisk spesifikasjon sikkerhet.doc for detaljert beskrivelse av mekanismene rundt funksjonaliteten beskrevet over. Feilhåndtering Forretningsregler Det eksterne systemet kan velge å benytte global eller lokal utlogging. Ved lokal utlogging vil bruker kun logges ut fra det eksterne systemet og ikke Altinn. Ved global utlogging vil bruker logges av både Altinn og det eksterne systemet. 6

7 Tabellen under lister opp de autoriseringssjekkene som må gjøres i hvert av Use Casene for Sluttbrukerløsningen. Under Trigger- kolonnen beskrives det hva som trigger at Use Case bruker skal benyttes. Det kan være flere steder i et Use Case at bruker benyttes. For alle tjenester som benyttes fra sluttbrukersystem/eksterne systemer vil krav til sikkerhetsnivå tilsvare sikkerhetsnivået som oppnås ved innlogging med PIN- koder fra selvangivelsen, Altinn PIN- koder sendt via post eller Engangskode sendt via SMS. Det er kun disse metodene som vil tilbys for brukerautentisering for sluttbrukersystem. Derfor er det ikke oppgitt noe i kolonnen Krav til sikkerhetsnivå for de tjenestene som tilbys til sluttbrukersystem/eksterne systemer. Autoriseringsbehov pr funksjonelle område Use Case Trigger Krav til sikkerhetsnivå Benytt meldingstjeneste Benytt innsendingstjeneste Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer Bruker velger å åpne side i portal som skal vise mottatt forsendelse (Trigger - Portalbruker). Sluttbrukersystem/ etatssystem/eksternt system spør etter en enkelt mottatt forsendelse for en avgiver. Sluttbrukersystem/ eksternt system sender bekreftelse på at mottatt forsendelse er mottatt. Sluttbrukersystem ved kall til innsendingstjeneste (Trigger - Sluttbrukersystem). Bruker velger å åpne side med aktive, mottatte og arkiverte elementer (Trigger - Portalbruker). Må oppfylle meldingens krav til sikkerhetsnivå som tjenesteeier har definert i TUL. Rettighetssjekk Må ha rettigheter til å se melding for valgt avgiver. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Må ha rettigheter til å se melding for valgt avgiver. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Må ha rettigheter til å bekrefte melding for valgt avgiver. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Sluttbrukersystemet må ha rettigheter for den person/virksomhet det blir sendt inn data for. Avgivertypen på person/virksomhet det blir sendt inn data for må oppfylle avgiverkrav til den aktuelle tjenesten. Altinn kan konfigureres til å kun vise elementer som bruker har rettigheter til å se. Eventuelt kan alle elementer vises, og autoriseringen vil utføres først når bruker klikker på et element. Krav til rettighet er Annet 7

8 Autoriseringsbehov pr funksjonelle område Use Case Trigger Krav til sikkerhetsnivå Sluttbrukersystem/ eksternt system kaller metode for å hente liste over arkiverte elementer. Sluttbrukersystem/ eksternt system kaller metode for å slette arkivert element. Sluttbrukersystem/ eksternt system spør etter liste over mottatte elementer. Sluttbrukersystem/ eksternt system kaller metode for å slette mottatt element. 8 Rettighetssjekk definert av tjenesteeier i TUL. For virksomheter som flere brukere har tilgang til er det ikke lov til å slette noe annet enn aktive elementer. Sluttbrukersystem har rettigheter for angitt avgiver. Kun arkiverte elementer som bruker har rettigheter til å se returneres. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Sluttbrukersystem har rettigheter for angitt avgiver. Kun arkiverte element som bruker har rettigheter til å slette vil bli slettet. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. For virksomheter som flere brukere har tilgang til er det ikke lov til å slette arkivertelement. Sluttbrukersystem har rettigheter for angitt avgiver. Kun elementer som bruker har rettigheter til å se returneres. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Sluttbrukersystem har rettigheter for angitt avgiver. Kun mottatt elementsom bruker har rettigheter til å slette vil bli slettet. Krav til rettighet er definert av Annet

9 Autoriseringsbehov pr funksjonelle område Use Case Trigger Krav til sikkerhetsnivå 9 Rettighetssjekk tjenesteeier i TUL. Sluttbrukersystem/ekste Sluttbrukersystem rne systemer kaller tjeneste som returnerer liste over aktive elementer. har rettigheter for angitt avgiver. Listen inneholder kun elementer som bruker har rettigheter til å se. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Sluttbrukersystem/ Sluttbrukersystem eksternt system kaller metode for å slette aktivt element. har rettigheter for angitt avgiver. Kun tjenester som bruker har rettigheter til å slette vil bli slettet. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Finn mottatt og sendt informasjon i servicearkiv Etatsbruker åpner siden som viser liste over arkiverte innsendingstjenester og mottatte forsendelser. Listen viser kun arkiverte innsendingstjenester som bruker har rettighet til å se innholdet i. Rettighetskravet kan være geografisk betinget for etatsbrukere. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Etatssystem etterspør Listen inneholder kun en liste over arkiverte arkiverte innsendingstjenester og innsendingstjenester mottatte forsendelser. som eies av etatssystemets tjenesteeier. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Start tjeneste Bruker velger å starte en Må ha rettigheter til å tjeneste via dyplenke fra benytte tjeneste for tjenestekatalog eller valgt avgiver. Krav til eksterne nettsteder. rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Avgiverkontroll og Må oppfylle Må ha rettigheter til å eventuelle tjenestens krav til benytte tjeneste for instansieringskontroller sikkerhetsnivå som valgt avgiver. Krav til er fullført og OK. tjenesteeier har rettighet er definert definert i TUL. av tjenesteeier i TUL. Fyll ut Portalbruker åpner en Bruker må oppfylle Bruker må oppfylle Annet <Tekst fjernet>

10 Autoriseringsbehov pr funksjonelle område Use Case Trigger Krav til sikkerhetsnivå innsendingstjeneste innsendingstjeneste der det aktuelle det aktuelle arbeidsflytstegets arbeidsflytsteget er krav til utfylling. sikkerhetsnivå som tjenesteeier har definert i TUL. Rettighetssjekk det aktuelle arbeidsflytstegets krav til rettigheter. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Annet Registrer abonnement Registrer melding Se kvittering Send inn innsendingstjeneste Benytt dyplenke Etatssystem kaller tjeneste i Altinn for å registrere abonnement Etatssystem kaller tjeneste i Altinn for å registrere melding. Portalbruker sender inn innsendingstjeneste. Portalbruker velger å åpne kvittering fra Meldingsboks. Etatsbruker velger å åpne en kvittering fra servicearkiv. Sluttbrukersystem/ etatssystem kaller en tjeneste i Altinn for å få returnert innholdet i en arkivert innsendigstjeneste fra servicearkivet En portalbruker skal benytte en innsendingstjeneste på et arbeidsflytsteg ulikt utfylling Bruker må oppfylle krav til sikkerhetsnivå som tjenesteeier har definert i TUL for å se på arkivert innsendingstjeneste. Bruker må oppfylle det aktuelle arbeidsflytstegets krav til sikkerhetsnivå som tjenesteeier har definert i TUL. Etaten som etatssystemet er registrert på må eie innsendingstjenesten. Etaten som etatssystemet er registrert på må eie meldingstjenesten. Bruker må ha rettighet til å se på innholdet i en arkivert innsendingstjeneste. Rettighetskravet kan være geografisk betinget for etatsbrukere. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Bruker må ha etatsrettigheter og tilstrekkelige geografiske rettigheter som kreves for å få se en arkivert innsendingstjeneste fra servicearkivet. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. Bruker må oppfylle det aktuelle arbeidsflytstegets krav til rettigheter. Krav til rettighet er definert av tjenesteeier i TUL. <Tekst fjernet> <Tekst fjernet> <Tekst fjernet> <Tekst fjernet> Autentisering og autorisering detaljeres for 10

11 Autoriseringsbehov pr funksjonelle område Use Case Trigger Krav til sikkerhetsnivå Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer Bruker velger å gå til siden for definering av søk til hovedsiden Rettighetssjekk Bruker får se sine egendefinerte søk Annet den spesifikke siden/ tjenesten som det lenkes til. Se Use Case Benytt meldingstjen este og Start tjeneste samt de Use Case der det skal vises side innenfor sikkerhetssonen. 11

12 Altinn Portalbruker/etatsbruker Vis mulige innloggingsmetoder Velg innloggingsmetode Systemet viser funksjonalitet for valgt innloggingsmetode BankID Oppgi fødselsnummer og statisk passord BuyPass Sett inn kort og tast inn PIN MinID Norge.no PIN koder fra selvangivelsen Altinn PIN koder sendt via post Oppgi fødselsnummer og første engangskode Statisk passord Engangskode sendt visa SMS Oppgi fødselsnummer og statisk passord Valider oppgitte brukerdata Vis melding om feil i autentisering Nei Ja Gyldig? BankID Oppgi sikkerhetskode Autentiser Nei Trengs mer brukerdata? Ja PIN koder fra selvangivelsen Oppgi engangskode X Nei Autentisering OK? Altinn PIN koder sendt via post Ja Engangskode sendt visa SMS Send engangskode på SMS Oppgi engangskode tilsendt på SMS Figur 2 Autentiser i portal 12

13 Autentiser i portal Aktør(er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Normal utføring Portalbruker Etatsbruker Når bruker ikke er autentisert eller eksisterende autentisering ikke er på et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for forespørselen. Det vil si i punkt 3.a.i og 4.a.i i Figur 1 - bruker Forespørselen krever autentisering Bruker er autentisert eller ikke og Figur 1 - bruker avsluttes eller fortsetter fra punkt Vis mulige innloggingsmetoder De innloggingsmetodene som er tilgjengelig for bruker å benytte skal presenteres for bruker. Hvis det er krav til at bruker oppfyller et spesielt sikkerhetsnivå vil kun de innloggingsmulighetene som vil oppfylle kravet være tilgjengelig for bruker. Den innloggingsmetoden som ble benyttet sist fra den aktuelle klientmaskinen skal være valgt hvis informasjonen om dette ikke er slettet fra klientmaskinen. Vises innloggingssiden fordi det kreves at bruker oppgraderer sikkerhetsnivået vil første innloggingsmetode som dekker krav til sikkerhetsnivå være valgt. 2. Velg innloggingsmetode Bruker velger den innloggingsmetoden som han/hun ønsker å benytte. 3. Systemet viser funksjonalitet for valgt innloggingsmetode Det vil være behov for forskjellig brukerdata avhengig av den innloggingsmetoden som bruker har valgt. Punktene under indikerer hva som må oppgis av brukerdata for hver innloggingsmetode. Noen innloggingsmetoder vil kreve en validering av et første sett med brukerdata før mer brukerdata kan spørres etter. Autentisering med BankID er ikke aktivert i løsningen. Hvis BuyPass BuyPass er en ekstern autentiseringskilde. Se TA230 Detaljert teknisk spesifikasjon Sikkehet.doc for mer detaljert beskrivelse av mekanismene knyttet til denne autentiseringsmetoden. i. Sett inn kort og tast inn PIN Hvis MinID MinID er en ekstern autentiseringskilde. Se TA230 Detaljert teknisk spesifikasjon Sikkehet.doc for mer detaljert beskrivelse av mekanismene knyttet til denne autentiseringsmetoden. i. Norge.no Bruker sendes til Norge.no. Norge.no vil håndtere innhenting og validering av brukerdata (fødselsnummer, passord og engangskode fra skattekortet) og på bakgrunn av det sende autentiseringsinformasjon tilbake til Altinn. Flyten vil fortsette fra punkt 6, Autentiser. Hvis PIN- koder fra selvangivelsen i. Oppgi fødselsnummer og første engangskode 13

14 Hvis Altinn PIN- koder sendt via post i. Oppgi fødselsnummer og første engangskode Bruker kan oppgi engangskode fra et brev som han/hun tidligere har oppgitt engangskoder fra eller et brev som er nyere. Hvis en engangskode fra et nyere brev blir oppgitt blir alle kodene fra brev av eldre dato ugyldige. Hvis Statisk Passord i. Oppgi fødselsnummer og statisk passord Statisk passord må være registrert i Altinn på forhånd Hvis Engangskode sendt via SMS i. Oppgi fødselsnummer og statisk passord Statisk passord må være registrert i Altinn på forhånd 4. Valider oppgitte brukerdata Oppgitte brukerdata blir validert. Typisk må fødselsnummer og første engangskode/statisk passord valideres for å sjekke de er et gyldig brukerdata-par og at brukeren finnes i Altinn register. 5. Gyldig? Er oppgitte brukerdata validert slik at de kan anses som gyldige? a. Hvis Nei i. Vis melding om feil i autentisering Melding skal være generell og ikke inneholde noe som kan indikere gyldigheten til fødselsnummeret. b. Hvis Ja i. Trengs mer brukerdata? Noen innloggingsmetoder krever mer brukerdata og da vil bruker bli spurt om det. 1. Hvis Ja Følgende innloggingsmetoder vil kreve mer brukerdata før autentiseringen kan skje. Autentisering med BankID er ikke aktivert i løsningen. Hvis PIN- koder fra selvangivelsen i. Oppgi engangskode x Engangskoden etter forrige benyttede engangskode er den bruker blir bedt om å oppgi. Hvis Altinn PIN- koder sendt via post i. Oppgi engangskode x Engangskoden etter forrige benyttede engangskode er den bruker blir bedt om å oppgi. Hvis Engangskode sendt via SMS i. Send engangskode på SMS Systemet sender en SMS til 14

15 mobiltelefonnummer som er oppgitt i Min profil eller ved første innlogging ii. Oppgi engangskode tilsendt på SMS a. Valider oppgitte brukerdata Flyten fortsetter fra punkt 4 2. Hvis Nei Hvis valgt innloggingsmetode ikke krever mer brukerdata vil autentiseringen skje. (punkt 6) 6. Autentiser Bruker blir forsøkt autentisert på bakgrunn av brukerdata som er oppgitt. Informasjon om hvilken innloggingsmetode som ble benyttet skal lagres på klientmaskinen, hvis klientmaskinen tillater det. Brukere som er sperret skal ikke kunne autentiseres hvis innloggingsmetoden som er valgt er forskjellig fra BuyPass og MinID (eksterne autentiseringsløsninger). Se eget Use Case for sperretjeneste, Sperr bruker. Avhengig av hvilken innloggingsmetode som er benyttet vil bruker bli autentisert med et spesifikt sikkerhetsnivå. Se TA230 Detaljert teknisk spesifikasjon Sikkehet.doc for mer detaljert beskrivelse rundt innloggingsmetoder og sikkerhetsnivå. 7. Autentisering OK? a. Hvis Ja Se videre flyt i Figur 1 - bruker, punkt 3. b. Hvis Nei i. Vis melding om feil i autentisering Melding skal være generell og ikke inneholde noe som kan indikere gyldigheten til fødselsnummeret. Flyten er ferdig og vil ikke fortsette i Figur 1 - Autentiser og autoriser bruker. Alternativ utføring Alternativt kan bruker velge å avbryte innloggingen. Da vil det ikke returneres side/data eller gjennomføres opperasjonen som er forespurt. Hvis bruker har valgt innloggingsmetoden med engangskode på SMS og mobiltelefonnummer ikke er registrert i Altinn, vil bruker få en beskjed om å velge en annen innloggingsmetode fordi Altinn ikke har registrert noe mobiltelefonnummer på den aktuelle brukeren. Hvis bruker har logget seg på løsningen for første gang skal brukeren kunne registrere eget statisk passord og eventuelt mobiltelefonnummer samt gi samtykke til bruk av Altinn og bruk av personopplysninger. Registrering av mobilnummer er valgfritt på dette steget. Autentisering er ikke OK før bruker har gjennomført det steget. Passordet skal minimum bestå av 7 tegn, med bokstaver og tall. Bruker kan bestille nye engangskoder på brev som kan benyttes med en 15

16 gang de er mottatt. Bruker vil bli bedt om å taste inn fødselsnummer og å gjengi et piktogram før brevet vil bli generert og sendt. Engangskodene i Altinn sendes ut i eget brev. Et brev inneholder 30 engangskoder merket fra 1 til 30 og er på 5 tegn hver. Hvis bruker tre ganger har oppgitt feil passord eller engangskode fra brev eller SMS, vil bruker blir sperret i en time. Brukeren vil se en melding om dette. Hvis bruker benytter feil fødselsnummer tre ganger blir det fødselsnummerert sperret i en time og bruker får beskjed om det. Ved første gangs innlogging må bruker benytte en av følgende innloggingsmetoder: BuyPass MinID PIN- koder fra selvangivelsen Altinn PIN- koder sendt via post (Må bestilles først) Feilhåndtering Forretningsregler Etter at en sperret bruker har logget seg på løsningen igjen etter sperring og blitt autentisert må siden for registrering av mobilnummer og e-postadresse vises før bruker kan bli videresendt den etterspurte siden. Engangskode mottatt på SMS er kun gyldig i 30 minutter eller inntil en ny engangskode er bestilt. Engangskodens gyldighet må sjekkes før autentiseringen eventuelt kan gjennomføres. 16

17 Valider brukerdata/systemdata som ble sendt med forespørselen Gyldig? Nei Ja Autentiser Lag melding om feil i autentisering Nei Autentisering OK? Ja Figur 3 Autentiser for tjenester Autentiser for tjenester Aktør(er) Trigger: Pre-betingelser Post-betingelser Sluttbrukersystem Etatssystem Eksterne registre Eksternt system/nettsted Når et eksternt system kaller en tjeneste i Altinn. Det vil si punkt 3.a.i og 4.a.i i Figur 1 - bruker. Sluttbrukersystem/etatssystem/eksternt register må være registrert i Altinn. For autentisering av sluttbruker ved kall fra sluttbrukersystem må bruker kjenne hvilken engangskode som skal benyttes. Bruker får vite hvilken engangskode som skal benyttes ved å spørre Altinn om hvilken engangskode som er den neste. Altinn vil returnere en melding om hvilken engangskode på brev fra Altinn som kan benyttes eller sende ut en engangskode på SMS. Engangskoden og fødselsnummer må sendes sammen med forespørselen. Bruker og system er autentisert eller ikke. Hvis autentiseringen er OK så fortsetter flyten fra punkt 3 i Figur 1 - bruker. 17

18 Normal utføring Alternativ utføring Feilhåndtering Forretningsregler 1. Valider brukerdata/systemdata som ble sendt med forespørselen Det må verifiseres at tilstrekkelige brukerdata og systemdata er sendt med forespørselen. Både bruker og system må autentiseres for at en tjeneste kan benyttes i Altinn. System identifiseres på bakgrunn av system- id og passord. Bruker identifiseres med fødselsnummer og PINkoder fra selvangivelsen, Altinn PIN- koder sendt via post eller engangskode sendt via SMS. 2. Gyldig? Er oppgitte brukerdata validert slik at de kan anses som gyldige? a. Hvis Nei i. Lag melding om feil i autentisering Melding skal være generell og ikke inneholde noe som kan indikere gyldigheten til fødselsnummeret. Meldingen vil bli returnert til sluttbrukersystem som synkront svar på operasjonen som ble kalt. b. Hvis Ja Fortsett fra punkt 3 3. Autentiser Bruker og system blir forsøkt autentisert på bakgrunn av bruker- og systemdata som er sendt med tjenestekallet. Brukere som er sperret skal ikke kunne autentiseres. 4. Autentisering OK? a. Hvis Ja Se videre flyt i Figur 1 - bruker, punkt 3. b. Hvis Nei i. Lag melding om feil i autentisering Melding skal være generell og ikke inneholde noe som kan indikere gyldigheten til fødselsnummeret. Flyten er ferdig og vil ikke fortsette i Figur 1 - Autentiser og autoriser bruker. Meldingen vil bli returnert til sluttbrukersystem. Hvis bruker har oppgitt feil engangskode tre ganger vil bruker blir sperret i en time. Systemet vil returnere en melding om dette. 18

19 bruker Referanse til krav INT_ INT_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ Det er mulig å gå fra Altinn til andre løsninger som er med i en felles autentiseringsløsning uten å foreta ny autentisering. Det er mulig å komme ferdig autentisert inn i Altinn fra en annen løsning som er med i en felles autentiseringsløsning uten å foreta ny autentisering. Løsningen skal tilby følgende autentiseringsmekanismer: Statisk passord Engangskoder sendt i post Altinn PIN-koder personlig selvangivelse Engangskode tilsendt vha. mobiltelefon (SMS) Smartkortbasert PKI Innlogging via MinID Etter første gangs innlogging, skal brukeren kunne registrere eget statisk passord og eventuelt mobiltelefonnummer. Bruker skal gi samtykke til bruk av Altinn og bruk av personopplysninger. Dersom bruker ikke har status som innlogget, og velger noen elementer som krever innlogging, skal bruker ledes til innloggingssidene. Dersom bruker er sendt til innloggingssidene på grunnlag av at bruker har valgt elementer som krever innlogging, skal innloggingsmetoden som ble benyttet ved forrige innlogging være forhåndsvalgt Innloggingssidene skal ha et valg som gir bruker mulighet til å bestille engangskoder. Dersom brukeren velger å bestille engangskoder skal bruker bli bedt om å taste inn fødselsnummer og piktogram, og deretter få tilsendt PIN-kodebrev til folkeregistrert postadresse. Brukeren skal forbli utenfor sikkerhetsmekanismen. Dersom brukeren velger å autentisere seg vha statisk passord, skal bruker bli bedt om å taste inn fødselsnummer og selvvalgt passord, før bruker blir autentisert på sikkerhetsnivå 1. Dersom brukeren velger å autentisere seg meg SMSengangskode, skal bruker bli bedt om å taste inn fødselsnummer og selvvalgt passord. Det skal så komme opp en ny dialogboks for å taste inn en engangs PIN-kode som sendes som SMS til brukerens registrerte mobiltelefonnummer. Dersom 19

20 brukeren angir korrekt PIN-kode blir bruker autentisert på sikkerhetsnivå 2. SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ Dersom brukeren velger å autentisere seg med Altinnengangskode eller engangskode fra selvangivelse, skal bruker bli bedt om å taste inn fødselsnummer og første kode for å autentisere selvangivelsen/pinkodebrevet. Deretter skal bruker bli bedt om å taste inn neste ubrukte PIN-kode i selvangivelsen/pinkodebrevet. Vellykket autentisering leder til sikkerhetsnivå 2. Dersom brukeren velger å autentisere seg med PINkode fra skattekort, skal bruker ledes til innlogging via MinID. Vellykket autentisering gir sikkerhetsnivå 3. Dersom brukeren velger å autentisere seg med smartkort, skal det føre til at autentiseringsapplet lastes eller annen autentiseringsrutine for CAfølges. Vellykket autentisering gir sikkerhetsnivå 4. Passordet skal minimum bestå av 7 tegn, med bokstaver og tall. Engangskodene i Altinn skal sendes ut i eget brev, inneholder 30 engangskode, hver på 5 tegn, merket fra 1 til 30 Dersom en bruker forsøker å få tilgang til en ressurs med et høyere sikkerhetsnivå enn det brukeren er innlogget med, skal brukeren bli redirigert innom en innloggingsside som tillater oppgradering av sikkerhetsnivået. Fødereringsløsningen sjekker at brukeren er logget inn på tilstrekkelig høyt nivå for tjenesten som skal nås ved hjelp av føderering. Dersom brukeren er innlogget på tilstrekkelig høyt nivå kommer hun direkte til den fødererte tjenesten, ellers blir hun først sendt til innloggingssidene til Altinn for tilstrekkelig autentisering. Det skal også bli gjort en sjekk på at autentiseringsmetoden som bruker benyttet for å logge inn støtter videreformidlingsfunksjonaliteten. En bruker som er i innlogget tilstand og benytter en føderert tjeneste skal kunne velge å foreta en global utlogging hos tjenesteleverandøren. Brukeren skal da bli utlogget av alle fødererte tjenester bruker har vært inne på under denne sesjonen. Tilsvarende skal skje dersom bruker logger ut av Altinn. Det skal dermed holde å logge ut en gang, slik at bruker slipper å logge ut av alle tjenestene som har blitt benyttet. 20

21 SIK_ SBL_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ SIK_ Bruker skal også kunne velge å kun logge ut lokalt fra den fødererte tjenesten. Bruker skal da beholde inneværende Altinn-sesjon, og vil dermed fortsatt være innlogget i Altinn slik at bruker kan benytte andre fødererte tjenester. Det er mulig å styre tilgang basert på autentiseringsmekanisme, og autorisasjonsløsningen må kunne håndtere ulike dimensjoner for å avgrense tilgang. Dette kan være tjenestetype, geografi, brukers organisatoriske tilhørighet hos tjenesteeier, kun eksplisitt gitt, osv. Ulike trinn i skjemautfyllingsprosessen vil kunne ha egne krav til roller og rettigheter. Leverandøren skal dokumentere en detaljert oversikt over dette. I etatsportalen vil man ikke filtrere på bedrift, men på tjenesteeier. Innen hver tjenesteeier kan man definere roller slik at registrerte brukere kan se alle eller bestemte skjematyper. I skjemautviklingsløsningen vil man definere hvilke etatsrollekrav som skal gjelde for et gitt skjema. Hvis en bruker fra tjenesteeier først har tilgang til et skjema, vil man ikke sjekke leseaksess på feltnivå (slik som for vanlige sluttbrukere). Det er mulig å styre tilgangskontrollen til tjenesteeieres servicearkiv i forhold til hver enkelt tjeneste og geografisk plassering. For eksempel for Full selvangivelse på web (PSA) er det definert geografiske etatsrettigheter, slik at det kan delegeres rettigheter til brukere i forskjellige geografiske områder. Rettighetene er fordelt på fylke, slik at selvangivelser innsendt av en person med tilhørighet i f.eks. Hedmark ikke kan leses av en etatsbruker med rettighet for PSA-skjema for Oppland. Autentisering av sluttbrukersystemet skal skje ved at en sammenlikner brukerid og passord i meldingen med tilsvarende i systemprofilen. 21

22 SIK_ I forbindelse med: 1) Innsending av ferdig signerte skjema 2) Preutfylling av sluttbrukersystem fra Altinn skal det kreves at en person blir autentisert og autorisert i tillegg til den vanlige autentiseringen og autoriseringen av sluttbrukersystemet etter følgende beskrivelse: I forkant av innsending og preutfylling må personen som skal hente/sende data foreta en PINkodebestilling via sluttbrukersystemet, ved å oppgi personnummer, sluttbrukersystemid, PIN-kodetype og passord (dersom PIN-koder fra brev skal benyttes). Dersom personen ber om PIN-koder per SMS, skal PIN-koden sendes til telefonnummeret som er registrert i Altinn. Hvis PIN-koder fra Altinn/selvangivelse/skattekort skal benyttes, autentiseres personen først med passord, og dersom autentiseringen lykkes, returneres informasjon om hvilket PIN-kodebrev og hvilken PINkode på dette som skal benyttes. Innsendingsbatchen er utvidet til å støtte signeringsinfo, s.a. at kryptert PIN-kode sendes sammen med innsendingene. For hver innsending skal personen autentiseres på bakgrunn av PIN-koden, og autoriseres for valgt virksomhet og tjeneste. For preutfylling skal personen autentiseres på bakgrunn av PIN-koden og autoriseres for valgt virksomhet og skjema. SIK_ SIK_ Ved online overføring fra tjenesteeiers fagsystem skal fagsystemets brukernavn og passord benyttes. Dette skal benyttes ved alle kall til web-services. <Tekst fjernet> SIK_ <Tekst fjernet> SIK_ En bruker med rettigheter for en virksomhet eller sluttbruker, kan registrere sitt sluttbrukersystem i løsningen. I denne siden skal det registreres type system, brukerid og passord for sluttbrukersystem sendingene. Disse opplysningene vil så bli benyttet til validering ved mottak i sluttbrukersystemet. 22

23 SIK_ SIK_ SIK_ Autentisering av sluttbrukersystemet skal skje ved at en sammenlikner brukerid og passord i meldingen med tilsvarende i systemprofilen. Etter tre mislykte forsøk skal brukernavnet sperres for én time og brukeren vil bli bedt om neste engangskode i listen. Ved innlogging skal det kontrolleres hvilke enheter og personer som bruker har tilgang for, samt hvilke hovedfunksjoner brukeren har tilgang til Ut fra tilgangene skal menyer og valglister bli konfigurert Menyvalg og enheter som bruker ikke har tilgang til, skal ikke bli vist Referanse til eksterne Use Case(s) Krav dekket i design Benytt meldingstjeneste Benytt innsendingstjeneste Benytt dypelenke Start tjeneste Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer Fyll ut innsendingstjeneste Registrer abonnement Registrer melding Se kvittering Send inn innsendingstjeneste Sperr bruker SIK_ Alle brukere av løsningen skal bli brukere ved egen hjelp. Dette gjøres ved at ved førstegangs bruk må brukerne logge inn med en av følgende metoder: - tilsendte engangskoder - Altinn PIN-koder - PIN-koder fra personlig selvangivelse - PIN-koder fra skattekort via MinID - PKI-løsning SIK_ SIK_ SIK_ PIN-kode som er bestilt fra sluttbrukersystem skal være gyldig i 30 minutter idet PIN-koden opprettes/bestilles. PIN-koden har en begrensning slik at total varighet/gyldighet ikke er mer enn 8 timer. Hvis bruker benytter sluttbruker-funksjon med PIN-kode innenfor gyldighetstiden til PIN-koden, skal gyldighetstiden oppdateres slik at PIN-koden er gyldig i 30 minutter frem i tid fra nåværende tidspunkt. 23

24 SIK_ SIK_ Hvis bruker benytter sluttbruker-funksjon med PIN-kode og gyldighetstiden til PIN-koden er utgått, skal bruker få en feilmelding som beskriver at PIN-koden ikke er gyldig lenger. Menyvalg som krever et høyere sikkerhetsnivå enn det brukeren er innlogget med for øyeblikket skal vises, men bruker skal bli bedt om å autentisere seg på tilstrekkelig sikkerhetsnivå dersom slike menyvalg eller enheter velges. Relatert dokumentasjon Se Altinn 1 systemdokumentasjon for detaljer rundt føderering og innlogging. Dokument Type Kommentar Komponent/ Subkomponent AP353 Subcomponent Design Authentication definition SBL Authentication - Policy Agent AP311 Service Design Authentication Definition High Level Security Policy Agent for portal AP311 Service Design Authentication Definition Low Level Security Policy Agent portal AP311 Service Definition High Level Security Policy Agent Service Design Authentication 24

AP226 Use Case Diagram - SBL

AP226 Use Case Diagram - SBL AP226 Use Case Diagram - SBL Use Case Diagram Figuren under (Figur 1) viser en oversikt over alle use case for Sluttbrukerløsningen i Altinn 2 versjon 1. Den innerste firkanten inneholder alle use case

Detaljer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer

AP221 Use Case SBL Finn aktive, mottatte og arkiverte elementer AP221 Use Case SBL arkiverte elementer arkiverte elementer Dette use case beskriver hvordan bruker kan finne aktive, mottatte og arkiverte elementer. Med aktive elementer menes innsendingstjenester som

Detaljer

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement

AP221 Use Case SBL Registrer abonnement AP221 Use Case SBL Registrer abonnement Registrer abonnement Etatssystem kan sende inn liste over innsendingstjenester som skal instansieres og dukke opp i en persons/organisasjons liste over aktive elementer.

Detaljer

AP221 Use Case SBL Se kvittering

AP221 Use Case SBL Se kvittering kvittering Se kvittering Når en innsendingstjeneste sendes inn opprettes det en kvittering som vises for bruker umiddelbart etter innsending. Kvitteringen kan senere hentes opp både for portalbruker, sluttbrukersystem,

Detaljer

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata

AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata AP221 Use Case - SBL- Registrer preutfyllingsdata Registrer preutfyllingsdata Etatssystem kan sende inn preutfyllingsdata som automatisk vil bli lagt inn i innsendingstjenester når de instansieres. Dette

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste

AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste AP221 Use Case - SBL - Benytt innsendingsjeneste Benytt innsendingstjeneste Bruker kan fylle ut/signere/sende inn innsendingstjeneste og funksjonaliteten knyttet til disse operasjonene er beskrevet detaljert

Detaljer

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Preutfyll og instansier innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL innsendingstjeneste innsendingstjeneste Preutfylling av innsendingstjenester skal hjelpe brukerne med utfyllingen av innsendingstjenesten. Der tjenesteeier kjenner til informasjonen

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp

AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp AP221 Use Case SBL Benytt portalhjelp Benytt portalhjelp Portalbruker kan fra flere steder i tjenesteportalen (Altinnportalen) velge å se på hjelp (e-læring). E-Læringen vil presenteres til bruker på informasjonsportalen.

Detaljer

AP221 Use Case - SBL - Start tjeneste

AP221 Use Case - SBL - Start tjeneste tjeneste Når bruker starter en tjeneste av typen innsendingstjeneste, innsynstjeneste eller lenketjeneste i portalen, vil forskjellige kontroller bli gjennomført. Bruker vil potensielt bli presentert for

Detaljer

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste

AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste AP221 Use Case SBL Send inn innsendingstjeneste Send inn innsendingstjeneste Portalbruker kan sende inn innsendingstjeneste, sette tilbake innsendingstjeneste til forrige steg og signere innsendingstjeneste.

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL)

Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Altinn II Funksjonell spesifikasjon Sluttbrukerløsningen (SBL) Innhold 1 Om dette dokumentet... 4 2 Innledning... 5 2.1 Hva er Altinn?... 5 2.2 Tjenester i Altinn... 6 2.3 Overordnet funksjonalitet...

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur

1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1 Rutine for Altinn innsending og Altinn retur 1.1 Sette opp systemet Du må sette opp systemet som beskrevet nedenfor når du skal levere oppgaver via Altinn. 1. Velg oppgaven Kartotek Firmaoppsett og klikk

Detaljer

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Oversett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL En utgave av en tjeneste skal kunne oversettes til valgte språk. Dette gjøres av oversetter når utgaven er utviklet nok til at det er hensiktsmessig å oversette. Det er definert et hovedspråk

Detaljer

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste

AP221 Use Case TUL Definer tjeneste AP221 Use Case TUL Definer tjeneste Definer tjeneste Definere tjeneste består av registrering av metadata, altså informasjon om tjenesten. Tjenestetype velges dersom den ikke allerede er valgt. Metadata

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter

AP221 Use Case - TUL - Utarbeid prosessflytmal og komponenter AP221 Use Case - TUL - Utarbeid komponenter Utarbeid komponenter En tjeneste i Sluttbrukerløsningen har en arbeidsflyt som bestemmer de forskjellige stegene som må gjennomføres i skjemainnsendingen. Disse

Detaljer

2016 Visma Software AS 1 (21)

2016 Visma Software AS 1 (21) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter

AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter AP221 Use Case TUL Administrer brukere, grupper og rettigheter Administrer rettigheter En løsningsadministrator kan tildele andre brukere forskjellige rettigheter i Tjenesteutviklingsløsningen. Den grunnleggende

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter

AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter AP221 Use Case TUL Utarbeid designdokumenter Utarbeid design Tjenesten designes. Dette er en samling av tre use case: Endre designdokument, Lag nytt designdokument, Last opp designdokument. Designet kan

Detaljer

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave

AP221 Use Case TUL Migrer og produksjonssett tjenesteutgave AP221 Use Case TUL Migrer og tjenesteutgave Migrer og tjenesteutgave Ved migrering av tjeneste overføres en utgave av tjenesten til et sluttbrukermiljø. For test kan migrering gjøres fullt og helt av tjenesteutvikler

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby

Integrasjon Altinn. 31. august 2009 Morten Græsby Integrasjon Altinn 31. august 2009 Morten Græsby 1 Formål Gi en grunnleggende oversikt over muligheter for integrasjon mot den nye Altinn-løsningen Fokus på integrasjon mot Altinn tjenester: Sluttbrukersystem

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Veiledning for bruk av tjenester via Altinn

Veiledning for bruk av tjenester via Altinn Veiledning for bruk av tjenester via Altinn Normal innlogging og delegeringer av tilgang Flere av NAV sine tjenester benytter Altinn til å verifisere hvem du er og hvilke roller du har i næringslivet.

Detaljer

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009

Altinn II - prosjektet. Cat Holten Oslo 31.august 2009 Altinn II - prosjektet Cat Holten Oslo 31.august 2009 1 Agenda Altinn II prosjektet. Når, hvem og hvorfor? Noen rammer Hva er nytt, og når kommer det? 2 Når? D&AF etter nye avtaler 1. ver. 2. ver 1.1.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0

BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 BRUKERVEILEDNING MS-MRS 2.0 TILGANG ENDRE PASSORD INNLOGGING SAMTYKKE PASIENTOPPSLAG ELEKTRONISK REGISTRERING VIA AV HELSENETT MS PASIENTER I NORGE NOVEMBER 2014 1 1. PORTAL Den nye versjonen av MS-MRS

Detaljer

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene

Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Hva kan Altinn gjøre for deg? NOKIOS, Trondheim 21.september 2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Hva kan du bruke Altinn til? Viktig funksjonalitet Ikke funksjonelle fordeler Hva må du gjøre?

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Veiledning til bruk av Altinn

Veiledning til bruk av Altinn Veiledning til bruk av Altinn Innledning Altinn er en Internettportal hvor du kan fylle ut og sende inn skjema som skal til det offentlige, som for eksempel selvangivelse for selskaper og næringsdrivende,

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk?

Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Hvordan levere lønns- og trekkoppgave elektronisk? Rutiner i Altinn For å få tilgang til Altinn må du ha norsk fødselsnummer og engangskode(pinkode) tilgjengelig. Koden finner du i kodebrev fra Skatteetaten

Detaljer

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse

AP221 Use Case TUL Bygg verktøykasse AP221 Use Case TUL Use caset viser prosessen rundt utvikling, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av en kjøretidskomponent. En kjøretidskomponent er en kjørbar komponent som er publisert til Sluttbrukerløsningen.

Detaljer

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for regnskapskontor Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt.

Detaljer

Les mer om delegering av roller og rettigheter her

Les mer om delegering av roller og rettigheter her 1 Innholdsfortegnelse Skjema... 3 Innlogging Altinn... 4 Innloggingsmetoder... 5 Andre innloggingsmetoder... 6 Innlogget som deg selv... 7 Velge å representere støttegiver... 8 Finne skjemaet «Støttetildeling

Detaljer

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen

Løsningsarkitektur i og rundt Altinn. 31. august 2009 Wilfred Østgulen Løsningsarkitektur i og rundt Altinn 31. august 2009 Wilfred Østgulen 1 Formål Formålet med presentasjonen er å gi dere et innblikk i hvordan vi har tenkt og jobbet med arkitektur i den nye Altinn-løsningen

Detaljer

Opplysninger om skjemaet

Opplysninger om skjemaet 1 Opplysninger om skjemaet Skjemanavn: Støttetildeling Registeret for offentlig støtte Rolle: Utfyller/Innsender Les mer om delegering av roller og rettigheter her Sikkerhetsnivå: Nivå 2 2 Innlogging i

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse

Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse Side 1 Om Altinn-portalen og forberedelse til innsendelse 1 Hva trenger du fra Altinn for å få FINALE Årsoppgjør til å fungere? A. Det aller viktigste du har behov for er følgende: System-ID Passord B.

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo

DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12. Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo DELLEVERANSE 2 INF2120 GRUPPE 12 Av Jon G. Berentsen Geir A. Nilsen Lailuma Arezo Innledning: Hensikten med vår oppgave er å lage et overvåkningssystem basert på posisjonering av mobiltelefon. Overvåkningssystemet

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no

PANVAK: kort intro. https://panvak.fhi.no PANVAK: kort intro https://panvak.fhi.no PANVAK MinID Dette er første siden du ser når du åpner PANVAK (https://panvak.fhi.no) For å få tilgang til PANVAK må du logge inn via MinID Har du problemer med

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Endringer i versjon 14.1

Endringer i versjon 14.1 Endringer i versjon 14.1 Endringsnummer Endring Brukskvalitet 14165 Liste over aktører man representerer. Brukere som representerer mange aktører ønsker å kunne skrive ut denne listen til excel for å få

Detaljer

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn

Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter. 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter 2012-08-27, Morten Græsby, Altinn Altinns grensesnitt mot sluttbrukersystemer - Status og nyheter Gjennomgang endringer for sluttbrukersystem

Detaljer

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn

Innhold Kort fortalt gjør du som følger: 1. Bestill i HogiaLønn 2. Hent inn i HogiaLønn 27.05.2015 Hvordan få inn elektroniske skattekort for et firma Du kan få inn skattekortene på de ansatte direkte i HogiaLønn. Det betyr at du slipper å angi nytt skattekort på hver enkelt ansatt, samt

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016

Boligsameie. Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten. Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Boligsameie Spesifikasjoner for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder for innrapportering fra og med januar 2016 Versjon 2.1 1. september 2015 1 Innhold 1 Introduksjon... 4 1.1

Detaljer

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen

Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Ofte stilte spørsmå l om Min side og Personålportålen Klikk på problemstillingene nedenfor for å komme til svaret INNHOLDSFORTEGNELSE Hvordan logger jeg meg på Min side første gang?... 1 Hvordan setter

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn

Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Gaver til visse frivillige organisasjoner og trosog livssynssamfunn Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2013 Versjon 2.0.2 15. oktober 2014

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Veiledning: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Veiledning: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold

Detaljer

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn

Lønns- og trekkoppgaver via Altinn Lønns- og trekkoppgaver via Altinn... 1 Sende oppgaver uten signering fra System 4... 1 Sende oppgaver uten signering fra Altinn Monitor... 1 Signere oppgaver i Altinn portalen... 2 Sende oppgaver med

Detaljer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer

Detaljer

Altinn for fagsystemleverandører

Altinn for fagsystemleverandører Altinn for fagsystemleverandører Altinndagen 29. august 2012 Rolf Jacobsen 1. Altinn plattformen 2. Viktigheten av system til system forståelse 3. Fellesløsninger 4. Pådrivere i videreutviklingen av Altinn

Detaljer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer

Accenture Altinn. Implementasjonsguide for sluttbrukersystemer Accenture Altinn Implementasjonsguide for 1 Endringslogg Versjon Dato av endring Endret av 1.0 31.08.2009 Klargjort v1.0 for leveranse Accenture 1.1 06.11.2009 Oppdatert etter kundekommentarer Accenture

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN

LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN 04.12.2013 LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN LØNNS- OG TREKKOPPGAVER DIREKTE TIL ALTINN... 2 Innstillinger i HogiaLønn... 2 Mobilnummer i firmaopplysningene... 4 Navn på pensjonstilbyder til felt

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og utan org.nr.,28.10.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Kurs i felleskomponenter

Kurs i felleskomponenter Kurs i felleskomponenter NOKIOS 27.10.15 Frank Fardal, DIFI og Jan Åge Berg, Altinn jab@brreg.no Bakgrunn «Digitale, nettbaserte tjenester skal derfor være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn

Oppsett av lønnssystemet mot Altinn Oppsett av lønnssystemet mot Altinn.1. Om Altinn Altinn er det offentliges elektroniske portal for (elektronisk) dialog med næringslivet og privatpersoner. Altinn har sin historie tilbake til årtusenskiftet,

Detaljer

Andre finansprodukter

Andre finansprodukter Andre finansprodukter Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2014 med frist for innrapportering mai 2015 Versjon 1.0 11. november 2014 1 Innhold

Detaljer

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten

KS SvarUt. Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten KS SvarUt Hvordan konfigurere, bruke og administrere tjenesten Versjon 1.1 februar 2014 KS SvarUt Side 2 av 19 Innhold 1. Innledning... 3 2. Sende, behandle og motta en forsendelse... 4 3. Konfigurer KS

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2015, 04.04.2016, s. 1 Partifinansiering 2015, RA-0604 Veiledning: Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhold Informasjon om rapportering av partifinansiering...

Detaljer

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn

Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Altinn Innføring i registrering av fagsystem-id og passord for innsendelse fra Finale-programmer til Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du registrerer og bruker fagsystem-id fra Programversjon: 2003

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet

Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dokumentasjon Dåpspåmelding LabOra Portal Medarbeideren LabOra Menighet Dåpspåmelding i LabOra WEB Portal er et system for håndtering av registrering av informasjon knyttet til dåp og dåpssamtaler. Systemet

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb Norsk Helsenett SF HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb 09.08.2016 Norsk Helsenett SF - PC 2 INNHOLDSFORTEGNELSE OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 1 INNLEDNING 3 2 INSTALLASJON AV HJEMMEKONTOR 3 3 REGISTRERING AV PKI-SERTIFIKAT

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere

Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere DIREKTORATET FOR ØKONOMISTYRING Selvbetjening for oppdragstakere Introduksjonshefte til saksbehandlere Innhold Innledning... 2 Hva er selvbetjening for eksterne?... 2 Hvem er ekstern?... 2 Hvem har tilgang

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort

Brukerdokumentasjon. Maritech Lønn. Bestilling av eskattekort Brukerdokumentasjon Maritech Lønn Bestilling av eskattekort Innholdsfortegnelse Oversikt... 2 Generelt:... 2 Fremgangsmåte:... 3 Oversikt AltInn muliggjør nå bestilling av elektroniske skattekort sin portal.

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending dirkete til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma

Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending dirkete til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma 10.07.2015 Veiviser for hvilke innstillinger som må gjøres før innsending dirkete til Altinn fra HogiaLønn og for å hente direkte fra Altinn for ett firma Hva kreves for å sende direkte til Altinn fra

Detaljer

Registrering i Frivillighetsregisteret

Registrering i Frivillighetsregisteret Registrering i Frivillighetsregisteret Frivillighetsregisteret skal bedre og forenkle samhandlingen mellom frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Foreninger, stiftelser og aksjeselskap som

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR 01.03.2012 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 4 Sjekke status

Detaljer

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0

NOx-fondets portal for. rapportering og tilslutning. Brukermanual. Versjon 2.0 NOx-fondets portal for rapportering og tilslutning Brukermanual Versjon 2.0 27. april 2015 1 Innhold 1. Pålogging... 3 2. Hovedsiden... 4 3. Din virksomhet... 5 3.1. Informasjon om din virksomhet... 5

Detaljer

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole

SkoleArena. Brukerveiledning elever i videregående skole SkoleArena Brukerveiledning elever i videregående skole Innholdsfortegnelse: FUNKSJONALITET... 2 Innlogging... 2 Dagens beskjed og kalender... 2 MENYKNAPPER... 3 Utboks... 3 Endre passord og e-postadresse...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag utan org.nr., 13.04.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer For å få tak i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer